Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی بیستم—معرفت ناک شویی گلوبلی دینی

  معرفت نام شویی بزرگی دینی که سببی ان مونده در موردی دوم باره امدنی مسیح است در بابی چهاردهم کتابی وحی یوهنای الهیات شناس در پیشگویی پیامبران در موردی مژده ای فرشته ای یکم پیشگویی شده است ما در موردی فرشته ای می خواهیم که در میانی اسمان پرواز می کند و انجیلی ابدی دارد تا که به ساکنان زمین و به هر قبیله و سیبت و زبان و قوم بشارت دهد .MBDa 219.1

  و او با اوازینو بلند خبر می دهد زیرا که ساعتی داوری او فرا رسیده است و به افریدگاری اسمان و زمین و بحر و چشمه های اب سجده کنید . وحی ۱۴: ۶,۷MBDa 219.2

  مهم بودنی این اگاهی با ان قید کرده می شود که ان را فرشته خیر می دهد خواستی خردی الهی بود تا که خصلتی عالی و بزرگی کاری را که این مژده باید اجرا نماید و اینچنین قوه و جلالی ان را همراه کننده را با پا می جلال و قوه ای قاصدی اسمانی تصویر کند .MBDa 219.3

  پروازی فرشته در میانی اسمان اوازینو بلندی اگاهی ان که به همه ای ساکنان زمین و به هر یک قبیله و سیبت و زبان و قوم روانه شده بود همه ای این از زود ، و در همه جا پهن شویی این مژده اگاهی می دهد ،MBDa 219.4

  خودی مژده به ان وقتی روشنی می انداز که بای این حرکت اغاز یابد ان یک قسم انجیلی ابدی را تشکیل می دهد ، و از فرا رسیدن داوری اگاه می سازد مژده ای نجات در همه ای عصر ها موعضه می شد، اما این مژده یک قسمی اخر موعضه کرده شود .زیرا ساعتی داوری تنها ان فقط فرا می رسد در پیشگویی های پیامبران در موردی حادثه های سخن می رودMBDa 219.5

  که پیش از اوازینو داوری به وقوع می پیوندند این مخصوصا به کتابی دانیال امر شده بود که پیشگویی پیامبران را که به روز های اخر دخل دارد تا اخری زمان پنهان کند و مهر زند مژده در موردی داوری که در این پیشگویی های پیامبرانه اساس یافته است نمی تواند پیش از فرا رسیدن این زمان مونده کرده شود ولی چی طوری که پیامبر می گوید؛اخر زمان بسیاری ها ان را می خواهند و دانش افزایش خواهد یافت . دانیال ۱۲:۴MBDa 219.6

  حواری پولیس کلیسا زل اگاه کرده بود که امدنی مسیح را در روزهای او انتظار نشوند زیرا باید اول عصیان به وقوع بیاید و شخصی پور از گناه ظاهر شود. دو تسلونیکسان ۲:۳MBDa 219.7

  ما نمی توانیم ام نی مسیح زل پیش از روس بزرگی مرادی و حکمرانی دور و درازی شخصی پور از گناه انتظار شوید شخصی پور از گناه که سیری گناه پسری حلاکت و شریر نیز نامیده شده است حاکمیتی پاپا است که چی طوری پیشگویی پیامبران می گوید باید ر دوامی سالی هزار و دو صد و شصت سال در جهان حکمرانی می کرد این دوره سالی هزار و هفتصد و نود و هشت به اخر رسید امدنی مسیح نباید تا ان زمان به عمل می امد ،MBDa 219.8

  اگاه سازی پولولس به تمامی دوره ای مسیحیت تا خودی ساری هزارو هشتصدو نود و هشت دخل دارد تنها بعدی این بای موعضه در موردی دوم باره امدنی مسیح اغاز می شد .MBDa 219.9

  مژده به این مانند را جهان در عصر های پیش نشنیده بود چی طوری که ما می بینیم ، پولیس در این باره بشارت نمی داد، او توجهی برادرانی خود را به اینده ای دور به وقتی امدنی مسیح روانه می کرد، این مژده را اصلاحات چیان نیز موعضه نکردند .MBDa 219.10

  مارتین لیوتر چنین می شمارید که داوری بعد از سه صد سال به عمل می اسد ولی بعدی سالی هزار و هشتصد و نود و هشت مهر از کتابی دانیال برداشته شد دانش ها افزایش یافته اند و بسیاری ها به موعضه نمودند ، مژده ای پور تن تنه در موردی داوری نزدیک شونده اغاز نمودند .MBDa 219.11

  به مانندی اصلاحاتی عصری XVIMBDa 219.12

  حرکتی ادوینتستی یکباره در مملکت های گوناگون مسیحی جهان به میان امد هم در اروپا و هم در امریکا ادمانی با ایمان و از صدقی دل دعا جوینده که به اموزشی پیشگویی های پیامبران وادار شده بودند ،MBDa 219.13

  سخنانی الهام بخش را گشت و برگشته می خواندند و دلیل های باوری بخش را عایدی ان که اخری جهان نزدیک می شود پیدا می کردند در مملکت هاس گوناگون گروه های جدا گانه ای مسیحیانی پیدا شدند که در نتیجه ای اموزشی جدی کتابی مقدس عایدی نزدیک بودنی امدنی نجات دهنده خلاصه می بر اوردند .MBDa 219.14

  سالی هزار و هشتصد و بیست و یک با گذشتی سه سال بعد از ان که میلی پیشگویی های پیامبران را تفسیر نمود، که به وقتی داوری اشاره می کردن ایاصیف والف موعضه چی عمومی جهانی به موعضه نمودنی مژده عایدی به زودی امدنی مسیح شروع نمود والف در جرمنی در خانواده ای یهودی به دنیا امد پدری او معلم دین بود ، هنوز در ایامی کودکی او به حقانی بودنی دینی مسیحی باوری حاصل کرد او صاحبی عقلی زنده و جوینده بوده به صحبت های که در خانه ای پدری او می گذشتند و در ان جا همه روزه یهودیانی خدا جوی جمع امده، در باره ای امید و ارزوی قومی خود در موردی مسیحی ظهور کننده و برقرار شویی اسراییل اندیشه می دارند گوش می داد ، باری در موردی عیسی جلیلی سخن شنیده پسر بچه در موردی او پورس و پارس می کرد او یهودی خیلی با خرد بود .MBDa 219.15

  جواب می دادند به او ولی او خود را مسیح اعلان نمود و شورای داورانی یهودی اورا به مرگ محکوم کرد ،MBDa 220.1

  برای چی پورس و پاس را دوام می داد پسر بچه ایرسلیم ویران شده است برای چی نا در غلامی قرار داریم؟MBDa 220.2

  افسوس جواب داد پدر برای ان چنین روی داد که ما یهودیان پیامبران را می کشتیم والف تخمینی را در موردی ان بیان کرد که ممکن عیسی نیز پیامبری بود و یهودیان اورا که هیج گناهی نداشت به قال رساندند این فکر اورا انچنان به خود جلب کرد ، که صرفی نظر از همه ای منع کنی ها عایدی به کلیسای مسیحیان نفرتا او اکثر وقت در درامد گاهی کلیسا ایستاده موعضه را گوش می کرد .MBDa 220.3

  او همه ای هفت سال داشت وقتی که باری در نزدیکی همسایه ای سالخورده ای مسیحی خود اینده ای درخشان را که اسراییل با امدنی مسیح انتظار است تعریف کرد و این پیر مرد با مهربانی به او چنین گفت پسر عزیز این عیسای جلیلی است که اورا گذشته گانی تو به مانندی پیامبران قدسمه به قتل رساندند به خامه برو و بابی پنجاه و سوم کتابی ایشالا را بخوان و تو خود به ان باوری حاصل مس کنی که عیسای مسیح خداوند است او به خانه امد و بابی نشان داده شده زل خوانده یه حسرت امد که چی کونه پیشگویی پیامبران انه در موردی مسیح در زندگی عیسای جلیلی دقیق اجرا شده است شاید همسایه ای او در حقیقت حق شاید؟MBDa 220.4

  پسر بچه به پدری خود برای فهماندنی این پیشگویی پیامبر مراجعت نمود ولی به خاموشی سنگین با اسرار رو به زور شد، که دیگر هیج گاه جرات به است موضوع دخل نمودن را نکرد لیکن این عمل ز قلبی او خواهشی در مورد مسیحیان بسیار دانستند را تنها قوت بخشید .MBDa 220.5

  پدر و مادری پسر بچه با جد و جهدی زیاد حقیقتی را از او پنهان می نمودند که او سوی ان کوشش می کرد ولی وقتی که او همگی یازده سال داشت خانه ای پدر را ترک نموده به سفری جهان برامد تا که معلومات بگیرد ، دین و کسبی خود را انتخاب کند .MBDa 220.6

  او یک مدت در خانه ای خویشاوندانش زندگی کرد ولی اورا از ان جا چون مرتد پیش کردند ، و بی سر پناه و بی پول مانده او خود در غریبی برای باز کردنی راهی زندگی خویش پرداخت .MBDa 220.7

  از یک مکان دانش بی اموزد و برای روزگارانی خود با درس دادنی زبانی یهودی مبلغ به دست می اورد .MBDa 220.8

  به شرافتی رومی کتالیکی را قبول کرد و قرار داد که در میانی خلقی خود موعضه چی شود، با این مقصد او بعدی یکچند سال در روم به کالجی موعضه چیانی کتالیک داخل شد .MBDa 220.9

  ولی دیری نگذشته اندیشه رانی های مستقیلانه و ملاحظه های اشکارای او بر سرش عیب دار کنی ها را در بدعت اوردند ، او به مقابلی سوی استفاده های اهلی دین اشکارا مبارزه می برد در اول او صاحبی خیرخواهی مخصوص نماینده گانی پاپا بود ولی در اخر اورا از روم پیش کردند ولی در اخر اورا از روم پیش کردند در زیری نظارتی دایمی و با دقتتانه ای کلیسا او از یک مکان به مکانی دیگر می رفت .MBDa 220.10

  تا زمانی که در اخر اشکار شد که او هیج گاه به ظلم روم اطاعت نمی کند، نهایت اورا اصلاح نشونده شماریده به او امکانیتی ازادانه فعالیت کردن را دادند انگاه او قرار داد که به انگلستان سفر کند و عقیده های پروتستنتی را قبول نموده اعضای کلیسای انگلیکنی شد .MBDa 220.11

  بعدی تحصیلی دو ساله او سالی هزارو هشتصدو بیست و یک فعالیتی تبلیغات گری خود را اغاز کردMBDa 220.12

  حقیقتی بزرگی را عایدی مراتبه ای یکم چون مردی دردمند و رنجور امدنی مسیح قبول نموده که پیشگویی پیامبرانه با چنین روشنی به دومباره امدنی او با قوه و جلال نشان می دهد و به خلقی خود در موردش عیسای جلیلی چون مسیحی وعده شده و در موردش مراتبه ای یکم در خواری و ذلیلی چون به قربانی برای گناه هاس ادمان امدنی او موعضه کرده والف اینچنین به انها تعلیم می داد که مسیح مراتبه ای دوم چون شاه و ازاد کننده بر می گرددMBDa 220.13

  ، عیسای جلیلی مسیحی حقیقی است می گفت او که دستان و پا های اورا سوراخ کردند ، اورا به مانندی بره به قربانی بردند او مردی درد مند و رنجور بود او بعدی ان که چوب دستی سلطنت از یهودا و قانون گذار از کمرش دور شد ،MBDa 220.14

  مراتبه ای اول امد لیکن او مراتبه ای دوم بر ای های اسمانی و با کرنه ای فرشته ای مقرب می اید و بر کوهی زیتون قرار می گیرد و حکمرانی که یک زمان به ادم بر همه ای افریده ها داده شده بود و او انرا از دست داد . هستی ۱:۲۶ ۳:۱۷MBDa 220.15

  به عیسی داده می شود او پادشاهی تمامی زمین مس شود ناله و فریاد قطع می گردند، و در همه جا سرود های مدح و ستایش و سپاس گذاری صدا می دهد و انهای که در مسیح مردند ، اول احیا خواهد شد . یک تسلونیکیان ۴:۱۶, ۲قورنتیان ۱۵:۵۲MBDa 221.1

  و این ان چیزی است که ما ایمانداران ان را احیای یکم می مانیم ان گاه در میانی حیوانات نیز تغییرات های به عمل می ایند . اییشعیا ۱۱:۶, ۹MBDa 221.2

  و انها به مسیح اطاعت می کنند .زبور ۸MBDa 221.3

  صلح و ارامی عمومی حکمران می شود و خداوند از جدید به زمین نگاه می کند و می گوید اینک خیلی خوبMBDa 221.4

  والف باوری داشت که امدنی مسیح نزدیک است تفسیر های دوره های پیشگویی های پیامبرانه و معین نمودنی وقتی انجام بزرگ که او عملی کرده بود از وقتی نشان داده ای میلیر نه چندان فرق می کردند به انهای که به سخنانی زیرین نوشته ها ان روز و ساعت را هیج کس نمی داند نشان داده چنین می شماریدند که ادمان باید در باره ای نزدیکی امدنی مسیح عموما هیج کس نمی داند نشان داده چنین می شماریدند که ادمان باید در موردی نزدیکی امدنی مسیح عموما هیج ایضرا ندادند، والف چنین جواب می داد مگر خداوندی ما گفته است که روز و ساعت هیج گاه معلم نمی شنوند؟ مگر او به ما علامت های زمان را نداده است تا که عقلا در موردی نزدیک شویی امدنی او به مانندی ان که نزدیک شویی تابستان را از برگ کردنی ، درختی انجیر دانستن ممکن است بدانیم .متا ۲۴:۳۲MBDa 221.5

  مگر ما باید در چنین غفلت بمانیم در صورتی که خودی او به ما تعلیم داده است که کتابی پیامبر دانیال را نه تنها بخوانیم ، بلکه ان را بفهمیم؟ و در خودی همان کتابی دانیال که گفته شده است که سخنان تا اخری زمانMBDa 221.6

  یعنی زمانی پیامبر مهر زده می شوند .MBDa 221.7

  اینچنین گفته شده است که بسیاری ها ان را می خوانند عباره ای یهودی اندیشه و نظارت کردنی وقت و نسبتی این وقت دانش افزایش خواهد یافت . دانیال ۱۲:۴MBDa 221.8

  چی طوری که معلوم است خدا مارا نه از ان اگاه کرد که ما نزدیک شویی این وقت را نمی بینیم بلکه از ان گاه نمود این دقیق در موردی روز و ساعت هیج کس نخواهد دانست برعکس او اشکارا می گوید که به واسطه ای علامت های زمان به ما بسیار چیز ها اشکار می شوند تا که ما به مانندی ان که یک زمان پیامبر نوح کشتی را اماده کرده بود به مانندی او اماده شویم ،MBDa 221.9

  در خصوصی سیستمه ای از جانبی همه قبول گشته ای تفسیر ها یا نادرست معنی داد کنی های کتابی مقدس والف چنین نوشته بود قسمی زیادی کلیسای مسیحی از درست و به سیستمی خیالی بودایی ها رو اوردند، که باوری دارند که اینده ای نیکس اوردند که باوری دارند که اینده ای نیکس انسانیت از ان عبارت است که ادمان بدون ممانعت در فضا جای عوض می کنند و این مسیحیان فکر می کنند که در جای که یهودی نوشته شده است، انها باید بت پرست بخوانند در زیری عباره ای ایرسلیم کلیسا و در زیری عباره ای زمین اسمان را بفهمند .MBDa 221.10

  در زیری عباره ای امدنی مسیح پیشروی جمعیت های تبلیغات گر را بفهمند و بالا بری را به کوهی خانه ای خدا انها چون جمع امدی عجایب و بزرگ میتادیست تفسیر می کنند .MBDa 221.11

  در دوامی بیست و چهار سال از سالی هزار و هشتصدو بیست و یک تا هزارو هشتصدو چهل و پنج والف به افریقا از ان جمله مصر و ابیسانیه در اسیا به فلسطین سوریه فارس بخارا و هندوستان سفر نمود در سری راه در جزیره ای الینا موعضه کرد ، سالی هزار و هشتصدو سی و هفت یه نیویورک امده در این شهر موعضه کرد بعد یه فلدلفیه بلتیمار و در اخر به واشنگتن رسید در این جا چی طوری که او نوشته بود با پیشنهادی نایبی پریزیدنت جان کنیس ادمی در یکی از پلته های کانگریس به من امکانیتی دادند که در تالاری کانگریس برامد کنم و من در روزی شنبه برامد نمودم این موعضه را با حضوری خود همه ای اعضایانی کانگریس اینچنین خود همه ای اعضایانی کانگریس اینچنین اوسقوفی ویرگینیه اهلی دین و شهروندانی واشنگتن احترام کردند مرا در ایالات های نیوجرسی و پینسلوینیه که در ان جا از تحقیقات های خود در اسیا خوب دادم و اینچنین موعضه را در موردی حکمرانی شخصی مسیح خواندم با چنین احترام سزاوار دانیستند ،.MBDa 221.12

  داکتار والف به سرزمین های دور دست بی حمایه سگان مملکتی اروپای سفر نموده و مشکل های زیاد و محرومیت ها را از سر گذرانده با خطر های گوناگون دچار می شد اورا کلته کوبی کردند گرسنه مانند عذاب داده اند یک مراتبه چون غلام فروختند و سه مراتبه به حکم قتل محکوم کردند .MBDa 222.1

  نه یک مراتبه به دستی راهزنان افتاد و با ی تقریبا از تشنگی مرده بود باری همه ای دارایی اش را از او کشیده گرفتند، و او مجبور شد صد ها میل را از بالای کوه ها پیاده طی کن به چهره اش برفی تر می زد پا های لوچی او از سردی کرخت شدند ، زیرا که او در بالای زمینی یخبسته راه می رفت .MBDa 222.2

  روقتی به او مصلحت می دادند که بی صلاح به نزدی قبیله های خون خوار و مقصد های دشمنانه داشته سفر نکند او عادتا جواب می داد که من اصلحه ای دعا خواهش به مسیح خدمت کردن و باوری را به یاری او و اینچنین محبتی زیاد به خداوند و به نزدیکان خود و کتابی مقدس را صاحبیمMBDa 222.3

  او همیشه و به همه جا کتابی مقدس را با زبان های انگلیسی و یهودی با خود می گرفت در مورد س سفری اخرینی خود او اینچنین نوشته بود من همیشه در روی دستانی خود کتابی مقدس باز شده را داشتم ،MBDa 222.4

  من حس می کردم که قوه ای من در این کتاب است و قدرتی ان مرا دستگیری می کنند،MBDa 222.5

  او خسته نشده زحمت می کشید تا زمانی که مژده ای فرا رسیدن ساعتی داوری نهایت در قسمی زیادی کوره ای زمین صدا داد او در میانی یهودیان ترک ها فارس ها یهودیان و خلاقیت ها و نژاد های دیگر کلامی خدا را به زبان های گوناگون پهن نموده در همه جا از فرا رسیدن پادشاهی مسیح موعضه می کرد .MBDa 222.6

  به بخارا سفر نموده او دریافت که تعلیمات در موردی به نزدیکی امدنیوز مسیح به ادمانی که از جهانی ترقی یافته دور زندگی می کنند اشنا است عرب های یمن نوشته بود او کتابی دارند که سیره نام دارد و در ان در موردی دومباره املتی مسیح و حکمرانی او در جلال سخن می رود انها حادثه های بزرگی را انتظار اند که باید سالی هزار و هشتصد و چهل به عمل بیایندMBDa 222.7

  در یمن من شش روز را با فرزندانی ریکاب گذراندم انها شراب نمی نوشند انگور نمی شنانند نمی کارد ، در خیمه ها زندگی کرده ، پسری ریکاب ایونادابی سالخورده و نیک را به خاطر می ارند من در میانی انها پسرانی اسراییل را از قبیله ای دان که با همراهی فرزندانی ریکاب به نزدیکی امدنیوز مسیح را در ابر های اسمانی انتظار اند پیدا نمودمMBDa 222.8

  تعلیماتی به این مانند چی طوری که موعضه چی دیگر اشکا نمود در تاتاریستان تیز وجود داشت ملای تاتار از موعضه چی پرسید که عیسای مسیح مراتبه ای دوم کی می اید و وقتی موعضه چی جواب داد که او در این خصوص چیزی نمی داند، ملا از جاهلی موعضه چی کتابی مقدس سخت در حسرت ماند ملا باوری قطعی داشت که عیسای مسیح تخمینا سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار می اید .MBDa 222.9

  در انگلستان مژده ای امدنیوز مسیح شروع از سالی هزار و هشتصد و بیست و شش صدا می داد در این جا این حرکت ان شکلی معینی را که در امریکا گرفته بود نداشت در موردی وقتی دقیق در همه جا موعضه کرده نمی شد ولی حقیقتی بزرگ در موردی به نزدیکی امدنیوز مسیح با قدرت و جلال به طوری وسیع موعضه کرده می شد ،MBDa 222.10

  این مژده نه تنها در میانی اهلی مذهب و اهلی بدعت موعضه می شد نویسنده ای انگلیس میورن براک می گوید که تقریبا هفتصد خدمت گذارانی کلیسای انگلیکنی انجیلی ملکوت را موعضه می کردند ولی در بریتانیای کبیر نیز مژده ان که عیسای مسیح سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار می اید صدا داد در این جا رساله های ادوینتستی که از ایالات‌متحده اورده می شدند به طوری وسیع پهن و کتاب و مجله ها تکرارا نشر می شدند، سالی هزار و هشتصد و چهل و دو رابیرت اوینتر که خود انگلیس بود و ایمانی ادوینتستی را در امریکا قبول کرده بود به وطنش برگشت تا که در موردی امدنی مسیح موعضه کند بسیاری ها در این کار به او همراه شدند و مژده ای داوری دیری نگذشته در قسم های گوناگون انگلستان موعضه کرده می شد .MBDa 222.11

  در امریکای جنوبی که در جاهلی و نیرنگ بازی های کلیسا غرق شده بود شخصی با نامی لکونزه که عزت و ملتش هسپنی بود یه کلامی مقدس رو اورده حقیقت را در موردی به نزدیکی امدنیوز عیسای مسیح قبول کرد، ،MBDa 222.12

  میل و خواهشی اگاه سازی خلق را احساس و در برابر ی این خواهش از سرزنش های روم دوری جستن را نموده او فکر های خود را در اثری با نامی بافته ای روی بین ایزرا بیان نموده خود را چون یهودی ایمان اورده معرفی کرد ،MBDa 222.13

  لکونزه در عصری XVIIIMBDa 222.14

  زندگی کرده بود لیکن کتابی او تنها سالی هزار و هشتصد و بیست و پنج در لندن پیدا و به زبانی انگلیسی ترجمه شده این کتاب میل و خواهش را به مساله ای دوم باره امدنی مسیح که در انگلستان بیدار شده بود قوت بخشید ،MBDa 222.15

  در جرمنی این مژده را به ادمان بینگیل روحانی کلیسای لیوترنی الهیات شناس و منقدی مشهوری عصری XVIII موعضه می کرد بینگیل خود را به علمی الهیات شناسی بخشید که به ان طرزی تفکری جدی و معنوی مساعدت کردند که در ایامی جوانی به واسطه ای مشغولیت های ثابت قدمانه و خود انتظام انکشاف یافته بودندMBDa 222.16

  به مانندی دیگر جوانانی با اندیشه او از مبارزه های سنگین با شبهه و مشکل ها در حیاتی معنوی رها نیافت و بعد با چی گونه حسیاتی بلند در موردی تیر های بی شماری که قلبی اورا سوراخ کرده ، و جوانی اورا به باری سنگین تبدیل داده بودند ، به خاطر می اورد .MBDa 223.1

  اعضای سودی کلیسای ویتنبرگ تعیین گردیده به حمایه ازادی دین برخواست حقوق ها و امتیاز های کلیسا را حمایه نموده ، در برابری این پرنسیپی ازادی با عقلانه ای انهای را که از روی فهمشی وجدان نمی توانیستند، در اتحاد بمانند حمایه می کرد ، تاثیری فیض بخشی فعالیتی او تا اکنون در وطنش احساس می شود ،MBDa 223.2

  باری به موعضه امادگی دیده ایستاده و در بابی بیست و یکمی کتابی وحی به فکر فرو رفته بینگیل از شهادت ها در موردی دوم باره امدنی مسیح که در این باب جای داشتند در حیرت ماند پیشگویی های پیامبرانی کتابی وحی در پیشی او با روشنی غیری عادی اشکار شدند از صحنه های پور معنا و با حشمتی از جانبی پیامبر تصویر یافته به هیجان امده ، او قدرتی در موردی هیج چیز دیگر اندیشه کردن را نداشت روزی دیگر این حقیقت با همه روشنی و قوه لی خود به او اشکار شد و از ان زمان اغاز نموده او خود را پوره به اموزشی پیشگویی های پیامبرانی مخصوصا کتابی وحی بخشید و دیری نگذشته به عقایده ای امد که انها به نزدیک بودنی باز گذشتی مسیح نشان می دهند سنه ای حساب نمود ه ای او عایدی بازگشتی مسیح تنها یکچند شال از ان تخمینی های که بعد تز میلیر پیشنهاد کرده بود فرق می کرد ،MBDa 223.3

  اثر های بینگیل در تمامی جهانی مسیحی پهن می شدند اندیشه های او در باره ای پیشگویی های پیامبرانی در سرزمینی ویتنبرگ یکدلانه و در دیگر قسم های جرمنی تا اندازه ای معین قبول شده بودند این حرکت بعدی مرگی او نیز وسعت می یافت و مژده ای دوم باره امدنی مسیح در جرمنی هم چون در مملکت های دیگر در یک وقت شنیده شد بعضی ایمانداران به روسیه مراجعت نموده در ان جا جامعه های بزرگ را تاسیس دادند و تا به امروز در این مملکت مژده ای دومباره امدنی مسیح موعضه کرده می شود .MBDa 223.4

  نوری حقیقت هم در فرانسه و هم در شویرسیه درخشید در ژینیوه که فریل و کلوین عقیده های اصلاحات را پهن کرده ، بودند گویی مژده ای به نزدیکی امدنی مسیح را موعضه می کرد هنوز در ایامی دانشجویی گوسین با راهی ملاحظه کاری را رو به رو شد که در اخری عصری XVIII.MBDa 223.5

  و اغازی عصری XIXMBDa 223.6

  در تمامی اروپا حکمران بود حتا منصبی روحانی را قبول نموده او نه تنها در موردی ایمانی حقیقی چیزی نمی دانیست بلکه به شکاکی مایل بود در جوانی او به پیشگویی های پیامبرانی شوق و رغبتی زیاد داشت کتابی تاریخی قدیمی رالنرا خوانده او به بابی دوم کتابی دانیال توجهی نموده از دقیقی حیرت اوری اجرا شویی این پیشگویی پیامبرانی که در سال نامه ای تاریخی نوشته شده بود در تعجبی ماند این دلیری الهامی الهی داشتنی کتابی مقدس بود که بعد اورا در میانی خطر های زندگی به مانندی لنگر در روی اب نگاه می داشت .MBDa 223.7

  اموزش های ملاحظه کارانه به او سرگرمی اموزشی کتابی مقدس تردید و دایما جانبی نوری زیادتر کوشش نموده، او با گذشتی یکچند وقت به ایمانی حقیقی عملی کامیاب شدMBDa 223.8

  در موردی پیشگویی های پیامبرانی اندیشه کردن را دوام داد او به خلاصه امدMBDa 223.9

  که امدنی مسیح نزدیک است از حشمتی و اهمیت ناکی این حقیقتی بزرگ به حیرت امده لو می خواست ان را با دیگران موعضه کند لیکن باوری عموم به پور معما بودنی پیشگویی های دانیال و درک نشونده بودنی انها مانعی جدی بود در سری راهی او در اخر او قرار داد که به مانندی فریل رفتار کند و کار را با ک دکان اغاز نموده امید داشت که بعد والدینی انها را نیز حوسمند می گرداند .MBDa 223.10

  بعد در موردی این سوال سخن رانده ه او گفته بود من بسیار می خواهم تا به همه فهما باشد که چرا من در اغازی کاری خود نه به بزرگ سالان بلکه به کودکان مراجعت نمودم من این کار را نه از برای ان کردم که حقیقتی که من موعضه می کنم بی اهمیت بود .MBDa 223.11

  برعکس محض حقیقتی را که از خود گنجی بزرگ را می ماند در نمودی دسترس ترین بیان کردن می خواستم من بسیار می خواستم که شنیده شوم ولی خواطر می کشیدم در صورتی درحال به بزرگ سالان مراجعت کردن کامیاب نمی گردم ،بنابر این قرار دادم که به نزدی خورد سالان بروم من کودکان را جمع اورده چنین اندیشه می کردم اگر گروهی من زیاد شود، اگر معلوم گردد که برای انها شوق اور است ، و انها درک نمایندMBDa 223.12

  که سخن در موردی چی می رود و از شنیده های خود اندیشه کنند ان گاه من می توانم به گروهی دیگر امید بندم و کلان سالان در نوبتی خود باوری حاصل می کنند که عایدی این موضوع نشسته اندیشه راندن ارزنده است وقتی که این به عمل اید کار پیش می رود.MBDa 223.13

  انتظار های گوسین جامه ای عمل پوشیدند به خورد سالان نیز حوسمند گرداند کلیسای او از شنوندگانی سیر توجه پور بود در میانی انها مردانی دانشمند و با نفوذ خارجیانی که به ژینیوه می امدند حضور داشتند و مژده ای دومباره امدنی مسیح در دیگر سرزمین نیز پهن می شد .MBDa 224.1

  گوسین از موفقیت روح بلند گردیده معروضه های خود را با امیدی ان نشر نموده که اموزشی پیشگویی های پیامبرانی کلیسا ها را نیز حوسمند می گردانند که در انها عبادت را به زبانی فرانسوی می گزارند.MBDa 224.2

  حسیات ها را برای کودکان نشر نموده نوشته بود گوسین من در حقیقت به بزرگ سالان مراجعت کردم که منظم این کتاب ها را رد نموده درک نشوندهMBDa 224.3

  اسرار انگیز بودنی انها را دلیل می ارند چی چیزی در این جا درک نشونده است در صورتی که انها را کودکان درک می کنند؟MBDa 224.4

  من بسیار می خواستم کلیسای خود را با این پیشگویی ها شناس نمایم انها به نظری من بی موقع می نمایند اموزشی انها به ما یاری می رساند تا به سنجش های نزدیک شونده اماده شویم و عیسای مسیح را با امید انتظاری کشیده هوشیار باشیمMBDa 224.5

  صرفی نظر از ان که گوسین یکی از موعضه چیانی دوست داشته ای ساکنان ژینیوه بود و خدمت را به زبانی فرانسوی می گذراند با گذشتی اندک وقت اورا از کار پیش کردند اصلی گناهی به مقابلی او بیان شده از ان عبارت بود که به جای کیتخیسیزی بی روح و رسیونلی کلیسا او هنگامی پند دهی جوانان کتابی مقدس را استفاده می برد ،MBDa 224.6

  بعد او معلمی مکتبی الهیات شناسی تعیین گردید ولی به مثلی پیشینه در روز های یکشنبه به کودکان در نموده سوال و جواب می داد تحقیقات های او عایدی پیشگویی های پیامبرانی شوق و حوسی زیاد رل به میان اورد از منبری پروفیسوری از صحفه های کتاب ها سال های زیاد به ادمان اندیشه های فیض بخش را بیان نموده توجهی بسیاری ها را به پیشگویی های پیامبرانی که به نزدیک شویی امدنی مسیح اشاره می کردند روانه می کرد ،MBDa 224.7

  مژده ای دومباره امدنی مسیح در اسکندینویه نیز موعضه شده در همه جا شوق و حوسی زیاد را به میان اورد ، بسیاری ها از خوابی غفلت بیدار شدند و گناه های خود را درک نموده از انها دست کشیدند و امرزش را در نامی مسیح جستجو می کردند .MBDa 224.8

  ولی رهبرانی کلیسای دولتی به مقابلی این فعالیت برخواستند و با تاکید و ایستاده گری انها بعضی از این موعضه چیان به زندان انداخته شدند لیکن در بسیار جا های که قاصدانی امدنی مسیح را به خاموش ماندن مجبور نمودند خواستی خداوند بود که این مژده را با طوری عجیب به واسطه ای کودکان خورد خبر دهد از بس که کودکان نابالغ بودند، در نزدیکی کوه های دولتی جواب گر نمی شدند بنابر این می توانستند بی ممانعت در باری حقیقت سخن گویندMBDa 224.9

  موعضه در چنین شکل اساسا در میانی زحمت کشانی عادی مشهور بود که در کلبه های خاکسارانه ای انها خلق برای شنیدنی مژده ای اگاه کننده جمع می امدند کودکان موعضه چیان اساسا از خانواده های فقیر بودند ،MBDa 224.10

  نه بزرگان از شش هفت ساله حیاتی انها از ان شهادت می داد که نجات دهنده را دوست می دارند و کوشش می کنند ، به طلبات های مقدسی او پیروی کنند با وجودی این انها کودکانی عادی بودند که انکشافی انها بی سن و سال شان موافقت می کرد .MBDa 224.11

  لیکن وقتی که انها در نزدی خلق برامد می کردند روشن مس گردید که انها را قوه های اسمانی رهبری می کنند حتا اوازی انها به طوری دیگر صدا می داد وقتی که اگاهی را در موردی داوری نزدیک شونده با تن تنه خبر داده سخنانی خود را با است های کتابی مقدس تقویت می بخشیدند ؛MBDa 224.12

  از خدا ترسید و اورا جلال تهیه زیرا که ساعتی داوری او فرا رسیده است ،گناه های ادمان را سرزنش نموده نه تنها بد اخلاقی و فسق و فساد بلکه اینچنین دلبستگی را به همه چیز های دنیوی و دور شوی را از ایمان مزمت می کردند ،MBDa 224.13

  و شنوندگان خود را به ان دعوت می کردند که دیر نمانده به امدنی مسیح اماده شوند تا که از عصبی نزدیک شونده رها یابندMBDa 224.14

  ادمان به سخنانی انها با هیجان گوش می دادند قوه ای رو حس خدا به قلب ها تاثیر رساند بسیاری ها با شوق و ذوقی تازه به اموزشی کتابی مقدس پرداختند ادمان بد اخلاقی و فریبگران طرزی حیاتی خود را دیگر می کردند ، از خصلت های بد دست می کشیدند و بازگشت به زندگی بهتر انچنان چشمرس بود که حتا روحانیانی کلیسای دولتی مجبور شدند عملی دستی خداوند را در این حرکت اعتراف کنند .MBDa 224.15

  خواستی خداوند بود که مملکت های سکندنیویه مژده را در مورد ی امدنی نجات دهنده به دست بیارند و وقتی که صدای بندگانی او خاموش شد خدا روحی خود را در زبانی کودکان گذاشت تا که کاری اغاز شده ، را انجام دهند ، وقتی که عیسای مسیح با همراهی ادمانی شاد کننده ای به ایرسلیم نزدیک می شد که شاخه های درختی خرما را با خشنودی الوانج داده اورا پسری داود اعلان می کردند فریسیانی حسد خور طلب نمودند تا که مسیح انها را به خاموش ماندن مجبور سازد ولی عیسا جواب داد .MBDa 224.16

  که همه ای ان چیزی که به عمل امده ایستاده است اجرا شویی پیشگویی های پیامبرانی است و اگر ادمان خاموش شوند ، ان گاه سنگ های روحانیان و سروران به ترس امده هنگامی وارد شویی به دروازه ای ایرسلیم خاموش ماند ، ولی کودکانی به حولی معبد داخل شده که هیج گونه ترس را الواج داده فریاد می زدند ،MBDa 225.1

  هوشعنا به پسری داود . متاسفانه ۲۱:۱۴_۱۶MBDa 225.2

  وقتی که فریسیانی سخت رنجیده به او گفتند ایا تو میشنوی که انها چی می گویند؟MBDa 225.3

  عیسی به انها گفت اری مگر نخوانده اید از دهانی کودکان و شیرخواران تو حمد را برای خود به وجود اوردی؟MBDa 225.4

  به مانندی ان که خداوند به واسطه ای کودکان هنگامی مراتبه ای یکم امدنی مسیح عمل کرده بود او انچنان انها را برای موعضه ای مژده ای دومباره امدنی مسیح جلب نمود کلامی خدا در موردی ان که مژده ای امدنی نجات دهنده به همه لی خلق ها زبان ها و قوم ها موعضه کرده می شود باید اجرا شود .MBDa 225.5

  به اویلیم میلی و حکمرانی او در امریکا موعضه نمودند این مژده امر شده بود این مملکت مرکزی حرکتی بزرگی ادوینتستی گردید در این جا از همه پوره تر پیشگویی مژده ای فرشته ای یکم اجرا شد از این جا اثر های میلیر و همکارانی او به مملکت های گوناگون پهن می شدند به هر جای که موعضه چیان راه می یافتند به ان جا مژده ای خوش را در مورد به زودی امدنی مسیح با خود می بردند به تمامی گوشه و کناری کوره ای زمین حقیقتی انجیل از خدا ترسید و اورا جلال دهید زیرا که ساعتی داوری او فرا رسیده است پهن می شد .MBDa 225.6

  در عقل های ادمی شهادتی پیامبران جای گرفت که گویا به امدنی مسیح در بهاری سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار نشان می داد این مژده رل موعضه چیان از یک ایالات به ایالاتی دیگر برده در همه جا شوق و حوسی زیاد را به میان می اوردند بسیاری ها به درست بودنی حساب های دوره های پیشگویی های پیامبران باوری حاصل نموده از کوشش خود پرستانه ای نقطه ای نظری خود را داشتند دست کشیده حقیقت را با خشنودی قبول می کردند بعضی روحانیان از نقطه ای نظر و عقیده های مخالفت کننده ای پیشینه ای خود و معاش دست کشیده و کلیسا های خود را گذاشته برای موعضه کردنی بازگشتی مسیح به سفر می برامدند لیکن چنین روحانیان زیاد نبودند ،MBDa 225.7

  بیشتر این مژده از جانبی زحمت کشانی عادی پهن کرده می شد زمین داران زمین ها کاسیبان اسباب و الات تاجران سودا خدمت گذاران اداره های خود را می گذاشتند با وجودی این برای اجرای ان کاری بزرگی که عملی نمودنش در پیش بود موعضه چیان بی نهایت کم بودند حالتی رحم اوری کلیسای کمیمان جهانی در فسق و فساد غرق شده همه ای این چون باری سنگین قلب های حامیانی حقیقی را اذیت می داد و انها اختیارا مشکل ها محرومیت ها عذاب و مشقت ها را از سر می گذراندند .MBDa 225.8

  تا که ادمان را به توبه دعوت کنند و به انها راهی نجات را نشان دهند به مقابلیتی شیطان نگاه نکرده کار استوارانه هزاران ادمان قبول می کردند .MBDa 225.9

  در همه جا اوازی صدا می داد که گناه گاران را هم ایمانداران و هم بی ایمان ها را به اجرا نمودند همه چیز ها امکان پذیر دعوت می کرد تا که از غضبی نزدیک شونده رها یابند به مانندی یحیا تعمید دهنده پیش گذشتی عیسای مسیح قاصدانی حقیقت به ریشه ای درخت تبر برداشته با قطعیت از همه التماس می کردند ،MBDa 225.10

  که به طوری حقیقی توبه کنند مراجعتی انها به جهان که پور اضطراب و نا ارامی بود به سخنانی الگوینده ای نعمت بخشی مانند ی نداشتند که از منبر های کلیسا صدا می دادند شهادت های عادی و دقیق کتاب های مقدس در زیری تاثیری روحی مقدس قلب های ادمان را انچنان امیرانه تابع می کردند .MBDa 225.11

  که تنها شماره ای کمی به انها مقابلیت نشان داده توانیستند استادانی دین از خدا باوری و فارغ بالی بیدار شدند ، انها گمراهی ها محبت به چیز های دنیوی ناباوری خودپرست و هوابلندی خود را دیدند بسیاری ها خداوند را با توبه و فروتنی پیدا نمودند اکنون حسیات ها و اندیشه های انها که در چنین مدتی دراز به چیز های زمینی جلب شده بودند جانبی اسمان روانه شدند روحی خدا به انها نازل شد و انها با قلب های خاکساری و مهر انگیز خشنودانه به سخنانی از خدا ترسید :و اورا جلال دهید زیرا که ساعتی داوری او فرا رسیده است همراه شدند ،MBDa 225.12

  گناه گاران با چشمانی اشک الود می پرسیدند ما چی کار کنیم تا که نجات یابیم؟MBDa 225.13

  فریبگران کوشش می کردند ضرر های رسانده ای خود را به نفرانی برگردانند که یک زمان فریب شان کرده بودندMBDa 225.14

  همه ای انهای که در مسیح ارامی را به دست اورده بودند این برکت را به دیگران رساندن می خواستند قلب های والدین به فرزندان و قلب های فرزندان به والدین رو اوردند مغروری و دارو نداری دیگر برای مناسبت ها مانعه بوده نمی توانیستند در همه جا اقرار شوی های صمیمانه شنیده می شد ادمان صادقا در باره ای نجات یابی نزدیکان و خویشاوندان غمخواری می کردند دعا های اتش باری شفاعت گرانه را برای یکدیگر به درگاهی خدا روانه می نمودندMBDa 225.15

  در همه جا نفرانی وا می خورند که نجات را از خدا سخت التجا می کردند بسیاری ها شب های دراز را در دعا گذرانیده می خواستند باوری حاصل کنند که خداوند گناه های انها را بخشیده است دیگران برای ایمان اوردنی نزدیکان و همسایه های خود دعا می گفتند ؛MBDa 226.1

  ادمانی طبقه های گوناگون به جمع امد های ادوینتست ها جمع می امدند ثروتمندان و فقیران صاحب قدرتانه و بی حقوقانی سرشار از یک خواهش بودند تعلیماتی دومباره امدنی مسیح را شنیدن در ان وقتی که بنده گانی خدا تحت کرسی ایمانی خود را برپا می کردند خداوند روحی مقابلیت را پخش می کرد بعضا روحی خدا اصلحه های ضعیف و نا توان را استفاده برده به انها قوه ای از حقیقتی او شهادت دادن را اعطا می کرد ،MBDa 226.2

  در چنین جمع امد ها همیشه حضوری فرشته گانی مقدس احساس می شد و همه روزه بسیاری ها به ایمانداران همراه می شدند اذدهام های بزرگی ادمان من نبر اورده به دلیل های پور تن تنه به زودی ام نی مسیح گوش می دادند، به نظر چنین می نمود که اسمان به زمین نزدیک شده است ، قوه ای خدا هم در پیران سالان و هم در جوانان و هم در کودکان برخلا اشکار می شد مرد ها با سرود های ستایش در زبان بر می گشتند و ارامی شب را صدا های شادی ویران می کردند ،MBDa 226.3

  هیج نفری از اشتراک چیانی این جمع امد ها ان محیطی روح بلنداند را که بر انها حکمران بود هیج گاه فراموش کرده نمی تواند .MBDa 226.4

  وقتی دقیقی امدنی مسیح را نشان دادن در میانی همه ای طبقه های جمعیت از روحانیانی کلیسا تا گناه کگارانی اصلاح نا پذیر بی ارزشی زیاد را به میان اور چی گونه دقیق اجرا شدند سخنانی پیامبران بدانید که در روز های اخر مسخره بازانی بی حیا پیدا خواهد شد که بر طبقی حوس های خود رفتار نموده خواهد گفت کجاست وعده ای امدنی او؟MBDa 226.5

  زیرا از زمانی که پدران وفات کردند همه چیز انچنان که از تولید افرینش بود باقی مانده است. دو پتروس ۳:۳, ۴MBDa 226.6

  بسیار اشخاصی که دوست داشتنی نجات دهنده را تصدیق می کردند چنین می گفتند ما تعلیمات را در موردی دوم باره امدنی مسیح قوی می کنیم ولی برای چس به سنه ای دقیق این حادثه نشان باید داد؟MBDa 226.7

  لیکن خداوند مهربان قلب های همه ای انها را می دید انها عموما در موردی امدنی مسیح که جهان را از روی عدالت داوری می کند خواهشی شنیدن نداشتند .MBDa 226.8

  انها بنده گانی بی وفا بودند از خودی که قلب ها از می سنجد و از واخوری با مسیح می ترسیدند ؛ زیرا که سنجش جدی را از سر گذرانیده نمی توانیستند به مانندی یهودیان در زمانی مراتبه ای یکم امدنی مسیح این ادمان برای استقبال عیسی اماده نبودند انها نه تنها از شنیدنی دلیل های دقیقی کتابی مقدس رو گردانده بلکه اشخاصی را مسخره می کردند؛ که امدنی مسیح را با هیجان انتظار بودند شیطان با فرشته های خود خشنودی می کرد و با تند زبانی به مسیح و فرشته های مقدس اشاره کرده می گفت که معلوم می شود که قومس خدا تورا دوست نمی دارد زیرا امدنی اورا نمی خواهدMBDa 226.9

  هیج یک ادم نه روز نه ساعت را نمی داند اکثر وقت این سخنان برای دشمنانی عقیده های ادوینتستی دلیل های اساس ناک می شدند کتابی مقدس چنین می گوید ان روز و ساعت را غیر از پدری من هیچ کس حتا فرشته های اسمان هم نمی دانند . متا ۲۴:۳۶MBDa 226.10

  تفسیری روشن و با کتابی مقدس موافقی این این را نفرانی می دادند که امدنی مسیح را انتظار بودند دشمنانی انها باشند ان را نادرست معنی داد می کردند .MBDa 226.11

  این سخنان از جانبی مسیح هنگامی صحبتی خاطره وی با شاگردان در بالای کوهی زیتون بعدی ان که او مراتبه ای اخر معبد را زیارت نمود بیان شده بودند شاگردان پرسیدند علامتی امدنی تو و اخری زمان چی گونه است؟MBDa 226.12

  عیسی به انها علامت های نشان داده گفت همچنین شما همه ای این چیز ها را دیدید ، بدانید که نزدیک است .MBDa 226.13

  ایتی ۳:۳۳MBDa 226.14

  یک سخنی نجات دهنده دیگرش را بیکار نمی کند گرسنگی که هیج کس نه روز و نه ساعتی امدنی اورا نمی داند با وجودی این ما از علامت های نزدیک شویی این حادثه اگاه کرده شده ایم اینچنین به ما گفته شده است که اگاه سازی های اورا رد نموده به همه ای ان چیزی که به نزدیک بودنی امدنی دو نشان می دهند چشم پوشیم ما ان خطای مرگ اوری را صادر می کنیم که ادمانی در زمانی نوح پیامبر صادر کرده بودند و به اگاه سازی نوح در موردی طوفانی نزدیک شونده گوش دادن نخواستند .MBDa 226.15

  در مثلی که در خودی همین باب نوشته شده است غلامی وفادار و بی وفا با هم مقابل گذاشته شدند ، اینچنین عاقبتی غمخواری ان غلامی نشان داده شده است که در قلبی خود گفته بود اغای من به زودی نمی اید این مثل روشن از ان سخن می گوید که مسیح به ان نفرانی که هوشیاری می کردند اورا انتظار بودند و به دیگران امدنی اورا موعضه می کردند ، و به انهای که امدنی اورا رد می نمودند چس گونه مناسبت می کنند بیدار باشید می گوید او خوشا ان غلامی که اغایش امده او را مشغول همین کار یابد . متا ۲۴:۴۲, ۴۶MBDa 227.1

  و اگر بیدار نباشی من مثلی دزد بر سری تو خواهم امد و تو نخواهی دانست که درر کدام ساعت بر سری تو می ایم . وحی ۳:۳MBDa 227.2

  پولوس در موردی انهای سخن می گوید که امدنی مسیح برای شان ناگهانی می شود روزی خداوند انچنان می اید چنان که دزد در شب چون بگویند اسایشتگی و امنیت ان گاه ناگهان به حلاکت دچار خواهد شد او اینچنین به اشخاصی مراجعت می کن که با توجه و بیدارند لیکن شما ای برادران در ظلمات نیستید که ان روز برای شما چون دزد اید زیرا که همه ای شما پسرانی نور و پسرانی روز هستید ما نه پسرانی شب هستیم و نه پسرانی ظلمات. یک تسلونیکیان ۵:۲_۵MBDa 227.3

  همین طور ما می بینیم که کتابی مقدس به هیج کس اساس نمی دهد تا فکر کند که انسان باید عایدی نزدیک بودنی بازگشتی مسیح بی خیر بماند تنها نگرانی که دلیل ها را شنیدن نمی خواستند که بهانه های خوش نمود را جستجو می کرد ، تا رد سازی حقیقت را با چیزی معنی داد کنند .MBDa 227.4

  مسخره کننده گانی دغل و حتا روحانیانی دعا داده شده بی مانده شویی تکرار می کردند ان روز و ساعت را هیج کس نمی داند وقتی که خلق بیدار شد و به جستجوی راهی نجات اغاز نمودMBDa 227.5

  پیشوایانی دین میانی انها و حقیقت قرار گرفته کوشش نمودند ترسی انها ذ با تفسیر های دروغی بی وفا با وسوسه کننده ، ای بزرگ همراه شده فریاد می زدند .MBDa 227.6

  ارامی اسایشتگی گرسنگی که خدا در موردی ارامی سخن نمی گوید به مانندی فریسیانی زمانی مسیح بسیاری ها از وارید ، شدن به ملکوت اسمانی خود دست کشیدند و به خواهش مندان نیز مانعه شدند انها در خونی این ادمان گناه کار اندMBDa 227.7

  این مژده را اولین شده اعضایانی فروتن و به خداوند صادق کلیسا قبول کردند انهای که مستقیلانه کتابی مقدس را می اموختند.MBDa 227.8

  بی دلیلی و خطا بودنی نقطه ای نظری عمومی را عایدی پیشگویی هاس پیامبران ندیده نمی توانیستند و در ان جا که ادمان در زیری تاثیری اهلی دین قرار نداشتند بلکه خود از کلامی خدا اندیشه می راندند تعلیماتی ادوینتستی قبول کرده می شد زیرا ان در اعتبار و نفوذی کتابی مقدس اساس یافته بود ،MBDa 227.9

  بسیاری ها از جانبی برادرانی خود که در موردی اندکی مسیح چیزی شنیدن نمی خواستند به تعقیب گرفتار می شدند بعضی ادمان کوشش در کلیسا هیج گاه داشتنی موقعی خود را نموده در موردی امیدی بیدار شده خاموش می ماندند لیکن دیگران حس مس کردند که صداقت به خداوند با پنهان کنی حقیقتی که او به انها باور زیادی را از کلیسا های رسمی تنها با ان سبب خارج نمودند که انها اسمانی خود را یه امانت مسیح بیان مس کردند انهای که برای حقیقت عذاب می کشیدند با سخنانی پیامبر تسلی می یافتند .MBDa 227.10

  برادرانی شما که از شما نفرت دارند و شمارا به خاطری اسمی من رد کردند مس گویند بگذار خداوند جلالی خود را ظاهر نماید و ما شادمانی شمارا بینیم ولی انها خجیل خواهد شد . ایشعیا ۶۶:۵MBDa 227.11

  فرشتگانی خدا با شوق و خوشی زیاد از نتیجه های این کار نظارت می کردند وقتی که اکثریتی کلیسا ها قبول نمودند مژده ای اگاهی سازی را رد کردند .MBDa 227.12

  فرشتگان چهره های خود را با اندوه پوشاندند لیکن بسیار ادمان هنوز از سنجشی حقیقتی ادوینتستی نگذشته بودند ،MBDa 227.13

  بسیاری ها از جانبی شوهران زوج ها والدین و فرزندان که تصدیق مس نمودند که حتا شنیدنی چنین بدعت چی گونه ای که ادوینتستان تعلیم می دهند گناه است به گمراهی انداخته شده بودند به فرشتگانی امر شده بود که چنین ادمان را جدا نظارت کنند زیرا که از تختی خدا انها را باید نوری دیگر منور می گرداند ،MBDa 227.14

  ولی انهای که این مژده را قبول کرده بودند امدنیوز نجات دهنده ای را با بی صبری انتظار می کشیدند ساعتی معین شده ، نزدیک می شد به ان با تن تنه ای مخصوص امادگی می دیدند از دعا کویی به خدا حلاوت برده از درکی ان که در اینده ای درخشان به چی گونه اسایشتگی صاحب می شوند .MBDa 227.15

  پیشکی لذت می بردند هیج یکی از اشخاصی که این امید را چشیده بود هیج گاه ان ساعت های پور قیمتی انتظاری را فراموش کرده نتوانیست وقتی که تا ساعتی نشان داده شده یکچند هفته باقی ماند بسیاری ها همه کار های زمین را یک طرف گذاشتند ایمان داران هر یک فکری خود هر یک خواهشی قلبی خود را با دقت می سنجیدندMBDa 228.1

  گویا که در بستری مرگ قرار داشته باشد و انها را تنها یکچند ساعت از مرگ جدا می کرده باشد هیج کس به خود برای به ، اسمان بالا رفتن لباسی مخصوص نمی دوخت ولی همه ضروریتی اماده نمودنی قلب های خود را برای واخوری با نجات دهنده درک می کردند لباسی سفیدی انها پاکیزگی قبل بود که با خونی فدیه گذارنده ای مسیح از گناه ازاد شده بود اگر فرزندانی خدا در زمانی ما صاحبی همان خواهش سنجیدنی قلب های خود همان اسمانی صمیمی و بی شرط می بودند .MBDa 228.2

  اگر انها خود را در نزدیکی خدا همچنان فروتن می کردند و دعا های خود را به تختی فیض روان می نمودند دنیای روحانی انها کامل تر می بود ولی در زمانی ما چی گونه کم دعا می گویند چی گونه از گناه ها کم غمگین می شوند ادمان اسمانی زنده ندارند پس فیض نیست که با چنین سخاوتمندی از جانبی نجات دهنده ای ما اعطا شده است .MBDa 228.3

  خدا می خواست قومی خود را ازمایش کند دستی او خطا را در حساب متی دوره های پیشگویی های پیامبران پوشاند ادوینتست ها این خطا را پیدا نکردند انرا حتا دانشمند ترین دشمنانی انها اشکا کرده نتوانستند ،MBDa 228.4

  دشمنانی انها چنین می گفتند حساب کنی دوره هاس پیشگویی های پیامبران از جانبی شما درست است باید کدام یک حادثه ای بزرگی به عمل بیاید لیکن نه ان که میلی پیشگویی کرده است این نه دوباره امدنی مسیح است بلکه ایمان اوری تمام جهان .MBDa 228.5

  وقتی مقرر شده فرا رسید ولی مسیح نه امد تا که قومی خود را ازاد کند انهای که با ایمانی صمیمی و محبت نجات دهنده ای خود را انتظار بودند تا امیدی تلخ را از سر گذراندند لیکن خدا مقصد های خود را عملی کرد او قلب های نف انی را سنجید که باور می کناندند که تمدنی اورا انتظار اند .MBDa 228.6

  در میانی انها نگرانی بودند که تنها در زیری فشاری ترس ایمان اورده بودند نه از روس مسل و خواهش خود ایمانی قلبی انها هیج گونه تغییرات ها را در قلب و زندگی انها به عمل نه اورد .MBDa 228.7

  حادثه های که انرا سخت انتظار بودند به عمل نه امد و این ادمان اظهار نمودن چونکه هیج گاه به امدنیوز مسیح باوری نداشتند انها اولین شده غم و اندوهی فرزندانی صادقی خدا را تحقیر کردند ولی عیسای مسیح و تمامی اهلی اسمان ازمایش شده گان و وفاداران گر چندی فرزندانی نا امید گشته ای خداوند بودند با بزرگ ترین محبت و خردمندی نظارت می کردند اگر پرده ای که جهانی عیان و نا عیان را جدا می کن یک طرف کرده شود ان گاه دیدن ممکن است که فرزندانی وفاداری خدا را فرشته گانی چی گونه در دایره ای زیج احاطه نموده انها را از ترس هاس شیطان حمایه می کنند .MBDa 228.8

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents