Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Матей 12

  1 По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат.ББ1940 — Матей 12:1

  2 А фарисеите, като видяха това, рекоха Му: Виж Твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота.ББ1940 — Матей 12:2

  3 А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и <мъжете>, които бяха с него,ББ1940 — Матей 12:3

  4 как влезе в Божия дом и яде от присътствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците?ББ1940 — Матей 12:4

  5 Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни.ББ1940 — Матей 12:5

  6 Но казвам ви, че тук има повече от храма.ББ1940 — Матей 12:6

  7 Но ако бяхте знаяли що значи <тая дума:> “Милост искам а не жертва”, не бихте осъдили невинните.ББ1940 — Матей 12:7

  8 Защото Човешкият Син е Господар на съботата.ББ1940 — Матей 12:8

  9 И като замина оттам, дойде в синагогата им.ББ1940 — Матей 12:9

  10 И ето човек с изсъхнала ръка; и, за да обвинят <Исуса>, попитаха Го казвайки: Позволено ли е човек да изцелява в събота?ББ1940 — Матей 12:10

  11 Той им каза: Кой човек от вас, ако има една овца, и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади?ББ1940 — Матей 12:11

  12 А колко е по-скъп човек от овца! Затова позволено е да се прави добро в съботен ден.ББ1940 — Матей 12:12

  13 Тогава казва на човека: Простри ръката си. И той я простря; и тя стана здрава като другата.ББ1940 — Матей 12:13

  14 А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят.ББ1940 — Матей 12:14

  15 Но Исус, като позна< това>, оттегли се оттам; и мнозина тръгнаха подире Му, и Той ги изцели всички.ББ1940 — Матей 12:15

  16 И заръча им да Го не разгласяват;ББ1940 — Матей 12:16

  17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:ББ1940 — Матей 12:17

  18 “Ето Моят служител, Когото избрах, Моят възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми; Ще положа Духа Си на Него, И Той ще възвести съдба на народите.ББ1940 — Матей 12:18

  19 Няма да се скара, нито да извика, Нито ще чуе някой гласа Му по площадите;ББ1940 — Матей 12:19

  20 Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси, Докато изведе правосъдието към победа.ББ1940 — Матей 12:20

  21 И в Неговото име народите ще се надяват”.ББ1940 — Матей 12:21

  22 Тогава доведоха при Него един хванат от бяс, сляп и ням; и го изцели, тъй щото немият и проговори и прогледа.ББ1940 — Матей 12:22

  23 И всичките множества се смаяха и думаха: Да не би Този да е Давидовият син?ББ1940 — Матей 12:23

  24 А фарисеите, като чуха това, рекоха: Тоя не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете, Веелзевула.ББ1940 — Матей 12:24

  25 А <Исус>, като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои.ББ1940 — Матей 12:25

  26 Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство?ББ1940 — Матей 12:26

  27 При това, ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова, те ще ви бъдат съдии.ББ1940 — Матей 12:27

  28 Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас.ББ1940 — Матей 12:28

  29 Или как може да влезе някой в къщата на силния <човек> и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? — тогава ще ограби къщата му.ББ1940 — Матей 12:29

  30 Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.ББ1940 — Матей 12:30

  31 Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата <против> Духа няма да се прости.ББ1940 — Матей 12:31

  32 И ако някой каже дума против Човешкия син, ще му се прости; но ако някой каже <дума> против Светия Дух, няма да му се прости, нито в тоя свят {Или: век.}, нито в бъдещия.ББ1940 — Матей 12:32

  33 Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се познава дървото.ББ1940 — Матей 12:33

  34 Рожби ехиднини! Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.ББ1940 — Матей 12:34

  35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.ББ1940 — Матей 12:35

  36 И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.ББ1940 — Матей 12:36

  37 Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.ББ1940 — Матей 12:37

  38 Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха, казвайки: Учителю, искаме да видим знамение от Тебе.ББ1940 — Матей 12:38

  39 А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но <друго> знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона.ББ1940 — Матей 12:39

  40 Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.ББ1940 — Матей 12:40

  41 Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Ионовата проповед; а ето, тука има повече от Иона.ББ1940 — Матей 12:41

  42 Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тука има повече от Соломона.ББ1940 — Матей 12:42

  43 Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира.ББ1940 — Матей 12:43

  44 Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена.ББ1940 — Матей 12:44

  45 Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.ББ1940 — Матей 12:45

  46 Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят.ББ1940 — Матей 12:46

  47 И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят.ББ1940 — Матей 12:47

  48 А Той в отговор рече на този, който Му каза, <това>: Коя е майка Ми? и кои са братята Ми?ББ1940 — Матей 12:48

  49 И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми!ББ1940 — Матей 12:49

  50 Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка.ББ1940 — Матей 12:50

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents