Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 76 — Zdolność podejmowania decyzji i wola

  Moc rządząca naturą człowieka — Wola jest rządzącą naturą człowieka mocą, która podporządkowuje sobie wszystkie jego zdolności. Wola to nie upodobanie ani skłonność, lecz decydująca moc, która działa w ludziach, sprawiając, że są Bogu posłuszni lub nieposłuszni. — Testimonies for the Church V, 513 (1889).UCO2 280.1

  Wszystko zależy od właściwego działania — Kuszony powinien zdawać sobie sprawę z potęgi siły woli. Jest to moc rządząca naturą człowieka, moc dokonywania decyzji, wyborów. Wszystko zależy od prawidłowego działania woli. W pragnieniu dobra i czystości nie ma nic złego, ale samo pragnienie nic nie daje. Wiele ludzi zginie, ponieważ ma nadzieję i pragnie przezwyciężyć złe skłonności, ale nie poddaje Bogu woli. Nie podejmują decyzji o tym, by Mu służyć. — The Ministry of Healing 176 (1905).UCO2 280.2

  Źródło wszelkich działań — Twoja wola jest źródłem wszelkich działań. Wola, która jest ważnym elementem charakteru człowieka, została przy upadku w grzech oddana pod panowanie szatana, który od tamtej pory nieustannie działa w człowieku według swojej woli i upodobania ku nieszczęściu i zagładzie człowieka.UCO2 280.3

  Lecz nieskończona ofiara Boga w postaci daru osoby Jezusa, Jego umiłowanego Syna, który stał się ofiarą za grzech, pozwala Mu powiedzieć bez złamania żadnej zasady Jego rządów: “Poddaj się mi, podporządkuj mi swoją wolę, uwolnij ją spod panowania szatana, a ja roztoczę nad nią swoją władzę i będę mógł w tobie działać według mojej woli i upodobania”. Gdy Bóg daje Ci zamysł Chrystusowy*Zamysł Chrystusowy — zobacz 1 Koryntian 2,16 (BT) (przyp. red. pol.).. Twoja wola staje się podobna do Jego woli, a Twój charakter zostaje przemieniony na podobieństwo charakteru Chrystusa. — Testimonies for the Church V, 515 (1889).UCO2 280.4

  Ludzka wola jest zaborcza — Ludzka wola jest zaborcza i stale usiłuje nagiąć wszystko do swoich celów. Jeśli stanie po stronie Boga i prawości, w życiu człowieka pojawią się owoce Ducha Świętego, a Bóg każdego, kto czyni dobro, obdarza chwałą, czcią i pokojem. — The Review and Herald, 25 sierpień 1896; Our High Calling 153.UCO2 281.1

  Niemożność zależy od woli — Całe nasze życie należy do Boga i ma służyć Jego chwale. Jego łaska uświęci i rozwinie wszystkie nasze zdolności. Niech nikt nie mówi, że nie potrafi naprawić wad swojego charakteru, bo jeśli podejmiecie taką decyzję, na pewno stracicie życie wieczne. Ta niemożność zależy od waszej własnej woli. Jeżeli nie chcecie, nie uda się wam odnieść zwycięstwa. Prawdziwa trudność tkwi w zepsuciu nieuświęconego serca i w niechęci podporządkowania się Bogu. — The Youth's Instructor, 28 styczeń 1897.UCO2 281.2

  Siła woli koi nerwy — Umysł i nerwy kształtują się i wzmacniają dzięki ćwiczeniu woli. Siła woli w wielu przypadkach skutecznie koi nerwy. — Testimonies for the Church I, 387 (1863).UCO2 281.3

  Szatan wykorzystuje wolę — Kiedy szatanowi pozwala się kształtować wolę, wykorzystuje ją do własnych celów. (...). Rozpala złe skłonności, budząc nieczyste pragnienia i dążenia. Mówi: “Oddam ci całą tę władzę, zaszczyty, bogactwa i grzeszne przyjemności”. Ale jego warunkiem jest rezygnacja z uczciwości i zgoda na stępienie sumienia. W ten sposób degraduje ludzkie zdolności i wpędza je w niewolę grzechu. — The Review and Herald, 25 sierpień 1896; Our High Calling 153.UCO2 281.4

  Pokusa wypróbowuje siłę woli do granic możliwości — Naszym przywilejem jako dzieci Bożych jest trzymać się niezachwianie wyznania naszej wiary. Czasami mistrzowska moc pokusy wydaje się wypróbowywać naszą siłę woli do granic możliwości, a wykazanie się wiarą sprawia wrażenie zupełnie przeciwnego wszelkim odczuciom i emocjom. Lecz nasza wola musi trwać po stronie Boga. Musimy wierzyć, że w Jezusie Chrystusie mamy wieczną siłę i skuteczność. (...). Godzina za godziną musimy trwać zwycięsko w Bogu, mocni Jego siłą. — Letter 42, 1890; Our High Calling 124.UCO2 281.5

  Wychowanie dzieci to nie hodowla niemych stworzeń — Wychowanie dzieci w domu czy w szkole nie powinno przypominać hodowli niemych stworzeń, ponieważ dzieci posiadają inteligentną wolę, którą należy kierować, aby panowała nad wszystkimi ich siłami. Nieme stworzenia trzeba tresować, bo nie mają rozumu ani intelektu. Ludzki umysł trzeba jednak uczyć panowania nad sobą. Należy kształcić go, by kontrolował człowieka, podczas gdy zwierzęta są kontrolowane przez właściciela i tresowane tak, aby okazywać mu posłuszeństwo. To właściciel za nie myśli, osądza i decyduje. — Testimonies for the Church III, 132 (1872).UCO2 281.6

  Wolę trzeba kierunkować, nie łamać — Dziecko można do tego stopnia błędnie wychować, że podobnie jak zwierzę, nie będzie miało własnej woli. Nawet indywidualność dziecka — wola, cele i zamiary — może zostać podporządkowana indywidualności nauczyciela. Dzieciom wychowanym w taki sposób zawsze będzie brakowało moralnej siły i poczucia osobistej odpowiedzialności. Nie nauczono ich rozumowania przyczynowo-skutkowego. Ich wola została zawładnięta przez wolę innej osoby, a umysł nie rozwinął się i nie wzmocnił przez ćwiczenie. Nie były kierowane ani dyscyplinowane stosownie do swoich osobowości i możliwości umysłowych, tak by w razie potrzeby mogły wykorzystać swoje najlepsze zdolności.UCO2 282.1

  Nauczyciele nie powinni na tym poprzestawać, tylko powinni zwracać szczególną uwagę na rozwijanie słabszych zdolności, tak aby wszystkie zdolności były używane i wzrastały stopniowo, umożliwiając zrównoważony rozwój umysłu. — Testimonies for the Church III, 132 (1872).UCO2 282.2

  Zachować całą siłę woli — Dążenie do “złamania woli” sprzeciwia się zasadom Chrystusa. Wolę dziecka należy ukierunkować i prowadzić. Zachowajcie całą siłę woli dziecka, bo człowiek potrzebuje jej w całości, ale nadajcie jej właściwy kierunek. Traktujcie ją mądrze i delikatnie, niczym święty skarb. Nie niszczcie jej, lecz przez pouczenie i dobry przykład kształtujcie, aż dziecko osiągnie wiek, w którym będzie mogło samo za siebie odpowiadać. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 116 (1913).UCO2 282.3

  Nauczyciel nie może być apodyktyczny — Ludzie egoistyczni, opryskliwi, apodyktyczni, szorstcy i nieokrzesani, niewrażliwi na uczucia innych nigdy nie powinni być zatrudniani jako nauczyciele. Będą mieć tragiczny wpływ na uczniów, kształtując ich na podobieństwo własnego charakteru i w ten sposób pomnażając zło. Ludzie o takim charakterze będą usiłowali złamać wolę chłopca, jeśli jest on niesforny, ale Chrystus nie dopuszcza takich metod w postępowaniu z błądzącymi. Niebiańską mądrością, pokorą i uniżeniem serca nauczyciele mogą kierować wolą dzieci i prowadzić je drogą posłuszeństwa. Niech nikt nie wyobraża sobie, że przez zastraszanie można pozyskać sympatię uczniów. Musimy pracować tak, jak pracował Chrystus. — Selections From the Testimonies Bearing on Sabbath School Work 80-81 (1900); Counsels on Sabbath School Work 174-175.UCO2 282.4

  Rozdwojona wola sidłem — Każdy młody człowiek musi ćwiczyć zdolność podejmowania decyzji. Rozdwojona wola jest sidłem i doprowadzi do ruiny wielu młodych. Bądź zdecydowany, bo inaczej okaże się, że zbudowałeś dom, swój charakter, na piasku. Niektórzy nieszczęśnicy zawsze stoją po złej stronie, choć Pan pragnie uczynić ich wiernymi sługami, zdolnymi odróżniać dobro od zła. — Manuscript 121, 1898.UCO2 283.1

  Dwa elementy charakteru — Siła charakteru składa się z dwóch elementów: siły woli i siły panowania nad sobą. Wielu młodych myli silne, nieopanowane namiętności z siłą charakteru, a prawda jest taka, że człowiek, którym kierują namiętności, jest słaby. O prawdziwej wielkości i szlachetności człowieka świadczy siła uczuć, nad którymi panuje, a nie tych, które panują nad nim. Najsilniejszym człowiekiem jest ten, kto będąc wrażliwym na przemoc, powściąga gniew i przebacza wrogom. Tacy ludzie są prawdziwymi bohaterami. — Testimonies for the Church IV, 656 (1881).UCO2 283.2

  Wola złączona z boską siłą — Możecie się stać ludźmi odpowiedzialnymi i wywierającymi wpływ, jeśli w mocy swojej woli połączonej z boską siłą gorliwie zaangażujecie się w pracę. Ćwiczcie siły umysłowe, ale też absolutnie nie zaniedbujcie sił fizycznych. Niech lenistwo intelektu nie zamknie wam drogi do większego poznania. Uczcie się nie tylko studiować, ale i rozmyślać, tak aby wasz umysł wzmacniał się i rozwijał. Nigdy nie myślcie, że już się dosyć nauczyliście i możecie zwolnić obroty. Miarą człowieka jest wyćwiczony umysł. Kształcenie się należy kontynuować przez całe życie, codziennie się ucząc i zdobytą wiedzę wykorzystując w praktyce. — Testimonies for the Church IV, 561 (1881).UCO2 283.3

  Właściwe używanie woli odpiera chorobę — Pokazano mi, że wielu ludzi pozornie słabych i ciągle narzekających nie ma się tak źle, jak to sobie wyobraża. Niektórzy z nich mają silną wolę, która, wykorzystana we właściwym kierunku, byłaby potężnym środkiem służącym zapanowaniu nad wyobraźnią i co za tym idzie — odparciu choroby. Zbyt często jednak zdarza się, że wola jest używana w niewłaściwym kierunku i uparcie nie poddaje się rozumowi. Niektórzy uznają więc, że są ciężko chorzy i potrzebują stosownej opieki, nawet wbrew opinii innych. — Testimonies for the Church II, 524 (1870).UCO2 283.4

  Czynnik przeciwdziałający chorobie — Nie docenia się siły woli. Gdy wola jest silna i właściwie ukierunkowana, dostarcza energii całemu organizmowi i stanowi cudowną pomoc w utrzymaniu zdrowia. Jest też ważnym czynnikiem w leczeniu chorób. (...).UCO2 284.1

  Pacjenci dzięki ćwiczeniu siły woli w nabraniu właściwego stosunku do życia mogą znacząco pomóc lekarzowi w jego staraniach o przywrócenie im zdrowia. Tysiące ludzi odzyskałoby zdrowie, gdyby tylko tego chciało. Bóg nie chce, aby chorowali. Pragnie, aby byli zdrowi i szczęśliwi, dlatego powinni być dobrej myśli i wierzyć w wyzdrowienie.UCO2 284.2

  Ciężko chorzy mogą często oprzeć się chorobie, po prostu nie poddając się dolegliwościom ani pogrążaniu się w bezczynności. Niech biorą udział w pożytecznych zajęciach odpowiednich do ich możliwości, wznosząc się ponad bóle i cierpienia. Dzięki takim zajęciom oraz swobodnemu zażywaniu słońca i świeżego powietrza niejeden ciężko chory mógłby wrócić do zdrowia i sił. — The Ministry of Healing 246 (1905).UCO2 284.3

  Obietnica poprawy zdrowia — Złe nawyki i praktyki ściągają na ludzi najprzeróżniejsze choroby. Wychowanie powinno obejmować wpajanie przekonania o grzeszności nadużywania i niszczenia sił danych człowiekowi przez Boga. Jeśli umysł będzie światły, a wola stanie po stronie Pana, nastąpi fantastyczna poprawa zdrowia fizycznego.UCO2 284.4

  Ale nie można tego osiągnąć jedynie w ludzkiej mocy. Połączonym z łaską Chrystusa usilnym staraniom, mającym na celu odrzucenie wszelkich złych praktyk i towarzystwa oraz przestrzeganie wstrzemięźliwości we wszystkich sprawach, musi towarzyszyć niezłomne przekonanie, że należy nie tylko prosić Boga o przebaczenie, ale też wyrazić skruchę z powodu przeszłych grzechów na mocy pojednawczej ofiary Chrystusa. Te sprawy należy uwzględnić w codziennym doświadczeniu. Konieczna jest ścisła czujność i niestrudzone błagania, by Chrystus poddał w posłuszeństwo sobie każdą naszą myśl. Jego odradzająca moc musi zostać udzielona duszy, abyśmy jako istoty odpowiedzialne przed Bogiem mogli składać ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Mu, bo taka winna być duchowa służba nasza. — Medical Missionary, listopad/grudzień 1892; Counsels on Health 504-505.UCO2 284.5

  Substancje narkotyczne a wola — Niektórzy używają substancji o działaniu narkotycznym i przez dogadzanie sobie nabierają złych nawyków, które biorą górę nad wolą, myślami i całym człowiekiem. — Letter 14, 1885.UCO2 285.1

  Uczyć siły woli — Należy też wytłumaczyć znaczenie siły woli i panowania nad sobą w utrzymaniu i odzyskaniu zdrowia, jak również przygnębiające, a nawet wyniszczające skutki gniewu, malkontenctwa, egoizmu i nieczystości oraz cudowną, życiodajną moc pogody ducha, bezinteresowności i wdzięczności. — Education 197 (1903).UCO2 285.2

  Duch Święty nie zajmuje miejsca woli — Duch Boży nie zamierza wyręczać nas w kwestii chcenia ani wykonania. To jest zadanie człowieka we współpracy z boskimi czynnikami. Gdy tylko kierujemy naszą wolę ku zgodności z wolą Bożą, łaska Chrystusa współdziała z nami. Tyle że łaska nie zastąpi naszego działania: nie będzie funkcjonować niezależnie od naszego postanowienia i zdecydowania w działaniu. Tak więc duszę nawraca nie obfitość światła ani liczne dowody, lecz tylko przyjęcie światła przez człowieka, pobudzenie siły woli, uświadomienie sobie i uznanie sprawiedliwości i prawdy oraz współdziałanie z niebiańskimi staraniami zmierzającymi do zbawienia duszy. — Letter 135, 1898.UCO2 285.3

  Bezpieczeństwo tylko w jedności z Bogiem — Wola człowieka jest bezpieczna jedynie wtedy, gdy jest zjednoczona z wolą Boga. — Letter 22, 1896; Our High Calling 104.UCO2 285.4

  Ludzka wola musi być połączona z wolą Bożą — W tej walce sprawiedliwości z niesprawiedliwością możemy zwyciężać jedynie dzięki Bożej pomocy. Nasza skończona wola musi zostać poddana woli Nieskończonego. Ludzka wola musi być połączona z Bożą. Dzięki temu Duch Święty przyjdzie nam z pomocą, a każde zwycięstwo będzie się przyczyniać do odrodzenia Bożej własności, do odnowienia w duszy Bożego podobieństwa. — The Review and Herald, 25 sierpień 1896; Our High Calling 153.UCO2 285.5

  Nawrócenie nie daje nowych zdolności — Duch Boży nie daje nawróconemu człowiekowi nowych zdolności, ale dokonuje zdecydowanej zmiany w stosowaniu zdolności już istniejących. Gdy umysł, serce i dusza doznają przemiany, człowiek nie otrzymuje nowego sumienia, ale jego wola zostaje poddana odnowionemu sumieniu, którego uśpiona wrażliwość została pobudzona działaniem Ducha Świętego. — Letter 44, 1899; Our High Calling 104.UCO2 285.6

  Szatan opanowuje wolę niepoddaną Bogu — Chrystus oświadczył: “Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał”. Jana 6,38. Jego wola aktywnie działała ku zbawieniu ludzi. Jego ludzka wola była wspierana przez wolę Bożą. Jego słudzy powinni dzisiaj zadać sobie pytania: “Jaką wolę osobiście pielęgnuję? Czy zaspokajam własne pragnienia, utwierdzając się w egoizmie i uporze?”. Jeśli tak postępujemy, jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie, bo szatan zawsze opanuje wolę niepoddaną Duchowi Bożemu. Gdy doprowadzimy swoją wolę do harmonii z wolą Bożą, w naszym życiu uwidoczni się święte posłuszeństwo, którego przykład dał nam Chrystus, chodząc po ziemi. — Manuscript 48, 1899; Our High Calling 107.UCO2 286.1

  Wolą ma kierować czyste sumienie — Wewnętrzny pokój i sumienie wolne od przestępstwa wobec Boga ożywią i wzmocnią intelekt, tak jak rosa zwilża delikatne rośliny. Wola zostaje wtedy właściwie ukierunkowana i opanowana. Staje się bardziej zdecydowana i wolna od wypaczeń. — Testimonies for the Church II, 327 (1869).UCO2 286.2

  Wola decyduje o życiu i śmierci — Jedynie wieczność może objawić wspaniałości, w posiadanie których może wejść człowiek odnowiony na podobieństwo Boże.UCO2 286.3

  Aby osiągnąć ten wysoki ideał, trzeba poświęcić wszystko, co może stać duszy na przeszkodzie. Podleganie lub niepodleganie grzechowi zależy od naszej woli. Poświęcenie woli bywa porównane z wyłupieniem oka lub odcięciem ręki. Często wydaje się, że poddanie się woli Bożej oznacza okaleczenie i niedołęstwo. (...). Bóg jest źródłem życia, toteż tylko wtedy możemy otrzymać żywot wieczny, jeśli jesteśmy z Nim złączeni. (...). Człowiek ufający sobie i wzbraniający się poddawać swą wolę Bogu wybiera śmierć. (...).UCO2 286.4

  Poświęcenie się Bogu wymaga pewnych ofiar, ale jest to tylko ofiarowanie niskiego za wzniosłe, ziemskiego za duchowe, znikomego za wieczne. Bóg nie chce zniszczenia naszej woli, gdyż tylko wolą możemy wykonać to, czego od nas oczekuje. Wolę należy poddać Jemu, aby mógł nam ją oddać z powrotem oczyszczoną i wzmocnioną oraz połączoną z Nim, co umożliwi wylanie przez nas strumieni Jego miłości i mocy. — Nauki z Góry Błogosławienia 61-62 (1896).UCO2 286.5

  Zrozumienie prawdziwej potęgi siły woli (rada dla chwiejnego młodzieńca) — Będziesz w ciągłym niebezpieczeństwie, póki nie zrozumiesz prawdziwej potęgi siły woli. Możesz wierzyć we wszystko i wszystko obiecywać, ale Twoje obietnice i wiara nie mają wartości, dopóki nie przekujesz swojej woli na wiarę i działanie. Jeśli będziesz toczyć bój wiary całą siłą woli, zwyciężysz. Nie wierz swoim uczuciom, wrażeniom ani emocjom, bo nie są one godne zaufania. — Testimonies for the Church V, 513 (1889).UCO2 287.1

  Można panować nad wolą — Nie musisz popadać w rozpacz. (...). Do Ciebie należy poddanie woli Chrystusowi. Gdy to uczynisz, Bóg natychmiast weźmie Cię w posiadanie i będzie działał w Tobie, sprawiając chcenie i wykonanie zgodnie z Jego upodobaniem. Cała Twoja natura zostanie poddana władzy Ducha Chrystusowego, tak że będą Mu uległe nawet Twoje myśli.UCO2 287.2

  Nie jesteś w stanie panować nad swoimi impulsami ani emocjami tak, jak byś tego pragnął, ale możesz panować nad wolą i dzięki temu dokonać w swoim życiu gruntownej zmiany. Jeśli poddasz wolę Chrystusowi, Twoje życie może zostać ukryte z Chrystusem w Bogu i zjednoczone z mocą, która przewyższa wszelkie zwierzchności i władze. Będziesz mieć siłę od Boga, która zachowa Cię w Jego mocy. Będzie dla Ciebie dostępne nowe światło żywej wiary. Lecz Twoja wola musi współdziałać z wolą Bożą. — Testimonies for the Church V, 513-514 (1889).UCO2 287.3

  Ogniwo łączące z boską siłą — Jesteśmy współpracownikami Boga zgodnie z Jego mądrym postanowieniem. Współdziałanie woli i starań człowieka z działaniem boskiej siły jest ogniwem łączącym ludzi ze sobą nawzajem i z Bogiem. Apostoł mówi: “Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście”. 1 Koryntian 3,9. Człowiek ma działać zgodnie z zapewnionymi mu przez Boga zdolnościami. “Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie”. Filipian 2,12-13. — Manuscript 113, 1898.UCO2 287.4

  Kiedy wola jest po stronie Pana, Duch Święty czyni jedno z wolą Bożą. — Letter 44, 1899.UCO2 287.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents