Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  بابی بیست و یکم—اگاهی رد شده

  اویلیم میلیر و همفکرانش مژده ای دومباره امدنی مسیح را تنها با یک مقصد اماده نمودنی ادمان به روزی داوری موعضه می کردند انها اینچنین کوشش می کردند مسیحیان را از خوابی غفلت بیدار سازند، توجهی انها را به امیدی اصلی جلب نمایند به انها در سر فهم رفتند به بی همتای کمک کنند و البته برای بی ایمان ها خسته نشده زحمت می کشیدندMBDa 229.1

  تا که به انها در درک نمودنی مهمیتی توبه و به خدا ایمان اوردن یاری رسانند انها برای ادمان رل به یگان مذهبی جدید یا حزب داخل شدن تشویقات نمی کردند بلکه در میانی همه ای مذهب ها و گروه ها زحمت کشیده به مساله های انتظامی و تشکیلاتی انها دخالت نمی کردند .MBDa 229.2

  زحمت های من گفته بود میلی هیج گاه به ان روانه نشده بودند تا که یگان مذهبی جدید تشکیل دهم یا یک مذهب را بلند بردارم و به دیگری ضرر رسانم .MBDa 229.3

  من تنها یک مقصد داشتم به همه منفعت اوردن من فکر می کردم که همه ای مسیحیان را امیدی وا خوری نزدیک شونده با مسیح خوشحال می گرداند و انهای که فکر های مرا دستگیری نمی کنند .MBDa 229.4

  نفرانی که حقیقت را قبول کردند از پیشترها دیده کمتر دوست نخواهد داشت در سری من حتا فکری پیدا نشد که ضرورتی تشکیل نمودنی جمع امد های علاهیده پیش می اید من یک مقصد داشتم به ادمان برای به خدا رو اوردن کمک رساندند ، جهان زل از فرا رسیدن داوری خبر دادن و نزدیکان را باور کناندند تا که قلب های خدا را برای وا خوری با خداوند اماده کنند بسیار ادمانی که به واسطه ای زحمت های من ایمان اوردند به کلیسا های گوناگون عمل کننده همراه شدند یکچند وقت به زحمت های میلی مناسبت های خیر خواهانه می نمودند زیرا که انها به افزایش یابی اعضایانی کلیسا ها مساعدت می کردند ، لیکن از بس که روحانیان و پیشوایاینی دین تعلیماتی ادوینتست ها را رد کرده بودند و همه ای چاره های امکان پذیر را عملی می نمودند تا که شوق و حوس را به ان پخش کنند انها نه تنها این تعلیمات را از منبر ید گویی می کردند بلکه به اعضایانی کلیسا رفتن به جمع امد های را که در انها مژده ای دومباره امدنی مسیح موعضه کرده می شدMBDa 229.5

  و حتا در عبادت های جماعتی از این امید یا درس شویی منع می کردند، همین طور ایمانداران در وضعیتی مشکل قرار گرفتند انها که به کلیسا های خود صادق بودند نمی خواستند از این کلیسا ها جدا شوند لیکن وقتی دیدند که شهادت های کلامی خدا را از انها چی گونه پنهان می کنند چی گونه اندیشه رانی را عایدی پیشگویی های پیامبرانی را برای انها منع می کنند ان گاه فهمیدند که صداقت به خدا با این طلبات های نا موافق است دیگر نمی توانیستند نفرانی را کلیسای مسیح رکن و بنیادی حقیقت شمارند که کوشش بر طرف نمودنی شهادتی کلامی خدا را می کردند انها راهی دیگری خلاصی را نمی دیدند جز از کلیسا های خود رفتن را و تابستان سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار تقریبا پنجاه هزار ایمانداران کلیسا های خود را ترک کردند .MBDa 229.6

  در این وقت در اکثریتی کلیسا های ایالاتی متحیده دیگر گونی های جدی به عمل امدند در دوامی سال های زیاد پست روی تدریجی لیکن استوار جانبی عرف و عادت و عنعنوی دنیوی به چشم می رسید که از پسی خود پست روی معنویات را اوردند لیکن سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار در همه کلیسا های مملکت پست روی ناگهانی و یکباره به عمل امد، گر چندی که هیج کس سببی این را فرمانده نمی توانیست به هر حال این حقیقت انچنان روشن بود که مطبوعات و کلیسا انرا به طوری وسیع شرح می دادند .MBDa 229.7

  در جمع امد های پیسویترین ها در فلدیلفیه بیرنس مولفی تفسیری خیلی مشهور روحانی یکی از کلیسا های اساسی شهر گفت که او در کلیسا مدتی بیست سال خدمت می کنند و تا اخرین شامی خداوند چنین روی نداده بود ،MBDa 229.8

  که هنگامی اجرای مراسیم خوردنی نان و شربتی انگور به کلیسا نفرانی جدید ایمان اورده همراه نشوند حالا باشد و روحا معرفت ناک شویی است، و نه ایمان اوری اعضایانی کلیسا از فیض خدا روح بلند نمی شوند و هیج کس به اتاقی کاری او نمی دراید .MBDa 229.9

  تا که در موردی نجاتی خود صحبت کند با انکشافی صاحب کاری سودا و اصطلاحات پست روی معنویت به چشم می رسد چنین وضعیت در همه ای مذهب ها دیده می شود .MBDa 229.10

  در ماهی فبروری همان سال پروفیسوری کالجی ابرلین فینی گفته بود ما مجبوریم اقرار شویم که عموما کلیسا های پروتستنتی در مملکتی ما به همه ای اصلاحات های معنوی که در این صد ساله می گذرند یا بی پروای نشان داده اند ، یا دشمنی استثنا های علاهیده جای دارند .MBDa 230.1

  لیکن انها انچنان کم شمارند که ما می توانیم از یک حقیقتی بی شبهه حرف زنیم کلیسا ها در حالتی کرختی قرار دارند در همه جا روح افتادگی معنوی ان قدر دهشت اور حکمران است که در باره مطبوعاتی دینی در تمامی مملکت شهادت می دهد.MBDa 230.2

  اعضایانی کلیسا هرچی بیشتر اسیرانی مد می کردند در عیش عشرت های گناه کارانه رقص ها و تن تنه ها اشتراک می کنند و همه ای این چون برای سنگینی بر دوشی ما افتاده است وقتی ما می بینیم که کلیسا ها در پیشی چشمان مان ویران می شوند انها از خداوند دور شدند و او ار انها دور شد .MBDa 230.3

  یک حوسمند در مجله ای تیلیسکاپی روحانی نوشته بود ما هیج گاه شاهدی چنین پست روی معنویات چون در زمانی ما نبودیم در حقیقت کلیسا باید بیدار شود و سببی این بدبختی را جستجو نماید زیرا که هر یک نفری که سیان را دوست می دارند می تواند به این تنها چون به بدبختی مناسبت کند کم شماری ادمانی صدقا ایمان اورده را با دغلی گشنه شده و سنگ دیلی گناه گارانی اصلاح نشونده مقایسه نموده ما غیری اختیار می کنیم مگر خدا عفو کردن را فراموش کرده است؟ نخواد دروازه ای فیض پوشیده باشد؟MBDa 230.4

  تا به ای حالت رفته رسیدنی کلیسا با یکچند سبب فهمانده می شود تاریکی روحانی نه از برای ان بر سری خلق ها کلیسا ها و شخص های علاهیده تیره می گردد که خدا با میلی خود انها را از فیضی اسمانی محروم می کند ان نتیجه ای بی احترامی یا حتا رد کنی الهی است مثالی حیرت انگیز ی که این حقیقت را تصدیق می کنند ، قومی یهودی در زمانی مسیح است سرگرمی تشویش های دنیوی گردیده انها خدا و کلامی اورا فراموش کردند ، عقل های انها تیره گشت پور تشویش شدند و در قلبهای انها تنها برای حوس های زمینی جای ماند بنابر این عایدی امدنی مسیح در جهالت ماندند و در حوا بلندی و نا باوری خود نجات دهنده را رد کردند.MBDa 230.5

  لیکن ان وقت نیز خدا ملتی یهود را در تاریکی نماند و از حقوقی نجات یابی محروم نکرد ولی نفرانی که حقیقت را رد کرده بودند همه گونه خواهش قبول نمودنی هدیه ای اسمانی را از دست داده اند ،MBDa 230.6

  انها تاریکی را روشنای و روشنایی را تاریکی نامیدند تا زمانی تاریکی تبدیل یافت چی گونه تاریک بود این ظلماتMBDa 230.7

  شیطان همیشه محض همین گونه مقصد را پیگیری می کند، ادمان را مجبور می نماید که تنها ظاهر پرستی دینی را رعایت نموده پرهیزگاری عملی را فراموش سازند یهودیان انجیل را رد نموده مراسم های قدیمه را با احتمام به جا می اوردند و مخصوصیتی میلی خود را با جدیت محافظت می نمودند، و در برابری این اقرار نشده نمی توانیستند که خدا از انها رو گردانده است .MBDa 230.8

  پیشگویی های دانیال پیامبر به زمانی امدنی مسیح چنان بی خطا اشاره می کردند و از مرگی او چنان باز و روشن شهادت می دادند که یهودیان به نز راه کوشش می کردند شوق و حوس را به اموزش این پیشگوی ها پست زنند و در اخر معلمان را دین به لعنت های نفرانی شروع نمودند که کوشش معین نمودنی این وقت را می کردند قومی اسراییل در نایبانی و بی توبگی خود در دوامی همه ای اثر های منبعد به نجاتی با مهربانی پیشنهاد گردیده دلسرد ماند، به برکت های انجیل و به اگاهی های پور تن تنه و دهشت ناک به همه ای انهای که نوری اسمانی را ر می کنند هیج دقت نمی دادMBDa 230.9

  در ان جای که دلسردی مناسب نیز پخته وجود دارد میوه های مناسب نیز پخته می رسند ، ان نفری که دیده و دانسته امری وجدانی خود را تنها از برای پخش می کند که ان به میل و حوس های طبیعی او راست نماید عاقبت قابلیتی فرق کنی حقیقت را از گمراهی از دست می دهد ، ان گاه عقل تیره می گردد .MBDa 230.10

  وجدان خواب می رود قلب سرد که کلیسا حقیقتی الهی را با نفرت رد می کند ان به ظلمات غوته می زند ایمان و محبت سرد و جدایی و مخالفت حکمران می گردند وقتی که اعضایانی کلیسا قوه های خود را تنها به چیز های دنیوی روانه می کنند گناه گاران در بی توبگی خود باز هم سنگ دل تر می شوند .MBDa 230.11

  مژده ای فرشته ای یکم از بابی چهاردهم کتابی وحی که ساعتی داوری خدا را اعلان و ادمان را به ترسیدن از خداوند و به او سجده کردن دعوت می کند به ان روانه شده بود تا که ایمان داران را از تاثیری فساد انگیزی جهان اگاه سازد و چشمانی انها را به مسلک فروشی و حالتی حاضره شان باز شد .MBDa 230.12

  خداوند با این مژده به کلیسا اگاهی را فرستاد که اگر ان قبول کرده می شد تمامی بدی را که انها را از خدا دور نموده بود ریشه کن می کرد ، اگر انها مژده ای اسمانی را قبول می کردند .MBDa 230.13

  اگر قلب های خود را در نزدیکی خداوند مطیع می گرداندند ان گاه روح و قوه ای خدا در کسانی انها اشکار می شدند ان گاه کلیسا از نو ان یگانگی با برکتی ایمان و محبتی را که در زمان های حواریان وجود داشت ، به دست می اورند وقتی که ایمانداران از جان و دل متحید شده بودند و کلامی خدا را دلیرانه می گفتند وقتی که خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند به اهلی کیسا می افزود اعمال۴:۳۲, ۳۷ ۲_۴۷MBDa 230.14

  اگر فرزندانی خدا نوری را که از صحیفه های کلامی خداوند به انها اشکار می شد قبول می کردند انها یگانگی را به دست می اوردند که مسیح در موردی ان دعا می گفت و حواری در موردی ان نوشته بود یک بدن هست و یک روح چنان که شما نیز با یک امیدی معین دعوت شده اید ،یک خداوند هست یک ایمان یک تعمید . ایفسوسیان ۴:۴, ۵MBDa 231.1

  اشخاصی که مژده ای ادوینتستی را قبول کردند محض همین گونه برکت های بزرگ را به دست اوردند انها از کلیسا های گوناگون بیرون امدند لیکن مانعه های که پیش انها را جدا می کردند برطرف کرده شدند، ضدیت ها در مساله های ایمان به خاک یکسان شدند .MBDa 231.2

  امیدی بی اساس به پادشاهی هزار ساله ای زمینی دستگیری نه یافت تصورات های نادرست در موردی دومباره امدنی مسیح از میان برداشته شدند حوا بلندی و حوس های دنیوی برطرف کرده شدند ، رنجش ها بخشیده شدند قلب ها در صحبتی خوش متحید گردیده امد و در میانی ادمان محبت و خرسند ی حکمران گشتMBDa 231.3

  اگر به شفاعتی این تعلیمات در شماره ای کمی نفرانی که انرا قبول کرده بودند، چنین دیگر کونی ها به عمل امده باشند دیگران نیز عینا همین طور دیگرگون می شدند اگر انرا قبول می کردندMBDa 231.4

  ولی کلیسا ها به کلی این اگاهی را قبول نکردند روحانیانی انها که چون پاسبانانی خاندانی اسراییل باید اولین شده علامت های امدنی مسیح را سر فهم می رفتند نه شهادت های پیامبران را دیده اندMBDa 231.5

  نه علامت های زمان را امید های زمینی و کوشش های شهرت پرستی قلب های انها را پور کرده بودند محبت به خدا و ایمان به کلامی او سرد گشتند و وقتی که انها مژده ای دومباره امدنی مسیح را شنیدند این در انها ناباوری و خرافات ها را زیاد از بیدار نمود .MBDa 231.6

  از بس که حقیقتی ادوینتستی اساسا از جانبی اونایی عادی موعضه کرده می شد که معلوماتی الهیات شناسی نداشتند بنابر این انرا به طوری لازمی گوش نمی کردند چون در زمان های پیش به شهادت های روشنی کلامی خدا با این سوال جواب می دادند نفری از سروران و فریسیان ایمان اورده است؟MBDa 231.7

  و بسیاری ها در عمل به اسان نبودین رد نمودند دلیل های در دوره های پیامبرانه اساس یافته باوری حاصل نموده، و خواهش اموزشی دقیقی پیشگویی های پیامبران را نداشته باور می کناندند ، که گویا پیشگیویی های پیامبران مهر زده شدندMBDa 231.8

  و فهمیدنی انها ناممکن است بسیاری ها به روحانیانی خود کورکورانه باور نموده اگاهی ها را گوش کردن نمی خواستند دیگران گرچندی که یه حقیقت باوری حاصل می کردند لیکن از ترسی ان که از کنیسه رانده می شوند جرعت نمی کردند این را اشکار اعتراف کنند مژده ای از جانبی خداوند برای سنجش و تازه کنی کلیسا فرستاده شده نشان داد که چی گونه بزرگ است ، شماره ای انهای که جهان رل از مسیح بیشتر دوست داشتند ،MBDa 231.9

  رشته های که انها را با جهان پیوسته بودند از میل و حوس به اسمان پور قوت تر برامدند انها برای خود خردی این جهان را قبول کردند و مژده ای حقیقتی را که قلب ها را سنجش می کرد ، رد نمودندMBDa 231.10

  اگاهی فرشته ای یکم را قبول کردن نخواسته ادمان با این عمل ان واسطه های زا رد نمودند ، که از جانبی ایمان برای اصلاح سازی انها تعیین شده بودند شاهدی امین می خواست از زندگی انها همه ای ان چیزی را دور نماید که انها را از خداوند جدا می ساخت .MBDa 231.11

  ولی انها از خدا با نفرت رو گردانده با جد و جهدی زیاد تر به جستجوی اتفاق و دوستی با جهان کمر بستند، در کجا بود سببی ان حالتی دهشت اوری دنیا شویی مسلک فروشی و مرگی روحانی که کلیسا ها سالی هزارو هشتصدو چهل و چهار در ان قرار داشتند در بابی چهاردهم کتابی وحی ما می خواهیم که از پسی فرشته ای یکم فرشته ای دون با چنین سخنان می اید بابل شهری بزرگ فرو غلتید چونکه همه ای خلق ها را از شرابی پور غربی زنا کارانی خود نوشانیدMBDa 231.12

  کلمه ای بابل معنای پریشانی بی ترتیبی را دارد در کتابی مقدس با این کلمه همه گونه گمراهی ها و مسلک فروشی را افاده می کنند در بابی هفدهم کتابی وحی بابل در نمودی زن نشان داده شده است، این رمز در کتابی مقدس برای تصویری کلیسا استفاده می شود زنی پاکدامن کلیسای پاک را افاده می کند زن فاسق مسلک فروشی کلیسا را مناسبت های مقدس استواری میانی مسیح و کلیسای او در کتابی مقدس با عقدی نکاح تصویر کرده می شوند، خداوند خود را با قومی خود با عهدی با تن تنه پیوست نمود او وعده داد که خدای این قوم باشد .MBDa 231.13

  انها باشند به او وعده دادند که قومی او باشند و تنها به او تعلق داشته باشند، خداوند می گوید و تورا تا ابد نامزدی خود خواهم گردانید و تورا با عدالت و انصاف و احسان و مرحمت نامزدی خود خواهم گردانید . هوشع ۲:۱۹MBDa 232.1

  و باز من با شما نکاح کرده ام . ایرمیا ۳:۱۴MBDa 232.2

  حواری پولوس نیز همسن رمز را در انجیل استفاده می برد وقتی که این سخنان را بیان می کند من شما را با مردی یگانه ای نامزد ساخته ام تا که چون باکره ای پاکی به مسیح پیشنهاد نمایم . دو قورنتیان ۱۱:۲MBDa 232.3

  بی وفایی کلیسا وقتی که ان دیگر به مسیح باور نمی کند و او را دوست نمی دارد و به نعمت های زمینی دل می بندد به ویران کنی عهدی نکاح مانند کرده می شود گناهی اسراییل از خدا دور شده محض همین طور نشان داده شده استMBDa 232.4

  محبتی دلربای خداوند که انها انزل رد نمودند در سخنانی زیرین تصویر یافتند و به تو قسم خوردم و با تو عهد بستم می گوید خداوند خدا و تو از این من شدی .MBDa 232.5

  و حسن و ادایت نهایت درجه افزود تو سازواری شوکتی پادشاهی گریدی و نامی تو به سببی حسنت در میانی خلق ها شهرت یافت زیرا که ان به خاطری شوکتی که من به تو بخشیده بودم کامل گردید لیکن تو به حسنی خود توکل نمودی و از نامی خود استفاده برده زنا کردی .MBDa 232.6

  چنان که زن به یاری خود خیانت می کند انچنان شما نیز ای خاندانی اسراییل به من خیانت کرده اید می گوید خداوند حیضقیال ۱۶:۸, ایرمیا ۳:۲۰MBDa 232.7

  حواری در انجیل با عباره های به این مانند به ان ایمان دارانی مراجعت می کند که دوستی را نه با مرحمتی خدا بلکه با جهان جویا می شوند حواری یعقوب چنین می گوید ای زناکار ان ایا نمی دانید که دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ پس کسی که می خواهید دوستی دنیا باشد دشمنی خدا می گردد . یعقوب ۴:۴MBDa 232.8

  زن بابل که در بابی هفدهم کتابی وحی در خصوص سخن می رود لباسی سرخی و ارغوانی داشت با طلا جواهرات و مروارید زینت یافته بود و در دستش کاسه ای طلای نگاه می داشت که از قباحت و نجاستی زناکاری او پور بود و بر پیشانی او سیری نوشته شده بود بابل بزرگ مادری فاحشه گان و قبیح های زمین پیامبر چنین می گوید و دیدم که ان زن از خونی مقدسان و از خونی شاهدان عیسی مست است و بعدی بابل چون شهری بزرگی که بر پادشاهانی زمین سلطنت می راند نشان داده شده است . وحی ۱۷:۴, ۶,۱۸MBDa 232.9

  حاکمیتی که در دوامی عصر های زیاد پادشاهانی مسیحی به ان اطاعت می کردند روم است سرخ ارغوان طلا جواهرات و مروارید همه ای این در رن های درخشان به ما بزرگی و حوا بلند پاپایا روم را نشان می دهند و در موردی یگان حاکمیتی دیگر با چنین حق گویی سخن گفتن ممکن نیست که ان از خونی مقدسان مست است اخر محض روم با سنگ دلی دهشت اور پیروانی مسیح را تعقیب می کرد بابل نیز در گناهی علاقه ای غیر قانونی با پادشاهی زمین عیب دار کرده می شود ،MBDa 232.10

  از خداوند دور گردیده و با بت پرستان همراه شده کلیسای یهودیان زنا کار گردید و روز نیز که دستگیری را از حاکمیتی زمینی می جست به همین مانند فاسق شد و به محکوم شوی نیز گرفتار شده است .MBDa 232.11

  بابل چون مادری فاحشگان تصویر یافته است در سیمای این دختران کلیسا های در نظر داشته شدند که تعلیمات و عنعنه های ان ان پیروی می کنند و به مانندی ان رفتار نموده حقیقت و لطف و خیرخواهی خدا را از برای اتفاقی غیری قانونی با جهان قربان نمودند .MBDa 232.12

  مژده از بابی چهاردهم کتابی وحی که از فرو غلتیدنی بابل خبر می دهبه جمعیت های دینی دخل دارد که یک زمان پاک بودند لیکن بعد به راهی فاسقانه قدم نهادندMBDa 232.13

  از سببی ان که مژده بعدی از داوری اگاه نمودن می اید ان باید در زمان های اخر موعضه کرده شود .MBDa 232.14

  بنا بر این مژده نه تنها به کلیسای رومی کتالیکی دخل دارد زیرا که این کلیسا در دوامی صد ساله های زیاد در حالتی گناه کاری قرار داشت زیاده از این در بابی هژدهم کتابی وحی قومی خدا به بیرون امدن از بابل دعوت کرده می شود و روی این ایت بسیار فرزندانی خدا مثلی پیشینه در بابل قرار دارند قسمی زیادی پیروانی مسیح به کدام جمعیت های دینی تعلق دارند؟MBDa 233.1

  بی یگان شبهه به کلیسا های پروتستنتی در اغاز اصلاحات این کلیسا ها به خدا و به حقیقت پیروی کردند و برکت های او تنها را همراه می کرد حتا بی ایمان ها نیز مجبور بودند عاقبت های خوشی قبول نمودند عقیده های انجیل را اعتراف کنند ، پیامبری اسرایل چنین می گوید و نامی تو به سببی حسنت در میانی خلق ها شهرت یافت زیرا که ان به خاطری شوکتی که من به تو بخشیده بودم کامل گردید می گوید خداوند !MBDa 233.2

  لیکن انها نیز از همان میل و حوس های فاسقانه به گناه افتادند که در زمانی خود اسراییل را به لعنت و مرگ محکوم کرده بودند خواستند عرف و عادت های گناه کاران را پیروی کنند و دوستی انها را به دست بیارند لیکن تو به حسنی خود توکل نمودی و از نامی خود استفاده برده زنا کردی . حیضقیال ۱۶:۱۴, ۱۵MBDa 233.3

  بسیاری از کلیسا های پروتستنتی به روم پیروی نموده با پادشاهانی زمین به اتفاقی غیری قانونی داخل می شوند کلیساهای دولتی اینرل کار را در مطابقت به حاکمیتی دنیوی می کنندMBDa 233.4

  مذهب های دیگر باشند خیرخواهی جهان را می جویند و کلمه بابل یعنی بی سر و سامانی نسبتی این کلیسا ها با مورد است گرچندی همه ای انها تصدیق می کنند که تعلیماتی خود رل در اساسی کتابی مقدس بیان می کنند، در برابری این انها به مذهب های گوناگونی دارای احکام های دینی و نظریه های مخالفت کننده جدا می شوند ،MBDa 233.5

  غیر از اتفاق با جهان کلیسا های از روم جدا شده نشانه های دیگری انرا نیز میراث گرفتندMBDa 233.6

  یک نویسنده ای کتالیک این طور اندیشه می راند اگر کلیسا های کتالیکی مقدسان را پرستش نموده ، در گناهی بت پرستی گنهکار باشد انگاه دختری ان کلیسای انگلیکنی که ده کلیسای به مریم و تنها یک کلیسای به مسیح بخشیده شده دارد در همین گناه عیب دار است .MBDa 233.7

  داکتار خاپکینس در رساله ای خود با نامی پادشاهی هزار ساله بیان می کند هیج اساسی نیست برای بیان نمودنی ان که روحی ضد مسیح و اعمالی ان تنها به کلیسای کتالیکی خاص است ضد مسیح در کلیسا های پروتستنتی که از مقدسی و پاکی معنوی خیلی دور اند موفق است .MBDa 233.8

  داکتر گورتی نسبتی جدا شویی از کلیسا روم چنین می نویسد سه صد سال پیش کلیسای ما از دروازه های روم با کتابی مقدسی باز شده ر بیرقی خود و با شعاری نوشته ها را بی اموزید بیرون امد و بعد او سوالی پور معنای می دهد، ایا کلیسای ما از بابل پاک بیرون امد؟MBDa 233.9

  به نظر می نماید که می گوید سپیرجن کلیسای انگلیکنی یه کلی پور از رسم و ایین ها می باشد کلیسا های از ان جدا ده باشند در نوبتی خود پور از بی ایمانی فلسفی .MBDa 233.10

  ان کلیسا های که ما از انها چیز های زیاد را انتظار بودیم پی همه از اساس های ایمان دور شدند من تکرار به تکرار به ان باوری حاصل می کنم که انگلیه ار درون از لعنتی بی خدای ضعیف گردیده است، که جرات می کند به منبر براید و خود را مسیحیت نام گیرد .MBDa 233.11

  این مسلک فروشی بزرگ چی گونه اغاز یافت؟MBDa 233.12

  پور شوی کلیسای اولین از سادگی تعلیماتی انجیل چی کونه به عمل امد؟ یک جواب است برای ان که قبول نمودنی مسیحیت را برای بت پرستان سبک گرداند کلیسا به استفاده نمودنی رسم و ایین های بت پرستی شروع نمود ،MBDa 233.13

  حواری پولوس در زمانی خود نوشته بود سیری شرارت اکنون عمل می کند . دو تسلوینیکان ۲:۷MBDa 233.14

  هنگامی در قیدی حیات بودنی پولوس کلیسا پاکی مقایسه رل نگاه می داشت لیکن تا اخری صد ساله ای دوم اکثریتی کلیسا ها تغییر یافتند سادگی پیشینه از بین رفت و نا عیان بعدی از دنیا درگذشته شاگردانی وفادار جای انها را نسلی جوان و نگرانی جدید ایمان اورده مس گرفتند انها همه ای چیز را با طوری خود اجرا می کردند برای در کلیسا نگاه داشتنی اشخاصی جدید ایمان اورده عقیده های عالی مسیحی پست زده می شدند و در نتیجه طوفانی بت پرستی به کلیسا وارد شده با خود عرف و عادت رسم و ایین و بت هایش را اورد وقتی که دینی مسیحی حسنی توجهی و دستگیری حاکمیتی دولتی را به دست اورد ان از جانبی بسیار نگرانی به طوری ریایی قبول کرده شد ، که تنها ظاهرا مسیحی شدند در اصل بت پرستانی حقیقی ماندند که پنهانی به بت های خود سجده می کردند ، مگر خودی همین در هر یک کلیسای که خود را پروتستنتی مس نامد به عمل نمی امد؟MBDa 233.15

  وقتی که اساس گذارانی این کلیسا ها که با روحی حقیقی اصلاحات رهبری کرده می شدند از دنیا درگذشتند دوام دهنده ، گانی کاری انها همه چیز را با طرزی خود تغییر دادند نسل های اصلاحات چیان در فروتنی خود فدایی و رد سازی این جهان به پدرانی خود مانندی نداشتند زیرا ایمانی پدرانی خود کورکورانه پیروی نموده از قبول همه گونه حقیقتی دست می کشیدند که از دایره ای ان چیزی که انها می دا نیستند بیرون می برامد همین طور سادگی پیشینه از میان رفت سیلابی دنیوی به کلیسا وارد شده به ان عرف و عادت رسم و ایین و بت های خود را اوردMBDa 234.1

  افسوس این دوستی پیروانی مسیح با جهان که دشمنی با خدا است در زمانی حاضره استوار می گردد کلیسا های از جانبی همه اعتراف گردیده در تمامی جهان از معیار های فروتنی خود فدایی سادگی و پرهیز گاری کتابی مقدس تا کدام اندازه دور شدند جان اویسلی در موردش درستی استفاده بردنی مبلغ ها چنین می گوید یک تنگه ای را هم برای به شهوتی چشمان حلاوت بخشیدن برای لباسی پور دبدبه و پور ارزش یا ارایشات های نالازم صرف نکنید یک تنگه ای از هم به ارایشی بی معنی خانه های خود مبیلی با شکوه رسم های پور قیمت شقیقه های طلایی صرف نکنیدMBDa 234.2

  در هیج چیز حوا بلندی خود را نوازیش و کوشش سزاوار شدنی مدح و ستایش و میتونی ادمان را نکنید تا زمانی که او تنها برای خود کوشش می کنی تا زمانی که تو کتان و ارغوان می پوشی و با شکوه ضیافت می کنی بی شبهه بسیاری ها طعمی لطیف سخاوتمندی و مهمان دوستی تورا تعریف می کنند ، لیکن تحسینی انها را با چنین نرخی قسمت نخر از تحسینی خداوند قناعت مند شدن بهتر است ولی در بسیار کلیسا های زمانی ما به این نصیحت دقت نمی دهند بسیاری ها در جهان این یا ان دین را پیروی می کند حاکمان سیاست داران قانونگذاران دانشمندان تاجران برای ان به کلیسا همراه می شوند تا که از احترام و باوری جمعیت استفاده برند و نیکو احوالی مادی خود را استوار گردانند ،MBDa 234.3

  انها خود را مسیحی اعلان نموده با این راه کوششی نقاب پوشی نمودنی مقصد های ناشایسته ای خود را نقاب پوشی می کنند قدرتی جمعیت های گوناگونی دینی در ثروتمندی و تاثیر و نفوذی چنین اعضایان اساس می یابد در کوچه های سیر ادم کلیسا های باشکوه و با دبدبه ارا داده شده ساخته می شوند ، در ماهم ی به این کلیسا ها اعضایانی انها با زیب و زینت و با مود لباس می پوشند به روحانی با استعدادی که دقتی شنوده گان را جلب می کنند و انها را دلخوش می گرداند معاشی زیاد داده می شود ، از او اشکار سازی گناه ها را انتظار نیستندMBDa 234.4

  موعضه ای او باید برای گوشی هر یک نفر موسیقی مهین و ارام کننده باشد با این راه ادمانی که گناه های شان به همه معلوم اند به روی خطی کلیسا ها داخل می گردند و گناه های انها باشند در زیری نقابی پرهیز گاری پنهان کرده می شوند ،MBDa 234.5

  یک روزنامه نگاری نمایانی غیری دینی در موردی مناسبت های مسیحیانی حاضر زمان به جهان سخن گفته نوشته است ؛ نا عیان کلیسا به روحی زمان تابع شد و خدمتی خود را به طلبات های زمانی حاضره تمامی واسطه ها از استفاده می برد تا که دین را باز هم جلب کننده گرداند .MBDa 234.6

  مجله ای ایندیپندتی نیویورک عایدی مذهبی متادیزم این گونه ملاحظه می کند ، خطی جدا کننده ای میانی ادمانی خدا ترس و خدا بی خبر تازه کرده می شود و خیره می گردد ادمانی با احتمام از هر دو جانب تمامی چاره ها را می اندیشیدند ، تا همه گونه فرقی در رفتار و خوش گذرانی ها را در میانی انها برداشته شوند ،MBDa 234.7

  مشهور گردی دین از حسابی انهای زیاد می شود که می خواهند از افضلی ها استفاده برند ، ولی قرضی مسیحی خود را اجرا کردن نمی خواهد .MBDa 234.8

  خاورد کراسبی چنین می گوید ما را جدن به تشویش می اورد که کلیسای مسیح مقصد های خدا را این قدر کم عملی می کند به مانندی ان که یهودیان در زمانی پیش با خلق های بت پرست رابطه ای نزدیک برپا نموده نسبت به خدا و حقیقت های او دلسرد شدند.MBDa 234.9

  همین طور کلیسای مسیح در زمانی ما دوستی را با جهانی ناپاک جستجو کرده به پرنسیپ های الهی زندگی پرهیزگارانه خیانت می من و عرف و عادت های مرگ اوری جمعیتی خدا بی خبری را از خود می نماید این کلیسا نمودی پرهیزگارانه داشته دلیل ها رل استفاده می برد و خلاصه های می برارد که از روی روحی خود به وحی خدا یگانگی ندارد پ در اصل با نشع و نما در فیضی الهی ناموفق اند .MBDa 234.10

  در سیلابی دلخوشی های دنیوی چنین نیکو کاری ها به مانندی جان فدایی و دست کشی از منفعت ها از بحری مسیح تقریبا از میان رفتند بعضی ادمانی را که در حیاتی کلیسا فعالانه اشتراک می کنند در ایامی کودکی تعلیم داده بودند که سخاوتمند باشند و چیزی را از بحری مسیح قربان کنند .MBDa 234.11

  اکنون وقتی که مبلغ ها لازم اند هیج کس را به می کردن دعوت نمودن ممکن نیست نه یرمرکه ها نمایشی رسم ها مرافعه های خداوندی سودی ضیافت های با شکوهی صحنه باب برپا کرده می شوند تنها از برای دلخوش گردانیدنی بینندگان .MBDa 234.12

  گوبیرنتاری ویسکانسین اواشبارن نهم جنوری سالی هزار و هشتصد و هفتاد و سه در برامدی همه ساله ای خود گفته بود قانونی لازم است تا مکتب های را که در انها قرته بازان اماده کرده می شوند ، محکم کنیمMBDa 235.1

  این بدی در همه جا پهن می شود حتا کلیسا بعضا البته بی اختیار کاری شیطان را اجرا می کند، برنامه های کانسرتی خیرخواهانه و لیتیریه ها که بعضا با مقصد های نیک برپا کرده می شوند گرچندی که اکثر وقت مقصد های نه چندان عالی همتانه اند ایوکسیون ها پکیت های مکافاتدار و غیره ها همه ای این واسطه های به دست ایرانی پول بی کوشش های علاوگی می باشند لیکن هیج چیز چون بی زحمت به دست ایرانی پول به جوانان تاثیری بد رسانده نمی تواند، ادمانی صاحب احترامی که به این سودای خیر خواهانه ای جلب گردیده اند والدین خود را با ان ارام می گردانند که مبلغ های به دست امده به مقصد های نیک استفاده می شوند.MBDa 235.2

  ولی مگر در تعجب ماندن لازم است که جوانانی ایالاتی ویسکانسین به عادت های خطرناک ان قدر میل دارند که این عادت ها عاقبت های ناگذیری هیجان های در این قمار بازی ها حکمران می باشند؟MBDa 235.3

  تقریبا همه ای کلیسا های مسیحی به جهان موافقت پیدا می کنند رابیرت اتکینس در موعضه ای خود در لندن صحنه ای پور دهشتی تنزل معنویات را که در انگلیه حکمران بود چنین تصویر نمود موعضه چیانی حقیقی از روی زمین نیست می شوند و هیج کس اینرا به دل نمی گیرد .MBDa 235.4

  پیروانی مسیحیت در دلخواه کلیسا ها در زمانی ما سرگرمی زندگی زمینی می باشند به جهان موافق می گردند ،برکت های زمینی را دوست می دارند و در بابتی معتبر بودنی خود غمخواری می کنند ، برای با مسیح مشکل ها را پسی سر نمودن دعوت شده انها حتا هنگامی شنیدنی سرزنیشی کمترین با دهشت رو می گردانند ، در در های با هر یک کلیسا نوشته شده است مسلک فروشی و اگر انها اینرا درک می کردند ان گاه هنوز امیدی باقی می ماند، ولی افسوس انها با صدای بلند اظهار می کنند.MBDa 235.5

  ما ثروت مندیم عمل های نیکی ما زیاد می شوند و ما به هیج چیز احتیاج نداریمMBDa 235.6

  بزرگترین گناهی بابل در این است که ان همه ای خلق ها را از شرابی پور غضبی زناکاری خود نوشانید این کاسه ای مست کننده ای که ان به جهان پیشنهاد می کند تعلیمات های دروغی را تصویر می نماید که بابل انها را در نتیجه ای علاقه های غیری قانونی خود با بزرگانی این جهان از خود کرده استMBDa 235.7

  دوستی با جهان ایمان را ویران می کند و این ادمان در نوبتی خود با تعلیمات های شان به جهان تاثیر فساد انگیز می رسانند که به دلیل های روشنی خدا مخالفت می کنند .MBDa 235.8

  روم کتابی مقدس رل از خلق پنهان نموده به جای ان عقیده های خود را مجبورا تعلیم می داد ، به واسطه ای اصلاحات کلامی خدا به ادمان برگردانده شد ولی مگر کلیسا های زمانی ما به ادمان تعلیم نمی دهند، که به جای کتاب های مقدس ایمانی خود را در اساسی رمز های ایمان و نقل و روایت های کلیسا برپا سازند؟MBDa 235.9

  چارلز بیچیر در موردی کلیسا های پروتسنتنتی سخن گفته قید کرده است هر یک سخنی سختی که تعلیماتی دینی انها را کمتر مزمت کند انها را تحقیر می کند انها نیز در این مناسبت ان قدر حساسند چون پدرانی مقدسی که دلیل ها را به مقابلی احترامی افزایش مقدسان و اذیت دیده گان که با چنین سیر غیرتی جاری می کردند ،MBDa 235.10

  بی دهشت شنیده نمی توانیستند مذهب های پروتسنتنتی انجیلی دستانی خود و یکدیگر را انچنان با موفقیت بسته اند که اکنون مونده چی شدنی ادمی عادی ناممکن است اگر او غیر از کتابی مقدس باز یگان کتابی دیگر رل اعتراف نکند، بنابر این محابات نیست گفتنی ان چیز که نفوذی پرنسیپ های خود را بالا برداشته انها خاندنی کتابی مقدس را منع می کنند ، چنانی که ان را در زمانی خود روم منع کرده بود گرچندی که این کار را نهایت پرده پوشانه اجرا می کرد ،MBDa 235.11

  وقتی که موعضه میانی وفادار کلامی خدا را می فهمانند درحال دانشمندان و روحانیانی پیدا می شوند ، که دعوای سرفهم رفتنی کتابی مقدس را می کنند ، و تعلیماتی حقانی را بدعت اعلان نمودهMBDa 235.12

  جوینده گانی حقیقت را از راه می زنند اگر جهان از شرابی بابل به طوری بی علاج مست نمی بود ان گاه بسیاری ها رو می اوردند و حقیقت های روشن و دقیقی کلامی خدا را قبول می کردند لیکن تعلیمات های دینی انچنان پیچ در پیچ و ما روشن اند که ادمان نمی دانند به چی باور کنند گناهی جهانی بی ایمانی در استا نه ای دروازه های کلیسا جای گرفته استMBDa 235.13

  مژده ای فرشته ای دوم از بابی چهاردهم کتابی وحی اولین مراتبه تابستان سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار موعضه کرده شد و در ان زمان ان بیشتر به کلیسا های ایلات های متحیده روانه کرده شده بود ، که در ان جا تنزل با سرعتی معنویات به چشم می رسید و این اگاهی تقریبا در همه جا رد کرده شد ، ولی این مژده ای فرشته ای دوم سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار به کاملی خود نرسید ان زمان کلیسا ها تنزلی معنوی را چون نتیجه ای دست کشی خود از مژده ای ادوینتستی از سر گذراندند .MBDa 235.14

  لیکن نه تنزلی اخرین نبود رد نمودند حقیقت های مخصوص را برای زمانی خود دوام داده انها هرچی بیشتر پایانتر می افتادند ولی حالا گفتن ممکن نیست که بابل شهری بزرگ فرو غلتید ، چونکه همه ای خلق ها را از شرابی پور غضبی زناکاری خود نوشانید هنوز این کار را نکرده است .MBDa 236.1

  روحی به جهان موافق شوی و بی پروایی نسبتی حقیقت های سنجش کننده ای زمانی ما مثلی پیشینه در کلیسا های پروتسنتنتی همه ای مملکت های مسیحی زنده است و استوار می گردد ، و محض انها را فرشته ای دوم با غضب و با تن تنه اشکار می کند، ولی مسلک فروشی هنوز به اوج خود نرسیده است .MBDa 236.2

  کتابی مقدس می گوید که پیش از دوباره امدنیوز مسیح شیطان با هر گونه قوت و علامت و معجزاتی ساخته و با هر نوع وسوسه ای نا حقیقی در وجودی نابود شونده گان برای ان که انها محبتی راست را قبول نکردند، ،MBDa 236.3

  تا که نجات یابند عمل می کند انها به نیروی گمراه کننده گرفتار می شوند ، تا که به دروغ ایمان اوردند. دو تسلونیکسان ۲:۹_۱۱MBDa 236.4

  تا زمانی که همه ای گفته های بالا اجزا نشوند و کلیسا های مسیحی پوره با جهان متحید نگر دیدند شکستی اخرینی بابل به عمل نمی اید .MBDa 236.5

  کلیسا ها اهسته اهسته کلا دیگرگون می شوند و به طوری پوره اجرا شویی ان وی که در استی هشتم بابی چهاردهم کتابی وحی پیشگویی شده است ، کاری اینده استMBDa 236.6

  اگر چی کلیسا های که با خود بابل را تجسم می کنند در تاریکی روحی قرار دارند و از خدا دور اند در میانی انها هنوز پیروانی حقیقی مسیح زیاد اند .MBDa 236.7

  بسیاری ها در خصوصی حقیقت های برای زمانی حاضره تعیین شده چیزی نشنیده اند ، این ادمان در ان کلیسا های که خود به انها تعلق دارند بیهوده سیمای مسیح را می جویند و با اندازه ای ان که این کلیسا های هر چس بیشتر از حقیقت دور می گردد و علاقه ای انها با جهان زیجتر می شود ،MBDa 236.8

  فرقیت امیانی اعضایانی کلیسا همان قدر عیان تر می گردد، و در اخر جدای به میان می اید زمانی فرا می رسد، که نگرانی که خداوند را از همه چیز بیشتر دوست می دارند .MBDa 236.9

  با کسانی ماندن نمی خواهند که عیش و عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارند، و نمودی ظاهری دینداری را دارند ، ولی قوتی ان را اینکار می کنند دو تسلونیکسان ۳:۴, ۵MBDa 236.10

  در بابی هژدهم کتابی وحی به وقتی نشان داده می شود، که کلیسا اگاه سازی داده می شود ،که کلیسا اگاه سازی سکرتر را رد نموده . وحی ۱۴:۶, ۱۲MBDa 236.11

  در ان حالتی قرار می گیرد که از جانبی فرشته ای دوم پیشگویی شده است و ان گاه قومی خدا که در بابل ساکن است به ترک نمودند ان دعوت کرده می شود و ان وظیفه خود را اجرا می کند، در ان زمانی که نفرانی به حقیقت ایمان نه اوردند ، بلکه حقیقت را ایمان نه اوردند بلکه نا حقی را دوست داشتند . دو تسلونیکیان ۲:۱۲MBDa 236.12

  در دروغ و گمراهی می ماندند نوری حقیقت در قلبی همه ای انهای می درخشد که می خواهند ان را قبول کنند و همه ای فرزندانی خود که در بابل ساکن اند به دعوتی از ان بیرون ایید ای قومی من جواب می دهند . ۱۸:۴MBDa 236.13