Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی سی و هفتم—یگانه حمایه ای ما

  به شریعت و شهادت رو اورید!MBDa 333.1

  اگر انها چون این کلام حرف نگویند، پس در انها نور نیست ایشعیا(۸:۲۰).MBDa 333.2

  پیامبر قومی خدا را به سوی نوشته ها چون به حمایه ای با اعتماد از تاثیری استادانی دروغی و وسوسه های شیطانی روان می کند.MBDa 333.3

  شیطان همه گونه واسطه ها را استفاده می برد، تا که در راهی درک نمودند کتابی مقدس به ادمان خلل رساند، زیرا که فکر های روشنی این کتاب فریبی اورا اشکار می سازند.MBDa 333.4

  هنگامی هر یک احیا شویی کاری خدا میری بدی باز هم فعالانه تر عمل می کند؛ در عینی رمان او تمامی قوه های خود را جمع می ارد، تا که مسیح و پیروانی اورا مغلوب نماید.MBDa 333.5

  به زودی ما با اخرین فریبی بزرگ دچار می شویم.MBDa 333.6

  ضدی مسیح در پیشی نظری ما معجزه های خود را خواهد افرید.MBDa 333.7

  ساخته کاری به ظاهر شوخی قوه اب خدا چنان مانند خواهد بود، که حقیقت را از دروغ فقط با یاری کتابی مقدس فرق کردن ممکن می شود.MBDa 333.8

  هر یک معجزه و هر یک فکر را با شهادت کتابی مقدس سنجیدن لازم است.MBDa 333.9

  نگرانی به احکام های خدا اطاعت کننده به مقابلیت و مسخره رو به رو می شوند.MBDa 333.10

  انها فقط در خدا ایستاده گری کرده می توانند.MBDa 333.11

  برای ان که سنجش های در پیش ایستاده را از سر گذرانند، انها باید اراده ای خدا را، که در کلامی او اسکار شده ایت، درک کنند فقط ان وقت انها می توانند به طوری مناسب اورا قدر کنند، که اگر خصلتی اورا، پرنسیپ های حکمرانی و مقصد های اورا درست فهم نمایند و به طوری موافق عمل کنند.MBDa 333.12

  فقط نگرانی، که عقلی خود را با حقیقت های کتابی مقدس اب و تاب داده اند، در مبارزه اب اخرین ایستاده گری کرده می توانند.MBDa 333.13

  به هر یک نفر حل نمودنی مساله زیرین لازم می اید؛ ایا من از ادمان دیده باید به خدا بیشتر اطاعت کنم؟ ساعتی خلق کننده ای سنجش خیلی نزدیک است.MBDa 333.14

  ایا قدم های ما در سخره ای قومی کلامی خدا استوار اند.MBDa 333.15

  ایا نا امده ایم احکام های خدا و ایمان به مسیح را با قطعیت حمایه نمایم.MBDa 333.16

  وقتی که پیش مصلوب شدن نجات دهنده به سرگردانی خود فهماند، که او به مرگ داده می شود و باز از قبر بر می خیزد، فرشته گانی خدا تمامی کار های امکانپذیر را به جا اورده اند، تا مع سخنانی اورا در قلب های حواریان جای کنند.MBDa 333.17

  ولی شاگردانی مسیح تشنه ای ازاد شویی زمینی از اسارتی رومیان بودند، و خودی فکر در باره ای ان که همان که تمامی امید و ارزو های انها در او تجسم یافتند، باید با مرگی شرمسار جان دهد، برای شان تحمل ناپذیر بود.MBDa 333.18

  سخنانی را، که باید در قلب های شان نقش می بستند، انها زود فراموش کردند، و سنجش انها را در غلط یافت.MBDa 333.19

  مرگی عیسای همه اب امید های انها را برباد داد، که گویا او هیج گاه انها را قبلا اگاه نکرده بود.MBDa 334.1

  همین طور در پیشگویی های پیامبرانه نیز اینده پیشی نظری مت همچنان روشن اشکار می شود، که به شاگردان مسیح اشکار شده بود.MBDa 334.2

  واقعه های به انجام یابی وقتی سنجش غم و اندوه به طوری روشن و دقیق بیان یافتند.MBDa 334.3

  ولی بسیاری ها این حقیقت های مهم را کاملا در نمی کنند، گویا که انها در صحفه های کتابی مقدس جاب نداشته باشند.MBDa 334.4

  شیطان هوشیاری می کند و همه گونه تاثیر را، که می توانست ادمان را در نجات یابی عاقل گرداند، ضعیف می سازد، تا که زمانی غم و اندوه برای انها واقعه ای ناگهانی گردد.MBDa 334.5

  وقتی خدا به ادمان چنین اگاهی های پزشکی مهم را می فرستد، که انها را فرشته گانی مقدسی در میانی اسمان پرواز کننده خبر می دهد، او طلب می کند، که هر یک نفر که به او خرد اعطا شده این، به این مژده ها توجهی لازم دهد.MBDa 334.6

  حکمی دهستان انگیزی که نسبتی نگرانی براورده شده است، که به حیوانی وحشی و پیکری ان وحی(۱۴:۹_۱۱).MBDa 334.7

  سجده می کنند باید ادمان را به اموزشی بادقتانه ای پیشگویی های پیامبرانه وادار سازد، تا که در شعوری انها در باره ای تمغه ای حیوانی وحشی و در باره ای چی طور از ان رهایی یافتن، تصورات های درست پیدا شود.MBDa 334.8

  ولی خلق حقیقت را گوش کردن نخواسته، به قصده ها رو می اورد.MBDa 334.9

  حواری پولوس پروفیسور روز های اخر را قبلا دانسته، نوشته بود؛ زیرا زمانی فرا خواهد رسید که تعلیماتی سالم را قبول نخواند کرد دو تیماتیوس (۴:۳).MBDa 334.10

  این زمان فرا رسیده است.MBDa 334.11

  ادمان خواهش قبول کردنی حقیقت کتابی مقدس را ندارند، زیرا که ان با خواهش های قلبی گناه کار موافقت ندارد، و شیطان انها را با خیال های خامی فریبنده تسلی می دهد.MBDa 334.12

  ولی خداوند در روی زمین قومی دارد، که برای ان کتابی مقدس و تنها کتابی مقدس معیاری همه تعلیمات ها و اساسی همه گونه اصلاحات است.MBDa 334.13

  هیج گونه فکر های عالمان، خلاصه های علم، رمز های ایمان و قرار های انجمن های کلیسا، که همچنان سیر شمار و اختلاف ناک اند، چون کلیسا های، که انها را بر اورده اند، نه اوازی اکثریت هیج چیز نمی تواند دلیل یا رد سازی یگان بندی ایمانی دینی حسابیده شود.MBDa 334.14

  پیش از قبول کردنی یگان تعلیمات یا فرایض ، ما باید دلیلی روشن را از کلام خدا؛ خداوند چنین می گوید، طلب نمایم.MBDa 334.15

  شیطان پیوسته کوشش می کند توجهی مارا نه به خدا، بلکه به انسان جلب نماید.MBDa 334.16

  او ادمان را وادار می سازد به اوسقوفان، روحانیان، پروفسور های الهیات شناسی چون به استادان نگاه کنند، به جای ان که نوشته جات را اموخته، خود بدانند، که وظیفه ای انها از چی عبارت ایتMBDa 334.17

  و با همین راه شعوری رهبران را اداره نموده، شیطان می تواند به واسطه اب انها به صلاح دیدی خود به ادمان تاثیر می رساند.MBDa 334.18

  وقتی که مسیح کلامی حیات را بیان می کرد، اورا نه فقط ادمان عادی با خشنودی گوش می کردند، حتا بسیار روحانیان و حاکمان به او ایمان اورده اند.MBDa 334.19

  ولی سرکاخنان و پشوایانی ملت با قطعیت قرار دادند تعلیماتی اورا محکوم و رد کنند.MBDa 334.20

  اگر چی انها در کوشش های به مقابلی او پیدا نمودنی عیب نامه ها به موفقیت ای دچار شدند، اگر چی انها تاثیری قوه و خردی الهی از سخنانی او براینده را حس نکرده نمی توانستند، با وجودی این در اسارتی گمراهی ها قرار گرفته، دلیل های از همه روشنی مسیح بودنی اورا رد کردند، تا که فقط شاگردی او نشوند.MBDa 335.1

  دشمنانی مسیح ادمان بودند، که احترام کردنی انها را یهودیان از ایامی کودکی اموخته بودند و بی چون و چرا به انها اطاعت کردن برای شان عادت شده بود.MBDa 335.2

  برای چی می پرسیدند انها از خود، سرورشان و عالمانی کتاب دانی ما به عیسی باور ندارند؟MBDa 335.3

  اگر او مسیح می بود، نخواهد که این مردانی پرهیزگار اورا قبول نمی کردند؟ محض تاثیری چنین استادان به ان اورده رساند، که قومی یهود نجات دهنده ای خود را رد کرد.MBDa 335.4

  روحی مه در قلبی این روحانیان و سروران عمل می کرد، امروز نیز در وجودی بسیار ادمان ظاهرا پرهیز کار اشکار می گردد.MBDa 335.5

  انها خواهش ندارند شهادت های نوشته جات را در خصوصی حقیقت های مخصوص برای زمانی خاطره بی اموزند.MBDa 335.6

  به سرشماری، ثروت و معروفیتی خود اشاره می کنند و به یکچند تن نچحامیانی بیچاره ای حقیقت، که دستگیری وسیع را از برای پیروی به ایمانی پیدا نمی کنند، که انها را از جهانی باقی مانده جدا می سازد، به نفرت می نیگرند.MBDa 335.7

  مسیح پیشبینی کرده بود، که تصرفی غیر قانونی حاکمیت، که کتابداران و فریسیان به کار می بردند، با پاره کنده شویی یهودیان به انجام نمی رسد.MBDa 335.8

  او با نگاهی پیش بینانه بالا برای حاکمیتی انسان را دید، که بر وجدان حکمرانی می کند، و در تمامی عصر ها برای کلیسا لعنت بود.MBDa 335.9

  و فاش سازی های دهشت امیزی کتاب دانان و فریسیان از جانبی او، اگاهی های قلبی او به قوم برای پیروی نکردن به این استادانی اورا به نسل های اینده چون پند نوشته شده بودند.MBDa 335.10

  کلیسای رومی کتالیکی حقوقی تفسیری نوشته جات را فقط حقوقی روحانیان می شمارد.MBDa 335.11

  در اساسی ان که فقط روحانیان به طوری کافی دان اینده، تا که کلامی خدا را شرح دهند، ان از خلق پنهان کرده می شود.MBDa 335.12

  گر چندی اصلاحات کتابی مقدس را به دستی هر نفر داد، پرنسیپی که روم ان را زورا جاری می کرد، در کلیسا های پروتستنتی نیز به بسیار ها برای مستقیلانه اموختن نوشته جات خلل می رساند.MBDa 335.13

  به انها تعلیم می دهند، که کلاک را ان طوری قبول کنند، که کلیسا ان را تفسیر می کنند؛ هزاران ادمان جرعت نمی کنند از ان چیزی که در نوشته جات این قدر روشن بیان شده است چیزی را قبول کنند، اگر این به رمزی ایمان یا تعلیمات های عنعنوی کلیسای انها مخالفت داشته باشد.MBDa 335.14

  صرفی نظر از ان که رر کتابی مقدس اگاهی های پیشکی به مقابلی تعلیمات های دروغی زیاد اند، بسیاری ها قلب های خود را با امادگی به اختیاری روحانیان می دهند.MBDa 335.15

  هزاران مسیحیانی زمانی ما برای حمایه ای بند های تعلیماتی دینی خود دلیلی دیگری اورده نمی توانند، به جز ان که رهبرانی کلیسا انها را چنین نصیحت کرده اند.MBDa 335.16

  انها به تعلیماتی نجات دهنده قریب دقت نمی دهند و به سخنانی روحانیان کاملا باور می کنند.MBDa 335.17

  ولی مگر این روحانیان اشتباه کرده نمی توانیستند؟ چی طور قلب های مارا به انها باور کردن ممکن است، در صورتی که کلامی خدا تصدیق نمی کند، که انها به نور صاحب اند؟ برای از راهی معلومی برامون مردانگی معنوی طلب کرده می شود، موجود نبودی ان باشد بسیاری ها به پیروی از مردانی دانشمند مجبور می سازد؛ خواهش مستقیلانه اموختنی نوشته جات را نداشته، انها با زنجیر های گمراهی بسته می مانند.MBDa 335.18

  انها درک می کنند، که حقیقت برای زمانی حاضره در صحفه های کتابی مقدس روشن اشکار کرده سده ایت، انها قوه ای روحی مقدس را که موعضه ای انرا همراهی می نمایند، حس می کنند، و صرفی نظر از همه این، راه می دهند، تا که روحانیان نور را از انها پنهان کنند.MBDa 336.1

  گر چندی هم خرد و هم وجدان این ادمان را به تغییر ناپذیری حقیقت باور می کنانند، با وجودی این قلب های کور گردانده شده جراحی فکری شخصی نداشتن را می کنند و منفعت های ابدیت قربانی بی ایمانی، مغروری و فکر های بی اساسی روحانیان می شوند.MBDa 336.2

  شیطان واسطه های زیادی اسیر گردانیدنی انسان را در اختیار دارد.MBDa 336.3

  رشته های پور قوتی محبتی مهربانان را نسبتی دشمنانی صلیب مسیح به کار برده، هزاران قلب ها را به دست می دارد.MBDa 336.4

  این رابطه های دوستی هر نوعی مه باشند خویشاوندی، زناشویی ، دوستانه با اجتمایی عاقبت ها یک قسم اند؛ دشمنانی حقیقت به وجدان فشار می اوردند و قلب های در اختیاری انها افتاده جرعت و مستقلیتی کافی ندارند، تا که به امری وجدان اطاعت کنند.MBDa 336.5

  حقیقت و جلالی خدا جدا ناپذیر اند؛ از کتابی مقدس واقف بود و عقیده های اشتباه را بیان نموده، ما خدا را ستایش کرده نمی توانیم.MBDa 336.6

  مهم نیست، که ما به چی باور می کنیم، مهم درست زندگی کردن است، تصدیق می کنند بسیاری ها.MBDa 336.7

  ولی اخر محض ایمانی ما زندگی مان را تشکل می دهد.MBDa 336.8

  وقتی که نور و حقیقت در اختیاری ما قرار دارند، ولی ما به افضلیتی درک نمودند انها ناپسندی می کنیم، ان گاه ما در عمل حقیقت را رد می نمایم و ظلمات را از نور افضل تر می شماریم.MBDa 336.9

  راهی هست، که به نظری کسی راست می نماید، ولی عاقبتش راهی ممات است مساله ها (۱۶:۲۵).MBDa 336.10

  گمراهی یا گناه را به بی خبری سفید کردن ممکن نیست، در صورتی که امکانیتی دانستنی اراده ای خدا موجود است.MBDa 336.11

  سیاح به چار راهه ای می رسد، که از ان جا راه ها به جانب های گوناگون جدا می شوند و نشانه به کجا بردنی هر یکی از این ره ها را یا درس می کند.MBDa 336.12

  اگر او به این دقت ندهد، که به او بیشتر پسند است، و با وجودی کاملا صمیمی بودن، احتمالی قوی می رود، که او به راهی نادرست می افتد.MBDa 336.13

  خدا به ما کلامی خود را داده است، تا که ما توانیم با تعلیماتی او شناس شویم و طلبات های اورا نسبتی خود دانیم.MBDa 336.14

  وقتی که مردی کتاب دان نزدی مسیح انده، پرسید؛ چی کنم، که وارثی حیاتی جاودانی شوم؟MBDa 336.15

  نجات دهنده توجهی اورا به نوشته جاتی مقدس روانه نموده، گفت؛ در تورات چی نوشته شده این؟ و چی طور می خوانی؟MBDa 336.16

  نادانی نه به جوان افناپذیر است، نه به پیرمرد ، و انها را از جزا برای ویران کنی شریعتی خدا رها نمی کند، زیرا که شهادتی امینی این شریعت، پرنسیپ ها و طلبات های ان در دستی انها قرار دارد.MBDa 336.17

  فقط نیتی نیک داشتن کافی نیست؛ اجرا کردنی کاری، که انسان نیک می شمارد ، کاری که روحانی عادلانه می حسابد، کافی نیست.MBDa 336.18

  مساله ای نجاتی خویش را انسان خود حل می کند، بنا بر این او باید نوشته جاتی مقدس را مستقیلانه اموزد.MBDa 336.19

  هر قدر او باوری داشته باشد، که روحانی حقیقت را می داند، همه اب ابن تحکرسی ایمانی او بوده نمی تواند و نباید باشد.MBDa 336.20

  او در دست خریطه ای دارد، که در ان همه ای مرحله های سفری او به ایمان قید شده اند، او نباید توکلا راه رود.MBDa 336.21

  وظیفه ای مهمترین و بلند ترین هر یک انسانی با خرد اموزشی نوشته جاتی مقدس است.MBDa 337.1

  حقیقت را درک نموده و بعد نوری ان را پهن کرده و با نمونه ای خود دیگران را حوسمند گرداندن همین است وظیفه اب ما.MBDa 337.2

  ما باید هر روز کتابی مقدس را با جد و جهد اموخته، هر یک فکر را سنجیده برایم و ایت ها را مقایسه نمایم.MBDa 337.3

  با مددی الهی ما باید فکری شخصی خود را حاصل نمایم، زیرا که هر نفر را لازم است در نزدی خدا برای خود جواب گوید.MBDa 337.4

  حقیقت های که در کتابی مقدس ابن قدر روشن بیان یافتند، از جانبی عالمانی زیری شبهه گذاشته شدند، که دعوای خردی عالی را کرده، تعلیم می دهند، که نوشته ها را معنای میستیکی ، نهانی و روحی دارد، که برای انسانی عادی دست نارس است.MBDa 337.5

  این شخصان استادانی دروغی هستند.MBDa 337.6

  سخنانی مسیح محض به انها روانه شدند؛ گمراه هستید، از ان رو، که نه نوشته ها را می دانیم، نه قدرتی خدا راMBDa 337.7

  مرقوس(۱۲:۲۴).MBDa 337.8

  عباره های کتابی مقدس را ان طوری فهمیدن لازم است ، که انها نوشته شدند، البته ، به غیر از رمز ها و مجاز ها.MBDa 337.9

  مسیح وعده داده است؛ اگر کسی خواهد اراده ای اورا به عمل اورده، در این تعلیم خواهد دانست یوهنا (۷:۱۷).MBDa 337.10

  اگر ادمان کتابی مقدس را ان طوری قبول می کردند، که ان نوشته شده است، اگر استادانی دروغی، که به گمراهی می اندازند، نمی بودند، ان گاه فرشته گان می توانیستند از ان شاد شوند، که به قومی مسیح هزاران هزار جهانی همراه شدند، که حاضر در ظلمات سرسان و سرگردان اند.MBDa 337.11

  تمامی قوه ایMBDa 337.12

  خردی خود را ما باید به اموزشی نوشته جاتی مقدس بخشیده ، تا اندازه ای خود وظیفه ای درک نمودنی نیت ها و مقصد های عمیقی خدا را گذاریم، ولی در برابری همه ای این هیج گاه فراموش کردن لازم نیست، که روحی اصلی شاگردی زودباوری و ساده دلیست.MBDa 337.13

  با استفاده ای همان اصول های، که هنگامی حلب مشکل های فلسفه ای کار فرموده می شوند، جا های مشکلی نوشته ها را تفسیر کردن ناممکن است.MBDa 337.14

  انهای که به اموزشی کتابی مقدس شروع می کنند، باید از خود باوری به بسیار عالمان خاص ازاد شوند، و در خود وابستگی دعای به خدا و خواهشی صمیمی درک نمودنی اراده ای اورا انکشاف دهند.MBDa 337.15

  ما باید در روحی شاگردی با فروتنی دانش را از واجب الوجود بزرگ بی اموزیم.MBDa 337.16

  در عکسی حال فرشته گانی بد ان قدر عقلی مارا له اشتباه می اندازند و قلبی مارا سنگین می گردانند، که حقیقت مارا باور کنانده نمی تواند.MBDa 337.17

  در نوشته جاتی مقدس زیاد اند جا های که حتا برای عالمان اسرار امیز و یا کم اهمیت می نمایند، ولی برای نفرانی، که در مکتبی مسیح تعلیم می گیرند، تنها سرشاری تسلی و پند هستند.MBDa 337.18

  بسیار الهیات شناسان کلامی خدا را بغایت رویکی قبول می کنند، سبب در ان است، که این مردان به ان حقیقت های چشم می پوشند، که انهغ را رعایت کردن نمی خواهند.MBDa 337.19

  فهمشی حقیقتی کتابی مقدس نه از قابلیت های عقلانی، بلکه از استواری مقصد ها و از صمیمیتی کوشش ها بحری پارسایی وابسته است.MBDa 337.20

  کتابی مقدس را بی دعا اموختم ممکن نیست.MBDa 337.21

  تنها روحی مقدس می تواند به ما کمک رساند تا مهم بودنی حقیقت های برای فهمش ایان را درک نمایم و یا مارا از تفسیر های نادرستی جا های برای فهمش مشکل نگاه دارد.MBDa 338.1

  فرشته گانی اسمانی برای قبول نمودنی کلامی خدا قلب های ادمان را اماده کرده، در خصوصی ان غمخواری می کنند، که زیبایی ان مارا مفتون می سازد، اگاهی های ان فهم بخشند، وعده ها باشند حوسمند و قوی گردانند.MBDa 338.2

  دعای داود باید دعای ما گردد؛ چشمانی مرا باز کن، تا که از توراتی تو کار های عجایب را بیبینیم زبور(۱۱۸:۱۸).MBDa 338.3

  بعضا وسوسه های رفع ناپذیر می نمایند، زیرا که باعثی ناپسندی نسبتی دعا و اموزشی کتابی مقدس به شخصی که به وسوسه افتاده است درحال به خاطر اوردن وعده ای خدا و شیطان را با اسلحه ای نوشته جان پیشواز گرفتن میسر نمی گردد.MBDa 338.4

  ولی انهای را، که پند های الهی را با امادگی گوش می کنند، فرشته گان احاطه می نمایند و هنگامی اندوهی بزرگ فرشته گان ان حقیقت های را به انها یا درس می کنند، که این ادمان از همه بیشتر به انها احتیاج دارند.MBDa 338.5

  بنا بر این اگر دشمن مثلی نهری به حجم اید، نفسی خداوند ورا خواهد راند.ایشعیا(۵۹:۱۹).MBDa 338.6

  مسیح به شاگردانی خود وعده داده است؛ لیکن تسلی بخش، یعنی روح القدوس، که پدر اورا به اسمی من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و هر چی را، که به شما گفتم، به یادی شما خواهد اورد یوهنا (۱۴:۲۶).MBDa 338.7

  ولی پند های مسیح باید سر اول در عقلی ما جای گیرند، تا که روحی خدا در لحظه اب خطرناک تواند انها را به یادی مت رساند.MBDa 338.8

  سخنی تورا در دلی خود نهان داشتم، گفته بود داود، تا که پیشی تو گناه نکنم. زبور(۱۱۸:۱۱).MBDa 338.9

  همه ای انها، که له قدری منفعت های ابدی می سرند، باید در پاسبانی به مقابلی شکاکیه بستند.MBDa 338.10

  پایه های اساسی ترین حقیقت به حمله دچار خواهد شد.MBDa 338.11

  از مسخره ها، عاقل تراشی های گوناگون، تعلیمات های مکارانه و حمایت اوری خودا ناشناسی معاصر گریختن ناممکن است.MBDa 338.12

  برای هر کدامیک ما شیطان وسوسه های اماده دارد.MBDa 338.13

  او به کم سوادان لطیفه ها و شکوهی بی شرمانه پیشنهاد می کند؛ به با سوادان دلیل های علمی و نظریه های فلسفی را می دهد، ولی هم این و هم ان باید نسبتی نوشته جانی مقدس ناباوری و بی پسندی را به میان اورند.MBDa 338.14

  حتا جوانانی بی تجربه خود را صاحبی حقی به پرنسیپ های اساسی مسیحیت شبهه حقی به پرنسیپ های اساسی مسیحیت شبه کردن می شمارند.MBDa 338.15

  و این ناباوری جوانان چی گونه ای ساده دلانه نماید هم، ان تاثیری معین می رساند.MBDa 338.16

  بسیاری ها به همین طریق به ایمانی پدرانی خود حزب و روحی فیض را تحقیر می کنند.عبریان (۱۰:۲۹).MBDa 338.17

  حیاتی بسیار ایمانی که می توانیست خداوند را ستایش کند و برای جهان برکت باشد، با نفسی بدبوی خدا ناشناسی زهرالود گشته است.MBDa 338.18

  همه ای انهای که به خلاصه های مغرورانه ای انسانی باور کرده، چنین می شمارند، که درک نمودنی اسرار های الهی و رسیدن به حقیقت به کمکی خردی خدا ممکن است، در دام های شیطان راه گم می زند.MBDa 339.1

  ما در مسولیت ناک ترین تاریخی این جهان زندگی می کنیم.MBDa 339.2

  قسمتی ساکنانی زمین به زودی حل خواهد شد.MBDa 339.3

  نیکو احوالی اینده ای مت، اینچنین نجات یابی دیگر ادمان نیز به ان وابسته است، که ما چی را انتخاب می کنیم.MBDa 339.4

  ما را باید روحی حقیقت رهبری کند.MBDa 339.5

  هر یک پیروی مسیح باید صمیمانه سوال دهد؛ خداوندا، چی کار کردن را به من امر می فرمای؟ ما باید خود را در نزدی خداوند با روزه داری و دعا گویی فروتن سازیم و عایدی کلامی او بسیار اندیشه را نیم، مخصوصا در موردی سخن های داوری.MBDa 339.6

  مارا لازم است تا تجربه ای عمیق و زنده را در حقیقت های خدا جویا شویم.MBDa 339.7

  ما نمی توانیم لحظه ای را از دست دهیم.MBDa 339.8

  در اطرافی ما واقعه های بزرگترین به عمل می ایند؛ ما در زمینی از جانبی شیطان افسون شده زندگی می کنیم.MBDa 339.9

  پاسبانانی خدا از خواب بیدار شوید، زیرا دشمن در نزدیکی تک و دو می کند، و اماده ایت در هر لحظه به ما حمله اورده و مارا تعمه ای خود گرداند، اگر شما خسته شوید و پینک روید.MBDa 339.10

  بسیاری ها نسبتی حالتی اصلی خود در نزد خدا فریب می خورند.MBDa 339.11

  انها با ان قانع می شوند، که هیج گونه عمل های بد را به جا نمی ارند، ولی فراموش می سازند، که خدا از انها عمل های نیک و عالی همتانه را طلب گر ایت.MBDa 339.12

  در باغی خداوند درخت بودن کافی نیست.MBDa 339.13

  ادمان باید سزاواری امید واری خداوند باشند و ثمر اورند.MBDa 339.14

  خدا انها را برای همه ای ان چیزی که می توانیستند به واسطه ای فیضی قوی کننده ای او به جا اوردند، ولی نکردند، مسول می شمارند.MBDa 339.15

  انها در کتاب های اسمانی چون درختانی بی ثمر در زمین قید شدند.MBDa 339.16

  ولی حتا حالتی انها نیز نا امیدانه نیست.MBDa 339.17

  خداوند به نفرانی که به مرحمتی او بی اعتنایی می نماید و فیض را رد می کنند، مراجعت کردن را دوام می دهد.MBDa 339.18

  ای تو که خود رفته ای، برخیز و از مرده گان احیا شو، پو مسیح به تو نور خواهد پاشید.MBDa 339.19

  پس با احتیاط رفتار کنید فرصت را غنیمت دانید، چون که این روز ها شریر ایت ایفسوسیان (۵:۱_۱۶).MBDa 339.20

  وقتی که زمانی سنجش فرا می رسد، همه ای انهای که کلامی خدا را دستوری زندگی خود کرده بودند، اشکار می گردند.MBDa 339.21

  تابستان تفاوت میانی نباتاتی همیشه سبز و مقرری عیان نیست، ولی وقتی که سردی ها و بوران های زمستان فرا می ریند، درختا می همیشه سبز تغییر نمی یابند، باقی مانده ها باشند از برگ های خود محروم می شوند.MBDa 339.22

  همچنین امروز نیز مسیحی حقیقی را از مسیحی دروغی فرق کردن ناممکن است.MBDa 339.23

  لیکن اندک بعد زمانی فرا می رسد، که این تفاوت عیان می گردد.MBDa 339.24

  ولی همین که مبارزه اغاز یافت، هم فنتیزیم و هم طاقت ناپذیری دینی از نو با تمامی قدرتی خود اشکار می کردند، همین که تعقیبات ها از نو سر می شوند مسیحیانی پوره ایمان نه اورده و منافق دودله می سونپ و از ایمانی خود دست می کشند، اما مسیحی حقیقی چون خر سنگ استوار خواهد ایستاد؛ از زمانی اسوده حالی دیده ایمانی او باز هم بیشتر استوار تر، امیدش باز هم روشن تر می گردد.MBDa 339.25

  داود پیامبر می گوید؛ زیرا که فکر و خیالم در موردی شهادتی توست زبور(۱۱۸:۹۹).MBDa 340.1

  از فرموده های تو با معرفت شدم؛ بنابر این از هر گونه راهی کیزب نفرت دارم.زبور(۱۱۸:۱۰۴).MBDa 340.2

  خوشا کسی که حکمت پیدا کرده است زیرا او مثلی درختی خواهد بود، که نزدی اب شنانده شده است، و ریشه هایش به سوی جوی ها روانه می کند؛ و امدنی گرما را نمی دانند، برگ هایش سبز است، و در خشکسالی غم نمی خورد، و از میوه دادن باز نمی ماند. مساله ها(۳:۱۳). ایرمیا (۱۷:۸).MBDa 340.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents