Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی شانزدهم—جستجوی ازادی در خانواده‌ای جدید

  گر چندی که اصلاحات گرانی انگلیس از تعلیماتی دینی کتالیکی رو گردانده باشند هم در برابری این بسیار شکل های ان را نگاه می داشتند .MBDa 183.11

  گر چندی انها اعتبار و نفوذ و رمز های ایمانداری حاکمیتی پاپا را اساسا رد کرده بودند، لیکن رسم و ایین و مراسم های زیادی ان به عبادت گذاری های کلیسای انگلیکنی وارد شدند گفته می شد که این عنعنه ها به مساله ای وجدان دخل ندارند و گر چندی در کتابی مقدس ذکر نمی شوند و همین طور خورد و نا چیز اند ، در باره ای این تنها منع نشدند و از روی ماهیت فاسقانه نیستند .MBDa 183.12

  رعایت نمودنی انها می توانیست فرقیت مخصوصی میانی کلیسا های اصلاح شده و کلیسای کتالیکی را برطرف نموده به قول شدنی ایمانی پروتستنتستی از جانبی کتالیک ها مساعدت کند .MBDa 183.13

  برای کانسروت ها و انهای که به سازش کاری میل می نمودند لیکن اشخاصی دیگری نیز بودند که اندیشه ای دیگر داشتند ان حقیقت که این عنعنه ها میانی روم و اصلاحات را کوپروک بنیاد کردند .MBDa 184.1

  به عقیده ای این ادمان دلیلی با اعتماد است برای رعایه نکردنی انها این ادمان در این عنعنه ها رمزی ان غلامی را می دیدند که از ان ازاد شده بودند و توقی را می دیدند که دیگر خواهش به گردن گرفتنش را نداشتند ، انها اشاره می کردند که پرنسیپ های حقیقی عبادت گذاری را خداوند در کلامی خود مقرر کرده است و ادمان حقوقی به انها چیزی را علاوه یا از انها چیزی را کم کردن را ندارندMBDa 184.2

  مسلک فروشی بزرگ از ان ابتدا یافت که اعتبار و نفوذی خداوند با اعتبار و نفوذی کلیسا علاوه کرده شد در ابتدا روم رسم و ایین های را وارد نمود که خدا منع نکرده بود ولی در اخر ان چیزی را منع کرد که خداوند مقرر نموده بوده .MBDa 184.3

  بسیاری ها از صمیمی قلب به پاکی و عادی بودنی مسیحیتی ابتدای بر گشتن می خواستند اکثری عرف و عادت های کلیسای انگلیکنی به انها یاد گیری های بت پرست را یا درس می نمودند و وجدان شان انها را ارام نمی گذاشت، که در چنین ابتدا ها اشتراک کنند .MBDa 184.4

  لیکن کلیسا از دستگیری حاکمیتی دولتی استفاده برده در شکل های جاری گردیده ای عبادت گذاری هیج گونه تغییرات را اجازت نمی داد قانون همه را برای به عبادت گذاری کلیسای رسمی رفتن وظیفه دار می کرد همه گونه دیگر جمع امد های دینی با تهدیدی حبس بدرغه و مرگ منع شده بودند .MBDa 184.5

  در ابتدای عصری XVIIMBDa 184.6

  پادشاهی به تختی انگلستان نشسته مقصدی قطعی خود را بیان نمود یا همه ای پوریتن ها را به اعتراف نمودنی اعتبار و نفوذی کلیسای انگلیکنی مجبور می سازند یا این که انها مملکت را ترک می کنند اگر به قسمتی بد تری گرفتار شدن نخواهند انها که به تعقیبات گرفتار گردیده زندانی می شدندMBDa 184.7

  هیج گونه امید را به بهتر شویی وضعیتی خود در اینده نمی دیدند و بسیاری ها باوری حاصل کردند که برای همه ای انهای که می خواهند به خداوند از روس امری وجدانی خود خدمت کنند .MBDa 184.8

  انگلستان دیگر مکانی لایقی زیست نیست .MBDa 184.9

  بعضی ها در اخر قرار دادند که در گالندیه پناه گاه بجویند لیکن با مشکل ها و محرومیت ها رو به رو شدند به انها به محبس افتادن تهدید می کرد نقشه های انها عملی نمی شدند خاینان انها را به دستی دشمنان می دادند ، لیکن استواری مقاومت پذیری غالب امد و انها در ساحل های مهمان نوازی گالندیه پناه گاه یافتندMBDa 184.10

  انها با گریختن جان به سلامت برده خانه ها مال و ملک و واسطه های زندگی خود را پرتافته می رفتند در غیربی در میانی ادمانی زبان و رسم و ایینی بیگانه داشته مجبور بودند کسب های جدید را از خود کنند تا که برای زندگی پاره ای نانی پیدا نمایند ادمانی سالخورده که تمامی حیات در زمین کار می کردند اکنون کسب های گوناگون تخنیکی را از خود می نمودند .MBDa 184.11

  ولی مردانه وار همه ای ان چیزی را که بر دوش شان می افتاد قبول می کردند و وقت را در بی عملی و شکایت ها از دست نمی دادند نه یک مراتبه احتیاجاتی سنگین را از سر گذرانده انها خدا را برای برکت های که از او می گرفتند از جمله باری خرسندی عالی ترین در صحبتی ازادانه و بی معنای روحانی شکرانه می گفتند ؛MBDa 184.12

  انها به خود چون به مسافران نگاه می کردند و به دنیای گذرا دقت می نمی دادند بلکه نگاهی خود را با اسمان به وطنی عزیزی خود روان می کردند و همین طور قلبی خود را ارام کی گرداندندMBDa 184.13

  بدرغه و محرومیت ها ایمان و محبتی انهارا استوار گرداندند انها به وعده های خداوند امید می بستند و اود انها را در محتاجی نماند فرشتگانی خدا همیشه در پهلوی این مسافران بودند انها را روح بلند می گرداندند و دستگیری می کردند .MBDa 184.14

  و وقتی که دستی خداوند انها را در عبور نمودنی اقیانوس به ان زمینی که می توانستند دولتی خود را بنیاد کنند و به نسل های خود میراثی قیمتی ازادی دین را باقی بگذارند رهنمای کرد انها بی دودلی به پیش با راهی پیشنهاد کرده ای او روان شدند .MBDa 184.15

  خداوند سنجش را برای فومی خود روا دید تا که ان را برای قبول نمودنی مهربانی خود اماده سازد کلیسا برای ان تحقیر کرده شد تا که معزم گردانده شود خدا اماده بود ان را حمایت کند تا که به جهان نشان دهد که خدا انهای را مه به او امید می بندند فراموش نمی کنند .MBDa 184.16

  او همه ای حادثه ها را طوری رهنمایی کرد تا که غربی شیطان اسمی او و بی خطری قومش مساعدت کنند ، تعقیبات ها و بدرغه ها راه را سوی ازادی باز کردند پوریتن ها مجبور شدند متحید گردیده با تن تنه وعده دادند که چون قومی ازادی خدا با همه ای راه های به انها معلوم یا هنوز نا معلوم او که در اینده اشکار می کردند قدم خواهند ماند ،MBDa 184.17

  محض در همین روحی حقیقی اصلاحات پرنسیپی حیاتا مهمی پروتستنتیزم افاده می یافت با این مقصد مسافران گاندیه را ترک کردند تا که در عالمی جدید برای خود وطن پیدا کنند جان رابیسان روحانی انها که با خواستی خدا همراهی انها نرفت با انها خیر باد نموده چنین گفتMBDa 185.1

  برادران ما به زودی از شما جدا می شویم و تنها خداوند می دانم که من باری دیگر چهره های شما را می بینم یا نهMBDa 185.2

  اما خداوند امکان می دهد تا که ما یکدیگر را ببینیم یا نه من شما را در نزدیکی خدا و فرشتگانی مقدسی او التجا می کنم به من نه بیشتر از ان پیروی کنید که من به مسیح کردمMBDa 185.3

  اگر خدا به شما به واسطه ای کدام شخصی دیگر حقیقتی جدید را اشکار سازد برای قبول کردنش اماده باشید چی طوری که شما از من حقیقت های گوناگون را قبول کرده اید زیرا که من باوری کامل دارم ، که خداوند باز نور و حقیقت های زیادی دار که از صحفه های کتابی مقدسی او خواهند درخشیدMBDa 185.4

  اگر حرف در موردی من رود ان گاه اشکی چشمی من کم می کند تا که به حالتی امروزه کلیسا های اصلاح گردیده گریه کنم که در انکشافی دینی به دوره ای معینی رسیدند و نمی خواهند در یگان چیزی از اساس گذارانی اصلاحات پیش روند .MBDa 185.5

  لیوترین ها نمی خواهند چی طوری که شما می بینید، استوارانه ان چیزی را پیروی می کنند که این مردی خدا به انها تعلیم می داد لیکن او حقیقت را با تمامی مکمل بودنش نمی دانست چی طوری غم انگیز است که کلیسا ها در چنین وضعیتی اندوه اور قرار دارند .MBDa 185.6

  اساس گذارانی انها در زمانی خود نوری حقیقت را در جهان پهن می کردند ، ولی با وجودی این انها پند های خداوند را یه طوری پوره از خود کرده نتوانستند و اگر انها امروز زنده می بودند ان گاه می توانستند حقیقتی جدید را قبول کنند چنان که زمانی نور های اولین ان را قبول کرده بودندMBDa 185.7

  وعده را که شما در کلیسا داده بودید یعنی از روی حقیقت های خداوند که به شما معلوم اند و در اینده اشکار می کردند زندگی کردن را فراموش نکنید وعده و عهدی به خداوند و به یکدیگر داده ای خود را عایدی قبول نمودنی همه گونه نور و حقیقتی که به شما به واسطه ای کلامی در کاغذی ثبت شده ای او اشکار می گردد .MBDa 185.8

  فراموش نکنید از شما التجا می کنم با احتیاط باشید همه ای ان چیز را که چون حقیقیت قبول می کنید ، با دقت بسنجید حقیقتی جدید ل با دیگر حقیقت های کتابی مقدس مقایسه کنی درست بسنجید زیرا ناممکن است که جهانی مسیحی که چندی پیش از تاریکی است ظلماتی ضدی مسیحیت بیرون امده است تواند در حال دانشی مکملی روحانی را قبول کند .MBDa 185.9

  کوششی به دست اوردنی ازادی وجدان این مسافران را روح بلند می کرد تا تمامی مصیبت های سفری دور و دراز را هنگامی گذشتنی اقیانوس همه ای مشکل ها و خطر ها را در این کشوری نا اباد از سر گذراندند و با برکتی خداوند در ساحل های امریکا به ملتی پور اقتدار اساس گذراند ولی به پاک وجدانی و خدا پرستی خود نگاه نکرده این مسافران به هر حال معنای پرنسیپی بزرگی ازادی دین را به طوری پوره درک نمی کردند .MBDa 185.10

  برای به دیگران رساندنی ازادی که بر عوضی چنین قربانی ها به دست اورده بودند اماده بودند حتا در میانی متفکران و نصیحت گرانی مشهوری عصری XVIIMBDa 185.11

  شماری کم شان در موردی بزرگ ترین پرنسیپی انجیل که خدا را یگانه داوری ایمانی انسان می شمارد تصوراتی درست داشتند تعلیمات در موردی ان که خدا به کلیسا حقوقی بر وجدانی انسان حکمرانی کردن اشکار نمودن و جزا دادنی بدعت را داده است یکی از گمراهی های حاکمیتی پاپا است که خیلی عمیق ریشه دوانده استMBDa 185.12

  اصلاحات چیان از تعلیماتی کلیسای کتالیکی رو گردانده در برابری این از روحی بد بینی دین های دیگر که این کلیسا دا دا پوره ازاد نبودند .MBDa 185.13

  ان تاریکی عمیقی معنوی که در دوامی عصر های زیاد حاکمیتی پاپا بر تمامی مسیحیت پهن کرده بود در عصری XVIIMBDa 185.14

  هنوز پوره پراکنده نشده بود یکی از مواضع چیانی مشهور در کلانیه ای مهاجرانی شتتی مسجوستس چنین گفته بود اعترافی حقوقی ازادانه وجود داشتنی هر کدام دین جهان را ضدی مسیحی گرداند و بد بختی در ان نیست که کلیسا بدعت پرستان را جزا می دهدMBDa 185.15

  مهاجران قراری قبول نمودند که موافقی ان تنها اعضایانی کلیسا ز اداره های دولتی حقوقی اواز را صاحب بودند کلیسای دولتی تشکیل کرده شد که همه ای ادمان وظیفه دار بودند اهلی دین را به طوری مادی تعمیم کنند حاکمیتی شهری باشد وکالت دار شد پیشی راهی همه گونه بدعت را بگیرد همین طور حاکمیتی دنیوی به دستی کلیسا افتاد چنین چاره ها به زودی به عاقبت های ناپذیر تعقیبات ها اورده می رساندند .MBDa 185.16

  با گذشتی یازده سال بعدی بنیادی اولین کالانیه ای مهاجران به امریکا راجر اویلیمس امد به مانندی اولین مهاجرانی او کوشش به این جا رسیدن را می کرد تا که ازادی به دست بیارید لیکن در فرقیت از انها خوب درک می کرد که ازادی حقوقی دخل ناپذیری همه ای ادمان است ،MBDa 186.1

  ناوابسته از ان که به کدام دین تعلق دارند او جوینده ای با صداقتی حقیقت بوده در عقیده عایدی ان که نوری کلامی خدا با تمامی مکملی اش از جانبی این دنیا هنوز قبول نشده است با رابینسان همفکر بود اویلمس در مسیحیت معاصر اولین شخصی بود که در اساسی اداره ای شهروندی پرنسیپی ازادی وجدان و برابری همه ای عقیده ها را در نزدیکی قانون همچون اساس قبول کرد ،MBDa 186.2

  او نشان داد که حکومت وظیفه دار است که پیشی راهی جنایت کاری را بگیرد لیکن در هیج صورت به ازادی وجدان دست درازی نکند .MBDa 186.3

  جمعیت یا این که نمایندگانی حکومت گفت او می توانند مساله ای با یکدیگر چس گونه مناسبت کردنی ادمان را حل کنند لیکن وقتی که تنها کوششی مقرر نمودنی ان چی را می کنند که ادم چی گونه باید با خدا مناسبت کند ،انگاه انها از دایره ای وکالت های خود بیرون می برایند و سابقه ای خطرناکی را به میان می اورند زیرا خود از خود معلوم است که اگر نفری صاحبی حاکمیت باشد ان گاه امروز او مس تواند یک تعلیماتی دینی را به زور تلقین کند روزی دیگر تماما دیگر را در انگلستان بسیار پادشاهان و ملیکه ها از جانبی پاپا ها و کلیسا های جامعی کتالیکی قبول شده بودند در نتیجه در مساله ای اایمانداری بی سرو سامانی زیاد به میان امدندMBDa 186.4

  به عبادتی کلیسای رسمی رفتن با تهدید جریمهMBDa 186.5

  یا به محبس افتادن لازم می امد اویلمس این قانون را محکوم کرد یکی از بدترین بنده های معمولی قانون های انگلیس طلبابتی حتمی به جا اوردنی عبادت در کلیسای محلی بودMBDa 186.6

  مجبور سازی ادمان ادمان را برای همراه شوی با اشخاصی دینی دیگر داشته او چون ویران کنی اشکار را و روی راستی حقوق های قانونی انها می دانست ادمانی بی ایمان و از دین بی خبر را برای به عبادت رفتن مجبور نمودن معنای حوس مند گردانی دو رویی را دارد هیج کس را می گفت او برای به عبادت رفتن یا به کلیسا کمک مادی رساندن مجبور می شدند رقیبانش مگر محنت کش سزاواری غذایی خود نیست؟ سزاوار است جواب داد ، او لیکن باید از جانبی اشخاصی مبلغ جدا شود که روحانی را به این خدمت دعوت نمودندMBDa 186.7

  راجر اویلمس را چون خدمت گذاری صادق چون انسانی دارای استعداد های نادیر پاک وجدان و دل باز احترام مس کردند و دوست می داشتند لیکن از جانبی او با قطعیت رد شویی حقوقی حاکمیتی دنیوی عایدی اداره کردنی کلیسا و طلبی نمودنی ازادی دینداری قانون گذاران را به دهشت می اوردMBDa 186.8

  حکومت داران از ترسی ان که عملی نمودنی عقیده های او پایه های دولت داری را ویران و حاکمیت را سرنگون می سازند قراری از کالانیه بدرقه کردنی اویلمس را قبول کردند برای از حبس رها یافتن او مجبور شد در خنکی قهرتون در بیشه زاری کس نا گذیر پنهان شود .MBDa 186.9

  در دوامی چهارده هفته بعد به خاطر اورده بود او من در این فصلی زمستان سال بی سرپناه و بی پاره ای نان اواره شده می گشتم لیکن زاغان در بیابان به من خوراک می دادند و درختانی سوراخدار نه یک مراتبه برای من چون پناه گاه خدمت کردند او راهی پور مشقتی خود را از میانی بیشه زاری برف پوشی کس ناگذر دوام دادMBDa 186.10

  تا وقتی که در یکی از قبیله های هندو های امریکا پناه گاه پیدا کرد و به زودی احترام و محبتی انها را به دست اورده به انها حقیقت های انجیل را موعضه کرد .MBDa 186.11

  بعدی ماه های زیادی اواره گردی او به ساحلی خلیج نرگینست رسید که در ان جا بنیادی اولین ایالت اساس گذاشت که به معنای پوره ای این عباره حقوق به ازادی دینداری اعتراف کرده می شد پرنسیپی اساسی کالانیه راجر اویلمس چنین بود هر یک انسان ازادی به خداوند با امری وجدان خدمت کردن را داردMBDa 186.12

  ایالتی نه چندان بزرگی او راد ایلند برای همه ای تعقیب شونده گان به پناه گاه تبدیل یافت تن می افزود و ترقی می کرد تا زمانی که پرنسیپی اساسی ان ازادی ضهروندی و دینی سنگی اساسی ریسپوبلیکی امریکا گردیده اند ،MBDa 186.13

  در مهمترین حجتی که گذشته گانی ما چون لایه های قانون در موردی حقوق ها پیشنهاد کردند ، در اعلامیه استقلالیت انها بیان نمودند ما حقیقت های زیرین را روشن و دقیق می شماریم همه ای ادمان برابر افریده شدندMBDa 186.14

  افریدگار به همه حقوق های معینی دخل نا پذیر اعطا نموده است که حقوق به زندگی ازادی و خوشبختی به شماره ای انها داخل می شوند سر قانون در افاده های واضح ترین دخل ناپذیری وجدان را کفالت می دهد عقیده های دینی برای اشغال نمودنی منصبی مسولیت نامی بوده نمی تواند کانگریس نباید به واسطه ای قانون اعتقاد اوردن را به یگان دین فرمان دهد یا ازادانه به ان اعتقاد اوردن را منع کندMBDa 186.15

  مولفانی سر قانون استواری پرنسیپ که موافقی ان مناسبتی انسان با خدا تابعی قانون های انسانی بوده نمی توانند و دخل ناپذیری حقوق به ازادی وجدان را اعتراف کردند این حقیقیت به دلیل ها احتیاج ندارد ان در قلبی ما جا گرفته است .MBDa 187.1

  محض ان بر خلافی همه ای قانون های انسانی به بسیار عذاب دهنده گان برای از سر گذرانیدنی مشقت ها و اتشی گلخن ها کمک رساند انها خوب می فهمیدند که انسان بر وجدانی انها حکمران نیست این پرنسیپی در خون جا داشته را نیست کردن ناممکن است .MBDa 187.2

  وقتی که در مملکت های اروپا اوازه ها در موردی وجود داشتنی دولتی پهن شدند که هر یک انسان می تواند از میوه های زحمتی خود حلاوت برد و به صدای وجدانی خود گوش دهد هزاران ادمان جانبی ساحل های عالمی جدید روان شدند کالانیه ها زود می افزودندMBDa 187.3

  ایالاتی مسه جستی با قانونی مخصوص به مسیحیانی تمامی ملت ها که اقیانوس را شنا کرده از جنگ گرسنگی و تعقیبات جان به سلامت می بردند پناه گاه و یاری رایگان را پیشنهاد می کرد همسن طور فراریان و ادمانی تعقیب شونده قانون مهمانانی ریسپوبلیکی می شدند ،MBDa 187.4

  و با گذشتی بیست سال بعدی ان که اولین کشتی لنگری خود را در پلیموت پرتافته هزاران مهاجران در انگلستان جدید ساکن شدند .MBDa 187.5

  از بحری ازادی دلخواه انها راضی بودند که طرزی حیاتی بی حد خاکسارانه از سر گذراند انها امید داشتند از زمین تنها برای زحمتی خود انعام به دست بیارندMBDa 187.6

  هیج گونه منظره های جالب ثروتمند شویی انها را به وسوسه نمی انداتختند از مکمل شویی سست حرکت ولی با اعتمادی ساختار ی دولتی شاد گردیده با اشک ها و عرقی جبینی خود درختی ازادی را اب می دادند تا زمانی که ان به قعری زمین ریشه تواند ،MBDa 187.7

  کتابی مقدس برای انها اساسی ایمان منبع ای خردمندی و نظام نامه ای ازادی بود پرنسیپ های ان در خانه مکتب و کلیسا با جد و جهدی اموخته می شدند و میوه های این صرفه کاری عقلی سالیم پاکدامنی و خود داری گردیدند در کالانیه های پوریتنها سال های دراز زندگی کردهMBDa 187.8

  ملاقاتی کدام نفری مست شنیدنی کدام حقارت و دیدنی یگان گدا ناممکن بود این شهادتی زنده از ان بود که پرنسیپ های کتابی مقدس کفالتی با اعتمادی بزرگی ملت اندMBDa 187.9

  دهه های مستقلی ضعیف به کانفدریتسیه های ایالات های پور اقتدار تبدیل می یافتند و جهان با حیرانی قید می کرد که رونق و ارامی کلیسا بی پاپت و دولت بی شاه امکان پذیر استMBDa 187.10

  لیکن به ساحل های امریکا منظم ادمانی می امدند که مقصد های انها با میل و خواهش های مهاجرانی اولین هیج عمومیتی نداشتند گر چندی که ایمانی ابتدایی و پاکی تاثیری بزرگی دیگرگون سازنده را می رساندند این ایمان با اندازه ای افزایش یابی شماره ای نفرانی که در این جا تنها منفعت های مادی را جستجو می کردند ، به طوری چشم رس ضعیف می گردید .MBDa 187.11

  از جانبی مهاجرانی ابتدایی قبول شدنی قرار برای ان که تنها اعضایانی کلیسا حقوق اواز دادن و اینچنین حقوقی اشغال نمودنی منصب های مسولیت ناک را در ارگان های حاکمیتی شهروندی صاحب اند به عاقبت های حلاکت اور اورده می رساندند .MBDa 187.12

  این چاره ها برای نگاه داشتنی دولت قبول شده بودند ولی به ویران شویی معنوی کلیسا اورده رساندندMBDa 187.13

  از بس که دینداری شرطی اشتراک در انتخابات و فعالیتی جمعیتی بود بسیاری ها به کلیسا از روی مقصد های منفعت جویانه از برای منصب همراه می شدند و در موردی این شخصیت های روحا تغییر نیافته می ماندندMBDa 187.14

  همین طور اعضایانی کلیسا ها اساسا ادمانی خدا بی خبر بودند حتا در میانی روحانیان اشخاصی بودند که نه تنها عقیده های دوروغ را مونده می کردند .MBDa 187.15

  بلکه بر موردی قوه ای تجدید سازنده ای رو حس مقدس چیزی نمی دانستندMBDa 187.16

  عاقبت های این مرگ اوز بودند چی طوری که از زمانی امپراتور کانستنتین تا به زمانی ما در تاریخی کلیسا نه یک مراتبه کوشش با یاری دولت برپا نو دنی کلیسا را کردند وقتی که به حکومتی دنیوی برای دستگیری انجیلی مسیح مراجعت کردند که اینچنین گفته بود پادشاهی من از این جهان نیست .MBDa 187.17

  یوهنا۱۸:۳۸MBDa 187.18

  متحد شویی کلیسا با دولت برای جهان را به کلیسا نزدیک کردن در اصل کلیسا را به جهان نزدیک می کند حقیقت منظم اشکار می گردد همه ای مسیحیان باید برای قبول نمودنی نوری اماده باشند که می تواند از صحیفه های مقدسی کلامی خدا درخشد این پرنسپی بزرگ را که انرا رابینسان و راجیر اویلمس این قدر عالی همتانه حمایه می کردند نسل های انها از دست داده اند کلیسا های پروتستنتی امریکا و اروپا برکت های بزرگی اصلاحات را به دست اورده در راهی اصلاحات پیش نرفتندMBDa 187.19

  گرچندی که هر سری چند وقت مردانی صادقی پیدا می شدند که حقیقتی جدید اشکار گردیده را مونده می کردند و گمراهی های مدتی دراز حکمران بوده را فاش می نمودندMBDa 188.1

  اکثریتی مردم چون یهودیان در زمانی مسیح یا پروانی پاپت در زمانی بیشتر با ایمان و طرزی حیاتی پدرانی خود قناعت مند می شدند .MBDa 188.2

  بنا به این دین به رسمیت پرستی گمراهی ها و خرافات های پیشینه ای برگشت که اگر کلیسا در نوری کلامی خدا راه رفتن را دوام می داد انها از میان برداشته می شدند روحی اصلاحات اهسته اهسته خاموش گشت تا زمانی که در کلیسا های پروتستنتی نسبتی اصلاحات چنین طلبانی بزرگی ناگذیر شد که در کلیسای کتالیکی در زمانی بیشتر وجود داشت در ان جا همان دنیا پرستی و کرختی معنوی عزت و تعلیماتی کلامی خدا به نظریه های انسانی حکمران بود .MBDa 188.3

  پهن شویی سراسری کتابی مقدس در نیمه ای اولی عصری XIXMBDa 188.4

  و نوری بزرگی که بر جهان درخشید به موفقیتی مناسبی درکی حقیقت و به اندوختنی تجره ای معنوی اورده نتوانیستند.MBDa 188.5

  شیطان چون زمان های پیش کلامی خدا را از خلق پنهان کرده نتوانیست زیرا که ان برای همه دسترس بود، ولی برای به مقصد های خود رسیدن او به ادمان مناسبتی سبک فکرانه را به کتابی مقدس درس می داد به امکانیتی اموزشی کلامی خداوند خنک نظری نموده ادمان مثلی پیشینه تفسیر های دوروغ را قبول مس کردند و تعلیمات های را پیروس مس نمودند که در کتابی مقدس هیج احساس نداشتندMBDa 188.6

  بی نتیجه بودنی کوشش های خود را در راهی نیست نمودنی حقیقت با یاری تعقیبات ها دیده شیطان باز به پرنسیپی سازش کاری برگشت که در زمانی خود به مسلک فروشی بزرگ و تشکیل یابی کلیسای کتالیکی اورده بود اکنون شیطان مسیحیان را به وسوسه می انداخت تا که نه با بت پرستان باکس با ان نفرانی همراه شوند ، که باعث دلبستگی خود به نعمت های زمینی به ان بت پرستانی مانند ش ند که به هیکل ها و تصویر ها سجده می کردند .MBDa 188.7

  عاقبت های این اتفاق نه کمتر از زمان های پیشینه مرگ اور بودند در زیری نقابی دین غرور و شکوه و حشمت تربیه می یافتند و معنویاتی کلیسا ها ویران می شد شیطان نا درست معنی دان نمودنی حقیقت های کتابی مقدس را دوام می داد نقل و روایت های کلیسا که میلیون ها ادمان را به دامی مرگ گرفتار کرده بودند ریشه ای عمیقی دواندند.MBDa 188.8

  به جای ان که کلیسا برای ایمانی باری به مقدسان داده شده مبارزه برد این عرف و عادت ها را قبول نموده انها را حمایه می کرد ان پرنسیپ های که اصلاحات چیان برای انها مبارزه بردند و عذاب می کشیدند همین طور نیست کرده شدند .MBDa 188.9

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents