Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

ເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຫວັງ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ຈົ່ງພາກັນເຂົ້າມາຮ່ຳຮຽນສຶກສາພຣະຄຳພີນີ້ເສັຍເຖີດ

  ພຣະເຢຊູຊົງມີຄຳກ່າວເອົາໄວ້ກ່ຽວກັບໜັງສືພຣະຄຳພີ ພາກພຣະສັນຍາເດີມແລະນັ້ນກໍຍັງມີການ ຢັ້ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ ໃນໜັງສືພຣະຄຳພີພາກພຣະສັນຍາໃໝ່ອີກດ້ວຍວ່າ: “ສິ່ງເຫລົ່າ ນັ້ນກໍໄດ້ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ເຮົາພຣະອົງ” (ໂຢຫັນ 5:39) ເຊິ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ເປັນການກ່າວ ເຖິງອົງພຣະເຈົ້າຜູ້ໂຜດໃຫ້ ລອດເຊິ່ງເປັນພຣະອົງຜູ້ເຊິ່ງ ພວກເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຝາກ ຄວາມຫວັງເອົາໄວ້ທີ່ຈະມີຊີວິດຢ່າງອະມະຕະຈິງແທ້, ໜັງສືພຣະ ຄຳພີໝົດທັງເຫລັ້ມນັ້ນກໍລ້ວນແຕ່ ໄດ້ກ່າວເຖິງອົງພຣະຄຣິສຕ໌ເຈົ້າ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ຄວາມບັນທຶກຢູ່ໃນແຖວທຳອິດກ່ຽວກັບຜົນງານແຫ່ງ ການເນຣະມິຕສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າເຊິ່ງກ່າວວ່າ: “ຖ້າບໍ່ມີພຣະ ອົງແລ້ວກໍບໍ່ມີສິ່ງໃດອີກທີ່ຈະເລີ່ມເກີດຂຶ້ນມາໄດ້” (ໂຢຫັນ 1:3), ຈົນໄປເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂໍ້ສຸດທ້າຍເຊິ່ງກ່າວວ່າ: “ດູເຖີດ, ເຮົາພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາໂດຍດ່ວນ” (ພຣະນິມິຕ 22:12), ສິ່ງທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ອ່ານອອກມາຈາກ ພຣະກິຈການຂອງພຣະອົງ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບຟັງຈາກພຣະສຸຣະສຽງ ຂອງພຣະອົງເອງ. ຖ້າວ່າທ່ານຫາກເກີດມີຄວາມຕ້ອງການຢາກ ຈະ ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ໂຜດໃຫ້ລອດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່ານັ້ນ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງຕັ້ງໃຈສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໜັງສືພຣະ ຄຳພີ ທີ່ສັກສິດນັ້ນຕັ້ງແຕ່ບັດນີ້ເສັຍເຖີດ.SCL 174.1

  ຂໍໃຫ້ພຣະວັຈນະຂອງ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງຊາບຊຶມເຂົ້າ ໄປຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ. ພຣະວັຈນະຂອງອົງພຣະ ຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນກໍປຽບດັ່ງທານນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຊົາ ຫິວກະຫາຍ. ພຣະວັຈນະຂອງພຣະເຈົ້າກໍປຽບສະເໝືອນອາຫານ ຈາກເມືອງສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ. ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຖະແຫລງອອກດັ່ງນີ້: ຖ້າວ່າທ່ານຫາກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກິນເນື້ອກາຍຂອງອົງ ພຣະ ບຸຕຂອງພຣະເຈົ້າແລະຫາກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດື່ມພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງແລ້ວ ທ່ານກໍຈະບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນຕົວຂອງທ່ານເອງນັ້ນ ໄດ້.” ພຣະອົງຊົງໄດ້ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບພຣະອົງເອງໂດຍ ກ່າວວ່າ: “ພຣະວັຈນະທີ່ເຮົາພຣະອົງຊົງຕັດກ່າວຕໍ່ທ່ານນີ້ກໍ ເປັນຈິດວິນຍານ ແລະ ເປັນທັງຊີວິດອີກດ້ວຍ.” (ໂຢຫັນ 6:63, 65). ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະກອບສ້າງ ມາຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກິນແລະໄດ້ດື່ມ. ປາກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ໃນທາງທຳມະຊາດນັ້ນກໍມີລັກສະນະຄ້າຍດັ່ງກັນກັບປາກົດການທີ່ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນດ້ານຈິດໃຈ. ນີ້ເອງຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົານຶກຄິດຕຶກຕອງ ເຊິ່ງຈະນຳເອົາຄວາມມີຫລັກໝັ້ນທາງດ້ານແນວຄິດຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມມີພະລັງແຫ່ງໃຈມາສູ່ພວກເຮົາ.SCL 175.1

  ການໂຜດຜາຍໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນແມ່ນໜຶ່ງ ໃນຫົວເຣື່ອງທີ່ ພວກທູຕສະຫວັນທັງຫລາຍກໍມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ ຢາກຈະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈນຳພວກເຮົາ. ນີ້ກໍຈະເປັນວິຊາການ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶ່ງແລະ ເປັນທັງບົດເພງຂອງ ພວກໄພ່ພົນທີ່ຖືກໂຜດໃຫ້ລອດທັງຫລາຍໄປຕະຫລອດຈົນເທົ່າ ໃດໆ. ນີ້ຫລືທີ່ຈະບໍ່ເປັນຫົວເຣື່ອງອັນມີຄຸນຄ່າເພື່ອຈະໃຫ້ພວກເຮົາ ໄດ້ພາກັນນຶກຄິດຈິນຕະນາການແລະຄົ້ນຄວ້າສຶກສາດ້ວຍຄວາມເອົາ ໃຈໃສ່. ຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດ ຈຳກັດຂອງ ອົງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະມະຫາວິຣະກັມແຫ່ງການເສັຍ ສະຫລະເພື່ອມະນຸດພວກເຮົານັ້ນກໍໄດ້ເປັນການຮຽກຮ້ອງບົ່ງບອກ ໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງ ໄດ້ພາກັນນຶກຄິດຕຶກຕອງດ້ວຍຄວາມ ເອົາຈິງເອົາຈັງແລະເປັນພິຖີພິຖັນ. ພວກເຮົາຄວນຈະພາກັນດຳ ຣົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄຸນລັກສະນະທາດແທ້ຂອງ ພຣະເຈົ້າຜູ້ໂຜດໃຫ້ລອດ ຜູ້ຊົງເປັນທັງພຣະເຈົ້າຜູ້ເປັນທະນາຍຄວາມປົກປ້ອງທີ່ໂຄຣົບຮັກ ຂອງພວກເຮົານັ້ນ. ພວກເຮົາຄວນຈະຕ້ອງນຶກຄິດຕຶກຕອງເຖິງ ເຣື່ອງພາຣະກິດຂອງ ພຣະອົງຜູ້ຊົງໄດ້ສະເດັດລົງມາເພື່ອໂຜດເອົາ ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນໄປຈາກຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາທັງ ຫລາຍ. ເມື່ອພວກເຮົາຫາກມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ເປັນເຣື່ອງ ຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນແລ້ວ ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາ ກໍຈະເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນແລະການໄຫວ້ພຣະອະທິຖານຂອງພວກ ເຮົານັ້ນກໍຈະເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍຮັບເອົາໄດ້ຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍິ່ງ ຂຶ້ນ, ເພາະວ່າການໄຫວ້ພຣະອະທິຖານນັ້ນກໍນັບມື້ນັບຈະປະສົມປະ ສານໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມຮັກ,ຈະມີລັກສະນະເຄັ່ງຮ້ອນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຍິ່ງຈະມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນອົງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າຢ່າງບໍ່ລົດລະ ແລະ ເຊື່ອໃນປະສົບການແຫ່ງຊີວິດ ປະຈຳວັນຢູ່ໃນຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງທີ່ເປັນພະລັງແຮງຊ່ວຍ ກອບກູ້ໂຜດຜາຍເອົາທຸກຄົນທີ່ໄດ້ພາກັນເຂົ້າມາເພິ່ງພຣະຜູ້ເປັນ ເຈົ້າໂດຍຜ່ານພຣະມະຫາເຢຊູຄຣິສຕ໌ນັ້ນ.SCL 176.1