Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Матей 19

  1 Когато Исус свърши тия думи, тръгна от Галилея, и дойде в пределите на Юдея отвъд Иордан.ББ1940 — Матей 19:1

  2 И големи множества вървяха подире Му; и Той ги изцели там.ББ1940 — Матей 19:2

  3 Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, изпитвайки Го, казаха: Позволено ли е на <човека> да напусне жена си по всякаква причина?ББ1940 — Матей 19:3

  4 А той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който <ги> е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал:ББ1940 — Матей 19:4

  5 “Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?”ББ1940 — Матей 19:5

  6 Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.ББ1940 — Матей 19:6

  7 Казват му: Тогава Моисей защо заповяда, <мъжът й> да <й> даде разводно писмо и да я напусне?ББ1940 — Матей 19:7

  8 Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така.ББ1940 — Матей 19:8

  9 И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, <когато> бъде напусната, прелюбодействува.ББ1940 — Матей 19:9

  10 Казват Му учениците: Ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре да се не жени.ББ1940 — Матей 19:10

  11 А той им рече: Не могат всички да приемат тая дума, но ония, на които е дадено.ББ1940 — Матей 19:11

  12 Защото има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има пък скопци, които са били скопени от човеци; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме.ББ1940 — Матей 19:12

  13 Тогава доведоха при Него дечица, за да възложи ръце на тях и да се помоли; а учениците ги смъмриха.ББ1940 — Матей 19:13

  14 А Исус рече: Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.ББ1940 — Матей 19:14

  15 И възложи ръце на тях, и замина оттам.ББ1940 — Матей 19:15

  16 И ето един <момък> дойде при Него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?ББ1940 — Матей 19:16

  17 А той му каза: Защо питаш Мене за доброто? Един [Бог] има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите.ББ1940 — Матей 19:17

  18 Казва Му: Кои? Исус рече: <Тия>: Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай;ББ1940 — Матей 19:18

  19 Почитай баща си и майка си; и Обичай ближния си както себе си.ББ1940 — Матей 19:19

  20 Момъкът Му казва: Всичко това съм пазил [от младостта си]; какво ми още не достига?ББ1940 — Матей 19:20

  21 Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; дойди и Ме следвай.ББ1940 — Матей 19:21

  22 Но момъкът, като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.ББ1940 — Матей 19:22

  23 А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам: Мъчно ще влезе богат в небесното царство.ББ1940 — Матей 19:23

  24 При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.ББ1940 — Матей 19:24

  25 А учениците, като чуха това, зачудиха се твърде много и думаха: Като е тъй, кой може да се спаси?ББ1940 — Матей 19:25

  26 А Исус< ги> погледна и рече им: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.ББ1940 — Матей 19:26

  27 Тогава Петър в отговор Му рече: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; ние, прочее, какво ще имаме?ББ1940 — Матей 19:27

  28 А Исус им рече: Истина ви казвам, че във време на обновлението <на всичко>, когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, тоже ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена.ББ1940 — Матей 19:28

  29 И всеки, който е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, [или жена], или чада, или ниви, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.ББ1940 — Матей 19:29

  30 Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи.ББ1940 — Матей 19:30

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents