Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  بابی سیزدهم—قهرمانانی ایمان در نیدرلند و اسکندوویه

  در نیدرلیندیه خود سری و ظالمی حاکمیتی پاپا خیلی بر وقت اعتراضی قطعی را به میان اورد ،MBDa 150.1

  هفت صد سال پیش از لیوتر به مقابلی پاپای روم دو اوسقوفی برامد کرده بودند، که به روم سفر نموده خصلتی اصلی انی را که در تختی مقدس نشسته است دیده بودند .MBDa 150.2

  خداوند به طوری ابدی کلیسا ملکه و عروسی خود را بر پا کرده است ،MBDa 150.3

  انرا مربی اخلاقی نیکوی قومیدخود نموده است ،MBDa 150.4

  انرا با تاج و چوب دستی سلطنت سرفراز گردانده است تو باش چون دزد این عنوان ها را به خود سزاوار دانیست.MBDa 150.5

  تو در معبد چون خداوند می میشینی به جای انی که خدمت گرای قوم باش تو گرگی در میانی گوسفندان هستیMBDa 150.6

  تو می خواهی مارا مجبور نمای باور کنیم که تو اوسقوفی عالی هستی لیکن چون حاکمی ستمگر رفتار می کنی .MBDa 150.7

  تو باید خدمت گاری خدمت گارانتی باشی چی طور که تو خود را نام می گیری لیکن کوششی حاکمی حکمرانی کننده بودن را می کنی تو از فرایضی خدا نفرت داریMBDa 150.8

  روحی مقدس کلیسا ها را در تمامی دنیا سازمان می دهد .MBDa 150.9

  شهری خداوند که ما شهروندانی ان هستیم تا به اسمان می رسد ان از شهری که پیامبران انرا بابل نام می گرفتند .MBDa 150.10

  بزرگ تر است حاکمیتی پاپا خود را حاکمیتی الهی می شمارد تا به اسمان تکبر زده است و با خردی جاودانه ای خود مغرور می شود .MBDa 150.11

  و نهایت به ان هیج اساسی نداشته خود ستایی می کند که هیج گاه گمراه نشده است و گمراه نمی شودMBDa 151.1

  این اعتراض را در طولی عصر ها ادمانی نو تکرار می کردند ان موعضه کننده گانی اولین که مملکت های زیاد را با نام های قلبی طی کرده بودند .MBDa 151.2

  در روحیه ای موعضه کننده گانی ولدینس زحمت کشیده حقیقت های انجیل را در همه جا موعضه می نمودند .MBDa 151.3

  به نیدرلیندیه نیز رسیدند .MBDa 151.4

  تعلیماتی انها با سرعت پهن می گشت .MBDa 151.5

  انها کتابی مقدس را از زبانی ولدینس ها به زبانی گالندی ترجمه نموده با اسرار بیان می کردند، که ان منفعتی زیاد می اورد ،زیرا که در ان هیج چیزی سبک فکرانه هیج گونه افسانه حزل مسخره مکاری نیست تنها کلامی حقیقت البته در این کتاب هم مرکب ها جای دارند لیکن ماهیتی همه چیزی نیک و مقدس به طوری پوره برای فهمیشی هر یک نفر دسترس استMBDa 151.6

  دوستانی ایمانی قدیمه در عصری XIIMBDa 151.7

  چنین سخنان را نوشته بودند .MBDa 151.8

  تعقیبات ها اغاز یافتند ولی به عذاب و شکنجه و گلخن های اتش نگاه نکرده شماره ای ایمانداران می افزود انها در مساله های دینی دلیرانه کتابی مقدس را یگانه منبع ای بی اشتباه نام گرفته بیان می کردند که یگان نفری رل به ایمان اوردن مجبور کردن لازم نیست .MBDa 151.9

  تنها با شنیدنی موعضه ای حقیقت ادمان باید ایمان اوردند .MBDa 151.10

  تعلیماتی لیوتر در نیدرلیندیه زمین حاصل خیر پیدا کرد و در ان جا برای موعضه ای انجیل حمایت گرانی صمیمی و صادقی ان بر خواستندMBDa 151.11

  مینا سیمانس شهروندی یکی از مظافات های گالندیه بود .MBDa 151.12

  در تعلیماتی کلیسای رومی کتالیکی تربیه یافته و برای اجرای خدمتی روحانی دعا گرفتهMBDa 151.13

  او کتابی مقدس را تماما نمی دانیست و از ترسی به دامی بدعت افتادن خواهشی خواندنش را نداشتMBDa 151.14

  وقتی که باری در قلبی او نسبتی به جسم و خونی مسیح تبدیل یابی شربتی انگور و نام شبهه پیدا شد او این شبهه را وسوسه ای شیطانی شماریدهMBDa 151.15

  کوشش می کرد در دعا ها و توبه ها از چنین فکر ها ازاد شود .MBDa 151.16

  ولی بیهوده او می کوشید تا با دلخوشی های سبک فکرانه صدای وجدانی بیدار شونده را خاموش سازدMBDa 151.17

  ولی این هم نتیجه نداد با گذشتی مدتی او به اموزشی انجیل و اثر های لیوتر شروع نمود و عاقبت عقیده های اصلاحات را قبول کرد دیری نگذشته مینا شاهدی قتلی شخصی گردید.MBDa 151.18

  که سرش را تنها برای ان از تن جدا کردند که او تکرارا تعمید گرفت این حادثه اورا برای جستجوی حلی مساله تعمیدی کودکان به اموزشی کتابی مقدس او یگان حادثه ای به این مانند را پیدا نکرد برعکس او باوری حاصل نمود که برای تعمید گرفتن توبه و ایمان شرط های ضرور اند .MBDa 151.19

  مینا کلیسای کتالیکی را ترک نموده تمامی حیاتی خود را به موعضه ای حقیقت بخشید در ان زمان هم در جرمنی هم در نیدرلیندیه تعصب کارانی زیادی پیدا شده تعلیمات های بی معنی و عصیان گرانه ای را پهن می کردندMBDa 151.20

  که به ویران سازی بنیادی جمعیت روانه شده بودند و به زور اوری و اشوب ها بر می انگیختند.MBDa 151.21

  مینا عاقبت های دهشت اوری این حرکت را پیش بینی نموده غیورانه به ضدی عقیده های دروغی و نقشه های وحشیانه ای تعصب کاران به مبارزه برامد .MBDa 151.22

  ادمانی زیادی در اول به این تعلیماتی اشوب گرانه پیروی نموده بعد از اشتباه های مرگ اوری خود دست کشیدند .MBDa 151.23

  غیر از این پیروانی زیادی ایمانی قدیمه نسل های ولدینس ها نیز زندگی می کردند مینا در میانی این ادمان به کار شروع کرد .و به کامیابی نایل گشت و دوامی بیست و پنج سال او با همراهی زوج و فرزندانش سفر نمود و مشکل های زیادی را از سر گذرانده اکثر وقت حیاتی خود را زیری خطری می ماند .MBDa 151.24

  او به تمامی قسمت های نیدیرلندیه و جرمنی شمالی سفر نمودهMBDa 152.1

  اساسا در میانی خلقی عادی زحمت می کشید و به انها تاثیری عمیق می رساند، مینا که استعداد طبیعی ناطقی داشت.MBDa 152.2

  گر چندی معلوماتی همه جانبه نگرفته بود شخصی پاک وجدان و صادق و دلسوز خاکسار بودMBDa 152.3

  او شخصی جدی و پرهیزگاری حقیقی بود که پرنده های به ادمان اموزانیده اش را در زندگی خود عملی مس کرد و از این سبب سازواری باوری گردیده بود .MBDa 152.4

  پیروانی او که در همه جا پراکنده بودند عذاب و مشقت های زیاد را از سر می گذراندند .MBDa 152.5

  که ادمان از ان سخت عذاب می کشیدند که تنها را از تعصب کاران میونستریت ها فرق نمی کردندMBDa 152.6

  به هر حال به رابطه ای کوشش ها و زحمت های او بسیاری ها به خدا ایمان اوردندMBDa 152.7

  صرفی نظر از تعقیبات ها که در سگان مملکتی دیگر به استثنای نهایت کم این قدر سخت نبودند، تعلیماتی پروتستنتی در هیج جا چون در ندیرلیندیه یکدلانه قبول نگشته بود .MBDa 152.8

  در جرمنی کرلی VMBDa 152.9

  اصلاحات را منع نمود و با جان و دلی همه ای پیروانی انرا به اتش انداختنی بود .MBDa 152.10

  ولی حاکمان دلیرانه و ثابت قدمانه بر جبر و ظلمی لو مقابلیت نشان می دادند، در نیدیرلندیه باشد حاکمیتی او پور قوت تر بود و در ان جا پیوسته فرمان ها عایدی تعقیبات ها بر اورده می شدند .MBDa 152.11

  خواندنی کتابی مقدس در موردی ان موعضه کردن و شنیدنی چنین موعضه ها و حتا در موردش ان سخن گفتن همه ای این معنای در گلکسی اتش جان دادند را داشتMBDa 152.12

  به خدا نه در نزدی رسم ها و بلکه در خلوت گاه دعا گفتن خواندنی سرود های ستایشی نیز جنایت های بی شمار می رفتند، که سزای شان مرگ بودMBDa 152.13

  حتا انهای را که از گمراهی های خود دست می کشیدند، از حیات محروم می کردندMBDa 152.14

  مرد ها با شمشیر کشته می شدند .MBDa 152.15

  زن ها را زنده به گور می کردند .MBDa 152.16

  هزاران ادمان در دوره ای حکمرانی های کرلی VMBDa 152.17

  و فلیپی IIMBDa 152.18

  کشته شدند .MBDa 152.19

  باری در نزدی انکیویزیسیه اهلی خانواده ای قرار گرفت که برای در میسه اشتراک نکردن و در خانه عبادت کردن گناه گار کرده می شد .MBDa 152.20

  وقتی که از خوردترین خانواده سوال کردند بچه کوچک چنین جواب دادMBDa 152.21

  ما به زانو می زنیم و دعا می گوییم تا که خداوند عقلی مارا روشن گرداند و گناه های مارا بی بخشد .MBDa 152.22

  ما برای پادشاهی خود دعا می گوییم تا که همه چیز در ملکی او اسوده و خوب و خوشبخت باشدMBDa 152.23

  ما برای رهبرانی شهری خود دعا می گوییم تا که خداوند انها را نگهبان باشدMBDa 152.24

  چنین سخنان به بعضی سوریه ها تاثیری سخت می رساندند لیکن عاقبت پدری این کودک و یکی از برادرانی او به سوزاندن در اتش محکوم شدند .MBDa 152.25

  عصبی تعقیب کننده گان به ایمانی تعقیب شونده گان برابر می شد نه تنها مردان بلکه زنانی مهربان و دخترانی جوان استوارانه نشان می دادند .MBDa 152.26

  زن ها از نزدی گاهن های اتشی که در ان شوهران شان جان می دادندMBDa 153.1

  دور نمی شدند، و با سخنانی تسلا بخش یا با سرود های ستایشی به انها جسارت می بخشیدندMBDa 153.2

  دخترانی جوانی را که زنده یه گور می کردند چنان رفتار می نمودند که گویا در بستری خود خواب می روندMBDa 153.3

  به قتلگاه یا گلخنی اتش قدم زده بهترین لباسی خود را به تن می کردند گویا که نه به مرگ بلکه به عقدی نکاح می روند .MBDa 153.4

  خونی ریخته ای مسیحیان به مثلی زمان های پیش که بت پرستان کوششی نابود کردنی انجیل را می کردندMBDa 153.5

  تخمی مقدس می گشت تعقیبات ها شماره ای شاهدانی حقیقت را می افزودند .MBDa 153.6

  پادشاهی که اورا دلیری مغلوب ناپذیری خلق به غضب مس اورد کاری دهشت اوری خود را سال به سال دوام می داد لیکن همه اش بی نتیجه بود .MBDa 153.7

  نهایت بعدی انقلاب در زیری رهبری ویلگیلم ارنی عالی همت گالندیه ازادی به خداوند عبادت کردن را به دست اورد .MBDa 153.8

  در کوچه های پیمانته در وادی های فرانسه و ساحل های گالندیه تخمی انجیل از خونی پیروانی ان غذا می گرفتMBDa 153.9

  لیکن در مملکت های شمالی انجیل با راهی اسایشته غالب امدMBDa 153.10

  ایمانی پروتستنتی را به اسکاندنیویه دانشجویانی از ویتنبرگ به وطنی خود برگشت اوردند .MBDa 153.11

  نشری اثر های لیوتر نیز به پهن شویی نوری حقیقت مساعده نمودند .MBDa 153.12

  خلقی عادی و اب و تاب یافته ای شمالی از فسق و فساد هشمت و خرافاتی روم رو گرداند تا که تعلیماتی عادی و پاکی کتابی مقدس را که حیات می بخشد قبول کند .MBDa 153.13

  تیزین اصلاحات چی دینیه پسری دهقان بود این جوان خیلی بر وقت قابلیت های زیاد نشان داد او با شوقی زیاد کوششی معلومات گرفتن را می کردMBDa 153.14

  لیکن والدینی او امکانیتی پرداخت نمودنی حقی تعلیم را نداشتند و به او لازم امد که به دایر داخل شد .MBDa 153.15

  نیم اخلاقی با غیرتی و پاک دلی این جوان به زودی حسی توجهی پیری دایر را به خود جلب کردندMBDa 153.16

  هنگامی سنجشی دانش او استعدادی امید بخش نشان داد که در اینده مس توانیستید به کلیسا خدمت کنند قرار داده شد که ، اورا برای دانش اموزی به یکی از دانش گاه های جرمنی یا نیدرلیندیه بفرستند .MBDa 153.17

  به دانشجوی جوان امکان داده اند که خود مکانی تحصیل را انتخاب کندMBDa 153.18

  لیکن به یک شرط غیر از ویتنبرگ به الهیات شناسی اینده از بدعتی خطرناک و مرگ اور دوری جستن لازم است چنین می گفتند راهبانMBDa 153.19

  توزیین به کلین سفر کرد که چون به مثلی زمان های پیش امروز نیز پشتیبانی حاکمیتی پاپا استMBDa 153.20

  نهایت زود تاسف پرستی استادانش نفرتی جوان را به میان اوردند .MBDa 153.21

  تخمینا در همین وقت او با اثر های لیوتر شناسایی پیدا کرد او انها را با حسرت و شوق و ذوق می خواند و در دلش خواهشی بلندی دیداری اصلاحات چی و با او مصلحت کردن پیدا شد .MBDa 153.22

  البته او توکلی تحقیر نمودنی پیری دایر و از دستگیری او محروم شدن را می کرد به هر حال دیری نگذشته او انتخابی خود را کرد و با گذشتی مدتی تاوزیین دانشجوی دانشگاهی ویتنبرگ شدMBDa 153.23

  او به دنیه برگشته باز به دایری خود رفت هنوز هیج کس اورا در پیروی عقیده های لیوتر گمان بر نمی کرد .MBDa 153.24

  او سیری خود را اشکار نمی خواست لیکن کوشش می کرد به عقیده های خرافاتی دوستانی خود ایمانی پاک و حیاتی مقدس تری روانه سازد .MBDa 153.25

  او کتابی مقدس را باز کرده معنای حقیقی انرا می فهماند و نهایت اشکارا در موردی مسیح یگانه امیدی گناه گاران در راهی سفید شویی و نجات یابی موعضه می کرد ..MBDa 153.26

  فضلی پیری دایر که به او چون به حمایت گری دلیری کلیسای کتالیکی امیدی زیاد داشت دهشت اور بود تاوزیین را فورا به دایری دیگر گذراندند و در حجره ای در زیری نظارتی سخت قرار داده اند دیری نگذشته یک چند راهب خود را پروتستانت اعلان کردند که این غضبی پیرانی دایر را به میان اورد .MBDa 153.27

  از پسی پنجره ای خود تاوزیین به دوستانش حقیقت را موعضه می کردMBDa 154.1

  اگر این روحانیانی دنیگی می دانیستند که اهلی کلیسا نسبتی بدعت کاران چی گونه باید مناسبت کنند انگاه صدای تاوزیین به طوری ابدی خاموش می شد لیکن به جای اورا به یگان زندانی زیرزمینی فرستادن از دایر بیرون کردندMBDa 154.2

  اکنون انها عاجز و نا توان بودند فرمانی جدیدی شاه همه ای پیروانی ایمانی جدید را در زیری حمایه ای خود قرار داد .MBDa 154.3

  تاوزیین به موعضه ای حقیقت شروع کردMBDa 154.4

  کلیسا ها برای او باز می شدند و مردم زیاد برای شنیدنش می امدندMBDa 154.5

  دیگران نیز کلامی خدا را موعضه می کردند انجیل که به زبانی دنیگی ترجمه شده بود با شماره ای زیاد پهن کرده شدMBDa 154.6

  کوشش های پاپا عایدی منع نمودنی موعضه ای حقیقت به پهن گردی ان اورده رساندند و دیری نگذشته دنیه از قبول نمودنی ایمانی پروتستنتی بیان نمود.MBDa 154.7

  در شیودیسه جوانانی حقیقت های انجیل را از دانشگاهی ویتنبرگ قبول کرده انها را با هم وطنانی خود موعضه می کردندMBDa 154.8

  دو نفر از پپیشوایانی اصطلاحاتی شیودیسه عالف و لیورنتی پیتری پسری اهنگری از اریبرو در زیری دستی لیوتر و میلنختان تعلیم می گرفتند .MBDa 154.9

  و در نوبتی خود حقیقت را در وطن شان دلیرانه موعضه می کردند .MBDa 154.10

  عالف به مانندی اصلاحات چی بزرگ خلق را با کوشش و غیرت و سخن پردازی خود روح بلند می گرداندMBDa 154.11

  در ان وقتی که لیویرینتی با اندیشه و با تمکین چون میلنختان به دانشمند بیشتر مانند بود هر دو پرهیزگاری حقیقی بوده دانشی خوبی الهیات شناسی و در موعضه ای حقیقت اراده ای مستحکم داشتند .MBDa 154.12

  لیکن پیروانی پاپا نیز ارام نمی نشستند روحانیانی کتالیکی ادمانی خرافات پرست و جاهل را به انها ضد می گرداندندMBDa 154.13

  عالف پیتری اکثر وقت دچاریم حمله های عوامی خرافات پرست گردیده چند مراتبه به دشواری جان به سلامت برده بودMBDa 154.14

  به هر حال شاه به این اصلاحات چیان با مهربانی مناسبت نموده انها را حمایه می کرد .MBDa 154.15

  در زیری ظلمی کلیسای کتالیکی خلق زندگی قشاقانه را از سر می گذراند .MBDa 154.16

  از نوشته جاتی مقدس در محروم صاحبی دینی که رمز و رسم و ایین های ظاهری داشت و عقل ها را تعلیم نمی دادMBDa 154.17

  ادمان به مراسم و ایین های بت پرستانه ای اجداد شان بر می گشتند ملت به حزب های با هم دشمن داشته ای جدا گردید .MBDa 154.18

  که مبارزه ای دایمی انها قشاقی عمومی را سنگین تر گرداند .MBDa 154.19

  شاه قرار داد که اصلاحات را هم در دولت و هم در کلیسا قانونی گرداند و این یاردم چیانی با استعداد را در مبارزه بر ضد ی روم همه جانبه دستگیری می کردMBDa 154.20

  در حضوری شاه و دایره ای حکمرانی شویدیسیه عالف پیتری هنگامی بحث با الهیات شناسانی کتالیک با مهارتی عالی ایمانی پروتستنت را حمایه کرد او بیان نمودMBDa 154.21

  که تعلیماتی پدران باید تنها در ان موردی قبول کرده شودMBDa 154.22

  که اگر ان به نوشته جاتی مقدس موافقت کندMBDa 154.23

  پرنسیپ های اساسی ایمان در کتابی مقدس روشن و واضح بیان یافته اند .MBDa 154.24

  و هر یک انها را درک کرده می تواند مسیح گفته استMBDa 154.25

  تعلیماتی من از انی من نیست بلکه از انی فرستنده ای من است .MBDa 154.26

  یوهنا۷:۱۶MBDa 154.27

  و حواری پولوس بیان نموده است که حتا اگر او ان چیزی را موعضه کند که از خداوند نگرفته است بگذار لعنت کرده شود .MBDa 154.28

  پس چی طور مس گفت اصلاحات چی دیگران جراتی با خواستی خود جاری نمودنی احکام های دین و جرعتی تلقین نمودنی انها را چون یک چیزی ضروری برای نجات یابی می کنند .MBDa 155.1

  او اثبات نمود که امر و فرمان های کلیسا هیج اعتبار ندارند در صورتی که انها بر ضدی احکام های خدا روانه شدند و پرنسیپی بزرگی پروتستنتیزم کتابی مقدس و تنها کتابی مقدس را چون قاعده ای ایمان داری و زندگی اعلان کردMBDa 155.2

  این مبارزه گر چندی بعد بسیاری ها معلوم نیست به ما شخصیت ها را اشکار می سازد .MBDa 155.3

  که در ارتشی اصلاحات سربازانی کم معلوماتی نبودند .MBDa 155.4

  که در اطرافیان خود غوغا بردارند نه و باردیگر نه انها کلامی خداوند را از عمقی قلب می اموختند و با دانشی که کتابی مقدس به انها می دادMBDa 155.5

  چی طور رفتار کردن را خوب می دانستند .MBDa 155.6

  ان چی که به دانشمندانی انها مرتبط است .MBDa 155.7

  لطفا لازم است که انها از زمانی خود خیلی پیش رفته بودندMBDa 155.8

  اگر ما به چنین مرکز های بزرگی علمی چون ویتنبرگ و تسیوریگ و به چنین شخصیت های مشهور چون لیوتر و میلنختان تسوینگلی و ایکالمپدیوس توجهی نماییمMBDa 155.9

  البته به ما می گویند که انها پیشوایانی انها نشان دادنی عمل های برجسته لیکن نفرانی که انها را پیروی می کردند از پیشوایانی خود فرقی بزرگ داشتند بلی همه این چنین است لیکن اکنون بیاید به حادثه های نه چندان معلومی شویدیسیه به شخصیت های فروتن عالف و لیویرنتی دیتریش از استادان به شاگردان رو بیاوریم مت چیرا اشکار می سازیم؟MBDa 155.10

  انها عالمان و الهیات شناسانی بودند که همه ای محتوای حقیقتی انجیل را بر بهترین عقل ها و پیشوایانی روم به اسانی به دست اوردند .MBDa 155.11

  در نتیجه ای بحثی در بالا یاد اوری شده شاهی شیودیسیه ایمانی پروتستنت را قبول نمودMBDa 155.12

  دیری نگذشته پارلمان نیز از او پیروی کرد .MBDa 155.13

  عالف پیاری انجیل را به زبانی شویدسری ترجمه کرده به برادران با درخواستی شاه به ترجمه ای کاملی کتابی مقدس شروع نمودند .MBDa 155.14

  همین طور خلقی شویید مراتبه ای اول کلامی خدا را به زبانی مادری خود به دست اورد .MBDa 155.15

  پارلمان قراری قبول کرد که در اساسی ان باید در تمامی مملکت رروحانیانی کلیسا کتابی مقدس را به خلق بفهمانند و در مکتب ها کودکان را به اموزشی ان وادار کنندMBDa 155.16

  نوری مبارکی انجیل اهسته اهسته و با قطعیت تاریکی جاهلیت و خرافات پرستی را پراکنده می کرد .MBDa 155.17

  ملتی از ظلم و ستمی روم ازاد گردیده رشد و بزرگی بی مانند را به دست اوردMBDa 155.18

  شویدسیه به یکی از استحکام های پروستنتیزم تبدیل یافت .MBDa 155.19

  با گذشتی صد سال در لحظه ای خطری بزرگ این مملکتی نه چندان بزرگ و قبلا ضعیف در اروپا یگانه مملکتی بود که در دوره ای جنگی دهشت اوری سی ساله جرعت نمود به جرمنی دستی یاری دراز کند .MBDa 155.20

  به نظر چنین می نمود که تمامی اروپای شمالی از نو در زیری ظلمی روم قرار می گیرد .MBDa 155.21

  لیکن ارتشی شیودیسیه به جرمنی در باز داشتنی حمله ای پپیست ها و به دست اوردن ازادی دین برای پروتستنت ها هم کلوینیست ها هم وجدان برای مملکت های اصلاحات را قبول نموده کمک می کنند .MBDa 155.22