Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی سی و دوم—دام های شیطان

  مبارزه بزرگی میانی مسیح و شیطان، که تقریبا شش هزار سال دوام دارد، به انجام نزدیک می شود و شیطان جدی و جهدی خود را ده چند نموده کوشش ویران کردنی نقشه ای نجاتی انسان و به دامی خود افتاندنی پیروانی مسیح را می کند.MBDa 284.5

  مقصدی او ادمان را در تاریکی نگاه داشته، امکاینتی توبه کردن رل به انها تا ان زمانی ندادن است، که خدمتی میانه رویی مسیح به اخر می رسد و برای گناه قربانی نمی ماند.MBDa 284.6

  وقتی که ادمان برای به حکمرانی او مقابلیت کردن هیج گونه کوشش به خرج نمی دهند، وقتی که در کلیسا و در جمعیت روحی فارغ بالی و بی پروای حکمران است، شیطان ارام است به او خطری از دست دادنی نگرانی، که اسیرانی او هستند، تهدید نمی کند.MBDa 284.7

  اما وقتی که ادمان در موردی مساله های با حیاتی جاودانه علاقه مند اندیشه می کنند، و در قلب سوالی ؛ من چی کار کنم، تا که نجات یابم؟MBDa 284.8

  پیدا می شود، شیطان همان زمان پی برده هوشیار می شود و کوششی به حکمرانی مسیح مقابلیت کردن و سست نمودنی تاثیری روح القدوس را می کند.MBDa 284.9

  در کتابی مقدس در خصوصی یک حادثه ای سخه می رود، وقتی که ابلیس نیز با همراهی فرشته گان به نزدی خدا حاضر شد ایوب (۱:۶).MBDa 284.10

  اما نه برای به پاداش های جاوید پارسایان عملی نمودنی مقصد های بدی خود با همان مقصد در عبادت ها حضور دارد.MBDa 285.1

  او که نا عیان است، با تمامی قوه کوششی به خود جلب نمودنی اندیشه های دعا گوینده گان را می کند.MBDa 285.2

  به مثلی لشکر کشی با استعداد، او پیشکی نقشه ها می کشد.MBDa 285.3

  فرقی اموزشی نوشته جات بودنی شخصی پارسا را دیده، شیطان اینچنین توجه را به موضوع مونده ای در پیش ایستاده جلب می کند.MBDa 285.4

  و بعد تمامی قوه، مکاری و مهارتی خود را به کار انداخته، چنین وضعیت های به میان می ارد، که در انها مژده ای حقیقت به گوشی ادمانی از جانبی او در این مساله به وسوسه انداخته شده نمی رسد.MBDa 285.5

  و نفری که از همه بیشتر به اگاهی پیشکی احتیاج دارد، به کاری های تعجیلی مشغول می ماند، یا این که وضعیت های دیگ توجهی اورا جلب می کنن و به شنیدنی سخنانی، که می توانیستند برای اپ نکحتی حیات بخش گردند، خلل می رسانند.MBDa 285.6

  شیطان می بیند، که ظلماتی روحانی خلق را فرا گرفته بنده گانی خدا را عذاب می دهد او دعا های صمیمانه ای انها را در باره ای ان که فیض و قدرتی الهی ظلماتی فارغ بالی، بی پروایی و ضعیف را پراکنده سازند، می شنود.MBDa 285.7

  و با نیروی جدید به بافتنی دام های وسوسه شروع می نماید او ادمان رابا شکم پرستی یا با دیگر نوعی خود قانع گردانی به وسوسه می اندازد.MBDa 285.8

  تا که نسبتی ان چیزی که بیشتر از همه شنیدن شان به انها لازم است، بی پروا بمانند.MBDa 285.9

  شیطان خوب می داند، که همه ای انهای را، که او از دعا گویی و خواندنی کتابی مقدس به چیزی دیگر جلب می کند، تعمه ای او می گردند.MBDa 285.10

  بنابر این او کوشش می نماید، تا با حیله و نیرنگ های گوناگون عقلی انسان را به خود تابع سازد.MBDa 285.11

  همیشه ادمانی وامی خورند، که خود را پرهیزگار می شمارند، با وجودی این نه به اموزشی حقیقت، بلکه به جسته پیدا کردنی کمبودی ها و گمراهی های دیگران مشغول اند.MBDa 285.12

  چنین ادمان دستی راستی شیطان اند.MBDa 285.13

  عیب دار کننده گانی برادران خیلی زیاد اند، و تنها سخن ان وقت فعال اند، که خداوند اراده ای خود را عملی می نماید، ایمان دارانی حقیقی باشند کوششی به جا ایرانی اراده ای اورا می کنند .MBDa 285.14

  دستیارانی شیطان کردار های اشخاصی را، که به حقیقت اطاعت می نمایند، از همه صمیمی، سیر غیرت و فدا کاری مسیح را انها ادمانی فریبگر و گمراه نشان می دهند.MBDa 285.15

  مقصد های هر یک کرداری عالی همتانه و نظر ها نادرست شرح می دهند، دروغ های تهمت امیز را پهن می کنند و در شوری ادمانی بی تجربه و در ایمان استوار نگردیده تخمی شبهه می کارند.MBDa 285.16

  در هر یک لحظه ای مساعد کوشش می نمایند همه چیزی پاک و حق را پلید و دروغ نشان دهند.MBDa 285.17

  ولی هیج کس نباید نسبتی چنین ادمان در بی خبری بماند.MBDa 285.18

  پی بردن مشکل نیست، که انها فرزندانی که هستند، به که پیروی می کنند و کاری کی را اجرا می نمایند.MBDa 285.19

  انها را از میوه های شان خواهید شناخت متا(۷:۱۶).MBDa 285.20

  انها به شیطان، قاتلی مکار، عیب دار کننده ای برادران مانند می شوند.MBDa 285.21

  فریب گری بزرگ دستیارانی زیادی دارد، که اماده اند ادمان را در هر وقت و با هر راه با اختراعی هر نوع بدعت های، به وسوسه اندازند، که به عقلی کسانی که شیطان انها را نابود کردنی است، موافق باشند.MBDa 285.22

  وظیفه ای او از ان عبارت است، که ادمانی دورویه و روحن احسان شده را به کلیسا بیارد، که منبع ای شبهه و بی ایمانی می گردند و به کسانی که خواهانی موفقیتی کاری خدا می باشند، خلل می رساندند.MBDa 285.23

  ادمانی زیادی هستند، که به خدا و کلامی او ایمانی حقیقی نداشته، با وجودی این بعضی پرنسیپ های حقیقت را اعتراف می کنند و بنا براین این ایماندار شما ریده شده، امکانیت پیدا می کنند گمراهی های خود را همچون حقیقت های روحانی نشان دهند.MBDa 285.24

  ابلیس با استفاده ای شعاری؛ مهم نیست، که ادمان به چی ایمان دارند، به موفقیتی مخصوص نایل گردید.MBDa 286.1

  او می داند، که حقیقتی با محبت قبول گردیده قلب زل روشن می سازد، بنابر این کوشش می کند انرا با نظریه ها، مساله ها و خوشخبری دروغی عوض نماید.MBDa 286.2

  از ابتدا بنده گانی خدا با معلمانی دروغی، که نه فقط شخصانی گناه کار، بلکه منبع ای گمراهی های برای جام مرگ اور می باشند، مبارزه ای دایمی می برند.MBDa 286.3

  الیاس پیامبر، ایرمیا پیامبر و حواری پولوس استوارانه و دلیرانه با اشخاصی مبارزه می بردند، که ادمان را از اموزشی کلامی خدا نگاه می داشتند.MBDa 286.4

  چنین وسعتی عقیده ها، که در ان اصلا به چی ایمان داشتنی شخص کم اهمیت می گردد، از جانبی این حامیانی حقیقت هیج گونه دستگیری نمی یافت.MBDa 286.5

  تفسیر های نا معین و قلبی کتابی همدیگر، نظریه های سیر شماری با همدیگر مخالفت کننده عایدی ایمان به دین، که ما در جهانی مسیحی پیدا می کنیم، همه ای این نتیجه ای فعالیتی فریب گری بزرگ است، که کوشش می کند با این راه ادمان را به اضطراب اورد و انها را از حقیقت دور سازد.MBDa 286.6

  اختلاف ها و جدا شوی ها در کلیسا های حاضره زمانی مسیحی به اندازه ای زیاد با عنعنه ای وسیع پهن گردیده ای نادرست تفسیر می شوند، تا که انرا به این یا ان نظریه ای دلپسند مطابق می کنند.MBDa 286.7

  بسیاری ها به جای ان که کلامی خدا را با دقت بی اموزنه و با قلبی فروتن کوشش درک نمودنی اراده ای اورا نمایند، فقط چی چیزای غیری عادی و بی مثل را جستجو می کنند.MBDa 286.8

  برای تصدیق تعلیمات های دروغ و عرف و عادت های غیری مسیحی جا های علاهیده از متن جدا کرده شده ای کتابی مقدس استفاده می شوند، بعضا فقط خود اقتباس می ارند ، در صورتی که قسمی باقی مانده ای ایت فکری بیان شده را باز کرده روشن رد می کند.MBDa 286.9

  ادمان با مکاری زهرگین گفته های با همدیگر علاقه مندی نداشته را غرم نموده انها را طرزی تفسیر می نمایند، که به ایشان پسند است.MBDa 286.10

  همین طور بسیاری ها دیده و دانسته کلامی خدا را غلط تفسیر می کنند.MBDa 286.11

  دیگران، به رمز ها و تیمسال های کتابی مقدس رو اورده، و ان فکت را که کتابی مقدس خود خودش را تفسیر می نماید به نظر نگرفته، انها را طرزی می به مانند، که خیالات شان به انها تلقین می کند و بعدی دروغ های خود را به جای تعلیماتی کتابی مقدس نشان می دهند.MBDa 286.12

  اگر کتابی مقدس بی دعا، بی روحی فروتن، بی شوقی دانستنی نور اموخته شود، ان گاه حقیقت های روشن ترین و عادی ترین، برابر چون حقیقت های مشکل ترین، نادرست درک کرده می شوند.MBDa 286.13

  رهبرانی کلیسای کتالیکی از کتابی مقدس جا های به مقصد های انها از همه بهتر جوابگو بوده را انتخاب می کنند، انها را با اختیاری خود تفسیر می نمایند و بعد به خلق پیشنهاد نموده، خلق را از افضلیتی مستقیلانه اموختنی کتابی مقدس و درک نمودنی حقیقت های مقدسی ان محروم می سازند.MBDa 286.14

  کتابی مقدس را به ادمان پوره دادن لازم است، چی طوری که اصلا ان باید خوانده شود در خصوصی کتابی مقدس عموما هیج چیز ندانیستن بهتر است، نظر به پیدا کردنی این قدر معلومات های غلط تفسیر شده عایدی حقیقت های ان.MBDa 286.15

  کتابی مقدس رهنمای ماست برای همه رای انهای، که کوششی درک نمودنی اراده ای افریدگار را می کنند خداوند به ادمان کلامی پیامبرانی درست را داد، فرشته گان و حتا خودی مسیح به دانیال و یوهنا ان چیزی را، که به زودی باید به عمل اید، فهماند.MBDa 286.16

  حقیقت های مهمترینی که به نجاتی ما دخل دارد، با اسرار فرا گرفته شده نمانده اند انها به ما به طرزی اشکار شده بودند، تا باعث تعجب و تشویشی جوینده گانی حقیقت نگردند.MBDa 286.17

  خداوند به واسطه ای پیامبر حبقوق گفته است؛ رویا را بنویس و بر لوحه ها روشن حک نما، تا که خواننده گان انرا با تیزی بخوانند. حبقوق (۲:۲).MBDa 286.18

  کلامی خدا برای همه ای نفرانی، که انرا با دعا می خواهند، فهماست و هر یک قلبی صادق و با وجدان به نوری حقیقت می رسد؛ نور برای پارسایان می درخشد زبور(۹۶:۱۱).MBDa 286.19

  و هیج یک جماعت نمی تواند در مقدسی کمالات یابد، در صورتی که اعضایانی ان حقیقت را انچنانی نگویند، که گنجی نهانی را انچنان می جویند.MBDa 287.1

  دعوت به فراخی عقیده ها چشمانی ادمانی زیاد را به مکاری های فریبگری بزرگ، که با جد و جهد بحری رسیدن به مقصدی خود خدمت می کشد، محکم کرد.MBDa 287.2

  و وقتی به او میسر می گردد، که کتابی مقدس را با بافته های دروغی انسانی عوض نماید، شریعتی خدا رد کرده می شود، کلیسا ها باشند با تصدیقی ان که به ازادی رسیده اند، به ذولا نه گفتن ای گناه می افتند.MBDa 287.3

  کشفیات های علمی برای بسیاری ها لعنت گردیده اند خداروا دانست، تا که سیلابی نور به واسطه ای کشفیات ها در ساحه ای علم و تخنیکه به جهان فرو بریزد، ولی حتا بزرگترین دانشمندان، اجر انها از روی کلامی خدا عمل نکند، کوشش درک نمودنی رابطه ای دو جانبه ای میانی علم و وحی الهی را کرده، به کوچه ای سربسته وارد می شوند.MBDa 287.4

  دانش های انسان در موردی عالمی مادی و روحانی ناپوره و نامکمل اند، بنابر این بسیاری ها عقیده های خود را با تعلیماتی کتابی مقدس مطابق کرده نمی توانند بسیاری ها فرضیه تا و تخمین ها را به جای فکت های علمی قبول می نمایند و اندیشه می کنند، که کلامی خدا باید با این دانشی دروغی یک تیتاموس (۶:۲۰).MBDa 287.5

  سنجیده شود.MBDa 287.6

  انها قدرتی درک نمودنی افریدگار و اعمالی اورا ندارند، قدرتی با قانون های طبیعی فهماندنی همه ای این را صاحب نیستند، بنا بر این تاریخی کتابی مقدس از جانبی انها چون نا درست قبول کرده می شود.MBDa 287.7

  انهای، که به درستی شهادت های عهدی قدیم و جدید شبهه می کنند، اکثر وقت باز یک قدم می گذارند و به شبهه کردن به موجودیتی خدا شروع نموده، قدرتی بی انتها را به طبیعت نسبت می دهد.MBDa 287.8

  و لنگری ایمان را از دست داده، انها در سخره ای بی خدای خاک و توراب می شوند .MBDa 287.9

  به همین طریق بسیاری ها از ایمان به گمراهی می گذرند، اسیرانی شیطان می کردند.MBDa 287.10

  ادمان می خواهند از افریدگاری خود دیده خردمند تر باشند؛ فلسفه ای انسانی کوشش درک نمودن و فهماندنی اسرار های را می کند، که که در ابدیت نیز اشکار کرده نمی شوند.MBDa 287.11

  اگر ادمان کوشش درک نمودنی ان چیزی را می کردند، که خداوند خود در موردی خود چ مقصد های خود اشکار نموده است، ان گاه در موردی جلال، بزرگی و قدرتی واجب الوجود تصوراتی درست به دست می اوردند،MBDa 287.12

  و ناچیزی خود را درک کرده، با ان چیزی قانع می گردیدند، که به انها و فرزندانی انها اشکار کرده شده است.MBDa 287.13

  وسوسه ای از همه ماهرانه ای شیطان از ان عبارت است، که او ادمان را وادار می سازد، تا در ان ساحه های علم تخمین ها کنند، که خداوند نیت هم ندارد انها را به ما اشکار سازد.MBDa 287.14

  با همین سبب لیوسفیر از اسمان محروم گشت از ان که خداوند اورا از همه ای اسرار های خود خبر دار نکرد، نا رضایی نشان داده، لیوسفیر نسبتی ان چیزی که برای او عایدی کاری او در مقامی بلندی به او باور کرده شده اشکار کرده شده بود کاملا بی اعتنایی نمود روحی نارضایی را در میانی فرشته گانی به خود نزدیک بر انگیخته، او سبب گاری گناه کار شویی انها نیز گردید.MBDa 287.15

  در وقتی حاضره او کوشش می نماید تا با همان روح به ادمان هم تاثیر رساند و انها را نیز به بی اعتنایی اشکارا به امر های خدا مجبور سازد.MBDa 287.16

  نفرانی، که حقیقت های روشن و حقانی کتابی مقدس را قبول کردن نمی خواهند، پیوسته مثل های خوش را بافته می بزارند، تا که با انها وجدانی خود را ارام سازد و هر قدری که این یا ان تعلیمات پارسایی، دست کشی از منفعت های خود و فروتنی را کمتر طلب کند، ان همان قدر بیشتر خیرخواهانه قبول کرده می شود.MBDa 287.17

  ادمان عقلی خود را به خدمتی خواهش های جسمانی می دهند و یا همین ان را ضعیف می گردانند.MBDa 287.18

  در حوابلندس های خوش برای با توبه و دعای صمیمانه اموختنی کتابی مقدس عایدی روح بلندی الهی خود را بی نهایت با خرد شماریده انها از قوه های ظلمات بی حمایه می مانند.MBDa 287.19

  شیطان باشد اماده است خواهش های انها را قانع گرداند و از فرصت استفاده برده دروغ را به جای حقیقت نامعلوم پیشنهاد می کند.MBDa 288.1

  پپیست ها محض با همین راه شعوری ادمان را به دست در اوردند و حقیقت را از برای ان که اعتقاد و به ان عذاب و کلفت را در برابر می گیرد رد نموده، پروتستنت ها به خودی همان راه قدم می گذراند.MBDa 288.2

  همه ای انهای، که از برای حضور و حلاوت و ارامی و اسایشتگی زندگی، از برای ان که از دنیا هیج فرقی نداشته باشند، نسبت به کلامی خدا بی اعتنایی می کنند، اماده اند بدعتی دهشت انگیز ترین را به جای حقیقتی کتابی مقدس قبول کنند.MBDa 288.3

  نفری، که حقیقت را خودسرانه رد می کند، به استقبالی دلخواه گمراهی قدم می زند،.MBDa 288.4

  و شخصی ، که به یک گمراهی دیگر را به میلی تمام قبول می نماید.MBDa 288.5

  حواری پولوس می گوید، که ادمانی که محبتی حقیقت را برای نجاتی خود قبول نکردند به این سبب خدا به انها نیروی گمراه کننده را می فرستد، بنا بر این به دروغ ایمان نه اوردند، بلکه نا حقی را دوست داشتند دو تسلونیکیان (۲:۱۰_۱۲).MBDa 288.6

  این اگاهی را در خاطره داشته، در قبولی این یا ان تعلیمات، خیلی احتیاط کار می شویم.MBDa 288.7

  در میانی وسوسه های از همه رد ناپذیر در اسلحه خانه ای فریبگری بزرگ تعلیماتی دروغ و معجزه های قلبی سیپیرتیزم جای گیر اندMBDa 288.8

  شیطان در نمودی فرشته ای نور دام های خود را در جای می گذارد، که اینرا از همه کمتر انتظار شدن ممکن است.MBDa 288.9

  اگر ادمان کلامی خدا را با دعا و جد و جهد می اموختم، انها در ظلمات نمی ماندند و به تعلیمات های دروغ شوق مند نمی شدند ولی حقیقت را رد نموده، انها قربانی فریب می گردند.MBDa 288.10

  گمراهی دیگری خطر ناک از رد نمودنی الاهیتی مسیح و موجودیتی او تا زمانی به زمین امدنش عبارت است.MBDa 288.11

  این تعلیمات را اشخاصی هم خیر خواهانه قبول می کنند، که از ایمانی خود به کلامی خدا سخن می گویند، گرچندی ان باز و روشن به فکر های نجات دهنده ای ما، اصلی الهی او و موجودیتی قبلی او مخالفت می کند.MBDa 288.12

  این تعلیمات را فقط اشخاصی قبول کرده می تواند، که کتابی مقدس را قصدا غلط معنی داد کردن می خواهند. ان نه فقط تصوراتی انسان را در موردی قربانی فدیه گذارنده انسان را در باره ای قربانی فدیه گذارنده پست می زند، بلکه ایمان را هم به کتابی مقدس چون وحی خدا بر باد می دهد.MBDa 288.13

  از این شبب این تعلیمات مخصوصا خوفناک و دشوار رد شونده است.MBDa 288.14

  وقتی که از مان شهادتی کلامی خدا را عایدی الاهیتی مسیح رد می کنند، از عقیده شان گرداندنی انها بی فایده است، یگان دلیلی از همه اساس ناک تاثیر نمی رساند؛ ادمی نفسانی ان چی رل، که از روحی خداست، قبول نمی کند، چونکه ان در نظری او جهالت است؛ و ان را درک کرده نمی تواند، چونکه ان حکمی روحانی را می طلبند یک قورنتیان (۲:۱۴).MBDa 288.15

  هیج یک شخصی که به این گمراهی همفکر است، در خصوصی خصلت و وظیفه ای مسیح یا در موردش نقشه ای بزرگی خدا عایدی فدیه گذاری انسان تصوراتی در ست داشته نمی تواندMBDa 288.16

  گمراهی مداران، ضرر اور و زود پهن گشته ایستاده ای دیگری هم وجود دارد.MBDa 288.17

  بسیاری ها چنین می شمارند، در کتابی مقدس باشد اسمی او فقط برای افاده ای فکر های بد و میل و خواهش های ادمان یا درس می شود.MBDa 288.18

  فهمیشی هم در موردی ان جای دارد، که دومباره امدنیوز مسیح به هر یک انسان بعدی مرگی او ظاهر شدنی مسیح است.MBDa 288.19

  این فریب ادمانی را منتظر اند به اضطراب می ارد و به خود جلب می کند شیطان در طولی صد ساله های زیاد نه یک مراتبه پیچیر راست زده است؛ اینک، او در حجره ای مخفی است متاسفانه(۲۴:۲۶).MBDa 288.20

  و بسیاری ها از این سخن فریفته گردیده، به حلاکت رسیدند.MBDa 288.21

  حکمتی دنیوی تعلیم می دهد، که دعا واجب نیست، عالمان اظهار می دارند، که به دعای به درگاهی خدا بیان شده هیج گونه جوابی عملی بوده نمی تواند، و این جواب معجزه، ویران کنی قانون ها می بود، حال ان که هیج گونه معجزه وجود ندارد.MBDa 289.1

  کاینات، می گویند انها با قانون های معین اداره کرده می شود، و خدا بر خلافی این قانون ها هیج کار نمی کند.MBDa 289.2

  به همین طریق، خدا را تابع قانون های خودی او تصویر می کنن، گویا که عملی قانون های الهی به ازادی الهی راه نمی دهد.MBDa 289.3

  چنین تعلیمات ها به شهادتی کتابی مقدس مخالفت می کنند.MBDa 289.4

  مگر مسیح و حواریانی او معجزه نمی افریدند؟MBDa 289.5

  و نجات دهنده ای مهربان امروز نیز، چون زمانی پیش، وقتی که در زمین زندگی می کرد، زنده است و با امادگی به دعای با ایمان بیان شده جواب می گویدMBDa 289.6

  عالمی طبیعی با عالمی از طبیعت بیروت همسایگی دارد.MBDa 289.7

  در جواب به دعای صمیمانه به ما دادنی ان چیزی که بی دعا ان را گرفته نمی توانیستیم، یک قسمی نیتی خداوند است.MBDa 289.8

  امروز در کلیسا های مسیحی چی قدر تعلیمات های دروغی و عقیده های قلبی حکمران اند همه عاقبت های فلاکت اوری برطرف سازی اقلا یکی از پرینسیپ های مقرر نموده ای کلامی خدا را به خود تصور کردن نا ممکن است، فقط شماره ای کمی ان اشخاصی، که به چنین اقدام جرعت نمودند، با رد کنی فقط یکی از حقیقت ها قانع می گردند.MBDa 289.9

  اکثریت همه اب پرنسیپ های حقیقت را پی همدیگر رد می کنند، تا زمانی که نهایت به خدا ناشناسانی حقیقی تبدیل می یابند.MBDa 289.10

  گمراهی های الهیات شناسی مشهور بسیاری ها را از کتابی مقدس سوی شکاکیه بردند.MBDa 289.11

  عدالت پروری مهربانی و نیکی ارزش های بزرگ ترین اند، و وقتی به انسان تلقین می نمایند، که این ارزش ها در کتابی مقدس پایمال کرده می شوند، ان گاه او از کلامی خدا عموما روی می گرداندMBDa 289.12

  شیطان محض همین مقصد را دارد.MBDa 289.13

  او هیج چیز را این قدر گرم و جوشان خواهان نیست، چون در انسان نیست نمودند باوری به خدا و به کلامی او شیطان لشکری بزرگی شبهه کننده گان را سروری می نمایند، او با تمامی قوه جد و جهدی به طرفی خود جلب نمودند ادمان را می کند.MBDa 289.14

  بی ایمانی مود میشود گروهی بزرگی ادمان به کلامی خدا و مولفی ان با شبهه مناسبت می کنند، زیرا که ان گناه را سرزنش و فاش می کندMBDa 289.15

  اشخاصی که خواهشی به طلبات های او اطاعت کردن را ندارند، کوششی ریزاندنی ابروی اورا می کندMBDa 289.16

  چنین ادمان کتابی مقدس را فقط برای ان می خواند یا به سخنانی موعضه چی برای ان جوش می دهد، که خطا ها را در کلام یا در موعضه پیدا کنندMBDa 289.17

  ادمانی زیاد فقط از برای ان خدا ناشناس می شوند، تا که مناسبتی بی پروایانه ای خود را نسبتی قرضی خود سفید نمایند دیگران را به بی ایمانی مغرور و کار گریزی اورده می رساند.MBDa 289.18

  انها، که زندگی سبک را نهایت دوست می دارند، نمی توانند یگان چیزی ارزنده ای احترام را ، چیزی را که از انها دست کشی از منفعت های خود و جد و جهد را طلب می کند، به جا بیارند، و کتابی مقدس را تنقید نموده، کوششی برای خود نگاه داشتنی نامی خردمند را می کنند.MBDa 289.19

  عقلی محدود و با همتی الهی معرفت ناک نگردیده ای ما قابلیتی درک نمودند چیزی بسیاری را ندارد بنابر این چنین ادمان همیشه برای تنقید بهانه پیدا می کنند.MBDa 289.20

  دیگران باشند جانبداری نمودند بی ایمانی، شکاکی و بی دینی است نیکو کاری مخصوص می شمارند.MBDa 289.21

  صمیمیتی به نظر می نمودگی این ادمان خود باوری و مغروری را پنهان می کند.MBDa 289.22

  بسیاری ها ذوقی مخصوص را در ان پیدا می کنند، تا در کتابی مقدس ایت های را اشکار سازند، که ادمان را در نا علاجی می گذراند.MBDa 289.23

  بعضی ها در اول به تنقیدی رویکی و عیب جویی از روی شوق به بحث مشغول شد درک نمی کنند، که با این به دامی صیادی مرغان می افتند.MBDa 289.24

  ولی بی ایمانی خود را باری با اوازی بلند بیان نموده، انها بعد جانبداری این نقطه ای نظر بودن را قرضی خود می شمارند.MBDa 290.1

  همین طور، انها با گناه کاران متحد می شوند و دروازه های بهشت را برای خود می بندند.MBDa 290.2

  خداوند در کلامی خود دلیل های کافی اصلی الهی خود را اورده است.MBDa 290.3

  حقیقت های بزرگی به فدیه گذاری ما دخالت داشته روشن و دقیق بیان یافتند با یاری روحی مقدس، که به همه ای جوینده گانی صمیمی وعده داده شده است، هر یک شخص می تواند مستقیلانه این حقیقت را درک نماید خدا به ادمان تحکرسی استوار داده است، تا انها توانند ایمانی خود را در ان اساس ناک کنند.MBDa 290.4

  ولی خردی محدودی انسان قابلیتی پوره درک نمودند نقشه ها و نیت های خدای بی انتها را ندارد.MBDa 290.5

  ما هیچ گاه با تحقیقات خدا را پیدا کرده نمی توانیم برای با دستی خود باور ببرداشتنی پرده ای، که جلالی اورا پهن می کند، کوششی هم کردن لازم نیست حواری خطاب می کند ؛ چی قدر عقل نارس است داوری او و تحقیق ناپذیر است راه های اوMBDa 290.6

  رومیان (۱۱:۳۳).MBDa 290.7

  اما به ما فقط درک نمودند ان چیز داده شده است، که اورا محبت و مهربانی بی اندازه به مناسبت های دو جانبه با ما وادار می سازند پدری ایمانی ما همه را خردمندانه و پارسایانه اداره می کند، و ما سببی برای نشان دادنی نا امیدی و ناباوری نداریم، بلکه باید در نزدی او با ترسی احترامانه سجده نمایم.MBDa 290.8

  او مقصد های خود را به ما به اندازه ای اشکار می یابد، که به ان اندازه به منفعتی ما کمک می کند، ولی ان چی علاوه بر این است، پس ما باید به دستی توانا و قلبی سرشار از محبتی او باور کنیم.MBDa 290.9

  قطعی نظر از ان که خدا برای ایمانی ما دلیل های کافی را داده است، او هیج گاه همه ای سبب ها را برای ناباوری ما برطرف نمی سازد.MBDa 290.10

  نفرانی، که برای اویخته شبهه های خود در جستجوی چنگک هایند، انها را هتمن پیدا می کنند و انهای که تا ویران کرده شدنی همه ای مانعه ها و برطرف گردیدنی همه گونه امکانیتی شبهه اوری، از قبول نمودنی کلامی خدا و از اطاعت کردن به ان سر می پیچند، هیج گاه به نور نمی رسند.MBDa 290.11

  ناباوری به خدا نتیجه ای طبیعی قلبی روحا احیا نشده است، که با او دشمنی دارد ولی ایمان را روحی مقدس اعطا می کند، و ان فقط زمانی انکشاف می یابد و استوار می گردد، که اگر ان را نوازش کنند.MBDa 290.12

  هیج کس بی جد و جهدی قطعی در ایمان استوار گردیده نمی تواند.MBDa 290.13

  اگر بی ایمانی را و اگر ادمان به جای ملاحظه در موردی دلیل های که خدا بحری استوار گردیدنی ایمان داده است، شبهه کردن و جسته پیدا نمودنی نارسایی های گناه گوناگون را روا بینند، ان گاه در شبهه ای خود باز هم بیشتر استوار می گردند.MBDa 290.14

  ولی نفرانی ، که به وعده های او شبهه می کنند و به فیضی او باور نمی نماید، اورا بدنام می سازند، و به جای ان که دیگران را جانبی مسیح جلب نمایند، با نمونه ای خود انها را از او دور می سازند.MBDa 290.15

  این ادمان به درختانی بی ثمر مانند اند، که با شاخه های دراز و انبوهی خود پیشی راهی نور را به دیگر رسانی ها بند نموده، انها را در سایه ای خنک به پژمرده شویی و مرگ محکوم می کنند. تمامی حیاتی این ادمان به شهادتی پیوسته مقابلی خودی انها تبدیل می یابد انها تخمی شبهه و بی ایمانی می کارند، و بی شبهه حاصلی موافق است جمع می ارند.MBDa 290.16

  برای همه ای اشخاصی، که صمیمانه خواهشی از شبهه ازاد شدن را دارند فقط یک راه وجود دارد؛ به جای ان که سوال های قلبی را به میان گذارند و چیز های مبهم را تنقید نمایند، باید راه را برای نوری باز کند، که بر سری انها فرو می ریزند، و ان زمان انها را نورس باز هم روشن تر منور مس گرداند بگذار این نفران ان عهده داری های را به جا بیارند، که برای انها قابل فهم باشند، و این به درک نمودنی حقیقت های امکانیت می دهد که حالا شبهه را به میان می ارند، و بعد موافقی این حقیقت ها زندگی کنند.MBDa 290.17

  شیطان می تواند چیزی قلبی چنان ماهرانه نقاب پوش شده را پیشکش نماید، که هر کسی که دست کشی از منفعت ها و فدا کاری برایش بیگانه است، شخصی که برای فریب خوردن اماده است، ان را به جای حقیقتی اصلی قبول می کند، ولی قلبی را، که به بدلی چیزی که نباشد کوشش درک نمودنی حقیقت اینه می کند، به اختیاری خود تابع نموده نمی تواند مسیح حقیقت است و نوری حقیقی، که هر نفری به جهان می امده را منور می گرداند.یوهنا (۱:۹).MBDa 290.18

  روحی حقیقت فرستاده شده بود، تا که ادمان را به هر حقیقت هدایت متد.MBDa 291.1

  و عیسای مسیح با باوری تام گفته است؛ بی جویید و خواهید یافت اگر کسی خواهد اراده ای اورا به عمل اورید، در موردی این تعلیمات خواهد دانستMBDa 291.2

  متاسفانه(۷:۷) یوهنا(۷:۱۷).MBDa 291.3

  پیروانی مسیح در باره ان سوی قصد های، که شیطان و شر یمانی او به مقابلی انها تشکیل می کنند، خیلی کم می دانند.MBDa 291.4

  اما، ان که در اسمان نشسته است، همه ای این حیله و نیرنگ های مکارانه را به عقب می گرداند، تا که با یاری انها عمیق ترین نیت های خود را عملی سازد.MBDa 291.5

  خداوند راه می دهد، تا که قومی او وسوسه های اتشین را نه از برای ان از سر گذراند، که او از نا امیدی و اندوهی ادمان حلاوت می برد، بلکه از برای ان که عذاب و مشقت ها برای غلبه لی دوره بر گناه ضرور اند.MBDa 291.6

  اگر او انها را از وسوسه ها حمایه می کرد، زیرا که خودی مقصدی سنجش از ان عبارت است، که به همه وسوسه ها مقابلیت کردن را به ادمان می اموزش.MBDa 291.7

  اگر ما با فروتنی و توبه گناه های مان را اعتراف نموده از انها دست کشیم و با ایمان حقوقی خود را به وعده های خداوند بیان نماییم، اشدی ترین نا کسان و روح های ناپاک قدرتی به کاری خدا مانع شدن، قدرتی مارا از او جدا کردن را ندارند، به هر یک وسوسه، به هر یک مقاومت، خواه او پنهانی باشد خواه عیان، نه با جسارت، و نه با قوت، بلکه با روحی من؛ می گوید خداوندی لشکر ها ذکریا (۴:۶).MBDa 291.8

  با موفقیت مقابله کردن ممکن است.MBDa 291.9

  چشمانی خداوند سوی پارسایان نگرانیده ده است، و گوش های او سوی دعا های انها و کیست، که به شما بدی کند، اگر شما در نیکو کاری غیور باشید یک پتروس (۳:۱۲, ۱۳).MBDa 291.10

  وقتی که بیلعام از انعامی سخاوتمندانه فریفته شده، به مقابلی اسرایل جادو گری را به کار برد و به خداوند قربانی ها اورده، خواست بر سوی قومی او لعنت بیارد، روحی خدا راهی این بدی را بست و بیلعام مجبور بود خطاب کند؛ چی کونه لعنت نمایم، در صورتی که خدا لعنت ننموده است؟ و چی گونه دعای بد کنم، در صورتی که پروردگار دعای بد نکرده است؟.MBDa 291.11

  بگذار جانی من با فوتی پارسایان بمیرد، و عاقبتی من مثلی عاقبتی انها باشد!MBDa 291.12

  وقتی که از نو قربانی اورده شد، پیامبری گناه کار خطاب کردن؛ اینک، من معمور شده ام، که برکت بدهم، زیرا او برکت داده است، و من نمی توانم ان را باطل نمایم.MBDa 291.13

  مصیبتی در یعقوب دیده نمی شود و بدبختی در اسراییل مشاهده نمی شود؛ خداوند خدای او با انهاست و صدای کرنه ای شاهانه در اوست.MBDa 291.14

  در یعقوب جادوی نیست و در اسراییل افسونی نیست.MBDa 291.15

  در زمانی خود در موردی یعقوب و در باره ای اسراییل خواهد گفت؛ خدا چی کار می کند!MBDa 291.16

  مراتبه ای سوم قربانگاه ها بنیاد کرده شدند، و بیلعام باری دیگر کوششی لعنت خواندنی اسراییل را نمود.MBDa 291.17

  ولی زبانی پیامبر به مقابلی اراده ای او ان چیزی را می گفت، که روحی خدا عایدی نیکو احوالی قومی انتخاب کرده ای خود خبر داده و مقصد های مکارانه ای دشمنانی ان را محکوم نموده ، گفتن می خواست؛ برکت دهنده ای تو بگذار مبارک باشد و لعنت کننده ای تو بگذار ملعون باشد؛! عدد ها (۲۳:۷, ۱۰,۲۰,۲۱,۲۳:۲۴؛ ۹).MBDa 291.18

  قومی اسراییل ان زمان به خدا صادق بود، و تا ان زمانی که به شریعتی او اطاعت نموده زندگی می کرد هیج گونه قوه های زمینی یا دوزخ اورا مغلوب کرده نمی توانستند.MBDa 291.19

  ولی لعنتی را، که به بیلعام اجازه بر سری فرزندانی خدا خواندنی ان داده نشده بود، او به هر حال توانست انها را به ان گرفتار کند، وقتی که انها را به گناه تیله داد.MBDa 291.20

  احکام های خدا را ویران نموده، انها خود را از او جدا کردند و در اختیاری شیطان ماندند.MBDa 292.1

  شیطان نغز مس داند، که قلبی از همه ضعیف به مسیح صادق، می تواند به مقابلی قوه های ظلمات باز موفقیت مبارزه برد و اگر شیطان خود را اشکارا نشان دهد، به او ضربه ای سزاوار زده می شود.MBDa 292.2

  بنا بر این کوشش می کند سربازانی صلیب را از قلعه ای فتح ناپذیر شان فریب داده بیرون برادر، خود باشد با لشکرش در کمین گاه پنهان شده منتظر است، تا هر اشخاصی را، که جراتی به حدودی او وارد شدن را می کند در هر لحظه نیست کند.MBDa 292.3

  به ما فقط ان زمانی هیج چیز تحدید نمی کند، که ما با فروتنی به خدا تکیه ممی کنیم و همه ای احکام های اورا رعایت می نمایم.MBDa 292.4

  اگر انسان اقلا یک روز یا یک ساعت را بی دعا گذراند، خود را در بی خطری حس کرده نمی تواند.MBDa 292.5

  ما به طوری مخصوص باید از خداوند ان چیز را درخواست نمایم، که او به ما خردسال درک نمودنی کلامی خود را بدهد.MBDa 292.6

  در کلامی او همه ای مکاری های وسوسه کار فاش کرده شدند؛ در ان واسطه های اشکار گردیده اند، که با یاری انها ما می توانیم با موفقیت به شیطان مقبلیت نشان دهیم.MBDa 292.7

  شیطان داننده ای بزرگی کتابی مقدس است، و او هر یک ایت را به طوری خود تفسیر نموده، امید دارد ان را برای ما سنگی پیش پا گرداند.MBDa 292.8

  مارا لازم است، که کتابی مقدس را با قلبی فروتن اموخته، وابستگی خود را از خدا هیج گاه فراموش نسازیم.MBDa 292.9

  ما باید همیشه در پاسبانی به مقابلی وسوسه های شیطان قرار داشته، پیوسته با ایمان دعا گوییم مارا به وسوسه دچار نکن.MBDa 292.10

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents