Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی نهم—نوری حقیقت در شیویسریه افروخته شد .

  خداوند در انتخابی اصلحه برای عملی نمودنی اصلاحات از روی همان اندیشه ها عمل می کرد .MBDa 100.9

  که هنگامی برپا سازی کلیسا عمل نموده بود او از کناری بزرگانی این جهان اشراف زاده گان و ثروت مندان که به خوش امد گویی و عزت احترام عادت کرده اند گذشتMBDa 100.10

  از مراتبه ای بلند و برتری خود سرمست گردیده انها هیج گاه نمی توانیستند .MBDa 100.11

  احتیاجاتی خلقی عادی را درک کنند و حکمرانی مردی فروتنی از ناسیره گردند .MBDa 100.12

  سخنانی مرا پیروی کنید و من شما را صیادی مردم می گردانم .۴:۱۹ متاMBDa 100.13

  به ماهی گیلانی بی سوادی جلیلی روانه شده بودند انها ادمانی عادی و علم دوست بودند هر قدری که تعلیمات های دروغی ان زمان به انها تاثیر می رساند ..MBDa 100.14

  همان قدر با موفقیتی بیشتر مسیح می توانیست انها را برای ادای خدمتی خود اماده کند .MBDa 100.15

  در زمانی اصلاحات نیز چنین بود رهبری ان را ادمانی عادی و پاک وجدانی با خود پرستی و حوا بلندی مبتلا نشده و از تعصب و نیرنگ بازی های کلیسا ازاد به عهده داشتند .MBDa 101.1

  نقشه ای خداوند از ان عبارت است تا که برای کار های بزرگ همیشه ادمانی عادی را استفاده برد در این صورت شهرت و موفقیت نه به انسان بلکه به خدای منصوب دانسته می شود که به واسطه ای انسان عمل می کند تا که با حسنی توجهی خود هم خواهش و هم عمل را به وجود بیارید .MBDa 101.2

  یکچند هفته بعد از ان که در کلبه ای مردی کوه کنی سکسان لیوتر به دنیا امد .MBDa 101.3

  در خانه ای چوپانی که در میانی کوه های الپیام جای گیر بود .MBDa 101.4

  اولریخ سوینگلی تولد یافت محیطی که سوینگلی در ان به وایه رسیده بود و معلوماتی ابتدایی گرفته اش به اماده سازی او به فعالیتی اینده بسیار خوب مساعدت کردند در میانی طبیعتی با عزمت و زیبا با وایه رسیده ،MBDa 101.5

  هنوز از توانی کودکی بزرگی و پور قدرتی خدا را درک کرده بود .MBDa 101.6

  کارنامه های قهرمانانی که یک زمان مردانی دلیر در کوهساری زادگاهش اجرا کرده بودند تصوراتی جوان را شعله ور می گرداندند .MBDa 101.7

  مادری پرهیز گار بعضی حادثه های کتابی مقدس را که انها را با جد و جهدی زیاد از میانی نقل و روایت های کلیسا انتخاب نموده بود .MBDa 101.8

  به او حکایت می کرد .MBDa 101.9

  او با شوق و ذوقی زنده نقل ها را در موردی کارنامه های بزرگی پیغمبران و پیشوایانی قومی خدا در موردی چوپان های فلسطینی که مژده را در موردی تولدی طفلی از بیت لحم شنیده بودند و در موردی ستم دیده ای جالجاتا گوش می کرد .MBDa 101.10

  پدری سوینگلی به مانندی پدری مارتین لیوتر خوشی خیلی زیاد داشت که پسرش صاحبی معلومات گردد و در ایامی نورسیده به او لازم امد که با کوه ها و وادی های عزیزش خداحافظی کند .MBDa 101.11

  او زود انکشاف می یافت و به زودی در خانواده مساله در خصوصی معلوماتی جدی به میان امد پسر بچه ای سیزده ساله را به بیرن به یکی از بهترین مکتب های شیویسریه فرستادند لیکن در ان جا به او خطری تهدید کرد که تقریبا بود تمامی حیاتش را شکست دهد.MBDa 101.12

  راهبان با تمامی قوه کوشش می کردند تا که سوینگلی را برای داخل شویی به دییر مایل گرداندند .MBDa 101.13

  اتحادی راهبی دامینکنی و فرنسیس کنی که میانی خود رقابت داشتند کوشش می کردند به جانبی خود هر چی بیشتر ادمان را جلب نمایند .MBDa 101.14

  هم زیب و زینتی معبد ها هم مراسیم های باکروفری دینی هم سجده کنی به تربت ها و هم ایکانه های معجزه افرین که شهرتی عمومی داشتند به این مقصد خدمت می کردند .MBDa 101.15

  دامنه کن های بیرن خوب می فهمیدند؛ که اگر به انها به جانبی خود جلب نمودند این دانشجویی با استعداد میسر گردد .MBDa 101.16

  انگاه هم صاحبی عزت و احترام و هم صاحبی ثروت می گردند به مشهور شویی اتحاد و همین طور به افزایش یابی درامد ها نظر به کروفری که از روی ریا نیروی جوانی قابلیت های برجسته ای سخن پردازی استعداد های ادبی موسیقی و شاعری بیشتر مساعدت می کردند .MBDa 101.17

  راهبان با حیله و خوش امد گویی کوشش می کردند سوینگلی را فریب دهد .MBDa 101.18

  تا که او به دییر انها داخل شود .MBDa 101.19

  در سال های دانشجویی لیوتر خود را در چهار دیواری دییر گورانده بود و اگر دخالتی روحی پیش بیننده ای خدا نمی بود .MBDa 101.20

  او به طوری ابدی این جهان را ترک می کرد سوینگلی از این خطر نجات داده شده .MBDa 101.21

  نیت و مقصد های راهبان به پدری او معلوم گشتند .MBDa 101.22

  او هرگز نمی خواست که پسرش زندگی بی منفعت و بی معنی راهبی را از سر گذراند .MBDa 102.1

  خطری به زندگی اینده ای پسرش تهدید کننده را درک نموده به او امر فورا به خانه برگشتن را داد .MBDa 102.2

  تسینگلی اطاعت نمود ولی او در دهه ای خود مانده نمی توانیست و دیری نگذشته برای دوام دادنی تحصیل به بزل سفر کرد در ان جا او اولین مراتبه مژده ای خوش زا در موردی فیضی خدا شنید .MBDa 102.3

  ویتیمبخ معلمی زبان ها قدیم یونانی و یهودی را اموخته با کتابی مقدس نیز اشنا گردید .MBDa 102.4

  و به واسطه ای او نوری الهی در میانی دانشجویان هم پهن کرده شد .MBDa 102.5

  او به جوانان تعلیم می داد که حقیقتی وجود دارد که نظر به تعلیماتی فیلسوفان و الهیات شناسان خیلی قدیم تر است .MBDa 102.6

  این حقیقتی قدیمه از ان عبارت است که تنها مرگی مسیح می تواند که تنها مرگی مسیح می تواند شخصی گناه گار از گناهش پاک سازد این سخنان برای سوینگلی اولین نور نشانه ای صبحدم بودند .MBDa 102.7

  دیری نگذشته سوینگلی اولین منصبی خود را صاحب گردیده بزیل را ترک کرد اولین جبهه ای خدمتی او کلیسا در الپیام در نزدیکی زادگاهش گردید .MBDa 102.8

  بعدی ان که سوینگلی به منصبی روحانی سزاوار گشتMBDa 102.9

  او خود را کاملا به اموزشی حقیقتی خدا بخشید زیرا خوب می فهمید می گوید یکی از هم زمانانش که مردی که پند دهی قومی مسیح به او باور کرده شده است باید دانشی زیاد داشته باشد .MBDa 102.10

  هر قدری که کتابی مقدس را بیشتر درک می کرد فرقی ای میانی حقیقت های کتابی مقدس و گمراهی های روم را همان قدر روشن تر اشکار می خواستMBDa 102.11

  و او خود را به کتابی مقدس چون به کلامی خدا یگانه رهنمایی بی خطا و با اعتماد مطیع نمود او درک می نمود که این کتاب خودش را تفسیر می کند جراحی در کتابی مقدس جستجو نمود وی تصدیقی داکترینه های پیش مقرر شده را نمی کرد بلکه فهم نمودند همه ای حقیقت ها را انچنانی که نوشته شدند وظیفه ای خود دانست .MBDa 102.12

  در رفتی اموزشی کتابی مقدس او از کسی کمک نپرسید غیر از روحی مقدس زیرا باوری داشت که روحی مقدس به همه ای شخصانی اعطا کرده می شود .MBDa 102.13

  که در دعای از تحتی دل بیان شده او را جویا می شود .MBDa 102.14

  کتابی مقدس را می گفت سوینگلی به ما خداوند داده است نه انسان و ان که همه را تعلیم می دهد به تو نیز در درک نمودند همه ای حقیقت های خود کمک می رساند .MBDa 102.15

  کلامی خدا اعطا کرده نمی تواند خود را به ادمان اشکار می سازد .MBDa 102.16

  قلب را با تمامی کمالاتی نجات و فیض منور می گرداند .MBDa 102.17

  ان را در خداوند اسایش می بخشد و انچنان خاکسار می گرداند که قلب خود را فراموش نموده به خدا رو می اورد .MBDa 102.18

  حیاتی سوینگلی حقیقت بودنی این سخنان را تصدیق کرد .MBDa 102.19

  بعدتر در موردی ان چیزی که او ان زمان از سر گذرانده بود حکایت من خود را پوره به اموزشی کتابی مقدس بخشیدم فلسفه که پیشتر از خود کرده بودم ،MBDa 102.20

  همه وقت مرا به گمراهی می اندختند عاقبت به خود چنین گفتم ؛MBDa 102.21

  تو خود باید همه ای این دروغ را یک طرف گذاشته و تنها از روی کلامی مقدس خدا عمل نموده ،MBDa 102.22

  مستقیلانه به معنی سخنانی خداوند سر فهم بیروMBDa 102.23

  من از خداوند التجا نمودم تا که به من نوری خود را اعطا کند و از همان فهمیدنی کتابی مقدس برای من اسان گردید .MBDa 102.24

  سوینگلی تعلیماتی خود را از لیوتر نگرفته بود این تعلیماتی مسیح بود اگر لیوتر در باره ای مسیح موعضه کند .MBDa 103.1

  می گفت اصلاحات چی شویستگری او همان کاری را می کند که من می کنم او به نزدی مسیح ادمانی زیاد را اورده است نظر به ان که به من میسر گردیده استMBDa 103.2

  لکین این هیج اهمیت ندارد من هیج نامی دیگر را جز نامی مسیح موعضه نمی کنم ،MBDa 103.3

  من سربازی انجیلم و مسیح یگانه استادی من است .MBDa 103.4

  ما با لیوتر باری هم به همدیگر مکتوب ننوشتیم برای چی؟MBDa 103.5

  تا همه باوری حاصل کنند که روحی خدا به خود مخالفت کنند که روحی خدا بعد خود مخالفت نمی کنند زیرا که هر دوی ما زبان یک نکرده تعلیماتی مسیح را کاملا یک دلانه موعضه می کنیم ،MBDa 103.6

  سالی هزار و پنج صد و شانزده سوینگلی را به منصبی روحانی به دییر اینزدیلن دعوت کردند .MBDa 103.7

  او باید در ان جا با تمامی جنایت های روم رو به رو می شد و اصلاحات چی می گردید .MBDa 103.8

  که به خردی هم زمانانش خود تاثیری بزرگ می رساند .MBDa 103.9

  که از حدودی الپی عزیزش خیلی دور پهن گردیده بود .MBDa 103.10

  در میانی مقدساتی اینزیدلین رسمی مریمی باکره شهرتی مخصوص داشت .MBDa 103.11

  که چی طوری که می گفتند دارای قوه ای معجزه اور بود .MBDa 103.12

  در بالای دروازه های این دییر چنین سخنان را خواندن ممکن بود .MBDa 103.13

  در این جا عوفی پوره ای گناه ها را که برای مریم به ان جا می امدند .MBDa 103.14

  خاتمه نمی یافت ولی در جشنی هر ساله ای مقدس گردانی این رسم ادمانی زیادی نه تنها از شویسه ریه بلکه از فرانسه و جرمنی نیز جمع می امدند از این عمل های به وقوع پیوسته سخت به تشویش امده و از این نامه هایش سخت غمگین گردیده سوینگلی از امکانیت استفاده برد تا که به این اسیرانی نابینای خرافات می فهماند که انجلیل چگونه ازادی را هدیه می کند .MBDa 103.15

  فکر نکنید گفت او که خدا در این مکان نظر به یگان مکانی دیگر بیشتر حضور دارد در هر جای که شما حضور داشته باشید خدا در پهلوی شماست و شما را می شنود .MBDa 103.16

  ایا عمل های بی معنی زیارت کنانی های دورو دراز قربان کنی های رسم ها دعا ها به مریم یا مقدسان فیضی خدا را به شما داده می توانید؟MBDa 103.17

  چی سود است لازم اند سر و لباس های باکروفور موی های درست بریده شده لباس های دراز و پای افضل های با طلا اورده شده؟MBDa 103.18

  خداوند به قلب ها نگاه می کنند دل های ما باشد از او دورند .MBDa 103.19

  مسیحی که باری در صلیب مصلوب شده بود قربانی فدیه گذرانیده ای است برای گناه های همه ای اشخاصی در تمامی اثر ها به او ایمان داشتهMBDa 103.20

  به بسیار شنوندگان چنین سخنان خوش نمی امدند تلخ بود شنیدنی ان که زیارت کنی های خسته کننده ای انها هیج معنی ندارند .MBDa 103.21

  انها حقیقت را در موردی امرزشی رایگانی گناه ها به واسطه ای مسیح درک کرده نمی توانیستند اه به سوی بهشت که روم به انها پیشنهاد می کرد .MBDa 103.22

  انها را کاملا قانع می گرداند و مشکل های با جستجوی چیزی بهتری علاقه مند باشند .MBDa 103.23

  می ترساند غم و تشویشی نجات یابی خود را به روحانیان یا پاپا باور کردن خیلی اسان تر بود نظر به ان که خود جانبی پاکی قلب کوشش کنند .MBDa 103.24

  اما ادمانی دیگری نیز بودند که مژده را در موردی کفارتی گناه ها به واسطه ای عیسای مسیح با خشنودی قبول کردند رسم و ایین های کلیسای روم به قلب ها ارامی دلخواه اورده نمی توانیستند و اکنون ادمام به ایمان خونی نجات دهی را چون کفارتی برای گناه های خود قبول می کردند .MBDa 104.1

  انها به خانه های خود بر می گشتند تا که به دیگران در موردی نوری پور قیمتی به دست اورده نقل کنند حقیقت از قریه به قریه و از شهر به شهر پهن می گردد.MBDa 104.2

  شماره ای زیارت کننده گان به معبدی مریم باشد خیلی کم گریدMBDa 104.3

  صدقه کنی ها کم شدند همین طور درامدی خودی سوینگلی نیز کم شد لیکن این اورا تنها شاد کرد .MBDa 104.4

  زیرا معنای انرا داشت که سهر و جادو تاسب و خرافات قوه ای خود را از دست می دهند .MBDa 104.5

  سرو رانی کلیسا عایدی فعالیتی سوینگلی اشتباه نمی کردند ولی تا به حال از دخالت خود داری می نمودند .MBDa 104.6

  امیدی به جانبی خود جلب نمودنی اصلاحات چی را از دست نداده ،MBDa 104.7

  انها کوشش می کردند اورا با خوش امد گویی به خود مایل سازند در این وقت حقیقت هر چی عمیق تر به قلب های ادمان راه می یافتMBDa 104.8

  کاری سوینگلی در اینزیدلین اورا برای فعالیتی باز هم وسیع تر که باید دیری نگذشته اغاز می کرد .MBDa 104.9

  اماده می نمود بعدی فعالیتی سه ساله در اینزیدلین به او منصبی روحانی را در کلیسای جامعه ای تسیوریخ پیشنهاد کردند این یکی از شهر های بزرگی کانفیدرسیه ای شویتسه ریه بود و از این جا اعتبار و نفوذی سوینگلی را به تسیوریخ دعوت کرده بودند .MBDa 104.10

  از همه گونه نو اوری ها به هراس افتاده دایره ای عهده داری هایش مقرر کردند .MBDa 104.11

  تو نباید به همه ای ان چیزی که به زیاده شویی درامد های کلیسای جامع مساعدت می کنند .MBDa 104.12

  با اعتنایی نمایی از منبر موعضه می کنی یا امرزش را قبول می نمایی ،MBDa 104.13

  تو باید ایمان داران را در منظمی دادنی دهیک و صدقه ها نصیحت نمایی تا که انها همین طور محبتی خود را نسبتی کلیسا اثبات نمایند .MBDa 104.14

  تو وظیفه داری که در زیاد نمودنی درامد های از تقارب بیماران مراسمی مالیدنی روغن به تنی بیماری سنگین یا در دمی مرگ بوده ،MBDa 104.15

  که گویا اورا به سفری اخرت اماده می کند .MBDa 104.16

  اجرای میسه و عموما از همه ای فرض های کلیسا کوشش نماییMBDa 104.17

  ان چیزی که به خوردنی نان و شرابی تبرکی موعضه و غمخواری قوم وابسته است ،MBDa 104.18

  علاوه نمودند معلمانی او این هم به عهده داری های روحانی داخل می شود .MBDa 104.19

  لیکن تو می توانی انها را مخصوصا موعضه کردن را به یاردم چی خود سپاری مراسمی خوردنی نان و شرابی تبرکی را تو باید تنها برای شخصیت های مشهور به جا بیاری و تنها ان زمانی که تورا دعوت می کنند .MBDa 104.20

  به هیج وجه لازم نیست که همه را پسی هم نان و شرابی تبرکی خورانیMBDa 104.21

  سوینگلی این نصیحت ها را ختموشانه گوش کرده برای باوری در چنین جای مهم خدمت کردن منت داری نمود و بعد نطقی نظری خود را در موردی کاری در پیش ایستاد بیان کرد .MBDa 104.22

  حیاتی مسیح گفت او مدنی دراز از خلق پنهان کرده شده بودMBDa 104.23

  من از روزی انجیلی متا موعضه می کنم .MBDa 104.24

  تنها کتابی مقدس را رهنمایی خود نموده جا های علاهیده ان را مقایسه می کنم و حقیقت های اصلی ان را می فهمیدم و در دعای دایمی و اتشین از خداوند طلب می کنم تا که به من خرد اعطا کند من تنها برای جلالی خداوند و نجات یابی حقیقی ادمان و نصیحتی انها در ایمانی حقیقی خدمت می کنم .MBDa 105.1

  به بعضی روحانیان مقصد های سوینگلی خوش نه امدند و انها کوشش نمودند اورا از فکرش گردانند لیکن او در فکری خود استوار مانده همه ای سرزنش های را عایدی نو اوری ها یک طرف گذاشت بیان نمود که با ان اصول های عمل می کند که کلیسا از قدیم استفاده می برد .MBDa 105.2

  شوق و رغبت به حقیقت های که تسینگلی موعضه می کرد در دلی ادمان بیدار ده بود .MBDa 105.3

  اکنون ادمانی زیاد تر برای شنیدنی او می امدند ؛MBDa 105.4

  حالی اشخاصی می امدند که دیر باز برای عبادت به کلیسای نمی امدند سوینگلی خدمتی خود را از فهمانده دهی انجیل اغاز کرد .MBDa 105.5

  او انجیل را خوانده حادثه های روح بلند کننده ای زندگی و مرگی مسیح و اینچنین تعلیماتی اورا به خلق می فهماند .MBDa 105.6

  او در این جا نیز چون در اینزیدلین کلامی خدا را چون یگانه من به ای با نقصان و مرگی مسیح را چون یگانه قربانی کامل موعضه می کرد .MBDa 105.7

  شما را تنها به نزدی مسیح گفت او بردن می خواهم به نزدی مسیح من به ای حقیقی نجاتMBDa 105.8

  در اطرافی سوینگلی ادمانی تعقیبات های گوناگون از منصب دارانی دولتی و دانشمندان اغاز نمود .MBDa 105.9

  تا به هنر مندانه و دهقان زاده ها جمع امده بودند همه اورا با شوق و ذوقی زیاد گوش می کردند، او نه تنها در موردی هدیه ای نجات سخن می گفت که به همه پیشنهاد فسق و فسادی زمانی خود را نیز دلیرانه سرزنش می کرد .MBDa 105.10

  بسیاری ها از کلیسا بیرون برامده بسیاری ها از کلیسا بیرون برامده خدا را ستایش می کردند .MBDa 105.11

  این مرد می گفتند انها موعضه چی حقیقت است او موسای ما می شود و مارا از ظلماتی مصر بیرون می براردMBDa 105.12

  ولی سوینگلی که در ابتدا با شوق و ذوق قبول گردیده بود دیری نگذشته با مقابیلت رو به رو شد.MBDa 105.13

  راهبان قرار دادند که به فعالیتی او خاتمه دهند و تعلیماتی اورا محکوم کنند .MBDa 105.14

  بعضی ها او را مسخره دیگران تهدید و تحقیر می کردند .MBDa 105.15

  ولی او به همه اش صبر نموده تکرار می کرد اگر ما گناه گاران را به نزدی مسیح اوردن خواهیم پس باید به بسیار چیز چشم پوشیم ،MBDa 105.16

  محض در همین وقت کاری اصلاحات دستگیری غیری چشم داشت یافت شخصی با نامی لوکیین یک قطار اثر های لیوتر را به سیوریخ اورد او از بزل از جانبی نفری فرستاده شده بود .MBDa 105.17

  که عقیده های اصلاحات را قبول کرده بود و فکر می کرد که سودای این کتاب ها واسطه ای بزرگی پهن شویی حقیقت گردیده می تواندMBDa 105.18

  خودت خلاصه برار نوشته بود او به سوینگلی اگر فرستاده ای من شخصی خرد مند باشد پس بگذار با کتاب های لیوتر از شهر به شهر از قریه به قریه و حتا از خانه به خانه به نزدی شویسگریه ها بیرود و مخصوصا تفسیری دعای مسیح را که برای خلاق نوشته شده است پهن نماید هر قدری که ادمان در این خصوص بیشتر معلومات پیدا کنند .MBDa 105.19

  همان قدر بیشتر نسخه فروخته می شود همین طور نوری حقیقت به این مملکتی وارد شد .MBDa 105.20

  وقتی که خداوند می خواهد زولانه های جنایت و خرافات را بشکند شیطان باز هم فعال تر کوشش می کند .MBDa 105.21

  تا که ادمان را به ظلمات تیله دهند و زنجیر های گناه را مستحکم تر گرداند .MBDa 105.22

  در ان وقتی که در مملکت های گوناگون ادمانی پیدا شدند .MBDa 105.23

  که به مردم امکانیتی به واسطه ای خونی مسیح امرزش یافتن و سفید شدن را نشان می داند .MBDa 105.24

  روم با جد و جهدی جدید بازاری خود را وسیع نموده در همه ای کشور های مسیحی به ادمان امرزشی گناه ها را در عوضی پول پیشنهاد می کرد .MBDa 106.1

  هر یک گناه نرخی معینی خود را داشت و به ادمان ازادی صادر نمودنی جنایت داده شد بود .MBDa 106.2

  فقط برای ان که هزینه ای کلیسا پور شود .MBDa 106.3

  همین طور دو حرکت به میان امد .MBDa 106.4

  یکی امرزشی گناه ها را در عوضی پول پشنهاد می کرد .MBDa 106.5

  دیگری به واسطه ای مسیح روم به صادر کنی گناه اجازت داده انرا منبع ای فایده ای خود قرار می داد .MBDa 106.6

  اصلاحات چیان گناه را سر زنیش نموده به مسیح چون به قربانی مرحمت و نجات دهنده نشان می دادند .MBDa 106.7

  در جرمنی سوادی ایندولگینسیه به زمه ای اتحادی دامنیکن ها سپاریده شده بود و در زیری رهبری تیسلی به جا اورده می شد.MBDa 106.8

  در شویسریه سوادی ایندولگینسیه از جانبی اتحادی فرنسیسکن ها با رهبری سمسان یکی از راهبانی ایتالیوی به راه مانده شده بود .MBDa 106.9

  سمسان برای کلیسا خدمتی خوب کرده بود وقتی که در جرمنی و شویسریه برای خزینه ای پاپا مبلغی زیاد جمع اورده بود اکنون او به تمامی شویسریه ادمانی زیاد را به خود جلب کرده فقیران را غارت می کرد و از ثروتمندان هدیه های عالی همتانه به دست می اورد .MBDa 106.10

  تاثیری اصلاحات به کم شویی ناگهانی سوادی ایندولگینسیه اورده رساند .MBDa 106.11

  گرچندی که ان هنوز هم دوام می کرد.MBDa 106.12

  سوینگلی هنوز در اینزیدلین بود وقتی که یکسان در شهری همسایه با محصولاتی خود پیدا شد.MBDa 106.13

  همین که به اصلاحات چی در این خصوص خبر رسادند او در حالی به راه برامد تا که به سمسان خلل رساند .MBDa 106.14

  به انها با هم ملاقاتی میسر نگشته لیکن سوینگلی نیت های سمسان را انچنان فاش کرد که او به دیگر ولایت های شویسریه رفتن را بهتر دانست .MBDa 106.15

  .در سیوریگ سوینگلی به مقابلی سودای ایندولگینسیه دلیرانه برامد کردن را دوام می دادMBDa 106.16

  و وقتی که سمسان به این شهر نزدیک می شد نماینده ای ماموریتی شهر با او مصلحتی به شهر وارید نشدن را پیشنهاد کرد با یاری حیله و نیرنگ های گوناگون به سمسان میسر شد که اجازتی وارید شویی را به شهر به دست بیارد .MBDa 106.17

  گلی که یک ایندولگینسیه هم نفروخته او از سیوریگ پیش کرده شد و دیری نگذشته حدود های شویسریه را ترک کرد .MBDa 106.18

  سالی هزار و پنج صد و نوزده که تمامی شویسریه را ایپیدیمیه تاون فرا گرفت که انرا مرگی سیاه می نامیدند اصلاحات وسعتی مخصوص پیدا کرد بسیاری ها با مرگ رو به رو شد در نمودند .MBDa 106.19

  که چگونه ناچیز و بی منفعت اند ورق های بی ارزش برای امرزشی گناه ها که انها خریداری نموده بودند .MBDa 106.20

  قلب ها برای ایمانی خود تشنه ای تحکرسی استواری بودند سوینگلی از این بیماری دهشت ناک در کنار نماند .MBDa 106.21

  حالتی او انچنان سنگین و چاره ناپذیر بود که در خصوصی مرگی او او از ها پهن شدند .MBDa 106.22

  لیکن در ساعتی سنجش نیز مردانگی و امیدواری اصلاحات چی را ترک نکردندMBDa 106.23

  او با ایمام به صلیبی مسیح نظر اندوخته در همه چیز به قربانی کارت کننده ای او امید بستMBDa 106.24

  از چنگالی مرگ رها یافته به مواضع نمودنی انجیل با غیرتی دو چند کمتر بست سخنانی او با قوه ای غیری عادی صدا می دادند .MBDa 106.25

  ادمان معلمی دوست داشته ای خود را که از مرگ رها یافته بود با خرسندی پیشواز می گرفتند انها بیماران را مراقبت و در حقی بیمارانی که در حال مرگ بودن کمک نموده ارزشی انجیل را خوبتر درک می کردند .MBDa 107.1

  سوینگلی کتابی مقدس را اموخته حقیقتی در ان جای داشته را عمیق تر درک نمود و قوه ای تجدید سازنده ای این حقیقت را با پوره گی بیشتر از سر گذراند .MBDa 107.2

  گناه گار شویی ادم و نقشی نجات مونده های که او همه اش به انها رو می اورد در ادم میگفت او همه ای ما به پست فطرتی و سرزنش محکوم شده در زیری یاری گرانی بد کرداری های خود می میرمMBDa 107.3

  مسیح برای ما کفارتی ابدی را مهیا ساخت عذاب های او این قربانی جاودانه ای است .MBDa 107.4

  که برای شفا بخشی قلب ها اورده شده است و عدل و عدالتی الهی را نسبتی همه ای اشخاصی قانع می گرداند .MBDa 107.5

  که به ایمانی قوی و استوار به ان ادمان ازادی صادر نمودنی گناه را نمی دهد .MBDa 107.6

  در ان جای که خدا نیز حضور دارد در ان جای خواهشی زیادی اجرای عمل های نیک وجود دارد .MBDa 107.7

  شوق و ذوق به موعضه های سوینگلی انچنان زیاد بود که کلیسای بزرگ همه ای خواهش مندان را جا کرده نمی توانست .MBDa 107.8

  او حقیقتی به ادمان اهسته اهسته تا به ان اندازه ای که انها از خود کرده می توانیستند.MBDa 107.9

  اسکار می کرد در ابتدا به ان دقتی مخصوص می داد تا ترس و واهمه را به میان بیاورد و خرافات را بر انگیزد بیان نکند .MBDa 107.10

  به حقیقتی مسیح مایل نمودنی قلب ها با محبتی او نرم و با نمونه ای تو روح بلند نمودنی انها از همین عبارت بود وظیفه ای او همین که ادمان پرنسیپ های انجیل را قبول می کردند انگاه همه ای خرافات ها و ترس و واهمه ها خودش نابود می شود .MBDa 107.11

  عقیده های اصلاحات اهسته اهسته در قلبی ساکنانی سیوریگ جای گرفتند ؛MBDa 107.12

  دشمنانی به اضطراب امده متحد شدند تا که ضربه ای قطعی زنند از ان زمانی که در وارمس راهبی ویتنبرگ به پاپا و امپراتور نه گفت ؛MBDa 107.13

  یک سال گذشت و اکنون در سیوریخ همه برای به دعوا های پاپا مقابلیت نشان دادن اماده بودند .MBDa 107.14

  همه جا به سوینگلی خاتمه نمی یافتند ؛MBDa 107.15

  در قسم های ماموری پاپا هر سری چند وقت پیروانی انجیل را در گلخن ها می سوزاندندلیکن این هم بسنده نبود .MBDa 107.16

  سوینگلی را به خاموش ماندن مجبور نمودن لازم بود اوسقوفی کانستنس به شورای سیوریگ سه نماینده ای فرستاد که سوینگلی را در پهن نمودنی که گویا مردم را برای ویران کردنی تعلیماتی گناه کار می کردند که گویا مردم را برای ویران کردنی قانون های کلیسا به ایغوا می اندازندMBDa 107.17

  و با همین راه ارام و نیکوهه والی تمامی جمعیت را تحت خطر می گذراند اگر اعتبار و نفوذی کلیسا پست گردد .MBDa 107.18

  گفته می شد در دوامش انگاه این به بی حاکمیتی پوره اورده می رساند .MBDa 107.19

  سوینگلی قید کرد که در دوامی چهار سال او انجیل را در سیوریگ موعضه کرده بود .MBDa 107.20

  که یکی از شهر های از همه ارام و اسوده ای کانفیدریتسیه گردیده است .MBDa 107.21

  مگر از این معلوم نمی شود که انجیل بهترین کفارتی بهتری عمومی است .MBDa 107.22

  نماینده گانی اوسقوف اعضایانی شورا را باور می کردند که بی کلیسا هیج کس نجات یافته نمی تواند سوینگلی به این چنین جواب داد بگذار این گناه کار کنی شما را به هراس نه اوردMBDa 107.23

  اساسی کلیسا همان سخره و همان مسیح است که شیمعون را پتروس نامید ؛MBDa 107.24

  زیرا که او مسیح را اشکار پیروی می کردند در تمامی قوم ها هر یک نفر که از تختی دل به عیسی ایمان می اورد خدا اورا قبول مس کند و کلیسا از چنین ادمان تشکیل یافته است که بی ان نجات نیست و در اخری این جمع امد یکی از نمایندگان اوسقوف عقیده های اصلاحات را قبول کرد .MBDa 108.1

  شورا از قبول نمودنی همه گونه چاره ها به مقابلی سوینگلی دست کشید و روم به حمله ای نوبتی اماده گی دیدMBDa 108.2

  از مقصد های دشمنانی خود اگاه گردیده اصلاحات چی چنین گفت ؛MBDa 108.3

  بگذار انها کاری خود را اجرا کنند من از انها انچنان می ترسم که در لبی بحر از موج های به ان برخوردند ترس دارد .MBDa 108.4

  کوشش های نمایندگانی پاپا تنها به اوج گیری ان کاری مساعدت نمودند که انها به مقابلش مبارزه می بردند ،MBDa 108.5

  حقیقت پهن می گشت در جرمنی پیروانی حقیقت که از غیب زنی لیوتر غمگین شده بودند .MBDa 108.6

  از نو روح بلند گردید وقتی که موفقیتی مژده ای انجیل را در شویسریه شنیدند .MBDa 108.7

  به اندازه ای پهن شویی عقیده های اصلاحات در سیوریگ در زندگی ادمان دیگر گونی های چشم رس به میان امدند .MBDa 108.8

  شماره ای جنایت ها کم شدند و در جمعیت ترتیبات و ارامی حکمران گشتند در شهری ما صلح حکمران گشتند نوشته بود .MBDa 108.9

  تسوینگلی در این جا جنجال دورغ گویی حسد و نزاع نیست .MBDa 108.10

  از کجا می تواند رضایتی مانندی این به میان بیاید جزع از خداوند و تعلیماتی ما که به ما سمری صلح و پرهیزگاری ها هدیه می کند؟MBDa 108.11

  غلبه های مجبور نمودند پیروانی پاپا را مجبور نمودند که برای نیست کردنی ان قوه و بی رحمی باز هم زیادتر را استفاده برند .MBDa 108.12

  از تعقیباتی لیوتر و جانب دارانی او در جرمنی به نتیجه های کم موفق گردیدنی خود را دیده انها قرار دادند اصلاحات چیان را با یراقی خودشان مغلوب سازند .MBDa 108.13

  قرار داده شد که مناظره ای برپا نمایند و به ان سوینگلی دعوت نموده با انتخابی درستی مکانی برپا کنی و حیاتی داوران پزشکی غلبه ای پیروانی پاپا در این مناظره تامین نمایند .MBDa 108.14

  اگر به انها فریفته ای خود نمودنی سوینگلی میسر گردد ، انگاه اورا از دست نمی دهند.MBDa 108.15

  نمایندگانی پاپا چنین فکر مس کردند که اگر به خاموش ماندن مجبور نمودنی سوینگلی میسر گردد انگاه این حرکت شکست می خورد ولی این نیتی خود را با دقتانه پنهان می کردند .MBDa 108.16

  مکانی برپا کنی مناظره بدین تعیین گردید .MBDa 108.17

  اما سوینگلی به ان تشریف نیاورد ، شورای شهری سیوریگ مقصد های مکارانی پیروانی پاپا را پی برده و گلخن های را که نمایندگانی پاپا در انها مژده رسانی های انجیل را در قسم های ماموری خود به اتش می دادند ، در خاطر نگاه داشته به روحانی خود نگذاشتند .MBDa 108.18

  که جانش را تحت خطر گذارد او برای در سیوریگ با دلخواه نماینده ای روم برای ملاقات امده بود لیکن رفتن به بدین که جدیدا ان جا خونی عذاب دیده گان برای حقیقت ریخته بود .MBDa 108.19

  معنای به دامی مرگی ناگذیر قدم گذشتن را داشت منفعت های اصلاحات را ایکالمپدیوس و خمیر حمایه می کردند .MBDa 108.20

  اهلی دینی روم را باشد داکتاری مشهور ایک با مقداری زیادی دانشمندان و پرلیت ها نمایندگی می کردند .MBDa 108.21

  گرچندی که سوینگلی در مناظره اشتراک نمی کرد لیکن تاثیر و نفوذی او احساس کرده می شد .MBDa 108.22

  نمایندگانی پاپا کاتیبان را خود تعیین نمودند .MBDa 108.23

  به دیگران با تهدیدی مرج نوشتنی رفتی مناظره را منع کرده بودند ولی صرفی نظر از این سوینگلی هر روز معلوماتی دقیق را از حادثه های بدین پیدا می کرد ؛MBDa 108.24

  یکی از دانشجویان در مناظره حضور داشته هر بیگاه همه ای دلیل های هر دو جانب را نوشته می گرفت .MBDa 109.1

  دو دانشجوی دیگر این قید ها و مکتوب های ایکالمپدیوس را به سیوریگ می رساندند .MBDa 109.2

  در نامه های جوابی اصلاحات چی مصلحت ها و خواهش های خود را بیان می کرد .MBDa 109.3

  جواب ها را او شبانه می نویشت ،MBDa 109.4

  صبحگاهان دانشجویان به بدین بر می گشتند .MBDa 109.5

  برای ان که از جانبی پاسبانانی در نزدی دروازه ای شهر ایستاده گمان بر نشوند در بالای سری خود سبد را با پرنده های خانگی گرفته بدونی یگان مانعی به شهر وارید می شدند .MBDa 109.6

  سوینگلی با دشمنانی مکاری خود همین طور مبارزه می برد .MBDa 109.7

  هنگامی شب بیداری ها به اندیشه فرو رفته و به بدیین نامه فرستاده ،MBDa 109.8

  نوشته بود مکانی او کاری زیاد تری را به جا اورد نشر به ان که شخصا با دشمنانش بحث و مناظره می کرد .MBDa 109.9

  نمایندگانی پاپا غلبه ای نزدیک شونده گان را از پیش تن تنه نموده به بدیین با لباس های باکروفری با جواهرات ها اراسته شده وارید شدند .MBDa 109.10

  خود را با شکوه و حشمت احاطه نموده غذا های با لطافت استفاده می کردند .MBDa 109.11

  و شراب های مهین می نوشیدند.MBDa 109.12

  برای سنگینی عهده داری های دینی را با زیارت ها و عیش و اشارت های گوناگون سبک می گرداندند .MBDa 109.13

  چگونه به انها مانند نبودند اصلاحات چیانی که در چشمانی خلق از فقیران نه چندان فرق می کردند استفاده ای غذایی عادی وقتی کمی انها را می گرفت .MBDa 109.14

  صاحبی خانه ای که اکالیپتدیوس در ان جای گرفته بود به حجره ای او نظر انداخته همیشه اورا در مطالعه و دعا می دید او سخت در حیرت مانده مجبور شد اعتراف کند .MBDa 109.15

  که این بدعت کار خیلی مردی پرهیزگار بوده است .MBDa 109.16

  هنگامی مناظره ایکی مغرور به منبری با هشمت اراسته شده برامد در ان وقتی که اکالیپتدیوس فروتن با لباسی فقیرانه در تن جای در مقابلی حریفش برای او معین شده را در نیمکتی نه چندان خوب تراشیده شده اشغال کرد .MBDa 109.17

  صدای بلند و خود باوری بی انتها هیج گاه به ایکی خیانت نکرده بودند .MBDa 109.18

  جلایشی طلا و شهرت اورا باز هم روح بلند می کرد .MBDa 109.19

  اخر به حامی ایمانی کتالیکی مکافاتی بزرگی وعده داده شده بود .MBDa 109.20

  وقتی که در اخر سیلی دلیل های با فساحت انجام یافت او به حقارت ها و لعنت خوانی ها گذشت.MBDa 109.21

  ایکالمپدیوس فروتن که به قوه ای خود امید نمی بست از بحث خود داری نموده سخنی خود را از دعوتی با تن تنه اغاز کرد .MBDa 109.22

  من هیچگونه دیگر معیار را به جز کلامی خدا اعتراف نمی کنم .MBDa 109.23

  گرچندی که او با ادبانه و مهربانانه سخن می گفت با وجودی این در سخنرانی او اراده ای قویی و عقلی ذکی نمایان بودند .MBDa 109.24

  در ان وقتی که اهلی دینی روم از روی عادتی خود به نفوذی اعتبار و عرف و عادت و روایت های کلیسا مراجعت می کردند .MBDa 109.25

  اصلاحات چی به طوری قطعی از روی کتابی مقدس عمل می کرد .MBDa 110.1

  عنعنه گفت او اگر شویسریه اعتبار ندارد اگر در کانستوتسیه قانونی نشده باشد .MBDa 110.2

  لیکن ان چی به مساله های ایمان وابسته است ، پس در این صورت کانستوتسیه ما کتابی مقدس است .MBDa 110.3

  فرقیتی چشم رس میانی اشتراک چیان مناظره نا معلوم نماند .MBDa 110.4

  دلیل های روشن و دقیقی اصلاحات چی که با مهربانی و خود داری بیان شده بودند به ان اورده رساندند که خلق با نفرت از گفتاری خود ستایانه و غضب ناکی ایکی رو گردانده اند .MBDa 110.5

  مناظره هژده روز دوام کرد بعدی انجامی ان نمایندگانی پاپا خود پسندانه خود را کالیب اعلان کردند .MBDa 110.6

  شماره ای زیادی نمایندگان روم را دستگیری کردند و سییم اصلاحات چیان را مغلوب شده اعتراف نموده قرار داد که انها در یکجایگی با سوینگلی از کلیسا پیش کرده می شوند لیکن بعد معلوم شد ، که کدامیک از جانب ها غالبیت به دست اورده است .MBDa 110.7

  مناظره در بدیین تکانی سخت بود در پهن شویی پروتستنتیزم و با گذشتی مدتی کوتاه چنین شهر های بزرگ به مانندی بزل و بیرن اصلاحات جانبداری کردند .MBDa 110.8

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents