Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  (B) — Boże Prawo w świecie materialnym

  Zasady, które wypływają z miłości — Zasady ustanowione przez Boga mają za fundament najbardziej niezmienną prawość i są tak pomyślane, aby przynosić szczęście tym, którzy ich przestrzegają. — The Review and Herald, 18 wrzesień 1888; Sons and Daughters of God 267.UCO2 180.1

  Prawa, którym każdy człowiek ma okazywać posłuszeństwo, płyną z serca Nieskończonej Miłości. — Letter 20a, 1893; Selected Messages II, 217.UCO2 180.2

  Prawo służby — Naśladowcy Chrystusa zostali odkupieni do tego, by służyć. Nasz Pan uczy, że prawdziwym celem życia jest służba. Sam Chrystus pracował na rzecz ludzi, toteż swoim wiernym daje prawo służby Bogu i bliźniemu. Jezus na ziemi dał nam wznioślejsze pojęcie o życiu, pojęcie, którego nigdy nie mieliśmy. Żyjąc, aby służyć innym, człowiek jednoczy się z Chrystusem. Prawo służby jest ogniwem łączącym nas z Bogiem i bliźnimi. — Christ's Object Lessons 326 (1900).UCO2 180.3

  Prawo mówiące, że nikt dla siebie nie żyje — Pod Bożymi rządami Adam miał stać na czele rodziny ziemskiej, aby podtrzymywać zasady rodziny niebiańskiej. Miało to gwarantować pokój i szczęście. Szatan jednak postanowił sprzeciwić się prawu mówiącemu, że “nikt (...) dla siebie nie żyje”. Rzymian 14,7. Zapragnął żyć dla siebie, ustanowić siebie źródłem wpływów. Właśnie to wznieciło bunt w niebie, a przyjęcie tej samej zasady przez człowieka sprowadziło grzech na ziemię. Gdy Adam zgrzeszył, człowiek odłączył się od niebiańskiej centrali. Główną siłą w świecie stał się diabeł. Gdzie powinien stać tron Boży, tam szatan ustawił swój tron. Świat w dobrowolnej ofierze złożył hołd u stóp wroga. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 33 (1913).UCO2 180.4

  Uczyć dzieci przestrzegania praw zawartych w przyrodzie i Biblii — Wy, którzy macie na uwadze dobro swych dzieci i którzy chcielibyście widzieć u nich zdrowe upodobania i pragnienia, musicie wytrwale zwalczać powszechne nastroje i praktyki. Jeśli pragniecie, by wasze pociechy były użyteczne na ziemi i otrzymały wieczną nagrodę w królestwie chwały, musicie uczyć je przestrzegania praw Bożych zawartych zarówno w przyrodzie, jak i w objawionym Słowie, a nie naśladowania zwyczajów świata. — The Review and Herald, 6 listopad 1883; Temperance 157.UCO2 180.5

  Lekarstwo na młodzieńcze wykroczenia — Gdyby matki i ojcowie przestrzegali wskazówek udzielonych przez Chrystusa, nie czytalibyśmy ani nie słyszeli o grzechach i przestępstwach popełnianych nie tylko przez dorosłych, ale nawet przez młodzież i dzieci. Społeczeństwo trwa w tak nikczemnym stanie dlatego, że rodzice lekceważą te wskazówki i zaniedbują wychowania swoich dzieci w poszanowaniu świętych przykazań Bożych.UCO2 181.1

  Nawet wierzący nauczyciele nie potrafią zaprezentować świętych standardów, którymi mierzony jest charakter, bo przestają respektować niektóre dane przez Boga święte, sprawiedliwe, dobre przepisy. Ludzie przyjmują odpowiedzialność za ustanawianie standardów zgodnych z ich własnymi koncepcjami i odrzucają prawo Boże. Oto przyczyna tak wielkiej i powszechnej nieprawości. Oto dlaczego nasze czasy coraz bardziej przypominają czasy Noego i Lota. — The Review and Herald, 2 maj 1893.UCO2 181.2

  Zależność między Bożym prawem moralnym a prawami świata materialnego — Istnieje ścisła zależność między prawem moralnym a prawami, które Bóg ustanowił w świecie materialnym. Gdyby ludzie byli posłuszni prawu Bożemu, wprowadzając w życie zasady dziesięciu przykazań, wówczas zasady sprawiedliwości, której takowe uczą, stałyby się tarczą chroniącą przed złymi nawykami. Ale wskutek ulegania spaczonym pożądliwościom szlachetność ludzi podupada, tak że słabną oni przez własne niemoralne praktyki i łamanie praw świata materialnego.UCO2 181.3

  Cierpienie i ból, które dostrzegamy wszędzie, deformacja, niedołęstwo, choroby i niemoc zalewające świat czynią zeń dom dla trędowatych w porównaniu z tym, czym mógłby być, gdybyśmy przestrzegali prawa ustanowionego i zaszczepionego nam przez Boga. Z powodu ustawicznego łamania jego przepisów człowiek znacznie spotęgował zło wynikłe z przekroczenia prawa w Edenie. — The Review and Herald, 11 luty 1902.UCO2 181.4

  Prawo boskiej gospodarki — Chrześcijanin ma być użyteczny dla innych: w ten sposób sam odnosi korzyści. “Kto innym poda wody, sam zawsze ugasi pragnienie”. Przypowieści 11,25 (BR). Jest to prawo boskiej gospodarki, stanowiące, że strumienie wspaniałomyślności nie przestają płynąć, niczym wody z głębin, które nieustannie krążąc, wciąż powracają do swoich źródeł. Moc chrześcijańskiej misji leży w wypełnianiu tego prawa. — Testimonies for the Church VII, 170 (1902).UCO2 181.5

  Prawa rządzące fizycznym bytem — Za sprawą Bożej opatrzności prawa rządzące naszym fizycznym bytem, za których pogwałcenie grożą kary, są tak proste, że istoty rozumne mogą je pojąć i są uroczyście zobowiązane do zgłębiania tego zagadnienia oraz do życia w zgodzie z prawem naturalnym. Należy propagować zasady zdrowia i mocno pobudzać społeczeństwo do ich badania. — The Review and Herald, 11 luty 1902.UCO2 182.1

  Właściwe nawyki związane z naszą fizycznością polepszają sprawność umysłową. Siły intelektualne, wytrzymałość fizyczna i długość życia zależą od niezmiennych praw. Bóg przyrody nie będzie interweniował, by ustrzec ludzi od konsekwencji łamania wymagań tejże przyrody. Ten, kto dąży do doskonałości, musi we wszystkim zachować umiarkowanie. Jasność umysłu, stanowczość w dążeniu do celu oraz zdolność przyswajania wiedzy i odpierania pokus były u Daniela w znacznej mierze wynikiem prostego odżywiania oraz życia modlitwą. — The Youth's Instructor, 9 lipiec 1903; Messages to Young People 242.UCO2 182.2

  Żniwa i siew — Zgodnie z rządzącymi przyrodą Bożymi prawami, przyczyna musi niechybnie wywołać skutek. Żniwo świadczy o siewie, wydając wyrok potępienia na leniwego rolnika. Tak samo dzieje się w sferze ducha. Uczciwość każdego pracownika objawiają rezultaty jego pracy. Plony pokażą, czy był pracowity czy leniwy, i w ten sposób rozstrzygnie się jego wieczny los. — Christ's Object Lessons 84 (1900).UCO2 182.3

  Niektórzy wierzą tylko w to, co mogą pojąć — Niektórzy pysznią się, że wierzą tylko w to, co mogą pojąć. Ale każdy myślący człowiek dostrzega głupotę ich pyszałkowatej mądrości. W życiu ludzkim i działaniu Bożej mocy, przejawiającej się w funkcjonowaniu przyrody, istnieją tajemnice, których nie potrafią wyjaśnić ani największe filozofie, ani najrozleglejsze badania. — The Review and Herald, 14 wrzesień 1886.UCO2 182.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents