Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Лука 19

  1 След това <Исус> влезе в Ерихон, и минаваше през града.ББ1940 — Лука 19:1

  2 И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат,ББ1940 — Лука 19:2

  3 искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст.ББ1940 — Лука 19:3

  4 И завтече се напред и се покачи на една черница за да Го види; понеже през оня път щеше да мине.ББ1940 — Лука 19:4

  5 Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти.ББ1940 — Лука 19:5

  6 И той побърза да слезе, и прие Го с радост.ББ1940 — Лука 19:6

  7 И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи.ББ1940 — Лука 19:7

  8 А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето <от сега> давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам <му> четверократно.ББ1940 — Лука 19:8

  9 И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син.ББ1940 — Лука 19:9

  10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.ББ1940 — Лука 19:10

  11 И като слушаха това, Той прибави и каза една притча, защото беше близо до Ерусалим, и те си мислеха, че Божието царство щеше веднага да се яви.ББ1940 — Лука 19:11

  12 Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт, и да се върне.ББ1940 — Лука 19:12

  13 И повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и рече им: Търгувайте с <това> докле дойда.ББ1940 — Лука 19:13

  14 Но неговите граждани го мразеха, и изпратиха след него посланици да кажат: Не щем този да царува над нас.ББ1940 — Лука 19:14

  15 А като получи царската власт и се върна, заповяда да му повикат ония слуги, на които бе дал парите за да знае какво са припечелили чрез търгуване.ББ1940 — Лука 19:15

  16 Дойде, прочее, първият и рече: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси.ББ1940 — Лука 19:16

  17 И рече му: Хубаво, добри слуго! понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града.ББ1940 — Лука 19:17

  18 Дойде и вторият и рече: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси.ББ1940 — Лука 19:18

  19 А рече и на него: Бъди и ти над пет града.ББ1940 — Лука 19:19

  20 Дойде и друг и рече: Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа;ББ1940 — Лука 19:20

  21 Защото се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял.ББ1940 — Лука 19:21

  22 <Господарят> му казва: От устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който задигам това, което не съм положил, и жъна което не съм сял;ББ1940 — Лука 19:22

  23 тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата?ББ1940 — Лука 19:23

  24 И рече на предстоящите: Вземете от него мнасата, и дайте я на този, който има десетте мнаси.ББ1940 — Лука 19:24

  25 (Рекоха му: Господарю, той има вече десет мнаси!)ББ1940 — Лука 19:25

  26 Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който, няма, от него ще се отнеме и това, което има.ББ1940 — Лука 19:26

  27 А ония мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене.ББ1940 — Лука 19:27

  28 И като изрече това, <Исус> вървеше напред, възлизайки за Ерусалим.ББ1940 — Лука 19:28

  29 И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма наречен Елеонски, прати двама от учениците и рече <им:>ББ1940 — Лука 19:29

  30 Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно осле, вързано, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте.ББ1940 — Лука 19:30

  31 И ако някой ви попита: Защо го отвързвате? кажете така: На Господа трябва.ББ1940 — Лука 19:31

  32 И изпратените отидоха и намериха както им беше казал.ББ1940 — Лука 19:32

  33 И като отвързаха ослето, рекоха стопаните му: Защо отвързвате ослето?ББ1940 — Лука 19:33

  34 А те казаха: На Господа трябва.ББ1940 — Лука 19:34

  35 И докараха го при Исуса; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса.ББ1940 — Лука 19:35

  36 И като вървеше Той, <людете> постилаха дрехите си по пътя.ББ1940 — Лука 19:36

  37 И когато вече се приближаваше до превалата на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки:ББ1940 — Лука 19:37

  38 Благословен Царят, Който иде в Господното име; мир на небето, и слава във висините!ББ1940 — Лука 19:38

  39 А някои от фарисеите между народа Му рекоха: Учителю, смъмри учениците Си.ББ1940 — Лука 19:39

  40 И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.ББ1940 — Лука 19:40

  41 И като се приближи и видя града, плака за него и каза:ББ1940 — Лука 19:41

  42 Да беше знаел ти, да! ти, поне в този [твой] ден, това което служи за мира ти! но сега е скрито от очите ти.ББ1940 — Лука 19:42

  43 Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе, ще те обсадят, ще те отеснят отвред,ББ1940 — Лука 19:43

  44 и ще те разорят и <ще избият> жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.ББ1940 — Лука 19:44

  45 И като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха; и казваше им:ББ1940 — Лука 19:45

  46 Писано е: “И домът Ми ще бъде молитвен дом”: а вие го направихте “разбойнически вертеп”.ББ1940 — Лука 19:46

  47 И поучаваше всеки ден в храма. А главните свещеници, книжниците и народните първенци се стараеха да Го погубят;ББ1940 — Лука 19:47

  48 Но не намериха какво да сторят, понеже всичките люде бяха прилепнали при Него да Го слушат.ББ1940 — Лука 19:48

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents