Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Йоан

  Йоан 1

  1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.ББ1940 — Йоан 1:1

  2 То в начало беше у Бога.ББ1940 — Йоан 1:2

  3 Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо <от това>, което е станало.ББ1940 — Йоан 1:3

  4 В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.ББ1940 — Йоан 1:4

  5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.ББ1940 — Йоан 1:5

  6 Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан.ББ1940 — Йоан 1:6

  7 Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него.ББ1940 — Йоан 1:7

  8 Не беше той светлината, но <дойде> да свидетелствува за светлината.ББ1940 — Йоан 1:8

  9 Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.ББ1940 — Йоан 1:9

  10 Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.ББ1940 — Йоан 1:10

  11 У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.ББ1940 — Йоан 1:11

  12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, <сиреч>, на тия, които вярват в Неговото име;ББ1940 — Йоан 1:12

  13 които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.ББ1940 — Йоан 1:13

  14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.ББ1940 — Йоан 1:14

  15 Иоан свидетелствува за Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за Когото рекох, Който иде подир мене, достигна да бъде пред мене понеже спрямо мене беше пръв.ББ1940 — Йоан 1:15

  16 Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;ББ1940 — Йоан 1:16

  17 понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.ББ1940 — Йоан 1:17

  18 Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.ББ1940 — Йоан 1:18

  19 И ето, свидетелството, <което> Иоан <даде>, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си?ББ1940 — Йоан 1:19

  20 Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос.ББ1940 — Йоан 1:20

  21 И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм.ББ1940 — Йоан 1:21

  22 На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си?ББ1940 — Йоан 1:22

  23 Той рече: Аз съм “глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа”, както рече пророк Исаия.ББ1940 — Йоан 1:23

  24 А изпратените бяха от фарисеите.ББ1940 — Йоан 1:24

  25 И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът?ББ1940 — Йоан 1:25

  26 В отговор Иоан им рече: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не познавате,ББ1940 — Йоан 1:26

  27 Онзи, Който иде подир мене, [Който преден ми биде], Комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата Му.ББ1940 — Йоан 1:27

  28 Това стана във Витавара отвъд Иордан, дето Иоан кръщаваше.ББ1940 — Йоан 1:28

  29 На следния ден <Иоан> вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!ББ1940 — Йоан 1:29

  30 Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв.ББ1940 — Йоан 1:30

  31 И аз Го не познавах; но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля.ББ1940 — Йоан 1:31

  32 И Иоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.ББ1940 — Йоан 1:32

  33 И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.ББ1940 — Йоан 1:33

  34 И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.ББ1940 — Йоан 1:34

  35 На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си.ББ1940 — Йоан 1:35

  36 И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!ББ1940 — Йоан 1:36

  37 И двамата ученика го чуха да говори <така>, и отидоха подир Исуса.ББ1940 — Йоан 1:37

  38 И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш?ББ1940 — Йоан 1:38

  39 Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетият час.ББ1940 — Йоан 1:39

  40 Единият от двамата, които чуха от Иоана за <Него> и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра.ББ1940 — Йоан 1:40

  41 Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос).ББ1940 — Йоан 1:41

  42 Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър {Значи: Канара.}).ББ1940 — Йоан 1:42

  43 На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея; и намира Филипа и му казва: Дойди след Мене.ББ1940 — Йоан 1:43

  44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра.ББ1940 — Йоан 1:44

  45 Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона, и за< Когото писаха> пророците, Исуса, Иосифовия син, Който е от Назарет.ББ1940 — Йоан 1:45

  46 Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж.ББ1940 — Йоан 1:46

  47 Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина.ББ1940 — Йоан 1:47

  48 Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата.ББ1940 — Йоан 1:48

  49 Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи Син, Ти си Израилев цар.ББ1940 — Йоан 1:49

  50 Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш.ББ1940 — Йоан 1:50

  51 И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.ББ1940 — Йоан 1:51

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents