Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Οι Παραβολές του Χριστού

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Η αμοιβη τησ ερευνασ

  Κανείς άς μή νομίσει ότι εχει ξεπεράσει τά όρια τής μάθησης. Ή άνθρώπινη εύφυία μπορεϊ νά άναμετρηθεϊ. Τά εργα τών μεγάλων συγγραφέων μπορούν νά μαθευτούν. Άλλά καί αύτή άκόμη ή πιό βαθειά, ή πιό πλατειά, ή πιό γόνιμη άνθρώπινη φαντασία δέν μπορεϊ νά έξυχνιάσει τόν Θεό. Έκεΐ άπαντάται τό άπειρο πού ύπερβαίνει κάθε όριο τής άνθρώπινης άντίληψης. Αύτό πού βλέπομε δέν είναι παρά μιά άμυδρή άναλαμπή τής θεϊκής δόξας και της άπεραντοσύνης τής γνώσης και τής σοφίας. Μέ άλλα λόγια δέν καταφέραμε παρά νά ξάνομε μόνο τήν επιφάνεια του χρυσωρυχείου, ενώ τό πολύτιμο χρυσάφι παραμένει κάτω από την επιφάνεια γιά νά αμείψει εκείνον πού θά σκάψει νά τό βρει. Τό στειλιάρι τής άξίνας πρέπει νά χώνεται όλο και βαθύτερα στό έδαφος του χρυσωρυχείου και τό άποτέλεσμα θά είναι ή άνεύρεση πολύτιμου θησαυρού. Χάρη στήν πραγματική πίστη, ή θεϊκή γνώση γίνεται και γνώση του άνθρώπου.ΠΧ 72.4

  Δέν ύπάρχει κανείς πού νά ερευνάει τίς Γραφές μέ τό πνεύμα του Χριστού και νά μή αμείβεται. Οταν ο άνθρωπος συγκατατίθεται νά διδαχθεί σάν τό μικρό παιδί, όταν ύποτάσσεται κατά πάντα στόν Θεό, τότε θά βρει τήν άλήθεια μέσα στό λόγο Του. Άν δείχνονταν οι άνθρωποι υπάκουοι, θά άντιλαμβάνονταν τήν ύφή του διακυβερνητικού συστήματος του Θεού. Ο ουράνιος κόσμος θ’ άνοιγε διάπλατα τούς θαλάμους τής δόξας και τής χάρης Του γιά εξερεύνηση. οι άνθρώπινες ύπάρξεις θά ήταν εντελώς διαφορετικές άπ’ ο,τι είναι τώρα, επειδή θά είχαν έξευγενισθεϊ μέ τήν εξερεύνηση τών ορυχείων τής άλήθειας. Τό μυστήριο τής άπολύτρωσης, ή ενσάρκωση του Χριστού, ή έξιλαστική θυσία Του δέ θά παρουσιάζονταν άμυδρά όπως τώρα στήν άντίληψή μας. Θά γίνονταν όχι μόνο καλύτερα νοητά, άλλά και θά έκτιμούνταν σέ άσύγκριτα άνώτερο βαθμό.ΠΧ 73.1

  Στήν προσευχή πού άπηύθυνε πρός τόν Πατέρα Του, ο Χριστός δίδαξε στόν κόσμο ενα μάθημα πού θά επρεπε νά χαραχθεϊ πάνω σέ κάθε διάνοια και σέ κάθε ψυχή. “Αυτή είναι ή αιώνιος ζωή”, είπε, “τό νά γνωρίζωσι Σέ τόν μόνον άληθινόν Θεόν, και τόν Όποιον απέστειλας Ίησούν Χριστόν.” (Ίωάν. 17:3). Αυτή είναι ή πραγματική μόρφωση. Η μόρφωση χορηγεί δύναμη. Η εμπειρική γνώση του Θεού και του Χριστού τόν Όποιον άπέστειλε, μετασχηματίζει τόν άνθρωπο κατά τήν εικόνα του Θεού. Καθιστά τόν άνθρωπο κύριο του εαυτού του, ύποτάσσοντας κάθε φυσική κλίση και όρμή στόν ελεγχο τών άνωτέρων πνευματικών δυνάμεων. Όποιος κατέχει τή γνώση αυτή γίνεται παιδί του Θεού και κληρονόμος του ούρανού. Αυτή τόν φέρνει σέ επαφή μέ τή σκέψη του Απείρου και του άποκαλύπτει τούς άμύθητους θησαυρούς του σύμπαντος.ΠΧ 73.2

  Αυτή είναι ή γνώση πού άποκτάται μέ τήν ερευνά του λόγου του Θεού. Καί ο θησαυρός αυτός είναι στή διάθεση κάθε ψυχής πού δέχεται νά θυσιάσει τά πάντα γιά νά τόν αποκτήσει.ΠΧ 73.3

  “Εάν επικαλεσθής τήν φρόνησιν, και υψώσης τήν φωνήν σου εις τήν σύνεσιν, εάν ζητήσης αυτήν ώς άργύριον και εξερευνήσης αυτήν ως κεκρυμμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει τόν φόβον του Κυρίου και θέλεις ευρεί τήν επίγνωσιν του Θεού.” (Παρ. 2:3-5).ΠΧ 74.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents