Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی بیست و سهم—سیری معبدی خدا

  اساس و ستونی ایمانی ادوینتستی ایتی زیرین کتابی مقدس به شمار می رود تا دو هزار و سه صد شام و صبح ان گاه عدل در قدس گاه برقرار خواهد شد .MBDa 246.1

  دانیال ۸:۹MBDa 246.2

  این سخنان به همه ای نفرانی که به نزدیکی امدنی مسیح باوری داشتند شناس بودند ، هزار ها زبان ها این سخنان را چون رمزی ایمانی خود بیان کردند انها درک می کردند ، که در حادثه های در ان جا پیشگویی شده بهترین امید و انتظار های انها اساس می یابند .MBDa 246.3

  معلوم بود که این روز های پیامبران باید تیرماهی سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار انجام می یافتند ، در یکجایگی با دیگر جهانی مسیحی ادوینتستانی ان زمان باوری داشتند که قدس گاه زمین یا یک قسمی ان است انها گمان می کردند که تازه شویی قدس گاه معنای تازه شویی زمین را در روزی اخرین دارد و این در زمانی دومباره امدنی مسیح به عمل می اید از این جا خلاصه بر اورده می شد ، که مسیح باید سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار به زمین برگردد .MBDa 246.4

  لیکن وقتی تعیین شده گذشت و مسیح نه امد ایمان داران می دانیستند که کلامی خداوند خطا نمی کند پس انها پیشگویی های پیامبران را نادرست تفسیر نمودند لیکن خطای در کجا بود؟MBDa 246.5

  بسیاری ها شتاب نمودند تا گیرهی نا موافقت را با فکری بی ملاحظه که دو هزار و سه صد روز سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار انجام نمی یابند باز کند لیکن اثبات نمودند ، این فکر ناممکن بود فقط به ان اشاره کردن مانده بود که مسیح در ان زمانی که اورا انتظار بودند نه امپ انها تصدیق می کردند که اگر روز های پیامبران سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار انجام می یافتند ، ان گاه مسیح قدس گاه یعنی زمین را با اتش تازه می کرد مادامی که مسیح نه امد پس معلوم می شود که این روز ها حالا انجام نیافتند ،MBDa 246.6

  قبول نمودند چنین خلاصه معنای رد نمودند حساب کنی های پیشینه دوره های پیامبران را داشت چی طوری که معلوم است دو هزار و سه صد روز از ان زمانی اغاز یافتند ، که فرمانی شاه ارتهشستا در مورد ی بر قرار سازی و از نو سازی ایرسلیم یعنی تیرماهی سالی چهار صد و پنجاه و پنج پیش از میلاد حکمی قانونی گرفت اگر این سنه را چون نقطه ای سر حساب قبول کنیم ان گاه همه ای حادثه های در کتابی دانیال . ۹:۲۵_۲۸MBDa 246.7

  پیشگویی شده با محلت های نشان داده شده موافقتی تام پیدا می کنند شصت و نه هفت ساله یا این که چهار صد و هشتاد و سه سالی اول از دو هزار و سه صد سال پیشا پیشی مسیحی ریس می ایند تعمید گیری و از جانبی روحی مقدس تعمید گری و از جانبی روحی مقدس تدهین شدنی او در سالی بیست و هفتم میلاد باشد به چنین حساب کنی پوره موافقت می کند .MBDa 246.8

  با گذشتی سه ونیم سال بعدی تعمید بهاری سالی سی و یک مسیح در صلیب میخکوب کرده شد هفتاد ساله یا چهار صد و نود سال به طوری مخصوص برای یهودیان جدا شده بودند با گذشتی این دوره ، قومی یهودی مسیح را قطعا رد نموده تعقیباتی شاگردانی اورا اغاز نموده و سالی سی و چهار حواریان با موعضه به بت پرستان رو اوردند با انجام یابی چهار صد و نود سال از دوره ای دو هزار و سه صد سال باز یک هزار و هشتصد و ده سالی دیگر باقی می ماند، اگر از سالی سی و چهارم هزار و هشتصد و ده سال به پیش حساب کنیم ان گاه ما سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار به دست می اریم انگاه چی طوری که فرشته گفت عدل در قدس گاه برقرار خواهد شد.MBDa 246.9

  همه ای دیگر قسم های پیشگویی ها ی پیامبران در وقتی بی شبهه دقیق اجرا شدند ،MBDa 247.1

  به نظر چنین می نمود که در این حساب کنی همه چیز روشن وبا هم موافق است غیر از یک چیز سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار یگان حادثه ای نمایان به عمل نه امد که انرا چون تازه شویی قدس گاه قبول کردن ممکن باشد اینکا نمودند، ان حقیقتی که روز های پیامبران سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار انجام یافتند .MBDa 247.2

  معنای همه چیز را پوره پیج در پیج کردن و در برابری این از خلاصه های که با اجرا شویی بی خطای پیشگویی های پیامبران تصدیق شدند دست کشیدن را داشت .MBDa 247.3

  ولی قومی خدا را در حرمتی بزرگی انویستی خداوند خود رهبری می کرد قوه و جلالی او این کار را رهنمای می کردند و او راه نداد تا که تاریکی این حرکت را به کامی خود فرو برد تا که حقیقتی ادوینتستی چون هیجانی دروغی و متعصبانه داغی شرمندگی بردارد او راه داده نمی توانست ، تا که سخنانی او نا روشن و نا معین بمانند گر چندی که بسیاری ها از حساب کنی های پیشینه دوره های پیامبران دست می کشیدند و حقانی بودنی حرکتی در ان اساس یافته رد می کردند دیگران بر عکس از ایمانی خود و از ان تجربه ای که با کتابی مقدس و با شهادتی با نفوذی روحی مقدس حق شما ریده می شد دست نکشیدند انها باوری داشتند، که هنگامی تفسیری پیشگویی های پیامبران عقیده های درست را استفاده بردند ،MBDa 247.4

  و اکنون اینکار نکردنی ان حقیقت های را که به دست امده بودند و از روی سمتی قبول شده ای اموزشی کتابی مقدس عمل نمودن را وظیفه ای خود می شما ریدند انها خلاصه های خود را با دعا تکرار به تکرار می سنجیدند تا که خطای خود را اشکار سازند در حساب کنی دوره های پیامبران یگان نادرستی را پیدا نکرده انها به مساله ای به قدس گاه دخل نداشته توجهی جدی دارندMBDa 247.5

  انها این مساله را اموخته در کتابی مقدس هیج گونه دلیل های تصدیق کننده ای فکری از جانبی همه قبول شده را در موردی زمین چون قدس گاه پیدا نکردند .MBDa 247.6

  لیکن شهری پوره را در موردی قدس گاه تفصیلات را در موردی ساختاری ان جای گیر شویی و خدمت گذاری در ان اجرا شونده را اشکار نمودند .MBDa 247.7

  شهادت های کتابی مقدس چنان معین و مکمل بودند که به شبهه ها جای نماند حواری پولیس در نامه به عبریان چنین می گوید پس عهدی یکم نیز دستور های عاید به عبادتی خدا و قدس گاهی زمینی داشت زیرا خیمه به قسم ها ساخته شده بود قسمی یکم که در ان چراغ و میز و نانی تقدیم بودMBDa 247.8

  و ان قدس نامیده می شود و در پسی پرده قسمی دوم خیمه بود که قدسی قدس ها نامیده می شود که در ان بهوردانی طلا و صندوقی عهد بود ، که همه جایش طلاکوب شده بودMBDa 247.9

  و در ان ظرفی طلایی پور از منن عصای ششکوفاتی هارون و لوحه های عهد بود و با بالای ان کرروبیانی جلال بودند که بر کفارت گاه تختی فیض سایه می افکندند . عبریان ۹:۱_۵MBDa 247.10

  قدس گاه که پولوس در خصوص سخن می گوید خیمه ای بود از جانبی پیامبر موسی با امری خدا چون مکانی زمینی حضوری خداوند ساخته شده و بگذار انها برای من قدس گاه بسازند، و من در میانی انها ساکن خواهم شد خروج ۲۵:۸MBDa 247.11

  چنین صدا می داد امری به پیامبر موسی داده شده هنگامی صحبت با خداوند در بالای کوهMBDa 247.12

  هنگامی اواره گردی ها در بیابان اسراعیلیان از یک مکان به مکانی دیگر کوچ می بستند ، و خیمه برای چنین جای وضع کنی ها موافق گردانیده شده بودMBDa 247.13

  لیکن به این نگاه نکرده خیمه انشاعاتی با حشمت بود دیوار های ان از تخت های با قبتی غوثی طلا روی پوشیده ای با نقره حاشیه بندی شده ساخته شده بودند.MBDa 247.14

  یکچند چادر یا پرده چون بامپوش خدمت می کردند ، روی پوشی بیرون را پست های دباغی کرده شده تشکیل می دادند قبتی داخلی باشد از متای تنوکی با تصویر های با شکوهی فرشته ها ارا یافته گلدوزی کرده شده بود .MBDa 247.15

  در حولی قربانگاهی سختنی جایگیر بود خودی خیمه باشد از دو قسم قدس و قدسی قدس ها عبارت بود انها با پرده ای از متای پور قیمتی اماده شده ، از همه جدا شده بودند ، پرده ای به این مانند درامد گاه ها را در قسمی یکم می پوشاند .MBDa 247.16

  در قسمی یکم یعنی در قدس در قسمی جنوبی هفت چراغ جای گیر بود مه داخلی قدس را روز و شب روشن می گرداند در قسمی شمالی باشد میز با نانی تقدیم می ایستاد پیش از پرده ای که قدس را از قدسی قدس ها جدا می کرد .MBDa 248.1

  قربانگاهی طلاگانی بخور جای گیر بود ، که هر روزه در یکجایگی با ابری خشبوی بخور دعا های قومی اسراییل به درگاهی خدا بالا می رفتند .MBDa 248.2

  در قدسی قدس ها صندوق عهد جای گیر بود که از درختی قمبت های با طلا روی پوشیده ساخته شده بود در دا خل ان دو لوحه ای سنگینی که در انها خداوند ده احکامی شریعتی بزرگی خود را نوشته بودMBDa 248.3

  نگاه داشته می شدند در بالای صندوق تختی فیض که با مهارتی بلند ساخته شده بود، و برای صندوق چون روی پوشی خدمت می کرد جایگیر بود از هر دو جانب انرا فرشته ها می داشتند، و ان از طلای خالص ساخته شده بود در این جا در ابری جلال در میانی فرشته گان جلالی خداوند خداوند به سر روحانی اشکار می شد .MBDa 248.4

  وقتی که یهودیان در سر زمینی کنعان ساکن شدند ، خیمه را با معبدی از جانبی سلیمان ساخته شده عوض نمودند این انشاعاتی بزرگی از سنگ ساخته شده بود ، اما تناسب و ساخته خیمه پیشینه را نگاه می داشت، از خود چی گونه بود قدس گاه تا سالی هفتادم وقتی که از جانبی رومیان ویران کرده شد .MBDa 248.5

  البته بی نظر داشتی ان زمانی که ان در روزگاری پیامبر دانیال به خرابه زار تبدیل یافته بودMBDa 248.6

  این یگانه قدس گاهی بود که زمانی در روی زمین وجود داشت ، و کتابی مقدس در موردی ان خب می دهد چی طوری که پولوس می گوید این قدس گاهی عهدی یکم بود چی مگر عهدی جدید قدس گاه ندارد؟MBDa 248.7

  جوینده گانی حقیقت باری دیگر به نامه ای عبریان رو اورده در سخنانی حواری پولوس اشاره را به وجود داشتنی قدس گاهی دوم یا قدس گاهی عه ی جدید پیدا نمودند ، پس عهدی یکم نیز دستور های عاید به عبادتی خدا و قدسی زمینی داشت .MBDa 248.8

  کلمه ای نیز در موردی ان شهادت می دهد که پولوس در موردی این قدس گاه یادرس کرده بود ، انها به اجازه بابی پیشینه برگشته این ایت را خوانند در ان چی گفته شد چیزی اساسی این است چنان سر کاهنی داریم که او به یمینی تختی کیبریا در افلاق نشسته است و خدمت گذاری قدس و خیمه ای حقیقی می باشد کرده است نه ادمی زاد .MBDa 248.9

  عبریان۸:۱, ۲MBDa 248.10

  در این جا سخن در موردی قدسگاهی عهدی جدید می رود قدسگاهی عهدی قدیم از جانبی ادم ساخته شده بود ان از جانبی پیامبر موسی بینا یافته بود قدسگاهی عهدی جدید باشد خدا برپا کرده است ، کاهنانی زمینی به جا می اوردند در این جا خدمتی مقدس را مسیح سر کاهنانی بزرگی ما به جا می اورد که در یمین خداوند منشسته است یک قدسگاه در زمین بود دیگری در اسمانMBDa 248.11

  بعد خیمه از جانبی پیامبر موسی ساخته شده که با نمونه ای پیشنهاد شده ای خداوند برپا کرده شده بود ، خداوند امر کرد موافقی ان چی من به تو نشان می دهم هم طرحی مسکن و هم طرحی تمامی کالای انرا انچنان بسازید ، این امر باری دیگر تکرار کرده شد.MBDa 248.12

  احتیاط نما که انها را موافقی نمونه ای که در کوه به تو نشان داده شد ، بساز خروج ۲۵:۹,۲۵MBDa 248.13

  نیز می گوید؛ که خیمه ای یکم تیمسالی و حواری پولوسMBDa 248.14

  زمانی حاضره است که در ان هدیه ها و قربانی های تقدیم کرده می شوند ، که قسم های ان تیمسالی چیز های اسمانی بودند و کاهنانی که هدیه ها را موافقی شریعت می اوردند به سرعت و سایه ای چیز های اسمانی خدمت می کردند .MBDa 248.15

  و مسیح نه به قدس گاه با دستی ادم ساخته شده که فقط تیمسالی قدس گاهی حقیقت بلکه به خودی اسمان درامده است تا که حالا برای ما به حضوری خدا ظاهر شود . عبریان ۹:۹، ۲۳:۸ ۵:۸، ۲۶MBDa 248.16

  قدس گاهی اسمانی که مسیح در ان خدمتی خود را برای ما به جا می اورد نسخه ای اصلی بزرگ می باشد، که پیامبر موسی از روی ان خیمه ای زمینی را نسخه برداری کرد ساختمان چیانی قدس گاهی زمینی را از خودی خداوند الهام بخشید سطحی بلندی صنعت کاری که با این کار انجام داده شده بود از ظاهر شویی خردی خداوندی شهادت می دهد، تصوراتی پیدا می شد، که دیوار های قدس گاه از طلا ریخته شده ساخته شده اند زیرا که انها جلالی هفت چراغی چراغ دانی طلایی را انعکاس می کردند .MBDa 248.17

  میز با نانی تقدیم و قربانگاهی سوختنی چون طلایی پرداز شده می درخشیدند ، چادری زیبا با رسم های بافته شده ای فرشته های اسمان رنگ سوری بلند و ارغوانی که گنبدی بالای را تشکیل می داد زیبای قدس گاه را مکمل می گرداند .MBDa 249.1

  در پسی چادری دوم شیکینه ظاهر شویی عینی جلالی خداوند جایگیر بود هیج کس نمی توانیست ، به این حجره وارد شده زنده ماند غیر از سرکاهینMBDa 249.2

  جلالی بی مثال و حشمتی قدسگاهی زمینی به چشم انسان جلالی معبدی اسمانی را باز می کردند ، که در ان جا مسیح چون میانه رو خدمت را از برای ما در نزدی تختی خداوند به جا می اوردMBDa 249.3

  مسکنی شاهی شاهان که در ان جا هزاران هزار به او خدمت می کنند . دانیال۷:۱۰MBDa 249.4

  معبدی از جلالی تختی ابدی پور شده مکانی که فرشته ها پاسبانی جلا دهنده ای او با عزت و احترام چهره های خود را می پوشانند .MBDa 249.5

  همه ای این در معبدی ایرسلیم انشاعاتی با شکوه ترینی که دستی ادمی هیج گاه نه افریده است تنها تصویری ضعیفی خود را پیدا کرده اند ، با وجودی این قدسگاهی زمینی و همه ای عبادت های در ان اجرا شونده و ما حقیقت های مهم را عایدی قدسی اسمانی و ان کاری بزرگی که بحری فدیه گذاری انسانیت عملی کرده می شود خبر می دهد .MBDa 249.6

  قسم های قدسگاهی اسمانی در دو قسم قدسگاهی زمینی نشان داده شدند ، وقتی که به حواری یوهنا نشان داده شدند وقتی که به حواری یوهنا در رویا معبدی خداوند در اسمان نشان داده شد، او در ان جا دید که چی گوته هفت چراغ دانی اتشین در پیشی تخت فروزان بودند .MBDa 249.7

  وحی ۴:۵MBDa 249.8

  او اینچنین فرشته ای را دید که در نزدی قربانگاه ایستاد در حالتی که مجمری طلا در دستش بود و به او بخوری بسیاری داده شده است تا که انرا با دعای همه ای مقدسان بر قربانگاهی طلایی پیشی تختی تقدیم کند . وحی ۸:۳MBDa 249.9

  به پیامبر اجازت داده شده بود که قسمی یکمی قدسگاهی اسمانی را بیبیند ، و او در ان جا هفت چراغدانی اتشین و قربانگاهی طلایی را دید مه در قدسگاهی زمینی چون چراغدانی طلایی و قربانگاهی بخور افاده یافته اند باری دیگر معبدی خداوند باز شد .وحی ۱۱:۱۹MBDa 249.10

  و او توانیست به پسی پرده ای دوم به قدسی قدس گاه نظر اندازد او در انجا صندوقی عهد را دید ، که از روی نمونه ای ان پیامبر موسی در قدسگاهی زمینی صندوقی را ساخت که در ان لوحه های سنگی با احکام های شریعتی خداوند نگاه داشته می شدند .MBDa 249.11

  همین طور هنگامی با دقتانه اموختنی این مساله دلیل های رد نشونده ای وجود داشتنی قدس گاهی اسمانی پیدا کرده شدند پیامبر موسی قدسگاهی زمینی را از روی نمونه ای بنیاد کرد که به او نشان داده شده بود ،MBDa 249.12

  حواری پولوس نیز در نامه ای خود به عبریان تصدیق می کند که قدسگاهی زمینی نسخه ای قدسگاهی اسمانی است ، یوهنا نیز شهادت می دهد ، که او انرا در اسمان دیده است ،.MBDa 249.13

  در معبدی اسمانی مکانی زیستی خدا تختی او در پارسایی و داوری اساس می یابدMBDa 249.14

  در قدسی قدس ها شریعتی او بزرگترین معیاری حقیقت جایگیر است ، که تمامی انسانیت با ان سنجیده می شود در بالای صندوقی عهد که در داخلی خود شریعتی خداوند را نگاه می دارد ،MBDa 249.15

  سرپوش تختی فیض جای دارد ، که مسیح در نزدی ان به خاطری خونی خود برای گناه گاران شفاعت می طلبند .MBDa 249.16

  در نقشه ای فدیه گذاری انسان اتحادی دل و مرحمت همین طور تصویر یافته است ،MBDa 249.17

  تنها خردی بی انتها می توانیست چنین اتحاد را پشنهاد کند و انرا تنها قوه ای بی انتها می توانیست عملی نماید که اتحاد تمامی اسمان را وادار می نماید تا از حیرانی و ستایش سرشار شود ، فرشته ها در قدس گاهی زمینی که نگاهی انها با چنین عزت و احترام جانبی تختی فیض روانه شده است ان شوق و حوس را تصویر می کنند که با ان تمامی لشکری اسمانی نجاتی انسانیت را نظارت می کنند ،MBDa 249.18

  این اسراری مهربانیست که فرشته ها می خواهند به ان سرفهم بروند خدا چی طور می تواند عدالت پرور باشد .MBDa 250.1

  در سرعتی که او گناه گاری توبه کرده را سفید می کند و معاشرت را با انسانیتی بدکردار برقرار می سازدMBDa 250.2

  وی طور مسیح می تواند ادمان را از ورطه ای مرگ اور رها نماید ، و به تنها لباسی بیداغی پاکی خود را پوشاند انها را با فرشته های که گناه کاری را نمی دانند متحد سازد تا که توانند، به طوری ابدی در حضوری خداوند بمانند .MBDa 250.3

  مسیح را ما چون شفاعت گری ادم در پیشگویی پیامبرانی عجایبی پیامبر ذکریا در موردی مردی می بینیم که نامش نوده است .MBDa 250.4

  پیامبر چنین می گوید او معبدی خداوند را بینا خواهد کرد و صاحبی شوکت خواهد شد و بر تختی خود نشسته سلطنت خواهد راند و کاهن بر تختی خود خواهد بود و مشورتی صلح و اسایشتگی در میانی هر دوی انها خواهد بود . ذکریا ۶:۱۳MBDa 250.5

  او معبدی خداوند را بینا خواهد کرد به شرافتی قربانی و خدمتی شفاعت گرانی خود مسیح در یک وقت هم اساس و هم سازنده ای کلیسای خداوند است ،MBDa 250.6

  حواری پولوس به او چون به سنگی اساسی اشاره می کند که بر او تمامی امارت محکم پیوسته شده، به معبدی مقدسی در خداوند تبدیل می یابد و بر او شما نیز بینا می یابد تا که در روح مسکنی خدا باشید . ایفسوسیان ۲:۲۰_۲۲MBDa 250.7

  او صاحبی شوکت خواهد شد شوکتی فدیگذاری نسلی گناه کار شده ای انسانیت به مسیح تعلق دارد در ابدیت سرودی فدیه گذاری شده گان چنین صدا خواهد داد اورا که مارا دوست می دارد ، و ما را از گناه های مان با خونی خود خلاصی داد تا ابد جلال و سلطنت باد . وحی ۱:۵, ۶MBDa 250.8

  او بر تختی خود نشسته سلطنت خواهد راند و کاهن بر تختی خود خواهد بود حالا حاضر او به تختی جلالی خود نمی شینید زیرا که سلطنتی جلالی هنوز در روی زمین برقرار نشده است ،MBDa 250.9

  تنها بعدی انجام یابی خدمتی شفاعت گرانی او خدا تختی پدرش دارد، را به او خواهد داد ، و اینچنین سلطنتی را که انتها نخواهد . لوقا ۱:۳۲, ۳۳MBDa 250.10

  مسیح چون ماه حاضر با خدا بر تختی او می نیشیند . وحی ۳:۲۱MBDa 250.11

  همراهی خدای ابدی در تخت انی می نیشیند که بیماری های مارا به سر می برد ان که مانندی ما در همه چیز ازموده ای وسوسه شد، ولی گناه نکرد ،.MBDa 250.12

  و اگر کسی گناه کند ما به حضوری پدر شفاعت گری داریم ، ایشعیا۵۳:۱۴ عبریان ۴:۱۵:۲:۱,8یوهنا۲:۱MBDa 250.13

  او جسمی مجروحی سوراخ شده و حیاتی بیگناهی خود را همچون خدمتی ما حساب می کند، دستان و پا های میخکوب شدع قبرغه سوراخ همه اب این از عفی انسانیتی گناه گار که با چنین نرخی بلند و قیمت خریده شده است شهادت می دهد .MBDa 250.14

  و مشورتی صلح و اسایشتگی در میانی هر دوی انها خواهد بود محبتی خدا نه کمتر از محبتی مسیح برای انسانیتی گمراه شده منبع ای نجات است عیسی مسیح پیش از به اسمان رفتنی خود چنینی گفته بود ؛MBDa 250.15

  و من به شما نمی گویم که از پدر برای من به شما التماس خواهم کرد زیرا که خودی پدر شما را دوست می دارد . یوهنا ۱۶:۲۷, ۲۸MBDa 250.16

  . خدا در مسیح بوده اهلی جهان را با خود مسالحه داد ۲ قورنتیان ۵:۱۹MBDa 250.17

  و در خدمت گذاری قدسگاهی اسمانی مشورتی صلح و اسایشتگی در میانی هر دوی انها خواهد بودMBDa 251.1

  زیرا خدا جهان را چنان دوست داشت پسری یگانه ای خود را داد تا که هر که به او ایمان اورده تلف نشود بلکه حیاتی جاودانی یابد . یوهنا ۱۳:۱۶MBDa 251.2

  به سوالی قدشگاه چیست؟MBDa 251.3

  کتابی مقدس جوابی بغایت دقیق و روشن می دهد افاده ای قدسگاه چی طوری که ان در کتابی مقدس استفاده می شود اولن به خیمه ای که پیامبر موسی از روی نمونه ای اسمانی برپا کرده بود دخل دارد، بعدا به خیمه ای حقیقی در اسمان جا داشته که قدسگاهی زمینی به ان اشاره می کرد با مرگی مسیح خدمتی تیمسالی نیز خاتمه یافت خیمه ای حقیقی در اسمان قدسگاهی عهدی جدید استMBDa 251.4

  و از سببی ان که پیشگویی پیامبران دانیال :۱۴MBDa 251.5

  در زمانی معاصر پوره جدا شد ان گاه قدسگاهی که در این پیشگویی پیامبران سخن در موردش ان می رود . باید قدسگاهی عهدی جدید باشد با انجام یابی دوهزار و سه صد روز در سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار در زمین دیر باز قدسگاه نبود همین طور پیشگویی پیامبران تا دو هزارو سه صد شام و صبح و ان گاه عدل در قدسگاه برقرار می شود، بی شبهه به قدسگاهی اسمانی اشاره می کند .MBDa 251.6

  اکنون به سوالی از همه مهم پاکسازی قدسگاه چیست؟MBDa 251.7

  جواب دادن مانده بود در عهدی قدیم در موردی خدمت گذاری پاک نمونه ای قدسگاهی زمینی سخن می رود لیکن ایا در اسمان یگان چیز به پاک شویی احتیاج دارد؟MBDa 251.8

  در باب نهم نامه به عبریان روشن و واضح در موردی پاک شویی هم قدسی زمینی و هم قدس اسمانی چنین گفته می شود .MBDa 251.9

  تقریبا همه چیز پاک کرده می شود و بی ریختنی خون امورزش نیست ،MBDa 251.10

  پس تیمسالی چیز های اسمانی می بایست با این واسطه ها پاک می شد ، اما خودی چیز های اسمانی با قربانی های خوبتر از انها . عبریان۹:۲۲, ۲۳MBDa 251.11

  محض با خونی پور بهای مسیحMBDa 251.12

  پاک شویی هم در خدمتی تیمسالی و هم در خدمتی حقیقی باید با خون به جا اورده می شد، در خدمتی یکم با خونی حیوان ها در دوم باشد با خونی مسیح در نامه به عبریان حواری پولوس نشان می دهد، که پاک شویی باید به وسیله ای خون به جا اورده شود زیرا که بی ریختنی خون امرزش نیست گناه باید امرزیده عف یا نیست کرده شود.MBDa 251.13

  لیکن گناه به قدسگاه هم در اسمان هم در زمین چس مناسبتی دارد؟ برای به این سوال جواب پیدا کردن به خدمتی تیمسالی او اوردن لازم است زیرا که کاهنان عبادتی زمینی را اجرا نموده ، ایستاده به صورت و سویه ای چیز های اسمانی خدمت می کردند . عبریان ۸:۵MBDa 251.14

  خدمت گذاری در قدسگاهی زمینی از دو قسم عبارت بود کاهنان در قدس هر روز خدمت رل به جا می اوردند ، و در یک سال یک مراتبه سرکاهین مراسم مخصوصی اشتی سازی را در قدسی قدس ها برای پاک سازی قدسگاه به جا می اورد .MBDa 251.15

  هر روز گناه گاری توبه کننده قربانی خود را به نزدی دروازه ای خیمه می اورد و دستی خود را بر سری حیوان گذاشته گناه هایش را اعتراف می کرد و به طوری تیمسالی انها را به قربانی بی گناه می گذراند ،MBDa 251.16

  بعدی این حیوان را قربانی مس کردند بی ریختنی خون مس گوید حواری امرزش نیست جانی جسم در خون است . عبادت ۱۷:۱۱MBDa 251.17

  ویران کنی شریعتی خدا حیاتی جنایتکار را طلب مس کر خون رمزی حیاتی شخصی گناه گا ی بود که گناهی او به حیوانی برای قربانی شدن تعیین گردیده گذرانیده می شد کاهین خون را به قدس می دراورد، و به پرده ای می پاشید که در پشتی ان صندوقی عهد قرار داشتMBDa 252.1

  در داخل صندوق شریعتی از جانبی شخصی گناه جار ویران شده جایگیر بود به واسطه ای این مراسم گناه به طوری رمزی با خون به قدسگاه وارد کرده می شد در بعضی حالت ها خون به قدس وارد کرده نمی شد ، در این حال کاهنان باید گوشت را می خوردند چی طوری که پیامبر موسی به فرزندانی هارون امر کرده بود انرا قربانی را او به شما داده است تا که گناهی جماعت را برداشته برای انها به حضوری خداوند کارت نمی اید ،MBDa 252.2

  به حضوری خداوند کارت نمی اید . عبادت ۱۰:۱۷MBDa 252.3

  هر دو مراسیم به اندازه ای برابر رمزی از گناه گاری توبه کننده به قدسگاه گذراندنی گناه بودندMBDa 252.4

  این خدمت گذاری دوامی یک سالی دراز هر روز به جا اورده می شد همین طور گناه های قومی اسراییل به قدسگاه گذرانیده می شدند و برای نیست کردنی انها مراسمی مخصوص طلب کرده می شد خدا امر کرده بود ، تا که برای هر یک قسم های قدسگاه خدمتی مخصوص پاکسازی به جا اورده شود و قدسگاهی را از ناپاکی های بنی اسراییل و از جنایت های انها که در همه ای گناه های انهاست پاک می نمایند و به خیمه ای جامع پاک می نماید و به خیمه ای جامع نیز که با انها در میانی ناپاکی های انها ساکن است چنین عمل می کند قربان گاه را نیز پاک کردن لازم بود، و انرا از ناپاکی های بنی اسراییل پاک می گرداند ، و مقدس می نماید . عبادت ۱۶:۱۶, ۱۹MBDa 252.5

  در یک سال یک مراتبه در روزی بزرگی فدیه گذاری تا که قدسگاه رل پاک نماید، سلسله ای خدمت های سالانه همین طور انجام می یافت ،MBDa 252.6

  در روزی بزرگی فدیه گذاری دو نر بز را به نزدی دری خیمه می اوردند، و بر انها قرعه می پرتافتند یک قرعه برای خداوند و یک قرعه برای عزازیل . عبادت ۱۶:۸MBDa 252.7

  نر بز را که قرعه برای خداوند بر ان می افتند چون قربانی برای گناه ذبح می کردند سرکاهین خونی انرا به پسی پرده می اوردند و انرا به بالای سرپوشی صندوق و در پیشی ان می پاشید به قربانگاهی بخور نیز که در پیشی پرده می ایستاد خون پاشیده می شدMBDa 252.8

  و هارون دو دستی خود را بر سری نربزی زنده می ماند و بر ان همه ای خطا های بینی اسراییل و همه ای جنایت های انها و همه ای گناه های انها را اعتراف می نمایدMBDa 252.9

  و انها را به سری نربز می گذارد و انرا به واسطه ای شخصی مخصوص به بیابان می فرستاند و نربز همه ای گناه های انها را بر خود برداشته به زمین خرابه زار می برد و ان شخص نربز را در بیابان سر می دهد عبادت 16:21، 22MBDa 252.10

  نربز سرداده شده دیگر به باشیش گاهی اسراعیلیان بر نمی گشت و شخصی که نربز را برده بود باید با اب لباس ها و بدنی خود را می شست و تنها بعدی این به باشیشگاه بر می گشت ،MBDa 252.11

  همه ای این مراسم برای ان به جا اورده می شد تا که به اسراییلیان حقیقت را عایدی مقدسی خداوند تلقین نماید عایدی مقدسی خداوند تلقین نماید .MBDa 252.12

  عایدی نفرتی او از گناه خاطر رسان نماید انها باید درک می کردند که همه گونه دست نا رسانی ها به گناه ادم را ناپاک می گرداند در ان وقتی که خدمتگذاری پاک سازی به جا اورده می شد ، هر یک نفر باید قلبی خ دولت را فروتن می گرداند همه گونه مشغولیت های هر روزه پس گذاشته می شدند ، و همه ای اسراییلیان این روز را در فروتنی با تن تنه در نزدی خداوند در دعا روزه و خود تفتیش کنی می گذراندند ،MBDa 252.13

  خدمت گذاری تیمسالی اشتی سازی حقیقت های مهم را در بر می گیرد به جای شخصی گناه گار حیوان قربان کرده می شد اما خونی قربانی گناه را نمی شست بنابر این خون به قدسگاه دراورده می شد با ریختنی خون شخصی گناه گار اعتباری شریعت را اعتراف می کرد، از گناهی ویران کنی شریعت توبه می کرد و کوششی خود را برای به دست اوردنی امرزشی با واسطه ای ایمان به نجات دهنده ای اینده بیان می نمود لیکن با وجودی این او به طوری پوره از محکوم کنی شریعت ازاد نمی شد ، در روزی فدیه گذاری سرکاهین قربانی را از جماعت قبول نموده با خون به قدسی قدس ها می در اوردند و خون را به سرپوش صندوق راست در بالای لوحه ها می پاشید .MBDa 252.14

  تا که با این راه طلبات های شریعت را قانع گرداند بعد او که میانه رو بود گناه ها را به خود می گرفت و از قدسگاه بورین می براوردند .MBDa 253.1

  دست هایش را به سری نربزی برای سر دادن تعیین گردیده مانده همه ای این گناه ها را بر طوری رمزی انها را از خود به نربز می گذراند نربز گناه ها را به بیابان می برد و چنین شماریده می شد، که انها ابدا از قوم گرفته شدند .MBDa 253.2

  این خدمت گذاری سرعت و سایه چیز های اسمانی بود ان چیزی که به طوری رمزی در قدسگاهی زمینی به جا اورده می شد بعدی به اسمان رفتن نجات دهنده خدمتی سرکاهین خود را اغاز نمود ، حواری پولوس می گوید زیرا مسیح نه به قدسگاهی به دستی ادم ساخته شده که به تیمسالی قدسگاهی حقیقی بنیاد یافته است بلکه به خودی اسمان درامده است تا که حالا برای ما به حضوری خدا حاضر شود . عبریان ۹:۲۴MBDa 253.3

  خدمتی کاهین در دوامی تمامی سال در قسمی یکمی قدسگاه در پسی پرده که مکانی مقدس را از حویلی بیرون به مانندی در جدا می کر ان خدمتی را تجسم می کندMBDa 253.4

  که مسیح بعدی به اسمان رفتنی خود به اجرای ان شروع کرد ،MBDa 253.5

  وظیفه ای کاهین در خدمت گذاری هر روزه از ان عبارت بود تا که خونی قربانی را برای گناه به نزدی خداوند بیارد و اینچنین بخور را بسوزاند که در یکجایگی با دعا های بنی اسراییل با ایمان بالا می رفت مسیح نیز که خونی خود را برای گناه گاران به نزدی پدر اورد چنین رفتار می کند، و در یکجایگی با پاکی خوش بو و پور قمتی خود دعا های ایمان دارانی توبه کننده را به پدر پیشنهاد می نماید ، او این خدمت را ر قسمی یکمی قدسگاهی اسمانی به جا می اورد .MBDa 253.6

  وقتی که مسیح از شاگردان جدا شده به اسمان صعود کرده نگاهی انها با ایمان به قدسگاهی اسمانی روانه کرده شد همه امیدی انها به قدسگاهی اسمانی جلب شده بود ، که طوری در خصوصی این امید پولوس می گوید .MBDa 253.7

  برای جسم لنگری با اعتماد و مستحکم است و اندرونی پرده داخل می شود، که به ان جا پیش گذشتی نجات بی ما عیسی داخل شده تا ابد سرکاهین گردید .MBDa 253.8

  و نه به واسطه ای خونی بز ها و کاو ها بلکه به واسطه ای خونی خود یک بار به قدسگاه داخل شده کفارتی ابدی پیدا کرد . دانیال ۶:۱۹ ، ۲۰MBDa 253.9

  خدمتی کاهنی در طولی هژده صد ساله در قسمی یکم قدسگاه دوان مر خونی مسیح برای گناه گاری توبه کننده شفاعت طلبیدند اورا با خداوند اشتی می داد، ولی این گناه ها مثلی پیشینه در کتاب های اسمانی نوشته می ماندند به مانندی ان که در خدمتی تیمسالی در اهری سال قدسگاهی زمینی پاک کرده می شد ، همین طور پیش از انجام یابی خدمتی مسیح بحری فدیه گذاری انسانیت باید همه ای گناه ها از قدسگاهی اسمانی نیست و ان از گناه پاک کرده می شد .MBDa 253.10

  این همان خدمتی است که با انجام یابی دو هزار و سه صد روزی پیامبر اغاز یافته است در این وقت موافقی پیشگویی پیامبرانه ای دانیال سر کاهنی ما به قدسی قدس ها درامد تا که قسم اخرینی خدمتی با تن تنه ای خود را به جا اورد قدسگاه را پاک سازد .MBDa 253.11

  چی طوری که در زمان های قدیم گناهی خلق به قربانی گناه گذاشته شده، به واسطه ای خونی قربانی به طوری رمزی به قدسگاه زمینی گذرانده می شد ،MBDa 253.12

  همین طور در عهدی جدید گناه های ما با ایمان به مسیح گذاشته شده، عملا به قدسگاهی اسمانی گذرانیده می شوند .MBDa 253.13

  و چنانی که پاک سازی تیمسالی قدسگاهی زمینی با راهی و از ان نیست نمودند ، گناه ها به جا اورده می شد همین طور پام سازی حقیقی قدسگاهی به ان جا وارد کرده شده به جا اورده می شود، لیکن برای معین نمودند ان که به واسطه ای توبه و ایمان به مسیح که حقوقی نجات یافتن را به دست اورده می تواند کتاب های اسمانی را اموختن لازم است بنابر این پاکسازی قدسگاهی اسمانی تفتیشی اعمالی زنده گان و مرده گان داوری تفتیشات را در بر می گیرد .MBDa 253.14

  ان باید تا زمانی انجام یابد که مسیح برای فدیگذاری قومی خود می اید زیرا وقتی که او می اید هر کس را موافقی اعمالش سال می دهد . وحی ۲۲:۲۱MBDa 253.15

  همین طور اشخاصی که به نوری سخنانی پیشگویی های پیامبران پیروی کرده بودند اشکار نمودند که مسیح به جای ان که در اخری دو هزار و سه صد روز ساری هزار و هشتصد و چهل و چهار به زمین بیاید ان زمان او به قدسی قدس ها اسمانی درامد تا که کاری فدیه گذاری را انجام دهد ، و همه چیزی ضروری را ب ای امدنی خود اماده سازد .MBDa 254.1

  عیان گشت که اگر نربزی ذبح شده به مسیح چون به قربانی نشان می داد و سرکاهینی مسیح را چون میانه رو تجسم می کرد پس نربزی که سر داده می شد رمزی شیطان بود که گناه را به وجود اورد، و در اخر گناه های همه ای ادمانی صدقا توبه کرده به سری او گذاشته می شوند وقتی که سرکاهینی با خونی حیوانی برای گناه قربانی شده گناه ها را از قدسگاه نیست می کرد او انها را بر سری نر بز می گذاشت ،MBDa 254.2

  که ان سر داده می شود وقتی که مسیح با خونی خود گناه های قومی خود را از قدسگاهی اسمانی نیست می کند او انها را به گردنی شیطان می گذارد ، که با حکمی داوری اسمانی باید جزای اخرین را بیبیند ، نربزی برای سر دادن تعیین شده را به بیابانی بی ادم می بردند .MBDa 254.3

  تا که ان هیج گاه دیگر به باشیش گاهی فرزندانی اسراییل بر نگردند همین طور شیطان نیز ابدا از نزدی خدا و قومی او رانده می شود، و بعدی نیست نمودند گناه و گناه گاران موجودیتی خود را قطع می کند .MBDa 254.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents