Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Część 10 — Zdrowie psychiczne

  Rozdział 44 — Prawa rządzące umysłem

  Człowiek stworzony z doskonale zrównoważonym umysłem — Pan na początku uczynił człowieka prawym. Człowiek został stworzony z doskonale zrównoważonym umysłem, a rozmiary i siła wszystkich elementów tegoż były idealnie rozwinięte. Adam był wzorcowym człowiekiem. Wszystkie sfery jego umysłu znajdowały się w odpowiednich proporcjach, każda spełniała inne funkcje, a przy tym wszystkie zależały od siebie nawzajem, dzięki czemu każda mogła być w pełni i właściwie wykorzystywana. — Testimonies for the Church III, 72 (1872).UCO2 55.1

  Stwórca ustanowił prawa rządzące umysłem — Ten, który stworzył ludzki rozum i ustanowił dla niego prawa, zapewnił wszystko, czego trzeba, aby mógł się on zgodnie z nimi rozwijać. — Education 41 (1903).UCO2 55.2

  Wielkie Boże prawa — Światem przyrody rządzą wielkie prawa, nie mniej pewnym zasadom podlegają sprawy duchowe. Jeśli chce się osiągnąć pożądane rezultaty, należy zastosować odpowiednie środki. Bóg każdemu człowiekowi wyznaczył pracę stosownie do jego zdolności. Przez wykształcenie i praktykę ludzie mają zdobywać kwalifikacje potrzebne do działania w każdym nagłym wypadku. Potrzebne jest też mądre planowanie, tak by każdy działał w swojej dziedzinie kompetencji, zdobywając doświadczenie, które przygotuje go do wzięcia na siebie odpowiedzialności. — Testimonies for the Church IX, 221-222 (1909).UCO2 55.3

  Przestępowanie praw przyrody grzechem — Ciągłe przestępowanie praw przyrody jest jednoznaczne z ciągłym przestępowaniem prawa Bożego. Ogrom cierpienia i nieszczęścia, które widzimy obecnie wszędzie wokoło, panująca deformacja, zniedołężnienie, choroby i otępienie umysłowe jak potop zalewają ziemię, tak że w porównaniu z tym, czym miała ona być w zamyśle Boga i czym być powinna, stała się domem dla trędowatych. Obecne pokolenie jest słabe umysłowo, moralnie i fizycznie. Cała ta nędza nagromadziła się przez pokolenia, gdyż upadli ludzie łamią prawo Boże. Wskutek dogadzania wypaczonemu apetytowi popełnia się grzechy na wielką skalę. — Testimonies for the Church IV, 30 (1876).UCO2 55.4

  Przestępstwo zaburza harmonię — Ta sama moc, która podtrzymuje przyrodę, działa także w człowieku. Te same wielkie prawa, które kierują ciałami niebieskimi i atomem, kierują życiem ludzkim. Prawa rządzące działaniem serca, regulujące przepływ życia w ciele, są prawami wielkiej Inteligencji, która sprawuje władzę nad duszą. Od Boga, bo o Nim mowa, pochodzi wszelkie życie i tylko w harmonii z Nim można odnaleźć sens życia. Wszystkie stworzenia obejmuje ten sam warunek: życie musi być podtrzymywane przez przyjmowanie go od Stwórcy i rozwijać się zgodnie z Jego wolą. Przekraczając prawo Boże pod względem fizycznym, umysłowym lub moralnym, odrzucamy harmonię panującą we wszechświecie, a w jej miejsce wprowadzamy dysonans, anarchię i ruinę. — Education 99-100 (1903).UCO2 56.1

  Przyczyna musi wywołać skutek — Zgodnie z rządzącymi przyrodą Bożymi prawami, przyczyna musi niezawodnie wywołać skutek. Żniwo świadczy o siewie. Tu nic się nie ukryje. Człowiek może oszukać bliźniego i otrzymać pochwałę i nagrodę za coś, czego nie dokonał. W przyrodzie jednak wszystko widać jak na dłoni. Na nieuczciwego rolnika wyrok potępienia wydaje żniwo. To samo zachodzi w sferze ducha. Zło tylko pozornie zwycięża. Dziecko chodzące na wagary, młodzież zaniedbująca naukę, urzędnik lub terminator niepilnujący interesów przełożonego, jakikolwiek pracownik nieprzykładający się do obowiązków — wszyscy oni mogą się łudzić, że póki zło pozostaje w ukryciu, póty odnoszą z tego korzyści. Żniwem życia jest charakter, to on decyduje o losie zarówno doczesnym, jak i wiecznym. — Education 108-109 (1903).UCO2 56.2

  Moc zwodzenia samego siebie — Straszna jest moc zwodzenia samego siebie, które dokonuje się w ludzkim umyśle! — Testimonies for the Church IV, 88 (1876).UCO2 56.3

  Umysł ma moc rozróżniania — Rozum ludzki obdarzony jest zdolnością rozróżniania między dobrem a złem. Bóg zamierzył, by ludzie nie dokonywali wyboru pod wpływem impulsu, lecz w oparciu o poważne dowody, dostarczone przez porównawczą analizę pism. Gdyby Żydzi odrzucili swe przesądy i porównali pisane proroctwa z faktami charakteryzującymi życie Jezusa, przekonaliby się o doskonałej zgodności proroctw i ich spełnieniu w życiu i służbie pokornego Galilejczyka. — Życie Jezusa 413 (1898).UCO2 56.4

  Zdyscyplinowane umysły mają lepszą pamięć — Należy wypowiedzieć zdecydowaną walkę wszelkim zaniedbaniom. Wielu uważa słabą pamięć za wystarczające wytłumaczenie najbardziej karygodnych błędów. Ale czyż nie posiadają tak jak inni rozumu? Powinni więc ćwiczyć pamięć. Grzechem jest zapominanie i dopuszczanie się zaniedbania. Jeżeli przyzwyczaimy się do zaniedbywania spraw, możemy w rezultacie zaniedbać zbawienia własnej duszy i w końcu stwierdzić, że jesteśmy nieprzygotowani do królestwa Bożego. — Christ's Object Lessons 358-359 (1900).UCO2 57.1

  Umysł dostosowuje się do wymiarów tego, co poznaje — Umysł ma to do siebie, że kurczy się lub rozszerza stosownie do wymiarów tego, z czym się zapoznaje. Jeśli siły umysłowe nie będą energicznie i wytrwale używane do poszukiwania prawdy, z pewnością skurczą się i utracą zdolność do pojmowania głębi znaczenia Słowa Bożego. — The Review and Herald, 17 lipiec 1888; Fundamentals of Christian Education 127.UCO2 57.2

  Umysł dostosowuje się do tego, czym się zajmuje — Jest to prawem umysłu, że stopniowo przystosowuje się on do tych tematów, nad którymi szkolono go, by się zastanawiał, z którymi stale obcuje. Jeśli zajmuje się jedynie sprawami pospolitymi, skarłowacieje i osłabnie. Jeśli nigdy nie żąda się od niego, by się zmagał z trudnymi problemami, to po pewnym czasie prawie straci zdolność rozwoju. Jeśli chodzi o możliwości nauczania, to Biblii nic nie dorówna. W Słowie Bożym umysł znajduje temat do najgłębszego przemyślenia, do najwznioślejszego dążenia. Biblia to najbardziej pouczająca historia, jaką człowiek posiada. Pochodzi wprost ze źródła wiecznej prawdy, a boska ręka zachowała jej czystość przez wszystkie wieki. (...).UCO2 57.3

  Tutaj ujawniono wielkie problemy, dotyczące obowiązku i przeznaczenia. Zasłona, która dzieli świat widzialny od niewidzialnego, została uniesiona i ujrzeliśmy walkę przeciwnych sobie sił, dobra i zła, od momentu pojawienia się grzechu po raz pierwszy aż do ostatecznego triumfu sprawiedliwości i prawdy. Wszystko to jest objawieniem charakteru Bożego. Umysł ucznia, który z pełną czcią rozważa prawdy przedstawione w Jego Słowie, zostaje połączony z nieskończonym umysłem Bożym. Takie studium nie tylko będzie udoskonalać i uszlachetniać charakter, ale także nie może zawieść, gdy chodzi o rozwój i wzmocnienie sił umysłowych. — Patriarchowie i prorocy 450-451 (1890).UCO2 57.4

  Zmieniamy się przez patrzenie — Jest czymś naturalnym zarówno dla intelektu, jak i ducha, że zmieniamy się przez patrzenie. Umysł stopniowo dostosowuje się do zagadnień, o których rozmyśla. Upodabnia się do tego, co przywykł miłować i szanować. Człowiek nigdy nie wzniesie się wyżej od wyznaczonego przez siebie wzorca czystości, dobroci ani prawdy. Jeśli jego najwznioślejszym ideałem jest ego, nigdy nie osiągnie niczego wznioślejszego. Będzie się za to ciągle coraz niżej staczać. Jedynie łaska Boża ma moc podźwignąć człowieka. Bez niej, pozostawiony samemu sobie, będzie się niechybnie staczać w dół. — The Great Controversy 555 (1888).UCO2 58.1

  Zastępowanie jednego pragnienia drugim — Brak stanowczości i zdecydowania powoduje wielkie szkody. Znałam rodziców, którzy mówili: “Nie dam ci tego”, po czym ustępowali, sądząc, że może są zbyt surowi, i dawali dziecku to, czego mu początkowo odmówili. W ten sposób wyrządza się dziecku krzywdę na całe życie. Ważnym prawem funkcjonowania umysłu — prawem, którego nie wolno lekceważyć — jest to, że gdy ktoś tak stanowczo odmawia nam przedmiotu naszego pożądania, że tracimy wszelką nadzieję, umysł wkrótce przestanie go pragnąć i zajmie się czymś innym. Ale póki istnieje nadzieja na zdobycie obiektu pożądania, póty czynione będą wysiłki, by go posiąść. — The Signs of the Times, 9 luty 1882; Child Guidance 283-284.UCO2 58.2

  Przekonania potrzebują uzewnętrznienia — Prawem ustanowionym przez Boga jest, że każdy, kto wierzy w prawdę, która jest w Jezusie, będzie ją przekazywał innym. Poglądy i przekonania przyjęte przez umysł będą potrzebować uzewnętrznienia. Kto pielęgnuje niewiarę i krytycyzm, kto czuje się upoważniony do osądzania dzieła Ducha Świętego, ten będzie szerzył ducha, który go do takiego działania inspiruje. Brak wiary, nielojalność i sprzeciwianie się łasce Bożej mają to do siebie, że chcą dać się odczuć i usłyszeć. Umysł pobudzany przez te zasady zawsze próbuje znaleźć sobie miejsce i pozyskać zwolenników. Wszyscy, którzy stają po stronie odstępcy, przesiąkną jego duchem, dzieląc się z innymi swoimi myślami i wynikami swoich dociekań oraz odczuciami motywującymi ich do działania, gdyż niełatwo ukryć zasady, które popychają nas do działania. — Special Testimonies, seria A VI, 39 (6 lipiec 1896); Testimonies to Ministers 290-291.UCO2 58.3

  Uzewnętrznianie wzmacnia myśli i uczucia — Jest czymś naturalnym, że myśli i uczucia wzmacniają się i podbudowują, jeżeli je uzewnętrzniamy. Tak jak słowa wyrażają myśli, tak też słowa rodzą myśli. Gdybyśmy częściej uzewnętrzniali naszą wiarę, bardziej cieszyli się doznawanymi błogosławieństwami — wielką łaską i miłością Bożą — mielibyśmy więcej wiary i radości. Żaden język nie może wyrazić, żaden umysł pojąć błogosławieństwa wynikającego z doceniania Bożej dobroci i miłości. Już tu na ziemi możemy tryskać radością niczym źródło, nigdy niewyczerpane, bo zasilane strumieniami płynącymi od tronu Bożego. — The Ministry of Healing 251-253 (1905).UCO2 59.1

  Umysł posiada zdolność wybierania — Bóg dał nam wolną wolę i pragnie, byśmy ją ćwiczyli. Sami nie możemy zmienić swoich serc, kontrolować myśli, odruchów ani skłonności. Nie możemy stać się czyści ani zdolni do służby Bożej. Możemy jednak dokonać wyboru służenia Bogu, możemy poddać Mu naszą wolę, a wtedy On będzie w nas wykonywać pracę, która uczyni Mu miłymi naszą wolę i czyny. W ten sposób nasza natura zostanie poddana pod kontrolę Chrystusa. — The Ministry of Healing 176 (1905).UCO2 59.2

  Kusiciel nigdy nie może nas zmusić do złego. Nie może opanować naszych umysłów, jeżeli sami nie poddamy ich jego kontroli. Wola musi zgodzić się, a wiara utracić oparcie w Chrystusie, zanim szatan wypróbuje na nas swoją moc. Lecz każde pielęgnowane grzeszne pragnienie daje mu oparcie. Każdy punkt, w którym mijamy się z boskim prawem, jest jak otwarte drzwi, przez które szatan może wejść, aby nas skusić i zniszczyć. Każde nasze niepowodzenie lub klęska z naszej strony dają mu sposobność do hańbienia Chrystusa. — Życie Jezusa 104-105 (1898).UCO2 59.3

  Człowiek jest wolną istotą obdarzoną moralnością — By podburzyć do buntu upadły rodzaj ludzki, [szatan] przedstawił teraz, że Bóg jest niesprawiedliwy, ponieważ dopuścił do tego, żeby człowiek przekroczył jego prawo. “Skoro Bóg wiedział, jaki będzie tego skutek — mówił zręczny kusiciel — to dlaczego pozwolił, by człowiek został wystawiony na próbę, zgrzeszył i ściągnął nieszczęście i śmierć?”. (...). Dzisiaj są tysiące takich, którzy jak echo powtarzają te same buntownicze narzekania przeciwko Bogu. Nie pojmują, iż pozbawienie człowieka możliwości wolnego wyboru byłoby jednoznaczne z okradzeniem go z prawa przysługującego inteligentnej istocie i uczynieniem go zwykłym automatem. Bóg nie ma zamiaru nikomu narzucać swej woli. Człowiek został stworzony jako wolna istota obdarzona moralnością. Jak mieszkańcy wszystkich innych światów, musi być poddany próbie posłuszeństwa. Nigdy jednak nie jest doprowadzony do takiej sytuacji, żeby poddanie się złu stało się koniecznością. Nigdy nie zostają na niego dopuszczone takie pokusy czy próby, których nie byłby w stanie odeprzeć. Bóg zapewnił wszystko, by człowiek nigdy nie musiał ponieść porażki w walce z szatanem. — Patriarchowie i prorocy 242-243 (1890).UCO2 59.4

  Teraźniejszość wpływa na przyszłe decyzje — Cała Twoja przyszłość na dobre lub złe zależy od drogi, którą teraz obierasz. — Letter 41, 1891.UCO2 60.1

  Korzyści z uczenia niezależności — Bóg nigdy nie chciał, aby umysł jednego człowieka pozostawał pod zupełnym panowaniem umysłu innego człowieka. (...). Najużyteczniejszymi i najskuteczniejszymi nauczycielami są ci, którzy obrali sobie za cel takie wychowanie uczniów, aby zrozumieli i odczuli, że od nich samych zależy to, czy staną się ludźmi o mocnych zasadach, zdolnymi objąć każde stanowisko. Powierzchownemu obserwatorowi dzieło takich nauczycieli może się wydawać niezbyt udane, a ich praca może nie być ceniona tak, jak praca tych nauczycieli, którzy sprawują całkowitą władzę nad umysłami i wolą. Przyszłe życie uczniów ukaże jednak owoce wychowania i wtedy stanie się jasne, który plan edukacji jest lepszy. — Testimonies for the Church III, 134 (1872).UCO2 60.2

  Niekontrolowany umysł słabnie — Siły umysłowe powinny być maksymalnie rozwijane. Należy je wzmacniać i uszlachetniać przez rozmyślanie o duchowych prawdach. Jeśli umysłowi cały czas pozwala się rozmyślać o błahostkach i pospolitych sprawach, wówczas, stosownie do jednego z rządzących nim niezmiennych praw, osłabnie i stanie się lekkomyślny i pozbawiony duchowej mocy. — Testimonies for the Church V, 272 (1885).UCO2 60.3

  Uprzedzenia przeszkodą dla boskiego światła — Ci, którzy pozwalają, by uprzedzenia zagrodziły umysłowi drogę do przyjęcia prawdy, nie mogą otrzymać boskiego światła. Kiedy przedstawia się jakiś biblijny pogląd, wielu nie pyta: “Czy to prawda? Czy jest to zgodne ze Słowem Bożym?”, tylko: “Kto wyznaje taki pogląd?”. A jeśli dana sprawa nie jest przedstawiana przez kogoś, kto im odpowiada, to go nie przyjmują. Ludzie ci są tak zadowoleni z własnych poglądów, że nie badają dowodów z Pisma Świętego w pragnieniu nauczenia się czegoś i nie okazują zainteresowania, a to wszystko z powodu uprzedzeń. — Gospel Workers 125-126 (1893); Testimonies to Ministers and Gospel Workers 105-106.UCO2 61.1

  Szczęście zależy od doskonałej zgodności z prawem Bożym — Ponieważ prawo miłości stanowiło podstawę rządów Bożych, szczęście wszystkich niebiańskich istot zależało od postępowania zgodnego z Jego wielkimi zasadami sprawiedliwości. Bóg żąda od wszystkich swych stworzeń służby miłości — czci wypływającej z rozumnej oceny Jego charakteru. Nie zadowala się przymusowym poddaństwem, dlatego też zapewnił wszystkim wolną wolę, by mogli Mu służyć dobrowolnie. — Wielki bój 262 (1888).UCO2 61.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents