Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  باب هفت—ادمی زمانی خود

  در میانی شخصیت های، که برای از ظلمانی حاکمیتی پاپا به روشنایی ایمانی کاملتر و پاک تر بیرون اوردند. کلیسا دعوت شده بودند، موقعی برجسته ترین را مارتین لیوتر اشغال می کند .MBDa 64.2

  لیوتر با احتمام، شعله ور و صادق که ترسی دیگری را جز ترسی خدا نمی دانست و یگان اساسی را برای ایمان، غیر از کتابی مقدس اعتراف نمی کرد، برای زمانی خود مژده رسانی بود،، که خدا به واسطه ای او کاری بزرگ را دایر به اصلاح سازی کلیسا و معرفت ناک گردانی جهان داد .MBDa 64.3

  به مانندی اولین موعضه چیانی انجیل، لیوتر از خانواده ای فقیر برامد ایامی کودکی خود را در کلبه ای عادی دهقانی نیمیس از سر گذراند، پدرش که کانکن بود با زحمت های سنگین برای تعلیمی او مبلغ پیدا می کرد .MBDa 64.4

  او می خواست، که پسرش علم و معرفت اموخته حقوق شناس شود، لیکن خداوند قرار داد، که از او ساختمان چی معبدی بزرگی را اماده کند، که در دوامی صد سال های دور و دراز ساخته می شد مشکل های محرومیت ها و انتظامی سخت ان مکتبی بودند، که خردی بی انتها لیوتر را در ان برای وظیفه ای اساسی حیاتش اماده می کرد .MBDa 64.5

  پدری لیوتر مردی جسور، حق گوی و با وجدان بود او صاحبی خصلتی استوار بوده با خردی روح افضل و انکشافیاتش فرق می کرد او به عاقبت ها نگاه نکرده به عهدی خود صادق می ماند .MBDa 64.6

  عقلی سالم اورا وادار می کرد، که به راهبردی با ناباوری نگاه کند .MBDa 64.7

  پدر از رفتاری لیوتر، که بی راضیگی او به دایر داخل شده، بی نهایت سخت نا رضا بود، و از میان دو سال گذشت، پیش از ان که او با فرزندی خود اشتی کند، لیکن ان وقت هم او در فکر های پیشینه ای خود استوار ماند .MBDa 64.8

  والدین لیوتر به تربیه و تعلیم فرزندانی خود دقتی مخصوص می دادند ، انها کوشیش می کردند، که فرزندانی خود را در راهی دانستنی خدا پند و نیکو کاری های مسیحی را در انها انکشاف دهند پدر منظم در حضوری پسرش در موردی ان دو می گفت، مه مارتین همیشه خدا را در خاطر نگاه دارد و در پهن نمودنی حقیقت های او خدمت کند .MBDa 64.9

  تا اندازه ای که حیاتی سنگینی معنای امکان می داد، این والدین هر یک امکانات را برای انکشافی معنوی و عقلانی فرزندانی خود استفاده می بردند .MBDa 64.10

  انها بعضیا در دلیری و متانتی خود جد و جهدی زیاد می کردند لیکن خودی اصلاحات چی درک می نمود، که کردند والدینش در بعضی مورد ها اشتباه می کردند، لیکن تربیه ای داده ای انها سازواری تحسین است، نه سرزنشMBDa 65.1

  در مکتبی، که لیوتر به ان خیلی بر وقت داخل شد، به او دغلانه مناسبت می کردند، و حتا در بعضی مورد ها اورا می زدند فقیرانی والدینی او انچنان بود، که وقتی او برای دوام دادنی تحصیل به شهری دیگر رفت مجبور بود .برای پیدا نمودند خوراک یک مدت از یک خانه ای دیگر رفته، با سرود خوانی برای خود غذا پیدا کند و در بسیاری مورد ها گرسنگی می کشید.MBDa 65.2

  خرافات های پور دهشتی در ان زمان حکمران، که نمودی دین را گرفته بودند، قلبی اورا از دهشت پور می کردند ، او با قلبی گران خواب رفته، در موردی اینده با اضطراب اندیشه می کرد و هنگامی اندیشه مردانی در مورد خدا، که اورا نه چون پدری نیکی اسمانی، بلکه چون داوری سخت گیر و سنگ دلی و ظلم و بی رحم، تصور می کرد ترسی دایمی را از سر می گذراند .MBDa 65.3

  با وجودی این،به چنین نا امیدی های سیر شمار و دشوار ، نگاه نکرده لیوار بدون ایستاد شدن به پیش بهسوی کمالاتی عالی معنایی و عقلانی، که جانش تشنه ان بود، حرکت می کرد .MBDa 65.4

  او حریسانه دانش می اموخت، عقلی جدی و با غیرتی او با چیز های رویه کی دروغی قناعت مند نمی شد، بلکه جانبی همه چیزی مهم و معنی دار جد و جهد می کرد.MBDa 65.5

  وقتی که در سنی هژده سالگی به دانشگاهی ایرفورت داخل شد، وضعیتی اقتصادی او نظر به سال های پیش بهتر بود .MBDa 65.6

  والدینی مهمترین دوست و سرفه کاری لیوتر تا این زمان مبلغ جمع کرده اند و اکنون می توانستند فرزندی خود را با همه چیزی ضروری تامین نمایند .MBDa 65.7

  صحبتهای با دوستانی نیک و صاحبی عقلی سالم تا اندازه ای غبار را از قلبش، که بعدی خطی مکتب پیدا شده بود، دور کرده اند او با غیرت زیاد اثر های بهترین نویسندگان را اموخته، ،MBDa 65.8

  عقلی خود را با فکر های روشنی انها مکمل و خردی خرد مندان را مالکیت خود می گرداند حتا در شرایط های انتظامی سنگین، که از جانبی استادانی پیشینه جاری شده بودند او قابلیت های غیری عادی نشان می داد.MBDa 65.9

  اکنون باشد در وضعیتی خیلی مساعدی خردی او با سرعت انکشاف می یافت خاطری برجسته تصوراتی زنده، اندیشه رانی منطقی انکشاف یافته و جد و جهد به زودی به او برای اشغال نمودند جای اول در میانی دوستانش کمک رساندند .MBDa 65.10

  نظم در درس ها اورا متفکر ی برکنار و فهمیده گیری حقیقت را تیز گرداند، که بعد در مبارزه های زندگی لازم شد .MBDa 65.11

  لیوتر در نزدی خدا ترس را حس می کرد واین به او در دور نشدن از مقصد های گذشته شده و در نزدی خداوند فروتن بودن کمک رساند .MBDa 65.12

  او وابستگی دایمی خود را از کمکی الهی درک می کرد و هر روز را با دعا اغاز می نمود، قلبی او همیشه رو به جانبی خدای بود، که دستگیری و رهنمای را از او التجا می کرد .MBDa 65.13

  خود دعا گفتن دایما تکرار می کرد او بهتر است نظر تا به نصف از یاد کردنی سپاریشی تعلیمیMBDa 65.14

  باری، که لیوتر در کتاب خانه ای دانشگاه کتاب ها را از نظر می گذراند، او کتابی مقدس را به زبانی لاتینی پیدا کرد .MBDa 65.15

  تا این که زمانی او هیج گاه چنین کتاب را ندیده بود و حتا در موردی وجود اسامی ان فکر هم نمی کرد .MBDa 65.16

  هنگامی گذراند وی عبادت های عاموی قسم های علاهیده انجیل و نامه ها را شنیده بود و تخمین می کرد، که انها کتابی مقدس را تشکیل می دهن لیکن اکنون او مراتبه ای اول کتابی مقدس را در شکلی پوره دید با حیات های گوناگون احترام و حیرانی او صحیفه های مقدس را ورق می زد با قلبی تپنده با هیجان اپ سخنانی حیات بخش را خوانده بعضا باز می ایستاد و خطاب می کرد .MBDa 65.17

  اگر خدا به من چنین کتاب را می فرستاد فرشته های اسمانی اورا احاطه کرده بودند و شعاع های نوری، که از تختی خدا بر می امدند به او گنجی حقیقت را اشکار کردند او همیشه از تحقیر کردنی خدا می ترسید و اکنون از پیشترها دیده حالتی گناه کارانه ای خود را عمیق تر درک کرد .MBDa 65.18

  خواهشی بلندی به دست اوردند امرزشی گناه ها و اسایش با خدا او را برای به دیر داخل شدن وادار نمودند .MBDa 66.1

  در ان جت اورا به اجرای کار های سنگین چیرمین مجبور می کردند و برای صدقه پرسیدن می فرستادند ؛MBDa 66.2

  او در ان ین و سالی قرار داشت، که ادمان در این ایام خواهشی صاحب احترام بودن را می کنند .MBDa 66.3

  و این خوش امد گویی برای قلبی زود رنجی او تحقیر امیز بود لیکن او تحقیر کنانی ها را با پر صبری پسی سر ، نموده ان را جزای برای گناه های خود می شمارید .MBDa 66.4

  هر یک لحظه ای خالی را، که او سفر کرده می توانیست، به اموزشی می بخشد، حتا وقتی برای خواب و صرفی غذا تعیین شده ، برای نیزMBDa 66.5

  از همه بیشتر اموزشی کتابی مقدس قناعت مندی می اورد او کتابی مقدس را، که در دیواری دیر با زنجیر اویخته شده بود پیدا کرد ، و بسیار وقت در این جا باز می ایستاد .MBDa 66.6

  هر قدری که گناه های خود را سخت تر درک می کرد .MBDa 66.7

  همان قدر با جد و جهد کوشش با عمل های خود به دست اوردند ، امرزشی و اسایش را می کرد، او حیاتی بی نهایت سنگین را از سر گذرانده کوشش دارد، تا با روزه داری شب زنده داری و قم چین کاری عادت های بدی خود را ریشه کن نماید زیرا با اطاعت کاری راهبی به این کامیاب شده نمی توانیست ،MBDa 66.8

  او از هیج گونه قربانی ها دست نمی کشید، تا که قلبی خود را پاک سازد ، و از جانبی خدا سفید شوی را به دست بیارد.MBDa 66.9

  من در حقیقت راهبی پرهیزگار بودم بعد بیان می کرد ، اوMBDa 66.10

  و فرمان های اتحاد را انچنان عمیق به جا می اوریم، که تصویر کردنش ناممکن بود و اگر نفری از راهبان با کارنامه های خود می توانست ملکوتی ایمان را صاحب شود، انگاه من بی شبهه به این حق داشتم....MBDa 66.11

  اگر چنین وضعیت باز یک مدت دوام می کرد، انگاه من خود را به قریب برده می رساندمMBDa 66.12

  در نتیجه ای محرومیت های سنگین اختیارانه او قوه ای زیاد را از دست داد، نقصانی های بیهوشی و رگ کشی ها پیدا شدند .MBDa 66.13

  که او از انها دیگر هیج گاه به طوری پوره ازاد شده نمی توانیست،MBDa 66.14

  لیکن صرفی نظر از همه ای این کوشش های طاقت شکن قلبی اذیت دیده ای او ارام گرفته نمی توانیست در اخر او پوره نا امید گشت،MBDa 66.15

  وقتی که به نظری لیونل چنین نمود، که همه چیز از دست رفته است، خدا به او دوست و مددگار فرستاد .MBDa 66.16

  شتوپیسی پرهیز گار به لیوتر در درک نمودنی کلامی خدا کمک رساند .MBDa 66.17

  دقتی اورا از خودش به جانبی دیگر جلب نمود، در ازاد شویی از درکی اذیت دهنده ی گناه برای ویران کنی شریعتی خداوند کمک رسانده، نگاهی او را جانبی عیسی مسیح جانب نجات دهنده ای روانه کرد، که بخشنده ای گناهاستMBDa 66.18

  به جای خودرا برای گناهیت عذاب دادن، به اغوشی فدیگذاری مرگی او ایمان اورد.MBDa 66.19

  به عیسای مسیح اطاعت نما او جسمی ادمی را گرفت، تا که به تو اعتماد را به لطف و مرحمتی خداوند هدیه کند ،اورا دوست دارMBDa 66.20

  زیرا که اول او تورا دوست داشته است چنین سخن می گفت ؛ این قاصدی فیض سخنانی او به لیوتر تصوراتی فراموش نشونده گذاشتند بعدی مبارزه ای دور و دراز با عیب و نقص های ریشه دوانده در اخر او توانیست حقیقت را درک کند .MBDa 66.21

  و در قلبی پور اضطرابی او ارامی حکمران گشت ،MBDa 66.22

  بعدی ان که لیوتر عنوانی روحانیان را گرفت او به دانشگاهی ویتین برگ به کاری معلمی دعوت کرده شد .MBDa 66.23

  در ان جا او به اموزشی کتابی مقدس در زبان های اصلی انها مشغول شد در برابری این او معروزه ها را از کتابی مقدس می خواند و شنوندگانی بدون شوق او توانستند برای خود زبور، انجیل و نامه ها را اشکار سازند .MBDa 66.24

  شتپیس دوست و استادش اورا وادار می کرد، تا کلامی خدا را چین بر نوعضه کند لیوتر دو دله بوده، خود را لایقی به نامی مسیح به خلق مراجعت کردن نمی شمارید .MBDa 67.1

  تنها بعدی مبارزه ای دور و درازی باطنی در اخر به خواهشی دوستانش راضی شد تا این زمان او کتابی مقدس را خوب می دانست و فیضی خدا در قلبی او جاب گرفته بود .MBDa 67.2

  سخن وری او توجهی شنوندگان را جلب می کرد .MBDa 67.3

  قوه و روشنی حقیقت های بیان نموده اش به عقل ها تاثیر می رساند و روح بلندی او قلب های انها را به هیجان می اورد .MBDa 67.4

  لیوتر به مثلی پیشینه فرزندی صادقی کلیسای پاپا بود و حتا فکر هم نمی کرد، که در اینده موقعی او دیگر می شود .MBDa 67.5

  پیشبینی خود اورا به روم روان کرد پیاده سفر کرده، در راه در دیر ها توقف می کرد یک دیر در ایتالیا با شکوه و هشمت و غنی خود اورا به حیرت اورد . .MBDa 67.6

  راهبان از حسابی خزینه ای دولت تامیین گردیده و در خانه های با شکوه زندگی کرده لباس های قیمتی می پوشیدند و غذا هلی لذیذ می خوردند لیوتر با غم و اندکی زیاد این صحنه را با محرومیت ها و دست کشی ها از منفعتی خود مقایسه می کرد و پوره اشفته گشت اورا احساسات های بد عذاب می دادند .MBDa 67.7

  نهایت او در دوری شهری دلخواهی خود را در بالایذهفت تپه دید .MBDa 67.8

  لیوتر از دیدنی این شهر تا عمقی دل به هیجان امد و خود را به زمین پرتافته فریاد زد .MBDa 67.9

  به تو سلام عرض می کنم، رومی مقدسMBDa 67.10

  او در شهر سیر و گشت نموده به معبد ها می درامد، به سخنرانی روحانیان و راهبان، که بی خسته شویی در موردی معجزه های گوناگون حکایت می کردند .MBDa 67.11

  گوش می داد و در همه ای مراسم های دینی اشتراک می کرد .MBDa 67.12

  در همه جا رسم های را می دید، که با زشتی خود اورا به حیرت می اوردند .MBDa 67.13

  در میانی همه ای مرتبه های اهلی دین حکمران بودنی بد کرداری ها را نظارت نمود .MBDa 67.14

  او شوخی های بیشرمانه ای روحانیان را شنید از کفر گویی های قدیمی انها، که حتا هنگامی عبادتی نصف روزی می کردند، به دهشت می امد در همه جا به جای پرهیزگاری حقارت ها را می شنید .MBDa 67.15

  به خود تصور کردن مشکل است .MBDa 67.16

  نوشته بود او که چگونه گناه ها و عمل های بد در روم اجرا کرده می شوند برای به این باور کردن اینرا باید دید و شنید .MBDa 67.17

  در این جا چنین مطل مشهور است اگر دوزخ وجود داشته باشد، پس روم در بالای ان بنیاد یافته است این ورطه ای است که از ان همه ای گناه ها بیرون می ایند .MBDa 67.18

  پاپای روم در فرمانی خود امرزشی گناه های همه ای ان نفرانی را وعده داده بود، که با زانو به زینه پایه پیلت بالا می برایند که از روی او از ها، گویا نجات دهنده ای ما وقتی از دادگاهی عالی روم برامدن، با این زینه پایه پایان فرانسه باشد .MBDa 67.19

  و جویا با کدام یک معجزه ای از ایرسلیم به روم کوچانده شده است ..MBDa 67.20

  باری وقتی که بیشتر با احترامی زیاد با زانو ها به این زمینه ها بالا می برامد .MBDa 67.21

  ناگهان صدای گل دراس مانندی ندا کرد .MBDa 67.22

  پارسا به وسیله ای ایمان خواهد زیست رومیان ۱:۱۷MBDa 67.23

  و دهشت با شتاب از این جا رفت و از همان زمان سر کرده این ایت های کتابی مقدس همیشه در قلبی او صدا می دادند ناگهان تمامی فریبندگی امید های انسان را به نجات یابی و واسطه ای عمل های خود اشکار نمود، و ضرورتی ایمانی استوار را به خدمت های مسیح درک کرد گمراهی های حاکمیتی پاپا به او اشکار شدند وقتی که او از روم رو گرداند ان زمان او از ان با تمامی قلبی خود رو گرداند و دورشویی او از کلیسای پاپا از همان زمان اغاز یافت،MBDa 68.1

  تا زمانی که در اخر او همه ای علاقه ها را به طوری پوره با این کلیسا قطع کرد .MBDa 68.2

  بعدی بازگشت از روم لیوتر در دانشگاهی ویتین بزرگ عنوانی داکتری علمی الهیات شناسی را گرفت اکنون او از وقتی خود ازادانه استفاده نموده، می توانی ست به اموزشی کتابی مقدس مشغول شود، که نسبتی ان احترامی زیاد داشت.MBDa 68.3

  او با تن تنه سوگند یاد کرد، که در تمامی ایامی زندگی خود با جد و جهدی زیاد کلامی خدا را بی اموزد و صادقانه انرا موعضه کند. ،MBDa 68.4

  نه پند ها و تعلیمات های پاپا را اکنون او نه راهب یا پروفسوری الهیات شناس، بلکه موعضه چی معتبری کتابی مقدس بود، که برای نگهبانی قومی تشنه و گرسنه ای حقیقتی خدا دعوت شده بود او با قطعیت بیان کرد .MBDa 68.5

  که یگانه منبع ای تعلیماتی دینی مسیحیان باید کتابی مقدس باشد .MBDa 68.6

  این سخنان به تحصیل کرسی حاکمیتی پاپا ضربه ای هلاکت اور زدند، پرنسپی حیاتا مهم اصلاحات در انها بیان یافته بود .MBDa 68.7

  لیوتر تهدیدی بالا برداری نظریه های انسانی را بر کلامی خدا خوب درک می کرد او جسورانه به فلیسوفی بی شرمانه ای ظاهر پرستان حمله اورده،ان علمی الهیات شناسی را، که مدتی دراز بر خردی ادمان حکمران بود.MBDa 68.8

  تنقید می کرد لیوتر این فلسفه فروشی ها را رد نموده، به ان اشاره کرد،که انها نه تنها بی منفعت، بلکی ضرورت اورند .MBDa 68.9

  در برابری این او کوشش می کرد که اندیشه ای شونده گانی خود را از فلسفه فروشی ظاهر پرستان و الهیات شناس سوی حقیقت های جاودانه ای روانه نمایند که از جانبی پیغمبران و حواریان بیان یافتند .MBDa 68.10

  چگونه مژده ای پور بها را به اذدهام تشنه مانده موعضه می کرد، که با توجهی جدی به سخنانش گوش می دادند .MBDa 68.11

  هیج گاه ادمان هیج چیزی به این مانندی را نشنیده بودند مژده ای خوش در برای محبتی نجات دهنده باور به ارزشی و ارامی، که خونی فدیه گذرانده ای او هدیه کرده است، همه ای این خوشبختی را در قلبهای ادمان جای گیر و امیدی جاودانه را تولید می کرد .MBDa 68.12

  در ویتین برگ نوری شعله ور گردید، که شعاع هایش باید با فرا رسیدن زمانی اخر هر چی بیشتر روشن تر گردیده به قطعه های دور ترینی زمین رفته می رسیدند .MBDa 68.13

  لیکن نور و ظلمات با یکدیگر دوستی ندارند، میانی حقیقت و گمراهی مبارزه ای قطع نشونده دوام دارد ..MBDa 68.14

  حمایه و دستگیری یکی از انها معنای مبارزه بردن با دیگری و رد کردنی انرا دارد نجات دهنده ای ما خود گفته بود:MBDa 68.15

  گمان نکنید، که امدم، تا اسایشتگی بر زمین بیاریم نه امدم ،MBDa 68.16

  که اسایشتگی بیارم بلکه شمشیر متا۱۰:۳۴MBDa 68.17

  لیوتر باشد یکچند سال بعد از اهالی فعالیتی اصلاحات گرایانه ای خود قید کرده بود. :MBDa 68.18

  خداوند مرا به طوری مقرری راهنمایی نمی کند .MBDa 68.19

  او مرا به پیش هول می دهند او مرا به خود جلب می کند ، من دیگر خودم را در ارامی زندگی کنم لیکن به جای این در میانی طلاتوم و اضطراب قرار می گیرمMBDa 68.20

  اکنون اورا میدانی حقیقی مبارزه انتظار بود .MBDa 68.21

  کلیسای کتالیکی سوادی فیضی خدا را به راه مانده بود ، نزدی مهراب های ان میز های سرافان می ایستادند ، و صدای فریادی سوداگران و خریداران در اطراف پهن می شد .MBDa 69.1

  با بهانه ای جمع اوری ملغ برای ساختمانی معبدی پیتر در روم پاپا سوادی عمومی خلقی ایندولیگینسیه را به راه مانده بود:MBDa 69.2

  گناه ها با پول بخشیده می شدند بر عوضی جنایت ها باید کلیسای برای ستایشی اسمی خدا ساخته و با مبلغی به طوری غیری قانونی به دست امده ؛MBDa 69.3

  باید تحت کرسی ان گذاشته می شد .MBDa 69.4

  لیکن ان چیزی که باید برای شهرتی روم خدمت می کرد، به قدرت و بزرگی ان ضربه ای حلاکت اور رساند ..MBDa 69.5

  این عمل های پاپا به پیدا شویی دشمنانی دلیر و پر قدرتی خودی او اورده رساندند .MBDa 69.6

  مبارزه ای اغاز یافت، که تخت و تاجی سه شاخه ای اوسقوفی روم را به لرزه اورد.MBDa 69.7

  عمل داری با نامی تیسیل، که سوادی ایندولیگینسیه را در جرمنی راهبری می کرد، پیش برای جنایت های قبیح ترین به مقابلی جمعیت و شریعتی خدا گناه کار کرده شده بود، لیکن از جزای سزاوار رها یافت، غیر از این اورا وظیفه دار نمودند .MBDa 69.8

  که مقصد های طمع جویانه و بی وجدانانه ای حاکمیتی پاپا را عملی نماید ، با بی شرمی تکرار نشونده ، او مساله های از حقیقت دور را در موردی معجزه ها نقل نموده، کوشش می کرد که خلقی خرافات پرست و جاهل را فریب دهد اگر کلامی خدا به ادمان دسترس می بود، انگاه با چنین اسانی فریب می بود انگاه با چنین اسانی فریب کردند انها غیر امکان بود کتابی مقدس را برای ان از خلق پنهان می کردند تا که اورا در زیری نظارتی کلیسای کتالیکی نگاه دارند و حاکمیت و ثروتی پیشوایانی خود پسندی انرا زیاد گردانند.MBDa 69.9

  پیشاپیش نیستی، که به شهر وارد گشته بودجارچی قدم زنان چنین فریاد می زد .MBDa 69.10

  فیضی خدا و پدری مقدس اکنون در نزدیکی در های شماستMBDa 69.11

  و خلق تحقیر کننده ای ،گناه گار را چون خدای از اسمان به نزدی انها فرود امده استقبال می گرفت ،MBDa 69.12

  در کلیسا عملی شرمسارانه اجرا می شد و تیسلی از منبر ایندولیگینسیه را چون پر قیمت ترین هدیه ای خدا ستایش می کرد او به خلق می فهماند که اندوگینسیه ها گناه های گناه کاران که هم امروز و هم در اینده صادر می شوند .MBDa 69.13

  می بخشد و حتا ضرورتی توبه کردن نیست .MBDa 69.14

  غیر از این او شنوندگان خود را به ان باور می کنند .MBDa 69.15

  که ایندولیگینسیه ها قدرتی دارند، که نه تنها زنده ها بلکه مرده گان را نیز نجات می دهند و همین که پول ها به توتی او افتاده صدا بر ارند جانی کسانی مرده از اعراف به بهشت می براید .MBDa 69.16

  وقتی که شمعون جادوگر به حواریان پول پیشنهاد نموده خواست از انها قدرتی معجزه افرین را بخرد پیتروس به او چنین جواب داد ؛MBDa 69.17

  بگذار پولت با تو نیست شود چون کی تو گمان کرده ای که عطای خدا را به بدلی پول بیخریMBDa 69.18

  اعمال۸:۲۰MBDa 69.19

  لیکن پیشنهادی تیسیل از جانبی هزار ها ادمان دستگیری یافت .MBDa 69.20

  طلا و نقره به مثلی دریا سیر تغیان به خزینه ای او وارد می شدند .MBDa 69.21

  نجاتی را که با پول خریدن ممکن بود نظر به نجاتی که از شخصی گناه کار توبه ایمان و مبارزه ای دایم را با گناه ها طلب می کرد به اسانی به دست اوردن ممکن بود .MBDa 69.22

  دانشمندان و مردانی پرهیزگاری کلیسای کتالیکی به مقابلی تعلیماتی ایندولیگینسیه برامد کردند و بسیاری ها به فکر های که به کلامی خدا و عقلی سالم مخالفت می کردند باور نمی کردند، یگان پریلت جراحی به مقابلی این سودای نا حق صدا بلند کردن را نمی کرد، لیکن بسیار ادمان صاحب خرد به تشویش امده ،MBDa 70.1

  جدی سوال می دادند که ایا خداوند کلیسا را به وسیله ای بنده گانی انتخاب نموده ای خود تازه نمی کند؟MBDa 70.2

  لیوتر که هنوز هم پیروی صادقی حاکمیتی پاپا بود از این گستاخی کفرانه ای سوداگران ایندولیگینسیه به دهشت امد .MBDa 70.3

  اشخاصی زیاد از اعضای این کلیسای او ایندولیگینسیه را برای امرزشی گناه های خریداری نموده به نزدی او چون به نزدی روحانی خود می امدند، و به گناه های گوناگون خود اقرار شده .MBDa 70.4

  امید داشتند که امرزشی پوره ای گناه ها را نه از برای ان به دست می اورند که توبه کردند و می خواهند حیاتی نو را اغاز کنند .MBDa 70.5

  بلکه از برای ان که به ایندولیگینسیه صاحب گشتند ، لیوتر امرزشی انها را قبول نکرده بیان نمود که اگر توبه نکند و حیاتی خود را دیگر نسازند انگاه نجات نمی یابند.MBDa 70.6

  انها با عجله و حیرانی به نزدی تیسیل بر می گشتند .MBDa 70.7

  و به او شکایت می کردند که روحانی انها امرزشش شان را قبول نمی کند و بعضی از با جرعت ها طلب می کردند که پول های انها را برگرداند .MBDa 70.8

  این تیلیس را سخت به غضب اورد او قبیح ترین لعنت را بیان نموده وعده داد ، که در جا های جمعیتی گلخن ها روشن می شود می گوید که از پاپا وکالتی در اتش سوزاندنی همه ای بدعت کاران را گرفته است که جراتی به مقابلی اندولگنسیه ای مقدسی او اعتراض نمودن را می کنند .MBDa 70.9

  انگاه لیتر برای حمایه ای حقیقت مردانه وار برخاست او از مینبر جدی و با تن تنه برامد نموده، خلق را اگاه می کرد، لیتر تمامی قبیحیتی گناه را اشکار نموده تعلیم می داد که انسان نمی تواند .MBDa 70.10

  با عمل های خود گناه هایش را کم کند یا از جزا رها یابد تنها توبه در نزدی خدا تنها ایمان به مسیح می تواند به شخصی گناه گار نجات بخشد فیضی مسیح را با پول خریدن نا ممکن است .MBDa 70.11

  این هدیه ای رایگان است لیوتر مصلحت می داد که ایندولیگینسیه را نخرند بلکه با ایمان به فدیه گذاری مصلوب شده نظر اندازد او تجربه ای تلخی خود را به شنوندگان نقل می کرد .MBDa 70.12

  وقتی که با راهی خود تحقیر کنی ها و عذاب و شکنجه بیهوده به نجات یابی امید می بست و انها را باور می کنند که او تنها ان زمانی ارامی و خوشبختی را به دست اورد که دیگر به خودش امید نبسته با ایمان به مسیح رو اورد.MBDa 70.13

  تیسلی به مثلی پیشینه سودای خود را پیش می برد و طلبات های نا پاکش را پیشنهاد می کرد ، و لیوتر قرار داد ، که با اعتراض قطعی تر به مقابلی این جنایتی گوش نا شده برامد کند .MBDa 70.14

  و دیری نگذشته چنین فرصتی مساعد پیدا شد، در کلیسای ویتین برگ توربت های زیادی بودند که در عید های بزرگ به تماشای خلق گذاشته می شدند و همه ای ادمان که به کلیسا می امدند و امرزش می خواستند گناه های در چنین روز ها ادمان زیاد جمع می امدند .MBDa 70.15

  عیدی از همه بزرگ ترین روزی همه ای مقدسان نزدیک می شد، در عرفه ای این عید لیوتر با اذدهام ادمان به کلیسا روانه همراه گردیده به دری کلیسا ورقی را با نود و پنج تیزیس به مقابلی اندولگنسیه میخکوب کرد ..MBDa 70.16

  در برابری این او بیان نمود که اماده است در حضوری رقیبانی خود این تیزیس ها را حمایه کند .MBDa 70.17

  این نود و پنج تیزیس توجهی عامه ای خلق را جلب کردند، همه انها را تکرار به تکرار می خواندند هم در شهر و هم در دانشگاه طلاتمی زیادی به میان امد در تیزیس های لیوتر بیان کرده می شد ، که نه به پاپا و نه به هیج یک انسانی دیگر هیج گاه حقوقی امرزشی گناه ها و منع نمود وی جزا های برای انها تعیین شده داده نشده است.MBDa 70.18

  وهمه ای این چیزی دیگری نیست جز واسطه ماهرانه ای به دست ایرانی پول که در خرافات پرستی خلق اساس یافته است این نقشه ای مکارانه ای شیطان است تا که جان های ان ادمان را که به این دروغ باور می کنند به مرگ دهد .MBDa 70.19

  اینچنین لیوتر اثبات می نمود که گنجی قیمت بهای کلیسا انجیلی مسیح است و فیضی در انجیل اشکار گردیده ، ای خدا به هر نفری رایگان داده می شود که انرا با توبه و ایمان جویا می شود .MBDa 71.1

  لیوتر با تیزیس های خود دشمنانی حقیقت را به بحث دعوت نمودند .MBDa 71.2

  ولی هیج کس جراتی قبولی این بحث را نکرد بعدی یکچند روز تمامی جرمنی از مساله های پیشنهاد نموده ، ای لیوتر خبر یافت و دیری نگذشته تمامی دنیای مسیحی در خصوص انها سخن می گفت ؛MBDa 71.3

  اشخاصی زیادی از کتالیکی های پرهیزگار که به بی ترتیبی در کلیسا حکمران بود با دهشت نگاه می کردند ، و لیکن نمی دانستند .MBDa 71.4

  که چطور به ان مانع شوند تیزیس های لیوتر را با خرسندی بزرگ خوانده در انها صدای خود را می شنیدند ، انها در این عمل دستی مهربانی خدا را می دیدند .MBDa 71.5

  که به سیلی بی قانونی خاتمه بخشیدن می خواست که از تختی پاپا سرچشمه می گرفت ، حاکمان و داوران پنهانی شادی می کردند که حاکمیتی حواله بندی پاپا که ادمان را از حقوقی زیری بحث قرار دادنی فرمان های خود محروم می کرد محدود کرده می شود .MBDa 71.6

  لیکن خلقی خرافات پرست و دوست دارانده ای گناه از ان هراس داشت که اورا از این فریبی شیرین که با ان همه ای ترس و خطر ها رو پوش می شدند، محروم می سازند .MBDa 71.7

  روحانیانی حیله گر که جنایت کاری را دستگیر می کردند تهدید زا با درامد، های خود حس نموده سخت به اضطراب امدند ؛MBDa 71.8

  انها متحید گردیدند تا که طلب های خود را حمایه کنند ، اصلاحات چی را با دشمنانی پورخشمش ملاقات منتظر بود .MBDa 71.9

  بعضی ها اورا برای شتاب کاری و اتشینی از حد زیاد سرزنش می کردند .MBDa 71.10

  دیگران در خود نمایی گناه گر نموده چنین می شما ریدند، که او نه از روی اراده ای خدا بلکه با خود پرستی و دلیری رویکی خود عمل می کند .MBDa 71.11

  که نمی داند نوشته بود لیوار در جواب که شخصی که عقیده های جدید را پیشنهاد می کند .MBDa 71.12

  در بسیار مورد ها نمودی خود پرستی را دارد.MBDa 71.13

  و او هومن برای برانگیختنی نزاع ها گناه کار دانسته می شود؟برای چی مسیح و دیگر عذاب دهنده گان به مرگ داده شده بودند؟MBDa 71.14

  بذای ان که به انها چون به خود پرستانی بی مثلی نگاه می کردند که به خردی زمانی خود با نفرت مناسبت می کردند اخر انها ادیه های نو را دلیرانه ی پیشنهاد نموده علاوه بر این با پیروانی عرف و عادت و عقیده های جای داشته با فروتنی مصلحت نمی کردند ..MBDa 71.15

  او باز نوشته بود ان کاری که من می کنم من با خردی انسانی بلکه با خواستی خدا عملی کرده می شود.MBDa 71.16

  اگر این کار از خدا باشد که می تواند ان را باز دارد؟. اگر از خدا نباشد که می تواند ان را پیش برد؟. نه اراده ای من نه از انها و نه از ما بلکه اراده ای تو باشد پدری مقدس واجب الوجود که در اسمانMBDa 71.17

  گر چندی که لیوتر را در این کار روحی خداوند رهبری می کرد اورا در پیش مبارزه ای سخت انتظار بود طعنه های دشمنان به سری او به مانندی سیلی بزرگ فرو ریختند .MBDa 71.18

  و البته نادرست معنی داد کردنی مقصد های او بها گذاری نا عادلانه شخصیت و رفتار های او همه این در یک جایه گی بی تاثیر نماندند او باوری داشت که پیشوایان ی خلق در کلیسا و هم در دانشگاه ها با امادگی به کاری اصلاحات متحد می شوند .MBDa 71.19

  قلبی لیوتر از شادی لبریز می شد وقتی که او سخنانی تحسین را از شخصیت های عالی منصب می شنوید و می دید که انها اورا درک می کند .MBDa 71.20

  او باوری داشت که برای کلیسا صبحی روزی جدید فرا می رسد .MBDa 72.1

  لیکن دیری نگذشته این دستگیری ها نیز به سر زنش و طعنه تبدیل یافتند ، بسیار منصب دارانی دولتی و کلیسا به حقانی بودنی تیزیس های لیوتر باوری داشتند .MBDa 72.2

  لیکن به انها با زودی روشن شد که پس از قبول نمودند، تعلیماتی لیوتر دیگر گونی های بزرگ به عمل می ایند ، معرفت ناک شویی خلق و گذراندن اصلاحات عملا معنی شکستی حاکمیتی مطلقی روم را داشت روشن بود که به زودی وارد شویی مبلغی زیاد به خزینه ای روم که شکوه و حشمتی حاکمیتی پاپا را تامین می کردند، قطع گردید .MBDa 72.3

  زیاد از این به خلق مستقلانه اندیشه و عمل کردن در مسیح دیدنی یگانه امیدی نجات را تعلیم دادن معنای به لرزه دراوردین تختی پاپت را داشت .MBDa 72.4

  که در اخر اعتبار و نفوذی این منصب داران را نیز به خاک یکسان می کرد بت چنین اندیشه ها انها از قبولی راهی دانش اموزی که خدا به انها پیشنهاد کرده بود ، دست کشیدند به مقابلی شخصی که برای معرفت ناک گردانی انها فرستاده شده بود، برامد کرد .MBDa 72.5

  انها با این رفتاری خود به مقابلی مسیح و حقیقت برامد کردند .MBDa 72.6

  لیوتر بعضا وقت در موردی قسمتی خود اندیشه نموده ، به لرزه می امد او خود تنها به قدرت دارانی این دنیا مقبولیت نشان می داد .MBDa 72.7

  گاهی شبهه ها بر لیوتر غالب می امدند که ایا اورا در حقیقت برای با منصب دارانی کلیسا مقبولیت نشان دادند ، خدا هدایت می کند .MBDa 72.8

  من کیستم نوشته بود او که به بزرگی و حشمتی حاکمیتی پاپا که در نزدی ان پادشاهان و تمام دنیا به لرزه می ایند مقابلیت نشان دهم؟MBDa 72.9

  هیج کس نمی داند که من در دو سالی اول چی قدر عذاب کشیدم و در کدام حالتی نا امیدی قرار داشتمMBDa 72.10

  ولی به او نا امیدی پوره محکوم نشده بود وقتی که همه گونه دستگیری انسانی از میان می رفت انگاه او تنها به خدا رو می اورد و به دستی پور قدرتی او کاملا امید بستن را اموختMBDa 72.11

  لیوتر به هم عقیده ای خود مراجعت نموده نوشته بود ما درک نمودند کتابی مقدس را نه با اموزش های جدی و نه با غیرتی عقلی خود به دست اورده نمی توانیم وظیفه ای اولین درجه ای تو با دعا اغاز نمود ،MBDa 72.12

  از خدا می خواهم تا که او با مهربانی بزرگی خود معنی حقیقی کلامی خود را به تو اشکار سازد .MBDa 72.13

  زیرا که یگانه تفسیر کننده ای کلامی خدا مولفین این کلام است و او خود چنین گفته استMBDa 72.14

  و همه از خدا تعلیم خواهند یافت .MBDa 72.15

  با کوشش های خود امیدی به دست اوردن چیزی را نکن به عقلی خود امید نبند تنها به خداوند و به تاثیری روحی او امید ببند .MBDa 72.16

  به من چون به شخصی که همه ای این را در تجربه ای حیاتی از سر گذرانده است باور نماMBDa 72.17

  همه ای انهای که از جانبی خداوند بحری مونده کردنی حقیقت های با تن تنه برای زمانی خود دعوت شدند می تواند، از این سخنان عبرتی منفعت اور بگیرند .MBDa 72.18

  این حقیقت ها شیطان و ان ادمایی را به غضب می اورند که دوست داری ان اند که انها را با مسله ها تصلی دهند .MBDa 72.19

  برای با قوه های بدی مبارزه بردن خرید و عقلی انسانی کفایه نیستMBDa 72.20

  اگر دشمنانی لیوتر به عرف و عادت ها یا فرمان ها و اعتراف و نفوذ پاپا تکیه می کردند پس اصلاحات چی به کتابی مقدس و تنها به کتابی مقدس مراجعت می کرد .MBDa 72.21

  اسیرانی به غضب اما نه ای رسمیت پرستی و خرافات نمی توانستند ، دلیل های از کتابی مقدس اورده شده را اینکار کنند بنابر این تشنه خونی او بودند به مانندی ان که یهودی ها تشنه ای خونی مسیح بودند او بدعت کار است,MBDa 72.22

  فریاد می زدند خوفناک اجازه یک ساعت زندگی کردن را دادن معنای به کاری کلیسا خیانت کردن را دارد چوبی دار برای او گریه می کند .MBDa 73.1

  ولی لیوتر نباید قربانی خشم و عصبی انها می گردید او باید کاری را به جا می اور که خدا برایش قبلا تعیین کرده بود و فرشته های اسمانی اورا حماسه می کردند به وجودی این فسمی زیادی ان نگرانی که از نوری پور بها را از لیوتر قبول کرده بودند .MBDa 73.2

  مایه ای بد بینی شیطان گردیده اند و در اخر برای حقیقت بی ترس سوی عذاب و مشقت ها و مرگ قدم نهادند .MBDa 73.3

  تعلیماتی لیوتر توجهی تمامی ادمان اندیشه کننده ای جرمنی را به خود جلب نمود .MBDa 73.4

  موعضه ها و نوشته های او نوری را در خود داشتند که عقلی هزار ها ادمان را بیدار می کرد .MBDa 73.5

  ایمانی زنده جای رسمیت پرستی مرده را می گرفت که کلیسا مدتی دراز در اسارتی ان قرار داشت ،MBDa 73.6

  خلق با گذشتی وقت هر چی بیشتر ایمان را به خرافات پرستی کتالیسیزم از دست می داد.MBDa 73.7

  زولا نه های خرافات اهسته اهسته شکست می شدند کلامی خدا را که به شمشیری دودمه مانند است و به قلب های ادمان راه می کشایند لیوتر برای سنجش همه گونه تعلیمات و اظهارات ها استفاده می برد در همه جا کوشش ها جانبی معرفت ناک شویی معنوی و ترقیات به چشم می رسد .MBDa 73.8

  همه تشنگی پرهیز گاری احساس می کردند در طولی صد ساله های دور و دراز هیج چیزی به این مانند روی نداده بود .MBDa 73.9

  خلقی که مدتی دراز به عرف و عادت ها و حمایت گرانی زمینی امید می بست با توبه و ایمان به مسیحی مصلوب شده مراجعت می کرد .MBDa 73.10

  این روح بلند شویی ترس و هراسی عمل دارانی پاپا را هر چی بیشتر به میان می اورد به لیوتر فرمانی به روم حاضر شدن داده بود تا که به عیب دار کنی ها در بدعت کاری جواب دهد دوستانی لیوتر این فرمان را با دهشت قبول کردند .MBDa 73.11

  انها درک می کردند که در این شهری ناپاکی که اغوشته ای خونی پیروانی مسیح استMBDa 73.12

  به دوستی چگونه خطر تحدید می کند انها به مقابلی سفری لیوتر به روم اعتراض نموده ،MBDa 73.13

  طلب کردند که او در جرمنی مانده همه ای دلیل های خود را در همین جا پیشنهاد کند .MBDa 73.14

  در اخر طلبات های انها قانع گردانده شدندو برای شنیدنی کاری لیوتر نماینده ای پاپا لازم بودMBDa 73.15

  که فورا دعوا پیشنهاد نموده اورا به حبس گیرد.MBDa 73.16

  در حالتی بی اطاعتی لیوتر اگر به نماینده ای پاپا میسر نگردد ، که اورا از فکرش برگرداند .MBDa 73.17

  به او حقوق داده شده بود که لیوتر را در تمامی سر زمین جرمنی غیر قانونی اعلان نماید و اینچنین پیروانش را به لعنت خوانی تعقیبات و خارج کنی از کلیسا دهد غیر از این پاپا به نماینده ای خود سواریش داد که بحری پوره ریشه کن نمودند این بدعتی مرگ اور همه ای انهای را که به فعالیتی لیوتر و حمایت گرانی او مانع نمی شوند ، نا وابسته به موقعی در دولت و کلیسا اشغال کرده ای شان غیر از پاپا به نماینده ای خود ی پارس داد ، که بحری پوره ریشه کن نمودند این بدعتی مرگوار همه اب انهای را که به فعالیتی لیوتر و حمایت گرانی او مانع نمی شوند نا وابسته به موقعی در دولت و کلیسا اشغال کرده ای شان روم سپارد همه ای این روحی اصلی حاکمیتی پاپا را خیلی خوب نشان می داد ، در این حجت به پرنسپ های رفتاری مسیحی یا حتا به عدالت پروری عادی اشاره ای هم نیست .MBDa 73.18

  لیوتر از روم در مصافه ای خیلی دور زندگی می کرد و زحمت می کشید او امکانیتی فهماندنی عقیده های خود را نداشت ولی هنوز پیش از اغاز یافتنی تفتیشات اورا بدعت کار اعلان نمودنمودند و در یک روز تفتیشات گناه کار محکوم کردند .MBDa 73.19

  و همه ای این از جانبی پدری مقدس نام دزد به جا اورده شده بود که در کلیسا و دولت یگانه شخصیتی ابرومندی درست کار و عالی بود .MBDa 74.1

  در این دوره وقتی که لیوتر به همدردی و مصلحتی دوستی حقیقی احتیاج داشت با پیش بینی خدا به ویتینگ برگ میلنختان امد .MBDa 74.2

  میلنختانی جوان خاکسار و شرمگین با ملاحظه های سالم دانش های همه جانبه سخن پردازی پاکی و صمیمیتی خود توجه و احترام خلق را به دست اورده بود قابلیت های برجسته ای او چنین صفت های طبیعتش را چون نرمی و ب ادبی را روی پوش نکرده بودند ..MBDa 74.3

  به زودی او پیروی با اعتقادی انجیل دوستی وفاداری لیوتر و یاردم چی عزیزی او گردید با ادبی دقت کاری و پخته کاری او مردانگی و نیرو مندی لیوتر را خیلی خوب پوره می گردانند .MBDa 74.4

  حکمرانی انها برای لیوتر یکجایگی بزرگ گردید و به کاری اصلاحات قوه ای نو بخشید.MBDa 74.5

  مکانی سود اگسبورگ تعیین گردید و لیوتر پیاده به ان جا به سفر برامد به او خطری جدی تحدید می کرد ،دشمنانش تهدیدی در راه کوشتنش می کردند و دوستانش از او التجا می نمودند .MBDa 74.6

  که حیاتی خود را زیری خطر نماند .MBDa 74.7

  حتا کوشش می کردند اورا راضی کناند که برای مدتی ویتن برگ را ترک نموده در خانه ای یکی از کاری که خدا برایش مقرر کرده بود دست کشیدن نمی خواست لیوتر خوب درک می کرد که صرفی نظر از همه طوفان های در گردش طلاطم زننده او باید هامی حقیقت باشد .MBDa 74.8

  او خود چنین می گفت من به ایرمیا مردی که نزاع و نفاق می کند .MBDa 74.9

  ایرمیا ۱۵:۱۰MBDa 74.10

  مانند هستم لیکن هر قدری که به من بیشتر تهدید کنند من همان قدر شادی می کنم انها شرف و ناموس و نامی نیکی مرا پایمال کردند ، تنها یک چیز مانده است جسمی عاجزی منMBDa 74.11

  خیر چی بگذار انها اینرا هم بگیرند .MBDa 74.12

  انها حیاتی مرا یکچند ساعت کوتاه می کنند ولی اگر گپ در موردی جانی من رود انها ان را گرفته نمی توانند ،شخصی که کوشش به جهانیان موعضه نمودند ، کلامی مسیح را می کند باید هر لحظه مرگ را انتظار باشد.MBDa 74.13

  خبری به اوگسبورگ حاضر شدنی لیوتر به نماینده ای پاپا قناعت مندی زیاد اورد.MBDa 74.14

  بدعت کاری نا ارام که توجهی تمامی عالم را به خود جلب کرده بود .MBDa 74.15

  اکنون گویا در اسارتی روم قرار داشت و نماینده ای پاپا قرار داد تمامی کار را به اسمان رساند تا که طعمه از دست ندهند .MBDa 74.16

  .به اصلاحات چی برای خود به دست اوردنی نامه ای کیمیاوی میسر نگردیدMBDa 74.17

  دوستانی لیوتر اورا راضی می کنندند که به نزدی نماینده ای پاپا بی کفالتی بهتری ظاهر نشود و خود کوششی از امپراتور گرفتنی ابن نامه را می کردند .MBDa 74.18

  نماینده ای پاپا امید داشت که لیوتر را به یونکار کردنی عقیده هایش مجبور می سازد .MBDa 74.19

  در عکسی حال مقصد داشت اورا به روم برساند که ان جا اورا قسمتی گوس و ایرانیم انتظار بود ..MBDa 74.20

  ادمایی که از دستی پرلیت پاره گرفته بودند.MBDa 74.21

  می کوشیدند لیوتر را باور کنند .MBDa 74.22

  که به مرحمتی او امید بسته به نزدش بی نامه ای کیمیاوی حاضر شود لیکن اصلاحات چی به نزدی نماینده ای پاپا بی حجتی که کفالتی اورا از جانبی ان8 تامین می کرد حاضر شدن را با قطعیت می کرد ظاهر شدن را با قطعیت رد کرد .MBDa 74.23

  انگاه دشمنانی لیوتر قرار دادند که به او با معامله ای مهربانانه ای تاثیر رساندند .MBDa 75.1

  هنگامی ملاقات با لیوتر نماینده ای پاپا با او صحبت های خیلی دوستانه می کرد لیکن طلب می نمود .MBDa 75.2

  که لیوتر به اعتبار و نفوذی کلیسا اطاعت نماید و بی هیج گونه محاکمه ها و دلیل ها از هر یک بندی تعلیماتی خود دست کشید .MBDa 75.3

  ولی عیان بود که او لیوتر را درست بها گذاری نمی کند لیوتر به او جواب گرداند ،احترامی خود را نسبتی کلیسا کوشش های خود را سوی حقیقت و اماده ای را به جواب دادن به همه ای سوال های به تعلیماتی او وابسته و پیشنهادی عقیده های خود را برای محاکمه در دانشگاه های پیشرفته بیان نمود .MBDa 75.4

  در برابری این او به طلبی از تعلیماتی خود بی تفتیشاتی پیشکی و مناظره دست کشیدن اعتراض بیان نمود .MBDa 75.5

  به او بی مانده شویی یک چیز را تکرار می کردند اینکار نما اینکار نما اصلاحات چی باشد جواب داد، که عقیده های خود را در اساسی کتابی مقدس پیشنهاد کرده است و با قطعیت اظهار نمود که حقیقت را اینکار کرده نمی تواند.MBDa 75.6

  پریلت که در رد نمودند دلیل های لیوتر عاجزی می کشید، بعضا به سری او حقارت ها و سرزنش ها را فرو می ریخت گاهی کوشش می کرد.MBDa 75.7

  با خوش اند گویی دل او را به دست بیاورد و دیگر اوقات کوشش می کرد ،با غضب پند و حکمت های پدری کلیسا و عرف و عادت های گوناگون را اقتباس اورده نمی گذاشت که اصلاحات چی سخنی بیان کند ،بی هوده بودنی چنین صحبت ها را دیده لیوتر در اخر اجازت نامه ای با دلی نخواهم داده شده را گرفت که می توانست به سوال ها به طوری خطی جواب گرداند .MBDa 75.8

  عیب دار شونده از به دست اوردنی این حقوق نوشته بود؛ لیوتر به دوستش دو منفعت می گیرد پیش از همه نوشته ها می تواند، به محاکمه ای ادمانی گوناگون داده شوند .MBDa 75.9

  و دوم این که امکانیتی بیشتری پیدا می شود که اگر به وجدانی این ستم گیری نا فهماند غرور کننده و هوا بلند تاثیری نرسد .MBDa 75.10

  هیج نباشد اورا به هراس اوردن لازم است که در عکسی حال با سخن پردازی مغرورانه خود کوشیش پخش نمودند ما را می کند .MBDa 75.11

  در ملاقاتی نوبتی لیوتر دلیل های کوتاه لیکن مکمل را با اقتباس های سیر شماری از کتابی مقدس اورده شده ،پیشنهاد نمود لیوتر این نوشته ها را با صدای بلند خوانده بعد ورق را به کردینلی داد که با نفرت ان را از خود دور پرداخت فریاد زد .MBDa 75.12

  که این جمعی سخنان و اقتباس های پوچ اند که به این کار یگان مناسبتی ندارند .MBDa 75.13

  ان کاه لیوتر با روح بلندی در موردی ان چیزی سخن گفت که این پریلت به ان باور می کرد در موردی عرف و عادت ها و دارترین های کلیسا و با یاری انها همه فکر های اورا به طوری پوره رد کرد .MBDa 75.14

  دلیل های لیوتر بی خطا بودند و پریلت خود داری از دست داد بت غضب فریاد زد از عقیده های خود دست بکشMBDa 75.15

  اگر دست نکشی من تورا به روم می فرستم که تو در ان جا به دستی داورانی داده می شوی که کاری تورا خوبتر می دانند .MBDa 75.16

  من به تو و به پیروانی تو لعنت می خواهم چ همه ای انهای را که نسبتی تو خیر خواهند از کلیسا خارج می کنم و مغرورانه علاوه نمود از عقیده هایت دست بکش یا دیگر به چشمم نکته نکنMBDa 75.17

  لیوتر با دوستانی خود فورا برامده رفتند و همین طور اشکارا نشان دادند که در خصوصی هیج گونه دست کشی ها سخنی هم بوده نمی تواند .MBDa 75.18

  کردینی چنین عاقبتی کار را انتظار نبود او امید داشت که با زوری قوه و تهدید ها لیوتر را به اطاعت نمودن مجبور می کند، لیکن اکنون وقتی که نقشه هایش برباد رفته اند او عملی خود را بر همکارانش پنهان کرده نتوانست .MBDa 75.19

  برامده دلیرانه ای لیوتر بی نتیجه نماند ادمانی در ملاقات حضور داشته امکانیتی مقایسه نمودند ،دو مرد و خلاصه بر اری لازم را در موردی قوه و حق بودنی هر یکی از انها پیدا نمودند .MBDa 76.1

  چگونه تضادی حیرت انگیزMBDa 76.2

  اصلاحات چی فروتنی عادی و متین به قوه ای خدا تکیه نموده حقیقت را حمایه می کرد .MBDa 76.3

  نماینده ای پاپا باشد خود پسند و با صلابت مغرور و بی اندیشه یگان دلیلی از کتابی مقدس نیاورد و تنها بدخشان فریاد می زد فرستاده می شویی و در ان حالا جزای سزاواری میگیریMBDa 76.4

  صرف نظر از ان که لیوتر در دست نامه ای حمایه و ی داشت خطری به حبس افتادن به او تهدید می کرد،دوستانی لیوتر بی نتیجه بودنی در اوگسبورگ ماندنی اوره دیده به ویتینبرگ برگشتنش را تعقید می کردند .MBDa 76.5

  بی نهایت احتیاط کار بودن ضرور بود.MBDa 76.6

  بنابر این لیوتر شبانه اسپ سوار با راه بلدی یک نفر که از جانبی مگیسترت پیشنهاد شده بود اوگسبورگ را ترک می کند از احساساتی پور دهشت عذاب کشیده اصلاحات چی از کوچه های تاریک و خالی شهر می گذرد .MBDa 76.7

  او خوب می پانیست که دشمنانش سنگ دل و خون خوار نیت دارند اورا به قتل رسانند و هر یک قدمش را نظارت می کردند .MBDa 76.8

  ایا او از دام های گذاشته شده رها یافته می تواند؟MBDa 76.9

  این لحظه های اضطرابی سخت ترین و دعا های از قبیل دل بیان شده بودند.MBDa 76.10

  او به دیواری شهر نزدیک شد دروازه های کشیده شدند و او بی مانعه با همراهی راه بلد از شهر برامد .MBDa 76.11

  گریه ها خود را در بی خطری حس نموده است ها را محمیز زدند و پیش از ان که پریلت از رفتنی لیوتر خبر یافت او در مصافه ای دور قرار داشت شیطان با همدستانی خود مغلوب شدندMBDa 76.12

  شخصی را که انها تعمه ای خود می شماریدند از دستی انها چون پرنده از دستی صیاد رها یافت .MBDa 76.13

  از گریختند لیوتر خبر یافته پریلت سخت در تعجب مان و به غضب امد او امید داشت که ضربه ای دلیرانه اش به این ویران کننده ای ارامی کلیسا به طوری مناسب مکافاتانیده می شود .MBDa 76.14

  ولی اکنون همه ای انتظار های خرسند بخش شرمنده اور برباد رفتند .MBDa 76.15

  او تمامی غصبی خود را در مکتوب به فریدریگ حاکمی سکسانیه بیان نموده بیشتر را سخت عیب دار نمود و طلب کرد که فریدیگ اصلاحات چی را به روم فرستد یا که اورا از سکسانیه بیرون کند .MBDa 76.16

  لیتر در نوبتی خود طلب می کرد که پریلت یا پاپا در اساسی کتاب مقدس گمراهی های اورا اثبات نمایند و با تن تنه وعده داده که اگر این اجرا کرده شود .MBDa 76.17

  انگاه او از عقیده های خود دست می کشد در برابری این لیوار پیوسته خدا را برای ان شکر می گفت مه اورا یزاواری برای چنین کاری مقدس عذاب کشیدن دانسته است ، فریدریگ با تعلیماتی لیوتر شناسایی خوب نداشت ولی اورا صمیمیت نیرو و روشنی سخنانی اصلاحات چی به حیرت می اوردند و او قطعیا قرار داد ..MBDa 76.18

  که لیوتر رل تا پوره معلم شدنی کار حمایه کند در جواب به درخواستی پریلت او نوشته بود شما باید از امدنیوز داکتر مارتین لیوتر به اوگسبورگ قناعت مند می شدید .MBDa 76.19

  ما انتظار نبودیم که شما اورا به دست کشی مجبور می کنی به جای ان که باور کنانید هیج نفری از مر انی دانشمند در مملکتی ما به من خبر نداده است ،که تعلیماتی مارتین لیوتر کفرانه ضدی مسیحی و بدهد کارانه است ، و فریدریگ از فرستادن لیوتر به روم و پیش کردنی او از قلم روی ملکی خود دست کشید ..MBDa 76.20

  فریدریگ وضعیتی غم انگیزی معنویت را در جمعیت می دید .MBDa 77.1

  احتیاجاتی بزرگ به اصلاحات عیان بود او درک می کرد که اگر ادمان طلب های خدا به جا می اوردند .MBDa 77.2

  و موافقی وجدانی با حقیقت پاک شده ای خود عمل می کردند انگاه به صرف نمودنی مبلغ های زیاد برای مبارزه با جنایت ما ی ضرورت نمی ماند او می دید .MBDa 77.3

  که اثر های لیوتر محض به همین مقصدی نجیبانه روانه شدند و پنهانی از ان شا ی می کر که در کلیسا بادی تازه ای دیگر گونی ها می وزد .MBDa 77.4

  او این چنین به ان چیزی دیگری نیز توجهی نکرده نمی توانست که لیوتر چون پروفیسر دانشگاه صاحبی موفقیتی غیری عادی بود.MBDa 77.5

  از زمانی که لیوتر تیزیس های خود را به دری معبد میخکوب کرد تنها یک سال گذشت لیکن شماره ای زیارت کننده گانی که به کلیسا در عیدی همه ای مقدسان می امدند خیلی کم شد سیلی صدقه کنی ها کم شد .MBDa 77.6

  لیکن ویتنبرگ خالی نماند اکنون انرا دانشجویانی دانشگاه ها پور می کردند نه زیارت کننده گان که برای سجده به تربت ها می امدند .MBDa 77.7

  اثر های لیوتر توجهی عامه را به کتابی مقدس نه تنها در جرمنی بیدار کردند جوانان از مملتک های گوناگون برای دانش اموزی به دانشگاهی ویتنبرگ نزدیک شونده ای که مراتبه ای اول این شهر را می دیدند دستانی خود را سوی اسمان بالا بذداشته خدا را ب ای ان شکر می گفتند که از این شهر شعاع های نوری حقیقت پهن می گردند .MBDa 77.8

  با مانندی ان که در زمان های پیش نوری حقیقت از سینان به مملکت های دور دست پهن می گردید .MBDa 77.9

  با وجودی این لیوتر از تعلیماتی کتالیتسیزیم تا به اخر نا امید نگشته بود، لیکن مقدس را با تعلیمات و فرمان های پاپا مقایسه نمود .MBDa 77.10

  او به حیرت می امد من نوشته بود قرار های پاپا را می خواهم و نمی دانم ایا پاپا خود ضدی مسیحی است یا حواری او باشد .MBDa 77.11

  مسیح در حجت های او این قدر تهمت زده و مصلوب شده است .MBDa 77.12

  به هر حال لیوتر در این زمان به مثلی دوره ای پیش پیروی نمی کرد که زمانی از ان خارج کرده وی شود .MBDa 77.13

  اثر ها و تعلیماتی لیوتر در میانی همه ای خلق های او در شیویسیریه و گالندیه نیش زده بر امدند .MBDa 77.14

  اثر های او برای خود به فرانسیه و هسپانیه راه باز کردند، در انگلستان تعلیماتی او چون کلامی حیات بخش قبول کرده شد حقیقت این چنین به بیلگیه و ایتالیا نیز وارد گشت هزاران ادمان از خود کرختی مرگ اور را افشانده برای شادی و امیدی زندگی ازاد در ایمان بیدار شدند .MBDa 77.15

  حمله های لیوتر روم را هرچی بیشتر اتشین می گرداندند و بعضی از متالیک های متعصب از ان جمله بعضی از عالمانی دانشگاهی کتابی کی اظهار می داشتند .MBDa 77.16

  که شخصی که این رهبری شور انگیز را می کوشد گناه صادر نمی کند، باری به اصلاحات چی مردی ناشناسی با تپانچه ای در کیسه پنهان نزدیک امده از او پرسید ؛که برای چی تو تنها می روی؟MBDa 77.17

  حیاتی من در دستی خداوند است جواب داد لیوترMBDa 77.18

  قوه و سپری من خداوند است، پس انسان به من چی کا ی کرده می تواند از شنیدنی این سخنانی رنگ و روی مردی ناشناس خیره گشت و او سراسیمه وار غیب زد گویا که فرشته ای اسمانی را دیده باشد..MBDa 77.19

  روم تمامی چاره ها را می اندیشید تا که لیوتر را به قتل رساند لیکن اورا خداوند حمایه می کرد تعلیماتی او در تمامی جا ها در کلبه ها و دیر ها در قصر های اشراف زاده گان در دانشگاه ها و در درگاهی پادشاهان مونده کرده می شد و در همه جا مردانی عالی همتی یافت می شدند که به حمایه ای او بر می خیز تند لیوتر اثر های گوس را خواند اشکار کرد، که اصلاحات چی باگیمیوی حقیقتی بزرگی به واسطه ای ایمان سفیده شویی را اعتراف کرده است که خود انرا مدتی دراز جستجو می کرد ،و اکنون موعضه می کند .MBDa 77.20

  همه ای ما می گفت لیوتر پولیس اوگوستین و من پیروانی گوس بوده ،در این باره گمان هم نداشتیم خداوند دوام داد او جهان را برای ان جزا خواهد داد، که حقیقتی صد سال پیش اگه ان موعضه شده را سوزاند .MBDa 78.1

  لیوتر در مراجعت نامه ای خود به امپراتوری و حاکمانی جرمنی به اصلاحاتی مسیحیت دعوت نموده نسبتی پاپا نوشته بود تلخ و دهشت اور است دیدنی ان که چی طور شخصی که خود را نایبی مسیح می شمارد در شکوه و هشمتی زندگی می کند که حتا زندگی امپراتوری را با ان برابر شده نمی تواند مگر این به عیسای مسیح فقیری یا پیتروس خاکسار مانند است؟MBDa 78.2

  می گویند که پاپا حاکمی جهان است لیکن مسیح که پاپا خود را نایبی او می شمارد چنین گفته است پادشاهی من از جهان نیست ایا ملکی نایب از ملکی خجین زیاد بوده می تواند .MBDa 78.3

  در موردی دانشگاه ها او چنین نوشته بود من از ان سخت می ترسم اگر در موسسه های تعلیمی کتابی مقدس با جد و جهدی اموخته نشود و جوانان انرا راه بلدی خود نکند این موسسه ها به دروازه های دوزخ تبدیل می یابند ،من به هیج کس توصیه نمی دهد که فرزندی خود را به تعلیم گاهی بدهند که در ان جا کتابی مقدس موقعی اساسی را اشغال نمی کند دلخواه موسسه ای تعلیمی که در ام کتابی مقدس بادقتانه اموخته نمی شود خصلت و فعلی جوانان را ویران می کند .MBDa 78.4

  این مراجعت نامه با سرعتی برقاسا در تمامی جرمنی پهن گردید و در میانی خلق اضطراب زیاد را به میان اورد،بسیاری ها میل و خواهش به اصلاحات همراه شویی درک کردند دشمنانی لیوتر که تشنه ای انتقام بودند .MBDa 78.5

  پاپا را به اندیشیدنی چاره های قطعی باور می کنند قراری فورا لعنت خوانده ای تعلیماتی او قبول کرده شد .MBDa 78.6

  به اصلاحات چی و پیروانی او برای اندیشه کردن شصت روز داده شرط گذاشتند که اگر با گذشتی این مهلت انها از عقیده های خود دست نکشند انگاه انها را خارج شویی از کلیسا انتظار است .MBDa 78.7

  این برای اصلاحات لحظه ای مدهیش و حل کننده بود ،حکمی روم عایدی از کلیسا خارج کنی به پادشاهانی پور قدرت را به دهشت می اورد ان امپراتور های بزرگ را به بدبختی و خرابی محکوم می کرد .MBDa 78.8

  با ان نفری که به این لعنت گرفتار می گردی با دهشت و ترس نگاه می کردند انها دوستانی پیشینه ای خود را به طوری همیشگی از دست می دادند به انها چون به جنایت کاران مناسبت می کردند و انها را چون حیوان های وحشی تعقیب می نمودند .MBDa 78.9

  لیوتر در موردی طوفانی دهشت اور که برای بر سرش فرو ریخته امده بود ، خبر داشت لیکن به کمک و حمایه ای مسیح امید بستهMBDa 78.10

  در عقیده ای خود استوار ماند او با ایمان و مردانگی شخصی اذیت کشیده نوشته بود .MBDa 78.11

  من نمی دانم وی روی می دهد و دانستن خم نمی خواهم ضربه به هر جای که رسد من ارام می مانمMBDa 78.12

  حتا اگر برگ ها بی خواستی خداوند نریزد پس ما باید علل خصوص به غمخواری او در حقی خود باوری داشته باشیم برای کلامی خدا جان دادن اسان است زیرا خودی کلام که جسم گردید جان داد اگر ما با او جان بدهیم پس با او زنده می شویم،MBDa 78.13

  اگر ما همه ای ان چی را که او پیش از ما از سر گذراند بیچشیم پس به طوری ابدی در ان مکانی می شویم که او ان جا قرار دارد.MBDa 78.14

  وقتی که یرلیکی پاپا به دستی لیوتر رسید او چنین گفت من انرا چون یرلیکی کفرانه و دروغ تحقیر و رد می کنم زیرا که ان خودی مسیح را محکوم می کند من از ان شادم که کمی هم باشد برای این کاری نجیبانه اذیت می کشم و من خود را حتا ازاد حس می کنم زیرا اکنون باوری حاصله کردم که پاپا ضدی مسیح و تختی او تختی خودی شیطان است ،MBDa 78.15

  قراری روم به نتیجه نماند محبث ها عذاب ها و شمشیر واسطه های بسیار زورمندی بودند تا که انسان را به اطاعت کاری مجبور سازند .MBDa 78.16

  نفرانی سست اراده و خرافات پرست از فرمانی پاپا به ترس می امدند و گرچندی که نفرانی زیاد به لیوتر به مثلی پیشینه حسنی توجه داشتند ولی چنین می شماریدند که حیات بی نهایت شیرین است، تا انرا در راهی اصلاحات قربان سازیم ،MBDa 79.1

  به نظر چنین می نمود که گویا همه چیز از ان گواهی می دهد که کاری اصلاحات چی به اخیر رسیده است .MBDa 79.2

  لیوتر به مثلی پیش نا ترس و دلیر بود روم اورا لعنت خوانده از کلیسا پیش کرد و همه انتظار بودند .MBDa 79.3

  که او به دست کشی از عقیده های مجبور می شود یا می میرد لیکن لیوتر با قوه ای بی نهایت زیاد عیب نامه های جوابی زا سری روم فرو ریخت و اشکارا مقصدی خود را عایدی به طوری همیشگی از کلیسا جدا شدن بیان نمود در حضوری دانشجویان عالمان و ساکنانی زیادی شهر او یرلیکی پاپا را با قانون های دینی فرمان ها و حجت های مخصوصی اتش زد که اعتبار و نفوذی حاکمیتی پاپا را اساس ناک می کردند .MBDa 79.4

  دشمنانم کتاب های مرا اتش زدند گفت او تا که حقیقت را از عقل های ادمایی عادی ریشه کن کنند و جان های انها را به مرگ دهند و اکنون در جوابی همه ای این من کتاب های انها را اتش می زنم اکنون مبارزه ای حقیقتا جدی سر می شود .MBDa 79.5

  تا حال من پاپا را اندک به اضطراب اورده بودم من این کار را به نامی خداوند اغاز کردم و ان بی من ولی با قوه ای او به انجام می رسد .MBDa 79.6

  به سرزنش های دشمنان که عایدی کاری او طعنه های تلخ می زدند لیوتر چنین جواب می داد که می داند ایا مرا خدا دعوت نکرده است ایا احتیاط شدنی انها لازم نیست .MBDa 79.7

  که مرا بد دیده انها خودی خدا را بد می بیند؟MBDa 79.8

  هنگامی از مصری بیرون برامدن موسی تنها بود الیاس هنگامی پادشاهی اصحاب تنها بود .MBDa 79.9

  ایشعیا در ایر سلیم تنها بود حیضقیال در بابل خدا هیج گاه به پیغمبری سر کاهین یا دیگر چهره های مشهور نام دار را دعوت نکرده است .MBDa 79.10

  لیکن او عادتا شخصیت های نا معلوم و عادی را انتخاب می کرد حتا باری اموسی چوپان را دعوت کرد در هر یک نسل پرهیزگارانی یافت می شدند .MBDa 79.11

  که حیاتی خود را زیری خطر مانده بزرگانی این جهان پادشاهان حاکمان کاهنان و عالمان را در بدعت کاری شان فاش می کردند من دعوای پیغمبری نمی کنمMBDa 79.12

  ولی بیان می کنم که انها باید ترس ندارند .MBDa 79.13

  که من خود هنگامی انها باشد بسیار من به ان باوری کامل دارم که خداوند با زبانی من سخن می گوید ولی انها را او رهنمایی نمی کند.MBDa 79.14

  لیکن جدا شویی پوره از کلیسا به لیوتر بی مبارزه ای سختی باطنی به دست نه امد در ان زمان او نوشته بودMBDa 79.15

  با گذشتی هر روز من احساس می کنم که چطور مشکل است از خود دور نمودنی عقیده های نا درست که انها را از توانی کودکی از خود نمودم گرچندی که کتابی مقدس عقیده های مرا تصدیق می کند من عذاب های زیادی را از سر گذراندم .MBDa 79.16

  پیش از ان که باوری حاصل کردم که در قراری خود عایدی مقابلی پاپای ضدی مسیح برامد نمودنی حق هستم چگونه عذاب روحی را من از سر گذراندم چی قدر زود زود با درد من به خود یک سوالی را می دادم .MBDa 79.17

  که از زبانی پیروانی پاپا دور نمی شود نخواد که تنها تو چنین دانشمند هستی و دیگران اشتباه می کنند؟MBDa 79.18

  چی می شود اگر معلوم شود که تو خود گمراه گردیده ای و ادمانی زیاد را با تعلیماتی خود فریب نمودنی مه به سرزنشی ابدی گرفتار می شوند .MBDa 79.19

  من خود با خود و با شیطان مبارزه می بردم .MBDa 79.20

  تا زمانی که مسیح با کلامی حقی خود قبلی مرا به مقابله ای این شبهه ها استوار گرداند .MBDa 79.21

  در صورتی از عقیده های خود دست نکشیدن پاپا به لیوتر تهدیدی از کلیسا خارج کردنش را می کرد و اکنون این تهدیدی خود را عملی نمود یرلیکی نو که به طوری پوره از کلیسای کتالیکی خارج نمودنی لیوتر را اعلام می کرد هم او و هم نفرانی تعلیماتی اورا قبول کننده را به لعنت های سخت گرفتار می کرد .MBDa 80.1

  تنها اکنون مبارزه ای بزرگ با تمامی قوتش اتش گرفت،MBDa 80.2

  مبارزه یک قسمی زندگی همه ای ان کسانیست که خدا به انها موعضه نمودنی مژده را برای،زمانی خود امر می کنند در زمانی لیوتر حقیقتی برای ان زمان اهمیتی مخصوص داشته موعضه کرده می ضدMBDa 80.3

  در زمانی ما باشد حقیقتی برای کلیسای زمانی ما مهم موعضه مرده می شود خدای که همه چیز با اراده ای او به عمل می اید ادمان زا در وضعیت های گوناگون جای می دهد .MBDa 80.4

  و بر دوشی انها وظیفه ای مخصوص را می گذارد که به زمان و وضعیت که انها زندگی می کند مطابقت است اگر انها به قدری نوری به انها داده پشه برسند در پیشی نظری انها راه های باز هم وسیع تر باز می شود .MBDa 80.5

  لیکن قسمی زیادی ادمان در زمانی ما نه بیشتر از پیروانی پاپا در زمانی لیوتر کوشش دانستنی حقیقت را می کند .MBDa 80.6

  در زمانی ما نیز چون در عصر های قبلی ادمان نه کلامی خدا بلکه عقیده ها و عرف و عادت های انسانی را احترام می کنند.MBDa 80.7

  بگذار انهای که حقیقت زل در زمانی ما موعضه می کنند انتظار ان نشوند که ان نظر به زمانی اصلاحات چیان با حسنی توجهی بیشتری قبول کرده می شود مبارزه ای بزرگی میانی حقیقت و گمراهی میانی مسیح حقیقت و گمراهی میانی حقیقت و گمراهی میانی مسیح و شیطان تا به انجامی تاریخی جهانی ما هرچه بیشتر قوه می گیرد.MBDa 80.8

  عیسای مسیح به شاگردانی خود گفته بود اگر شما از جهان می بودید جهان منسوبانی خود را دوست می داشت.MBDa 80.9

  لیکن از بس که شما از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیده ام از این سبب جهان از شما نفرت دارد .MBDa 80.10

  کلامی را که به شما گفتم در خاطر نگاه دارید .MBDa 80.11

  غلام بزرگتر از صاحب خود نیست .MBDa 80.12

  اگر مرا تعقیب کردند شمارا نیز تعقیب خواهند کرد اگر کلامی مرا رعایت نکردند کلامی شما را نیز رعایت نخواهند کرد .MBDa 80.13

  غیر از این عیسای مسیح واضح و روشن چنین می گوید او بر حالی شما وقتی که تمامی مردم شمارا تعریف کنند زیرا که پدرانی انها با انبیا کاذب همین طور رفتار کرده بودند .MBDa 80.14

  روحی جهانی امروزه با روحی مسیح به مانندی زمان های پیش مخالفت می کند و انهای که کلامی حقی خدا را بی خطا موعضه می کنند امروز نه کمتر از زمان های پیش به نا فهمی ها دچار می شوند شکل های مبارزه به مقابلی حقیقت می تواند تغییر یابند دشمنی می تواند نه انچنان روشن و عیان باشد ولی نفرت به حقیقت دوام دارد و تا اخری زمان از میان نمی رود .MBDa 80.15

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents