Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی سی و ششم—نزاعی ناگذیر

  مقصدی شیطان از خودی ابتدایی مبارزه ای بزرگ در اسمان سرنگون کردنی شریعتی خدا بود.MBDa 326.1

  محض با همین مقصد او به مقابلی افریدگار برخواست، و از اسمان رانده شد، همان مبارزه را در زمین دوام می دهد.MBDa 326.2

  به وسوسه انداختنی ادمان و با ویران کردنی شریعتی خدا مجبور نمودنی انها ، مقصدی که او ثابت قدمانه پیگیری می کند.MBDa 326.3

  این مقصد با پایمال نمودنی تمامی شریعت به دست می ابد یا این که با رد نمودنی یکی از احکام ها، عاقبت نتیجه یک قسم است.MBDa 326.4

  شخصی که در یک چیز گناه می کند، نسبتی تمامی شریعت بی احترامی نشان می دهد؛ با تاثیر و نمونه اب خود بد کرداری رل دستگیری می کند و در همه چیز عیب دار می شوند یعقوب(۲:۱۰).MBDa 326.5

  شیطان کوشش بر فرایض هاب الهی افکندنی سایه ای نفرت را نموده، تعلیماتی کتابی مقدس را نادرست معنی داد کرده است، و در نتیجه هزاران ادمان که به کلامی مقدس ایمان دارند، در گمراهی مانده اند.MBDa 326.6

  اخرین زدوخوردی بزرگ میانی حقیقت و گمراهی این دوره ای خاتمه وی مبارزه ای ابدی، مبارزه ای واجب الوجود، میانی دینی کتابی مقدس و دینی قصه ها و روایت هاست.MBDa 326.7

  قوه های، که در این مبارزه به مقابلی حقیقت و پارسایی متحد می شوند، فعالانه عمل می کنند.MBDa 326.8

  کلامی مقدسی خدا، که سوی ما با چنین ارزشی بلند با ارزشی عذاب ها و خونی ریخته برای خود راه باز کرد، چی قدر کم قدر کرده می شود!MBDa 326.9

  کتابی مقدس به همه دسترس گردید، ولی فقط بعضی ها به طوری حقیقی انرا در حیات چون رهنما قبول کرده اند.MBDa 326.10

  بی ایمانی تا اندازه های دور اضطراب نه فقط در جهان، بلکه در کلیسا نیز پهن گردیده است، بسیاری ها تا ان جا رسیده اند، که تعلیمات های را، که پایه و اساسی ایمانی مسیحی می باشند، انکار می کنند.MBDa 326.11

  سال نامه ای بزرگی افرینیشی عالم، که با قلمی الهام بخشیده شده بیان یافته است، گناه گار شویی ادم؛ مصالحه؛ تغییر ناپذیری شریعتی خدا همه ای این عملا از جانبی اکثریتی مسیحیان، اگر پوره نباشد، پس قسما رد کرده می شود.MBDa 326.12

  هزاران ادمان از خردمندی و صاحب اختیاری خود افتخار مند باوری تام را به کتابی مقدس تحقیر امیز می شمارند.MBDa 326.13

  تن قیدی کتابی مقدس و تفسیری مجازی مهمترین حقیقت های ان از جانبی انها چون دلیلی استعداد و دانشمندی حسابی ده می شود.MBDa 326.14

  بسیار روحانیان، عالمان و استادان به خلق تلقین می کنند، که شریعتی خدا نا لازم شده است، و انهای مه با وجودی این به پایداری فرایض های ان باور کردن را دوام می دهند، فقط لایقی تاسف و تمسخر اند.MBDa 326.15

  با رد نمودنی حقیقت، ادمان منبع ای انرا رد می کنند.MBDa 326.16

  شریعتی خدا را زیری پا نموده، انها نفوذی اعتباری قانون براررا نیز اینکار می کنند.MBDa 326.17

  از تعلیمات ها و نظریه های دروغ ساختنی بت انچنان اسان است، چون ار درخت و سنگ ساختنی ان.MBDa 326.18

  خصلتی خداوند را دروغ نشان داده، شیطان به ادمان فهمیدم نادرست را در موردی او تلقین می نمایند.MBDa 326.19

  بسیاری ها واجب الوجود را سرنگون کرده، فلسفه را بتی خود کرده اند، و فقط بعضی ها به خدای زنده، انچنان که او در کلامی خود، در مسیح و در اعمالی افرینش اسکار شد، باور می کنند.MBDa 326.20

  هزاران ادمان طبیعت را خدا می پندارند و در برابری این افریدگاری طبیعت را اینکار می کنند.MBDa 326.21

  اگر چی در شکل هاب گوناگون باشد هم، ولی بت پرستی در جهانی معاصر مسیحی نیز انچنان وسیع عرض هستی دارد، که در اسراییل قدیمه در زمانی الیاس پهن گردیده بود.MBDa 326.22

  خدای بسیار خردمندانی خود باور، فیلیوسفان، سیاستمداران، روزنامه نگاران، خدای که از جانبی دایره های برگزیده ای جمعیتی کالج ها دانشگاه ها و حتا از جانبی بعضی موسسه های الهیات شناسی اعتراف کرده می شود، فقط کمی از بل، افتاب خدای فینیقی، بهتر است.MBDa 326.23

  هیج یکی از گمراهی های از جانبی جهانی مسیحی قبول گردیده این قدر گستاخانه به مقابلی نفوذی اسمان روانه نشده است، این قدر اشکارا به دلیل های خرد مخالفت نمی کند و از کسی خود چنین عاقبت های مرگ اور را نمی اورد، چون تعلیماتی جدید و با سرعت نیرو گیرنده در موردی ان که شریعتی خدا دیگر برای ادم واجب نیست.MBDa 327.1

  دلخواه مملکت قانون هاب خود را دارد، که هر یک شهروند را به احترام و رعایت نمودنی انها وادار می سازد؛ یگان دولت بی قانون وجود داشته نمی تواند، و یا تصور کردن ممکن است، که افریدگاری اسمان و زمین قانون ندارد، که تا با یاری ان مملکت های افریده ای خود را اراده کند؟ فرض می کنیم، که نفری، از روحانی این مشهور به اظهار نمودنی ان شروع می کند، که قانون های در مملکت عمل کننده و حقوق های شهروندانی انرا حمایه کننده حتمی نیستند، انها فقط ازادی خلق را محدود می کنند، بنابر این انها را رعایت نمودن لازم نیست، شما چی فکر می کنید، چنین شخص در سری منبر مدتی دراز می ماند؟ ولی مگر بی احترامی نسبتی قانون های دولتی نظر به پایمال کنی ان فرایض های الهی، که اساسی همه گونه حکمرانی می باشند، عملی گناه کارانه تر است؟MBDa 327.2

  ان چیز احتمالیتی بیشتر می داشت، که دولت ها قانون ها را بیکار می کنند و به شهروندان تجارتی با فهم شب خود عمل کردن را می دهند، نظر به تخمین کردنی ان که حاکمی کاینات شریعتی خود را بیکار می کند و جهان را بی معیاری می گذارد، که گناه کاران از روی ان محکوم و اطاعت کاران سفید کرده می شوند.MBDa 327.3

  ایا شما می دانید، که بی احترامی نسبتی شریعتی خدا به چی اورده می رساند؟ چنین تجربه هست.MBDa 327.4

  چی گونه لحظه های دهشت انگیز را فرانسه از سر گذراند، وقتی که ان جا بی دینب حکمران سد ان زمان به تمامی جهان اشکار سد، که ما ار حکمی خداوند اراد گردیده، به اسارتی ظلمی بی رحمانه ترین می افتیم.MBDa 327.5

  وقتی که معیاری پارسایی دور افکنده می شود، ان گاه به میری ظلمات برای برقرار سازی حکمرانی او در زمین راه باز کرده می شود.MBDa 327.6

  در ان جای که فرایض هاب الهی رد کرده می شوند، گناه به نظر ناممکن نمی نماید و پارسایی جالب بودن را بس می کند.MBDa 327.7

  کسانی که از اطاعت به خداوند سر می پیچند، قابلیتی اراده کردنی خود را کاملا از دست می دهند.MBDa 327.8

  تعلیمات هاب مرگ اولی انها روحی بی اطاعتی را در قلبی جوانان، که از روی طبیعتی خود ازادی دوست می باشند، جای می کنند و در نتیجه بد مادری و بد اخلاقی در جمعیت رونق می یابند.MBDa 327.9

  در ان وقتی که ساده دلی و زودباوری نفرانی مسخره کرده می شوند، که به تبدیل های خدا اطاعت می کنند، بسیاری ها با وسوسه های شیطان با امادگی داده می شوند.MBDa 327.10

  انها له راهب فسق و فجور و گناه های قدم می گذراند، که داوری های خدا را بر سری بت پرستان اورده بودند.MBDa 327.11

  نفرانی، که لخ خلق مناسبتی سبک اندیشه را نسبتی احکام های خدا تعلیم می دهند، تخمی عصیان می کارند، و دیر یا زود بر سری انها با شدت طوفان سر می زند.MBDa 327.12

  محدودیت های شریعتی خدا را دور کنید، و شما می بینید، که رعایه شویی قانون های انسانی نیز به زودی قطع می کردند.MBDa 327.13

  از بس که خداوند کردار های بد اخلاقانه، دروغ و حسد را محکوم می کند، پس ادمان اماده اند امر های اورا، که به نیکو احوالی زمینی انها خلل می رسانند، پایمال کنند، ولی عاقبت های بر طرف سازی این فرایض ها برای انها واقعه ای غیری چشم داشت می کردند.MBDa 327.14

  اگر شریعت واجب نباشد، مگر از ویران کردنی ان ترسیدن لازم است؟ ان گاه مالکیتی شخصی در زیری خطر می ماند.MBDa 327.15

  ادمان مالکیتی همسایه گانی خود را تصرف خواهند کرد، و نفری از همه پور قوت ثروتمند ترین شخص می گردد.MBDa 327.16

  احترام نسبتی خودی حیات گم می شود.MBDa 327.17

  سوگندی زنا شویی دیگر معنای صداقت در نکاح را نمی داشت.MBDa 327.18

  شخصی پور قوت اگر میل می داشت می توانیست زوجه ای شخصی نزدیکی خود را کشیده گیرد.MBDa 327.19

  احکامی پنجم یکجایه با احکامی چهارم برطرف کرده می شد.MBDa 327.20

  فرزندان حتا از قتلی والدین خود دست نمی کشیدند، اگر با همین راه خواهش های فاسق و تکبر خود را قانع می گرداندند.MBDa 327.21

  جهانی متمدین به دسته ای رهزنان و قاتلان عهد شکنی تبدیل می یافت؛ ارامی و اسایشتگی و خوشبختی از روی زمین نابود می شدند.MBDa 328.1

  تعلیمات در موردی ان که ادمان از رعایه ای احکام های خدا ازاده اند، قرضی معنوی را ضعیف گردانده این و راهی فسق و فجور را باز کرده است.MBDa 328.2

  بد کرداری ، افراط کاری و رسوایی چون سیلاب بر سری ما فرو می ریزند.MBDa 328.3

  شیطان خود را در بسیار خانواده ها دل پور حس می کند.MBDa 328.4

  پرچمی او حتا در بالای خانه های شخصانی با نام مسیحی، که ان جا حسد، گم انبری، دورویگی، بیگانگی، رقابت، عداوت، خیانت، چشم پوشی و شهوتی بد حکمران گردیده است، هیلبپراس می زنند.MBDa 328.5

  تمامی سیستمه ای پرینسیپ ها و تعلیمات های دینی، که باید تحکرسی و اساسی حیاتی جمعیتی باشد، توده ای نا استواری می باشد، که در هر لحظه می تواند پراکنده شود.MBDa 328.6

  جنایت کارانی اشدیترین، پرتوهای جمعیت، برای جنایت های خود به محبس افتاده، اکثر وقت از توجهی ناحق استفاده می برند به انها تحفه ها هدیه می کنند، گویا یگان عملی قهرمانانه ای را به جا اورده باشند.MBDa 328.7

  به حیات و بد کرداری های انها توجهی زیاد داده می شود.MBDa 328.8

  در نشریات تفصیلاتی نفرت انگیز گناه پیدا می شوند به همین طریق دیگران نیز به فریب گری و تجاوز همراه می گردند، شیطان باشد از موفقیتی نقشه های بدی خود شاد می شود.MBDa 328.9

  رضالتی بداخلاقی، کشتار های بی سبب و بی معنی، بی پرهیزی و بد کرداری در هر شکل و درجه باید همه اب نگرانی را، که در قلبی انها ترسی خدا جای دارد، برای سری مساله ای زیرین اندیشه کردن وادار سازند؛ این سیلابی بدی را چی طور باید بازداشت؟MBDa 328.10

  داوران وجدان فروش اند.MBDa 328.11

  میلی زیاد به پولی بی دردی میان و محبت به حضوری حلاوت های پست ادمانی صاحب قدرتی را رهنمایی می کنند.MBDa 328.12

  بی پرهیزی خردی بسیاری ها تیره گردانده است، بنابر این شیطان از بالای انها قریب اختیاری دوره به دست اورده است.MBDa 328.13

  حامیانی عدالت به رشوه خوران، به ادمانی اخلاق شان پست تبدیل یافته اند.MBDa 328.14

  مستی، عیش و نوش، حسد است، که برای حامیانی قانون ها بودن تعیین گردیده اند.MBDa 328.15

  و راستی در دور ایستاده است، زیرا که حقیقت در میدان پیشپا خرده است، و درست کاری نمی تواند وارد شود ایشعیا (۵۹؛:۱۴).MBDa 328.16

  معصیت و جهالتی روحی، که در زمانی حکمرانی حاکمیتی پاپا رونق یافته بودند، نتیجه ای ناگذیری فرو نشانی نوشته جاتی مقدس بودند، ولی سببی خدا ناشناسی، رد کنی شریعتی خدا را با تمامی عاقبت های مرگ اوری ان، که وسیع پهن گردیده است، در زمانی ما زمانی نوری پوره انجیل و ازادی دین در کجا جستجو کردن ممکن است؟ اکنون، وقتی که شیطان قدرت ندارد جهان را از نوشته جاتی مقدس محروم سازد، او برای رسیدن به همان مقصد دیگر واسطه ها را به کار می برد.MBDa 328.17

  برباد دادنی ایمان به کتابی مقدس عینا چون نیست کنب کتابی مقدس به منفعتی او خدمت می کند.MBDa 328.18

  با پهن و جاری نمودند عقیده ای، که شریعتی خدا واجب نیست، شیطان ادمان را ان قدر با موفقیت به گناه گرفتار می کند، که گویا انها در موردی فرایض های ان نشنیده باشند.MBDa 328.19

  و اکنون، چون در زمان های پیش، به واسطه اب کلیسا عمل نموده، او در حیات تطبیق نمودند مقصد های خود را دوام می دهد.MBDa 328.20

  تشکیلات های معاصری مسیحی حقیقت های نا معروفی در نوشته جاتی مقدس این قدر روشن بیان شده را گوش کردن نمی خواهند، و در مبارزه ای به مقابلی این حقیقت های تفسیر های گوناگون را بافته می برارند، در نتیجه تخمی شکاکیه و بی ایمانی می کارند.MBDa 328.21

  تعلیماتی دروغی پاپا را در خصوصی فنا ناپذیری طبیعی جان و حالتی با شعور انه ای ادم بعدی مرگ قبول نموده، با این خود را از یگانه حمایه به مقابلی وسوسه های سیپیرتیزم محروم نموده اند.MBDa 328.22

  تعلیمات در موردی عذاب های جاودانه به ان اورده رساند، که بسیاری ها به کتابی مقدس باور رساند، که بسیاری ها به کتابی مقدس باور کردن را بس کردند.MBDa 329.1

  از بس که نوشته جات به ادمان طلبات های احکامی چهارم را اسکار می سازد و انها به درک نمودنی ضروریتی رعایه کردنی ان شروع می کنند، پس برای ان که انها را از این احکامی برای شان نا خوشایند ازاد سازند، استادانی مشهور اظهار می دارند، که شریعتی خدا عموما لازم نیست.MBDa 329.2

  با همین راه انها در یک وقت هم شریعت و هم روزی شنبه را رد می کنند.MBDa 329.3

  به اندازه ای وسیع شویی حرکت برای تغییر دادنی روزی شنبه، رد سازی شریعت با مقصدی راه ندادن به اجرای احکامی چهارم عملا عمومی می شود.MBDa 329.4

  پند های استادانی دین راهی خدا ناشناسی، سیپیرتیزم و مناسبتی نفرت امیز را به شریعت مقدسی خدا باز کردند، و مسولیتی مدهش برای ان بد کرداری، که در جهانی مسیحی وجود دارد، بر دوشی این ادمان است.MBDa 329.5

  ولی سخن همین ادمان تصدیق می کنند، که سببی این قدر با سرعت پهن شویی محض از ان عبارت است، که شنبه ای با نام مسیحی پلید گردانده شده است و رعایه ای حتمی روزی یکشنبه می توانیست از بسیار جهت محیطی اخلاقی را در جمعیت بهتر سازد.MBDa 329.6

  این طلبات با ثبات کاری مخصوص در امریکا شنیده می شود، که ان جا در موردی روزی شنبه نظر به دیگر مملکت ها بیشتر موعضه گفته شده بود.MBDa 329.7

  در امریکا دعوت به پرهیزگاری یکی از مهمترین نشان داد های دیگرگون شویی معنوی زود رود با حرکت برای رعایه کنی روزی یکشنبه، که حامیانی ان خود را مبارزانی منفعتی عالی جمعیت می پندارند، پیج در پیج می شود؛MBDa 329.8

  همه اب نفر انی را، که با انها همراه شدن نمی خواهند، دشمنانی پرهیز کاری و اصلاحات می نامند.MBDa 329.9

  ولی خودی ان، فقط که حرکت های به استوار گردانی گمراهی روانه شده با عملی ماهیتا سودمند دست می زنند، هنوز دلیلی به منفعتی گمراهی نیست.MBDa 329.10

  ذره را به غذا امیخته کرده، ما می توانیم انرا نمایان گردانده، ولی این عمل خصوصیت های مرگ اوری ان را نیست نمی کند.MBDa 329.11

  برعکس، او باز هم خوفناکتر می گردد، زیرا که غذای در نمود خوش صفت هیج گونه گمان را به میان نمی ارد.MBDa 329.12

  یکی از نیرنگ های مکارانه ای شیطان از ان عبارت است، که دروغ را به حقیقت محض در چنین تناسبی امیخته نماید، که ان را به حقیقت مانند کند.MBDa 329.13

  جانبدارانی رعایه نمودنی روزی یکشنبه می توانند به حمایه ای پرنسیپ های به کتابی مقدس کاملا موافق و اصلاحات های، که خلق به انها احتیاج دارد، برامد کنند، ولی از بس که در برابری ابن طلبات های به شریعتی خدا مخالفت داشته پیشنهاد کرده می شوند، بنده گانی خدا با انها متحد شده نمی توانند.MBDa 329.14

  نفر انی را، که احکام های خدا را با فرایض های انسانی عوض می کنند، هیج چیز سفید کرده نمی تواند.MBDa 329.15

  دو گمراهی بزرگ فنا ناپذیری جان و مقدسی روزی یکشنبه ادمان را به اختیاری شیطان می دهند.MBDa 329.16

  در ان وقتی که یکمین برای سیپیرتیزم تحکرسی می گذارد، دومین پروتستنت ها را با روم نزدیک می کند.MBDa 329.17

  پروتستنت های ایالاتی متحده اولین شده از بالای پرتگاه به سیپیرتیزم دست دراز می کنند؛ بعد انها از بالای ورطه قدم می گذارند، تا که دستی حاکمیتی روم را فروشند؛ و در زیری تاثیری این اتحادی سه گانه کشوری ما در پایمال سازی ازادی وجدان با راهی روم می رود.MBDa 329.18

  از بس که سیپیرتیزم معاصر به مسیحیت ای ظاهری زیادتر و عمیق تر تقلید کردن را اموخته است، این به وسوسه های او قوه ای باز هم بیشتر می بخشد.MBDa 329.19

  خودی شیطان به ترتیب ها و عرف و عادت های معاصر موافق می شود؛ او نمودی فرشته ای نور را می گیرد.MBDa 329.20

  به واسطه ای سیپیرتیزم معجزه ها، شفا یابی بی ماران به جا اورده می شوند، اینچنین بسیار حادثه های دیگری بحث ناپذیر فوقت طبیعی به عمل می ایند.MBDa 329.21

  و از بس که روح را در باره ای ایمانی خود به کتابی مقدس اظهار می کنند و در موردی احترامی خود نسبتی دانشگاه های کلیسا تاکید می سازند، اعمالی انها چون ظاهر شویی قدرتی الهی قبول کرده خواهد شد.MBDa 329.22

  حدی، که نفرانی با نام مسیحی و خدا ناشناسان را جدا می کند، با دشواری به نظر می رسد.MBDa 330.1

  اعضایانی کلیسا چیزی را دوست می دارند، که جهان انرا دوست می دارد، و برای با ان همراه شدن همیشه اماده اند، و شیطان قرار می دهد انها را با هم یکجایه کند، تا که با این راه کاری خود را استوار گرداند و همراه به سیپیرتیزم جلب نماید.MBDa 330.2

  کتابی که های که به معجزه ها چون به نشانه های کلیسای حقیقی تکیه می کنند، از جانبی این قوه ای معجزه افراد به گمراهی انداخته می شوند؛ پروتستنت ها نیز، سپری حقیقت را دور انداخته، فریب مرده خواهند شد.MBDa 330.3

  کتالیک ها، پروتستنت ها، ادمانی بی دین همه ای نمودی پرهیزگاری قبول می کنند و از قدرتی ان دست می کشند، و در برابری این به این اتحاد چون به حرکتی بزرگی نگاه می کنند، که برای ایمان اوری تمامی جهان باید خدمت کند و جهان را به پادشاهی هزار ساله ای، که دیر باز منتظرش هستند، وارد سازدMBDa 330.4

  شیطان به واسطه ی سیپیرتیزم خود را خیرخواهی نسلی بشریت نشان داده، بیماری ها را شفا می بخشد و گویا به جهان سیستمه ای جدید و عالی تری ایمان را پیشنهاد می کند، ولی در برابری این چون خراب کار عمل می کند.MBDa 330.5

  وسوسه های او هزاران ادمان را به مرگ اورده می رسانند.MBDa 330.6

  بی پرهیزی ادمان را از عقلی سالم محروم می سازد، که باعثی بد کاری، خونریزی و دیگر دهشت ها می گردد.MBDa 330.7

  شیطان حلاوتی مخصوص را در جنگ پیدا می کند، زیرا که جنگ در قلبی انسان شوق و رغبت های پست ترین را بر می انگیزد، و بعد قربانی های با فسق و فجور پلید گردیده و با خون داغدار شده ای خود را به ابدیت می بردMBDa 330.8

  مقصدی او از ان عبارت است، که خلق ها را به مقابلی همدیگر جنگ اندازد، زیرا که با این راه دو می تواند شعوری ادمان را از امادگی به بازگشتی مسیح به دیگر چیز جلب نماید.MBDa 330.9

  برای ان که حاصلی جان های حلاک شونده را جمع اورده، شیطان به واسطه ای حادثه های طبیعت عمل می کند.MBDa 330.10

  او اسراری طبیعت را اموخته است و تمامی نوری را به کار می برد، تا که حادثه های انرا، به ان اندازه ای، که خداوند به این راه می دهد، از خود کند.MBDa 330.11

  وقتی که به او تجارتی عذاب دادنی ایوب داده شده بود، با کدام زودی غیری عادی رمه ها، خانه ها خدمت گاران و فرزندان نیست شدند.MBDa 330.12

  یک مصیبت از پسی دیگرش می امد.MBDa 330.13

  فقط خدا افرید های خود را نگهداری می کند و از حلاک کننده حفظ می نمایند.MBDa 330.14

  ولی مسیحی شریعت واجب الوجود را با نفرت رد کرده، و خداوند ان چی زیرا به عمل خواهد اورد، که عایدی ان قبلا اگاه کرده بود؛ او زمین را از برکتی خود محروم می سازد و حمایه نمودنی نفر انی را، که به مقابلی شریعت و تعلیماتی او بر خواستند و دیگران را به این عمل تیله می دهند، بس می کند.MBDa 330.15

  همه ای نفر انی که خدا انها را به طوری مخصوص حمایه نمی کند، در اختیاری شیطان قرار دارند.MBDa 330.16

  شیطان به بعضی ها بهبودی داده به پیشرفتی انها به منفعتی خود مساعدت می کند، به دیگران باشد مصیبت و غم و اندوه زیاد رسانده، تلقین می نماید، که سبب گاری همه ای عذاب های انها خداوند است.MBDa 330.17

  خود را به ادمان چون طبیبی بزرگ، که می خواهد و می تواند همه ای بیماری ها انها را شفا بخشد، نشان داده او بیماری و مصیبت می ارد، و شهر های سیر ادم به خرابه های خالی تبدیل می یابند.MBDa 330.18

  او الحال نیز به این کار مشغول است.MBDa 330.19

  فلاکت ها، مصیبت ها در اب و خوشکی، سختار های مدهشی خرابی ، طوفان های سخت، بهران های دهشت اور با ژاله و شمالی تیز تند، ابخیزی ها، زلزله ها و موج های بزرگ سونمه اب در جای ها و نمود های گوناگون شیطان قوه اب خود را نشان می دهد.MBDa 330.20

  او حاصل را نیست می کند، از پسی ان گرسنگی و مصیبت ها می نمایند.MBDa 330.21

  او هوا را با مرز های مرگ اور زهر الود می کند، و هزاران ادمان ار ایپیدیمیه به حلاکت می رساند.MBDa 330.22

  چنین مصیبت های حلاکت های تا رفتی بیشتر تکرار یابنده و خرابی اور تر می کردند.MBDa 330.23

  مرگ هم حیوانات و هم ادمان را به دامی خود می کشد.MBDa 330.24

  زمین ماتم گرفته است، سرخم شده است؛ دنیا افسرده خاطر و سرخم شده است؛ عالی مقامان قومی زمین افسرده خاطر شده اند.MBDa 331.1

  و زمین ساکنانش پلید شده است، زیرا که انها دستور ها را پایمال کرده اند، از فرایض بیرون برامده اند، عهدی جاودانی را شکسته اند ایشعیا (۲۴:۴, ۵).MBDa 331.2

  بعد فریبگری بزرگ کوشش می کند ادمان را باور کن اند، که محض نفر انی، که به خدا خدمت می کنند، سبب گاری این مصیبت گردیده اند.MBDa 331.3

  گناه کارانی که خداوند را به غضب اورده اند، در همه ای بدبختی های خود انهای را عیب دار می کنند، که با مناسبتی صادقانه ای خود به احکام های خدا برای ویران کننده گانی این احکام ها همیشه سرزنش بودند.MBDa 331.4

  اعلان کرده می شود، که ادمایی نسبتی روزی یکشنبه بی احترامی ظاهر کننده خدا را تحقیر می کنند؛ که این گناه باعث مصیبت های گردیده است، که تا زمانی، که جشن گیری روزی یکشنبه را در همه جا جاری نکنند، قطع نمی گردند؛ و رعایه کننده جانب احکامی چهارم با این عمل در وجودی ادمان مناسبتی با احترامانه را نسبتی روزی یکشنبه نیست نموده و خلق را به شور اورد انرا از برکت های خدا محروم می سازند.MBDa 331.5

  همین طور عیب داره کنی تکرار می یابد، که در زمانی خود به مقابلی بنده اب خدا پیشنهاد گردیده بود؛ هنگامی که احعاب اسراییل دید، اصحاب گفت؛ تیت تو هستی، که اسراییل را به اضطراب انداختی؟ و الیاس گفت؛ اسراییل را من به اضطراب نه انداختن، بلکه تو پ خاندانی پدرت، چون که شما احکام خداوند را ترک کردید، و تو بل ها را پیروی نمودی یه پادشاهان (۱۸:۱۷, ۱۸).MBDa 331.6

  و وقتی که عصبی خلقی با این عیب نامه های دروغی به شود امده به حدی خود می رسد، ان گاه ابن خلق با فرستاده جانب خدا چنان رفتار می کند، که اسراییل مسلک فروش با الیاس مناسبت کرد.MBDa 331.7

  قوه اب معجزه افری به واسطه اب سیپیرتیزم ظاهر گردیده به مقابلی نگرانی روانه کرده می شود، که از انسان دیده بیشتر به خدا اطاعت کردن را قرار دادند.MBDa 331.8

  روح های بد تصدیق خواهد کرد، که انها از جانبی خدا فرستاده شدند، تا که رد کننده جانب روزی یکشنبه را به گمراهی شان، و به ان که به قانون های مملکت چون به شریعتی خدا اطاعت کرد ن لازم است، باور کنانند.MBDa 331.9

  انها از گناه کاری دنیا اندوهگین می شوند و در برابری ابن استادانی دین را، که ویران کنی روزی یکشنبه را سبب گاری چندین تنزل اخلاق می شمارند، دستگیری می کنند.MBDa 331.10

  چی گونه بزرگ خواهد بود خشم و غضب به مقابلی نگرانی، که از قبول کردنی چنین شهادت ها دست می کشند.MBDa 331.11

  شیطان در این مبارزه به مقابلی قوم خدا چون در ابتدایی عصیان در ایمان برامد خواهد کرد.MBDa 331.12

  در اول او اظهار نموده بود، که فقط کوشش استوار نمودند حکمرانی الهی را می کند، در زمینی ان پنهانی تمامی کار های امکانپذیر را به جا می اورد، تا که ان را سرنگون سازد.MBDa 331.13

  در برابری این او فرشته جانب صادق را در ان چیزی عیب دار می کرد، که خود سوی ان جد و جهد می کرد.MBDa 331.14

  چنین حیله و نیرنگ ها به تاریخی کلیسای رومی نیز خاص می باشند.MBDa 331.15

  این کلیسا خود را نایبی اسمان اعلان کرد و در برابری این کوششی از خدا بالا برامون گ و تغییر دادنی شریعتی اورا می کرد.MBDa 331.16

  در زمانی حکمرانی روم نگرانی که برای صداقت به انجیل با مرگی پور عذاب جان سپردند، بدعت کاران و جنایت کاران اعلان شده بودند؛ انها را در علاقه داشتن با شیطان گناه کار می کردند؛ واسطه های گوناگون به کار برده شده بودند، تا که انها را داغی ننگ زنند و در نزدی مردم و حتا در نزدی خودی انها بدکردارانی اسدی ترین نشان دهند.MBDa 331.17

  شیطان کوششی نیست نمودند احترام کننده گامی شریعتی خدا را کرده، پنهانی طرز حیله و نیرنگ می کند، که این ادمان را چون ویران کننده گامی قانون، چون ادمان خدا را بد نام کننده و جهان را به داوری ها گرفتار کننده محکوم سازند.MBDa 331.18

  خدا هیج گاه اراده و وجدانی انسان را مجبور نمی سازد؛ شیطان باید، برعکس منظم زور اوری و بی رحمی را به کار می برد، تا نگرانی در اختیاری خود مطیع سازد، که انها را به دیگر راه به وسوسه انداخته نمی تواند.MBDa 331.19

  ترس و قوه را استفاده برده، او کوشش مطیع گرداندنی وجدانی ادم و با این راه به دست اوردن احترام و سجده را می کند.MBDa 331.20

  برای این او به واسطه ای حاکمیت های دینی و دولتی عمل نموده، انها را به براوردنی قانون های به شریعت خدا مخالفت داشته وادار می سازد.MBDa 332.1

  رعایه کننده گامی شنبه ای کتابی مقدس دشمنانی قانون و ترتیبات، ویران کننده گانی اخلاقی جمعیت پهن کننده گانی بی حاکمیتی و تنزل اعلان کرده می شوند.MBDa 332.2

  به انها چون به سببی اساسی داوری های خدا در زمین نگاه می کنند.MBDa 332.3

  پاکوجدانی و صداقتی انها سرکشی و بی اطاعتی به حاکمیت ها نامیده خواهد سد.MBDa 332.4

  انها را در نارضایتی از حکمت عیبدار می کنند.MBDa 332.5

  روحانیان کلیسا، که واجبیت اجرای شریعتی الهی را اینکار می کنند از منبر در موردی قرضی اطاعت کاذب هر یک انسان به حاکمیتی شهروندی چون به قانون الهی سخن می گویند.MBDa 332.6

  در مجلس های قانون بر ار و سود ها رعایه کننده گامی احکام ها گرفتاری تهمت گردیده، محکوم کرده می شوند.MBDa 332.7

  سخنانی انها تحریف می کنند، تمامی میل و نیت ها و مرداد های شان را به طوری بد ترین شرح می دهند.MBDa 332.8

  از بس که کلیسا های پروتستنتی دلیلی های روشن کتابی مقدس را، که به منفعتی شریعتی خدا شهادت می دهند، اینکار می کنند، پس انها کوشش می کنند نگرانی را به خاموش ماندن مجبور سازند، که ایمانش را با کلامی مقدس رد کرده نتوانستند.MBDa 332.9

  گر چندی انها اینرا اعتراف کردن نمی خواهند، با وجودی این به تعقیباتی نگرانی شروع می کنند، که با امری وجدان نمی خواهند از پسی جهانی باقی مانده ای مسیحی مقدسی شنبه ای پاپا را اعتراف کنند.MBDa 332.10

  رهبرانی کلیسا و دولت متحد می شوند، تا که با رشوه دادن، باور کنانی ها و قوه تمامی تعقیبات ها را به قدر نمودند روزی یکشنبه مجبور سازند.MBDa 332.11

  نارسایی نفوذی الهی با چاره های زور اوری پور کرده می شود.MBDa 332.12

  وجدان فروشی سیاست مداران محبت به عدالت و احترام به حقیقت بر براد می دهد؛ و حتا در امریکایی ازاد حکومت داران و قانون براران، برای به دست ایرانی حسنی توجهی جمعیت، به خلق گذشت می کنند و رعایه ای حتمی روزی یکشنبه را جاری می نمایند.MBDa 332.13

  ازادی وجدان، که با خونی این قدر ادمان به دست امده است، پایمال کرده می شود.MBDa 332.14

  در این مبارزه ای نزدیک شونده ما اجرای سخنانی پیامبر را خواهیم دید؛ و اژده ها به زن در غضب شده، رفت، تا با باقی نسلی او، که احکامی خدا را رعایت می کنند و شهادتی عیسای مسیح را دارند، جنگ کند.وحی (۱۲:۱۷).MBDa 332.15

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents