Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی بیست و چهارم—در قدسی قدس ها

  مساله ای قدس ها چون کلیدی خدمت کرد که برای اسراری نا امیدی سالی هزار و هشتصد چهل و چهار سر فهم رفتن یاری رساند ان سیستیمه ای حقیقت های مناسب انجام یافته و با هم علاقه مند داشته را اشکار کرد و اثبات نمود که به حرکتی بزرگی ادوینتستی خداوند رهبری نموده، موقع و عهده داری های قومی خود را روشن می گرداند .MBDa 254.5

  به مانندی ان که شاگردانی عیسی به ی شبی دهشت اوری با عذاب های جان کاه و نا امیدی ها پسی سر نموده مسیح را دیده خرسند شدند الحال نیز همه ای انهای که به دوم باره امدنی مسیح باوری داشتند احساساتی خرسندی را از سر می گذراندند .MBDa 254.6

  انها انتظار بودند که مسیح در جلال می اید و به پیروانی خود پاداش می دهند وقتی که ارزو هایشان عملی نشدند انها عیسی را از نظر گم کردند و در یکجایگی با مریم در نزدیکی قبر ذار ذار گریستند ،MBDa 254.7

  مسیح را بردند و نا نمی دانم که اورا کجا گذاشتند اکنون انها باری دیگر اورا در قدسی قدس ها دیدند در ان جا انها سر ماهینی دلسوزی خود را پیدا نمودندMBDa 254.8

  که به نزدیکی چون شاه و ازاد کننده ای انها برمی گردد نوری حقیقت از قدسگاه گذشته حاضره و اینده را منور می گرداند انها می دانیستند که پیش بینی بی خطای خدا رهنمای شان می کند گرچندی که به مانندی شاگردانی اولین عیسی انها ان حقیقتی را که موعضه اش می کردند پوره نمی فهمیدند با وجودی این ان از همه جهت ها درست بود این حقیقت را موعضه کرده انها خواستی خداوند را به جا اوردند ،MBDa 254.9

  و زحمتی انها در نزدیکی خداوند بیهوده نبود بحری امیدی زنده تجدید یافته ، انها با شادمانی مالاکلام و دور از جلال شادی می کردند .MBDa 254.10

  هم پیشگویی پیامبرانی دانیال تا دو هزار و سه صد شام و صبح و ان گاه عدل قدسگاه برقرار خواهد شد . دانیال ۸:۱۴MBDa 254.11

  و هم مژده ای فرشته ای یکم از خدا ترسید و اورا جلال دهید زیرا که ساعتی داوری او فرا رسیده است وحی 14:7MBDa 254.12

  به خدمتی مسیح در قدسی قدس های قدسگاهی اسمانی و به داوری تفتیشاتی اشاره می کردند ، نه به دومباره امدنیوز مسیح که باید قومی خود را فدیه گذاری نماید و گناه گاران را نیست کند ، خطا نه در حساب کنی های داوری پیامبرانی بود، بلکه در ان که در انجامی دو هزار و سه صد روز کدام حادثه باید به عمل می امد این خطا به فرزندانی خداوند نا امیدی اورد اما همه ای ان چیزی که می توانیستند موافقی کتابی مقدس انتظار شوند اجرا شد در خودی همان وقتی که برای امید های عمل نه شده ای خود گریه می کردند حادثه های از جانبی این مژده پیشگویی شده به عمل امد، که باید پیش از ان که مسیح برای پاداش دادنی بنده گانی خود می امد اجرا می شد .MBDa 254.13

  مسیح امد لیکن نه به این زمین چی طوری که انها انتظار بودند بلکی موافقی تیمسالی روزی داوری او به قدسی قدس های معبدی اسمانی خدا درامد پیامبر دانیال اورا چون به نزدی عتیقولیام حاضره شده تصویر می کند در رویا های شب من دیدم و اینک مثلی پسری ادم با ابر های اسمان می اید، و تا عتیقولیام رسید ، و به حضوری او نزدیک اورده شد . ۷:۱۳MBDa 255.1

  پیامبر ملاکی نیز در این باره سخن می گوید و ناگهان خداوند که شامی تالیبی او هستید به معبدی خود خواهد امد و قاصدی عهد نیز که شما مشتاقی او می باشد اینک او می اید می گوید؛ خداوندی لشکر ها ملاکی ۳:۱MBDa 255.2

  به معبدی امدنی مسیح برای قومی او حادثه ای ناگهانی و غیری چشم داشتی بودMBDa 255.3

  انها انتظار نبودند اورا در ان جا بینند انها فکر می کردند ، که او به زمین در اتشی فروزان ظهور نموده ، از انهای که خدا را نمی شناسند و به بشارت اطاعت نمی کنند انتقام می گیرد . دو تسلونیکیان ۱:۸MBDa 255.4

  لیکن خلق هنوز برای پیشواز گرفتنی مسیحی خود اماده نبود ان باید برای این حادثه اماده می شد ادمان به نوری احتیاج داشتند که عقلی انها را به معبدی اسمانی خداوند روانه کندMBDa 255.5

  و ان گاه با ایمان به سرکاهینی خود در خدمتی او پیروی نموده عهده دارهای جدید خود را درک می کنند کلیسا باید مژده ای دیگری اگاه سازی و پند را می گرفتMBDa 255.6

  پیامبر چنین می گوید و کیست که به روزی امدنی او تواند تاب اورد؟ و کیست ؟ که در وقتی ظهوری او تواند ایستادگی نماید؟ زیرا که او مثلی اتشی گذرانده و مثلی ایشقاری شسته گران خواهد بود و همچون گدازنده و تازه کننده ای نقره نشسته بنی لیویری تازه خواهد کرد، و انها را مثلی طلا و نقره گداخته بیغشه خواهد گردانید تا که هدیه را برای خداوند از صدقا دل پیشکش نمایند . ملاکی ۳:۲, ۳MBDa 255.7

  انهای که در وقتی انجام یافتنی خدمت شرافت گرانه اب مسیح در قدسی اسمانی در زمین زندگی می کنند باید ر حضوری خداوند مقدس بی همایت گر بمانند لباس های انها باید بی داغ باشندMBDa 255.8

  خصلتی انها باید از گناه با خونی پاشیده شونده پاک کرده شود با یاری فیضی خدا و کوشش های شخصی انهای باید در مبارزه با بدی غالب برایندMBDa 255.9

  در ان وقتی که در اسمان داوری تفتیشاتی می گذرد وقتی که گناه های شخصی توبه کننده از قدس نیست کرده می شوند در روی زمین در میانی قومی خداوند باید کاری مخصوصی پاک شوی و دست کشی از گناه به عمل بیاید این کار در مژده ای روشن تر بیان شده است ؛MBDa 255.10

  وقتی که این کار انجام می یابد پیروانی مسیح برای پیدا شویی او و ایرسلیم به خداوند پسند خواهد امد چنان که در ایامی قدیم و در سال های پیشینه بود . ملاکی ۳:۴MBDa 255.11

  ان گاه کلیسای که مسیحی ما در روزی امدنش ان را با خود می گیرد کلیسای پور جلال می شود که نه داغ دارد نه نقصانی نه چیزی مانندی این ایفسوسیان ۵:۲۲MBDa 255.12

  ان گاه ان مثلی شفقی صبح درخشان مثلی ماه نازنین مثلی افتاب تابان مثلی فوج های بیرق دار سهمگین خواهد بود .MBDa 255.13

  سرودی سرود ها ۶:۱۰MBDa 255.14

  پیامبر ملاکی غیر از به معبد امدنی اورا نیز وقتی که او برای داوری می اید پیشگویی می کند، و من برای داوری نزدی شما خواهم امد و به ضدی جادو گران و زناکاران و کسانی که قسمی دروغ می خورند و به ضدی انهای که مزدی مزدور بیوه و یتیم نمی دهند و نسبت به غریبی کج کاری می کنند و از من نمی ترسند، به زودی شهادت خواهم داد می گوید خداوندی لشکر ها ملاکی ۳:۵MBDa 256.1

  یهودا نیز خودی همین حادثه را در نظر دارد اینک خداوند با بیور های مقدسانی فرشته گان خود امده ایستاده است تا که بر همه داوری کند و همه ای اسیان را محکوم نماید ، در تمامی اعمالی که معصیت شان صادر کرده است .یهودا ۱۴,۱۵.MBDa 256.2

  . دوم باره امدن و به معبدی اسمانی خود وارد شدنی مسیح حادثه های کاملا گوناگون اندMBDa 256.3

  چون سرکاهینی ما به قدسی قدس ها برای پاک سازی معبد وارد شدنی مسیح که در کتابی دانیال ۸:۱۴MBDa 256.4

  تصویر یافته است به نزدی عتیقولیام امدنی پسری ادم که در خصوصی ان ما در همان جا دانیال باب هفت ایه ای سه می خوانیم و امدنی مسیح به معبدی خود که از جانبی ملاکی پیشگویی شده است ،MBDa 256.5

  همه ای این تصویر یک حادثه است که با امدنی داماد به طوی در مساله ای مسیح در موردی ده باکره نیز افاده یافته است . متا ۲۵MBDa 256.6

  تابستان و تیرماهی سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار مژده ای اینک داماد می اید موعضه کرده شد ان زمان دو گروه ادمان مه در نمودی باکره های دانا و نادان تصویر یافته بودند بغایت روشن اشکار شدند یکیها امدنی مسیح را با شادمانی انتظار بودند، و با جد و جهدی برای استقبالی او اماده می دیدند ،MBDa 256.7

  دیگران در تختی تاثیری ترس و جوش و خروشی کوتاه مدتی تنهابا نظریه ای حقیقت قانع می شدند ، لیکن از فیضی خداوند محروم شده بودند در مثل وقتی که داماد امد انها ی که اماده بودند با او یه طوی عروسی درامدند.MBDa 256.8

  در این جا امدنی داماد پیش از مراسمی طوی به عمل می اید طوی رمزی ان است که مسیح پادشاهی خود را قبول می کند شهری مقدس ایرسلیم جدید که پایتخت و تجسمی پادشاهی است ، عروسی و زوجی بره نامیده شده است .MBDa 256.9

  فرشته به یوهنا گفت بیا به تو عروسی را زوجی بره را نشان دهم و مرا در روح می گوید پیامبر به کوهی بزرگ و بلندی برد و شهری بزرگ ایرسلیم مقدس را به من نشان داد که از اسمان از جانبی خدا نزول می کرد . وحی ۲۱:۹,۲.MBDa 256.10

  همین طور عروسی شهری مقدس را افاده می کند باکره های به استقبالی داماد برامده باشند رمزی کلیسا می باشند در کتابی وحی گفته شده استMBDa 256.11

  که فرزندانی خداوند در شامی طوی مهمان می شوند .MBDa 256.12

  وحی ۱۹:۹, ۲MBDa 256.13

  اگر انها مهمان باشند ان گاه انها نمی توانند عروس باشند چی طوری که در این خصوص پیامبر دانیال می گوید مسیح از عتیقولیام در اسمان سلطنت و جلتا و ملکوت را می گیرد او ایرسلیم جدید پایتختی سلطنتی خود را که مثلی عروسی که برای شوهرش زینت یافته است مهیا شده بود قبول می کند ،MBDa 256.14

  پادشاهی خود را قبول نموده او در جلالی خود چون شاهی شاهان و خداوندی حکم کننده گان برای فدیه گذاری قومی خود می اید که این قوم در سلطنتی او با ابراهیم اسحاق و یعقوب در سری سفره خواهد نشست . متا ۸:۱۱ لوقا ۲۲:۳۰MBDa 256.15

  تا که در شامی طوی بره اشتراک کند .MBDa 256.16

  مژده ای تابستان سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار موعضه شونده اینک داماد می اید ، هزاران قلب ها را روح بلند نمود تا که فورا امدنی مسیح را انتظار شوند در وقتی معین شده داماد به مراسمی طوی امد لیکن نه به زمین چی طوری که اینرا ادمان انتظار بودند بلکه به نزدی عتیقولیام به اسمان تا که سلطنتی خود را قبول کند .MBDa 256.17

  انهای که اماده بودند با او به طوی عروسی درامدند و در بسته شد، به اشتراک شخصی انها در مراسمی طوی ضرورت نیست زیرا که طوی در اسمان به عمل می اید نه در زمین پیروانی مسیح باید امدنی اغای خود را از طوی انتظار شوند . لوقا ۱۳:۳۶MBDa 257.1

  لیکن انها باید کاری اورا درک کنند و با اسمان از پی او جانبی تختی خدا روان شوند محض با همین معنا گفته ؛ شده است که انها به مراسم طوی درامدند .MBDa 257.2

  در مثل گفته شده است که تنها نگرانی به طوی درامدند که در چراغ های خود روغن داشتند ، انهای که حقیقتی کتابی مقدس را درک نموده اینچنین روح و فیضی خداوند رل به دست اوردند انهای که در میانی ظلماتی مشکل ترین سنجش ها صبر را از دست نداده در جستجوی نوری بیشتر به کتابی مقدس رو اوردند ،MBDa 257.3

  حقیقت را در موردی قدسی اسمانی و خدمتی جدیدی نجات دهنده سر فهم رفتند و با ایمان از پسی او به قدسی قدس ها درامدند و همه ای انهای که به واسطه ای شهادت های کتابی مقدس این حقیقت را قبول می کنند و با ایمان از ان نظارت می کنند که چی طور مسیح به نزدی خداوند حاضر می شوند تا که قسمتی اخرینی خدمتی میانه روانه ای خدا اجرا کند و در اخری سلطنتی خود را قبول کند، همه ای این ادمان به طوری رمزی چون به مراسمی طوی وارد شده تصویر شدند در مساله ای در باب بیست و دوم در انجیل متا بیان شده خودی همان رمزی مراسمی طوی استفاده شده است و در ان جا روشن و واضح گفته شده است ؛ که داوری تفتیشاتی تا طوی به عمل اورده می شودMBDa 257.4

  پیش از مراسمی طوی شاه وارد می شود تا از نظر گذراند که ایا همه ای مهمانان در تن لباسی طویانه دارند ، یعنی ایا همه با خونی بره بی گناه پاک و سفید شدند . متا ۲۲:۱۱ وحی ۷:۱۴MBDa 257.5

  انهای که در تن لباسی طویانه ندارند و بغایت سبک معین می شوند رانده می شوند ،MBDa 257.6

  ولی همه ای انهای که هنگامی سنجش در تن لباسی طویانه دارند از جانبی خداوند قبول می کردند، و سزاواری شرفی می شوند که به سلطنتی او وارد شده در تختی بره با او می نیشینند این تفتیشی ادمان و اخرین معین کنی نگرانی که برای سلطنتی خدا اماده شدند در رفتی داوری تفتیشاتی چون خدمتی انجام بخشنده در قدس گاهی اسمانی به جا اورده می شود .MBDa 257.7

  وقتی که داوری تفتیشاتی انجام داده می شود، وقتی که عمل های پیروانی مسیح در همه صد ساله ها تفتیش و از روس انها قرار ها قبول کرده می شوند تنها ان زمان وقتی سنجش انجام می یابد، و دری لطف و مرحمت پوشیده می شود .MBDa 257.8

  اینک یک جمله ای کوتاه و انهای که اماده بودند ، با او به عروسی درامدند و در بسته شد تمامی دوره ای اخرینی خدمتی گذاری نجات دهنده را در بر می گیرد و مارا به ان زمانی می رساند ، که کاری بزرگی نجات دهی انسانیت انجام داده می شود .MBDa 257.9

  وقتی که در قدسی زمینی که چی طوری دیدیم تیمسالی قدسی اسمانی بود سرکاهین در روزی فدیه گذاری به قدسی قدس ها می درامد خدمت در قسمی یکم قدس به اخر می رسید خداوند امر کرده بود ، و هیج کس نباید در خیمه ای جامع باشد از وقتی که او برای پاکسازی قدسگاه داخل شود تا وقتی که بیرون می اید . عبادت ۱۶:۱۷MBDa 257.10

  بنا بر این وقتی که مسیح به قدسی قدس ها درامد تا که اخرین اجرا کند او خدمت را در قسمی یکم انجام داد .MBDa 257.11

  لیکن وقتی که خدمت در قسمی یکم انجام یافت ان در قسمی دوم شروع شد وقتی که سرکاهن در روزی فدیه گذاری در خدمتی تیمسالی از قسمی یکم قدس می برامد او به حضوری خدا حاضر می شد تا که به او خونی قربانی را برای گناهی تمامی قومی اسراییل که از گناه های خود صمیمانه توبه کرده است پیشنهاد کند ،MBDa 257.12

  مسیح نیز همسن طور تنها یک قسمی خدمتی دیگر شروع نموده مثلی پیشینه از خداوند التجا دارد تا که خدمت های خونی ریخته اس اورا چون خدمتی گناه گارانی توبه کرده حساب کند .MBDa 257.13

  این مساله به ادوینتستان سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار نا فهما بود بعدی ان که وقتی در نظر داشته شده ای امدنی نجات دهنده گذشت انها هنوز هم باوری داشتند که او اندک بعد پیدا می شود، زیرا باوری کامل داشتند که در زمانی بحرانی بزرگ زندگی می کنند و خدمتی میانه روانه ای مسیح در حضوری خدا انجام یافته است به نظری انها چنین مس نمود کتابی مقدس در موردش ان تعلیم می دهد، که زمانی ازمایشی ادمان چندی پیش از ان که مسیح در جلال می ایدMBDa 257.14

  انجام می یابد در موردی این فکر های خود را در ایت های اساس ناک می کردند که این ایت ها به زمانی نشان می دادند .MBDa 257.15

  که ادمان دری پوشیده ای فیض را با گریه می کوبیدند ولی ان دیگر باز نمی شود انها با خود چنین سوال داده اند ایا سنه ای مه ان را ام را همچون روزی امدنی مسیح معین نمودند اجازه زمانی اندوه نیست ، که باید بی واسطه پیش از بازگشتی او فرا می رسید؟MBDa 258.1

  تمامی کار های امکان پذیر را از جانبی خود برای اگاه سازی ادمان به انجام رسانده ، انها فکر کردند، که کار های انها برای این جهان انجام یافته است و باری مسولیت را ب ای مجانی گناه گاران دیگر بر دوش ندارند و به مسخره و تحقیر های به سرشان قرو ریخته چون به دلیل های نگاه می کردند که روحی خداوند نگرانی را که فیضی اورا رد کردند ترک کرده است .MBDa 258.2

  همه اس این انها را در فکری استوار مس گرداند که زمانی سنجش بسان می کردند دری فیض بسته شدMBDa 258.3

  لیکن هنگامی اموزشی مساله ای قدس گاه انها را نورس روشن تر الهام بخشید اکنون انها باوری حاصل نمودند که در تخمینا خود عایدی ان که در سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار انجام یافتنی دو هزار و سه صد روز به حادثه ای مهمی اشاره می کند حق بودند.MBDa 258.4

  اگر چی دری امید و مهربانی که به واسطه ای ان در دوامی هژده صد ساله ادمان به درگاهی خداوند راه می یافتند در حقیقت بسته شد دری دیگر باز ش و امرزشی گناه ها به واسطه ای شفاعتگری مسیح در قدسی قدس ها برای ادمان امکان پذیر گشتMBDa 258.5

  همین طور تنها یک قسمی خدمتی او انجام یافت تا که جای خود را به دیگرش بدهد، دری قدسگاهی اسمانی که در ان جا مسیح خدمتی خود را برای شخصی گناه کار دوام می داد ، هنوز هم باز بودMBDa 258.6

  ان گاه انها معنای اصلی سخنانی مسیح را از کتابی وحی که او این سخنان را محض برای کلیسای زمانی انها گفته بود درک نمودند ان قدس و حق که کلیدی داود را دارد که باز می کند و هیج کس نخواهد گشاد چنین می گوید ، و اینک من دری را برای تو باز کردم و هیج کس نمی تواند ان را ببندد . وحی ۳:۷, ۸MBDa 258.7

  انهای که در مارس بزرگی فدیه گذاری با ایمان به مسیح پیروی می کنند، از ثمری خدمتی میانه روس او برای انها بحره می برند لیکن نگرانی که نورس این خدمت را رد می کنند ، البته از ان منفعت به دست نمی ارد یهودیانی که نوری به انها هنگامی مراتبه ای یکم رد کردند و از ایمان اوردن به او چون به نجات دهنده ای جهان دست کشیدند .MBDa 258.8

  امرزش را به واسطه ای او صاحب شده نمی توانیستند وقتی که عیسای مسیح بعدی به اسمان رفتن با خونی خود به قدسگاهی اسمانی درامد تا که به شاگردانی خود برکت های خدمتی میانه روی خود را فرو بریزد یهودیان در ظلمات مان ه به جا اوردنی قربانی های بیهوده را دوام می دادند ، خدمت گذاری های تیمسالی انجام یافتند دری که در زمانی پیش ادمان به واسطه ای ان به درگاهی خدا راه می یافتند پوشیده شد یهودیان نخواستند مسیح را در ان جای بجویند که اورا در ان جا پیدا کردن ممکن بود در قدسی اسمانیMBDa 258.9

  بنابر این انها هیج گونه علاقه را به خدا کامیاب نگشتند ؛ برای انها در پوشیده شد ، انها مسیح را چون قربانی حقیقی و چون یگانه میانه رو در نزدی خدا اعتراف نکردند همین طور انها نمی توانیستند از ثمرس خدمتی میانه روی او استفاده برند .MBDa 258.10

  ان حالتی که یهودیانی ایمان نه اورده در ان قرار داشتند تصویری خوبی حالتی مسیحیانی بی پروا و بی ایمانی است که دیده و دانسته خدمتی سر ماهینی مهربانی ما از اینجا می کنند. در خدمت گذاری تیمسالی وقتی که سر کاهنی به قدسی قدس ها می درامد به همه ای اسراعیلیان امر کرده می شد که در گردی قدس گاه جمع امده قلب های خود را در نزدیکی خدا صمیمانه فروتن سازند ،MBDa 258.11

  تا که با این راه امرزشی گناه ها را به دست بیارند ، و از جمعیت رانده نشوند در این روزی حقیقی فدیه گذاری درک نمودنی کاری سرکاهنی ما و وظیفه ای شخصی خود تا چی اندازه مهمتر استMBDa 258.12

  ادمان نمی توانند بی جزا ان اگاهی های را رد کنند، که خداوند به مهربانی خود به انها می فرستند ، در زمانی پیامبر نوح از اسمان مژده ای فرستاده شد، و مجانی ادمان از ان وابسته بود که انها به این مژده چی گونه مناسبت می کنند .MBDa 258.13

  و از بس که انها همه ای اگاهی ها را رد نمودند رو حس خداوند از نسلی گناه گاری انسانیت دور ش و ان در اب هاس طوفان غرق شد، در زمان های پیامبر ابراهیم وقتی که مهربانی خداوند دیگر به ساکنانی گناه گاری صدم مراجعت نکردMBDa 258.14

  همه ای انها غیر از لوت زوجه و دو دخترش با اتشی اسمانی کشته شدند، در زمانی عیسای مسیح نیز همین طور بود عیسای مسیح به یهودیانی بی ایمانی ان نسل رو اورده گفت اسنک خانه ای شما به شما ویران گذاشته می شود . متا ۲۳:۳۸MBDa 258.15

  و خودی همان قوه ای بی انتها به زمان های اخر مراجعت نموده اعلان می کند، که به ان نگرانی که محبتی حقیقت را برای مجانی خود قبول نکردند ، به این سبب خدا به انها نیروی گمراه کننده را می فرستاد ، تا که به دروغ ایمان اورده تا همه ای انهای که به حقیقت ایمان داشتند محکوم گردند . دوتسلونیکیان ۲:۱۱, ۱۲MBDa 259.1

  از بس که این ادمان تعلیماتی کلامی اورا رد می کنند، خدا روحی مقدس را از انها می گیرد ، و انها را در تحت تاثیری ان گمراهی می ماند که ان را دوست داشتند. ،MBDa 259.2

  ولی مسیح شفاعت گری را برای انسان دوام می دهد و نوری حقیقت به همه ای ان نفرانی اعطا کرده می شود ، که ان را جستجو می کنند، اگرچی در اول این به ادوینتستان نا تهمت بود، بعد به شرافتی کتابی مقدس همه اش روشن گشت .MBDa 259.3

  وقتی که زمانی انتظاری در سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار گذشت برای نفرانی که مثلی پیشینه عقیده های ادوینتستی را پیروی می کردند دوره ای بزرگ ترینی سنجش ها فرا رسید یگانه نوری که ادوینتستان را در حق بودنی موقعی انها استوار نگاه می داشت ان نوری بود که عقلی انها را جانبی قدس گاهی ایمانی روان می کرد بعضی ها از عقیده های خود عایدی درست بودنی حساب کنی های دوره های پیامبران دست کشیده ان تاثیری پور قدرتی روحی مقدس را که حرکتی ادوینتستی را رهنمای می کرد ،MBDa 259.4

  به تاثیری انسانی یا شیطانی نسبت می دادند دیگران باشد، باوری کامل داشتند که انها را در سنجش های از سر شان گذشته خداوند رهبری مس کرد و برای درک نمودنی اراده ای خداوند انتظاری کشیده و دعا گفته ؛ فهمیده اند که سرکاهنی بزرگی انها به قسمی دومی خدمتی سرکاهنی خود شروع نموده است ،MBDa 259.5

  و با ایمان اورا پیروی نموده انها معنای کاری اخرینی کلیسا را در زمین درک نمودند در موردی مژده ای فرشته ای یکم و دوم به فهمشی روشن و دقیق را به دست اوردند و اکنون برای ان اماده کرده شده بودند تا که اگاهی با تن تنه ای فرشته ای سوم را که در باچهاردهم کتابی وحی داده شده است قبول کنند ؛ و ان را به جهان موعضه نمایند .MBDa 259.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents