Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی سی و هشتم—اگاهی اخرینی خدا

  بعد از من فرشته ای دیگری دیدم، که از ایمان نزول می کند و قدرتی بزرگی دارد؛ و زمین از جلالی او منور شد.MBDa 341.1

  و او با اهوازی قوی ندا کرده، گفت فرو غلتید بابلی بزرگ!MBDa 341.2

  او مسکنی دیو ها و پناه گاهی هر روحی پلید و پناه گاهی هر مرغی پلید و کراهت انگیز گردید و اواری دیگری از اسمان شنیدم، که می کنند؛ از او بیرون ایید، ای قومی من، تا که در گناه هایش شریک نشوید و به بال هایش دچار نگردید وحی(۲۸:۱, ۲,۴).MBDa 341.3

  این متن به وقتی اشاره می کند، که مژده در خصوصی فرو غلتیدنی بابل، که انرا فرشته ای دوم در بابی چهاردهم کتابی وحی اعلان کرد، با ذکری علاوه گی نقصان های تکرار می یابد، که به تشکیلات های گوناگونی کلیسای تشکیل دهنده ای بابل از ان زمانی وارد شدند، که این مژده اولین مراتبه تابستان سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار داده شده بود.MBDa 341.4

  ابن جا حالتی دهشت انگیزی جهانی دینی تصویر یافته است.MBDa 341.5

  هر یک رد کنی نوب حقیقت خرد را بار هم بیشتر تیره می گرداند، قلب های انها را باز هم بیشتر بی رحم تر می سازد، تا دمی که انها در ناباوری گستاخانه ای خود سنگ دل می شوند.MBDa 341.6

  بر خلافی اگاهی های خدا انها مثلی پیش یکی از احکام ها را تا زمانی پایمال میی کنند، که نهایت به مقابلی نفرانی ابن احکام را مقدسانه قدر کننده تعقیبات را اغاز می نمایند.MBDa 341.7

  نسبتی کلامی خدا و قومی او نفرت داشته، انها مسیح را نیز هیج به اعتبار نمی گیرند.MBDa 341.8

  وقتی که کلیسا ها تعلیماتی سپرتیزیم را قبول می کنند، برای قلبی جسمانی موجودیتی هر گونه محدودیت ها قطع می گردد، و پرستشی ظاهری دین پرده ای می گردد، که فاسق های پیت ترین را پنهان می کند.MBDa 341.9

  اعتقاد به ظهورات های سپرتی راه را به روح های وسوسه انداز و تعلیماتی های ابلیسی باز می کند، و تاثیری فرشته گانی بد در کلیسا ها احیای شونده می گردد.MBDa 341.10

  در خصوصی بابلی که در پیشگویی های پیامبرانه تصویر یافته است، چنین گفته می شود؛ گناه های او تا به اسمان رسیده اند، و خدا ظلم های او را به خاطر لورده ایت وحی(۱۸:۵).MBDa 341.11

  او کاسه بد کرداری های خود را دور کرده و در دمی حلاکت قرار دارد.MBDa 341.12

  ولی ادمانی به خدا صادق هنوز هم در بابل هستند، و پیش از ان که داوری های او به عمل ایند، انها باید از بابل بیرون براورده شوند، تا که در گناه های ان شریک نشوند و به بلا ها گرفتار نکردند.MBDa 341.13

  بنابر این باید حرکتی پیدا شود، که ان طوری رمزی چون فرشته ای از اسمان نزول کننده ای نشان داده سده است، که زمین را با جلالی خود منور گرداند و سخت ندا کرده، با اوازی بلند در باره اب گناه های بابل سخن گفت.MBDa 341.14

  در رابطه به این مژده دعوتی زیرین صدا می دهد؛ از او بیرون ایید، قومی من.MBDa 342.1

  این دعوت در یکجایگی با مژده ای فرشته ای یوم اخرین اگاهی به ساکنان زمین روانه شده را تشکل می دهد.MBDa 342.2

  جهان را انجامی دهستان انگیز انتظار است کشور های روی زمین در مبارزه به مقابلی احکام های خدا متحد می شوند.MBDa 342.3

  و با یاری قانون ها همه خوردان و بزرگان، ثروتمندان و مسکینان، ازادان و غلامانرا وحی(۱۳:۱۶).MBDa 342.4

  مجبور می کنند، تا شنبه ای دروغی را رعایه نموده، عرف و عادت های کلیسا را به جا اورند.MBDa 342.5

  انها که از اطاعت کردن سر می پیچند، از جانبی حاکمیت های شهروندی به جزا گرفتار و عاقبت سزاواری مرگ اعلان کرده می شوند.MBDa 342.6

  از جانبی دیگر، شریعتی خدا، که در روزی شنبه ارام گرفته را امر می دهد، اطاعت کاری را طلب می نماید و همه ای نفرانی را که انرا ویران می کنند، از غضبی خدا اگاه می کند.MBDa 342.7

  همه چیز کاملا روشن است؛ هر نفری که شریعتی خدا را پایمال و به فرمان های انسانی اطاعت می نماید، تمغه اب حیوانی وحشی را قبول می کند؛ او نشانه ای صداقت به ان حاکمیت را می گیرد، که انرا از خدا افضل تر می داندMBDa 342.8

  اگاهی اسمانی می گوید؛ هر که به حیوانی وحشی و پیکری ان سجده کند و بر پیشانه اب خود یا بر دستی خود تمغه زندگی، او از شرابی خشمی خدا، از شرابی خلاصه ای ، که در کاسه اب غضبی خدا مهیا شده است، خواهد نوشید وحی(۱۴:۹, ۱۰).MBDa 342.9

  ولی تا زمانی به شعور و وجدانی هر یک نفر رسانیده شدنی حقیقت و رد گردید وی ان هیج کس به غضبی خدا گرفتار نمی شود.MBDa 342.10

  بسیاری ها هنوز حقیقت های مخصوص را برای زمانی حاضره نشنیده اند.MBDa 342.11

  انها هیج گاه طلبات های احکامی چهارم را درست درک نکرده بودند.MBDa 342.12

  خدای، که میل و خواهشی هر یک قلب را می خواند و انها را ازمایش می کند، را نمی دهند، تا که اقلا یک نفری تشنه اب درکی حقیقت فریب داده شود و امکانیتی سرفهم رفتنی همه ای پیچ در پیچی های مبارزه را در اطرافیان این مساله نداشته باشد.MBDa 342.13

  هر یک نفر به قدری کافی با نوری حقیقت شناسایی پیدا می کند، تا که انتخابی با شعورانه کند.MBDa 342.14

  روزی شنبه سنجشی بزرگ صداقت می گردد، زیرا که ان مساله ای اساسی حقیقتی است، که به حمله های دچار می شود.MBDa 342.15

  وقتی که ساعتی حل کننده فرا می رسد، ان گاه میانی نفرانی که به خدا خدمت می کنند و انهای، که به او خدمت نمی کنند، فرقی دقیق گذاشته خواهد شد.MBDa 342.16

  در ان وقتی که رعایه ای شنبه دروغی موافقین قانونی دولتی و بر خلافی احکامی چهارم سوگندی اشکاری صداقت به حاکمیتی با خدا مبارزه برنده می گردد، رعایه ای شنبه حقیقی همچون نشانه ای اطاعت به شریعتی خدا از صداقت به افریدگار شهادت خواهد داد.MBDa 342.17

  ادمانی که علامتی اطاعت را به حاکمیت های زمینی قبول کردند، تمغه ای حیوانی وحشی را می گیرند، ولی انهای، که علامتی صداقت به حاکمیتی الهی را انتخاب نمودند، مهری خدارا می گیرند.MBDa 342.18

  تا این زمان نفرانی را، که حقیقت های در مژده ای سه فرشته جا داشته را موعضه می کردند، واهمه چی ها می شمارند.MBDa 342.19

  اگاهی های انها در خصوصی ان که در ایالاتی متحده طاقت ناپذیری دینی از نو حکمران می گردد و کلیسا و دولت در تطبیقی رعایه کننده گامی احکام های خدا متحد می شوند، بی اساس و سفسته نامیده شده بودند.MBDa 342.20

  خود باورانه اظهار کرده می شد، که این مملکت حامی ازادی دین بود و همیشه چنین می ماند.MBDa 343.1

  ولی به اندازه ای ان که مساله ای جشن گیری حتمی روزی یکشنبه هر چی وسیع تر محاکمه کرده می شود، حادثه ای، که به ان شبهه می نمودند و باور نمی کردند، واقعی می گردد، و مژده اب فرشته اب سوم تاثیری می رساند، که پیش در موردی ان ارزو کردن هم ممکن نبود.MBDa 343.2

  خداوند به هر یک نسل بنده گانی خود را می فرستاد تا هم در دنیا و هم در کلیسا گناه را فاش کنند.MBDa 343.3

  لیکن ادمان شنیدنی چیز های خوش را دوست می دارند، حقیقتی پاک و بی اب و رنگ باشد قبول کرده نمی شود.MBDa 343.4

  بسیار اصلاحات چیان به کاری خود شروع نموده، گناه های کلیسا و خلق را با احتیاطی زیاد فاش می کردند.MBDa 343.5

  انها امید داشتند با نمونه ای شخصی زندگی پاکی مسیحیانه بر گردانند.MBDa 343.6

  به انها روحی مقدس نازل شد، چنان که در زمانی پیش او به الیاس نازل شد و اورا برای محکوم کردنی گناه های شاهی گناه کار و قومی از دین گشته وادار کرده بود.MBDa 343.7

  اصلاحات چیان تعلیماتی روشنی کتابی مقدس را موعضه نکرده نمی توانیستند، گرچندی این مردان انها را موعضه کردن نمی خواستند.MBDa 343.8

  انها برای با غیرتانه موعضه کردنی حقیقت و در باره ای خطری به ادمان تهدید کننده اشکارا سخن گفتن وادار شده بودند.MBDa 343.9

  از عاقبت ها نهراسیده، انها سخنانی را بیان می کردند، که خداوند به زبان شان گذاشته بود، و خلق به شنیدنی اگاهی پیشکی مجبور بود.MBDa 343.10

  مژده ای سه فرشته نیز همین طور موعضه کرده خواهد شد.MBDa 343.11

  وقتی که زمانی پور زور موعضه نمودنی ان فرا می رسد، خداوند به واسطه ای قلب های فروتن عمل نموده، خردی نفرانی را اداره می نماید، که خود را به خدمتی او بخشیده اند.MBDa 343.12

  کارمندان برای اجرای این کار اساسا نه به واسطه ای گرفتنی معلوماتی مخصوص، بلکه با تدهینی روحی خدا اماده کرده خواهند شد.MBDa 343.13

  مردانی بی ایمان و دعا گویی با غیرتی مقدس کمری همت بسته به موعضه نمودنی ان چیزی شروع می کنند، که خداوند به زبانی انها گذاشته است.MBDa 343.14

  گناه های بابل فاش کرده خواهند شد.MBDa 343.15

  عاقبت های دهشت انگیزی با زوری تلقین نمودنی فرمان های کلیسا با قوه ای حاکمیتی شهروندی، حمله ای سیپیرتیزم، پهن شنبه نا عیان، ولی با سرعتی حاکمیتی پاپا همه ای این اشکار کرده می شود.MBDa 343.16

  این اگاهی های پیشکی با تن تنه هزاران هزار ادمانی را، که هیج گاه هنوز چیزی به این مانند را نشنیده بودند به اضطراب می ارند.MBDa 343.17

  انها با حیرت خواهند دا نیست، که بابل این کلیسا است، که در نتیجه ای گمراهی ها و گناه های خود و با سببی رد کنی حقیقتی از جانبی اسمان فرستاده شده فرو غلتیده است.MBDa 343.18

  وقتی که از مان به استادانی پیشینه ای خود با سوالی زیرین مراجعت می کنند؛ ایا این همین طور است؟ ان، گاه روحانیان به انها افسانه ها نقل کرده، اسوده حالب را پیشگویی می کنند، تا که ترس و وجدانی بیدار شده انها را ارام سازند.MBDa 343.19

  ولی بسیار ها با نفوذ و اعتباری انسانی قانع نگردیده، دلیلی روشنی؛ خداوند چنین می گوید را طلب می کنند.MBDa 343.20

  و ان زمام روحانیانی مشهور، به مثلی فریصیان قدیمه، به مقابلی نفرانی سرشاری غضب می شوند، که به نفوذ و اعتبار شان شبهه کردند ، و این روحانیان مژده ای فرشته ای سوم را چون مژده ای ابلیسی محکوم می کنند.MBDa 343.21

  انها اذدهامی دوست دارانی گناه را به اغوا می اندازند، تا مرده رسان های خدا را بدگویی و تعقیب کنند.MBDa 343.22

  با اندازه ای ان که این مبارزه وسیع می گردد و خلق هر چی بیشتر در موردی شریعتی پایمال گردیده ای خدا اندیشه می کند، شیطان هم وقت را بیهوده صرف نمی کند.MBDa 344.1

  قوه ای، که از این مژده بر می اید، دشمنانش را به خشم می اورد.MBDa 344.2

  روحانیان قریب کوشش های طاقت شیکن را عملی می سازند، تا که نور را از قومی خود پنهان کنند.MBDa 344.3

  با تمامی واسطه ها کوششی رو پوشی نمودنی این مساله های مهم را می کنند.MBDa 344.4

  کلیسا برای کمک به حاکمیتی دولتی مراجعت می کند، پپیست ها و پروتستنت ها در مبارزه به مقابلی حقیقت متحد می شوند.MBDa 344.5

  وقتی که حرکت برای جشن گیری حتمی روزی یکشنبه استوار می گردد، ان گاه به مقابلی رعایه کننده گانی احکام ها قوه به کار برده می شود.MBDa 344.6

  بعضی ها را با جریمه ای پولی و حبس شویی تهدید می کنند، دیگران را باید با وظیفه های بلند و مکافات های گوناگون و افضلیت ها با ریشوه می خرند، تا که به دست کشی از ایمانی خود مجبور سازند.MBDa 344.7

  ولی انها متین می مانند.MBDa 344.8

  با یاری کلامی خدا گمراهی مارا اثبات کنید.MBDa 344.9

  این سخنان را بیشتر در وضعیت های به این مانند گفته بود.MBDa 344.10

  نفرانی را که، به سود می دهند، به حمایه ای حقیقت ان قدر باوری بخشانه برامد می کنند، که بعضی ادمانی سخنانی انها در شنیده نیز به رعایه نمودنی همه تب احکام های خدا جرعت می کنند.MBDa 344.11

  به همین طریق نور برای هزاران نفرانی می درخشد، که در دیگر وضعیت ها در موردی این حقیقت ها هیج چیز نمی دانیستند.MBDa 344.12

  اطلاعاتی با شعورانه به کلامی خدا چون عصیان بها گذاری کرده خواهد شد.MBDa 344.13

  والدینی که انها را شیطان گمراه گردانده است به فرزندانی ایمان داری خود بی رحمانه و سنگ دلانه مناسبت می کنند؛ خواجه ها به ان خدمت گذارانی خود، که احکام ها را رعایه می نمایند، ظلم و ستم می کنند.MBDa 344.14

  خویس و فرزندان را از میراث و خانه ای والدین محروم می سازند.MBDa 344.15

  سخنانی حواری پولوس؛ همه ای انهای که می خواهند پرهیزگارانه در عیسای مسیح زندگی کنند، به تعقیبات دچار خواهند شد دو تیسلونیکیان (۳:۱۳).MBDa 344.16

  عینا اجرا می کردند.MBDa 344.17

  از بس که حامیانی حقیقت از قدر کردنی روزی یکشنبه به جای روزی شنبه سر می پیچند،MBDa 344.18

  بعضی انها به زندان ها انداخته می شوند، دیگران به بدرقه محکوم می کردند؛ با سومین ها چون با غلامان مناسبت می کنند.MBDa 344.19

  در زمانی ما این ناممکن می نماید، ولی وقتی که قوه ای نگهدارنده اب روحی خدا ادمان را ترک می کند، و انها به اختیاری شیطان می افتند، که به فرایض های الهی، بسیار چیز ها تغییر می یابند.MBDa 344.20

  وقتی که در قلبی ادن برای ترس از خدا و محبت به خداوند جای نیست، ان می تواند نهایت بی رحم گردد.MBDa 344.21

  همین که طوفان نزدیک می شود، بسیار نفرانی که به مژده ای سه فرشته ایمان اورده اند، ولی به واسطه ای اطاعت به حقیقت پاک نگردیده اند، از دشمنانی انرا پور می کنند.MBDa 344.22

  با جهان پیوست شده و روحی انرا پوره قبول نموده، انها به اشعیا ها قریب طرزی نگاه می کنند، که جهان نگاه می کند، و وقتی که سنجش ها فرا می رسند، تنها برای انتخابی راهی سبک اماده خواهند بود.MBDa 344.23

  ادمانی با استعداد و ستاره گرم، که زمانی از حقیقت شادی می کردند، با تمامی قوه کوششی فریفتنی ادمانی دیگر و به گمراهی انداختنی انها را می کنند.MBDa 345.1

  چنین ادمان بدترین دشمنانی برادرانی پیشینه ای خود می کردند.MBDa 345.2

  وقتی که رعایه کننده گانی روزی شنبه برای ایمانی خود به سود داده می شوند، این مسلک فروشان اصلحه اب تاثیر بخش ترین شیطان گردیده، به انها تهمت می زنند و انها را عیب دار می کنند.MBDa 345.3

  با خبر های پنهانی دروغی و تخمین های بی اساسی خود انها حکومت داران را به مقابلی برادرانی پیشینه ای خود بر می انگیزانند.MBDa 345.4

  در زمانی تعقیبات ها ایمانی بنده گانی خداوند سنجیده خواهد شد.MBDa 345.5

  انها فقط به خدا نظر انداخته و به کلامی او باور کرده، مژده ای اگاهی را صادقانه مونده نمودند.MBDa 345.6

  روحی مقدس قلب های انها را رهبری نموده، به سخن گفتن وادار می کرد.MBDa 345.7

  از خدا الهام گرفته، به غیرتی مقدس قرضی وظیفه ای خود را اجرا می نمودند و کلامی را، که خداوند باور کرده بود به خلق مواضع نموده، در موردی عاقبت ها اندیشه نمی کردند.MBDa 345.8

  در موردی عاقبت ها اندیشه نمی کردند.MBDa 345.9

  در خصوصی منفعت های زمینی خود غمخواری نمی کردند، نام و حتا حیاتی خود را حفظ نمی نمودند.MBDa 345.10

  و وقتی که طوفانی مقابلت و حقارت ها به سری انها فرو می ریزد، بعضی نفرانی به دهشت افتاده، به چنین ندا کردن اماده می شود؛ اگر می دانستم، که سخن گویی های ما به چی اورده می رسانند، البته، سخنی هم نمی گفتیم.MBDa 345.11

  انجامی مشکل ها نمایان نیست.MBDa 345.12

  شیطان انها را با وسوسه های گران احاطه می کند.MBDa 345.13

  به نظر چنین می رسد، که برای اجرای کاری که به ان شروع نمودند، زور شان نمی رسد.MBDa 345.14

  به انها مرگ تهدید می کند.MBDa 345.15

  غیرتی پیشینه خاموش گشت، ولی با وجودی این انها به عقب برگشته نمی توانند.MBDa 345.16

  ان گاه، در حالی کاملا ناتوانی، انها به خداوندی قادر رو می ارند.MBDa 345.17

  به خاطر می ارند، که همه ای سخنانی بیان نموده شان نه به انها، بلکه به انی تعلق داشتند، که او موعضه نمودند این اگاهی های پیشکی را به انها امر داده بود.MBDa 345.18

  خداوند حقیقت را در قلب های شان جای کرد، و ان ها ان را موعضه نکرده نمی توانستند.MBDa 345.19

  در زمان های پیش نیز مردانی خدا باید از چنین سنجش ها می گذشتند.MBDa 345.20

  اویکلیف، گوس، لیوتر، تندیل،بکس تیر، اویسلی، طلب می کردند، که همه ای تعلیمات ها با کتابی مقدس سنجیده شوند، و اظهار می نمودند، که به دستکشی از همه ای چیر های به نوشته جانب مقدس مخالفت داشته اماده اند.MBDa 345.21

  این مردان را با بی رحمی سنگدلانه تعقیب می نمودند، ولی با وجودی این انها موعضه نمودند حقیقت را قطع نمی کردند.MBDa 345.22

  دوره های گوناگون در تاریخی کلیسا با موعضه ای حقیقتی مخصوص خاطرمان شدند، که به احتیاجاتی قومی خدا محض در همان زمان جوابگو بود.MBDa 345.23

  و هر یک حقیقت از میانی نفرت و مقابلیت برای خود راه باز می کرد، و انهای که روی انرا پهن می نمودند، به سنجیدهسنجش ها و تعقیبات ها دچار می شدند.MBDa 345.24

  در لحظه ای نا امیدی سخت ترین خداوند به قومی خود حقیقتی مخصوص را می فرستد.MBDa 345.25

  که جرعت می نماید انرا موعضه کچن کند؟ او به بنده کانی خود امر می دهد تا به جهان اخرین دعوت نامه ای مهربانانه را بدهند.MBDa 346.1

  و انها خاموش مانده نمی توانند، مگر فقط از خوفی به حمایت گرفتار کردنی جانی خود مژده رسانی های مسیح نباید از عاقبت ها اندیشه کنند.MBDa 346.2

  انها باید قرضی خود را ادا کنند، عاقبت را باشد به دستی خدا سپارند.MBDa 346.3

  وقتی که مقابلیت به قله ای عالی می رسد، بنده گانی خدا از فکری ان که انها سبب گاری بهران شدند، باز در حیرت می مانند.MBDa 346.4

  ولی وجدان و کلامی خدا انها را باور می کنند، که درست رفتار کردند، و اگر چی سنجش ها قطع نمی ، می توانند انها را پسی سر نمایند.MBDa 346.5

  مبارزه هر چی شدت ناک تر و تند تر خواهد گشت، ولی در وضعیت های خطرناک ایمام و مردانگی انها افزون می گردد.MBDa 346.6

  انها شهادت می دهند؛ ما حق نداریم کلامی خدا را نادرست معنی داد کنیم و شریعتی مقدسی اورا جدا نموده، یک قسمی انرا مهم، قسمی دیگرش را باشد غیری حاکی شماریم، تا که به جهان پسند اییم.MBDa 346.7

  خداوندی، که ما به او خدمت می کنیم، قدرت دارد مارا نجات دهد.MBDa 346.8

  مسیح قوه های زمینی را مغلوب کرد، مگر ما از این جهانی مغلوب شده باید بترسیم؟MBDa 346.9

  ناوابسته به ان که تعقیبات ها در کدام شکل ظاهر می کردند، انها انکشافی پرنسیپی می باشند، که تا زمانی وجود خواهد داشت، که شیطان وجود دارد و مسیحیت صاحبی قوه ای زنده است.MBDa 346.10

  هیج بک ادم نمی تواند بی به میان اوردن مقابلیت روح های دوزخی، به خدا خدمت کند.MBDa 346.11

  فرشته گانی بد، که از ان به اضطراب می ایند، که از انها تعمه را می برایند، چنین شهر ها احاطه می کنند.MBDa 346.12

  ادمایی بد، که نمونه ای چنین شخص انها را فاش می سازند، به روح های بد همراه می کردند و با وسوسه های گوناگونگوناگون کوشش از خدا جدا نمودند اورا می کنند.MBDa 346.13

  وقتی که این میسر نمی گردد، انها کوششی با زوری قوه فرو نشاندنی صدای وجدان را می نمایند.MBDa 346.14

  تا دمی که عیسای مسیح در قدس گاهی اسمانی شفاعت گری ادم این، حاکمان و خلق تاثیری باز دارنده ای روحی مقدس را احساسا خواهندکرد.MBDa 346.15

  ان تا اندازه ای در قانون های زمینی نیز ظاهر می گردد.MBDa 346.16

  اگر این قانون ها وجود نمی داشتند، انگاه حالتی جهان نظر به حاضره خیلی غم انگیز تر می بود.MBDa 346.17

  در ان وقتی که بسیاری از حاکمان ای دستی شیطان اند، در میامی سرورانی خلق های گوناگون خدمت گارانی خدا نیز هستند.MBDa 346.18

  دشمن دسیارانی خود را برای به هر طرز به کاری خدا مانه شدن به اغوا می اندازد، ولی خادمانی دولتی خداوند را قدر کننده و در زیری تاثیری فرشته گانی مقدس قرار داشته به مقابلی لایحه های انها دلیل های رد نشونده را پیشنهاد می کنند.MBDa 346.19

  غمین طور ، حامیانی کم شماری حقیقت سیلابی پور زوری بدی را باز می دارند.MBDa 346.20

  مقابلتی شریانی شیطان باز داشته می شود، تا که مژده ای سه فرشته کاری خود را به جا اورده تواند.MBDa 346.21

  اگاهی اخرین به خود توجهی ان رهبرای را جلب می نماید، که خداوند الحال به واسطه ای انها خدمت می کشد، و بعضی از این انرا قبول می کنند و در زمانی غم و اندوه به طرفی قومی خدا می گذرند.MBDa 346.22

  فرشته ای، که به موعضه ای مژده ای فرشته ای سوم همراه می گردد، باید با جلالی خود تمامی زمین را منور گرداند.MBDa 347.1

  این سخنانی پیامبرانه در خصوصی کاری شهادت می دهند، که وسعتی عمومی جهانی می گیرد و با قوه ای غیری عادی غرق خواهد کرد.MBDa 347.2

  حرکتی ادوینتستی سال های هزار و هشتصد و چهل الی هزار و هشتصد و چهل و چهار ظاهر شویی پور شرفی قوه ای خدا بود؛ مژده ای فرشته ای یکم از جانبی تبلیغات چیان در تمامی جهان موعضه کرده می سد، و در بعضی کشور ها نسبت به دین شوق و خوشی بزرگترین، که از زمانی اصلاحاتی عصری XVIMBDa 347.3

  در هیج کجا مشاهده نمی شد، به میان امد؛ ولی حرکتی پور زوری که اخرین اگاهی فرشته ای سوم سببی پیدایشی ان می گردد، از بسیار جهت از اصلاحات می گذرند.MBDa 347.4

  این کار به مثلی همان کاری می شود، که در روزی پنتیکاست به عمل امد.MBDa 347.5

  چی طور که بارانی اولین هنگامی فروز امدنیوز روحی مقدس در اغاز پهن شویی انجیل برای ان فرستاده شده بود، تا که تخمی گرانبها نیش زند، همین طور بارانی اخرین نیز در اخری زمان برای پخته رسیدنی حاصل ریخته خواهد شد.MBDa 347.6

  و خداوند را خواهیم شناخت و ب ای شناختی او حد و جهد خواهیم کرد؛ ظهوری او مثلی شفقی صبح است، و او نزدی ما مثلی باران، مثلی بارانی اخری بهار، که زمین را سیراب می کند، خواهد امد هوشع (۶:۳).MBDa 347.7

  و شما، ای پسرانی سیان، در خداوند خدای خود خرسندی و شادی کنید، زیرا که او بارانی اولین را به شما به قدری در کاری می دهد، و بارانی اولین و اخرین را برای شما مثلی قبلی می بارانی.MBDa 347.8

  و در روز های اخ، می گوید خدا، چنین خواهم کرد؛ روحی خود را بر تمامی بشر خواهم ریخت.MBDa 347.9

  و چنین خواهد شد، که هر که اسمی خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت یول(۲:۲۳) اعمال (۲:۱۷, ۲۱).MBDa 347.10

  هنگامی انجام یابی کاری بزرگی انجیل قدرتی خدا باید چون در اجازه ان ظاهر گردد.MBDa 347.11

  ان پیشگویی های پیامبران که هنگامی فرو ریزی بارانی اولین در ابتدایی موعضه اجرا گردیدند، از نو باید هنگامی فروریزی بارانی اخرین در اخری زمان تکرار یابند.MBDa 347.12

  این ایامی فراغت است، که پتروس قبلا از ان لذت برده، گفته بود؛ پس توبه کنیم و رجوع نمایید، تا که گناه های شما محو گردد، و ایامی فراغت از حضوری خداوند فرا خواهد رسید، و او عیسای مسیح را، که از اول برای تان برگذیده بود، بفرستد. اعمال(۳:۱۹, ۲۰).MBDa 347.13

  بنده گانی خدا با چهره های نورانی، که در انها مهری خود فدایی مقدس نقش بسته است، برای به تمامی گوشه های زمین اورده رسانیدنی مژده ای اسمانی شتاب خواهند کرد.MBDa 347.14

  هزاران اواز ها در همه جا این اگاهی قبلی را اعلان می کنند.MBDa 347.15

  معجزه های زیاد به عمل می ایند، بیماران شفا می باشد، علامت ها و حادثه های اوقات طبیعی ایمان داران را همراهی خواهد کرد.MBDa 347.16

  شیطان نیز علامت های بزرگ به عمل می اورد، به طوری که اتش را نیز در پیشی ادمان از اسمان به زمین فرو می اورد وحی (۱۳:۱۳).MBDa 347.17

  محض ان زمان به ساکنان زمین انتخابی اخرین خود را اختیار کردن لازم می اید.MBDa 348.1

  این مژده نه با خردی انسانی، بلکه با باور کنانی عمیقی روحی خدا پهن کرده می شود.MBDa 348.2

  دلیل ها داده شده بودند.MBDa 348.3

  تخمی کاری ده شده بود، و اکنون ان نیش زده می برای و ثمر می دهد.MBDa 348.4

  کتاب های پهن نموده ای تبلیغ چیان تاثیری خود را رسانیده اند، ولی به بسیار ادمانی، که حقیقت به انها تاثیر بخشید، چی چیزی برای تا اخر درک نمودن و قبول کردنی حقیقت خلل رساند.MBDa 348.5

  اکنون باشد شعاع های نور در همه جا پهن می شوند، حقیقت به طوری روشن اشکار است، و فرزندانی صمیمی خدا زولانه ها را تکه تکه می کنند، که انها را پا بند کردند.MBDa 348.6

  رابطه های خویش و تباری، عهده داری ها در نزدی کلیسا برای باز داشتنی انها قدرت نخواهند داشت.MBDa 348.7

  حقیقت از همه چیزی باقی مانده پور قیمت تر می گردد.MBDa 348.8

  سفری نظر از قوه های متحدی دشمنان، شماره ای زیادی ایمان اورده گان به جانبی خداوند می گذرد.MBDa 348.9

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents