Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  بابی پانزدهم—دهشت و قصاص در فرانسه

  در عصری XVIMBDa 169.1

  اصلاحات به خلق باز کردنی کتابی مقدس را پیشنهاد نموده گوشیش به تمامی مملکت های اروپا راه یافتن را نمود .MBDa 169.2

  بعضی دولت ها انرا چون مژده رسانی محبوب اسمانی با شادی استقبال نمودند در ان جای که به حاکمیتی پاپا به پهن شویی ان مانع شدن میسر گردید .MBDa 169.3

  نوری پاکی حقیقتی کتابی مقدس با تاثیری خوش اخلاق کننده اش تقریبا هیج پهن نگشتMBDa 169.4

  مملکتی را که در این باب سخن در موردی ان می رود نوری حقیقت منور گرداند لیکن تاریکی از این نور عجیب نشینی نکردMBDa 169.5

  در دوامی عصر های زیاد مقابلیتی میانی این دو قوه دوام می کر در اخر بدی تن تنه کرد و حکم این است که نور به جهان امد ولی مردم تاریکی را بیشتر از روشنایی دوست داشتند یوهنا۳:۱۹MBDa 169.6

  و این خلق مجبور بود ثمری راهی انتخاب نموده اش را بچشد قوه ای نگاه دارنده ای رو حس خدا از خلق که هدیه ای فیضی اورا رد کرده بود باز گرفته شد خدا روا دانست تا که بدی پخته برسد و تمامی جهان عاقبت های خود سرانه رد نمودند نور را دید .MBDa 175.1

  جنگ به مقابلی کتابی مقدس در فرانسه که صد سال های زیاد دوام کرد هنگامی انقلابی به قله ای بلند ترین رسید .MBDa 175.2

  چنین ترکیشی دهشت اور نتیجه ای نا گذیری از جانبی روم از بین بردنی کتابی مقدس بود این جنگ یکی از تصویر های روشنی سیاستی حاکمیتی پاپا بوده نتیجه های را نشان می دهد که تمامی تعلیماتی کلیسای کتالیکی دوامی زیاده از هزار سال به ان اورده رساندMBDa 175.3

  از بین بردنی کتابی مقدس در دوره ای حکمرانی حاکمیتی پاپا از جانبی پیامبران پیشگویی شده بود و یوهنا در کتابی وحی نیز از عاقبت های دهشت اوری حکمرانی شخصی پور از گناه که مخصوصا به فرانسه تاثیری سخت رسانده بود سخن می گوید .MBDa 175.4

  فرشته ای خداوند پیشگویی کرد انها شهری مقدس را چهل و دو ماه پایمال خواهند کرد و به دو شاهدی خود قدرتی اعطا خواهم کرد و انها هزار و دو صد و شصت روز نبوت خواهند نمودMBDa 175.5

  در حالتی که پلاس در بر کرده باشند و هنگامی که انها شهادتی خود را انجام دهند حیوانی وحشی که از ورطه می برایدMBDa 175.6

  به انها جنگیده بر انها غالب خواهند امد و انها را خواهد کشتMBDa 175.7

  و جسدی انها در کوچه ای شهری بزرگ که به کنایه سدوم و مصر نام دارد و در ان جا خداوند ما نیز مصلوب شده استMBDa 175.8

  واقع خواهد بود و ساکنانی جهان ای این شاد و خرسند شده به یکدیگر انعام ها خواهند فرستاد چونکه این دو نبی ساکنانی جهان را عذاب داده اندMBDa 175.9

  لیکن بعدی از سه و نیم روز روحی حیات از جانبی خدا درونی انها داخل شد ، و هدیه ای شان با پا برخواستند و کسانی را که به انها نظر می کردند ترسی عظیم فرا گرفتMBDa 175.10

  وحی ۱۱:۲_۱۱MBDa 175.11

  مدتی وقتی در بالا ذکر شده چهل و دو ماه و هزارو دوصد و شصت روز یک دوره را نشان می دهند که در دوامی ان کلیسای مسیح باید از ظلمی روم عذاب می کشید ،MBDa 175.12

  هزار و دو صد و شصت سالی حکمرانی حاکمیتی پاپا سالی پنجصدو سی و هشت اغاز یافته سالی هزارو هفتصد و نودوهشت وقتی که قشون های فرانسه به روم داخل شدند و پاپا را که بعد در بدرقه کردMBDa 175.13

  اسیر گرفتند انجام یافت گرچندی دیری نگذشته پاپایا جدید را انتخاب کردند لیکن به هر حال شروع از ان زمان حاکمیتی پاپا دیگر هیج گاه قدرت و حکمرانی پیشینه را به دست اورده نتوانستMBDa 175.14

  تعقیبات های کلیسا در دوامی هزارو دویدن شصت سال بی تنفس دوام نکردند خداوند از روی مرحمتش بر قومی خود مدتی سنجش های سنگین را کوتاه کردMBDa 175.15

  نسبتی مثبتی بزرگ که کلیسا را انتظار است نجات دهنده گفته است و اگر ان ایام کوتاه نمی شد هیج کسی نجات نمی یافتMBDa 175.16

  لیکن برای انتخاب شده گان ان ایام کوتاه خواهد شدMBDa 175.17

  متا ۲۴:۴۲MBDa 175.18

  تاثیری اصلاحات به ان اورده رساند که تعقیبات ها پیش از فرا رسی سالی هزار و هفتصد و نودوهشت انجام یافتندMBDa 175.19

  نسبتی دو شاهدان پیامبران چنین می گوید این ها دو درختی زیتون و دو چراغی هستند که در پیشی خدای زمین ایستاده اندMBDa 175.20

  کلامی تو هماهنگ می شود با او داود چراغ است برای پایم و نور است برای راهم وحی ۱۱:۴ زبور۱۱۸:۱۰۵MBDa 175.21

  این دو شاهدان رمزی عهدی قدیم و عهدی جدید می باشند هر دوی انها در درجه ای برابر از پیدایش و جاودانی شریعتی خدا و اینچنین از نقشه ای نجات شهادت می دهند تیمسا ها قربانی ها و پیشگویی های پیامبرانه ای عهدی قدیم به نجات دهنده ای در اینده می امده اشاره می کردند انجیل و نامه های عهدی جدید از نجات دهنده ای سخن می گویند ، که او همان طوری امد که در تیمسال ها و پیشگویی های پیامبرانه پیشگویی شده بود .MBDa 175.22

  انها هزار و دوصد و شصت روز نبوت خواهند نمود در حالتی که لباسی دریده در بر کرده باشند قسمی زیادی این ایام شاهدانی خدا در نا معلومی قرار داشتند حاکمیتی پاپا تمامی چاره های امکان پذیری را می اندیشیدMBDa 171.1

  تا که از خلق کلامی حقیقت را پنهان کند و به خلق شاهدانی دروغی را می فرستاد که به شاهدانی کتابی مقدس اختلاف داشتند .MBDa 171.2

  وقتی که خواندن و نگاه داشتنی کتابی مقدس از جانبی حاکمیتی دینی و غیری دینی منع شده بود وقتی که شهادت های ان دروغی معنی داد کرده می شدند .MBDa 171.3

  وقتی که ادمان و شیطان همه کار ها را به جا می اوردند تا که عقل های ادمان را از ان دور کنند وقتی که نفرانی را که جرعت می نمودند حقیقت های مقدسی ان را موعضه کنند تعقیب و خیانت می کردند عذاب می دادند .MBDa 171.4

  در تحخانه ها زنده به گور می کردند به قتل می رساندند یا مجبور می خواستند که در کوه های دست نارس در ها و غار ها پناهگاه بجویندMBDa 171.5

  انگاه این شاهدانی صادق با لباسی دریده در تن نوبت می کردند صرفی نظر از تعقیبات ها انها در دوامی هزار و دوصد و شصت سال شهادت داده اندMBDa 171.6

  در دوره های از همه مشکل ترین ادمانی وفاداری یافته شدند که کلامی خدا را دوست می داشتند و حسودی جلالی خداوند را داشتند به این بندگانی صادق خرد قوه و قدرتی موعضه نمودنی حقیقت های خدا در دوامی این مدت داده شده بود .MBDa 171.7

  و اگر کسی بخواهد انها را آزار دهد از دهان شان اتش برامده دشمنانی انها را می خورد به این طریق هر کی بخواهد انها را ازار دهد کشته خواهد شدMBDa 171.8

  وحی ۱۱:۵MBDa 171.9

  ادمانی که کلامی خدا را پایمال می کنند بی جزا نمی ماند معنی این اگاهی دهشت اوری پیشکی در بابی اخرینی کتابی وحی بیان شده است .MBDa 171.10

  من نیز به هر کسی که سخنانی نوبتی ایت کتاب را می شنود شهادت می دهم اگر کسی به انها چیزی خواهد کرد که در باری انها در این کتاب نوشته شده استMBDa 171.11

  و اگر کسی از سخنانی این کتابی نبوت چیزی کم کند خدا نصیبی اورا از درختی حیات و از شهری مقدس و از هر چیزی که در این کتاب نوشته شده است کم خواهد کردMBDa 171.12

  وحی ۲۲:۱۸, ۱۹MBDa 171.13

  خدا به ادمان چنین اگاهی های قبلی را فرستاد تا که انها را از کوششی تغییر دادنی ان چیزی که او اشکار می کند یا امر می دهد نگاه دارد این اگاهی های پیشه کی با تن تنه به همه ای ان نفرانی تعلق دارندMBDa 171.14

  که به واسطه ای موقعی اشغال کرده ای خود به ادمان عبرتی مناسبتی با احترامانه را نسبتی شریعتی خدا نشان می دهندMBDa 171.15

  انها باید ترس و دهشت را به نفرانی تعلق کنندMBDa 171.16

  که اطاعت کاری را به شریعتی خدا بی پروایانه نا لازم می شمارند از نفرانی که فکری شخصی خود را از وحی های خدا بالا می گذراند.MBDa 171.17

  انهای که معنی روشنی نوشته جات را از برای منفعت های خود یا این که برای به این جهان موافق شدن غلط معنی داد می کنند .MBDa 171.18

  مسولیتی دهشت اور را به دوشی خود می گیرد کلامی نوشته شده شریعتی خدا معیاری خصلتی هر یک انسان است همه ای انهای که به این نمونه ای مقدس موافقت نمی کنند محکوم کرده می شوند .MBDa 171.19

  و هنگامی که انها شهادتی خود را انجام دهندMBDa 171.20

  مدتی وقتی که در دوامی ان دو شاهیدباید با لباسی دریده در تن شهادت می دادند سالی هزارو هفتصد و نودوهشت به انجام رسید .MBDa 171.21

  وقتی که کاری انها در ظلماتی نا معلومی به اخر می رسد .MBDa 171.22

  حاکمیتی باید با انها جنگ اغاز نماید که چون حیوانی وحشی از ورطه بیرون براینده تصویر شده است در بسیار مملکت های اروپا رهبرانی کلیسا و دولت در دوامی عصر های زیاد در زیری رهبری شیطان قرار داشتند .MBDa 171.23

  که به واسطه ای حاکمیتی پاپا عمل مس کرد لیکن در این جا ما ظاهر شویی جدیدی قوه ای شیطان را می بینیمMBDa 172.1

  سیاستی روم به ان روانه شده بود تا که در زیری نقابی مناسبتی با احترامانه نسبتی کتابی مقدس ان را در زیری قلفی زبانی به خلق ناشناس نگاه دارد با این راه از ادمان پنهان کندMBDa 172.2

  در زمانی حکمرانی روم نیز شاهدان با لباسی دریده در تن نبوت می کردند .MBDa 172.3

  لیکن باید حاکمیتی دیگری حیوانی وحشی از ورطه بیرون براینده پیدا می شد و به کلامی خدا جنگی اشکارا اعلان می کرد .MBDa 172.4

  شهری بزرگ که در کوچه های ان این شاهدان کشته شدند و جسد های انها در ان جا ماندند .MBDa 172.5

  به معنای روحانی مصر نامیده می شود در میانی همه ای خلق های که در کتابی مقدس نشان داده شده اند مصر نظر به دیگران موجودیتی خدا را با دغلی نفرت اور رد نموده به امر های او مقابلیت نشان داد .MBDa 172.6

  یگان شاه جراتی این قدر خودسرانه و اشکارا به مقابلی خدا برامد کردن را نکرده بود ..MBDa 172.7

  چی طوری که حاکمی مصر عمل کرد وقتی که موسی با نامی خداوند مژده ای با تن تنه را به فرعون رساندMBDa 172.8

  این شاهی مود پسند چنین جواب داد خداوند کیست که به اوازش گوش داده و اسراییل را روانه کنم؟MBDa 172.9

  خداوند را نمی شناسم و اسراییل را نیز روانه نخواهم کردMBDa 172.10

  خروج ۵:۲MBDa 172.11

  این بی دین است .MBDa 172.12

  و خلقی که رمزی مصر است عینا همان طور باید طلبات های خدای زنده را رد می کرد و همان روحی بی ایمانی و وجود اوردنی اطاعتی را نشان می داد .MBDa 172.13

  شهری بزرگ اینچنین روحا با سدوم مانند کرده می شودMBDa 172.14

  فسق فسادی سدوم که شریعتی خدا را ویران می کرد با قوه ای مخصوصی در بد اخلاقی قانون شده اشکار گردید این گناه باید خصلتی خاصی قومی می گردید که این پیشگویی پیامبرانی کتابی مقدس در سرگذشتی ان اجرا گشتMBDa 172.15

  از روی سخنانی پیامبر چندی پیش از سالی هزارو هفتصدو نود و هشت یک حاکمیتی اصل و خصلتی شیطانی داشته پیدا می شود و به مقابلی کتابی مقدس جنگ می کند .MBDa 172.16

  و مملکت را که در ان اوازی این دو شاهدانی خدا خاموش می شوند بی دینی فرعون و فسق و فسادی سدیوم زیر می کنندMBDa 172.17

  این پیشگویی پیامبرانه با حسرت انگیزی دقیق در تاریخی فرانسه اجرا گشت .MBDa 172.18

  هنگامی انقلابی سالی هزارو هفتصد نود و سه جهان اولین مراتبه در موردی ان خبر یافت که ادمایی در جرعتی متمدین تولد و تربیه یافته ای که خود را صاحبی حقوقی اداره نمودنی یکی از خلقیت های با نظاکتی اروپا می شماریدندMBDa 172.19

  یکدلانه حقیقتی عالی را که برای تمامی دور و زمان ها به انسانیت داده شده استMBDa 172.20

  اینکار کردند و با یک اواز از ایمان به خدا و از خدمت به او دست کشیدند .MBDa 172.21

  فرانسه یگانه مملکتی است که موافقی سرچشمه های با اعتماد اشکارا به مقابلی افریدگاری کاینات عصیان برداشتMBDa 172.22

  گر چندی که در انگلستان جرمنی هیسپانیا و در دیگر مملکت ها بسیار بی ایمان ها و کفر گویان بودند و هستند فرانسه در تاریخی جهان یگانه دولت ایستMBDa 172.23

  که با فرمانی مخصوصی مجلسی قانون بر اری خود اعلان نمود که خدا وجود ندارد که بعدی این همه ای اهالی پایتخت و اکثریتی اهالی مملکت از این قرار شادی نموده سرود می خواندند و می رقصیدندMBDa 172.24

  خصوصیت های فرق کننده ای سدیوم به طوری پوره در فرانسه اشکار گردیده اند .MBDa 172.25

  هنگامی انقلابی در ان جا همان فسق و فسادی رذیلانه ای حکمران بود که در زمانی خود سببی نرگس این شهر گردیده بود .MBDa 172.26

  تاریخ شناس بی دینی و فسق و فسادی فرانسه را با مقابلیتی پوره به پیشگویی پیامبرانه تصویر می کنند.MBDa 172.27

  در علاقه ای زیج با قانون ها عاید به دین قاعده های جدید در موردی عقدی نکاح پیدا شدند رشته های مقدس ترینی روی زمین که گروی مستحکمی جمعیت یه شمار می روند به شرت نامه ای عادی موقتی شهروندی رسانده شدند که بی یگان ممانعت با خوردترین خواهشی همسران بیکار کرده می شدند اگر شیطان در نزدیکی خود مقصد می گذاشت که واسطه ای تاثیر بخش کشف کند تا که همه چیزی مقدس های و جاودانه را در خانواده نابود سازد و کفایتی انرا داشته باشدMBDa 173.1

  که بدی کاریده اش دایما از یک نسل به نسلی دیگر می گذرد ان گاه او چیزی دیگری مکمل تری فکر کرده نمی توانیست.MBDa 173.2

  هنر پیشه صافی ارنا که با لطیفه گویی خود مشهور بود ازدواجی غیری قانونی چون فرضی زنا کاری تصویر کرده بود .MBDa 173.3

  در ان جای که خداوندی ما مصلوب شده است در فرانسه این قسمی پیشگویی پیامبرانه نیز اجرا شد ..MBDa 173.4

  یگان مملکتی دیگر چون فرانسه این قدر دشمنی را به مسیح نشان نداده است ..MBDa 173.5

  در یگان مملکت چون در این جا حقیقت به چنین تعقیباتی سخت گرفتار نگشته استMBDa 173.6

  فرانسه مسیح را در سیمای پیروانی او میخکوب کرد که با ظالمی بی مثال تعقیبات شان می نمود.MBDa 173.7

  خونی پارسایان صد ساله های دراز ریخته شد در ان زمانی که ولدینس ها در کوه های پیمانته برای کلامی خدا و شهادتی عیسای مسیح جان می دادند .MBDa 173.8

  برادرانی انها البیگایس های فرانسوی شهادتی به این مانند را پهن می کردندMBDa 173.9

  در زمانی اصلاحات پیروانی ان با عذاب و مشقت های دهشت اور جان می دادند شاه و اهلی عیب دار زن های نام دار و داکترانی نازک بدن افتخار و گل های سر سبدی ملت از مشقت های دمی حلاوت می بردند .MBDa 173.10

  گونگینت های دلیر برای مقدست ترین حقوق های انسانی مبارزه برده در نبرد های بی رحمانه خون می ریختند .MBDa 173.11

  پروتستنت ها غیری قانونی اعلان کرده شدند برای جانی انها مبلغ های معین پیشنهاد کرده می شدند، انها را چون حیوان های وحشی شکار می کردندMBDa 173.12

  کلیسا در بیابان نسل های کم شماری مسیحیانی قدیم که در کوه های جنوبی مملکت پناه گاه یافتند و ایمانی پدرانی خود را نگاه داشته توانیستند.MBDa 173.13

  هنوز هم در فرانسه در عصری XVIIIMBDa 173.14

  باقی مانده بودند اگر انها جرعتی بعضا شبانه در یگان دره ای کوهی یا دیگر مکانی دست نارسی جمع امدن را می کردند .MBDa 173.15

  سربازانی انها را شکار کننده تعقیب نموده دست گیرشان می کردند ، و انها در کشتی های بزرگی باد باندار کتارگه شده گانی یک عمره گردیده خدمت می کردند .MBDa 173.16

  بهترین عالی همت ترین و دانشمند ترین پسران و دخترانی فرانسه را به عذاب های دهشت اور گرفتار و با همراهی دزدان و قاتلان زنجیر بند می کردندMBDa 173.17

  بعضی انها به قسمتی خوب تری سزاوار مس گشتند انها را بی حمایه و نا توانان را وقتی که به زانو ایستاده دعا می گفتند ..دلسردانه به قتل می رساندندMBDa 173.18

  صد ها مو سفیدان زن های بی حمایه و کودکانی بیگناه هنگامی برگزاری عبادت کشته شدند .MBDa 173.19

  و اکثر وقت هنگامی از میانی دره های کوهی که عادتا در ان جا جمع می امدند گذشتن بعدی هر چهار قدم جسد های ادمایی کشته شده و به دار اویخته شده را دیدن ممکن بودMBDa 173.20

  مملکتی که با شمشیر و تبرزین خراب گردیده بود و در گلخن های ان بدعت کاران سوزانده می شدند .MBDa 173.21

  به بیابانی بزرگ تبدیل داده شده بود .MBDa 173.22

  و این وحشی گری ها نه در دوره ای تاریکی یونانی و فسق و فساد بلکه در دوره ای تابانی لیوداوکی XVIMBDa 173.23

  در دوره ای انکشافی علم و ادبیات در زمانی به جا اورده می شدند که روحانیانی دربار و پایتخت مردانی دانشمند و سخنران بودند که به انکشافی چنین نیکو کاری ها چون فروتنی و احسان کاری مساعدت می نمودند. ،MBDa 173.24

  جنایتی سنگین تری وحشیگری از همه دهشت کارانی در ان صد سال های تاریک اجرا شده کشتار در شبی ورفرلامی مقدس بود .MBDa 173.25

  امروز نیز جهان این حمله ای نا مردانه و دهشت اور را با لرزه به خاطر می اوردMBDa 173.26

  شاهی فرانسه به طلبات های روحانیان و پرلت های کلیسای کتالیکی گذشت نموده به قالیباف وحشیانه ای ادمانی ایمان شان دیگر اجازت داد .MBDa 174.1

  صدای نیمه شبی زنگوله بانگی گردید برای ازادی کشتار هزاران پروتستان ها در خانه های خود ارامانه خواب رفته گمان داشتند که در زیری حمایه ای شاه قرار دارندMBDa 174.2

  انها را بدونی اگاهی به کوچه کشاله کرده براورده دلسردانه به قتل می رساندند .MBDa 174.3

  به مانندی ان که مسیح نا عیان به قومی خود راه نشان داده ان را از غلامی مصر ازاد مس کرد همچنین شیطان نیز نا عیان به زیردستانی خود رهبری می کرد وقتی که انها شماره ای قربانی های بیگناه را زیاد کردند کشتار در پاریس یک هفته ای پوره دوام کرد مخصوصا سه روزی اولی ان با وحشی گری از عقل بیرون فرق می کردMBDa 174.4

  نه سن و سال نه جنسیت هیج اهمیتی نداشتند هم طفلی بی گناه و هم مو سفیدی سال خورده را یک قسمت انتظار بودMBDa 174.5

  ادمانی مشهور و عادی سالخورده و جوان مادر و کودک یکجا یه جان می دادند .MBDa 174.6

  این کشتار در تمامی فرانسه در طولی دو ماه دوام کرد هفتاد هزار ادمان جوهری ملت کشته شدند .MBDa 174.7

  وقتی که روم در موردی این کشتار خبر یافت خرسندی اهلی دین را خدا و کنار نبودMBDa 174.8

  مژده رسانی را که با این خبر امده بود کردینل لورینسکی مکافاتی در حجمی هزار کرون هدیه کردMBDa 174.9

  توپی انژیلای مقدس این حادثه را با تیر اندازی استقبال کردMBDa 174.10

  در هر یک مناره ای کلیسا ها زنگوله ای صدا می دادند گلخن های اتش شب را به روز تبدیل داده اند گریگاری XIIMBDa 174.11

  با همراهی کردینل ها و دیگر نمایندگانی اهلی دیت کلیسای جامعی لیوداوکی مقدس را که در این جا کردینلی این کلیسا لورینسکی سرودی به تو خداوند را زمزمه می کرد زیارت نمود .MBDa 174.12

  برای ابدی گردانی این کشتار مدال سکه زدند و در وتیکن تا امروز نیز سه عکسی روی دیواری سنگینی که در انها حمله با ادمیرلی گوگینات شاهی با مشاورانی خود کشتاری در پیش ایستاده را محاکمه کننده و خودی کشتار تصویر یافتند ..MBDa 174.13

  گریگاری صد برگی طلایی فرستاد و با گذشتی چهار ماه از این کشتار او با کلامی خشنودی موعضه ای روحانی فرانسوی را گوش میکرد.MBDa 174.14

  که در موردی ان روزی پور از خوشحالی و خرسندی سخن می گفت وقتی که پدری مقدس چنین خبری خوش را شنید و با تن تنه به کلیسای جامع رفت تا که به خداوند و لیوداوکی مقدس منت داری بیان کندMBDa 174.15

  خودی همان روحی که الهام بخشنده ای شبی ورفالامی بود قوه ای برانگیزنده ای انقلاب گردید عیسای مسیح فریبا اعلان کرده شد .MBDa 174.16

  و شعاری خدا بی خبرانی فرانسوی سخنانی نا بکار را سرنگون می کنم مسیح را در نظر داشتند گردیدندMBDa 174.17

  کفر گویی دغلانه و فسق و فساد نفرت اور هم قدم بودند و ادمانی رذیلی اشدی و فاسقان بالا بردار کرده شدند .MBDa 174.18

  و در موردی همه ای این عزت و احترامی عای را به شیطان مناسب می دانیستند در موردی که مسیح تجسمی حقیقت پاکی و محبتی بی انتها میخکوب شده بودMBDa 174.19

  حیوانی وحشی که از ورطه می براید با انها جنگیده بر انها غالب خواهد امد و انها را خواهد کشتMBDa 174.20

  حاکمیتی خدا بی خبری فرانسه که هنگامی انقلاب و حکمرانی تیرار برقرار گردیده بود به مقابلی خدا و کلامی مقدسی او چنین جنگی را برد که جهان مثلش را ندیده بود .MBDa 174.21

  مجلسی ملی به خدا عبادت را منع کرد کتاب های مقدس را جمع نموده با مسخره بازی ها و تحقیر کنی های زهر اولوده اشکارا می سوزاندندMBDa 174.22

  شریعتی خدا زیری پا کرده شد فرایض های کتابی مقدس نیز بیکار کرده شدند روزی استراحتی هفته ای بیکار کرده شد و به جای ان هر یک ده روزه به کفر گویی و عیش و عشرت بخشیده می شد .MBDa 174.23

  تعمید گرفتن و مراسمی خوردنی نان و شربتی انگور منع کرده شدند در قبرستان ها شعار های پیدا شدند که مرگ را خوابی ابدی اعلان می کردندMBDa 174.24

  عقیده ای پهن گردیده که خدا پرستی این ابتدای بی خردیست نه خرمندی همه گونه خدمت گذاری های دینی منع کرده شده بودند .MBDa 174.25

  غیر از خدمت به ازادی و وطنMBDa 175.1

  اوسقوفی پاریس مجبور شد در محرکه ای پست ترین و شرم اور که هیج گاه از این پیش از نامی ملتی یگانه به صحنه گذاشته نشده بود نقشی اساسی را اجرا کند اورا به مجلسی کانوینت اورده مجبور نمودند در نزدی همه بیان نماید که دین که او سال های دراز در خدمتش بود .MBDa 175.2

  نه در تاریخ و در حقیقتی مقدس هیج اساسی ندارد.MBDa 175.3

  و همه ای این فریبی روحانیان است او با تن تنه و واضح و روشن خدا را که به خدمتی او دعا داده شده بود اینکار کرده بیان نمود که او وجود ندارد و از این بعد عهده دار می شود که به اخلاق ازادی برابری و نیکی خدمت کندMBDa 175.4

  بعد او بالای میز لباسی اوسقوف را که در تن داشت گذاشت که بعدی این ریسی کانوینت برادرانه اورا به اغوش گرفت یکچند روحانیانی خایین به این اوسقوف پیروی کردند .MBDa 175.5

  و ساکنانی جهان از این شاد و خرسند شده به یکدیگر انعام ها خواهند فرستاد چون کی این دو نبی ساکنانی جهان را عذاب داده اندMBDa 175.6

  فرانسه خدا بی خبری صدای فاش کننده ای دو شاهدی خدا را به خاموش ماندن مجبور نمود کلامی حقیقت در کوچه های ان مرده خواب می رفت و همه ای ادمانی از محدودیت‌ها و طلبات های شریعتی اسمانی اشکارا به پادشاهی اسمانی ستیزه گویی مس کردند انها به مانندی فاسقان قدیم فریاد می زدند خداوند چگونه بوده اند؟MBDa 175.7

  و ایا حقی تعالی دارای دانش است؟MBDa 175.8

  زبور۷۲:۱۱MBDa 175.9

  یکی از کاهنانی ترتیباتی جدید با کفر گویی دغلانه که تصور کردنش دشوار است چنین گفتMBDa 175.10

  خدا اگر تو وجود داشته باشی برای نامی تحقیر شده ای خود قصاص بگیر من تورا به بحث دعوت می کنم تو خاموش تو جرعت نمس کنی با گلدراسی رعد و برق جواب بدهی؟MBDa 175.11

  بعدی ان که به موجودیتی تو باور مس کنم؟MBDa 175.12

  مگر این عکسی صدای ادعای فرعون نیستMBDa 175.13

  خداوند کیست که به او ازش گوش داد اسراییل را روان کنم؟MBDa 175.14

  خداوند را نمی شناسمMBDa 175.15

  ناکس در دلی خود گفته خدا نیستMBDa 175.16

  خداوند نیز نسبتی کفر گوینده گانی حقیقت چنین می گوید ابلهی انها در پیشی نظری همه اشکار خواهد شدMBDa 175.17

  زبور ۱۲:۱, ۲تیماتیوس ۳:۹MBDa 175.18

  بعدی ان که فرانسه از عبادتی خدای حی عالی و بلند و در ابدیت ساکن دست کشید دیری نگذشته مملکت به یا پرستی پست ترین رسیده به عالیحه ای خرد در سیمای زنی فاسقی سجده کرد .MBDa 175.19

  و همه ای از جانبی دایر های بلندی حاکمیتی غیری دینی و قانون برار در نزدیکی وکیلانی اسمبیلی به جا اورده می شدند یکی از مراسم های ان دوره ای بی خردی در بی معنایی خود یکجا یه با فسق و فساد بی نظیر باقی می ماند .MBDa 175.20

  در های کانوینت در پیشی مراسم با تن تنه باز شدند اعضایانی ریستی خود اداره کنی محلی با موسیقی نوازان قدم زدن سرودی را به واسطه ای ازادی می سرودندMBDa 175.21

  در میانی جمع امده گان زنی با چادر پیچانده شده رمزی عبادتی اینده ای انها که عالیحه ای خرد نامش نهاده بودند جای گرفته بود .MBDa 175.22

  اورا به نزدی اعضایانی کانوینت اورده با تن تنه ای بزرگ پرده را از تنش گرفتند و در پهلوی راستی ریس شناندند.MBDa 175.23

  همه بی مشکلی در سینای او رقاصه را از اوپیریته شناختند و این شخص را که ان خردی را که ادعا به ان سجده می کردند .خیلی خوب تصویر مس کرد مجلسی ملی فرانسه اشکارا عزت و احترام میکردMBDa 175.24

  این بزمی فساد و خنده او تصادف نبود تاجگذاری عالیحه ای خرد را در تمامی مملکت در ان جا های مس گذراندند که ساکنانش می خواستند نشان دهن که ادعا نیز به همه ای بلندی های انقلاب رسیده اند ناطقی که به پرستشی خرد دعوت مس کرد چنین گفت قانون گذاران تعصب جای خود را به عقلی سالم داد نگاهی خیره ای ان به چنین نورس سوسن تاب اورده نمی توانیستMBDa 175.25

  امروز ادمانی زیادی در زیری این گنبز های گاتی که این جا باری نخست حقیقت صدا می دهد جمع امدند در این جا فرانسه یگانه عبادتی حقیقی عبادت به ازادی و خرد را می گذراندندMBDa 176.1

  در این جا ما بت های بی جان را از بحری خرد این عصری کامل و زنده ای طبیعت از خود دور می سازیمMBDa 176.2

  وقتی که عالیحه ای خرد را به کانوینت اوردند مدیری اساسی از دستی او گرفته به جمع امد رو اورده و چنین گفت ای میرنده ها لرزیدن را در نزدی غربی نا توانی خدای مه شما را از ان مس ترساندند بس کنید .MBDa 176.3

  از این لحظه اغاز نموده شما را خدای دیگری جز خرد نیست من به شما نمونه ای عالی همت ترین و پاک ترین ان را پیشنهاد می کنم اگر به شما کسی را پرستش کردن لازم باشد تنها به موجودات های با این مانند قربانی بیارید در نزدیکی حضرتی همایونی سینتی ازاد به زانو زنید چادری خردMBDa 176.4

  بعدی این عالیحه ریس را به اغوش گرفته به فروتنی با شکوه ارا داد شده نشست و با همراهی اذدهامی بزرگ جانبی کلیسای جامعی ناتردم روان شد تا که جای خود را اشغال نماید و در ان جا در مهرابی بلند او از همه ای جمع امده گان علامت های سجده را قبول می کرد .MBDa 176.5

  پسری نگذشته کتابی مقدس را اشکارا به کامی اتش انداختند باری اعضایانی جمعیتی خلقی اسارت خانه ها به تالاری ریاستی خود اداره کنی محلی درامده فریاد زدندMBDa 176.6

  زنده باد خردMBDa 176.7

  انها در چوبی درازی کتاب های نیم سوخته را می بردند در میانی دیگر کتاب هاس کلیسا عهدی قدسم و عهدی جدید نیز بودند ، که چی طوری که ریس گفت همه ای ان بی عقلی های را که انها ادمان را به اجرا کردن شان مجبور مس کردند در اتشی بزرگ بدی گذاری نمودند .MBDa 176.8

  همین طور حاکمیتی پاپا به ان کاری ابتدا گذاشت که ان را بی دینی انجام داد سیاستی روم به زمینه های اجتماعی سیاسی و دینی نرگس فرانسه بنیاد گذاشتMBDa 176.9

  همه ای انهای که در موردش دهشت های انقلابی چیزی مس نویسند عادتا در این بی عقلی ها دولت و کلیسا را عیب دار مس کنند از روس احترام یه عدالت اقرار شدن لازم است که به همه اش ضد گردانده اصلاحات را چون دشمنی تختی پادشاهی چون تهدیدی فلاکت اوری ارامی و اسوده حالی دولت تصویر نمودMBDa 176.10

  محض روم پادشاهان را به بی رحمی غیری عادی و جبر و ظلمی دهشت اوری خلق هدایت می کرد .MBDa 176.11

  کتابی مقدس با خود ازادی می اور در ان حاس که مژده ای خوش قبول کرده می شد شعوری ادمان بیدار مس شد انها از خود زولانه های جهالتی غلامانه فسق و فساد و خرافات را دور می کردندMBDa 176.12

  انها به مستقیلانه اندیشه و عمل کردن شروع می نمودند این را دیده پادشاهان از تاثیری از دست رفتنی حاکمیتی خود به لرزه می امدند .MBDa 176.13

  روم پیوسته به اتشی خوف های حسادت انها حیزم می انداختMBDa 176.14

  سالی هزار و پنجصد و بیست و پنج پاپا نایب‌السلطنه ای فرانسه را اگاه نمود این وسوسه نه تنها دین بلکه دولت اهلی دربار قانون ها ترتیبات و همه ای طبقه های جمعیت را زخم دار و نیست مس کنند بعدی چند سال سفری پاپا پادشاه را اگاه کرده بود جنابی عالی فریب نخورید پروتستنت ها هم به حاکمیتی غیری دینی و هم به دینی به اندازه ای برابر تهدید می کنند ،تخت هم در زیری ان خطری قرار دارد که مهراب در زیری ان قرار داردMBDa 176.15

  جاری نم دنی دینی جدید ها من ضرورت را در اداره کنی جدید به میان مس اورد الهیات شناسان از خرافات پرستی خلق استفاده برده می کوشیدند همه را باور کن اند که تعلیماتی پروتستنتی ادمان را به وسوسه می اندازدMBDa 176.16

  ان شهر را از صداقتی زیر دستانش محروم می سازد و هم کلیسا و هم دولت را ویران می کند .MBDa 176.17

  با این اصول ها عمل نموده روم فرانسه را به اصلاحات ضد گرداند در فرانسه اولین مراتبه شمشیری تعقیبات بالا برداشته شد تا که خطر را دستگیری نماید اعیان و اشراف را حماسه کن و قانون را نگاه داردMBDa 176.18

  به گمان بود که حکومت دارانی این مملکت پیشبینی کرده مس توانستند تعلیماتی کتابی مقدس در قلب ها و شعوری ادمان ان پرنسیپ های عدالت پروری پرهیزگاری حقیقت برابری و احسان کاری را که اساسی ترقیاتی ملی می باشند استوار می گرداند .MBDa 176.19

  پارسایی قوم را سر بلند می گرداند بنابر این تخت با عدالت قایم استMBDa 177.1

  مثل ها ۱۴:۳۴MBDa 177.2

  و نتیجه ای عدالت صلح و اسایشتگی خواهد بود و چون نتیجه ارامی و امنیت تا ابد ایشعیاMBDa 177.3

  ۳۲:۱۷MBDa 177.4

  نفری که به شریعتی الهی اطاعت می کند خصوصا قانون های مملکتی خود را احترام مس کند نفرس که از خدا می ترسد او پادشاهی خود را در همه ای طلبان های عادلانه و قانونی اش احترام می کند لیکن فرانسه بدبخت کتابی مقدس را منع و پیروانی ان را غیری قانونی اعلام نمود در طولی صد ساله ها ادمان استوار عقیده و پاک وجدانی که صاحبش عقلی زیرکی و نیروی معنوی بودند جسارتی کفایه داشتند تا که از عقیده ها و اینایی خود شهادت دهن و برای حقیقت عذاب کشند .MBDa 177.5

  در طولی صد سال ها این ادمان چون غلام در کار های سنگین عذاب می کشیدند در گلخن ها جان می دادند یا در زندان های زیر زمینی زنده می پرسیدند هزاران ادمان مجبور بودند با گریختن جان به سلامت برند و همه ای این در دوامی دو صدو پنجاه سال بعد از اهالی اصلاحات دوام کردMBDa 177.6

  از احتمالی دور است که در طولی این دوره ای دور و دراز اقلا یک نسلی فرانسوی شاهدی ان نگردیده باشند که پیروانی انجیل چی طور از عصبی بی اندازه ای تعقیب کننده گان به فرار نمودن مجبور می شدند فراریانی با خود دانش صنعت هنرمندی و ترتیبات را می بردند و با همه ای این ثروت ها انها مملکت های را که برایشان در ان جا پناه گاه پیدا می شد غنی می گرداندند .MBDa 177.7

  با استعداد های برجسته ای خود به پیشرفتی دیگر مملکت ها مساعدت می کردند حالا که زادگاهی انها به تنزل رو می اورد و اگر همه ای این استعداد ها در فرانسه می ماندند اگر در دوامی این سه صد سال هنرمندی بدرغه شده گان به وطنی خود خدمت می کرد .MBDa 177.8

  اگر قابلیت های رسامی انها استفاده برده می شد اگر دانشی ایجاد کارانه و قوه ای خردسال انها ادبیات را مکمل می گرداندند .و علم را انکشاف می دادند اگر انها با خرمندی خود به حکومت داران و با مردانگی خود به سرلشکران یاری می رساندند اگر با یاری اندیشه رانی های عادلانه ای انها قانون ها می براوردندMBDa 177.9

  و دینی بیبلیوی انها قوه های عقلانی فرانسه را استوار می گرداند و وجدانی انها را اداره می کرد امروز فرانسه به کدام بزرگی می رسید مملکتی که بزرگ ترقی یافته و خوشبخت برای همه ای خلق ها چی نمونه ای عبرتی گرددMBDa 177.10

  لیکن تعصبی نابینا و بی رحم از حدود های فرانسه همه ای معلمانی نیکو کاری حمایانی ترتیبات محافظانی صادقی تخت را بدرقه می کردند.MBDa 177.11

  به نفراتی که می خواستند مملکتی خود را مشهور و نامدار گردانند چنین گفته شده بود چیزی را که می خواهید انتخاب کنید ،گلکسی اتش یا بدرقه را و در اخر مملکت ویران کرده شد زیرا که خلق دیگر وجدان نداشتMBDa 177.12

  دیگر برای عقیده های دینی در اتش نمی سوزاندند زیرا که دین وجود نداشت بدرقه شویی به هیج کس تهدید نمی کرد ، چونکی وطن پروران نماندندMBDa 177.13

  انقلاب با همه ای دهشت های شان ثمری مدهیشی چنین سیاست گردیدMBDa 177.14

  با بدرقه شدنی گوگینت ها در فرانسه بهرامی عمومی اغاز یافت شهر های ترقی کرده به تنزل رو اوردند زمین های حاصل خیز به بیابان تبدیل یافتند ترقیاتی بی مثل با سکوتی عقلانی و ویران شویی معنویت عوض شدندMBDa 177.15

  پاریس به مسکین خانه ای بزرگ تبدیل یافت و چی طوری که حساب کرده شده بود در حال بعدی انقلاب دو صد هزار میسکینان از شاه کمک را انتظار بودند .MBDa 177.16

  تنها ایزویت ها در مملکتی غارت شده خوش حالانه زندگی مس کردند و با ظالمی گوش ناشنیده حکمرانی خود را بر کلیسا ها مکتب ها زندان ها و موسسه های اصلاحاتی نشان می دادندMBDa 177.17

  با یاری انجیل در فرانسه ان مشکل های سیاسی و اجتماعی را حل کردن ممکن بود که اهلی دین شاه و قانون گذاران را به بی علاجی گرفتار کردند و در اخر تمامی ملت را به بی حاکمیتی و مرگ اورده رساندند ولی خلق پند های پور ارزشی نجات دهنده را در موردی خود فدا کنی و محبتی بی غرضانه در زیری تاثیری روم از دست داد ادمان از خود فدایی بحری منفعتی دیگران خیلی دور بودندMBDa 177.18

  هیج کس ثروت مندان را از برای ان که فقیران را عذاب می دهند سخن نمی گفت فقیران برای مهنتی سنگینی خود هیج پاداش نمی گرفتند خود پرستی ثروت مندان و حکومت داران هر چی بیشتر ظالمانه و عیان تر می شد .MBDa 177.19

  در طولی قرن های زیادچشم گرسنگی و اصراف کاری اعیان و اشراف بر گردنی فقیران چون برای سنگین افتاده بود ثروتمندان فقیران را استسمار می کردند و فقیران دولتمندان را بد می دیدندMBDa 177.20

  در بسیار ولایت ها مال و ملک به اعیان و اشراف تعلق داشتندMBDa 178.1

  مهنت کشان تنها اجاره کار بودند زندگی انها از مهربانی صاحب ملکان وابسته بود و انها مجبور بودند به همه طلبات های نا عادلانه ای ثروتمندان اطاعت کنندMBDa 178.2

  برای سنگینی تعلیماتی کلیسا و دولت بر دوشی طقیبات های میانه و پایانی بار کرده می شد که هم از جانبی حاکمیتی دولتی و هم از جانبی حاکمیتی دولتی و هم دینی با اندازه های بلند اندازه بندی می شدMBDa 178.3

  انجیل و خواهش های اعیان و اشراف قانون های عالی ترین شماریده می شدند دهقانان می توانیستن از گرسنگی بیمیرندMBDa 178.4

  لیکن استثمارگرانی انها را به این کاری نبود ادمان باید در همه چیز منفعت های زمین داران را به اعتبار می گرفتند زندگی دهقانان از مهنتی بی تنفس و احتیاجاتی بی پایان پور بود همه ای شکایت های انها اگر جرعتی شکایت کردن را می کردندMBDa 178.5

  با نفرتی خود پسندانه رد کرده می شدند سود همیشه ثروتمندان را سودیه ها همیشه رشوه می گرفتند و انجیقی کمترین از جانبی اعیان و اشراف به شرافتی وجدان فروشی عاموی قانونی می گشت حتا نصفی اندازه ای که اعیان و اشرافی عالی منصب و اهلی دین از خلقی عادی جمع می کردند به خزینه ای شاه و کلیسا رفته نمی رسید .MBDa 178.6

  با این پول ها فسق و فسادی رذیلانه ای ثروتمندان پرداخت کرده می شدندMBDa 178.7

  انهای که با چنین بی شرمی نزدیکانی خود را غارت می کردند خود یگان نمود انداز نمی سپاریدند و از روی قانون یا عرف و عادت حقوقی در دولت اشغال نمود وی دلخواه وظیفه دار داشتند طبقه های صاحب امتیاز تقریبا یکصد و پنجاه هزار ادم را در بر می گرفتند و از باره ای قانع گرداندنی هوا و حوسی انها میلیون ها نفر به قشاقی بی پایان و زحمتی تحقیر امیز و عقل را تیره کننده محکوم شده بودند.MBDa 178.8

  در بار زندگی با هشمت و فاسقان را از سر می گذراند میانی خلق و رهبرانی ان هیج گونه باوری وجود نداشت هر یک قدمی دایره ای حکمران به نظری ادمان مکارانه و طمع کارانه می نمود .MBDa 178.9

  در مدتی زیاده از پنجاه سال پیش از انقلاب تخت را لیوداوکی XVMBDa 178.10

  اشغال می کرد که حتا در ان دوره های مودهیش با کاهلی سبک فکری و فاسقی خود مشهور گردیده بودMBDa 178.11

  اعیان و اشرافی فاسق و سنگدل ادمانی جاهل و قشاقی شونده مملکتی با بهرانی مالیوی گرفتار شده به همه ای این نظر انداخته پیامبر بودن لازم نبود تا که انجامی دهشت اور و هتمی با باوری پیشگویی کرده شودMBDa 178.12

  شاه عادتا به همه ای اگاهی های مشاورانی خود چنین جواب می داد کوشش کنید که هنگامی زنده بودنی من یگان فلاکتی روی ندهند بعدی مرگی من بگذار ان چیزی به عمل بیاید که باید اجرا شود بی نتیجه بودند همه ای صحبت ها عایدی ضروریتی اصلاحات او بدی را می دید ولی نه قوه و نه جسارتی به ان مقابلیت نشان دادن را نداشتMBDa 178.13

  جوابی کوتاه اندیشانه و خود پسندانه ای او بعدی من بگذار طوفان شود قسمتی مین بعدی فرانسه را خیلی خوب معین می کرد .MBDa 178.14

  روم شبهه و حسدی پادشاهان و دایره های حکمران را بر انگیخته کوشش می کرد انها را مجبور نماید این خلق را در غلامی نگاه دارند.MBDa 178.15

  خود خوب می دانیست که این مملکت را به ضعیف شوی می ارد و انگاه حکومت داران و خلق تابعی حاکمیتی ان می گردد .MBDa 178.16

  کردینل های دور اندیش روم خوب می فهمیدند که برای غلام گرداندنی ادمان عقل های انها را غلام گرداندن لازم استMBDa 178.17

  و بهترین واسطه ای ادمان را در غلامی نگاه داشتن انها را از قابلیتی عاقلانه استفاده بردنی ازادی خود محروم نمودن استMBDa 178.18

  تنزلی معنویت که نتیجه ای طبیعی چنین سیاستی روم گردیده بود از عذاب و مشقت های جسمانی هزاران مراتبه دهشت ناک تر بود خلقی از کتابی مقدس محروم گردیده و در اختیاری تعلیماتی خرافات پرستانه گذاشته شده که در خود اداره کنی کاملا با قابلیت بود در فسق و فساد خرافات و جاهلی غرق می شدMBDa 178.19

  لیکن همه ای این به ان نتیجه های که روم چشمی امید داشت اورده نتوانیست کوششی در اطاعتی کورکورانه ای احکام های دینی خود نگاه داشتنی خلق را نموده روم به ان موافق گردید که ادمان خدا بی خبر و انقلاب چی شدندMBDa 178.20

  از کتالیسیزم نفرت نموده ان را به مکر و حیله ای روحانیانی مانند مس کردند که در موقعی مظلومی خود گناه کار شان می دانیستند.MBDa 178.21

  یگانه خدای که تنها می شناختند خدای روم دین باشد تعلیماتی دینی کلیسای روم کتالیکی بود .MBDa 178.22

  چشم گرسنگی و ظالمی روم را میوه ای قانونی تعلیماتی کتابی مقدس می دانیستند و از ان رو گرداندندMBDa 179.1

  رو خصلتی خداوند را دروغی تصویر کرده طلبات های او را غلط معنی داد نمود که در نتیجه ای این ادمان هم کتابی مقدس و هم مولفین ان را رد کردند ایمانی کورکورانه را به احکام هاس دینی خود طلب نموده روم تصدیق مس کرد که نوشته جات چنین تعلیم می دهدMBDa 179.2

  در مقابلی این والتر و جانبدارانی او کلامی خداوند را رد نموده در همه جا زهری بیماران را پهن می کردندMBDa 179.3

  روم با پای اهنینی خود خلق را زیر می کرد .MBDa 179.4

  و اکنون ادمانی تحقیر شده و وحشی گردیده و سیمای انسانی را از دست داده از ان رو گرداندند و به ظلم و استبدادش نفرا پیدا نموده از خود همه گونه محدودیت ها را دور کردند .MBDa 179.5

  از ان که انها را در این مدتی دراز فریب داده اند به غضب امده حقیقت را یکجا یه با دروغ رد نمودند و فسق و فساد کاری را چون ازادی قبول کرده اسیرانی گناه خرسندی نموده خود را ازاد تصور کردندMBDa 179.6

  بی واسطه ای پیش از انقلاب به شرافتی گذشت کنی های شاه خلق در پارلمان نظر به اعیان و اشراف و اهلی دین در یکجا یه گی بیشتر اواز گرفتMBDa 179.7

  همین طور حاکمیت در دستی خلق قرار گرفت ولی انها برای خردمندانه و احتیاط کارانه استفاده کردنی ان اماده نبودند .MBDa 179.8

  کوششی گرفتنی پاداشی جبر و ظلمی به انها رسانیده شده را نموده انها به دیگرگون سازی جمعیت شروع نمودند .MBDa 179.9

  غربی خلقی که مدتی دراز در قلب های خود عمل و ازردگی تلخ را برای تحقیر کنی بی نهایت نگاه می داشت به سری نفرانی فرو ریخت که در عذاب های خود گناه گار شان می دانستMBDa 179.10

  جبر و ظلمی بی نتیجه نماندند انهای که تمامی عمر عذاب می دیدند به سیتم گرانی خود فشار اوردند .MBDa 179.11

  فرانسه بدبخت اغوشته ای خون گردیده ان چیزی را که کاریده بود دوره مس کرد اطاعتی کورکورانه به روم سه گونه دهشت اور اورد .MBDa 179.12

  در ان جای که فرانسه در اغاز اصلاحات در زیری فشاری روحانیانی کتالیک اولین بدعت کار را سوزاند انقلاب اولین گلاتینه ای یعنی ماشینی سر بوری خود را ساختMBDa 179.13

  در خودی همان جای که در عصری XVIMBDa 179.14

  اولین اذیت دیده گان پروتستنت ها سوزانده شده بودند با گذشتی دو قرن اولین ادمان با ماشینی سر بوری به قتل رسانده شدند انجیلی را که به ان شفا می اورد رد نموده فرانسه دری بی خدای و ویران را باز کردMBDa 179.15

  وقتی که محدودیت های شریعتی خدا دور انداخته شدند .MBDa 179.16

  ان گاه بی قابلیتی قانون های انسانی در نگاه داشتنی سیلی دهشتی انسانی اشکار گردیدMBDa 179.17

  و خلق در گردابی بی ترتیبی و بی حاکمیتی غرق شد جنگ به مقابلی کتابی مقدس صحفه ای جدیدی را در تاریخی جهان باز شد که چون حکمرانی تیرار معروف استMBDa 179.18

  ارامی و سعادت خانه ها و قلبهای ادمان را ترک کردند هیج کس خود را در بی تاریخی حس کرده نمی توانیستMBDa 179.19

  ان نفری که امروز تن تنه مس کرد گمان بر شده گان و محکوم شده گان افتد زور اوری و فسق و فساد در همه جا حکمران بودند .MBDa 179.20

  شاه اهلی دین و اعیان و اشراف مجبور بودند به وحشی گری خلقی به غضب امده تحمل کنند قتلی شاه اتشی قصاص را باز هم زیاد تر گرداند و ادعای که اورا به قتل محکوم کردندMBDa 179.21

  دیری نگذشته خود از پی او به میدانی قتل رفتندMBDa 179.22

  مرگ این حکم نسبتی همه ای نفرانی براورده می شد که در مناسبتی دشمنانه به انقلاب گمانبر دانسته می شدند زندان ها پور بودند یک زمان در انها زیاده از دو صد هزار محبوسان عذاب می کشیدند .MBDa 179.23

  در شهر ها صحنه های دل سرد کننده را دیدن ممکن بودMBDa 179.24

  در میانی انقلاب چیان نیز مبارزه ای اشتی نا پذیر دوام می کرد و فرانسه به میدانی بزرگی مبارزه ها و اوجی دهستان تبدیل یافت در پاریس یک اشوب از پسی دیگرش النگه می گرفت ساکنانی ان به گروه های زیاد جدا شدند که به نظر چنین می نمود که فقط کوششی نیست کردنی یکدیگری را می کنند .MBDa 179.25

  ویرانی عمومی با ان مرکب مس گردید که فرانسه به جنگی دراز مدت و خراب کننده با مملکت های پور اقتداری اروپا جلب گردیده بود مملکت در دمی مفلسی پوره قرار داشت ارتش پول طلب می کرد ساکنانی پاریس از گرسنگی می مردندMBDa 180.1

  دسته های راهزنان مزافات ها را غارت می کردند و تمدن تقریبا از بی حاکمیتی و فسق و فجور به نیستی رسیده بودMBDa 180.2

  خلق درسی درشت و دغل را که روم ان را با کوشش و غیرتی زیاد تشویق می نمود بنهایت خوب از خود کرده بود .MBDa 180.3

  و اینک روزی قصاص گیری فرا رسید اکنون نه شاگردانی عیسی زندان ها را پور می کردند و در میدان ها خون می ریختند ،انها دیر باز یا جان داده بودند یا در بدرغه قرار داشتند .MBDa 180.4

  رومی بی رحم اکنون قوه ای مرگ اوری ادمانی را احساس کرد که به انها از جزا دهی های خونین حلاوت بردن را اموخته بود .MBDa 180.5

  تعقیبات ها که در طولی این عصر ها اصلحه ای اهلی دینی فرانسه بودند اکنون به سری انها با غضبی غیری عادی فرو ریختندMBDa 180.6

  در میدان های قتل خونی روحانیان جاری بودMBDa 180.7

  گلیره ها و زندان ها که یک زمان از گوگینت ها پور بودند اکنون جای زیستی تعقیب کننده گانی انها گردیده اند روحانیانی کتالیک که به خرک ها و بیلها زنجیر بند شده بودند همه ای ان عذاب و مشقت های را از سر می گذراندند که کلیسای انها پروتستنت های فروتن را بی رحمانه به ان عذاب ها گرفتار می کردMBDa 180.8

  روز های فرا رسیدند که از جانبی سودهای بی رحم ترین قانون های وحشیانه ترین در تمامی تاریخی انسانیت قبول کرده ، شدند وقتی که هیج کس نمی توانیست با شناسی خود سلام کند یا این که دعا بکند و خود را زیری خطری عیب دار شویی در جنایتی که با حکمی مرگ جزا داده می شد نماند وقتی که جاسوسان در هر کنج پنهان می شدند وقتی که از صبحی بروقت ماشینی سر بوری بدون استادن کار می کرد .MBDa 180.9

  وقتی که زندان ها پور بودند به مانندی محبث های کشتی های غلام نگاه داری وقتی که با ناوه ها به سینه خونی کف زده ایستاده ای انسانی جاری می شد .MBDa 180.10

  در ان زمانی که در کوچه های پاریس همه روزه قطاری ارابه های با ادمانی به مرگ محکوم شده طول می کشیدند حاکمانی ولایت ها که از جانبی کمیته ای عالی به اکروگی معموری فرستاده شده بودند با وحشی گری تصویر نشونده ای عمل می کردند .MBDa 180.11

  که حتا برای پاریس گوش ناشنید بود تیغی مرگ اوری ماشینی سربوری نهایت اهسته اهسته بلند و پست می شدMBDa 180.12

  تا که کاری خود را انجام دهد و بسیاری از محبوسان از تیری دشمن کشته شدند .MBDa 180.13

  در تگی قایق های بار کشی که از محبوسان پور بودند سوراخی مخصوص می کردند شهری لیان به بیابان تبدیل داده شد .MBDa 180.14

  در اریس به محبوسان حتا چنین امتیاز را چون مرگی زود نمی دادند در تمامی درازی دریا ای لوره از سامور با بحر سیله ای بزرگی زاغ ها و کلخات ها جسم های برهنه ای از اغوش گیری دهشت اوری پیش از مرگی یا همدیگر پیچیده را مس خوردند نه به زن ها نه به کودکان رحم نمی کردند صد ها جوانان و دخترانی نورسی به سنی هفده نرسیده از دستی این ریژیمی ظالمانه نابود کرده شدند .MBDa 180.15

  طفلانی از سینه ای مادر جدا شده را یک ابی ها از نوکی یک نیزه ای دیگر در تمامی صف می پرتافتند در طولی ده سال ادمانی زیادی کشته شدندMBDa 180.16

  همه اش همان طوری عملی شد که شیطان به نقشه گرفته بود در طولی عصر های زیاد رسیدن را می کرد .MBDa 180.17

  سیاستش دروغی کامل است از ابتدا تا انجام مقصدی تغییر ناپذیری او به ادمان اوردن مشقت و بد بختی بدنام و نادرست معنی داد کردنی محبت و اختلافی الهی و با این تمامی اسمان را به غم گرفتار کردن استMBDa 180.18

  شیطان ادمان را ماهرانه به فریب خورده گان تبدیل داده خداوند را گناه گاری همه ای حادثه های به عمل امده نشان می دهد .و انها را مجبور مس کند اندیشه کنند که گویا همه ای بدبختی ها نتیجه ای عملی شوی مقصد های خداوند می باشد وقتی که ادمانی فسق و فساد و بد اخلاق از دستی شیطان به حیوانی وحشی مانند شده از خداوند دور می شوند او انها را به وحشی گری گوش ناشنیده می انداختند و بعد بد اخلاقی بی لجام از جانبی ستمگران و ظالمام چون میوه ای ازادی پیشکش می گرددMBDa 180.19

  وقتی که گمراهی در زیری یک پرده اشکار کرده می شود شیطان ان را فقط در نمود وی دیگر لباس می پوشند و ادمان ان را مثلی پیشینه با جان و دل قبول می کنند .MBDa 180.20

  وقتی خلق فهمید که حاکمیتی پاپا این فریب و دروغ است و شیطان نتوانیست دیگر با این راه ادمان را به ویران کردنی شریعتی خدا مجبور نماید او انها را مجبور نمود که همه گونه دین را فریبگری کتابی مقدس را باشد افسانه شمارندMBDa 181.1

  انها احکام های الهی را دور پرتافته به عمل های نا پاک دست شدند .MBDa 181.2

  اشتباهی مرگ اوری که به فرانسه این قدر بد بختی اورد از رد نمود وی یک حقیقتی بزرگ عبارت است ازادی حقیقی از دایره ای شریعتی خدا بیرون نیست .MBDa 181.3

  کاش به احکام من گوش می دادی انگاه اسایشتگی تو مثل بحر و عدالتی تو مثل موج های بحر می بود برای شریران اسایشتگی نخواهد بود می گوید خداوندMBDa 181.4

  لیکن هر که مرا بشنود در امنیت سکونت خواهد داشت و از بیمی شرارت ایمن خواهد بود .ایشعیا ۴۸:۱۸, ۲۲مثل ها ۱:۳۲MBDa 181.5

  بی دین شکاکان و مرتدان شریعتی خدا را رد می کنند و به مقابلی ان مبارزه می برندMBDa 181.6

  لیکن عاقبتی همه این از ان خیلی روشن شهادت می دهد که نیکو احوالی انسان در اطاعت به احکام های الهی است نفری که از کلامی خدا تعلیم گرفتن نمی خواهد می تواند از تاریخی خلق ها درسی عبرت بگیرد .MBDa 181.7

  وقتی که شیطان با کمک کلیسای کتالیکی ادمان را مجبور نمود که از راهی اطاعت به خدا دور شوند او مقصد های اصلی خود را دقیقانه پنهان کرد کاری او انچنان ماهرانه نقاب پوش کرده شده بود که تنزلی معنویت و بی سرو سامانی های عاقبتی ویران کنی قانون دانسته نمی شدند .MBDa 181.8

  در موردی این روحی خداوند به شیطان مقابلی نشان می داد و شیطان مقصد های خود را پوره عملی کرده نتوانیست .MBDa 181.9

  لیکن در موردی انقلاب شریعتی خدا از جانبی شورای ملی به طوری اشکار بیکار کرده شده بود و در سال های تیرار رابطه ای میانی سبب و نتیجه برای همه اشکار گردید .MBDa 181.10

  وقتی که فرانسه یه طوری عاملی خدا و کتابی مقدی را رد کرد گناه گارانتی و شیطان به مقصدی دلخواه خود خسیده خرسندی می کردند .MBDa 181.11

  یک کشوری تام از طلبات های شریعتی خدا ازاد گردید داوری برای کار های بد در حال به جا اورده نمی شود بنا بر این دلی بنی ادم برای بد کاری انها پور از جرعت می گردد .MBDa 181.12

  وایض ۸:۱۱MBDa 181.13

  لیکن ویران کنی شریعتی عدالت پرور و پاک هومن به بدبختی و خرابی می اورد گرسنگی که بد کاری های ادمان در حال جزا داده نمی شدند انها بس شبهه به جانبی مرگی ناگذیر قدم می زدندMBDa 181.14

  در دوامی قرن ها مرتدی وجنایت کاری کاسه ای قصاص را پور مس کردند و وقتی که ان لبریز شد بد بینانی خدا دا نیستند که چی گونه دهشت اور است لحظه ای که صبر و تحملی خدا به اخر می رسد .MBDa 181.15

  قوه ای نگاه دارنده ای رو حس خدا دیگر قدرتی جنایت کاری شیطان را محدود نمی کرد .MBDa 181.16

  و انی که همیشه از عذاب و مشقت های انسانی حلاوت می بردMBDa 181.17

  ازادی عمل را به دست اور یه انهای که راهی نفرت و قهر و غضب را انتخاب کردند امکانیت داده می شد تا میوه های ان را بی چشند تا که تا زمانی که تمامی مملکت از جنایت های پور گشت که تصویر کردن سان ناممکن است از مزافات های خالی شده و شهر های ویران گردیده به اسمان داد و فریادی دهشت انگیز و غم و اندوهی بیان شونده می رسیدند به نظر چنین می نمود که گویا فرانسه از زلزله های سخت به خرابه زار تبدیل یافته باشد دین قانون اساس های جمعیت خانواده دولت کلیسا همه ای این با دستی ناپاکی که ب ضدی شریعتی خدا بالا برداشته شد از میان برده شد .MBDa 181.18

  حق گرفته است خردمند شریر اگر چی خطا کار سد بار بدی کی کند و عمری دراز می بیند در اصل من می دانم که در عاقبت نیکوی فقط برای ترس گرانی خدا خواهد بود که اینها به راستی از او می ترسیدند لیکن برای شریر نیکوی نخواهد بود .مثل ها ۱۱:۵ وایض ۸:۱۸, ۲,۱۳MBDa 181.19

  از بس که انها به دانش عداوت داشتند و خداترسی را انتخاب نکردند بنابر این از میوه رفتاری خود خواهد خورد و از دسیسه های خود سیر خواهند شد .MBDa 182.1

  مثل ها ۱:۲۹MBDa 182.2

  شاهدانی صادق خدا که از جانبی حاکمیتی کفرانی از ورطه برامد مغلوب شده بودند مدتی دراز خاموش نماندند لیکن بعدی سه و نیم روز روحی حیات از جانبی خدا اندرونی انها داخل شد و هر دوی شان به پا برخواستندMBDa 182.3

  و کسانی را که به انها نظر می کردند ترسی عظیمی فرا گرفت .وحی ۱۱:۱۱MBDa 182.4

  سالی هزارو هفتصد و نود و سه از جانبی مجلسی ملی فرانسه قرار های قبول گردیده اند که دینی مسیحی و خواندن و نگاه داشتنی کتابی مقدس را منع کردند .MBDa 182.5

  لیکن با گذشتی سی و نیم سال همین مجلس از نو ازادی خواندنی کلامی خدا را بر گرداند تمامی دنیا چی گونه دهشت اور بودنی رد شویی کتابی مقدس را دید و ادمان ضروریتی ایمان به خدا و به کلامی اورا چون اساسی نیکو کاری ها و معنویت اعتراف کردند .MBDa 182.6

  خداوند چنین می گوید کی را تو تحقیر نمود وی و دشنام دادی؟MBDa 182.7

  و در حقی که اواز بلند کرده اس و چشمانی خود را بالا برداشته ای؟ ایشعیا ۳۷:۲۳MBDa 182.8

  بنا بر این اینک من همین دفعه به انها نشان خواهم داد دستی خود و اقتداری خود را به انها نشاند خواهم داد و انها خواهند ..دا نیستند که اسمس من خداوند است ایرمیا 16:21MBDa 182.9

  نسبتی دو شاهد پیامبر چنین مس گوید و انها اوازی بلندی از اسمان شنیدند که به انها می گفت به این جا موعضه کنید و انها بر ایر به اسمان صعود کردند و دشمنانش به انها نظر می کردند .وحی ۱۱:۱۲MBDa 182.10

  فرانسه به مقابلی دو شاهدی خداوند جنگ اعلام کرد ولی اکنون انها از پیشتر دیده بیشتر معظم گردانده شدند .MBDa 182.11

  سالی هزارو هشتصدو چهار جمعیتی بریتنی و خارجی کتابی مقدس تشکیل کرده شد این به جمعیت های به ان مانند و شبهه های سیر شمار در تمامی اروپا اساس گذاشت سالی هزارو هشتصدو شانزده روزی تاسیس یابی جمعیتی امریکای کتابی مقدس است .MBDa 182.12

  وقتی که جمعیتی بریتنی تشکیل کرده شد کتابی مقدس به پنجاه زیان نشر و پهن کرده می شد از ان زمان ان به صد ها زبان و لحجه های جهان ترجمه شده استMBDa 182.13

  در دوامی نیم قرنی پیش از سالی هزارو هفتصد و نودو دو به تشکیل کنی جمعیت های تبلیغ گرانه ای خارجی توجهی کم داده می شد .MBDa 182.14

  هیج گونه جمعیت های جدید تشکیل کرده نشدند و تنها یکچند کلیسا در پهن نمودند مسیحیت در مملکت های بت پرست جد و جهد می کردندMBDa 182.15

  لیکن در اخری عصری XVIIIMBDa 182.16

  وضعیت یک باره دیگر شد رسیانلیزم دیگر ادمان را قناعت مند نمی گرداندMBDa 182.17

  و انها طلبات را به کلامی الهی و دینی عملی و زنده احساس می کردند .MBDa 182.18

  از این دوره اغاز نموده فعالیتی جمعیت های تبلیغ کننده ای خارجی به بلندی مثلش وجود نداشته رسیدMBDa 182.19

  ترقیاتی کاری نشر به پهن شویی کتابی مقدس تاثیری مثبت رساند بهتر شویی واسطه های رابطه ای بر طرف سازی خرافات های کهن و مخصوصیت های ملی محروم شویی پاپایا روم از حاکمیتی دنیوی همه ای این به کلامی خدا راه باز کرد بعدی چند سال کتابی مقدس در کوچه های روم ازادانه فروخته می شد و به گوشه های دور دست عالم راه می یافت اگر در زمانی والتیر کتابی مقدس در صد ها نسخه وجود داشت پس امروز شماره ای ات به صد ها هزار می رسد یکی از اولین اصلاحات چیان چنین گفته است کتابی مقدس این سند های است که در نه یک بالغه شکسته استMBDa 182.20

  خداوند چنین می گوید هر التی که بر ضدی تو ساخته شود موفقیت نخواهد یافت و هر زیانی را که بر ضدی تو به مرافعه بر خیزد عیب دار خواهی کرد ایشعیا ۵۴:۱۷MBDa 183.1

  کلامی خدای ما تا ابد قایم خواهد ماند همه ای فرموده های او با اعتماد است تا ابد متین است بر راستی و راستکاری اساس یافته است.ایشعیا ۴۰:۸ زبور۱۱۰:۷, ۸MBDa 183.2

  لیکن در اخری عصری XVIIIMBDa 183.3

  وضعیت یک باره دیگر شد رسیانلیزم دیگر ادمان را قناعت مند نمی گرداندMBDa 183.4

  و انها طلبات را به کلامی الهی و دینی عملی و زنده احساس می کردند .MBDa 183.5

  از این دوره اغاز نموده فعالیتی جمعیت های تبلیغ کننده ای خارجی به بلندی مثلش وجود نداشته رسیدMBDa 183.6

  ترقیاتی کاری نشر به پهن شویی کتابی مقدس تاثیری مثبت رساند بهتر شویی واسطه های رابطه ای بر طرف سازی خرافات های کهن و مخصوصیت های ملی محروم شویی پاپایا روم از حاکمیتی دنیوی همه ای این به کلامی خدا راه باز کرد بعدی چند سال کتابی مقدس در کوچه های روم ازادانه فروخته می شد و به گوشه های دور دست عالم راه می یافتMBDa 183.7

  والتیری خدا بی خبری باری مغرورانه بیان نمود من از شنیدنی عباره ای زبان زده ای که دوازده نفر به دینی مسیحی اساس گذاشتند خسته شدم من اثبات می کنم که یک نفر بس است تا که ان را نیست و نابود کند بعدی مرگی او نه یک نسل زندگی کرد .MBDa 183.8

  میلیون ها ادمان همراه شدند ولی چگونه دست نارس است این کتاب چگونه دور است از نیست شوییMBDa 183.9

  همه ای ان چیزی که در اعتبار و نفوذی انسان اساس یافته است دیر یا زود نیست می شود ولی ان چیزی که در سخره ای کلامی تغییر ناپذیری خدا بنیاد مس یابد جاودانه باقی می ماند .MBDa 183.10