Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی ششم—دو قهرمان در رو بروی مرگ

  انجیل به باگیمیه هنوز در عصری IXMBDa 52.1

  وارد گردیده بود و عبادت های عاموی به زبانی مادری گذرانیده می شدند ولی به اندازه ای استوار شویی حاکمیتی پاپا کلامی خدا هر چی بیشتر دور انداخته می شد .MBDa 52.2

  و هر یک چیزی دومین درجه می گردد گریگاری VIIMBDa 52.3

  که به دوشی خود وظیفه ی مطیع گرداندنی غروری شاهان را گرفته بود نه کمتر از گذشته گانی خود در اثیر گردانی خلق حوسمند بود و با این مقصد یرلیقی را نشر کرد .MBDa 52.4

  که گذراندنی عبادت ها را به زبانی جیهی منع می کرد .MBDa 52.5

  پاپت اظهار کرد که خداوند می خواهد که عبادتی او به زبانی نا معلوم گذرانیده شود ولی از سببی رعایه نگردیدنی این امر گمراهی های گوناگون و تعلیم های بدعت تانهادهای پیدا شدند .MBDa 52.6

  اینم روم قرار داد که نوری کلامی خدا را خاموش گردانده اند ، و خلق را در ظلمات بماند ولی خداوند برای نگهداری کلیسا راه های دیگر را پیدا کرد بسیار ولدینس ها و البیگایس ها که در فرانسه و ایتالیا تعقیب کرده شده اند به باگیمیه مهاجرت کرده اند گر چندی انها جراتی اشکار موعضه کردن را نمی کردند به هر حال پنهانی و بغایت با احتمامی زحمت می کشیدند همین طور از صد ساله به صد ساله تعلیمات های حقیقی دینی داده، و نگاه داشته می شدند .MBDa 52.7

  هنوز پیش از گوس در باگیمیه ادمانی بودند ، که رسوای های کلیسا و فسق و فسادی خلق را به طوری اشکارا سر زنیش می کردند عقیده های انها می اوردند روحانی این به ترس امده به مقابلی پیروانی انجیل بر خواستند، و تعقیبات ها از یافتند . انها که مجبور بودند عبادت های خود را در جنگل زار ها و کوه ها گذرانند، در این جا نیز از جانبی سربازان تعقیب می شدند و بسیار از انها در این تعقیبات ها جانی خود را از دست داده اند .MBDa 52.8

  بعد تر فرمان در موردی در اتش سوزاندنی همه ای نگرانی براورده شده، که به عقیده های کلیسای کتالیکی پیروی نمی کردند .MBDa 53.1

  ولی جانی خود را از دست داده ، مسیحیان به تن تنه ای ایمانی خود امید می بستند .MBDa 53.2

  یکی از ازار دیده گان که چنین تعلیم می داد که نجات تنها به ایمان به نجات دهنده ای در صلیب میخکوب شده ، به دست اورده می شود .MBDa 53.3

  پیش از مرگی خود گفته بود؛ اکنون خشمی دشمنان بر ما بالا گرفت لیکن همیشه چنین نخواهد بود از میانی خلقی عادی شخصی بی شمشیر و قدرت پیدا می شود .MBDa 53.4

  و به مقابلی او دشمنان نتوان می کردند ، زمانی کار نمایی های لیتر هنوز دور بود لیکن شخصی تولد یافته بود که شهادتش به مقابلی روم باید خلق ها را به لرزه می اورد.MBDa 53.5

  ینگوس در خانواده ای زحمت کش تولد یافته بود او بعد از مرگی پدر بر وقت یتیم ماند مادری پرهیزگاری او که علم اموزش و ترسی خداوند از پور قیمت ترین گنج می شمارید با جد و جهدی تام کوشش پیدا نمودنی این گنج را می کرد در اول گوس در اموزشگاهی اوزیدی تعلیم می گرفت ،MBDa 53.6

  و بعد به دانشگاهی پرگهر داخل شد که اورا به ان جا بی پول قبول کرده اند .MBDa 53.7

  گوس به پرگر با همراهی مادرش سفر کرد، بیوه زنی فقیر به پسری خود هیج چیز داده نمی توانست لیکن به شهری بزرگ نزدیک شده او در پهلوی پسری یتیم مانده ای خود به زانو زد و از پدری ایمانی التجا کرد که برکت های خود را به او عطا کند از احتمال دور بود، که به دعای خود چگونه جوابی نیک گرفتن را مادر پیشبینی کند .MBDa 53.8

  گوس در دانشگاه به زودی با جد و جهدی زیرکانه و موفقیت های برجسته مشهور گردید زندگی بی عیب و رفتاری نرم و خوش به او احترامی عموم را اوده اند .MBDa 53.9

  او پیروی صادق کلیسای کتالیکی بود و صمیمانه کوشش به دست اوردنی برکت های انرا می کرد ، بعضا چنین می شد که به مناسبتی یگان عید او برای ارزشی خواستن به کلیسا می رفت و مبلغ های اخرینی خود را می سپرد و به مراسیم همراه شد .MBDa 53.10

  تا که امرزشی وعده شده را به دست اورد بعدی ختمی دانشگاه او وظیفه ای روحانی تعیین گردید، و به زودی در این وظیفه به کامیابی نایل گردیده به درگاهی امپراتور دعوت کرده شد .MBDa 53.11

  او اینچنین عنوانی پروفیسر را صاحب گشت بعد ریکتاری همان دانشگاهی تعیین گردید .MBDa 53.12

  که خود در تحصیلی ایمل کرده بود به زودی در صرفی یک چند سال شاگرد خاکسار که برای تحصیل مبلغ نداشت افتخاری وطن گردید و نامی او در تمامی اروپا مشهور گشت،MBDa 53.13

  ولی گوس کاری اصلاحات را در دیگر جبهه اغاز کرد یک چند سال بعد از قبول کردنی وظیفه ای روهانی او خطیبی عبادت خانه ای ویفلیم تعیین کرده شد .MBDa 53.14

  اساس گذاری عبادت خانه باری به زبانی جهیزیه موعضه کردن اهمیتی بی نهایت جدی داده برای اجازت دادن درخواست می نمود .MBDa 53.15

  به مقابلیتی روم نگاه نکرده به هر حال در بعضا منطقه های باگیمیه به زبانی مادری خلق موعضه می کردند .MBDa 53.16

  ولی کلا خلق کتابی مقدس را نمی دانستند و در میانی تمامی طبقه های جمعیت فسق و فسادی قبیح ترین پهن می کردند گوس به کلامی خدا اشاره نمود بدی را بی رحمانه مزمت می کرد و در عقلی خلق فهمیدی حقیقت و پاکی را می داد .MBDa 53.17

  یکی از ساکنان پرگه با نامی حیرانم که عاقبت همکاری نزدیکی گوس گردید از انگلستان برگشته با خود اثر های اویکلیف را اورد .MBDa 53.18

  ملکه ای انگلستان که تعلیماتی اویکلیف را قبول کرده بود تا به شوهر برامدنش دختری شاهی باگیمیه بود و به شرافتی دستگیری او اثر های اصلاحات چی به طور وسیع در وطنش پهن می گردیده اند .MBDa 54.1

  گوس این اثر ها را با سرگرمی مطالعه نمود ، او مولفی انها را مسیحی حقیقی نامید و میل به ان داشت که اصلاحاتی پشنهاد نمودنی اورا قبول کند .MBDa 54.2

  گوس هنوز تا به اخر اینرا درک نکرده اند واریزی راهی گشت که باید اورا از کلیسای کتالیکی خیلی دور می برد .MBDa 54.3

  در ان زمان از انگلستان به پره دو شخصی بیگانه امده اند ، ادمانی با معرفت که نیروی حقیقت در قلب های انها جای گرفته بود .MBDa 54.4

  می خواستند این نور را در این مملکتی دور دست نیز پهن کنند ،از براندی اشکار را به مقابلی سورانی کلیسای کتالیکی اغاز نموده انها به زودی مجبور شدند که اصول های موعضه کنی خود را از باعثی تعقیبات های حکومت داران تغییر دهند .MBDa 54.5

  انها که هم رسما و هم موعضه میانی با استعداد بودند قرار داده اند که از هنری خود استفاده برند و دیری نگذشته به شهر وندان دو هنری دستی انها پیشنهاد گردید، یکی از این رسم ها وارید شویی مسیح را به ایرسلیم تصویر میی کرد که او در ان جا بر خری سوار با فروتنی در لباسی از سفر هایی دور دراز کهنه شده و پای اوج با همراهی شاگردانی خود به این شهر داخل می شد .MBDa 54.6

  رسمی دیگر مراسمی سفری پاپا را تصویر می کرد پاپا در تن لباس های باکروفر با تاجی سه شاخه در سر بر اسپی با شکوه اورده شده سوار می رفت پیشا پیش نوازنده گان و از پسی انها کردینل ها و پرلیت ها با لباس های باکروفر در تن قدم می زدند .MBDa 54.7

  این موعضه ای بود که توجهی تمامی طبقه هایی جمعیت را به خود جلب کرد .MBDa 54.8

  اذدهام های بزرگی جمع می امدند .MBDa 54.9

  معنای هر دو رسم قریب به همه فهماند بود اختلافات میانی فروتنی و خاکساری مسیح و غرور و حوا بلندی پاپا که خود را بنده ای او می شمارید .MBDa 54.10

  بسیاری ها را به حیرت اورد در پرگه اعتراضی بزرگی به عمل امده اند و این دو شخصی مسافر غیب زدن را بهتر دانیستند ولی سبقی داده ای انها فراموش نگشت ،MBDa 54.11

  این رسم ها به گوس تاثیری سخت رسانده اورا وادار نموده اند که کتابی مقدس و اثر های اویکلیف را با کوششی و غیرتی باز هم قویتر بی اموزد گر چندی که او هنوز برای پوره قبول کردنی تعلیماتی اویکلیف اماده ؛ نبود لیکن چهره ای اصلی حکایتی پاپا را روشن تر دید و باز با جد و جهدی زیادتر هوا بلندی خود پرستی و فاسقی روحانیان ی کلیسای کتالیکی را مزمت می کرد .MBDa 54.12

  نوری حقیقت از باگیمیه به جرمنی وارید شد زیرا که بی ترتیب های در دانشگاهی پرگه به عمل امده بسیار دانشجویانی نیمیس را برای به خانه های خود بر گشتن مجبور نمودند .MBDa 54.13

  بعضی از انها از گوس دانشی اولین را در موردی کتابی مقدس گرفتند و اکنون انجیل را در وطنی خود موعضه می کردند .MBDa 54.14

  خبری حادثه های در پرگه به عمل امده به روم رسیدند و دیری نگذشته به گوس فرمانی به نزدی پاپا حاضر شدن داده شد .MBDa 54.15

  به این فرمان اطاعت کردن معنای مرگ را داشت شاه و ملکه ای باگیمیه دانشگاه اعیان و اشراف و کارمندانی دولتی به پاپا با خواهشی اجازتی در پرگه مانندی گوس و برای روشنی اندازی های لازمی فرستادن نماینده گانش مراجعت کردند به جای قانع گردانیدنی این خواهش پاپا تفتیشاتی سودی را اغاز نموده گوس را محکوم و همه ای ساکنانی پرگه را از کلیسا خارج کرد .MBDa 54.16

  در ان زمان ها چنین حکم نارامی عمومی را به میان می اورد و عمل های که هنگامی اجرای این حکم به جا اورده می شدند به ان روانه شده بودند، تا مردم را هر چی سخت تر بترساند که به پاپا چون به نایبی خدا نگاه می کرد که در دست کلید های اسمان و دوزخ را داشت و صاحبی قدرتی عملی نمودنی هم سود های شهروندی و هم دینی بود .MBDa 54.17

  ادمان باوری داشتند که دروازه های بهشت برای نفراتی بسته شدند .MBDa 55.1

  که از کلیسا خارج کرده شدند و تا زمانی که پاپا این حکم را بیکار نکند مردگان به بهشت راه یافته نمی توانند ؛ چون نشانی این جزای دهشت اچری همه ای عبادت گذاری ها قطع و کلیسا ها بسته شدند، و مراسیم های طویانه در حویلی های کلیسا ها گذرانید می شدند به خاک سپاریدنی مردگان در زمین های مقدس گردانده شده منع کرده شد و مردگان را بی اجرای یگان مراسیم در هر جا به خاک می سپاریدند با چنین اصول های که به تصورات های ادمان تاثیر می رساند روم کوشش به خود تابع گردانیدنی ادمان را می کرد .MBDa 55.2

  تمام پرگه به اضطراب امد .MBDa 55.3

  بسیاری ها گوس را در بدبختی به سرشان امده گناهکار می کردند و طلب داشتند که اورا به سودی روم سپارند ؛ برای خاموش گشتنی طوفانی برخاسته اصلاحات چی به مدتی معینی به زادگاه خود برگشت .MBDa 55.4

  به دوستانی در پرگه مانده مراجعت نموده او چنین نوشته بود اگر چی من شما را ترک کرده باشم هم تنها از برای ان که به مانندی عیسای مسیح رفتار می کنم.MBDa 55.5

  امکانیت دادن لازم نیست تا که ادمایی بدخواه خود را به محکومیتی ابدی گرفتار کنند به سری ادمایی پرهیز گار تعقیبات ها و نا خوشی ها را اوردن لازم نیست .MBDa 55.6

  من باز از برای ان به مدتی معینی دور شدم، که احساس می کنم، که روحانیانی خدا بی خبر می توانند مبارزه ای دور و دراز برند و موعضه ای کلامی خدا را منع کنند لیکن من شما را نه از برای ان ترک کردم که شما از حقیقتی الهی دست کشید که من از برای ان با مددی خدا اماده ام جان سپارم .MBDa 55.7

  گوس کاری خود را قطع نکرد بلکه به دهه های گرد و اطراف سفر نموده در همه جا به ادمانی تشنه یی حقیقت موعضه می کرد .MBDa 55.8

  همین طور چاره های که پاپا برای پخش کنی موعضه ای انجیل عملی نموده بود باعث باز هم بیشتر پهن گشتنی ان گردیده اند زیرا که ما نه بر ضدی راستی بلکه فقط برای راستی قوت داریم .2قورنتیان ۱۳:۸MBDa 55.9

  برای گوس روز های مبارزه ای پور عذاب اغاز یافتند .MBDa 55.10

  گرچندی کلیسا باوری داشت که اورا با ضربه های تند رو مانندی خود دلشکسته گرداند .او هنوز هم احترامی کلیسا را به جا می اورد کلیسای روم مثلی پیش برای او عروسی مسیح بود پاپا باشد نماینده ای و نایبی خداوند در حقیقت گوس نه به مقابلی عقیده ها بلکه به مقابلی جنایت های مبارزه می برد. ،MBDa 55.11

  که حاکمیتی پاپا روا می دانست میانی دلیل های عقل و طلبات های وجدانی او مبارزه ای شدید می رفت .MBDa 55.12

  اگر این حاکمیت عدالت پرور و درست کار باشد چی طور که او می شمارید پس برای چی او ضرورتی به ان مقابلیت نشان دادن را احساس می کند؟MBDa 55.13

  اطاعت کردن، چی طوری که او می دید معنای گناه کردن را داشت، پس برای چی اطاعت به کلیسای حقیقی مقابلیتی میانی وجدان و عقل را به میان می اورد؟MBDa 55.14

  او نمی توانیست این مشکل را حل کند یگان لحظه ای شبهه ها اورا ازاد نمی گذاشتند .MBDa 55.15

  و در اخر او به چنین خلاصه امد :MBDa 55.16

  حادثه های تکرار می شوند که هنگامی زندگی عیسای مسیح به عمل امده بودند وقتی که روحانیانی گناه کار حاکمیتی قانون خود را برای عمل های غیر قانونی خود را برای عمل های غیر قانونی استفاده می بردند .MBDa 55.17

  گوس اینرا چون اساس قبول نمود به دیگران نیز تعلیم می داد که وجدان را باید حقیقت های با عقل قبول شده ، ای کتابی مقدس اداره کنند با عباره ای دیگر یگانه راهی حق را به سوی حقیقت تنها خدا نشان می دهد که به واسطه ای کتابی مقدس سخن می گوید نه کلیسا که به واسطه ای پیشوایانی دین سخن می گوید ؛MBDa 56.1

  بعد از چندی که نا ارامی ها در پرگه خاموش گشته اند گوس به عبادت خانه ای ویفلیم برگشت تا که با غیرت و مردانگی بیشتر کلامی خدا را موعضه کند .MBDa 56.2

  دشمنانی او با غیرت و پور اقتدار بودند ، ولی ملکه و قسمی زیادی اهلی در بار اینچنین قسمی اساسی خلق اصلاحات چی را دستگیری می کردند .MBDa 56.3

  بسیاری ها حیاتی پرهیز کارانه ای و تعلیماتی پاک و عالی او را با تعلیماتی فاسقانه ای روم و چشم گرسنگی و بد اخلاقی پیشوایانی دین مقایسه نموده دستگیری کردنی گوس را برای خود شرف می دانستید .MBDa 56.4

  تااین زمان گوس مستقیلانه کار می کرد لیکن اکنون به کاری اصلاحات ایاریم همراه شد که هنوز در انگلستان تعلیماتی اوسکلی را قبول کرده بود و شروع از این لحظه این دو مرد انچنان با همدیگر زیج پیچیده اند که حتا در لحظه ای مرگ جدا نشدند .MBDa 56.5

  ایارنیم صاحبی استعداد های برجسته سخن ور و دانش مند بود که اورا در جمعیت صاحب احترام و دوستدار گردانده بودند .MBDa 56.6

  ولی گوس مردی بیشتر عقیده اش استوار و متین بود دور اندیشی با تمکین گوس برای ایارنیم تند مزاج و اتشین که با فروتنی مسیحی برتریتی معنوی دوستی خود را اعتراف می کرد و به مصلحت هایش گوش می داد با زحمت های یکجا به ای انها کاری اصلاحات صورت گرفت .MBDa 56.7

  خداوند عقل و خردی این دو مرد را با نوری تابان منور گردانده اند به انها بسیار گمراهی های روم را اشکار کرد.،MBDa 56.8

  انها ان پور رنگی نور را که باید به جهان فرو می ریخت نگرفته اند با یاری این دو مرد خدا خلق را از ظلمانی کتالیسیزم بیرون اورد.MBDa 56.9

  لیکن انها را مانعه های جدی زیاد انتظار بودند و خدا انها را قدم به قدم به پیش برده برایشان ان مقدار حقیقت های را اشکار می کرد، که انها قدرتی درک کردنش را داشتند ..MBDa 56.10

  انها برای یکباره قبول کردنی تمامی نوری حقیقت اماده نبودند اگر نوری حقیقت با تمامی پوره گی اش به انها اشکار می گشت انگاه انها به مانندی ادمانی مدتی دراز در تاریکی قرار داشته. ،MBDa 56.11

  قوتی برداشت نمودند تابیشی افتابی ظهر را نمی کردند بنا بر این خداوند نوری حقیقتی خود را به این مرد ها کم کم به ان اندازه ای که خلق برای قبول کردنش اماده بود .MBDa 56.12

  اشکار می ساخت در هر یک صد ساله مردانی صادقی جدید پیدا می شدند.MBDa 56.13

  که خلق را در راهی اصلاحات باز هم پیشتر می کردند .MBDa 56.14

  جدایی در کلیسا دوام می کرد اکنون سه پاپا برای به سری قدرت امدن تلاش می کردند و مبارزه ای میانی انها جهانی مسیحی را پور از جنگ و جنجال و جنایت ها گرداند پاپا ها دیگر به لعنت خوانی ها به جانبی یکدیگر قناعت نکرده به دست یراق گرفته اند هر یکی از انها کوششی جمع اوردن قشون های خود و با یراق تامین نمودند انرا می کرد و برای به دست اوردن مبلغ های ضروری در همه جا هدیه ها منسب ها و برکت های کلیسا به سودا گذاشته می شدند .MBDa 56.15

  روحانیان به پیشوایانی عالی خود پیروی نموده از سلیمانیه و عملیات های حربی استفاده بردند .MBDa 56.16

  تا که حاکمیتی خود را استوار و دشمنان را تابع گرداند ین گوس با جسارتی نه با روز بلکه با گذشتی هر یک ساعت افزایش یابنده روح بلندانه بر ضدی پلیدی های که به نامی دین عملی می شدند برامد می کرد و خلق به طوری اشکارا روحانیانی متالیک را در بدبختی های که جهانی مسیحی را به دامی خود کشیده بودند عیب دار می کرد .MBDa 56.17

  وباری دیگر به نظر چنین می نمود، که شهری پرگه در عرفه ای زدو خوردی خونین قرار دارد، به مانندی زمان های پیش، مردی خدا در ان عیب دار کرده می شد، که او اسراییل را به اضطراب انداخته است.MBDa 56.18

  شهر از نو به لعنتی پاپا گرفتار شد شد و ین گوس مراتبه ای دوم به زادگاهی خود برگشت صدای که با چنین یک صداقت مندانه و مردانگی از منبری عبادت خانه ای ویفلییم در موردی حقیقت شهادت می داد، خاموش ماند، به ین گوس از منبری باز هم بلند تر به تمامی جهانی مسیحی مراجعت نموده موعضه کردن لازم بود، پیش از ان که او باید به حقیقت صادق بودنش را با جانی خود اثبات می کرد .MBDa 57.1

  برای معالجه ای زخم های که اروپا را خراب کرده بودند در کانون انجمنی عمومی جهانی جمع امد این انجمن از جانبی یکی از ان سه پاپا های با هم مقابلیت نشان دهنده ایعانی XXIIMBDa 57.2

  با تاکید و ایستادگی امپراتوری سیگیزوند برپا کرده شد پاپا ایعانی که رفتار هایش حتا از جانبی پریلت های چون همه ای اهلی دینی ان زمان فاسق ایعرای تنقید هم نمی شد .MBDa 57.3

  عموما در برپا نمودن انجمن حوسمند نبود لیکن او جراتی به خواهشی سیگیزموند اعراض کردن را نداشت .MBDa 57.4

  مساله های اساسی که باید در این انجمن حلی خود را می یافتند اینها بودند .:MBDa 57.5

  خاتمه بخشیدن به جدای و مخالفت در کلیسا و ریشه کن کردنی بدعت.MBDa 57.6

  در یکجایگی با دو پاپای با پاپا ایعانه مخالفت کننده ین گوس نیز چون موعضه کننده ای تعلیماتی جدید دعوت شده بود پاپا های ذکر یافته از تقدیری خود در هراس افتاده خود ظاهر نشده نماینده جان شان را فرستادند ؛MBDa 57.7

  پاپا ایاعنه را که خود را چنین وانمود می کرد که گویا این انجمن با تشبث او دعوت شده باشد، احساساتی بدتری عذاب می داد او امپراتور را به مقصد های مخفی از تخت سرنگون نمودن خود گمان بر می کرد و از ان می ترسید .MBDa 57.8

  که برای همه ای بدکردار های، که تخت و تاج را بدنام کرده اند و جنایت های که برای حمایه ای ان اجرا شده اند ،جواب دادن لازم می اید لیکن به هیج چیزی نگاه نکرده او با کروفری زیاد با همراهی شخصیت های عالی مرتبه و اهلی در بار به کانستنس وارد گشت .MBDa 57.9

  همه ای خخادمانی دین و حکومت دارانی شهری با جمعی زیادی مردم به پیشوازی او برامدند در بالای سری او شامیانه ای زرین پهن شده بود، که انرا چهار سودیه ای اساسی برداشته می بردند .MBDa 57.10

  پیشاپیش نمایشی با تنتنه حرکت می کرد، لباس های با شکوهی کردینل و اهلی دربار تصورات های باز هم تاثیر بخش می رساندند.MBDa 57.11

  در همین وقت به کانستنس شخصی دیگر نزدیک می شد همه ای خطر های به گوس تحدید کننده برایش خوب معلوم بودند او درک نمود، که ممکن است قربانی تهمت های روحانیانی خون خوار گردد، بنابر این به طوری یک عمری با دوستانی خود خیر باد نموده، به سفر برامد صرفی نظر از ان که او از نامی شاهی بیگامیه حجتی مخصوصی را گرفت، که حمایه ای اورا کفالت می داد و در راه یه او باز چنین یک نتیجه ای دیگر از نامی امپراتور سیگیزموند سپاریده شده بود، به هر حال او به مرگ امادگی می دید.MBDa 57.12

  در مکتوبی که به دوستانی در پرگه مانده اش نوشته بود، او چنین می گفت ؛:MBDa 57.13

  برادرانی من با حجتی مخصوص از نامی شاه به سفر می برایم تا که با دشمنانی خونخواری خود رو به رو شوم...MBDa 57.14

  لیکن من خود را به دستی خدای قادر و نجات دهنده ای خود می سپارم من باور دارم که او دعا های اتشین شمارا می شنود و خرد و دانشی خود را به من عطا می کند .MBDa 57.15

  تا که با دشمنانم مبارزه کرده بتوانم، تا این که من در حقیقت و راستی استوار گردم و وسوسه ها زندان و اگر لازم شود مرگ را به خوبی پیشواز گرفته توانم ،MBDa 57.16

  عیسای مسیح برای عزیزان خود عذاب کشیده بود، و تعجب اور نیست که او به ما نمونه ی چی طور با پور صبری از سر گذراندن همه اب عذاب ها را از بحرین جات بابی مان باقی گذاشته است،MBDa 57.17

  او خدای ماست و ما افریده ای او او خداوند است و ما مخلوق او پس برای چی ما عذاب نکشیم در حالی که عذاب ها مارا پاک می گردانند .MBDa 57.18

  بنابراین عزیزانم اگر مرگ من به جلال یابی نامی او مساعدت کند پی دعا کنید تا که این وقت زودتر فرا رسد، و او به من برای مردانه وار پسی سر نمودن همه ای ان چیزی که مرا انتظار است یاری رساند ولی اگر اراده ای خداوند باشد که من باز به نزدی شما برگردم پس به نامی او دعا گویید تا که من با وجدانی پاک برگردم،MBDa 58.1

  و گوس را عادلانه نامید، غیر از حقیقت های مقدسی که تنها تعلیم می دادند .MBDa 58.2

  ایرانیم به این نیرنگ رو اورده امید داشت، که صدای وجدانش را خاموش می گرداند و از مرگ رهای می یابد ؛ ولی در تنهایی با وجدانی، خود او رفتاری خود را اشکار و روشن درک نمود .MBDa 58.3

  مردانگی و صداقتی گوس را به خاطر اورده، رفتاری اورا با دست کسب خود از حقیقت مقایسه کرد در موردی عیسای مسیح اندیشه کرد، که وعده ای به او خدمت کردن را داده بود، مسیحی که از برای او مرگی پور ضربه را از سر گذرانده بود .MBDa 58.4

  تا زمانی دست کشی از عقیده های خود، او در همه ای عذاب و مشقت هایش ارامی و دستگیری را در وعده های پور مهری خداوند پیدا می کرد. ،MBDa 58.5

  لیکن اکنون عذاب های وجدان جانی اورا عذاب می دهد، ایرانیم خوب می دانست، که پیش از فرا رسیدنی ساعتی صلح و اشتی با روم به او از بسیار چیز ها دست کشیدن لازم می اید .MBDa 58.6

  روحی که او به ان قدم نهاد می توانست به پوره اینکار کردنی حقیقت اورده رساند .MBDa 58.7

  و او قراری قطعی داد، که از برای خلاصی از عذاب و مشقت های کوتاه مدت از خداوند رو گرداند .MBDa 58.8

  دیری نگذشته اورا از نو به انجمن اوردند اطاعت کاری او داوران را قناعت مند نگرداند .MBDa 58.9

  تنها از مرگی گوس به شوق امده تشنه ای قربانی های جدید بودندMBDa 58.10

  ایرانیم تنها درر صورتی کاملا دست کشیدن از حقیقت می توانست حیاتی خود را نگاه دارد لیکن او قرار داد، که از ایمانی خود اشکارا شهادت دهد و از پسی برادری اذیت دیده ای خود به گلخانه ای اتش در اید ،MBDa 58.11

  او دست کشی اولین خود را رد نمود و چون مردی به مرگ محکوم شده تجارتی حمایه نمودنی خود را با تن تنه طلب کرد .MBDa 58.12

  پریلت ها که از تاثیر و نفوذی سخنان های او هراس داشتند ایستادگی می کردند .MBDa 58.13

  که او تنها عادلانه بودنی عیب نامه ای به مقابلی او پیشنهاد شده را تصدیق یا این که رد کند ، ایرانیم به مقابلی چنین بی رحمی و بی عدالتی اعتراض بیان کرد .MBDa 58.14

  در دوامی سه صد و چهل روز شما مرا در تح خانه ای دهشت انگیز نگاه داشتید .MBDa 58.15

  گفت و جو، من از همه چیز محروم بودم و در میانی چرک و فساد زندگی می کردم و بعد شما مرا به این جا اورده و خواهش های دشمنانی خون خوارم را به نظر گرفتهMBDa 58.16

  سخنانی مرا نمی خواهید بشنوید...MBDa 58.17

  اگر شما در حقیقت خردمند باشید و می خواهید که برای این جهان نور باشید پس اندیشه کنید تا که کاری کرده ، به مقابلی عدلت رفتار نکنید ان چیزی که به من دخل دارد پس من میبنده ای عاجز هستم، حیاتی من نا چیز است و اگر من شما را از جزای نا عادلانه اگاه می کنم، پس ان را بیشتر از برای شما می کنم نه از برای خودMBDa 58.18

  در اخر خواهشی اورا به جا اوردند ایرانیم در حضوری داوران به زانو درامده دعا کرد، تا که روحی مقدس فکر ها و سخنانی اورا اداره کند تا که از زبانی او یگان نفری صدا ندهندMBDa 58.19

  که بر خلافی حقیقت باشد یا لایقی استادش نباشد ان روز در او وعده ای به مسیحیانی اولین داده ای خداوند اجرا شد :MBDa 58.20

  و به خاطر من شما را نزدی حاکمان و پادشاهان خواهند برد...MBDa 58.21

  لیکن چون شما را تسلیم کنند، اندیشه نکنید که چگونه و یا چی باید بگوید زیرا که در ان ساعت به شما اعطا خواهد شد ، که چی باید گفت زیرا که گوینده شما نیستند بلکه روحی پدری شماست که در شما گوینده است .متا۱۰:۱۸_۲۰MBDa 58.22

  سخنانی ایرانیم حتا در میانی دشمنانش حیرت و شوق را به میان اوردند در دوامی یک سالی پوره او در تحت خانه ای محبوس بود و از امکانیتی خواندن و حتا دیدنی روشنایی خدا محروم گردید عذای های طاقت فرسای جسمانی و اضطراب های روحی را از سر گذراند .MBDa 59.1

  لیکن به این نگاه نکرده، او نه انچنان دلیل های پور قوت و روشن و مرتبی می اورد، که گویا تماما این مدت را در امادگی و علم اموزی گذرانده باشد، او توجهی شنوندگانی خود را به شماره ای زیادی موعضه چیان جلب نمود. ،MBDa 59.2

  که از جانبی داورانی طمع جویی محکوم شده بودند قریب در تمامی نسل ها شخصیت های بودند، که کوششی روح بلند نمودند هم زمانی خود را می کردند ،لیکن با شرمندگی از جمعیت رانده می شدند، اما با گذشتی مدتی معینی وقت صاحب عزت و احترام می گردیدند حتا خودی مسیح نیز از جانبی سودی نا عادلانه چون جنایت کار محکوم شده بود .MBDa 59.3

  هنگامی اینکار کردنی عقیده های خود ایرانیم عادلانه بودنی جزای نسبتی ینگوس براورده شده را تصدیق نمود، ، لیکن اکنون به طوری اشکار از این عملی خود افسوس خورده، بیگناهی و پاکی این مردی جفا دیده را اعتراف کرد .MBDa 59.4

  من اورا از ایامی کودکی اش میشناختم، گفت اوMBDa 59.5

  او به درجه ای عالی مردی عالی همت ، عدالت پرور و پاک سرشت بود .MBDa 59.6

  صرفی نظر از بی گناهی اش او محکوم کرده شد...MBDa 59.7

  من باشم اماده ام جان سپارم و از عقیده خود در نزدیکی عذاب های دست نمی کشم، که شاهدانی دروغی و ان دشمنانم اماده کرده اند، که روزی برای تهمت های شان در نزدی خداوند، که اورا هیج کس فریب کرده نمی تواند ، جواب می گویند .MBDa 59.8

  ایرانیم خود را برای اینکار کنی حقیقت سرزنش نموده دوام داد. :MBDa 59.9

  از همه ای گناه های، که من از ایامی کودکی ام صادر کرده ام، هیج کدامش با چنین باری سنگین وجدانی مرا عذاب نمی دهد و به من چنین درد و المی زیاد را نمی رساند، چون گناهی، که من انرا در این مکانی کثافتی اجرا کرده، وقتی که جزای نا عادلانه را نسبتی اویکلیف و ینگوسی پاک سریشت، دوست و استاد خود جانبداری کردم ،MBDa 59.10

  بلی با تمامی هستی ام من از این گناهی خود توبه می کنم و با دهشت اقرار می شوم .MBDa 59.11

  که از مرگ ترسیدم و تعلیماتی انها را محکوم کردم .MBDa 59.12

  و من از خدای قادر التجا می کنم، که گناه های مرا عف کند و مخصوصا این گناهی اخرین را که از همه ای دیگر گناه هایم بدترین است .MBDa 59.13

  او به داورانی خود مراجعت نموده، با اراده ای قویی چنین گفت ؛:MBDa 59.14

  شما اویکلیف و ینگوسی را نه از برای ان به قتل محکوم کرده اید، که انها تعلیماتی کلیسا را تحقیر کرده اند بلکه از برای ان که انها عمل های ناپاکی خانمانی دین چشم گرسنگی، کیبر و غرور و شماره ای زیادی فسق و فسادی پرلیت ها و روحانیان را اشکار می کردند .MBDa 59.15

  گفته های انها را اینکار کردن نا ممکن است ، و من نیز به عقیده های انها هم فکر هستمMBDa 59.16

  سخنرانی او بریده شد پرلیت ها از غضب به لرزه امده، فریاد می زدند ، باز کدام دلیل ها لازم اند؟ در نزدی ما بدعت کاری اشدی ایستاده است .MBDa 59.17

  ایرانیییم ارام و اسوده خاطر خطاب کرد:MBDa 59.18

  شما فکر می کنید، که من از مردن می ترسم؟MBDa 59.19

  شما مدتی دراز مرا در تحت خانه ای دهشت انگیز از مرگ نگاه داشتید .MBDa 59.20

  شما با من حتا از ترک یهودی و بت پرستان دیده بد تر مناسبت کرده اید .MBDa 59.21

  جسمی من عینا زنده در استخوان هایم پوسید ولی با وجودی این من شکایت نمی کنم .MBDa 60.1

  زیرا که شکایت ها انسانی را، که قلب و روح دارد پست می زنند لیکن من حیرانی ان را به چنین مناسبتی وحشیانه نسبتی مسیحیانم بیان نکرده نمی توانم .MBDa 60.2

  از نو طوفانی خشم و غضب سر زد و ایرانیم فورا به محبث بردند لیکن در میانی حضور داشته گان ادمانی یافت شدند، که سخنانی ایرانیم به انها تاثیری رد ناپذیر گذاشت..،MBDa 60.3

  انها می خواستند اورا نجات دهدMBDa 60.4

  ایرانیم را شخصیت های عالی مرتبه ای کلیسا خبر می گرفتند و راضی می کناند .MBDa 60.5

  که به کلیسا تابع شود به او اینده ای درخشان را وعده می کردند اگر مقابلت را به روم قطع کند .MBDa 60.6

  لیکن به مانندی استادی خود، که به او نیز تمامی جلال و شهرتی این دنیا پیشنهاد گردیده بود، ایرانیم در عقیده های خود استوار ماند .MBDa 60.7

  از روی کتابی مقدس اثبات نماید، که من حتا کرده امMBDa 60.8

  می گفت او و انگاه من از عقیده هایم دست می کشم.MBDa 60.9

  کتابی مقدس!MBDa 60.10

  فریاد زد یکی از وسوسه کاران، خیر چی مگر ان باید معیاری همه ای چیز گردد؟MBDa 60.11

  ولی که ان را بی شرح و اضاحی کلیسا فهمیده می تواند؟MBDa 60.12

  مگر عرف و عادتی ادمان نظر به انجیلی نجات دهنده ای ما به باوری ارزنده ترند؟MBDa 60.13

  جواب داد ایرانیییمMBDa 60.14

  پولوس ایمان داران را به اطاعتی عرف و عادت های انسانی دعوت نمی کرد، بلکه به انها چنین می گفت ؛MBDa 60.15

  نوشته ها را بی ام وزید .MBDa 60.16

  بدعت کار فریاد زد نماینده ای کلیسا من بی هوده این قدر وقت تورا راضی کردم من می بینم که تو جن زده ییMBDa 60.17

  دیری نگذشت جزای حکمی مرگ براورده شد و ایرانیم به همان جای بودند، که در ان جا گوس را به قتل رسانده ، بودند او هنگامی راه رفتن سرود می خواند و چهره اش از خوشحالی و ارامی می درخشید .MBDa 60.18

  نگاهی او به مسیح نگرانیده شده بود و مرگ برای او همه گونه دهشتش را گم کرده بود .MBDa 60.19

  وقتی که قاتل خواست اتش را از پپسی او روشن کند ایرانیم صدا کرد .MBDa 60.20

  جسورانه به اینجا، به پیش برا !MBDa 60.21

  اتش را در نزدی چشمانی من روشن کن اگر من می ترسیدم ان گاه در این جا نمی بودم ،MBDa 60.22

  وقتی که اتش اورا از هر طرف فرا گرفت اخرین سخنانی او در دعا بیان شدند .:MBDa 60.23

  خداوند، پدری مقتدیر به من رحم نما و گناه های مرا ببخش ، زیرا تو میدانی، که من حقیقتی تورا همیشه دوست می داشتمMBDa 60.24

  صدای او خاموش گردید، لیکن لبهایش ارامانه دعا می گفتند وقتی که اتش عملی مرگ اوری خود را به انجام رساند، خاکستری ایرانیم یکجا یه با خاک جمع اورده شده، به مانندی خاکستری گوس به دریای ریین پرداخته شد .MBDa 60.25

  مردانی نور اور و صادقی خدا همین طور جان دادند ، لیکن نوری حقیقت را که انها موعضه می کردند، نوری نمونه ای مردانگی انها را خاموش کردن ناممکن بود .MBDa 60.26

  به مانندی ان که هیج کی افتاب را به عقب گردانده نمی تواند همین طور هیج کی به پهن شویی صبح شفق، که بر تمامی عالم شعله ور گردیده بود خلل رسانده نمی توانست.MBDa 60.27

  قتلی ینگوس ترکشی نارضایی را در باگیمیه به میان اورد تمامی مردم درک کردند، که او قربانی قهر و غضبی روحانیان و خیانتی امپراتور گردیده است .MBDa 61.1

  در خصوص او چون در موردی معلمی به حقیقت صادق سخن می گفتند و ان انجمنی، که نسبتی او حکمی مرگ را روا دیده بود، در قتل عیب دار کرده می شد .MBDa 61.2

  اکنون تعلیماتی او دقتی همه را به خود جلب کرد اثر های اویکلیف در زمانی خود با فرمانی پاپا در اتش سوزانده شدند .MBDa 61.3

  لیکن، اکنون اثر های باقی مانده ای او، که پنهان کرده شده بود، بیرون اورده شدند ، و انها را در برابری کتابی مقدس یا ان قسم های ان، که امکانیتی خریداری شان ممکن بود، اموخته می شدند و با همین راه بسیاری ها عقیده ها یا ایمانی اصلاحات چیان را قبول می کردند .MBDa 61.4

  قاتلانی گوس نمی توانستند، در کنار بمانند و ارامانه به تن تنه ای کاری قربانی خود نظارت کنند پاپا و امپراتور با کوشش های یکجایه قرار دادند .MBDa 61.5

  که این حرکت را پخش کنند و قشون های سیگیزموند به باگیمیه حمله اوردند .MBDa 61.6

  لیکن ازاد کننده نیز پیدا شد.MBDa 61.7

  ژیژکه یکی از مشهور ترین جنرالی زمانی خود سرفرمانده یی قشون های باگیمیه گردید، که بعدی اعلانی جنگ در حال پوره نابینا گشت،MBDa 61.8

  به کمکی خدا تکیه کرده وبه عدالت پروری کاری خود اخلاص داشته، خلق قشون های پرقدرتی جدید می ف ستاد، لیکن انها شرمنده وار از باگیمیه بر می گشتند پیروانی گوس از مرگ نهراسیده با مردانگی بی مانند می جنگیدند و هیج چیز انها را روح افتاده کرده نتوانست .MBDa 61.9

  با گذشتی یکچند سال از اهالی جنگ ژیژکه ای دلیر این عالم را ترک کرد و جای اورا پراکاپ،جنرالی جسور و با استعداد گرفت، که در بعضی مناسبت ها حتا راهبری احتیاط گر بود .MBDa 61.10

  دشمنانی باگیمیه از مرگی سربازانی نابینا خبر یافته، قرار دادند، که لحظه ای مساعدی برگردانیدنی حکمرانی از دست رفته فرا رسیده است، پاپا به مقابلی پیروانی گوس یوریش صلیبی اعلان نمود و از نو به باگیمیه لشکری بزرگ رهسپار گشت.MBDa 61.11

  لیکن ان نیز به مقابلیتی سخت ترین گرفتار شد .MBDa 61.12

  یوریشی دوم اعلان کرده شد، در همه ای ان مملکت های اروپا که پاپا را جانبداری می کردند، سفر بری مردان، جمع اوری مبلغ و یراقی اصلحه به راه مانده شده بود.MBDa 61.13

  بسیاری ها در زیری پرچمی پاپا با امیدی به زودی به قتل رساندنی بدعت کارانی باگیمیه سفر می اراستند .MBDa 61.14

  از باوری به غلبه روح بلند گردیده، قشون های زیاد به باگیمیه حمله اوردند و خلق مراتبه دیگر متحد گردید، تا که دشمن را مردانه وار پیشواز گیرد.MBDa 61.15

  قشون های هر دو جانب به مقابلی همدیگر با سرعت حرکت می کردند .MBDa 61.16

  تا دمی که در اخر تنها دریا انها را از هم جدا کرد.MBDa 61.17

  برتریتی حربی به جانبی صلیب داران بود، اما به جای ان که از دریا گذراند و با گوسیت ها مبارزه برند، انها خاموشانه باز ایستادند و به جنگ اورانیوم در رو به روی انها قرار گرفته، نگاه می کردند .MBDa 61.18

  هنگامی تمامی قشون های پاپا را دهشتی اسرار انگیزی فرا گرفت و ارتشی پر اقتداری بی جنگ، گویا با اشارتی دستی نا عیانی باشد، بی نظام و بی ترتیب گردیده پراکنده شد .MBDa 61.19

  گوسیت ها به دشمن ضربه ای حلاکت اور زدند.MBDa 61.20

  قشون های که در حال گریز بودند را زیاد به دست اوردند همین طور جنگ به جای قشاقی به گوسیت ها ثروتمندی اورد .MBDa 61.21

  بعدی یکچند سال، در زمانی پاپا جدید، یوریشی جدیدی صلیب داران اعلان کرده شد و از نو در همه ای ان مملکت های اروپا، که پاپا را جانبداری می کردند .MBDa 62.1

  سفر بری تمامی قوه ها و واسطه ها اغاز یافت .MBDa 62.2

  به اشتراک چیانی این یوریش همه گونه افضلیت ها، از ان جمله امرزشی پوره اب قبیح ترین جنایت ها را وعده می کردند به همه ای فوتی ده گانی این جنگ هدیه ها را در بهشت و به زنده مانده گان باشد عزت و احترام و مکافات های همت اوری را وعده می دادند .MBDa 62.3

  و از نو ارتشی بزرگی جمع امد که شرحه دار عبور نموده به باگیمیه حمله اورد .MBDa 62.4

  قشون های گوسیت ها عقب نشینی نموده دقتی استقلال گران را به درونی مملکت جلب و انها را به وسوسه ای غلبه ای نزدیک شونده گرفتار نمود .MBDa 62.5

  در اخر قشون های پراکاپ باز ایستاده اند و برای زد و خورد با دشمن امادگی می دیدند .MBDa 62.6

  و تنها اکنون صلیب داران هنگامی خود را درک نموده به موقع گیری شروع کردند هنوز پیش از پیدا شدنی گوسیت ها در میدانی جنگ، صلیب داران را، که صدای نزدیک شویی انها را شنیدند، دهشت فرا گرفت هم جنرال ها و هم عسکرانی قطاری یراقی های خود را پرتافته به هر طرف گریختند .MBDa 62.7

  نماینده ای پاپا، که قشون ها را رهبری می کرد، بیهوده کوششی سرجمع اوردند سربازانی به هراس افتاده و پراکنده شده را می نمود از کوشش هاب بی نتیجه ای خود بی مدار گردیده در اخر در میانی اذدهامی گریخته ایستاده کشاله کرده بوده شد، صلیب داران به طوری پوره شکست خوردند و گوسیت ها از نو غنیمتی زیاد به دست اوردند .MBDa 62.8

  همین طور، مراتبه ای دوم لشکری بزرگ، که از جانبی دولت های پور اقتداری اروپا تامین کرده می شد .MBDa 62.9

  و جنگ اورانیوم دلیر و جسور برای جنگ اماده شده عبارت بود، مجبور شد لی یگان زدو خورد با حمایت گرانی چنین یک مملکتی خورد و چشم نارس راحی گریز را پیش گیرد در همه اب ابن عملی قدرتی الهی نمایان بود .MBDa 62.10

  اصلاح گران به صورتی غیری عادی مغلوب کرده شدند ، ان که قشون های فرعون را در بحری کولزوم محو کرد ، و لشکری میدیانییانرا به فرار نمودن از جیدون و یه صد سر بازی او مجبور نمود ان که در یک شب اشوریانی مغرور را پراکنده کرد، مراتبه ای دیگر دستی خود را دراز کرد تا که اصطلاح گران را جزا دهند ان وقت سخت هراسان شدند زیرا که خدا استخوان های محاصره کننده ای تو را پریشان کرد .MBDa 62.11

  انها را خلیل کرده ای چون کی خدا انها را رد کرد.زبور۵۲:۶MBDa 62.12

  انگاه پیش پایانی کلیسای کتالیکی که همه گونه امیدی غالب امدن را از دست داده بودند به نیرنگ بازی زیرکانه گذشتند سازش نامه ای بسته شد .MBDa 62.13

  که ازادی وجدان را با باگیمیه ها قانونا تعمیم می کرد .MBDa 62.14

  لیکن در حقیقت انها را به دستی روم میسپارید.MBDa 62.15

  باگیمیه ها از جانبی خود چهار پیشنهاد را چون شرط بستنی صلح با روم به میان گذاشتند .MBDa 62.16

  ازادانه موعضه کردنی کتابی مقدس حقوقی همه ای کلیسا به اجرای مراسیمی خوردنی نان و نوشیدنی شربتی انگور و حقوقی گذرانده ای عبادت به زبانی مادری به حکومت و اداره کنی دلخواه موسسه های دنیوی راه ندادنی نماینده گانی دینMBDa 62.17

  حقوقی به سود های شهروندی دادنی روحانیانی، که قانون را ویران کردند .MBDa 62.18

  حاکمیتی پاپا به چهار شرطی پیشنهاد نمودنی گوسیت ها راضی شد، لیکن حقوقی شرح دهی انها را به اختیاری خود گذاشت، یعنی حقوقی از جانبی انجمنی روحانیان حل نمودنی همه ای مساله های مهم را خلاصه، سخنی اخرین به اختیاری پاپا و امپراتور گذاشته شد.MBDa 62.19

  با همین شرط ها صلح بسته شد و روم با فریب و اندیشه کنی به ان چیزی کامیاب گردید، که ان را با جنگ مبارزه ای اشکار به دست اورده نتوانیسته بود حقوقی شرح دادنی شرط های از جانبی گوسیت ها پیشنهاد شده ؛ اینچنین حقوقی تفسیر نمودنی کتابی مقدس را به خود داده روم امکانیتی موافقی مقصد های خود ویران کردنی معنی انها را پیدا کرد .MBDa 63.1

  قسمی زیادی باگیمیه گی ها در این سازش نامه تحدیدی مرگ اور را برای ازادی خود می دیدند، و با چنین سازش نامه راضی شده نمی توانستند .MBDa 63.2

  در میانی گوسیت ها اختلاف های پیدا شدند، که به مبارزه و خونریزی مبارزه ای بین خودی پراکاپی عالی همت کشته شد و باگیمیه ازادی را از دست داد .MBDa 63.3

  سیگیزموند، که گوس و ایرانیم را به قتل رسانده بود شاهی باگیمیه تعیین گردید ، و صرفی نظر به قولی خود عایدی حمایه ای حقوق های باگیمیه گی ها، به استوار شویی حاکمیتی پاپا مساعدت می کرد .MBDa 63.4

  لیکن او با لگن برداری های خود در نزدی روم هیج چیز به دست اورده نتوانیستهMBDa 63.5

  در دوامی بیست سال حیاتش همیشه پور از خطر ها و اضطراب ها بود ، جنگ های دراز مدت و بی نتیجه خزینه اورا خالی و قشون های بزرگ را به نیستی اورده رسانده اند، و اکنون، او همگی یک سال پادشاهی نموده، مملکت رادر ورطه ای جنگی شهروندی گذاشت و با شرمندگی از این دنیا درگذشت ..MBDa 63.6

  اشوب ها، مبارزه و خونریزی ها دوام می کردند .به باگیمیه از نو قشون های بیگانه حمله اورده اند و جنگی بین خودی داخلی ملت را خانه ویران می کرد و انهای را، که به انجیل صادق می ماندند تعقیبات های دهشت انگیز پیگیری می کردند .MBDa 63.7

  وقتی که برادرانی پیشینه ای انها با روم سازش نموده .MBDa 63.8

  گمراهی های ان را قبول کردند، پیروانی ایمانی اصلی کلیسای علاهیده را تشکیل داده اند، که نامی برادرانی متحد شده را داشت.MBDa 63.9

  این قدم به سری انها نفرتی تمامی طبقه های جمعیت را اورد لیکن صداقتی انها استوار ماند انها که مجبور بودند .پناه گاهی را در ریشه زار ها و غار ها جستجو نمایند، یکجایه جمع می امدند تا که کلامی خدا را بی اموزند و به افریدگار خود سجده کنند.MBDa 63.10

  به واسطه ای باصدای، که به طوری مخفی به دیگر مملکت ها فرستاده می شدند انها خبر یافتند که در شهر های گوناگون پیروانی جداگانه ای حقیقت هستند .MBDa 63.11

  که به مانندی انها تعقیبات ها را از سر می گذرانند، و در کوه های الو دیر باز کلیسای پناه گاهی خود را پیدا کرده است .MBDa 63.12

  که در پرنده های کتابی مقدس اساس یافته است .MBDa 63.13

  ان نیز به مقابلی عرف و عادت های بت پرستانه ای روم اعتراض بیان می کند .MBDa 63.14

  این خبر با خشنودی بزرگ قبول گردید ، و با والدین ها رابطه ای زیج به راه مانده شدند .MBDa 63.15

  باگیمیه های به حقیقتی انجیل صادق حتا در مشکل ترین دوره های تعقیبات به مانندی ادمانی که فرا رسیدن ، صبح را انتظار می کشند. ،MBDa 63.16

  نگاهی خود را جانبی اسمان روانه می کردند .MBDa 63.17

  بر دوشی انها زندگی سنگین امد، لیکن سخنانی در اول از جانبی گوس بیان شده و بعد از جانبی ایرانیم تکرار شده در خاطر نگاه می داشتند با گذشتی صد ساله روز فرا می رسد ، این سخنان برای گوسیت ها به مانندی سخنانی یوسف برای قوم اسیر شده ای اسراییل صدا می دادند .:MBDa 63.18

  من میمیرم و خدا شما را ها من تفاوت می کند و شما را بیرون خواهد اورد ، در اخری عصری VXMBDa 63.19

  شماره ای کلیسا های برادرانی متحد گردیده ، خیلی افزود انها مثلی پیشینه تعقیب کرده می شدند لیکن با دهشتی کمتر در اجازه عصرXVI در باگیمیه و مارویه تقریب دو صد کلیسا وجود داشت. .MBDa 63.20

  این باقی مانده ای سیر شماری صادق و از قوه ای مرگ اوری اتش و شمشیر زنده مانده صبحی را، که ان را گوس پیشگویی کرده بود، استقبال نمود .MBDa 64.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents