Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی هجدهم—قاصدی امید

  اویلیم میلیر فیرمیری با وجدان و خاکسار بود به اعتباری الهی داشتنی کتابی مقدس شبهه داشت با وجودی این او صمیمانه کوشش دانستنی حقیقت را می کرد محض او به طوری مخصوص از جانبی خداوند برای موعضه ای دوم باره امدنی مسیح انتخاب شده بود .MBDa 199.1

  به مانندی بسیار دیگر اصلاحات چیان اویلیم میلیر در اوانی جوانی با فقیری مبارزه مس برد و این مبارزه برای حیات به او چیز های بزرگ را مهارتی سفر بر نمودنی قوه های خود را می اموزاند خانواده ای که او در ان تولد یافته بود با کوشش های صاحب اختیاری ازاد خواهانه تاب اوری و محبتی صمیمانه به وطن با عباره ای دیگر با ان خصلت های که صفت های اساسی و فعلی او گردیده اند، فرق می کرد ،MBDa 199.2

  پدری او کاپیتانی ارتشی انقلابی بود به خانواده ای انها لازم امد؛ که در ان زمانی سنگینی مبارزه و مشقت ها از بحری بسیار چیز ها گذرند و وضعیت های دشواری زندگی میلیر در ایامی با این فهمانده می شوند .MBDa 199.3

  اویلیم میلیر با قوی جسه گی خود فرق می کرد و از اوانی کودکی قابلیت های غیری عادی عقلانی نشان می داد و این به اندازه ای به وایه رسیدنی او هرچی بیشتر نمایان می گشت او صاحبی عقلی زنده و انکشاف یافته و تشنگی سیر نشونده ای دانش بود گرچندی که به او گرفتنی معلوماتی دانشگاه میسر نگردید محبت به دانش عادتی در برای حادثه های گوناگون همه طرفه و تنقید کارانه اندیشه راندن اورا در قطاری مردانی همه جانبه انکشاف یافته و صاحبی اندیشه ای سالم بوده گذاشتند .MBDa 199.4

  او شخصی اخلاقا پاک و بی عیب برای پاک وجدانی صرفه کاری و خیر خواهی صاحبی نامی نیک و احترامی همه گردیده بود به شرافتی قوه و کوشش و غیرتی خود او خیلی بروقت مستقلیتی مادی را به دست اورد، ولی دانش اموزی را هیج گاه ترک نکرد وظیفه های گوناگونی شهروندی و حربی را اشغال نموده به موفقیت های بزرگ نایل گشت به نظر چنین می نمود که راه سوی ثروتمندی و شهرت برایش وسیع باز شدMBDa 199.5

  مادری او زنی خیلی پرهیزگار بود و کوشش می کرد ، پسری خود را در روحیه ای دینی تربیه کند ولی میلیر در جوانی به جمعیتی دیایست ها همراه شد که تاثیر شان به شرافتی ان می افزود، که اکثریتی اعضایانی این جمعیت شهروندانی عبرت بخش ادم دوست و مهربان بودند محیطی مسیحی که تنها در ان زندگی می کردندMBDa 199.6

  به سیمای اخلاقی شان تاثیری مثبت می رساند البته به شرافتی کتابی مقدس دیایست ها صاحبی خصلت های عالی گردیده اند که به انها احترام و حسنی توجهی ادمان را اورده بودMBDa 199.7

  ولی کار های نیک انچنان نادرست معنی داد شده بودند که این ادمان به اطرافیان تاثیری به مقابلی تعلیماتی کلامی خداوند روانه شده را می رساندند میلیر با انها صحبت نموده، غیری اختیاری عقیده های انها را قبول می کردMBDa 199.8

  تفسیر های ان زمام وجود داشته ای کتابی مقدس مشکل های زیادی را به میان می اوردندMBDa 199.9

  که به نظری او رفع ناپذیر می نمودند در برابری این ایمانش جدید او که هیج عمومیتی با کتابی مقدس نداشت در عوض هیج چیز نمی داد و او قانع ناشده می ماند با وجودی این تقریبا در مدتی دوازده سال این عقیده ها را پیروی کرد .MBDa 199.10

  میلیر به سینی سی و چهار رسید وقتی که در زیری تاثیری روحی مقدس او گناه گاری خود را صدقا احساس کرد دینی او برایش زنده گانی خوشبختانه را بعدی مرگ کفالت نمی داد اینده به نظری او تاریک و اسرار امیز می نمود بعد حیات های خود را به خاطر اورده او گفته بودMBDa 199.11

  فکر در موردی مرگ جسمی مرا با لرزه ای خنک و نا خوشایند سوراخ می کرد به نظری من چنین می نمود که در روزی داوری دهشت اور هیج کس سفید کرده نمی شود و همه میمیرند اسمان برای من مثلی می بود .MBDa 199.12

  و زمین در زیری پایم مثلی اهن ابدیت چیست ان؟MBDa 199.13

  مرگ برای چی لازم است هر قدری که من اندیشه می کردم همان قدر از جوابی این سوال ها دور می شدمMBDa 199.14

  هر قدری که اندیشه بی ترتیب می شدند من کوشش می کردم خود را مجبور نمایم که در این خصوص فکر کردن را قطع کنم ولی این از قدرتی من بیرون بودMBDa 199.15

  من در حالتی هوزن انگیز قرار داشتم ولی سبب های ان را نمی فهمیدم نا معلوم به کی شیکوه گیله می کردم من حس می کردم که چی چیزی نادرست است ولی نمی دانیستم که حقیقت را چی طور و از کجا پیدا کنم من غمگین بودم و امید نداشتم.MBDa 199.16

  چنین حالت یکچند ماه دوام کرد ناگهان به خاطر می اورد او من درک نمودم که نجات دهنده در حقیقیت چی گونه است به من کسی خود را معرفی کرد ان قدر نیک و مهربان که خود را برای امرزشی گناه های ما قربان نمود و مارا از جزای مرگ نجات داد من درحال فهمیدم که او باید چی گونه دقت جلب کننده باشد و فکر کردمMBDa 199.17

  که می توانم خود را به اغوشی او پرتایم و به مهربانی او باور کنم لیکن سوالی پیش امد چی طور اثبات نمایم که چنین ذات در حقیقت وجود دارد؟MBDa 199.18

  و من فهمیدم که در هیج جت غیر از کتابی مقدس دلیل های وجود داشتنی نجات دهنده یا فهمیش ها را در موردی زندگی اینده پیدا کردن ممکن نیستMBDa 200.1

  نجات دهنده ای را که من به او احتیاج داشتم به من کتابی مقدس اشکار کرد و من از ان خجیل شدم که کتابی عادی انسانی در خود قاعده های را دارد که به این جهانی گناهگار سخت لازم اند و من مجبور شدم راضی شوم که کتابی مقدس کلامی خدا است کتابی مقدس برای من منبع ای فخر و شادمانی گردید در مسیح باشد من برای خود دست را پیدا کردم .MBDa 200.2

  نجات دهنده برای من از دهه ها هزار دیگران بی خطر گردید و نوشته ها که پیش برایم چنین نافهما و اختلاف ناک می نمود اکنون چراغی است برای پایم و نوری است برای راهمMBDa 200.3

  جانی من ارام شد و اسایش یافت اکنون من قناعت مندی رل حس می کردم زیرا باوری حاصل کردم که در اقیانوسی زندگی خداوند کوه پاره و تکیه گاه استMBDa 200.4

  از ان زمان کتابی مقدس به موضوعی اساسی اموزش های من تبدیل یافت و بی فریب و نیرنگ گفته می توانم که اموزشی ان به من حلاوت های بهترین را می رساند .MBDa 200.5

  اینچنین اشکار نمودم مه هیج گاه در موردش نصفی ان چیزی که در این کتاب جای گیر است نشنیدم از ان حیران شدم که پیش زیبای و جلالی ان را نمی دیدم و عموما ان را رد کرده می توانیستم من در ان جا به همه ای امید و ارزو های قلبی خود جواب پیدا کردن من در ان داذو را برای هر یک دردی وجود خود پیدا کردم شوق و حوس رل به دیگر کتاب ها از گم کردم و دست به ان زدم که به خردی خدا سرفهم برومMBDa 200.6

  میلیر پیروی خود را از دینی که پیش از ان نفرت داشت اشکارا بیان نمود دوستانی بی ایمانش درحال همه ان دلیل های را پیشنهاد کردند که او خود اکثر اوقات بیان نموده کلامی الهی بودنی کتابی مقدس را تحت شبهه می گذاشت در ان زمان او هنوز برای به دوستانش جوابی مناسب دادن اماده نبود او چنین فکر می کرد که اگر کتابی مقدس کلامی الهی باشد ان گاه ان نباید با خود مخالفت کند اگر ان برای پند دهی انسان تعیین شده باشد ان گاه باید برای او فهماند باشد او قرار داد که مستقیلانه کتابی مقدس را بی اموزش و معلوم کند که ایا مخالفت های به نظر می نموده گی را مطابق نمودن ممکن نیستMBDa 200.7

  کوششی از عقیده های نادرست دوری جستن را نموده او سگام تفسیر را استفاده نمی برد بلکه هر یک ایت را با ایتی دیگر مقایسه نموده تنها ایت های با هم مانندی اشاره شده اضاح های پایانی ورق و سیمفانیه را استفاده می کرد او کتابی مقدس را منظم و با ترتیب می اموخت از کتابی هستی اغاز نموده ایت از پسی ایت می خواند و اگر یگان مشکلی یا پیچ در پیچی پیدا می شد پیش نمی رفت با ایتی مرکبی رو به رو شده عادتا ان را با همه ای دیگر ایت های به مساله ای که در حال اموختن بود علاقه مند مقایسه می کرد کوششی فهمیدنی معنای ایتی که در حال اموختن بوده را نموده او سری هر یک کلمه خوب اندیشه می کرد و اگر فهمیدی گوشت او با ایت های مانند موافق می امد .MBDa 200.8

  مساله از بین برداشته می شد ایت های برای فهمیش مشکل را برخورد می کرد همیشه شرحی انها را در دیگر قسم های کتابی مقدس پیدا می کرد میلیر کتابی مقدس را یا جد و جهد می اموخت و دعا می کرد تا که خداوند اورا معرفت ناک گرداند و در پیدا نمود وی جوابی ان چیزی که پیش برایش پوشیده بود یاری رساند در تجربه ای شخصی خود حق بودنی سخنانی داود را درک نمود اجازه کلامی تو نور می پاشد به ساده دلان قابل فهم می باشد .زبور۱۱۸:۱۳۰MBDa 200.9

  او با شوق و ذوقی مخصوص کتابی دانیال و وحی را می اموخت و برای تفسیری انها همان قاعده های را استفاده می برد که انها را برای دیگر کتاب های کلامی خدا استفاده می کرد و به خرسندی بزرگی خود دریافت که رمز های پیشگویی های پیامبران را فهمیدن ممکن استMBDa 200.10

  او اشکار ساخت که پیشگویی های پیامبران عینا اجرا می شوند و تیمسال ها مجاز ها مساله ها مقایسه ها و غیره ها یا در رابطه به اموزشی کاملی کلمه در متن فرمانده می شوندMBDa 200.11

  یا این که معنی انها در دیگر قسم های کتابی مقدس که کلیدی حلی معمای شان در ان جاست اشکار می گرداند همین طور من به خلاصه ای امدم نوشته بود میلیر که کتابی مقدس این ترتیبی حقیقت های باز شده ای است محدودی عقلانی گمراه نمی شوند .MBDa 200.12

  زنجیری بزرگی پیشگویی های پیامبران را او حلقه به حلقه می اموخت و کوشش های او به موفقیت نایل شدند،فرشته های اسمانی فکر های اورا رهبری می کردند و کلامی خدا را به او اشکار می ساختندMBDa 200.13

  چی طور در گذشته اجرا شدنی پیشگویی های پیامبران را به اساس گرفته میلیر به خلاصه ای امد که پیشگویی های پیامبرانه ی که به حادثه های اینده دخل دارند همان طور اجرا مس شوند این اورا به اندیشه ای اورد که کتابی مقدس فهمیشی حکمران گردیده را در خصوص پادشاهی روحانی مسیح چون در موردی هزار ساله ای زمین پیش از انجامی تاریخی جهان تصدیق نمی کند موافقی این نقطه ای نظر در موردی دوره ای هزار ساله ای پرهیز گاری و اسایشتگی پیش از امدنیوز مسیح روزی جزای خدا به زمان های دور پس گذاشته می شودMBDa 200.14

  ولی این نظریه هر قدری که تسلی بخش باشد هم ان با تعلیماتی مسیح و حجاریان او پوره مخالفت می کند، که شهادت می دادند که گندم و علفی بیگانه باید تا زمانی درو یکجایه برویند یعنی تا اخری جهان.متا ۱۳:۳۰ ۳۸_۴۱MBDa 201.1

  شهادت می دادند که ادمایی بد و فریب گران باز هم بدتر گردیده دیگران را گمراه خواهند کرد و خود شان گمراه خواهند شد و در ایامی اخر زمان های سخت فرا خواهد رسید .دو تیماتیوس ۳:۱۳_۱MBDa 201.2

  و سلطنتی ظلمات تا عرفه ای امدنیوز مسیح پای دار می ماند و ان با نفسی دهانی او کشته و با ظهوری امدنی او نیست و نابود کرده می شود .دو تسلونیکیان ۲:۸MBDa 201.3

  کلیسای حواریان در موردی ایمان اوری تمامی جهان و در خصوصی حکمرانی هزار ساله ای مسیح در روی زمین تعلیم نمی داد این داکترینه از جانبی مسیحیان تا اجازه عصری XVIIMBDa 201.4

  اعتباری زیاد پیدا نکرده بود به مانندی همه گونه گمراهی ها عاقبت های ان مرگ اوز بودند، این داکترینه را به اساس گرفته ادمان به امدنی مسیح چون به حادثه ای در اینده ای دور اجرا شونده نگاه می کردند، و به علامت های اجرا شده ای نزدیک شویی او هیج دقت نمی دادند .MBDa 201.5

  این داکترینه در شوری ادمان احساساتی باوری و بی خطری بی اساس را تولید می می ساخت و بسیاری ها به اماده بینی برای ملاقات با مسیح مناسبتی خنک نظرانه می کردند ،MBDa 201.6

  میلیر اشکار ساخت که کتابی مقدس به عینا و شخصا امدنی خودی مسیح روشن اشاره می کن پولیس می گوید چونکه خودش خداوند با بانگی دعوت با صدای فرشته ای مقرب به کرنه ای خدا از اسمان نزول خواهد کرد .یک تسلونیکیان ۴:۱۶MBDa 201.7

  و نجات دهنده چنین می گوید انگاه علامتی پسری ادم در اسمان نمودار خواهد گردید که با قدرت و جلالی عظیم بر ابر ها می اید زیرا چی طور که برق در شرق ظاهر شده در غرب هم نمودار می گردد ، امدنی پسری ادم نیز چنین خواهد شد .متا ۲۴:۳۰, ۲۷MBDa 201.8

  او با همراهی همه ای فرشته گانی اسمانی می اید پسری ادم در جلالی خود با همه ای فرشته گانی مقدس می اید و فرشته گانی خود را با کرنه ای بلند اواز خواهد فرستاد و برگزیده گانی اورا فراهم خواهند اورد .MBDa 201.9

  متا ۲۵:۳۱ ۲۴:۳۱MBDa 201.10

  هنگامی امدنی او پارسایانی مرده زنده می شوند زنده ها باشند تغییر می یابند همه ای ما نخواهیم مرد می گوید حواری پولیس بلکه همه تغییر خواهیم کرد به ناگاه در یک مژه زدن برابری صدای کرنی اخر زیرا کنی صدا خواهد داد و مرده گان به طوری بی فنا احیا خواهند شد و ما تغییر خواهم یافت زیرا ان چی فانیست باید ، لباسی بی فنایی بپوشد .یک تسلونیکیان ۱۵:۵۱, ۵۳MBDa 201.11

  و او در نامه ای خود به تسلونیکیان حادثه های را که بعدی امدنی مسیح روی می دهند چنین تصویر می کند و انهای که در مسیح مرده اند اول احیا خواهند شد بعد ما زنده ها که باقی مانده ایم با یکجایه گی انها بر ابر ها برده خواهیم شد تا که خداوند را در حوا پیشواز گیریم و همین طور همیشه با خداوند خواهیم بود .تسلونیکیان ۴:۱۶, ۱۷MBDa 201.12

  قومی خدا پادشاهی را پیش از شخصا امدنی مسیح قبول نمی کنند نجات دهنده گفته است وقتی که پسری ادم در جلالی خود با همه ای فرشته گانی مقدس می اید ان گاه بر تختی جلالی خود خواهد نشست و همه ای خلق ها در نزدی او جمع خواهند شد و انها را از یکدیگر جدا خواهد کردMBDa 201.13

  مثلی چوپانی که گوسفندان را از بز ها جدا می کند و گوسفندان را به طرفی راست و بز ها را به طرفی چپی خود جای خواهد داد ان گاه پادشاه به انهای که به طرفی راستی او هستند خواهد گفت بیاید ای برکت یافته گان از پدری من ملکوتی را که از ابتدای افرینش عالم برای شما محیای شده است میراث بگیرید .متا ۲۵:۳۱_۳۴MBDa 201.14

  ما از ایت های زیرین کتابی مقدس می بینیم که هنگامی امدنی مسیح مردگان به طوری بی فنا احیا می شوند ، زنده ها تغییر می یابند این دیگرگون شویی بزرگی که در انها به عمل می اید انها را برای قبول نمودنی ملکوت اماده مس کند زیرا پولوس که گوشت و خون نمی توانند وارثی پادشاهی خدا شوند ،MBDa 202.1

  و فنا وارثی بی فنای نمی شوند .۱۵:۵۰MBDa 202.2

  انسان در حالتی حاضره ای خود میرنده است لیکن پادشاهی خدا جاودانه می شود که ابدا باقی می ماند برای چی انسان در حالتی امروزه ای خود نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود لیکن وقتی که عیسی می اید او به قومی خود حیاتی جاودانه را هدیه می کند و بعد انها را برای قبول نمودنی پادشاهی که از ابتدایی افیرینیش عالم برای انها مهیا شده است دعوت می کند .MBDa 202.3

  هم ایت های بیان شده ای کتابی مقدس و هم ایت های دیگر برای میلیر اثباتی ان گشتند که حادثه های که همه گونه پیش از امدنی مسیح انتظار بودند یعنی نیکو احوالی عمومی جهانی و برقرار شویی پادشاهی خدا در اصل بعدی دوباره امدنی مسیح به عمل می ایند زیاده از این همه ای علامت های زمان و حالتی جهان با تصویری پیشگویی های پیامبرانه عایدی زمان هاس اخر موافقت می کردند او تنها کتابی مقدس را تحقیق نموده به خلاصه امد که وقتی برای جهان در حالت حاضر اش جدا شده به انجام رسیدن استMBDa 202.4

  به من اینچنین سوال نامه کتابی مقدس تصوراتی سخت رساند من اشکار ساختم که حادثه های پیش گشوده ای گذشته در وقتی نشان داده شده اجرا می شدند یکصد و بیست سال پیش از طوفانی نوح .هستی ۶:۳MBDa 202.5

  هفت روز پیش از اغازی خودی طوفان و باز چهل روزی باران هستی 7:4MBDa 202.6

  چهارصد سال اواره گردی نسلی ابراهیم هستی ۱۵:۱۳MBDa 202.7

  سه روزی برای نانوای و ساقی مقرر شده هستی ۴۰:۱۲, ۲۰MBDa 202.8

  هفت سال برای فورا هستی ۴۱:۲۸, ۵۴MBDa 202.9

  چهل سال در بیابان عدد ها ۱۴:۳۴MBDa 202.10

  سه و نیم سال گرسنگی سه پادشاهان ۱۷:۱ هفتاد سال اسارت ایرمیا۲۵:۱۱MBDa 202.11

  هفت زمانی بر نبوکدنسر گذشته دانیال ۴:۱۳, ۱۶MBDa 202.12

  هفت ساله شصت و دو هفت ساله و یک هفت ساله که در یکجایگی هفتاد سال برای یهودیان جدا شده را تشکیل می دهند .دانیال ۹:۲۴, ۲۷MBDa 202.13

  همه ای این حادثه ها به طوری پیامبرانه پیشگویی شده بودند و با دقیقی عالی اجرا شدندMBDa 202.14

  وقتی که بعد هنگامی اموزشی کتابی مقدس او دوره های گوناگونی خرانالوگی را پیدا می کرد که به عقیده اش تا زمانی دوباره امدنی مسیح طول می کشیدند او به این مدت های وقت چون به زمان های معین شده ای نگاه می کر که خدا به پیامبرانی خود اشکا کرده است چیز های نهانی از این خداوند خدای ماست و چیز های اشکار تا ابد از این ما و فرزندانی ماست .تکراری شریعت ۲۹:۲۹MBDa 202.15

  و خداوند به واسطه ای پیامبر آموس می گوید که او کاری نمی کند بی ان که سیری خود را به بنده گانش انبیای اشکار سازد .آموس۳:۷MBDa 203.1

  بنابر این اموزنده گانی کلامی خدا می توانند دل پور باشند که در این منبع ای حقیقت انها معلومات های مکمل را در موردش مهمترین حادثه های تاریخی انسانیت پیدا می کنند ،MBDa 203.2

  وقتی که من پوره باوری حاصل کردم می گوید میلیر که تمامی نوشته ها از روی الهامی الهی است و فایده ناک است .دو تیماتیوس ۳:۱۶MBDa 203.3

  که ان نه با اراده ای انسان افریده شده است بلکه مقدماتی خدا با تحریکی روح القدوس ان را نوشته اند دو پتروس ۱:۲۱MBDa 203.4

  و ان برای اموختنی ما نوشته شده است تا که ما از نوشته ها صبر و تسلی پیدا کرده امیدوار باشیم رومیان۱۵:۱۴MBDa 203.5

  من نمی توانیستم قسم های خرانالوگی کتابی مقدس را قسم های کامل حقوقی کلامی خداوند نشمارم که در موردی دیگر قسم های کتابی مقدس برای اموزشی جدی تعیین شدند بنابر این من درک می کنم که برای فهمیدنی ان چیزی که خدا با خیر خواهی خود اشکار کردنش را له ما ضرور شمارید کوشش نموده من حق ندارم به دوره های پیشگویی های پیامبرانه دقت ندهم ،MBDa 203.6

  در کتابی دانیال باب هشت ایه ای چهارده ان پیشگویی پیامبرانه ای جایگیری بود که چی طوری به نظری میلی می نمود بی شبهه به وقتی دومباره امدنی مسیح نشان می داد تا دو هزار و سه صد شام و صبح و ان گاه عدل در قدساح برقرار خواهد شد از روی قاعده ای سنجیده شده که موافقی ان نوشته جات خود خود را معنی داد می کند عمل نموده میلیر اشکار ساخت که یک روز در مدتی پیشگویی های پیامبرانه ای کتابی مقدس یم سال را می فهماند .MBDa 203.7

  عدد ها ۱۴:۳۴ حیضقیال ۴:۶MBDa 203.8

  او دید که دوره ای دو هزار و سه صد روزی پیشگویی پیامبرانه ای یا دو هزار و سه صد سالی حقیقی از حدود های زمانی فیض که برای یهودیان جدا شده است خیلی دور پهن می شوند و همین طور به قدس گاهی عهدی قدیم تعلق ندارد .MBDa 203.9

  میلیر نقطه ای نظری از جانبی همه قبول گردیده ای را پیروی می کر که موافقی ان در دوره ای مسیحیت زمین قدس گاهی است بنابر این این به خلاصه ای امد که پیشگویی عایدی برقرار شویی عدالت در قدس گاه یا پاک شوی قدس گاه دانیال ۸:۱۴MBDa 203.10

  تازه شویی زمین را با واسطه ای اتش هنگامی دومباره امدنی مسیح افاده می کند اگر اندیشه می کرد او نقطه ای اول را برای حسابی دو هزار و سه صد روز معلوم کنیم ان گاه وقتی دومباره امدنی مسیح را نیز معین کردن ممکن است همین طور وقتی انجامی بزرگ معلوم می شد وقتی که تمامی جهانی معاصر با غرور قدرت شکوه با شهرت پرستی ناپاکی و ظلم و ستمی ان به انجامی خود می رسد وقتی که لعنت از زمین نیست و مرگ نابود ، کرده می شود بندگانی خدا پیامبرانی و مقدسان و همه ای ترس گرانی او مکافاتی خود را می گیرند نابود کننده ، گانی زمین نیست کرده می شوند .MBDa 203.11

  نیلی با احتمام و جدیت باز هم بیشتر اموزشی پیشگویی های پیامبران را دوام داده روز و شب را به اموزشی این حقیقت های می بخشد که اکنون به نظری او به طوری غیری عادی مهم و عجایب می نمودند در بابی هشتم کتابی دانیال او نقطه ای اولی حسابی دو هزار و سه صد روز را پیدا کرده نتوانیست گر چندی که به فرشته جبرییل امر شده بود که رویا را به دانیال بفهماند ولی او این کار را تنها قسما اجرا کرد ،MBDa 203.12

  وقتی که پیامبر تعقیبات های دهشت اوری را دید که کلیسا را انتظار بودند بیمدار شد این مشاهده برای او طاقت فرسا بود و فرشته برای یک مدت اورا ترک کرد دانیال مظطرب شده یکچند روز بیمار خوابید و از رویا در حسرت بودم و ان را نمی فهمیدم ،MBDa 203.13

  می گوید او ولی خدا به فرشته ای خود امر کرد به او این روستا را بفهمان این امر باید اجرا می شد و با گذشته ؛ یک مدت وقت فرشته به نزدی دانیال برگشت الحال بیرون امدم تا اورا بفهمانم پس به ان کلام دقت نما و رویا را بفهم دانیال۸:۲۷، ۱۶,۹:۲۲ ۲۳ ۲۵_۲۴MBDa 203.14

  در رویا در بابی هشتم تصویر یافته بلکه ای مهمی بود که فهمانده نشد محض دوره ای وقتی دو هزار و سه صد روز بنابر این هنگامی دوم باره امدنی خود فرشته دقتی اساسی را به مساله ای وقت روانه کرد ،MBDa 203.15

  هفتاد هفتاد ساله برای قومی تو و برای شهری مقدسی او مقرر کیریه شده است پس بدان و بفهم که از وقتی بر امدنی کلام در موردی از نو برقرار و بینا کردنی ایرسلیم تا وقتی مسیحی ریس هفت هفت ساله خواهد گذشت و شصت و دو هفت ساله و قومی بر مس گردد و کوچه ها و خندق ها از نو برقرار و بینا خواهد شد و این در زمان های تنگی خواهد بود و بعد از شصت و دو هفت ساله مسیح تلف خواهد شد و نخواهد بود ،MBDa 204.1

  و عهد را با مردم بسیار یک هفت ساله مستحکم خواهد کرد و قربانی و هدیه در نصفی این هفت ساله برهم خواهد خورد ،.MBDa 204.2

  فرشته به نزدی دانیال برای ان فرستاده شده بود تا که به او چیزی را بفهماند که او در رویا باب هشتم نفهمید محض کلمه های را که دوره های وقت را افته می کنند تا دو هزار و سه صد شام و صبح و ان گاه عدل در قدس گاه برقرار خواهد شد ف شته به دانیال امر فرمود که به ان کلام دقت نما و رویا را بفهم و در حال گفت هفتاد و هفت ساله برای قومی تو و برای شهری مقدسی تو مقرر کرده شده است کلمه ای در این جا چون مقرر شده ترجمه شده عینا معنای بریده شدند را دارد هفتاد ساله یا این که چهار صد و نود سال موافقی سخنانی فرشته مخصوص برای یهودیان بریده شدند اما از چی بریده شدند؟MBDa 204.3

  از بس که دو هزار و سه صد روز یگانه دوره ای است که در باب هشت یا درس می شود پس هفتاد هفته از دو هزار و سه صد روز بریده شدند و این دو مدتی وقت باید در یک زمان اغاز مس یافتند موافقی شرحی فرشته این هفتاد هفته از ان زمانی اغاز یافتند که فرمان در موردی برقرار کنی ایرسلیم برامد اگر معین نمودنی صحنه ای این فرمان ممکن می بود انگاه دقیق نمودنی نقطه ای اولی دوره لی بزرگی دو هزار و سه صد روز اسان می شد .MBDa 204.4

  در بابی هفتم کتابی ایزرا در خصوصی این فرمان سخن می رود ایزرا ۷:۱۲_۱۶MBDa 204.5

  این فرمان در شکلی اخرین خود از جانبی ارتهشصتا پادشاهی فارس سالی چهار صد و پنجاه و هفت پیش از مولودی مسیح براورده شد .MBDa 204.6

  لیکن در کتابی ایزرا ایزرا ۶:۱۴MBDa 204.7

  گفته می شود که خانه ای خدا بر حسبی حکمی خدای اسراییل و از روی فرمانی کوروش و داریوش و ارتهشستا پادشاهی فارس بینا کرده می شود سه پادشاه این فرمان را ترتیب داده اند دقیق نمودند و پوره گرداندند تا زمانی که انرا به مکملیتی در پیشگویی پیامبران پیش بینی شده رساندند تا که اغاز دو هزار و سه صد روز را اشاره کرده تواند سالی چهارصد و پنجاه و هفتم پیش از میلادی مسیح را که این فرمان در شکلی اخرینش برامد نقطه ای حساب شماریده مشاهده کردن مشکل نیست که چی طور پیشگویی پیامبران در موردی هفتاد و هفت ساله با تمامی مفصلیت شان اجرا شدMBDa 204.8

  از وقتی بر امدنی کلام در موردی از نو برقرار و بینا کردنی ایرسلیم تا وقتی مسیحی ریس هفت هفت ساله و شصت و دو هفت ساله یعنی شصت و نه هفته یا این که چهار صد و هشتاد و سه سال فرمانی ارتهشستا تیرماهی سالی چهارصد و پنجاه و هفتمی پیش از مولودی مسیح به حکمی قانون درامد از این لحظه چهار صد و هشتاد و سه سال کم نموده ما تیرماهی سالی بیست و هفتم بعدی مولودی مسیح را به دست می اریمMBDa 204.9

  ان زمان این پیشگویی اجرا شد عباره ای مسیح معنای تهدید شده را با روغنی مخصوص بر پیشانی روغن کشیده شده است یا به معنای دیگر برای اجرای وظیفه ای مخصوص از جانبی جدا انتخاب گردیده است دارد ،MBDa 204.10

  تیرماهی سالی بیست و هفتمی مسیح از جانبی یحیا تعمید داده شد و از جانبی روح القدوس تهدید کرده شدMBDa 204.11

  حواری پولیس شهادت می دهد که عیسای ناصری را خدا با روح القدوس و قوتی خود تدحین کرد اعمال ۱۰:۳۸MBDa 204.12

  و خودی نجدهنده چنین می گوید روحی خداوند بر من است زیرا که او مرا تهدید نموده است تا که به مسکینان بشارت دهم لوقا ۴:۱۸MBDa 204.13

  بعدی تعیین گرس خود او به جلیل امد و انجیلی ملکوت خدا را مونده کرد که وقت رسیده است ، مرقوس ۱:۱۴, ۱۵MBDa 204.14

  و عهد را با مردم بسیار یک هفت ساله مستحکم خواهد کرد هفت ساله در این جا یادرس شده از هفتاد هفت ساله اخرین است این هفت سالی اخر مخصوص برای یهودیان جدا شدند در مدتی این وقت از سالی بیست و هفتم تا سالی سی و چهارم در اول خودی عیس و بعد شاگردان او انجیل را تنها برای یهودیان موعضه می کردند حواریان را برای موعضه نمودنی ملکوتی اسمانی فرستاده نجات دهنده اگاه کرده بود به راهی غیری یهودیان نروید و به شرحی سومریان ندرایید بلکه نزدی گوسفندانی گم شده ای خاندانی اسراییل بروید . متا ۱۰:۵, ۶MBDa 205.1

  و قربانی و هدیه در نصفی این هفت ساله برهم خواهند خورد سالی سی و یکم با گذشتی سه و نیم سال بعد از تعمیدی خود مسیح در صلیب مصلوب کرده شد با ریختنی خونی این قربانی بزرگ در جالتالجا ترتیبی قربانی کنی های که در دوامی چهار هزار سال به بره ای خدا اشاره می کردند انجام یافت در نزدی صلیب تیمسال و حقیقت با هم ملاقات کردند و در این جا باید همه ای قربانی ها و مراسم های ایرانی هدیه ها هستی خود را انجام می دادند .MBDa 205.2

  هفتاد و هفت ساله یا این که چهار صد و نود سالی که به طوری مخصوص برای یهودیان جدا شده بودند، چس طوری که ما می بینیم سالی سی و چهارم مولودی مسیح تمام شدند در این وقت با قراری شورای یهودیان خلق رد نمودنی انجیل را با سنگسار کردنی پیروانی مسیح را اغاز نمود بعدی این مژده ای نجات از حدودی جمعیتی یهودیان بیرون برامد و به تمامی جهان موعضه کرده می شدMBDa 205.3

  از حدودی جمعیتی یهودیان بیرون برامد و به تمامی جهان موعضه کرده می شد شاگردانی تعقیب گردیده ، ایرسلیم را ترک کردند و در همه جا پهن گردیده می رفتند از کلامی بشارت می دادند چنان چی فیلیپوس به یک شرحی سرمایه امده به تنها مسیح را موعضه می کرد .MBDa 205.4

  پتروس که از خدا هدایت یافته بود مژده ای نجات را به میریسد از قیسریه کارنیلیوسی خدا ترس موعضه کرد. اعمال ۸:۴, ۵MBDa 205.5

  پولوس پور حرارت به مسیح ایمان اورده سپاریشی به جا های دور به غیر یهودیان اعمال ۲۲:۲۱MBDa 205.6

  موعضه کردنی مژده ای نیک را گرفت عیان می شد که هر یک تفصیلاتی این پیشگویی پیامبران اجرا شده است ، و اغاز هفتاد و هفت ساله بی یگان شبهه سالی چهار صدو پنجاه و هفتم پیش از مولودی مسیح است اخر این دوره باشد سالی سی و چهارم بعدی مولودی مسیح این دلیل ها را در دست داشته سنه ای انجام یابی دو هزار و سه صد روز را معین کردن مشکل نیست هفتاد و هفت ساله چهار صد و نود روز از دو هزار سه صد روز بریده شدند همین طور باز هزار و هشت صد و ده روز باقی می ماند که باید بعدی دوره ای چهار صد و نود روز می گذاشتند به سالی سی و چهارم مولودی مسیح هزار و هشتصد و ده سال جمع نموده ما سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار را به دست می اریم .MBDa 205.7

  همین طور دو هزار و سه صد روزی که در کتابی دانیال :۸:۱۴MBDa 205.8

  در خصوصش سخن می اورد سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار انجام می یابد بعدی انجام یافتنی این دوره ای بزرگی پیشگویی های پیامبران موافقی شهادتی فرشته ای خدا باید پاک شویی قدس گاه به عمل می امد همین طور وقتی پاک شویی قدس گاه دقیق معین کرده شد که چی طوری همه فکر می کردند باید هنگامی دوم باره امدنی مسیح به وقوع پیوندد.MBDa 205.9

  در اول میلیر و هم صفانش چنین می شماریدند که دو هزار و سه صد روز بهاری سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار انجام می یابد حال ان که پیشگویی پیامبران به تیرماهی همان سال اشاره می کردMBDa 205.10

  نادرست فهمیدنی این قسم نفرانی را به نا امیدی و اشفتگی گرفتار کرد که فکر می کردند که مسیح دوم باره در بهار مس اید لیکن این به هیج وجه ان حقیقتی را که دو هزار و سه صد روز سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار انجام می یابند و ان گاه باید حادثه بزرگی که چون پاک شویی قدوس نشان داده شده است به عمل بیاید پست نمی زد .MBDa 205.11

  اموزشی کتابی مقدس را با مقصدی باوری حاصل نمودن به ان که این کلام وحی خداست شروع نموده میلیر حتا تصویر کرده هم نمی توانیست که او به کدام خلاصه ها می ایدMBDa 205.12

  او با دشواری به نتیجه های اموزشی خود باور می کرد ولی دلیل های کتابی مقدس ان قدر روشن و دقیق بودند که به انها مناسبتی خنک نظرانه کردن ناممکن بود .MBDa 205.13

  میلیر دو سال را به اموزشی کتابی مقدس بخشید و سالی هزارو هشتصدو هژده خلاصه ای با تن تنه بر اورد بعدی بیست و پنج سال مسیح می اید تا که قومی خود را نجات دهد ضرورتی نیست برای بیانی ان شادی و که قلبی مرا پور کرده بود وقتی من در موردی اینده ای با شرف در موردی خواهشی پور حرارتی قلبی من که در خوشنودی فدیه گذاری شده گان شریک شدن می خواست فکر می کردم اکنون کتابی مقدس برای من از نو باز شد این در حقیقت تن تنه ای خرد بود همه ای ان چیزی که پیش به نظری من تاریک اسرار امیز و نا فهما می نمود در شعاع های نوری پراکنده شد که از صحفه های کتابی مقدس می درخشد چی گونه حقیقتی زیبا و منور به من اشکار شد همه ای مخالفت ها و فرقیتی نسخه ها که پیش وجود داشتند غیب زدند و گر چندی که هنوز جا های زیادی بودند که درک نمودن شان میسر نمی شد ، ان قدر نوری فراوان از صحفه های این کتابی مقدس بر من فرو ریخت و عقلی تیره ای مرا منور گرداند که من خرسندی و شوق و ذوقی بلندی رل احساس می کردم که پیش حتا ان را ارزو کرده نمی توانیستمMBDa 205.14

  من که به باوری کامل داشتم که حادثه های مهمی در نوشته های مقدس پیشگویی به زودی اجرا می شوند در موردی قرضی خود در نزدی جهانیان جدن فکر می کردمMBDa 206.1

  میلیر ان چی را درک نکرده نمی توانیست که قرضی حتمی او به دیگران موعضه کردنی حقیقتی اشکار گردیده است .MBDa 206.2

  میلیر می دانیست که اورا مقابلیتی بی ایمان ها انتظار است ولی باوری داشت که همه ای مسیحیان از ملاقات با نجات دهنده ای که او را دوست می دارند خرسند می شوند یگانه چیزی که او از ان خواطیر می کشید این بود که بسیاری ها از نزدیک شویی نجاتی معجزه اسا خوشنود گردیده این تعلیمات را قبول مس کنند و طوری لازمی به کلامی خدا سرفهم نمی روند .MBDa 206.3

  تا که به حقانی بودنی ان باوری حاصل کنند او به خود باوری کامل نداشته از ترسی ان که دیگران را به گمراهی می اندازد جرعت نمی کرد از کشفیاتی خود اشکارا حرف زند میلیر قرار داد که باری دیگر رفتی اندیشه های خود را بسنجد و به طوری مخصوص جا های مشکل فهما را از نو دیده براید و او دید که چی طور همه اعتراض ها در نزدی نوری کلامی خدا ناپدید گشتند به مانندی غباری که از شعاع های افتاب پراکنده می شود از میان پنج سال گذشت پیش از ان که او به حق بودنی خلاصه های خود باوری حاصل کرد ،MBDa 206.4

  و ان گاه او با نیروی نو قرضی خود را عایدی به دیگران اشکار نمودنی ان چیزی احساس کرد که کلامی خدا با چنین دقیقی در خصوصش شهادت می دهد وقتی که من به کار های خود مشغول بودم می گفت او دایما در گوشم چنین سخنانی صدا می دادند .MBDa 206.5

  برو و به جهان خطری به ان تهدید کننده را برسان سخنانی کتابی مقدس از فکرم دور نمی شدند هنگامی که من به شریری بگویم ای شریر البته خواهی مردMBDa 206.6

  ولی تو سخنی نگو برای ان که شریر را از راهی او اگاه نمایی ان شریر در گناهی خود خواهد کرد اما خونی اورا من از دستی تو طلب خواهم کرد ولی اگر تو شریری را از راهی او اگاه نماییMBDa 206.7

  تا که از ان توبه کند و او از راهی خود توبه نکند او در گناهی خود خواهد مرد و تو جانی خود را نجات دادی حیضقیال ۳۳:۸, ۹MBDa 206.8

  من حس می کردم که اگر گناه کاران اگاه کرده شوند ان گاه بسیار از انها توبه می کنند لیکن اگر انها را اگاه نکنم ان گاه خونی انها به گردنی من استMBDa 206.9

  و همین که امکان یافت می شد او فکر های خود را بیان می کرد و دعا می گفت تا که نفری از روحانیان مرحوم بودنی ان چی را که به او اشکار گردیده است درک نماید و به اگاه نمودنی ادمان شروع کندMBDa 206.10

  ولی میلیر فکری که او باید شخصا خودش ادمان را اگاه کند ارام نمی گذاشت در گوشش دایما این سخنان صدا می دادند .MBDa 206.11

  برو و جهان را ار دستانی تو طلب خواهم کرد میلیر نوه سال صبر کرد و این بار هر چی بیشتر به او فشار می اورد تا زمانی که سالی هزار و هشتصد و سی و یک اولین مراتبه فکر های خود را انتشار کردMBDa 206.12

  به مانندی ان که الیشاع برای خدمتی پیامبری از کشتزار که در ان زحمت می کشید دعوت کرده شد اویلیم میلیر نیز باید سپاری خود را پس می گذاشت تا که به جهان اسرار های ملکوتی خدا را اشکار سازدMBDa 206.13

  او به هیجانی پیشگویی های پیامبران را تا عرفه ای دومباره امدنی مسیح در نزدی شنوندگان خود اهسته اهسته اشکار ساخت دلیری و نیروی او هر چی بیشتر قوت می گرفت وقتی او می دید که ادمان با چی گونه شوق و ذوقی زیاد سخنانش را استقبال می گیرندMBDa 206.14

  تنها با خواهشی اسرار کارانی دوستانی همه ای مان که در سخنانش دعوتی خداوند را می شنید میلیر قرار داد که در نزدی مردم فکر های خود را بیان کندMBDa 206.15

  تا این زمان او تقریبا پنجاه سال داشت و هیج گاه در نزدی ادمان برامد نکرده بود ، و اورا اندیشه ای ناشایم خود بحری اجرای این کار عذاب می داد با وجودی این زحمت های او بحری نجاتی ادمان از اغاز با برکتی مخصوص رهنمایی شدند نطقی اولین او با چنین بیدار شویی روحانی موفق گردید که سیزده خانواده غیر از دو نفر به خدا ایمان اوردند اورا برای در جا های گوناگون موعضه کردن دعوت می نمودند و در همه جا موعضه ای کلامی خدا به موفقیت های برجسته سرفراز می شد .MBDa 206.16

  گناه کاران ایمان می اوردند مسیحیان ضرورتی باز هم خوبتر شناختنی خدا را درک می کردند دیایست ها و بی ایمان ها باشند حقیقی بودنی کتابی مقدس و دینی مسیح را خوب درک نمودند ادمان که میلیر در میانی انها زحمت می کرد چنین شهادت می دادند او حتا اشخاصی را مفتون گرداند ، که به انها هیج نفری دیگر تاثیر رسانده نمی توانیست ،MBDa 206.17

  موعضه ای او به ان روانه شده بود تا که در جمعیت میل و حوس را به حقیقت های دینی پیدا نماید ، و موجی عیش و عشرت های دنیوی و احساساتی را که جهانی ان زمان را فرا گرفته بودند نگاه دارد قریب در همه ای ان شهر های که او موعضه می کرد ده ها و حتا صد ها ادمان ایمان می اوردندMBDa 207.1

  در بسیار جا ها در پیشی او در های کلیسا های پروتستنتی همه ای مذهب ها باز می شدند و او عادتا دعوتی موعضه کردن را یکباره از یک چند جمعیت های دینی می گرفت برامد نمودن با موعضه در ان جا که او دعوت شده است فایده ای تغییر ناپذیر او بود ولی از میان یک مدت وقت گذشت و او امکانی حتا به نصفی این دعوت نامه ها جواب گرداندن را نداشتMBDa 207.2

  بسیاری ها اگر چی به عقیده های او عایدی وقتی دقیقی دوم بازه امدنی مسیح راضی نبودند به هر حال به نزدیک بودنی ان و ضرورتی اماده شویی باوری داشتند در بعضی شهر های بزرگ فعالیتی او به اهالی تاثیری بزرگ رساند .MBDa 207.3

  شراب فروشان دکان های خود را محکم می کردند و انها را به تالار های عبادت گذارانی تبدیل می دادند بیمار خانه ها بسته می شدند زندگی دیایست ها یونیورسلیست ها خدا بی خبران و حتا جنایت کارانی اشدی تغییر می یافتند حال ان که بعضی انها سال های دراز به کلیسا نمی امدندMBDa 207.4

  جمعیت های گوناگونی دینی تقریبا هر ساعت در همه ای محله های شهر عبادت ها می گذراندند ادمایی صاحب منصب برای دعا گویی و شکر گذاری در نیمروزی جمع می امدند هیج گونه هیجان های تعصبی جا نداشتند بلکه در همه جا جدید و تن تنه حکمفرما بودMBDa 207.5

  میلیر مثلی اصلاحات چیانی پیشینه کوشش می کرد به عقل و وجدانی ادمان تاثیر رساند نه اوجی حیات ها را به میان بیارد.MBDa 207.6

  سالی هزار و هشتصد و سی و سه میلیر اجازتی رسما مونده کردن رل از نامی کلیسای بپتیست ها که خود اعضای ان بود به دست اورد قسمی زیادی خدمت گذارانی این کلیسا فعالیتی اورا جانبداری می کردند و با جانبداری سمی انها کاری خود را دوام داد او سیاحی خسته نشونده بود و دایما در منطقه های گوناگون مونده می کرد .MBDa 207.7

  گر چندی که اساسا در انگلستان جدید و ایالات های شمال شرقی زحمت می کشید در دوامی یکچند سال او تنها از حسابی مبلغ های خود زندگی می کرد و بعد نیز هیج گاه مبلغی لازم را حتا برای پرداختی راه کار ها نمی گرفت همین طور زحمت ها به منفعتی جمعیت چون یک باری سنگینی ب دوشش افتادند و مال و ملکش به نیستی می رسید او سرداری خانواده ای بزرگ بود و تنها به واسطه ای صرفه کاری و مهمترین دوستی همه ای اعضایانی خانواده به درامد های که فیرمه مس اورد زندگی کردن ممکن بودMBDa 207.8

  سالی هزار و هشتصد و سی و سه با گذشتی دو سال از ان که میلی در نزدیکی خلق به اثباتی نزدیک بودنی امدنی مسیح شروع کرد یکی از اخرین علامت های وعده داده ای نجات دهنده اجرا شد عیسای مسیح گفته بود و ستاره گان از اسمان فرو می ریزند .متاسفانه .۲۴:۲۹MBDa 207.9

  و یوهنا علامت های را که از نزدیک شوی روزی خداوند خبر می دهند دیده چنین می گوید و ستاره های اسمان به زمین افتادند مثلی درختی انجیری مه از شمالی سخت جنبش کرده انجیر های خامی خود را می پرتاید.وحی ۶:۱۳MBDa 207.10

  این پیشگویی پیامبرانه با دقیقی حیرت انگیز و تاثیر بخش سیزدهم نومبر سالی هزارو هشتصدو سی و سه وقتی که بارانی بزرگ میتیارتی بارید اجرا شد به گمان است که انسان باری چنین صحنه ای بزرگ و با حشمتی ستاره های که در حال افتادن بوده را نظارت نموده است در دوامی چند ساعت تمامی اسمانی اتشین روشن می گرداند هیج گاه در این مملکت چنین ظهوراتی اسمانی روی نداده بود ان بعضی ها را به شوق و ذوقی تصویر نشونده اورد دیگران را به دهشت و اضطراب انداخت با شکوهی و عظیمتی این منظره هنوز هم در خاطری بسیاری ها تازه باقی مانده است بارانی از همه سخت ترین از روی قوه و شدت ناکی با این سیلی میتاریت ها که اسمان را در شرق و غرب در شمال و جنوب خط می کشیدند و تصوراتی حیرت انگیز می گذاشتند برابر شده نمی توانیست.MBDa 207.11

  به نظر چنین می نمود که گویا تمامی اسمان به حرکت درامده است این منظره چی طوری که در مجله ای پروفیسور سیلیمن خبر داده می شد در تمامی امریکای شمالی به چشم می رسید در اسمانی پوره صاف و بی غبار از ساعتی دوی شب تا صبحی بیستی جیرم های اسمانی جالیشان چشمبر دیده می شدMBDa 207.12

  شکوهی این منظره را به هیج سخن تصویر کردن ممکن نیست کسی که شاهدی ان نبود حتا عضمتی ان را تصویر کرده نمی تواند تصوراتی به میان می امد که گویا تمامی اسمانی پور ستاره در یک نقطه در خودی اوج جمع شده است و از ان جا تیرهای نپر دار برق اور به هر جانب پهن می شدند و به نظر چنین می نمود که تنها را انجام نیست هزار ها تیر های نور دار یکدیگر را عوض می کردند که گویا برای این مخصوص اماده کرده شده ، باشند مقایسه ای مناسب تری پیدا کردن به گمان است نظر به انجیری که هنگامی طوفانی سخت انجیر های خامی خود را به هر طرف می پرتاید .MBDa 207.13

  در مجله ای تجارتی نیویورک از چهارده نومبر سالی هزارو هشتصدو سی و سه در موردی این ظهوراتی معجزه اساس مقاله ای بزرگی نشر شده بود مولفین ان تصدیق می کرد یگان عالیم یا فیلسوف من فکر می کنم در خصوصی چنین حادثه ای که دیروز صبحگاهی به عمل امده بود چیزی ننوشته است در زمانی حاضره ما شاید در دادنی تعییناتی دقیق به این حادثه مشکلی بکشیم ولی هژده صد ساله پیش پیامبر کرده بود که به معنی اصلی این کلمه اجرا شد .MBDa 208.1

  همین طور یکی از ان علامت های اخرین امدنی او اجرا شد که نسبتی ان عیسای مسیح شاگردانی خود را پند داده بود همچون شما چون همه ای این چیز ها را دیده اید بدانید که نزدیک است نزدی در است متا ۲۴:۳۳MBDa 208.2

  بعدی این علامت ها یوهنا دید که اسمان چون نامه ای پیچید زلزله عظیمی به وقوع امد کوه ها و جزیره ها از جای خود جنبیدند و خدا بی خبران در دهشت کوشش نمودن از حضوری نشنیده ای تخت پنهان شوند وحی ۶:۱۲, ۱۷MBDa 208.3

  بسیار شاهدانی افتیدنی ستاره ها به این حادثه چون به علامتی پیشکی داوری نزدیک شونده چون به رمزی تهدید امیز اگاهی قطعی پیشکی علامتی مهربانانه ای روزی بزرگی دهشت اور نگاه می کردند همین طور دقتی ادمان به اجرا شویی این پشگویی جلب کرده شد و بسیاری ها به اگاه کنی عایدی دومباره امدنی مسیح گوش می انداختند .MBDa 208.4

  سالی هزار و هشتصد و چهل به طوری عجایب پیشگویی دیگری پیامبری اجرا شده شوق و حوسی زیاد را به میان اورد دو سال پیش از این حادثه عیسایه لیتچ یکی از خدمت گذارانی مشهور که نزدیک بودنی دوم باره امدنی مسیح را مواضع می کرد تفسیری بابی نهم کتابی وحی را نشر نموده سرنگون شویی امپراتور عثمانیان را پیشگویی کرد موافقی حسبات های او این حادثه باید ماهی اگستی سالی هزار و هشتصد و چهل به عمل می امد .MBDa 208.5

  و یکچند روز پیش از اجرا شویی این پیشگویی او چنین نوشته بود اگر به نظر گیریم که نشستنی کانستنتین درگاش با اجازتی ترک ها راست می اید و سیزده نودویک سال و پانزده روز در اخری دوره ای اول اغاز می یابند ان گاه انها باید یازدهم اگست سالی هزار و هشتصدو چهل تمام شوند وقتی که سرنگون شویی حکمرانی عثمانیان را در کانستنتنیپال انتظار شدن ممکن است من باوری دارم که چنین می شودMBDa 208.6

  در وقتی نشان داده شده ترکیه به واسطه ای سفرانی خود حمایه ای اتحادی دولت های اروپا را قبول کرد و به وابسته گی به نظارتی خلق های مسیحی افتاد همه اش دقیق در وقتی پیشگویی شده به عمل امد وقتی که این معلوم شد بسیاری ها به حقیقی بودنی قاعده های تفسیری پیشگویی های میلیر و همفکرانی او باور کردند که به حرکتی ادونتیست ها میل و شوقی جدید بخشدMBDa 208.7

  دانشمندان و شخصیت های معتبر با میلیر در موعضه ای نمودنی کلام و فعالیتی نشرب همراه شدند و در دوره ای از سالی هزار و هشتصد و چهل تا هزار و هشتصد و چهل و چهارم سال کاری انها وسعتی زیاد پیدا کردMBDa 208.8

  اویلیم میلی به واسطه ای مشغولیت ها و اندیشه رانی های سیر غیرتانه دارای عقلی وسیع و انکشاف یافته بود و با منبع ای خرد پیوست گردیده، او خردی اسمانی را نیز به دست اوردMBDa 208.9

  او شخصی پاک و بی عیب عالی همت و خوش اخلاق و کاملا سزاواری حرمت و احترام بود ،MBDa 208.10

  نیکی حقیقی قلب در او با فروتنی و خود داری مسیحی پیوست شده بود با همه با دقت و خوش معامله بوده همیشه اماده بود فکر های دیگران را بشنود و دلیل های انها را بسنجد از همه گونه تند مزاجی و غلط فهمی دور بوده همه ای نظریه ها و تعلیمات ها را با کلامی خداوند می سنجد، و سالم فکری و دانشی اساس ناکی نوشته ها به او امکانیت می دادند همه گونه گمراهی ها و دروغ را رد کندMBDa 208.11

  با وجودی این به او لازم می امد مقابلیت های سخت را بر طرف کند، چی طوری که در گذشته با اصلاحات چیان روی می داد الهیات شناسانی مشهور به تعلیماتی او خیر خواه نبودند انهای که قابلیتی در کلام مقدس اساس ناک کردنی فکر های خود را نداشتند مجبور می شدند به پند ها و خیالات ها انسانی به روایت و افسانه های کلیسا رو بیارند ولی موعضه چیانی حقیقتی ادوینتستی تنها به شهادت های کلامی خدا تکیه می کردند، کتابی مقدس و تنها کتابی مقدس این سخنان شعاری انها بودند، دشمنانی حقیقت نا رسایی دلیل های کتابی مقدس را با مسخره و حقارت پاداش می دادند وقت مبلغ ها و استعداد ها همه چیز استفاده می شد تا که ادمانی را تهمت زنند که یگانه جنایت شان از ان عبارت بود که بازگشتی مسیحی خود را با خوشنودی انتظار بودند و کوشش می کردند زندگی بی عیب داشته باشند و دیگران را اگاه می نمودند تا برای ملاقات با او اماده شوند .MBDa 208.12

  تمامی چاره ها اندیشیده می شدند تا که توجهی خلق را از دومباره امدنی مسیح دور سازند کوشش می نمودند به ادمان تصورات های را در موردی ان زورا تلقین نمایند که اموزشی پیشگویی های پیامبران در موردی امدنی مسیح و اهری جهان گناه کارانه و حتا شرم اور است خدمت گذارانی کلیسا های رسمی به همین طریق ایمان زا به کلامی خدا بر باد می دادند تعلیماتی انها ادمان رل به خدا بی خبران تبدیل می دادند و بسیاری ها از پسی فسق و فساد فجور گمراه شدند و بعد معلمانی بدی گناه را برای همه ای این فسق و فساد فوجور به گردنی ادوینتست ها گذاشتند .MBDa 208.13

  در ان وقتی که در خانه های دور شده ادمان جمع می امدند تا که موعضه ای میلیر را بشنوند نامی او در مطبوعاتی دینی خیلی یادرس می شد مگر فقط برای مسخره در اهنگی نیش دارMBDa 209.1

  ادمانی سبک فکر و خدا بی خبری از جانبی پیش وایانی دین به اغوا انداخته شده به استفاده ای همه گونه لقب های تحقیر امیز شوخی های کفر گویانه و لطیفه گویی ها رو می اوردند تا که با هر راهی که باشد میلیر و کاری اورا شرمنده سازند مردی موی سرش سفید شده که خانه ای با حلاوت را گذاشته و در شهر و دهه ها اواره گردی می کرد و با پور صبری جهان را از داوری نزدیک شونده اگاه می نمود با تحکرسی پست ترین در میانی همه ون تعصب کار دروغ گو و مکار نشان داده می شدMBDa 209.2

  مسخره بازی ها دروغ و بد زبانی که به مقابلی او روانه شده بودند حتا از جانبی نشریاتی دنیوی اعتراضی اتشین را به میان اورده اند نشان دادنی چنین سبک فکری و بی احترامی به مساله این قدر مهم و با چنین عاقبت های جدی نوشته بودند ادمانی غیر دین این نه تنها تحقیر کنی حیات های ادمان بلکه مسخره بازی روزی داوری خدا تحقیر کنی خودی خدا و بی احترامی نسبتی عدالت پروری اوستMBDa 209.3

  تشبث همه گونه بدی نه تنها کوششی ضعیف گرداندنی نفوذی مژده ای ادوینتستی را بلکه کوشش نیست نمودند ، خودی مژده رسان را می کرد میلیر در موعضه های خود نشان می داد که حقیقت های کتابی مقدس با زندگی شنوندگانی او چی گونه موافقت دارند گناه ها و خدا باوری انها را اشکار می کرد و سخنانی رو راست و تاثیر بخشش نفرتی ادمان را به میان می اوردندMBDa 209.4

  باری اعضایانی کلیسا که به او مناسبتی دشمنانه داشتند اعوام را راضی کناندند تا که او را در راه از جمع امد به خانه بکشند ولی در میانی ان اذدهام فرشته گانی مقدس حضور داشتند و یکی از انها در سیمای ادم دستی مردی خدا را گرفته اورا به جای بی خوف از ادمانی به غضب امده دور تر برد کاری او هنوز انجام نیافته بود و قصدی شیطان و هم دستانش برباد رفت .MBDa 209.5

  صرفی نظر از مقابلیت ها شوق و حوس به حرکتی ادوینتستی می افزود اگ پیش به عبادت ها ده ها و صد ها ادمان می ماندند اکنون حساب به هزار ها می رسید در جمع امد های گوناگون افزایش یابی سیر شماری ادمانی مشاهده می شد، که نو ایمان اورده بودند لیکن دیری نگذشته این نیز ناراضگی مخالفان را به میان اورده و کلیسا ها به مقابلی نگرانی چاره های انتظامی قبول می کردند که با فکر های میلیر راضی می شدند این میلیر را مجبور نمود که در مراجعت نامه ای مخصوص خطی نفراتی که تعلیماتی اورا دروغ می شماریدند اینرا در اساس کتابی مقدس اثبات نمایند .MBDa 209.6

  مگر ان چیزی که ما به ان ایمان داریم می گفت او در کتابی مقدس که شما خود ان را دستور عمل و علاوه بر این یگانه دستور عمل ایمان و رفتاری ما می شمارید اساس نمی یاید؟MBDa 209.7

  برای کدام عمل ها ما سزاواری چنین سیلی عیب دار کنی ها از منبر و از صحفه های مجله ها می گردیم؟ چی به شما حقوق می دهد مارا از کلیسا ها و جمعیت خارج کنید؟MBDa 209.8

  اگر ما حق نباشیم خواهش می کنم گمراهی های مان را به ما نشان دهید در اساسی کلامی خدا اشتباهاتی مارا نشاند دهید .MBDa 209.9

  ما بسیار مسخره شده ایم لیکن این هیج گاه مارا به ان باور کنانده نمی تواند که ما ناحقیم تنها کلام خداوند قدرت دارد عقیده های مارا دیگر کند ما با اندیشه و با دعا ها و با اندازه ای گرفتنی نور از کتابی مقدس به این خلاصه امده ایمMBDa 209.10

  در طولی تمامی عصر ها اگاه نامه های که خدا به جهان به واسطه ای بندگانی خود می فرستاد همیشه با چنین شبهه و ناباوری رو به رو می شدند وقتی که فسق و فساد دنیای قدیم خداوند را مجبور نمود که ادمان را با طوفان جزا دهدMBDa 209.11

  او این مقصد را از انها پنهان نکرد تا که به انها امکانیتی اصلاح شدن را دهد در دوامی یکصد و بیست سال اوازی شنیده می شد که ادمان را به توبه دعوت می کرد و اگاه می نمود که در صورتی توبه نکردن نیست می شوند .MBDa 209.12

  ولی این خبر به نظری انها دروغی بافته می نمود و انها به ان باور نکردند از فسق و فسادی خود سر مست گردیده انها قاصدی خدا را مسخره می کردند به زاری و التماس او پسوند می زدند و حتا اورا در خود پسندی گناه گار نموده می گفتند که چی طور یک نفر به بزرگانی این جهان اعتراض مس کنند؟MBDa 209.13

  اگر مژده ای که ان را نوح موعضه مس کند حقیقت باشد پس برای چی ان را تمامی جهان اعتراف نمی سازد و به ان باور نکند؟MBDa 209.14

  چی اهمیت دارند سخنانی یک نفر در مقابلی خردی هزار ها؟ نه انها به این باور کرده نمی توانند و در کشتی پناه گاه نخواهد جستMBDa 209.15

  خدا بی خبران به ظهور ات های طبیعت به تکرار شوی فصل های سال که پی هم می ایند به اسمانی کبود از ان جا هنوز یک قطره باران نه افتیده بود به میدانی سبز شونده ای از شبنم شب طراوت گیرنده اشاره می کردندMBDa 209.16

  و خطاب می نمودند ایا او به ما افسانه نمی گوید؟MBDa 209.17

  موعضه چی حقیقت را چون تعصب کاری دیوانه با نفرت رد کردند و با بد خشمی باز هم زیاد تر به عیش و عشرت و فسق و فساد دست زدند ولی بی ایمانی انها به حادثه ای پیشکی مقرر شده خلل رسانده نتوانیستMBDa 210.1

  خدا مدتی دراز فسق و فسادی انها را تحمل نموده به انها امکانیتی توبه کردن را داد لیکن در وقتی معین شده ای خدا داوری های او به سری عاده مانی فرو ریختند که مهربانی اورا رد کردند .MBDa 210.2

  عیسای مسیح می گوید که به دومباره امدنی او نیز ادمان با نا باوری چنین مناسبت می کنندMBDa 210.3

  چی طوری که در ایامی نوح شده بود در امدنی پسری ادم نیز همان طور خواهد شدMBDa 210.4

  وچیزی نمی فهمیدند تا دمی که طوفان امده همه را نیست و نابود کرد .متا ۲۴:۳۷, ۳۹MBDa 210.5

  وقتی ادمانی که خود را قومی خدا می شماریدند با جهان یکجایه می شوند و با طرزی حیاتی ان زندگی نموده در عیش و عشرت های معنی شده اشتراک می کنند وقتی که شکوهی دنیوی به کلیسا راه می یابد و صدای زنگوله های طویانه بلند می شوند و همه ای ادمان با اینده نگاه نموده لذتی نیکو احوالی و سعادت مندی دور و درازی زمین رل قبلا می چشند ان زمان ناگهان به مانندی درخشی برق انجامی ارزو های عالی و امید های فریبنده ای انها فرا می رسد .MBDa 210.6

  یک زمانی خدا پیامبری خود را فرستاد تا جهان را از طوفان اگاه کند عینا همان نزدیک بودنی داوری اخرین را خبر دهند و انچنان که هم زمانانی نوح اگاه کنی های این موعضه چی حقیقت را مسخره می کردند همین طور در زمانی میلیر نیز بسیاری ها حتا از میانی قومی خدا به اگاهی های او می خندیدندMBDa 210.7

  برای چی تعلیمات و موعضه ای دومباره امدنی مسیح از جانبی کلیسا ها با چنین نا مهربانی استقبال شده بودند؟MBDa 210.8

  در ان وقتی که امدنی مسیح به خدا بی خبران اندوه و مرگ زل خبر می دهند ان به شخصی پارسا شادی و امید را وعده می کند .MBDa 210.9

  در همه عصر ها این حقیقتی بزرگ برای فرزندانی صادقی خدا امیدی بزرگ بود پس برای چی ان چون مسیح برای قومی او سنگی پیشپا و سخره ای مانعه گردیده است؟MBDa 210.10

  خودی نجات دهنده به شاگردانش چنین وعده داده بود و هنگامی که بیروم و برای شما جای اماده کنم باز می گردم شما را با خود می برم .یوهنا ۱۴:۳MBDa 210.11

  نجات دهنده ای دلسوز غم و اندوه و تن های پیروانی خود را می فهمید بنا بر این به فرشته ها امروز فرمود که به زمین فرود ایند و انها را با سخنانی امید واری به بازگشتی او تسلی بخشند وقتی که شاگردان کوشش از نظر گم نکردنی استادی محبوبی به اسمان صعود کننده را می نمودند دقتی انها را سخنانی زیرین جلب نمودMBDa 210.12

  ای مردانی جلیل چرا این جا ایستاده سوی اسمان نگرانید؟MBDa 210.13

  همین عیسی که از پیشی شما به اسمان بالا برده شد چی طوری که اورا سوی اسمان روانه دیدید باز همان طور خواهد برگشت .اعمال ۱:۱۱MBDa 210.14

  سخنانی فرشته ها باز در قلبی انها امید را جا کردند شاگردان با شادی بزرگی به ایرسلیم برگشتند و همیشه در معبد بوده خدا را حمد و سنا می گفتند و مبارک می خواندند .لوقا ۲۴:۵۲, ۵۳MBDa 210.15

  شاگردان نه از ان شادی می کردند که عیسای مسیح با انها نیست و انها با مشکل ها و وسوسه های این جهان خود باید مبارزه برند بلکه از باور کنانی فرشته مه خداوند باز می اید شاد بودند ،MBDa 210.16

  و امروز نیز مژده ای امدنی مسیح باید در قلبی ما شادی را بر انیگیزد چون در زمان های پیش وقتی که فرشته ها ان را به چوپان های بیتالحم رساندند ادمانی که نجات دهنده را از تحتی دب دوست می دارند از شنیدنی مژده ای در کتابی مقدس اساس یافته می توانند تنها شادی را احساس کنند که ان که همه ای امید و ارزو های شان به حیاتی جاودانه به او نگرانیده شدند ،MBDa 210.17

  باز نه از برای ان می اید که رد تحقیر و حقارت کرده شود بلکه او با قوه و جلال بحری نجات دادنی قومی خود می اید .MBDa 210.18

  تنها ادمانی که نجات دهنده رل دوست نمی دارند امدنی اورا خواهان نیستند و از همه دلیلی اعتماد بخشی جدا شوی کلیسا ها خدای حق خشمگینی و نفر ای گردیدند که ادمان با انها مژده ای از اسمان ف ستاده شده را استقبال گرفتند .MBDa 210.19

  ادمانی که تعلیماتی ادوینتستی را قبول نمودند ضرورتی توبه کردن و در نزدیکی خدا فروتن شدن را پوره درم کردند بسیاری ها میانی خدا و جهان دو دله می شدند ولی اکنون حس می کردند که زمانی انتخابی حل کننده فرا رسیده است .MBDa 211.1

  ابدیت در نظری انها واقعیت غیری عادی را گرفت اسمان به انها نزدیک شد و انها خود را در نزدی خدا گنهگار احساس کردند ایمان داران برای زندگی جدیدی روحانی بیدار شدند انها درک می کردند که مهلت ها نزدیک می شوند و مسولیت رل برای نجات یابی نزدیکان خود احساس نمودند همه چیزی زمینی موقعی دوم درجه را گرفت به نظر چنین می نمود، که در پیشی انها ابدیت در های خود را باز کرده است و انها باید میانی خوشبختی جاودانه و لعنتی جاودانه انتخاب می کردند .MBDa 211.2

  روحس خدا در قلبی انها جا گرفته و به انها قوه ای با بیان نامه ای صمیمی هم به برادرانی خود و هم گناه کاران مراجعت نمودن را داد، تا که همه به روزی خدا اماده شوند شهادتی خاموشانه ای زندگی همه روزه انها سرزنشی دایمی بود به رسمیت پرستی اعضایانی کلیسا این اعضایانی کلیسا نمی خواستند که نفری به وقت خوشی انها خلل رساند شوق و رغبتی انها را به فایده ای بی دردی میان و تشنگی خود پرستانه را به عزت و اکرامی جهانی محدود کند و در نتیجه به مقابلی اسمانی ادوینتستی و باصدای ان موجی نارضایتی ها و دشمنی اشکار اوج گرفت ،MBDa 211.3

  از بس که دلیل های در دوره های پیشگویی های پیامبری اساس یافته رد ناپذیر بودند، ان گاه دشمنانی حقیقت با تمامی قوه کوشش می کردند ادمانی به خودی انها ایمان نداشته را باور کناند که این پیشگویی ها مهر زده شدند و انها را هیج کس فهمیده نمی تواند در این حالت پروتستنت ها به کتالیک ها پیروی کردند اگر کلیسای کتالیکی کتابی مقدس را از خلق پنهان کرده باشد ان گاه کلیسا های پروتستنتی با اس ار بسان می نمودند که مهمترین قسمی کلام مقدس مخصوصا ان قسمی که حقیقت را برای زمانی ما در بر می گیرد برای فهمش دست نارس است .MBDa 211.4

  روحانیان و خلق اثبات مس کردند که پیشگویی های پیامبرانه دانیال و کتابی وحی سیر های درک نشونده اند ، ولی مسیح دقتی شاگردانی خود را به سخنانی پیامبر دانیال عایدی حادثه های که باید در زمانی انها به عمل می امدند روانه نموده گفت هر که خواند درک کند متا ۲۴:۱۵MBDa 211.5

  فکر عایدی ان که وحی ها سیر های درک نشونده اند به نامی این کتاب مخالفت می کند، وحی عیسای مسیح که خدا به او اعطا نمود تا به بنده گانی خود نشان دهد که به تقریبا چی ها باید به وقوع ایدMBDa 211.6

  خوشا کسی که می خواند و کسانی که وی شنوند سخنانی این نوبت را و ان چی در ان نوشته شده است ، رعایت مس کنند زیرا که وقت نزدیک است وحی ۱:۱, ۳MBDa 211.7

  پیامبر می گوید خوشا کسی که می خواند یعنی نفرانی یافت می شوند که نمی خوانند و این برکت برای انها نیست و کسانی که می شنوند یعنی نفرانی یافت می شوند، که پیشگویی های پیامبرانه را نبوت ها را جوش کردن نمی خواهد و برکت برای این ادمان نیست و ان چی در ان نوشته شده است ؛ رعایت می کنند ، بسیاری ها از قبول نمودند اگاه سازی و پند های که در کتابی وحی جا گیرند دست، می کشند و البته را هیج کسی از انها نمی تواند دعوای برکت های وعده شده را کند، همه ای انهای که پیشگویی های پیامبرانه از رمز های در کتابی وحی با چنین تن تنه ذکر شده را تحقیر می کنند کسانی که طرزی زندگی خود را تغییر دادن و به امدنی مسیح امادگی دیدن نمی خواهند بی برکت می ماند .MBDa 211.8

  به شهادتی پور الهام صاحب بوده ادمان چی طور جرعت می کند تصدیق نمایند که کتابی وحی سیری درک نشونده است؟ این سی ی جواب یافته و کتابی انسان رل به سوی پیشگویی دانیال می برد و هر دوی این کتاب ها پند های مهم را در خود دارند خداوند به ادمان حادثه های را هی داد که باید در انجامی تاخیر ی زمین به عمل ایند ،MBDa 211.9

  به یوهنا حادثه های اشکا کرده شدند که برای کلیسا منفعت های دقیق و هیجان اور دارند او وضعیت خطر ها مبارزه و ازاد شویی اخرین قومی خداوند را می دید او دید، که بعدی موعضه شویی مژده ای در روی زمین درو اغاز می باند ،MBDa 211.10

  جمع اوری بند های گندم برای انبار های اسمانی جمع اوری کاه برای اتش به او حقیقت های بزرگ اشکار کرده شده بودند مخصوصا حقیقت های به کلیسای اخرین دخل اشته تا کسانی که به حقیقت رو اوردند در موردش مبارزه و خطر های که انها را انتظار اند معلومات پیدا کنند هیج کس نباید عایدی حادثه های نزدیک شونده در ظلمانی بی خبری بماند .MBDa 211.11

  بی احترامی عمومی را نسبتی این قسمی مهمترین کلامی خدا با چی فهماندن ممکن است؟MBDa 211.12

  برای چی عایدی درک نمودند شهادت های کلامی خدا چنین بی عمل حکمران است؟MBDa 211.13

  این نتیجه ای کوشش های مقصد ناک حاکم ظلمات شیطان است که می خواهد همه ای ان چیزی را از ادمان پنهان سازد که فریب های اورا اشکار می سازند از این سبب مسیح مولفین کتابی وحی همه ای ان مبارزه ای را برکت داد که سخنانی پیشگویی های پیامبرانه را می خوانند می شنوند و اجرا می کنند .MBDa 212.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents