Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی نوزدهم—نور در ظلمات

  همه ی حرکت های دینی یا اصلاحات گرایانه که خداوند در روی زمین عمل مس کند در همه ای عصر ها به طوری حیرت انگیز با هم مس ماندند قاعده های مناسبتی خدا با ادمان همیشه یک اند حرکت های مهمترین زمانی حاظره با تجربه ای گذشته مستحکم گردانده می شوند و ان چی را که کلیسا در عصر های گذشته از سر گذراند برای روزگاری ما سبق های پور ارزش دارند .MBDa 219.1

  کتابی مقدس با طوری باز و روشن در موردی ان سخن می گوید کی چی طور خدا با واسطه ای روحی مقدس خدمت گذارانی خود را در روی زمین در کاری بزرگی نجاتی ادمان رهبری می کند خداوند ادمان را چون اصلحه برای عمل سازی مقصد های نیک و مهربانانه ای خود استفاده می برد هر یک شخص قسمی کاری خود را اجرا می کند ، به هر یک نفر مقداری معینی نور داده شده است که به احتیاجات های زمانی او موافقت می کنند و برای عمل سازی مسولیت های از جانبی خداوند به دوشی او گذاشته شده کفایه است .MBDa 219.2

  ولی هیج انسان هر قدری که خدا اورا قدر نکند هنوز به پوره درک نمودند نقشه ای بزرگی فدیه گذاری یا به مکمل درک نمودند ،، نقشه های الهی که در زمانی او عملی می شوند نرسیده است ادمان به طوری پوره درک کرده نمی توانند، که خدا به انها یا ان کار را باور نموده کدام مقصد ها را در نظر دارد انها قابلیتی از هر جهت درک نمودنی ان مژده ای را که ان را به نامی خدا موعضه می کنند ندارند .MBDa 219.3

  ایا بی انتهای خدا را می توانی دریایی؟MBDa 219.4

  ایا تا به عقصای عمقی قادر می توانی برسی؟MBDa 219.5

  زیرا که فکر های من فکر های شما نیست و راه های شما ره های من نیست می گوید خداوند زیرا چنان که ایمان از زمین بلند است انچنان راه های من از راه های من از راه های شما و فکر های من از فکر های شما بلند است زیرا که من خدا هستم و امثال من نیست عاقبت رل از ابتدا و ان چس را که هنوز روی نداده است از قدیم بیان می نمایم. ایوب۱۱:۷ 7؛ ایشعیا:۸:۹۴۶:۹, ۱۰MBDa 219.6

  حتا پیامبرانی که انها را روح القدوس با طوری مخصوص معرفت بخشید به طوری پوره اهمیتی وحی های به انها داده شده ، را درک کرده نمی توانیستند که معنی انها باید از صد ساله به صد ساله به قومی خدا موافق به طلبات به مصلحت و تنهایی که در این وحی ها جا گیرند اشکار شوند .MBDa 219.7

  پیتروس در موردی نجاتی که نوری انجیل اعطا می کند سخن رانده نوشته بود تفتیشات و تحقیقاتی انبیا به همین نجات تعلق داشت و انها فیضی را که برای شما تعیین شده بود پیشگویی کردند انها تحقیق نمودند که کدام و چی گونه زمان را روحی مسیح که اندرونی انها بود نشان داده است وقتی که ان از اوقوبت های مسیح و از جلالی که بعد از ان فرا خواهد ، رسید پیشکی خبر می داد به انها اشکار شده بود که نه به خود شان بلکه به ما خدمت کردند در خصوصی ان چی حالا به شما موعضه شده است .MBDa 219.8

  یک پتروس ۱:۱۰, ۱۲MBDa 219.9

  گرچندی که پیامبران به طوری پوره چیز های به انها اشکار شده نمی فهمیدند انها از تختی دل کوشش می کردند تا همه ای نوری را قبول کنند که خدا به انها می فرستاد انها تفتیش و تحقیق می کردند که کدام وقت و چس گونه زمان را رو حس مسیح که اندرونی انها بود نشان داده است برای قومی خدا که در دوره اس مسیحیت زندگی می کند و این پیشگویی های پیامبرانه برای منفعتش داده شده بودند چی گونه درس است اینMBDa 219.10

  به انها اشکار شده بود که نه به خودشان بلکه به ما خدمت کردند در خصوصی ان چی حالا به شما موعضه شده است در موردی این مردانی پاکی خدا اندیشه کنید که وحی های برای نسل های اینده به انها داده شده را تفتیش و تحقیق کردند ، سعی و کوششی مقدسی انها را با مناسبتی فارغ بالانه و بی پروایانه ای مسیحیان عصر های بعدی به این هدیه های اسمانی مقایسه کنید چی گونه سبق بهادمان کاهل و سرگرمی عیش و عبرتی دنیوی که بیان می ارند که پیشگویی های پیامبرانه را فهمیدن ناممکن است و با این قناعت مند می شوند .MBDa 219.11

  گرچندی که عقلی محدودی انسانیت قدرتی به مشورتی خدای بی انتها وارد شدن و تا به اخر درک نمودنی نقشه های اورا ندارد به هر حال سببی با چنین ناروشنی درک نمودنی مژده ای اسمانی بسیار وقت در گمراهی ها و بی پروایی شخصی جای گیر است .MBDa 219.12

  بسیار وقت عقلی ادمان و حتا خدمت گذارانی خدا با اندیشه رانی ها نقل و روایت ها و تعلیمات های دروغی گمراه می شود ،و انها قابلیتی فقط قسما درک نمودنی حقیقت های در کلامی خدا اشکار شده را دارند با شاگردانی مسیح نیز چنین روی داد وقتی که نجات دهنده همراهی انها بود عقلی انها از تصوراتی عمومی در موردی مسیح چون شاهی زمینی که قومی اسراییل به کمکی او حکمرانی عمومی جهانی را به دست می ارد گمراه شده بود و انها قابلیتی درک نمودنی سخنانی مسیح را نداشتند که او در انها عذاب و عقوبت و مرگی خود را پیشگویی کرده بود .MBDa 219.13

  خودی مسیح شاگردانش را با این مژده فرستاده بود وقت رسیده است و ملکوتی خدا نزدیک است توبه کنید و به انجیل ایمان اورید .مرقوس۱:۱۵MBDa 219.14

  این مژده در پیشگویی پیامبرانه ای دانیال بابی نه اساس یافته بود شصت و دو هفت ساله ای که فرشته در موردی ان سخن می گفت تا مسیحی ریس طول می کشیدند و شاگردان با ارزو ها و امید واری های نیک انتظار بودند که مسیح در ایرسلیم پادشاهی خود را برقرار مس نماید تا که تمامی جهان را اداره کند ،MBDa 214.1

  شاگردان مژده ای را موعضه می کردند که مسیح به انها سپارش داده بود گرچندی خود انرا نادرست فهمیدند موعضه ای خود را در اساسی بابی نهم کتابی دانیال ایتی بیست و پنج بیان نموده به ان دقت نمی داند که ایتی اینده ای خودی همین باب ر موردی مرگی ناگذیری مسیح شهادت می دهد انها از ایامی کودکی لذتی سلطنتی زمین را می چشیدند و این به انها امکانیتی درک نمودنی خصوصیت های این پیشگویی پیامبرانه و سخنانی مسیح را نداد شاگردانی مسیح قرضی خود را اجرا نموده یهودیان را از فیضی به انها پیشنهاد گردیده خبر داده اند و در خودی همان وقت که انتظاری به تختی داود نشستنی مسیح بودند شاهدی ان گردیده اند که چی طور اورا به مانندی فریبگر دستگیر مسخره و محکوم نموده ، بعد در جالجالتا میخکوب کردند .MBDa 214.2

  چی گونه نا امیدی و غم و اندوهی در ان روز ها شاگردان از سر گذراندند وقتی که مسیحی انها در قبر ارام گرفتMBDa 214.3

  عیسای مسیح محض در همان وقت و محض ان طوری به زمین امد که در پیشگویی پیامبرانه نشان داده شده بود شهادتی کلامی مقدس در هر یک جزعی خدمتی او اجرا شد او مژده ای نجات را موعضه می کرد و کلامی او با قدرت بود ، از روی اعترافی شنوندگانی او این مژده از اسمان فرستاده شده بود کلام و روحی خدا از جانبی خدا بودنی خدمتی عیسای مسیح را تصدیق کردند .MBDa 214.4

  شاگردان مثلی پیشینه به استادی دوست داشته ای خود صادق بودند ولی با وجودی این انها را تعجب و شبهه عذاب می داد ، عصری غم و اندوه گردیده سخنانی مسیح را که به انها در باره ای عذاب ها و مرگی خود گفته بود؛ فراموش کردند، اگر عیسای جلیلی در حقیقت مسیح باشد مگر انها می توانیستند این قدر عذاب کشند و نا امید کردند؟ چی چیز قلبی انها را عذاب می داد وقتی که نجات دهنده در ان شنبه ای ناخوش در روزی پیش از احیا خود در قریب خواب بودMBDa 214.5

  گرچندی که شبی غم شاگردان مسیح را با تاریکی فرا گرفته بود انها تنها گذاشته نشده بودند پیامبر چنین می گویند اگر چس در تاریکی نشسته ام خداوند نور است برای من مرا به روشنای خواهد براورد و من عدالتی اورا خواهم دید اما تاریکی باشد ، نیز از تو پنهان نخواهد کرد و شب مثلی روز روشن خواهد شد خواه تاریکی باشد خواه روشنایی در تاریکی برای راستکاران نور توجه می کنند و کوران را به راهی که نمی دانند خواهم برد انها را با طریقه های که نا معلوم اند هدایت خواه نمود ، تاریکی را پیشی انها به روشنایی و کجوکوله بیها را به راهی راست تبدیل خواهد داد این کار ها را من برای شان به جا خواهم اورد و انها را ترک نخواهم کرد .میکا ۷:۸ ، 9زبور۱۳۲:۱۲ :4ایشعیا۴۲:۱۶MBDa 214.6

  مژده ای که ان را شاگردان با نامی خداوند موعضه می کردند در هر یک مفصلی اش درست بود و عینا در همان لحظه حادثه ای به وقوع می پیوستند که این مژده به انها اشاره می کرد وقت رسیده است و ملکوتی خدا نزدیک است موعضه می کردند ، انها با انجام یابی وقتی شصت و دو هفت ساله که در بابی نهم کتابی دانیال یادرس می شوند و تا مسیحی تدهین شده طول می کشید .MBDa 214.7

  عیسی بعدی ان که در اردون روحی تدهین کرده شد، و ملکوتی خدا که انها در موردی فرا رسیدنش موعضه می کردند با مرگی مسیح برقرار کرده شد این پادشاهی زمینی نبود که به انها در موردی فرا رسیدنش موعضه می کردند ،MBDa 214.8

  با مرگی مسیح برقرار کرده شد این پادشاهی زمینی نبود که به انها از ایامی کودکی تعلیم می دادند ، این چنین نه ان پادشاهی جاودانه ای اینده بود که وقتی برقرار می شود که ملکوت و سلطنت و کبریا ملکوت ها در تحتی تمام اسمان به مقدسان یعنی به قومی حقی تعالی داده خواهد شد بلکه ان پادشاهی جاودانه ای بود که در ان همه ای سلطنت ها به او خدمت و اطاعت خواهدکرد. د دانیال۷:۲۷MBDa 214.9

  در زبانی کتابی مقدس افاده ای ملکوت خدا هم معنای پادشاهی فیض و هم پادشاهی جلال را دارد حواری پولوس در نامه به ایبریان در موردی پادشاهی فیض سخن می گوید به عیسای مسیح چون به شرافت گری مهربانی که در ضعیف های ما می تواند به ما دلسوزی کند اشاره کرده او چنین می نویسد بنابر این با جرعت به تختی فیض نزدیک اییم تا که مرحمت به دست اوریم و برای مددی سری در وقت فیض یابیم ایبریان ۴.۱۵/۱۶MBDa 214.10

  فیض را افاده می کند زیرا که خودی وجود داشتنی تخت وجود داشتنی پادشاهی را در نظر دارد مسیح در بسیار مساله های خود افاده ای ملکوتی اسمانی را استفاده می برد تا که با این توجهی را به تاثیری فیض الهی در قلب های ادمان روانه سازد، ، عینا همین طور تختی جلال پادشاهی جلال را تجسم می کند و در سخنانی مسیح ما اشاره را به این پادشاهی پیدا می سازیم لیکن وقتی که پسری ادم در جلالی خود با همه ای فرشته گانی مقدس می اید، ان گاه بر تختی جلالی خود خواهد ، نشست و همه ای خلق ها در نزدی او جمع خواهد شد .متا ۲۵:۳۱, ۳۲MBDa 214.11

  اما این پادشاهی اینده است ان تا دومباره امدنی مسیح برقرار کرده نخواهد، شدMBDa 215.1

  پادشاهی فیض در حال بعدی گنهگار شویی ادم برپا کرده شده بود وقتی که نقشه ای فدیه گذاری انسانیتی گناه گار اندیشیده شد ان موافقی نقشه ای فدیه گذاری و از روس وع ه ای خداوند وجود داشت، و ادمان به واسطه ای ایمان می توانیستند شهروندانی این پادشاهی کردند .MBDa 215.2

  اما ان با تمامی کاملی اش تنها بعدی مرگی مسیح برقرار شده بود حتا خدمتی زمینی خود را اغاز نموده ، مسیح که از یکروی و ناشکری ادمان عذاب دیده غم زده بود می توانیست از قربانی جالتاجا دست کشد ، در باغی جتسمانی کاسه ای عذاب و مشقت ها در دستانی او می لرزید .MBDa 215.3

  حتا در ان لحظه او می توانیست قطره های خونین را از پیشانه ای خود پاک کند و انسانیتی گناه گار را برای مردن در گناه هایش تنها گذارد و اگر او چنین رفتار مث کرد انگاه انسانی گناه گار از امکانیتی نجات یابی محروم می شد لیکن وقتی که نجات دهنده جانی خود را قربان کرد و در نصفی اخرین در صلیب سخنانی اجرا شد را بیان نمود ان گاه اجرای شان نقشه ای نجات کفالت داده شد وعده ای نجات که در باغی ادن به جفتی گناه گار شده داده شده بود ،MBDa 215.4

  اجرا گردید پادشاهی فیض که تا کنون تنها در وعده های خدا نگاه داشته می شد اکنون به طوری ابدی برپا کرده شد ،MBDa 215.5

  همین طور مرگی مسیح که ان را شاگردانی سخت نا امید گردیده چون بر باد روی بی باز گشتی امید و ارزو های خود قبول کرده بودند در اصل امید و ارزو های انها را استوار گرداند و دلیلی پور قوتی درستی ایمانی انها گردیدMBDa 215.6

  حادثه ای که انها را گرفتاری چنین عذاب و نا امیدی گرداند، در امید و ارزو را برای هر یک پسر و دختری ادم باز کرد این حادثه مرکزی حیاتی اینده و سعادت مندی جاودانه ای فرزندانی صادقی خدا در همه ای عصر ها ستMBDa 215.7

  صرفی نظر از نا امیدی شاگردان مرحمتی بی کناری خدا ظاهر کرده می شد، گرچندی که قلبی انها را فیضی الهی و قوه ای تعلیماتی انی مطیع کرده بود که در خصوصش چنین می گفتند ؛ کسی هرچیز مانندی این شخص سخن نگفته است با وجودی این به طلای خالصی محبتی انها به مسیح احساسات های پستی غرور و شهرت پرستی دنیوی امیخته می شدند ،MBDa 215.8

  حتا در عرفه ای عیدی فسیح در بالا خانه در ان ساعتی پور تن تنه وقتی که به عصری استادی انها سایه ای جالتاجا افتاد انها بحث می کردند ، که کدامی از انها باید بزرگ تر حساب یابد . لوقا ۲۲:۲۴MBDa 215.9

  در ان زمانی که ساعتی شرمندگی پیلاتوس و عذاب های جالتاجا نزدیک بودند انها ارزو ی تخت و تاج و شهرت را می کردند ، غرور و حوس و ارزوی شهرتی دنیوی انها را وادار نمودند که به تعلیماتی بی خردانی زمانی خود سخت دل بندند و به سخنانی نجات دهنده که به اصلی طبیعتی پادشاهی او به عذاب ها و مرگی او نشان می دادند، بی پروایی نمایند این گمراهی ها از پسی خود ازمایش های پور عذاب لیکن در برابری این برای اصلاح شویی انها ضرور را به میان اوردند ،MBDa 215.10

  گرچندی شاگردان معنی ان مژده ای را که موعضه اش می کردند سرفهم نمی رفتند و خود را با انتظار های دروغی ارام می گرداندند با وجودی این اگاهی های از جانبی خداوند به انها داده شده را موعضه می نمودند و خدا ایمان و اطاعت کاری انها را پاداش داد انها بای به تمامی قوم ها مژده ای خوش را در موردی مسیحی احیا شده خبر می دادند، محض برای به انها چنین غم و اندوهی سخت را فرستاد .MBDa 215.11

  بعدی احیای خود مسیح در راه به آماوس به شاگردان ظاهر گشت و از موسی و از تمامی انبیای سر کرده، ان چی را که در همه ای نوشته ها در موردی او گفته شده است به انها فهمانده داد . لوقا ۲۴:۲۷MBDa 215.12

  قلب های شاگردان به لرزه افتاده اند ایمانی انها بیدار ضد پیش از ان که مسیح خود را به شاگردان نشان داد، انها برای امیدی زنده روحی تازه گرفته بودند مسیح می خواست با کلامی نبوت عقلی انها را منور و ایمانی انها را استوار گرداند ، او می خواست تا که حقیقت در قلب های انها عمیق ریشه دواند اما نه از برای ان که او خود ان را شهادت داده است، بلکه برای ان که در رمز ها و سایه های شریعتی تیمسالی و اینچنین در پیشگویی های پیامبرانه ای عهدی قدیم دلیل های رد ناپذیر جای گیر اند پیروانی مسیح نه تنها باید خود ایمانی در عقل اساس یافته می داشتند ، بلکه به جهانیان دانش را در برای مسیح موعضه می کردند .MBDa 215.13

  و هم چون قدیمی اولین در راهی به دست اوردنی این دانش عیسای مسیح توجهی شاگردانی خود را به موسی و پیامبران روانه کرد همین طور نجات دهنده ای احیا گردیده مهم و پور ارزش بودنی نوشته های عهدی قدیم را نشان داد ،MBDa 216.1

  وقتی که شاگردان باری دیگر به چهره ای نیکی استادی خود نگاه کردند ، چی گونه دیگر گونی در قلبی انها به عمل امد . لوقا ۲۴:۳۲MBDa 216.2

  اکنون انها با معنی پوره و کاملش ان کسی را پیدا کردند که در شریعتی موسی و پیشگویی های پیامبران در باره ای او نوشته بودند شبهه عذاب ها و نا امیدی ها جای خود را به باوری استوار و ایمانی بی غبار سپاریدند ؛ تعجب اور نیست که بعدی به اسمان بالا رفتنی مسیح انها همیشه در معبد بوده خدا را حمد و ثنا می گفتند ؛ و مبارک می خواندند، ادمانی که تنها در برای مرگی شرمنده واری نجات دهنده چیزی می دانیستند ، فکر می کردند ، که در چهره های انها غم و اندوه و خجالت را می بینند ، ولی با حیرانی شادی غلبه را دیدند .MBDa 216.3

  برای اجرای کاری در پیش ایستاده شاگردان چی گونه امادگی عجیب گرفتند انها از ازمایش های سنگین گذشتند لیکن در ان وقتی که به نظر چنین می نمود ، که همه چیز از دست رفته است، کلامی خدا به طوری غلبه اور اجرا شد مگر اکنون چیزی می توانیست ایمانی انها را تیره گرداند و اتشی محبتی انها را خاموش سازد؟MBDa 216.4

  در ساعتی دردی از همه سنگین انها تصلی پور زور و امیدی داشتند که برای جان مثلی لنگری با اعتماد و مستحکم است . ایبریان ۶:۱۸, ۱۹MBDa 216.5

  انها شادی خرد و قوه ای خدا بودند و باوری داشتند که نه مرگ نه حیات نه فرشتگان نه ابتدا نه قوه نه حاضره نه اینده نه بلندی نه عمق نه هر گونه مخلوقی دیگر نمی تواند انها را از محبتی خدا که در خداوندی ما عیسای مسیح است جدا کند ،MBDa 216.6

  همه ای این را می گفتند انها با واسطه ای دوست دار مان برطرف می کنیم کلامی خداوند تا ابد باقیست که محکوم می کند؟MBDa 216.7

  مسیح مرده است ولی باز احیا شده است او به یمین خدا نشسته است او در حقی ما شفاعت می کند رومیان ۸:۳۸ ۳۹:۳۷ 7؛ یک پتروس ۱:۲۵ رومیان ۸:۳۴MBDa 216.8

  خداوند چنین می گوید؛ و قومی من تا ابد خجیل نخواهند شد . یویل ۲:۲۶MBDa 216.9

  بیگاهی گریه مسکن می گیرد، لیکن صبح هنگام شادمانی زبور 29:6MBDa 216.10

  وقتی که در روزی احیا شوی او شاگردان نجات دهنده را وا خوردند و قلب های انها از سخنانی او می سوختند، وقتی که انها به قبرغه دستان و پا های او که از برای انها سوراخ شده بودند نگاه کردند، وقتی که عیسای مسیح پیش از به اسمان بالا رفتنی خود انها را به ویفورون برد و دستان را در دعا بالا برداشته به انها امر کرد ، به تمامی جهان بروید و انجیل را موعضه کنید و علاوه نمود اینک من هر روزه تا اخر زمان با شما هستم و وقتی که در روزس پنجاهم پنتیکاست بر سری انها تسلی دهنده ای وعده شده و قوه ای اسمانی فرو امد و همه ای ایمان داران از احساسی ان که در میانی انها مسیحی به اسمان صعود کرده حضور دارد به لرزه امدند ان گاه صرفی نظر از ان که انها را نیز چون مسیح راهی قربانی ها و عذاب ها انتظار بود .MBDa 216.11

  مگر می توانیستند خدمتی انجیلی فیض و تاجی پرهیزگاری را که هنگامی امدنی او به دست می ارند، به شهرتی تختی زمینی انها بود عوض کنند؟MBDa 216.12

  ان که قادر است از هر ان چی ما می خواهیم یا فکر می کنیم بی اندازه زیادتر انجام دهد به انها در برابری اشتراک در عذاب و مشقت های خود امکانیه ای به شادی او همراه شدن را داد شادی که فرزندانی بسیاری را به جلال می ارد شادی بیان نشونده ، ای جلالی ابدی را به اندازه ای بی نهایت بزرگ که چس طوری که پولوس می گوید ؛ عذاب و عاقبت ما که کوتاه مدت است ، در مقایسه با ان هیج ارزشی ندارد .MBDa 216.13

  عذاب و مشقت ها و تجربه ای شاگردانی که انجیلی ملکوت را در زمانی مراتبه ای یکم امدنی مسیح موعضه می کردند ، انعکاسی خود را در عذاب و مشقت ها و تجربه های انهای می یابند مه مژده ای دوم باره امدنی مسیح را موعضه می کنند ، به مانندی ان که شاگردان به میان خلق بر امدند و موعضه نمودند که وقت رسیده است و ملکوتی خدا نزدیک شده است ، میلیر نیز با هم مسلکانی خود در موردی ان موعضه می کرد که دوره ای دور و دراز اخرینی پیشگویی پیامبرانه ای در کتابی مقدس اشاره شده به نزدیکی انجام می یابد و ساعتی داوری نزدیک است و ملکوتی جاودانه به زودی فرا می رسد ؛ موعضه شاگردان در باره ای وقت در نشان داد عایدی هفتاد و هفت ساله ای اساس می یافت که در بابی نهم کتابی دانیال یا درس شده است .MBDa 216.14

  مژده ای که ان را میلیر و همفکرانش موعضه می کردند در موردی انجام یابی دو هراز و سه صد روز سخن می گفت دانیال ۸:۱۴MBDa 217.1

  هفتاد و هفت ساله یک قسمی ان را تشکیل می داد هم شاگردان و هم اصلاحات چیان موعضه ای خود را در اساسی اجرا شویی قسم های گوناگونی بیان می کردند ،MBDa 217.2

  اویلیم میلیر و هم فکرانش به مانندی شاگردان اولین معنی مژده ای را که موعضه می نمودند ، به طوری پوره درک نمی کردند ، گمراهی های که در کلیسا حکمران بودند با انها در درست درک نمودنی لحظه ای مهم پیشگویی پیامبرانه خلل می رساندند بنابر این صرفی نظر از ان که انها مژده ای از جانبی خدا امر شده را موعضه می کردند ، با وجودی این در نتیجه ای فهمشی نادرست نا امیدی سخت را از سر گذراندند .MBDa 217.3

  میلیر هنگامی فهماندنی سخنانی تا دو هزار و سه صد شام و صبح و انگاه عدل در قدس گاه برقرار خواهد شد . دانیال۸:۱۴MBDa 217.4

  چی طوری که گفته شده بود نقطه ای نظری از جانبی همه قبول گشته ای را که موافقی ان زمین قدسگاه شما ریده می شد ، چون اساس قبول نموده باوری داشت که تازه شویی قدس گاه تازه شویی زمین را به واسطه ای اتش در نظر دارد، و این حادثه هنگامی دومباره امدنی مسیح به عمل می اید .MBDa 217.5

  بنا بر این وقتی او اشکار نمود که سنه ای انجام یابی دو هزار و سه صد روز را معین کردن ممکن است ، به خلاصه ای امد که این وقت زمانی دوم باره تمدنی مسیح است اشتباهی او نتیجه ای قبول نمودنی تعلیماتی در ان زمان مشهور بود که موافقی ان قدس گاه زمین ماست .MBDa 217.6

  در سیستمی تیمسالی سالانه اجرا کرده می شد این لحظه ای انجام بخشنده ای فنی گذاری پاک سازی قومی اسراییل از گناه بود ان رمزی دوره ای اخرین خدمتی سر کاهنی اسمانی ما بود وقتی که او گناه های قومی خود را که در کتاب های اسمانی نوشته شدند می بخشد این داوری را در بر می گیرد این در حال بعدی انها مسیح بر ابر های اسمانی یا قوه و جلالی بزرگ بر می گردد .MBDa 217.7

  زیرا تا امدنی او قسمتی هر یک نفر حلی خود را می یابد عیسای مسیح چنین می گوید، مکافاتی من با من است تا که هر کس را موافقی اعمالش سزا دهم . وحی ۲۲:۱۲MBDa 217.8

  در مژده ای فرشته ای یکم محض در خصوصی همین داوری سخن می رود که از دومباره امدنی مسیح پیشکی خبر می دهند ، زیرا که ساعتی داوری او ف امید رسیده است .وحی ۱۴:۷MBDa 217.9

  موعضه کننده گانی این اگاهی بت ادمان مژده ای مهم را برای زمانی خود می رساندند لیکن به مانندی ان که شاگردانی اولین در اساسی پیشگویی پیامبران بابی نهم کتابی دانیال موعضه می کردند، وقت رسیدن اسد و ملکوتی خدا نزدیک شد و نمی فهمیدند که در خودی همین باب مرگ مسیح پیشگویی شده است میلیر هم با همفکرانش خود مژده ای دیگری نیز جا دارند، که انها را پیش از امدنی مسیح موعضه نمودن لازم بودMBDa 217.10

  چی طوری که شاگردان اشتباه کرده نمی فهمیدند که در اخری هفتاد و هفت ساله کدام پادشاهی برقرار می شود .MBDa 217.11

  ادوینتست ها نیز همسن طور نسبتی حادثه هاس خطا کردند که باید در اخری دو هزار و سه صد روز به عمل می امدند در هر دو مورد خطا ها برا ی ان روی دادند که انها گمراهی های عمومی را که عقل های تنها را تیره گردانده بود قبول کرده بودند، هم شاگردان و هم میلیر اراده ای خدا را اجرا نموده مژده ای را موعضه می کردند که خدا می خواست اعراب ه ادمان برسانند همه ای انها در نتیجه ای نا درست فهمیدنی این مژده نا امیدی را از سر گذراندند .MBDa 217.12

  با وجودی این خدا به مقصدی نیکی خود رسید وقتی اجازت داد که مژده ای اگاه سازی در موردی داوری با همین راه موعضه کرده شود نزدیک بود ان روزی بزرگ و خدا در پیش بینی خود سنجشی خلق را به واسطه ای مواجه درموردی دوره ای معین شده روا دانست تا که به انها ان چی را اشکار سازد که در قلب شان جای گیر بودMBDa 217.13

  مژده ای میلی برای سنجش و تازه شویی کلیسا تعیین شده بود ادمان باید خود باورش حاصل می کردند که قلب های انها به چی بند بودند به دنیا یا به مسیح و اسمان انها اظهار می نمودند که نجات دهنده را دوست می دا ند اکنون باید محبتی خود را اثبات می کردند ایا انها برای دست کشیدن از امید و نقشه های زمینی و خوشنودی استقبال نمودند مسیح اماده بودند؟MBDa 217.14

  این مژده باید به انها در درک نمودند حالتی روحانی شان کمک می رساند ان جانبی خدای مهربان فرستاده شده بود تا که انها را برای با توبه و فروتنی جستنی خداوند وادا سازد .MBDa 217.15

  گر چندی که نا امیدی از سر گذرانده ای انها نتیجه ای فهمشی نادرست مژده ای به انها داده شده بود ان باید به منفعتی انها انجام می یافت این مژده قلب های اشخاصی را سنجش کرد که خود را از شماره ای قبول کننده گانی ان می دانیستند ، ایا انها در زمانی نا امیدی تلخ ایستاده گری کرده می توانند؟ ایا از باوری به کلامی خدا دست می کشند؟MBDa 218.1

  یا این که در دعا و فروتنی کوشش فهمیدنی ان را می کنند که در کجا خطا های کردند که انها را به نادرست فهمیدنی این پیشگویی اورده رساند؟ که مژده را از احساس ترس در زیری تاثیری خوروشی کوتاه مدت قبول کرد؟MBDa 218.2

  کی را شبهه و نا باوری بی زابطه گردانده است؟MBDa 218.3

  بسیاری ها در موردی محبتی خود به خداوند و در مورد ان که امدنیوز اورا انتظار اند سخن می ؛ وقتی که مسخره و سرزنش های این جهان بر سر انها فرو می ریزند و انها برای انتظار های اجرا نشده برای تاخیر کردنی مسیح با نا امیدی سنجیده می شود ایا ان گاه از اسمانی خود دست نمی کشند؟MBDa 218.4

  مقصد های خدا را نسبتی خود موقتا درک نکرده ایا از این حقیقت های که از جانبی کلامی خدا تصدیق شدند رو نمی گردانند؟MBDa 218.5

  این سنجش باید مستحکمی امید واری اشخاصی را اشکا می کرد .که تعلیماتی کلام و روحی خدا را با ایمانی حقیقی قبول کرده بودند این سنجش بیش از همه دیگر سنجش ها باید یه انها تعلیم می داد، قبول کردنی نظریه ها و تفسیر های انسانی یه جای به کتابی مقدس امکانیتی فهمانیدنی را دادن چس گونه خطر ناک است پریشانی و غم و اندوه که نتیجه ای خطا های خودی انها بودند باید به انها چیز های زیاد را می اموزاندند .MBDa 218.6

  این باید انها را به اموزشی باز هم عمیقی کلامی پیامبر وادار می نمود و به تحقیقی با دقتی اساس های ایمانی خود و رد تمومت همه ای ان چیزی روانه می کرد که اگر چی در جهانی مسیحی وسیع قبول شده است ولی در کلامی حقیقت اساس نمی یابد .MBDa 218.7

  به این مسیحیان چون به شاگردانی اولین ان چیزی که ان را در زمانی سنجش فهمیده نتوانیستند ، فقط در اینده فهماند می شود انها ان چیز را از سر گذرانیده بودند وقتی انها دیدند که همه اش انجام یافته است ، نا امید نشدند صرفی نظر از سنجش های از سر گذرانی ه که نتیجه ای اشتباهاتی خودی انها بودند ، این مسیحیان درک نمودند ، که محبتی خداوند نسبتی انها ضعیف نشده است در تجربه ای با برکتی خود باوری حاصل کردند ، که او خدای بخشنده و رحمان است و همه ای راه های او مرحمت و راستی است برای انهای که عهدی او و شهادتی اورا رعایت می کنند .MBDa 218.8

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents