Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی سی و یکم—فرشته گانی خدا و روح های بد

  علاقه ای جهانی با نا عیان، خدمت گذارانی فرشته گانی خدا و فتنه های روح های بد، در خصوصی همه ای این ظهورات ها، که از تاریخی انسانیت جوشانده شونده اند، در کتابی مقدس به طوری روشن سخن گفته می شود.MBDa 279.11

  ادمانی زمانی ما به موجودیتی روح های بد هر چی کمتر باور می کنند، فرشته گانی مقدس را که برای نفرانی خدمت می کنند، که وارثی نجات خواهند شد عبریان )۱:۱۴).MBDa 279.12

  چون روحی مرده گان قبول می کنند.MBDa 279.13

  ولی کتابی مقدس نه فقط موجودیتی هم فرشته گانی نیک و هم بد شهادت می دهد، بلکه به طوری بها ناپذیر اثبات می نماید، که انها روح های بی جسمی ادمانی فوتیده نیستند.MBDa 279.14

  فرشته گان هنوز تا افرینشی ادم وجود داشتند وقتی که اساسی زمین گذاشته شده بود، در صورتی، که ستاره گانی صبح یکجایه ترنم می کردند، و همه ای فرزندانی خدا ندا های شادی می دادند ایوب)۳۸:۷).MBDa 279.15

  بعدی گناه گار شویی ادم فرشته گان را برای حمایه نمودنی درختی حیات فرستاده اند، گرچندی که ان زمام یگان ادم هنوز نمرده بود.MBDa 279.16

  فرشته گان از روی طبیعتی خود از ادمان پور قدرت اند، زیرا داود می گوید، که ادم از فرشته گان اندک پست کرده شده بود زبور(۸:۶).MBDa 279.17

  ما از کتابی مقدس در موردی شماره، قوه و جلالی موجودات های اسمانی، در باره ای ان که انها به حکمرانی خداوند و به کاری فدیه گذاری چی گونه مناسبت دارند، معلومات پیدا می کنیم.MBDa 279.18

  خداوند به اسمان تختی خود را برقرار نموده است، و ملکوتی او بر همه حکم فرماست زبور (۱۰۲:۱۹).MBDa 280.1

  و پیامبر می گوید من..MBDa 280.2

  اهوازی فرشته گانی بسیار را در گرداگردی تخت شنیدم. وحی (۵:۱۱).MBDa 280.3

  انها در قبول گاهی شاهی شاهان منتظر اند فرشته گانی او، که در قوت پهلوان هستید، کلامی اورا به جا می اورید، به اوازی کلامی او اطاعت مث کند، خدمت گذارانی او، که اراده ای اورا به جا می اورید زبور(۱۰۲:۲۰, ۲۱).MBDa 280.4

  دانیال هزاران، ده ها هزار فرشته گانی اسمانی را دید. حواری پولوس در خصوصی بیورهای فرشته گان، دانیال (۷:۱۰) عبریان(۱۲:۲۲).MBDa 280.5

  سخن می گوید.MBDa 280.6

  سپارش های خدا را به جا اورده، فرشته گان به مثلی برق پرواز می کنند حیضقیال (۱:۱۴).MBDa 280.7

  چی گونه با حشمت اند انها، چی گونه با سرعت اند حرکت های انها!MBDa 280.8

  فرشته ای در نزدی قبری نجات دهنده پیدا شده مانندی برق بود، و لباسش چون برف سفید؛ نمودی او پاسبانان را به دهشت اورد، و انها مثلی مرده شدند متا(۲۸:۳, ۴).MBDa 280.9

  وقتی که سنخریب، اشوریی مغرور، اسراییل را با مرگ تهدید نموده، خدا را مسخره می کرد و کفر می گفت، ان گاه در ان شب چنین واقع شد؛ فرشته ای خداوند بیرون امده، صد و هشتاد و پنج هزار نفر را را در اردوگاهی اشور ضربه زد.MBDa 280.10

  او همه ای مردانی جنگی و ریسان، و سروران را از لشکری سنخریب نابود کرد.MBDa 280.11

  و او شرمنده شده، به کشوری خود برگشت چهار پادشاهان (۱۹:۳۵). دو واقعنامه (۳۲:۲۱).MBDa 280.12

  فرشته گان به نزدی فرزندانی خدا برای خدمتی مهربانی فرستاده می شوند.MBDa 280.13

  همین طور، انها به ابراهیم پیامبر وعده ای برکت رل خبر دادند؛ به نزدی دروازه های صدومی به مرگ محکوم شده با مقصدی استواری از مرگی دهشت انگیز نجات دادنی لوطی پارسا امدند؛ به نزدی الیاس ان زمانی حاضر شدند، که او، مردی عذاب کشیده، در بیابان از گرسنگی به حلاکت می رسید؛ به نزدی ایلیشاه ارابه های اتشین و سواره ها به شهر فرستاده شدند، که ان جا اورا دشمنان احاطه کرده بودند؛ به دانیال کمک رساندند، وقتی که او درباره ای شاهی بت پرست خردی الهی درخواست نمود و وقتی که او به نزدی شیر ها برای پاره پاره شدن پرتافته شده بود؛MBDa 280.14

  فرشته گان به نزدی پتروس، که در زمانی هیرادوس مرگ را انتظار بود، و به نزدی پولوس و سیلا در فلیپی حاضر شدند؛ انها به پولوس و همراهانی او برای هنگامی طوفان زنده ماندن یاری رساندند، پتروس را با مژده ای نجات به نزدی بت پرستان فرستاده، چشمانی کارنلیوس را به حقیقت های انجیل باز کردند به همین طریق ، فرشته گانی مقدسی در همه دور و زمان ها به قومی خدا خدمت می کردند.MBDa 280.15

  هر یک مسیحی فرشته ای محافظ را دارد این محافظانی اسمانی شخصی پارسا را از فتنه های شیطان حمایه می کنند.MBDa 280.16

  و خواب شیطان اینرا اعتراف نموده، می گوید؛ ایا ایوب بی سبب از خدا می ترسد؟MBDa 280.17

  ایا تو برای او و برای خانه ای او و برای هر چیزی که او دارد، گرداگردی حصار نساخته ای؟ ایوب(۱:۹, ۱۰).MBDa 280.18

  از روی سخنانی داود، خداوند قومی خود را به این طریق حمایه می کند؛ فرشته ای خداوند در قلب و پیشی ترسگرانی او حاضر است و انها را خلاصی می دهد. زبور(۳۳:۸).MBDa 281.1

  نجات دهنده در حقی نفرانی، که به او ایمان دارد، غمخواری می کند؛ زینهار، هیج یکی از این طفلان را خوار نشمارید؛ زیرا به شما می گویم، که فرشته گانی انها در اسمان همیشه روی پدری مرا، که در اسمان است، می بینند متا (۱۸:۱۰).MBDa 281.2

  فرشته گانی که برای خدمتی فرزندانی خدا تعیین گردیده اند، همیشه حقوق دارند ازادانه به نزدی پدری اسمانی وارد شوند.MBDa 281.3

  تمامی وسوسه های مکارانه و فتنه های بی شماری میری تاریکی، تمامی قوه ای بدی بر سری قومی خدا فرو می ریزد، ولی حمایه لی خسته نشونده ای فرشته گانی اسمانی به او تعمین گردیده است ایمان داران در حقیقت به این احتیاج دارند خداوند به فرزندانی خود وعده ای فیض و حمایه را برای ان می دهد، که به او معلوم است، که با کدام قوه های توانا با قوه های سیر شماری پور از جسارت و خسته شونده؛ با قوه های، که خطر شان را به اعتبار نگرفتن ممکن نیست، سر و کار داشتنی انها لازم می اید.MBDa 281.4

  در ابتدا روح های بد بی گناه بودند و از روی طبیعت، قوه و جلال به موجوداتی مقدس برابر بودند، که اکنون فرستادگانی خدا می باشند.MBDa 281.5

  ولی انها گناه صادر نموده متحید گردیده اند، تا که خدا را بدنام کرده انسان را نیست کنند.MBDa 281.6

  شیطان را در عصیانش دستگیری نموده، انها یکجایه با او از سازمان رانده شدند و بعد در دوامی تمامی عصر ها به مقابلی حاکمیتی الهی مبارزه بردند.MBDa 281.7

  کتابی مقدس به ما از سوی قصد و حکمرانی انها اینچنین از قدرت، حیله گری و مکاری روح های بدی مراتبه های شان گوناگون خبر می دهد، که کوشش می کنند ادمان را از اسوده گویی خوشبختی محروم نمایند.MBDa 281.8

  در عهدی جدید فقط گاه گاه در خصوصی مردم موجودیتی انها یادرس کرده می شود، روح های بد به طوری از همه اشکار تر قوه و قدرتی خود را در زمانی خدمتی زمینیه مسیح نشان داده اند.MBDa 281.9

  مسیح بی زمین امد، تا که نقشه ای پیش بینی شده ای فدیه گذاری انسان را به جا بیارد و شیطان قرار داد حقوق های خود را به این جهان حمایه نمایدMBDa 281.10

  به او در تمامی گوش های زمین، غیر از فلسطین، کاشتنی تخمی تخمی بت پرستی میسر گردید.MBDa 281.11

  و مسیح به این جا، یگانه مکانی، که تاثیری وسوسه کار هنوز ان قدر سخت نبود، امد تا که این قوم را با نوری اسمانی منور گرداند.MBDa 281.12

  و در این جا دو قوه ای مقابلیت کننده با هم وا خوردند. عیسای مسیح دستانی خود را با محبت دراز نموده، همه را دعوت می کرد، که نزدی او امده، در او امرزش و اسایش به دست اوردند قوه های ظلمات می دیدند، که حاکمیتی انها تام نیست، و در صورتی موفقیت پیدا کردنی وظیفه ای مسیح حکمرانی انها زود به انجام می رسد.MBDa 281.13

  شیطان حکمرانی شیری زنجیر بند شده به غضب می امد و قدرتی خود را بر جسم ها و جهانی ادمان گستاخانه نشان می داد.MBDa 281.14

  عهدی جدید روشن از ان سخن می گوید، که ادمانی جن زده وجود داشتند.MBDa 281.15

  و انها نه فقط جسما عذاب می کشیدند.MBDa 281.16

  مسیح خوب درک می کرد، که با کی سر و کار دارد او حضوری بی واسطه ای روح های بد را می دید و اعمالی انها را می دانست.MBDa 281.17

  ما در کتابی مقدس نمونه ای روشنی سیر شماری، قوه و مکاری روح های بد، اینچنین قدرت و مهربانی مسیح را پیدا می کنیم.MBDa 281.18

  این حادثه ای شفا یابی شخصانی جن زده در کشورش جرجصیان بود.MBDa 281.19

  این شخصانی جن زده ای بد بخت، که همه گونه زولانه ها را می کندند، داد و فریاد می برداشتند، خود را معیوب کرده و به همه نفرانی، که به انها نزدیک می شد خطر ایجاد می کردند، با کف در دهان به خشم می امدند.MBDa 281.20

  جسم های خونش را و عذاب دیده و خیردی تیره گردیده ای انها از خود منظره ای را می ماند، که میری ظلمات را شاد می گرداند.MBDa 282.1

  نفری از جن زده ها بیان نمود؛ نامی من لیگیان است، چونکه ما بسیاریم مرقوس(۵:۸).MBDa 282.2

  در لشکری رومیان لیگیان از سه یا پنج هزار ادم عبارت بود.MBDa 282.3

  لشکری شیطان نیز به گروه ها جدا کرده شده است، و گروهی، که این جن ها به ان تعلق داشتند، نه کمتر از یک لیگیان را در بر می گرفت.MBDa 282.4

  به امری عیسای مسیح اطاعت نموده، روح های بد قربانی های خود را ترک کردند و انها اسوده و ارام و با عقلی سالم، در نزدی نجات دهنده خاموش می نشستند.MBDa 282.5

  ولی جن های، که به رمه لی خوک ها درامدنی انها اجازت داده شد، حیوان ها را به قعری بحر انداختندMBDa 282.6

  این تلفات برای ساکنانی کشوری جرجصیان انچنان بزرگ نمود، که انها از برکتی مسیح دست کشیدند و شفا دهنده ای الهی مجبور شد برامده رود.MBDa 282.7

  شیطان محض همین را کامیاب شدن می خواست عیسای مسیح را در مرگی رمه عیب دار نموده، او در قلبی ادمان حسی ترسی خود پرستانه را بیدار ساخت، و انها استادی الهی را شنیدن نخواستند.MBDa 282.8

  شیطان همیشه مسیحیان را در همه ای تلفات ها، عذاب ها عیب دار می کند، به جای این که خود و شریکانی خود را گناه کار کند.MBDa 282.9

  او همیشه عیب را از شخصی گناه کار به بی گناه می گذارند.MBDa 282.10

  ولی نقشه های مسیح ویران نشدند.MBDa 282.11

  او به روح های بد اجازت داد، تا رمه ای خوک ها را نیست کنند و در برابری ان یهودیان را، که ای حیوان های ناپاک را برای منفعت نگاه می داشتند، سرزنش نمود.MBDa 282.12

  اگر مسیح روح های بد را باز نمی داشت، انها نه فقط خوک ها، بلکه صاحبان انها را نیز به بحر می انداختند .MBDa 282.13

  فقط به شرافتی مرحمت و دلسوزی مسیح این ادمان نجات داده شدند .MBDa 282.14

  زیاده از این، این واقعه برای ان راه داده شد، تا شاگردانی او امکانیتی در عمل باوری حاصل نمودن را پیدا کنند، که شیطان از بالای ادمان و حیوان ها چی گونه بی رحمانه حکمرانی می کند.MBDa 282.15

  نجات دهنده می خواست، تا پیروانی او دشمنی را بهتر بدانند، که با او ملاقات کردن لازم می شود، بهتر بدانند، تا که با حیله گری و مکاری فریب خورده و مغلوب شده نباشند.MBDa 282.16

  مسیح اینچنین می خواست، تا ساکنانی ان محل بینند، که او قدرتی شکستنی زولانه های شیطان و ازاد کردنی اسیران را صاحب است.MBDa 282.17

  و گرچندی که به مسیح ترک کردنی این سرزمین ها لازم امد، ادمانی که او انها را به طوری معجزه ازاد نمود، در ان جا ماندند، تا در باره ای نیکو کاری خود شهادت دهند.MBDa 282.18

  در نوشته جانی مقدس نمونه های دیگری به این مانند دیده می شوند.MBDa 282.19

  عیسای مسیح روحی ناپاک را زز دختری زنی فنیقی پیش کردMBDa 282.20

  مرقوس(۷:۲۶_۳۰).MBDa 282.21

  شخصی گرفتاری دیوی گنگ و کور بود متا (۱۲:۲۲).MBDa 282.22

  جوان گرفتاری روحی اتش و اب افکند، تا که اورا حلا کند مرقوس (۹:۱۷_۲۷).MBDa 282.23

  جن زده ای، که اورا روحی ناپاک عذاب می داد و او ابتدایی روزی شنبه را در کفرنهم ویران کرد لوقا(۴:۳۳_۳۶).MBDa 282.24

  همه ای این بد بخت ها را نجات دهنده ای مشفیق شفا بخشیده بود.MBDa 283.1

  تقریبا در همه ای حالت ها عیسای مسیح به جن ها چون به موجوداتیموجودات های با خرد مراجعت کرده، به انها ترک نمودنی قربانی خود و دیگر عذاب ندادنی اورا امر می دادMBDa 283.2

  وقتی که دعا گوینده گان در کفرنهم قدرتی مسیح است دیدند، انها همه به حیرت امدند و ندا می کردند؛ این چی حفیظ است، که او با قدرت و قوت به روح های پلید امر می فرماید، و انها بیرون می ایند؟ لوقا ۴:۳۶).MBDa 283.3

  اشخاصی جن زده عادتا عذاب های بزرگترین را از سر می گذراندند، ولی از این قاعده استثنا ها نیز بودند.MBDa 283.4

  برای به قوه ای فوق الطبیعی صاحب شدت بعضی ها احتیارا خود را به دستی شیطان می سپارندMBDa 283.5

  بی شبهه، چنین ادمان با جن ها دشمنی نمی ورزیدند.MBDa 283.6

  به این گروه غیبت گویی ها شیمعونی جادوگر و عالمانی جادو گر و کنیزک، که در فلیپی از پسی پولوس و سیلا راه می رفت، تعلق داشتند.MBDa 283.7

  تاثیری روح های ناپاک برای نفرانی خطری عظیم دارد، که به شهادت های معین و مکمل کتابی مقدس نگاه نکرده، موجودیتی شیطان نه فرشته گانی اورا انکار می کنند.MBDa 283.8

  تا ان دمی که ما عایدی حیله گری و مکاری انها در غفلت می مانیم، انها به افضلیتی بزرگ صاحب اند؛ بسیاری ها به مصلحت ها و پیشنهاد های انها پیروی نموده، اندیشه می کنند، که از روی عقلی خود عمل می نمایند.MBDa 283.9

  به اندازه ای ان که زمانی اخر، وقتی نزدیک می شود، که شیطان با قوه ای غیری عادی عمل می کند، تا به وسوسه اندازد و به حلاکت رساند، او در همه جا ناباوری را به موجودیتی خود پهن می سازد.MBDa 283.10

  مکاری شیطانی نیز از همین عبارت است، تا که کاملا نا عیان و پنهانی عمل کند.MBDa 283.11

  فریب گری بزرگ از هیج چیز این قدر نمی ترسد، چون از اشکار شویی حیله و نیرنگ های خود برای بهتر نقاب پوش نمودنی خصلتی اصلی و مقصد های خود او کوشش می کن خود را در چنین نمودی نشان دهد، که در ادمان فقط مسخره بازی تحقیر امیرانه را به میان بیارد، وقتی که اورا بدناما خنده اور و موجوداتی نفر تو اور نیمه حیوانی نیم ادم تصویر می کنند، این اورا پوره قانع می گرداند .MBDa 283.12

  به او پسند می اید، وقتی که ادمانی صاحب معلومات در موردی او با اهنگی شوخی امیز و مسخره امیز سخن می گوید.MBDa 283.13

  و محض از برای ان که به او با چنین مهارتی بی نظیر پنهان نمودند ماهیتی اصلی خود میسر گردیده است، در همه جا یک سوال صدا می دهد؛ ایا او در حقیقت وجود دارد؟MBDa 283.14

  عالم دین تعلیمات های را روشنی نوشته جاتی مقدس مخالفتی سخت دارند این نیز از موفقیتی کاری او گواهی می دهد.MBDa 283.15

  و محض از برای ان که شیطان با چنین اسانی ادمانی را مطیع می سازد، که از تاثیری او گمان بر نمی شوند، در کلامی خدا نمونه های سیر شماری فعالیتی مدهشی او اورده می شوند، که پیشی نظری ما قوه های مخفی اورا اشکار می سازند وما را وادار می کنند، که همیشه به زده گرداندنی حمله های او اماده باشیمMBDa 283.16

  اگر ما در قوه ای توانای فدیه گذاری خود پناه گاهی با اعتماد را نمی داشتیم، قوه و عصبی شیطان و لشکری او می توانیستند در ما حسی برحقی تشویش و اعتبار را به وجود اورند.MBDa 283.17

  ما خانه های خود را با دقت با غلقه ها و قفل محکم می کنیم، تا که مال و ملک و حیات مان را از ادمانی بد کرداری حفظ نمایم، اما در موردی روح های بد، که دایما جانبی قلب های ما راه می جویند و ما قابلیتی با قوه ای خود از انها حمایه نمودنی خویش را نداریم، چی قدر کم اندیشه می کنیم.MBDa 283.18

  اگر به ما انها فقط اجازت داده می شد، انها عقلی مارا تیره و جسمی مارا پاره پاره می نمودند، مال و ملک و حیاتی مارا نیست می کردند.MBDa 283.19

  عذاب ها و ویرانی به انها شادی حقیقی می ارند.MBDa 283.20

  چی گونه دهشت اور است وضعیتی نگرانی، که تا زمانی به فرایض های الهی مقابلیت می کنند و به وسوسه های شیطان گذشت می نمایند، که خداوند انها را به اختیاری روح های ناپاک گذاشته، از انها دست می کشد.MBDa 284.1

  ولی انهای که به مسیح پیروی می کنند، همیشه در زیری حمایه ای او قرار دارند.MBDa 284.2

  برای حمایه ای انها فرشته گان پور قدرتی اسمانی فرستاده شده اند، که از جهتی قوه برتری دارند.MBDa 284.3

  و برای گذشتن از میانی پاسبانانی، که خدا قومی خدا را با انها احاطه می نمایند، شیطان ناتوان می ماند.MBDa 284.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents