Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی بیست و هشتم—رو به رو با کتابی حیات

  و دیدم می گوید پیامبر دانیال که تخت ها برقرار گردید و عتیقولایام نشته بود لباسی او مثلی برف سفید و موی سرش مثلی موج پاک بود تختی او شراره های اتش چرخ های او اتشی سوزان؟MBDa 260.1

  دریای اتش از پیشی او جاری شده بیرون می امد داوری به محاکمه نشسته، کتاب ها باز شد . دانیال (۷:۹, ۱۰).MBDa 260.2

  همین طور یه پیامبر روزی بزرگ و با تن تنه نشان داده ضد، که ان وقت داوری تمامی زمین زندگی و خصلتی ادمان را تفتیش می کند، تا که به هر نفر موافقی اعمالش پاداش دهد عتیقولایام خدا پدر است داود می گوید پیش از ان که کوه ها تولد یابد، و تو زمین و کاینات را افریدی، از ازل تا ابد تو وجود داری، ای خدا زبور (۸۹:۳).MBDa 260.3

  او سرچشمه ای همه های موجودات هم اساس گذار و هم افرنده ای همه ای قانون ها، باید در این داوری ریسی کند در این داوری بزرگ اینچنین فرشته گانی مقدس چون خدمت گذاران و شاهدان حضور دارند شماره ای انها بیهوده حساب است .MBDa 260.4

  من دیدم، و اینک مثلی پسری ادم به ابر هاس اسمان می امد و تا عتیقولایام رسید، و به حضوری او نزدیک اوردند و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا که همه ای قوم ها امت ها و زبان ها اورا عبادت نمایند سلطنتی او سلطنتی جاودانی است، که زوال نخواهد یافت دانیال 7:13، 14MBDa 260.5

  در این جا دومباره به زمین امدنی مسیح تصویر نشده است او در اسمان به نزدی عتیقولایام حاضر نی شود تا که سلطنت، جلال و ملکوتی را که به او بعدی انجامی خدمتی میانه روانه داده می شود به دست بیارد پیشگویی پیامبران محض به همین حادثه اشاره می کرد که باید در انجامی دو هزار و سه صد روز سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار به عمل می امد، نه به دومباره امدنی مسیح سرکاهنی بزرگی ما با همراهی فرشته گانی مقدس به قدسی قدس ها وارد می شود و در ان جا در نزدی خدا قرار می گیرد، تا که خدمتی میانه روانه ای خود را برای ادمان انجام دهد، یعنی داوری تفتیشاتی را به جا بیارد و همه ای اشخاصی را فدیه گذاری نماید ، که ارزنده ای ان هستند در خدمت گذاری تیم سالی در روزس بزرگی پاک شویی تنها کسانی اشتراک می کردند، که پیشتر با اعترافی گناه و توبه نزدی خدا امده بودند و گناه های شان به واسطه لی خونی قربانی برای گناه به طوری رمزی به قدس گاه گذرانده شده بودندMBDa 260.6

  هم چنین در روزی بزرگی فدیه گذاری اخرین و داوری تفتیشاتی تنها عمل های انهای تفتیش کرده می شود، که به قومی خدا تعلق دارند داوری به گناه گاران عملی دیگری است که بعد تر اجرا کرده می شود زیرا وقتی ان رسیده است، که داوری از خانه ای خدا اغاز شود اگر اول از شما اغاز شود پس فرجامی انها که به انجیلی خدا اطاعت نمی کنند چی گونه خواهد بود؟ یک پتروس 4:17MBDa 261.1

  قسمتی ادمان موافقی قید ها در کتاب های اسمانی حل کرده می شود، که در ان جا نام ها و رفتار های همه نوشته شده اند و پیامبر دانیال می گوید داوری به محاکمه نشسته، و کتاب ها باز شد مولفی کتابی وحی همان حادثه را تصویر نموده علاوه مس کند و کتابی دیگ ی باز کرده بود که کتابی حیات است و مرده گان بر طبقی ان چی در کتاب ها نوشته شده است یعنی موافقی اعمال شان داوری کرده شدند وحی 20:12MBDa 261.2

  در کتابی حیات نام های انهای نوشته شده اند که زمانی به خدا خدمت کرده اند عیسای مسیح به شاگردانی خود امر کرده بود از ان شاد باشید، که نام های شما در اسمان نوشته شده است لوقا 10:20MBDa 261.3

  پولیس نیز در باره ای همکارانی صادقی خود سخن می گوید که نامه شان در کتابی حیات است فلیپیان 4:3MBDa 261.4

  دانیال به زمانی تنگی که مثلی ان دیده نشده باشد نظر اندوخته می گوید که قومی خدا همه ای انهای که در کتابی نوشته شده باشند ازاد کرده می شوند مولفی کتابی وحی به ما می گوید، که تنها انهای به شهری خدا می دراینده، که نامه های شان در کتابی حیاتی بره نوشته شده اند وحی 21:17MBDa 261.5

  کتابی یاد داشت در نزدی خدا نوشته می شود و در ان عمل های همه ای ترس ناگی خداوند و عزیز دارنده گانی اسمی او قید کرده می شوند سخنانی ایمانداری، عمل های محبت انها در اسمان نوشته شده اند پیامبر نهمیا اینرا دلیل اورده، می گوید مرا ای خدای من، برای این به یاد اور، و اعمالی نیکس مرا که برای خانه ای خدای خدا کرده ام محو نساز نهمیا 13:14.MBDa 261.6

  در کتابی یاد داشتی خدا هر یک عملی نیک ابدی گردانده شده است در انجا هر یک سنجشی که پسی سر شده است، هر یک بدی مغلوب شده، هر یک سخنی با نوازش بیان شده درست قید کرده شده است در ان جا هر یک رفتاری فدا کارانه هر یک درد و عذابی از بحری مسیح از سر گذرانده قید شده است داود می گوید اواره گردی مرا تو به حساب گرفته ای اشک هایم را در مشکی خود بی انداز ایا این در کتابی تو نیست؟ زبور 55:9MBDa 261.7

  در ان جا گناه های ادمان نیز قید شده اند زیرا که هر عمل زل خدا به داوری خواهد لورد هر عملی نهانی زا نیز، خواه نیک باشد، خواه بد وایض12:14.MBDa 261.8

  مردم برای هر سخنی باطلی که می گویند در روزی داوری جواب خواهند داد نجات دهنده می جوی زیرا که از سخنانی خود محکوم خواهش شد متا 12:36، 37MBDa 261.9

  در این سال نامه ای بی خطا نوشته نیت ها و خواهش های نهانی نوشته شده اند، زیرا خدا چیز های در تاریکی پنهان را روشن و نیت های دل رل اشکار خواهد کرد یک قورنتیان 4:5MBDa 261.10

  اینک پیشی من نوشته شده است گناه های شما و گناه های پدرانی شما با یکجایگی ایشعیا 65:6، 7MBDa 261.11

  رفتار های هر یک نفر از جانبی خداوند تفتیش کرده می شوند و چون رفتار های درست و نادرست معنی داد کرده می شوند در کتاب های اسمانی در مقابلی هر یک نام با دقیقی بزرگترین هر یک سخنی باطل هر یک رفتاری خود پرستانه هر یک عهده داری اجرا نشده و هر یک گناهی نهانی حتا اگر ان در زیری نقابی پرهیزگاری قلبی پنهان کرده شدهMBDa 262.1

  باشد هم نوشته می شود فرشته هر یک اگاهی یا فاش سازی رد شده ای روح القدوس را وقتی بیهوده صرف شده را امکانات های از دست داده را تاثیری نیک یا بدی رسانده ای ادم را با همه ای عاقبت هایش بی توجه نمی ماندMBDa 262.2

  شریعتی خدا ان معیار است، که با ان به خصلت های ادمان در داوری جزا داده می شود سلیمانی خامنه می گوید از خدا بترس و احکام های اورا رعایت نما زیرا که هر عمل را خدا به داوری خواهد اورد واعض 12:13، 14MBDa 262.3

  حواری یعقوب به برادران پند نی دهد همچون کسانی که بر طبقی شریعتی ازادی داوری کرده خواهند شد، چنین سخن گویید و چنین عمل کنید یعقوب 2:12.MBDa 262.4

  انهای که سزاوار یافت می شوند، در احیای پارسایان اشتراک می کنند عیسای مسیح گفته است لیکن انهای که سازواری رسیدن به ان دنیا و احیای مرده گان بشوند به فرشته گان برابر اند، و از بس که پسرانی قیامت هستند انها پسرانی خدا می باشند لوقا 20:35، 36MBDa 262.5

  و او باری دیگر باور می کناند و بیرون خواهد امد نیکو کاران برای احیا شویی به حیات یوهنا 5:22MBDa 262.6

  پارسایانی مرده تنها بعدی داوری، که در ان انها را سازواری احیا شویی به حیات می یابند، زنده می شوند پس انها در داوری وقتی که عمل های انها تفتیش و قسمتی انها حل می شود، شخصا اشتراک نمی کنندMBDa 262.7

  عیسای مسیح حامی می شود او در نزدیکی خدا برای انها شفاعت می طلبد و اگر کسی گناه کند، ما به حضوری پدر شفاعت گری داریم، که عیسای مسیح عادل است یک یوهنا 2؛ 1MBDa 262.8

  زیرا مسیح نه به قدسگاهی با دستی ادم ساخته شده، که فقط تیمسالی قدسگاهی حقیقت بلکه به خودی اسمان درامده است تا که حالا برای ما به حضوری خدا ظاهر شود عبریان 9:24MBDa 262.9

  انهای را، که به وسیله ای او سوی خدا می ایند، نجات دهد، زیرا همیشه زنده است، تا که برای انها شفاعت کند عبریان 7:25MBDa 262.10

  وقتی که در داوری کتاب ها باز می شوند انگاه حیاتی انهای نیز، که به مسیح ایمان دارند، از پیشی خدا می گذرد شفاعت گرس ما از اولین ادمانی در زمین زندگی کرده اغاز نموده پی در هم از نسل به نسل می گذرد و با ادمانی زنده ای روی زمین انجام می دهدMBDa 262.11

  نامی هر یک شخص خوانده می شود، و تمامی حیلتی او با توجهی زیاد اموخته می شود نفری را قبول می کنند، نفری را رد می سازند اگر در کتاب گناه های اشکار شوند، که انسان از انها توبه نکرده است و امرزش به دست نه اورده است، ان گاه نامی چنین شخص از کتابی حیات خط زده و روی خطی اعمالی نیکش از کتابی یاد داشتی خدا نیست کرده می شود و خداوند به موسی گفت هر که پیش من گناه مرده است، او را از کتابی خدا محو خواهم نمود خروج 32:33MBDa 262.12

  و حیضقیال پیامبر می گوید و اگر عادلی از عدالتی خود دست کشیده، تا انصافی کند تمامی اعمالی عادلانه ای که او به جا اورده است، به یاد اورده نخواهد شد حیضقیال 18:24.MBDa 262.13

  همه ای اشخاصی که از گناه های خود صمیمانه توبه کرده اند و خونی مسیح را چون قربانی فدیه گذرانده ای خود قبول نمودند، در کتاب های اسمانی در مقابلی نام های خود قید عایدی امرزیده شدن دارد از بس که انها شریکانی پارسایی مسیح گشتند و خصلتی انها به طلبات های شریعت خدا موافق است، گناه های انها نیست کرده می شوند و انها سزاواری حیاتی جاودانه ای می گردندMBDa 262.14

  خداوند به واسطه ای پیامبر اشعیا چنین وعده می دهد من همانم، که گناه های تورا به خاطری خودم محو می نمایم، و خطا های تورا به یا نخواهم اورد ایشعیا 43:25MBDa 263.1

  عیسای مسیح می گوید کسی که غالب اید، لباس سفید به بر خواهد کرد، و من نامی اورا از کتابی حیات پاک نخواهم کرد و نامی اورا به حضوری پدری خود و به حضوری فرشته گانی او اعتراف خواهم کردMBDa 263.2

  هر که مرا در نزدی مردن اعتراف کند، من نیز اورا در نزدی پدری خود، که در اسمان است، اعتراف خواهم کرد لیکن هر که مرا در نزدی مردم اینکار کند، من نیز اورا در نزدی پدری خود، که در اسمان است اینکار خواهم کرد وحی 3:5 متا 10:32، 33MBDa 263.3

  اعمالی ادمان در مرافعه های سودی زمینی هر قدر با جدیت تفتیش کرده شوند هم، با وجودی این انها تنها انعکاس ضعیفی ان توجهی هستند، که با ان در داوری ای اسمانی در نزدی داوری کاینات زندگی اشخاصی اموخته می شوند، که به کتابی حیات داخل کرده می شودMBDa 263.4

  شفاعت گری الهی برای اشخاصی خواهش می کند که به خودی او ایمان اورده غالب امدند، تا که گناه های انها امر زیده شوند و توانند از نو به ادن برگردند، و وقتی که به انها سلطنتی اولی بر می گردد میکا 4:8MBDa 263.5

  یکجایه با او چون وارثانی او سرفراز گرداندن شوند شیطان در کوشش های خود عایدی به وسوسه انداختن و فریب کردنی انسانیت امید داشت نقشه ای خدا را نسبت به ادم وسران کند، لیکن اکنون مسیح خواهش می کند، که این نقشه عملی شود مثلی ان که گناه کار شویی نسلی انسان نبودMBDa 263.6

  او خواهش می کند که فرزندانی او نه تنها پوره امرزیده و سفید مرده شوند، بلکه در جلالی او شریک شوند و حقوقی در تخت در پهلوی او نشستن را به دست بیارندMBDa 263.7

  در ان وقتی که عیسای مسیح برای اشخاصی فیضی اورا قبول کرده شفاعت گری می کند، شیطان ان را در نزدیکی ی خدا چون گناه گاران عیب دار می کند گمراه کننده ای بزرگ انها را به بی ایمانی دعوت کرده وادار نمود، که به خدا امید نبندد به محبتی او بی احترامی نمایند و شریعتی اورا ویران کنند اکنون باشد او به زندگی انها، کمبودی های انها، به مسیح مانند نبودین انها و به ان اشاره می کند، که انها فدیه گذاری خود را شرمنده کردند او همه ای گناه های را که خودش این ادمان را به انها وادار نموده بود، تاکید می کند و حقوقی خود را به این ادمان چون به زیر دستانی خود بیان می سازدMBDa 263.8

  عیسای مسیح گناه های انها را نمی بخشد، بلکه به توبه و اسمانی انها اشاره نموده عفو کردنی انها را خواهش می کند او دستانی سوراخ شده ای خود را سوی خدا و فرشته های مقدس دراز نموده، می گوید من انها را به نام شان شناختم من انها را بر کفی دست های خود نقش کشیده امMBDa 263.9

  قربانی های دلخواهی خدا روحی شکسته است دلی شکسته و ذلیل را تو ای خدا خار نخواهی کرد زبور 50:19MBDa 263.10

  و به عیب دار کننده ای قومی خود مراجعت نموده او می گوید خداوند تورا ای شیطان منع می کند خداوندی که ایر سلیم را برگزیده است، تورا منع می کند ذکریا 3:2MBDa 263.11

  مسیح به پیروانی صادقی خود پارسایی خود را می دهد ، تا که انها را به حضوری خدا کلیسای پور جلالی تقدیم کند، که نه داغی داشته باشد نه نقصانی، نه چیزی مانندی اینایفسوسیان 5:27MBDa 263.12

  نام های انها در کتابی حیات نوشته شده اند و در موردی انها چنین نوشته شده است در لباسی سفید با من خواهند گشت، چونکه انها سزاواری این می باشند وحی 3:4MBDa 263.13

  با همین راه وعده ای عهدی جدید من مسولیتی انها را خواهم امرزیده و گناه های انها را دیگر به یاد نخواهم اورد پوره عملی می شود در ان ایام و در ان زمانMBDa 264.1

  می گوید خداوند معصیتی اسراییل را جستجو خواهند کرد ولی نخواهد بود و گناه های یهودا را خواهد جست و یافت نخواهد شد زیرا انهای را که باقی می گذارم خواهم امرزید ایرمیا 31:34، 50، 20MBDa 264.2

  در ان روز نوده ای خداوند شکوه و جلال و میوه ای زمین برای بقیه ای اسراییل بزرگی و شوکت خواهد بود و هر که در سیان باقی و در ایرسلیم سلامت ماند، یعنی هر که در ایرسلیم در کتابی حیات نوشته شود، مقدس نامیده خواهد شد ایشعیا 4:2، 3MBDa 264.3

  داوری تفتیشاتی و نیست کنی گناه ها باید تا دومباره امدنی مسیح انجام داده شوند از بس که مرده ها موافقی قید های کتاب ها داوری کرده می شوند پس گناه های ادمان را پیش ار داوری که در ان قسمتی انها حل می شود، نیست کردن ممکن نیستMBDa 264.4

  ولی حواری پتروس روشن بیان می دارد، که گناه های ایمان داران زمانی نیست کرده می شوند که ایامی فراغت از حضوری خداوند فرا رسد و او عیسای مسیح را که برای تان از اول انتخاب شده بود بفرستد اعمال 3:19، 20MBDa 264.5

  وقتی که داوری تفتیشاتی انجام می یابد، مسیح به زمین می اید و مکافاتی او با اوست تا که به هر کس موافقی اعمالش سزا دهدMBDa 264.6

  در خدمتی تیمسالی فدیه گذاری قومی اسراییل را اجرا نموده، سرکاهنی به نزدی خلق می برامد و انها را برکت می داد همین طور مسیح نیز بعدی انجامی خدمتی میانه روانه ای خود تعداد از برای نیست کردنی گناه بلکه برای نجات عبریان 9:28MBDa 264.7

  تا که اشخاصی را که اورا انتظار اند به حیاتی جاودانه داخل کند و به مانندی ان که ماهیت گناه ها را از قدس گاه نیست نموده انها را بر سری نربزی سر داده می شده اعتراف می کرد، مسیح نیز همین طور همه ای گناه ها را بر سری شیطان می گذاردMBDa 264.8

  که سبب گاری گناه و بدی است نربزی سر داده شده که بر سری او به طوری رمزی گناه های قومی اسراییل گذاشته می شدند به زمینی خرابه زار فرستاده می شد عبادت 16:22MBDa 264.9

  همین طور شیطان نیز، عیب را برای همه ای گناه های که او قومی خدا را به صادر نمودن شان وادار کرده بود، با خود گرفته برای در دوامی هزار در بیابانی بی حیات ماندن محکوم می شود و در اخر جزای پوره را برای گناه ها در ان اتش سزاوار می گردد ، که همه ای بد کاران را نیست می کندMBDa 264.10

  همین طور ، نقشه ای بزرگی فدیه گذاری با ریشه کن منس های گناه و نجات دهی اشخاصی انجام می یابد، که کوشش مغلوب نمودنی بدی را می کردندMBDa 264.11

  در وقتی برای داوری معین شده ، با انجام یابی دو هزار و سه صد، وز، یعنی سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار داوری تفتیشاتی و نیست کنی گناه ها اغاز یافت زندگی همه ای اشخاصی که یک زمان خود را پیروانی مسیح می شماریدند با دقتی زیاد اموخته می شود هم زنده ها و هم مرده ها باید بر طبقی ان چی در کتاب ها نوشته شده است، یعنی موافقی اعمال شان داوری کرده شوندMBDa 264.12

  گناه های که ادمان از انها توبه نکرده اند، امرزیده نمی شوند و در کتاب ها باقی می مانند، تازه در روزی خدا بر ضدی شخصی گناه گار شهادت دهند انسان می تواند در نیم روزه یا شبی تاریک گناه کندMBDa 264.13

  که گناه از دو سر در نزدیکی ان که مارا داوری می کند، برهنه و اشکار مرده می شود فرشته گانی خداوند هر یک گناه را می بینند و ان را با دقیقی بزرگترین قید می کنندMBDa 264.14

  گناه را از پدر، مادر، زوجه ، فرزندان یا دوستان پنهان یا اینکار کردن ممکن است، و شاید هیج کس، غیر از شخصی گناه گار هیج گاه در موردی بدی صادر شده نمی داند لیکن ان را در نزدیکی خدا پنهان کردن ناممکن است نه ظلماتی شب های تاریک، نه ساخته کاری ماهرانه یگان اندیشه را از خدای جاوید پرده پوش نمی کندMBDa 264.15

  به خدا هر یک رفتاری بی عدالتانه و هر یک عملی ناپاک خود معلوم است او اصلی مارا بی خطا معین می کند ادمانی حیله گر و قلب شان بد مس توانند با اسانی نزدیکانی خود را گمراه سازند، او تمامی زندگی باطنی انسان معلوم است چی گونه فکری با تن تنه روز ها پی هم به ابدیت می روند، ولی همه ای ان چیزی که ما اجرا می کنیم، در کتاب های اسمانی نوشته می ماند و سخنی باری گفته زا بر نمی گردانی، ان چیزی را که اجرا شده است،دیگر نمی کنی فرشته گان هم عمل های نیک و هم عمل های بد را قید مس کند پور قوت ترین اصطلاح گر قابلیتی پس گرداندن یک روز را ندارد عمل ها سخنان و حتا میل و خواهش های پوشیده ما همه اش در معین نمودنی قسمتی ما وزن و اهمیتی خود را خواهند داشت بسیار عمل های خردی که شاید از جانبی ما فراموش شده باشند یا به منفعتی ما یا به مقابلی ما شهادت خواهد دادMBDa 264.16

  به مانندی ان که حواری صورت برداری طرحی روی را بی خطا تصویر می کند، همین طور در کتاب های اسمانی خصلتی هر یک انسان با دیقتی کامل نوشته شده است لیکن چی قدر ادمانی کم از ان به اضطراب می ایند، که اسمان هر یک رفتاری انها را نظارت می کندMBDa 265.1

  اگر پرده ای که جهانی عیان را از نا عیان پنهان می کند برداشته می شد و فرزندانی ادم فرشته ای ثبت کننده ای هر یک سخنی ما و همه ای ان چیزی را که بعد در داوری تفتیش کرده می شود می دیدند، ان گاه ما چی قدر سخنان را نمی گفتیم و چی قدر عمل ها را اجرا نمی کردیمMBDa 265.2

  در داوری با دقیقی بزرگ تفتیش کرده می شود که از استعداد های به ما اعطا شده کدام منفعت را ما به دست اورده ایم چی طور ما توانستیم ثروت ها را، که اسمان به ما باور کرده بود کار فرمایم؟MBDa 265.3

  ایا وقتی که خداوند می اید، ثروتی خود را با فایده بر می گرداند؟ ایا نا قوه لی دستان قلب و عقلی خود را برای جلالی خدا و یه منفعتی جهان استفاده برده ایم؟MBDa 265.4

  ما وقتی خود، قلمی خود، اوازی خود پولی خود و نفوذی خود را برای چی استفاده برده ایم؟ ما برای مسیح در سیمای فقیران عذاب دیده گان یتیمان چی کار را انجام دادیم؟MBDa 265.5

  خدا به ما کلامی مقدسی خود را داد ما با تور و حقیقت که به نا برای نجات دادنی ادمان داده شدند چی کار کرده ایم؟MBDa 265.6

  اعترافی ایمان به مسیح، که تنها در سخنان بسان شده است، هیج ارزش ندارد، لیکن محبتی در کار ها عملی شده را خدا قدر می کند اسمان تنها ان عمل های را اعترافی ایمان به مسیح که تنها در سخنان بیان شده است هیج ارزش ندارد لیکن محبتی در کار ها عملی شده را خدا قدر می کند اسمان تنها ان عمل های را اعتراف می کند که با محبت اجرا شده اند هر قدر به نظری ادمان بی اهمیت و نا چیز نماید هم، به خدا پسند می اید و از جانبی او مکافات داده می شودMBDa 265.7

  کتاب های اسمانی خود پرستی دقیق نقاب پوشیده ای ادمان را اشکار می سازند در ان جا بی پروایی ما به عهده داری های خود نسبت به نزدیکان مان فراموش سازی احکام های نجات دهنده قید شدند ادمان می بیند کس چی طور انها وقت و قوه را که به مسیح تعلق داشتند، به اکثر وقت شیطان می دادندMBDa 265.8

  اه، که چگونه نامه های غم انگیزی را فرشته گانی به اسمان می برند مخلوقی با خرد که نامی پیروانی مسیح را دارند کاملا سر گرمی کار های دنیوی یا خوشگذرانی گشته اندMBDa 265.9

  مبلغ ها وقت و قوه ها همه چیز برای خوشگذرانی های سبک فکرانه و اجرای حوس های خود پرستانه صرف مس گردد و چی گونه وقتی کم برای عبادت، اموزشی کتاب های مقدس فروان سازی روح و اعترافی گناه ها جدا می شودMBDa 265.10

  اختراع کاری شیطان که کوشش می کند مارا از تعییناتی اساسی مان دو کند، بی کنار است فریب گری بزرگ از ان حقیقت های بزرگی نفرت دارد که مارا جانبی قربانی فدیه گذارنده و شفاعت گری پور قوت می برند شیطان خوب می داند که موفقیت به ان وابسته است، که ایا ادمان را از مسیح و حقیقت های او دور نمودن به او میسر می گرددMBDa 265.11

  ادمانی که می خواهند از خدمتی میانه روانه ای نجات دهنده استفاده برند، نباید اجازت دهند که چیزی به انها در اجرای قرضی خود قدسیتی خود را در ترشی خدا مکمل گرداندن خلل رساند چنین ادمان به جای ان که وقتی قیمت بهای را به خوشگذرانی ها خود ستایی یا به دست اوردن فایده صرف کنند خود را به اموزشی حدی و دعا گویانه ای کلامی حقیقت می خشندMBDa 265.12

  قومی خدا حقیقت را در موردی قدس گاه و داوری تفتیشاتی باید خیلی روشن درک کند همه باید برای خود روشن دقیق نماید، که سر کاهنی بزرگ شان به کدام ایمانی ضرور را برای زمانی ما داشته نمی توانند و مقامی از جانبی خدا برای شان معین شده را اشغال کرده نیز نمی توانند هر یک انسان می تواند یا جانی خود را نجات دهد یا ان را به حلاکت رساندMBDa 265.13

  حیاتی هر یکی ما در نزدی خدا بر کشیده می شود به هر یک انسان با داوری بزرگ رو یه رو واخورذن لازم می ایدMBDa 265.14

  بنا بر این خیلی مهم است که انسان بیشتر در موردی ان دقیق های مدهشی داوری اندیشه نماید وقتی که کتاب های اسمانی باز می شوند و هر یک نفر در یکجایگی با پیامبر دانیال باید نصیبی خود را در اخر زمان به دست بیارد همه ای انهای که نور رل در موردی این حقیقت های بزرگ به دست اورده اند باید ان چیز زل که خداوند به انها باور کرده است به دیگران برسانند قدسگاهی اسمانی مرکزی خدمت گذاری مسیح بحرین نجاتی انسان است ان چیزی که در این جا به عمل مس اید به هر یک نفری که در روی زمین زندگی می کن دخل دارد.MBDa 265.15

  ان تمامی نقشه ای نجات را باز می کند و مارا به لحظه ای انجام بخشنده ای تاریخی زمین و غلبه لی پور شرفی پارسایی بر گناه می رساند بنا بر این فوقالعاده مهم است، که همه مان با اندیشه این مساله ها را بی اموزیم و قابلیت داشته باشیم، که به هر نفرس که ما در موردی امید مان سوال مس دهد، جواب داده توانیمMBDa 266.1

  در قدسگاهی اسمانی برای انسان شفاعت طلبه بندی مسیح چون مرگی او در صلیب، قسمی جدا نا پذیری نقشه ای نجات است او با مرگی خود به ان کاری اغاز بخشید که بعدی احیای خود برای انجام دادنی ان به اسمان صعود کرد ما باید با ایمان به پسی پرده داریم که به ان جا پیش گذشته بحری نجاتی ما عیسای داخل شد عبریان 6:20MBDa 266.2

  در ان جا نوری صلیبی جالتالجا انعکاس می یابد در ان جا می می توانیم سیری فدیه گذاری را عمیق تر درک کنیمMBDa 266.3

  اسمان نرخی بی انتها را برای نجاتی انسان پرداخت نمود قربانی اورده شده همه ای طلبات های شریعتی ویران شده ای خدا را کاملا قانع می گرداندMBDa 266.4

  عیسای مسیح راه را به سوی تختی پدر باز کرد و همه ای انهای که با ایمان به نزدی او می اسنپ می توانند به واسطه ای خدمتی میانه روانه مسل و خواهش های قلبی خود را تا اندازه ای خدا رسانندMBDa 266.5

  کسی که جنایت های خود را پنهان دارد، موفقیت نمی یابد مثل ها 28:13MBDa 266.6

  اگر افرادی که اشتباهاتی خود را پنهان می کنند تن تنه ای شیطان را عایدی این مساله مسخره های اورا بر مسیح و فرشته گانی مقدس می دهن ان گاه برای اعتراف نمودنی گناه ها و ازاد شوی از انها شتاب می کردند از ضعف های انسان استفاده برده، شیطان کوشش مس کند تمامی عقلی اورا به دست بیارد زیرا مانند که اگر فسق و فساد فرجور ریشه دوانند ان گاه اپ غالب می اید بنا بر این او تمامی مهارتی وسوسه کاری خود را به یاری دعوت نموده، کوشش مس کن پیروانی مسیح را تلقین نماید، که از دو سر انها ضعف های خود را برطرف کرده نمی توانند لیکن مسیح برای انها خواهش می کندMBDa 266.7

  او دستانی سوراخ شده ای خود، جسمی مجروح شده ای خود رل نشان داده، به انهای که می خواهند اورا پیروی کنند چنین می گوید برای تو فیضی من بس است یوغی مرا به گردنی خود گیرید و از من تعلیم یابید ، زیرا که من حلیم و فروتن هستم و جهانی شما ارامی خواهد یافت، زیرا یوغی من خوش و باری من سبک استMBDa 266.8

  دو قورنتیان 12:9 متا 11:29، 30MBDa 266.9

  بنا بر این بگذار هیج کس گناه های خود را اصلاح نشونده نشمارد خداوند ایمان و فیض می دهد، تا که ما از گناه های مان ازاد شویمMBDa 266.10

  ما حاضر در روزی بزرگی فدیه گذاری زندگی می کنیم در خدمتی تیمسالی در ان زمانی که سر کاهنی فدیه گذاری را برای تمامی اسراییل به جا می اورد، همه باید روحی خود را با تویه و اعترافی گناه در نزدیکی خدا فروتن می کردند، تا که از جمعیت رانده نشوند به همین مانند، هر نفری که می خواهد نامی او در کتابی حیات نگاه داشته شود، باید اکنون در این روز های نه چندان زیادی سنجش، روحی خود را در نزدیکی خدا فروتن نموده از انها صمیمانه تو به متد قلب های خود را عمیق تفتیش نموده ضرور استMBDa 266.11

  سبک فکری و سهلنگاری که به بسیار نگرانی خود را مسیحی می نامیده خاص است، باید مغلوب کرده شوند همه ای انهای را که بر میل ها و حوس های گناه الودی خود دست بالا شدن می خواهند مبارزه ای سنگین انتظار استMBDa 266.12

  کاری اماده شویی هر کس باید خودش به جا اورد ما به طوری کالیکتیوی و صداقتی یک نفر نمی توانند وجود نداشتنی این صفت ها را در دیگری جبران کنندMBDa 266.13

  گر چندی که همه ای ادمان در نزدیکی داوری خدا حاضر می شوند لیکن او به عملی هر نفر با چنین جدیتی مناسبت می کند، که گویا در روی زمین هیج کسی دیگری نباشد هر یک نفر باید سنجیده شود و بی گناه و داغ یا چیزی به این مانند یافت شودMBDa 266.14

  کاری فدیه گذاری چی طور با تن تنه انجام می یابد تا چی اندازه مساله های مهم باید حل شوند در عینی حال در قدسگاهی اسمانی داوری رفته ایستاده استMBDa 266.15

  او سال های زیاد دوام دارد به نزدیکی هیج کس نمی داند چی وقت تفتیشی اعمالی زنده گان شروع می شود و ام زمان در حضوری به لرزه اوردن خدا حیاتی ما مفصل اموخته می شود هر یک نفر باید سخنانی نجات دهنده را بفهمد پس بر حضر و بیدار باشید و دعای گویید زیرا نمی دانید که چی وقت ان زمان فرا می رسد مرقوس 13:33MBDa 266.16

  و اگر بیدار نباشی من مثلی دزد بر سری تو خواهم امد، و تو نخواهی دانست، که در کدام ساعت بر سری تو می ایم وحی 3:3MBDa 267.1

  وقتی که داوری تفتیشاتی انجام می یابد قسمتی هر نفر حل می شود برای حیات یا برای مرگ وقتی سنجش چندی پیش از دومباره بر ابر ها امدنیوز مسیح انجام می یابد مسیح به این زمان نگاه کرده می گوید بگذار ظالم باز ظلم کند و پلید باز خود را پلید سازد، و عادل باز عدالت ورزد، و مقدس باز خود را پاک نماید اینک به زودی می ایم و مکافاتی من با من است تا که هر کس را موافقی اعمالش سزا دهد وحی 22:11، 12MBDa 267.2

  پارسایان و گناه گاران مثلی پیشینه در جسم های میرنده در روی زمین زندگی می کنند انها می مانند می می سازند، می خورند و می نوشند و تماما پی نمی برند، که در قدسگاهی اسمانی حکمی اخرین و بی بازگشت براورده شده استMBDa 267.3

  پیش از طوفان، بعدی ان که پیامبر نوح به کشتی درامد، خداوند از پسی او دری کشتی را محکم کرد، بدکاران باشند در بیرون ماندند، لیکن باز در دوامی هفت روز از ان بی خبر که قسمتی انها حل شده است ادمان زندگی بی پروایانه و بی غم را دوام داده اگاهی ها را عایدی داوری نزدیک شونده تمسخر می کردندMBDa 267.4

  نجات دهنده می گوید امدنیوز پسری ادم نیز همین طور خواهدشد متا24:39.MBDa 267.5

  خاموشانه چون دزد در نیم شب ساعتی حل کننده فرا می رسد وقتی که قسمتی هر یک نفر معین کرده می شود و گناه گازانبری به طوری همیشه از مرحمتی که به انها پیشنهاد کرده می شد محروم می گردندMBDa 267.6

  پس بیدار باشید مبادا ناگهان امده، شمارا خفته یابد مرقوس 13:35، 36MBDa 267.7

  انهای که از هوشیار بودن خسته شده، باز سرگرمی خوشگذرانی های این جهان می شوند، حیاتی خود را چی گونه زیری خطر می گذراند ر ان ساعتی که شخصی کاردان سرگرمی به دست اوردن فایده استMBDa 267.8

  دوست داری دلخوشی قانع گردانی خواهش خود را می خواهد و غلامی مود و لباسی خود را به ترتیب می ارد در خودی همیان ساعت داوری تمامی جهان حکم را به زبان می اوردMBDa 267.9

  تو بر ترازو بر کشیده شده ای و وزنی تو بغایت سبک برامده است دانیال 5،:27MBDa 267.10

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents