Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی سوم—دوره ای جهالتی معنویی

  حواری پولوس در نامه ای دومی خود به تسلونیکیان مسلک فروشی بزرگ را پیشگویی کرده بود، که با بر قرار شویی حکمرانی پاپا انجام می باید .MBDa 23.1

  او نوشته بود که روزی خداوند فرا نمی رسد تا زمانی که عصیان یعنی پسری حلاکت ظاهر شود او به هر چیزی من خدا یا چیزی مقدس نام دارد مقابلیت نشان می‌دهد و خود را از ان بلند می گیرد ، به طوری که در معبدی خدا نشسته خود را اعلان می کندMBDa 23.2

  زیاده از این حواری برادران را از ان اگاه می کند که سیری گناه عمل می کند هنوز در ان دوره ای ابتدایی مسیحیت او دیده بود که به کلیسا گمراهی های وارد می گردد که برای حاکمیتی پاپا راه اماده می کند.MBDa 23.3

  سیری گناه در ابتدایی اعمال وسوسه انداز نده و کارانی خود را مخفیانه اجرا می کرد، و بعد اهسته اهسته قدرتی بیشتر پیدا نموده روشن و نمایان ادمان را به دست دراورد عرف و عادتی بت پرستان به طوری مخصوصا غیری عیان به کلیسای مسیحی وارد شدند ، این روحی سازش کاری و گذشت کنی یک چند وقت با تعقیبات های سخت نگاه داشته می شد .MBDa 23.4

  اما وقتیکه تعقیبات ها قطع گردیدند و مسیحیت به قصر های پادشاهی پلته ها وارد گشتند ، ان گاه پاک دلی و فروتنی مسیح و شاگردانی اورا تکبر کاهنان و حاکمانی بت پرست فرایض های الهی را باشد دروغ های را سازش کرده، و عرف و عادت های ادمی عوض نمودند .MBDa 23.5

  ایمان اورانی ظاهری پادشاهی کانستنتین در ابتدایی صد ساله ای IVMBDa 23.6

  خرسندی زیاد را در میانی مسیحیان به وجود اورد و تاثیری این دنیا در نمودی پرهیزگاری به کلیسا وارد گشتند. ، کلیسا زود ویران شد بت پرستان ظاهرا مغلوب شده ، غالب برامد روحی ان تمامی کلیسا را فرا گرفت .MBDa 23.7

  تعلیمات عرف و عادت و خرافاتی بت پرستان با ایمانی با نامی پیروانی مسیح متحد شدند .MBDa 23.8

  این سازش میانی بت پرستی و مسیحیت به پیدا شویی شخصی پور از گناه اورده رسانید ، که در خصوصش پیشگویی پیامبرانه گفته بود که تن خود را از خدا بلند می گیرد، و به مقابلی او مبارزه می برد این سیستم بزرگی دینی شاه کاری حکمرانی دروغی شیطان یاد گیری کوشش های به تخت نشستن و خود سرانه جهان را اداره کردن اوست.MBDa 23.9

  شیطان باری کوشش کرده بود که با مسیح سازش کند .MBDa 23.10

  او در بیابانی به نزدی مسیح امده، به او تمامی سلطنت های جهان و شهرتی انها را نشان داده وعده داد که همه ای انرا با اجرای شرط به دست او می دهد عیسی باید حاکمیتی عالی حاکمی ظلمات را اعتراف کند .MBDa 23.11

  مسیح این پیشنهادی وسوسه ناک را رد نموده اورا به دور شدن مجبور نمود ، لیکن خودی همسن وسوسه را به ادم پیشنهاد نمود ، شیطان به کامیابی نایل گردید .MBDa 24.1

  کلیسا کوششی به دست اوردنی شهرت و ثروت مندی را نموده دستگیری و حمایت گری را از بزرگانی این جهان جستجو می کرد با همین عمل مسیح را رد نموده کلیسا مجبور بود به نماینده ای شیطان اوسقوفی روم اطاعت کند .MBDa 24.2

  یکی از احکام های اساسی کلیسای رومی این اعتراف نمودنی پاپا چون پیشوای کلیسای مسیحی در تمامی جهان بشمار می رود ، که پیشوای تمامی روحانیان عالم حسابی ده می شود .MBDa 24.3

  به ضمی این به پاپا باز عنوانی الهی نیز داده شده است، او خداوند خدا پاپا نامیده شده شخصی درست کار شما ریده می شود او طلب می کند ، که همه ای ادمان اورا احترام کنند ، به واسطه ای کلیسای رومی شیطان همان دعوا های را پیشنهاد می کند که در بیابانی وسوسه بیان کرده بود و بسیاری ها اماده اند عزت و احترام را نسبتی او نشان دهند .MBDa 24.4

  لیکن ادمانی که در ترسی خداوند زندگی می کنند .MBDa 24.5

  این اظهاراتی گستاخانه را این چنین قبول می کردند ، که مسیح وسوسه ای دشمنی حیله گر را قبول کرده بود .MBDa 24.6

  به خداوند خدای خود سجده کن تنها اورا عبادت کن لوقا۳:۸MBDa 24.7

  در کلامی خداوند یگان اشارتی خورد ترین به تعیین نمودنی نفری چون پیشوای کلیسا جای ندارد ، این تعلیمات در موردی حاکمیتی عالی پاپا یگان حاکمیت بر کلیسای مسیح داشته نمی تواند، غیر از این که او خود به طوری غیر قانونی به خود لایق دانسته است .MBDa 24.8

  پیروانی کلیسای رومی پروتستنت ها را در بدعت و خودسران کی از کلیسای حقیقی جدا شویی گناه کار می کند ،اما چنین عیب دار کنی ها دقیق ترش به خودی انها تعلق دارد ، محض انها برقی مسیح را پایین اوردند و از ایمانی حقییی دست کشیدند باری به مقدسان سپرده شد .MBDa 24.9

  شیطان خوب می دانست که ادمان به واسطه ای کتابی مقدس می تواند وسوسه های او را بفهمند ، و به قومی او مقابلیت نشان دهند شیطان را با یاری کلام زده بر می گرداند ، مسیح به هر یک حمله ای شیطان سپری حقیقت های جاودان را گذاشته می گفت .MBDa 24.10

  چنین نوشته شده است به هر یک پیشنهادی دشمن او با خردی و نیروی کلام جواب می داد .MBDa 24.11

  و شیطان فهمید برای بر سری ادمان حکمرانی کردن و تشکیل کردنی حاکمیتی ضبط کنند همو ای پاپا او باید خلق را نسبتی تعلیماتی کتابی مقدس خداوند را ستایش می کند و موقعی حقیقی ادمانی میبنده را اشکار می سازند، بنا بر این شیطان تمامی امکانات ها را استفاده می برد .MBDa 24.12

  تا که حقیقت های مقدسی ان پنهان و دست نارس بی مانند کلیسای رومی نیز چنین دستور را چون اصلحه قبول کرد در دوامی چندین عصر ها کلیسای رومی به پهن شویی کتابی مقدس رومی به پهن شویی کتابی مقدس مانع می شد به خلق خواندن و حتا در خانه ها نگاه داشتنی ان منع شده بود ، در حالی که روحانیان ید اخلاق با خودسران کی معنی داد کنی حقیقت های کلام کوششی اثبات نمودنی قانونی بودنی دعوا های خود را می کردند با همین طریق قریب همه پاپا را نایبی خدا در زمین قبول کردند که همه در کلیسا و در دولت صاحبی حاکمیتی عالی به شما می رفت .MBDa 24.13

  کتابی مقدس را که گمراهی و دروغ را اشکار می کن دور نموده ، شیطان به عملی گردانیدنی مقصد های خود امکان پیدا کرد پیشگویی های پیامبران شهادت می دادند که کلیسای کتالیکی در راهی تغییر دادنی مهلت ها و شریعت خواهد کوشید ،MBDa 24.14

  و حاکمیتی پاپا فورا به اجرای چنین کوشش شروع نمود ، برای ان که ایمان اوری بت پرستان را به مسیحیت تا اندازه ای سبک گرداند ، و با چیزی مراسم های پیشینه ای به بت ها سجده کنی انها را پوره گرداند به عبادتی مسیحیان اهسته اهسته سجده کنی به عکس ها و جسدی مرده های مقدس جاری کرده شد ،MBDa 24.15

  و در اخیر مثاله ای عمومی جهانی کتالیکی ها این شکل بت پرستی را قانونی گرداند در انجامی این کاری کارانه روم جرعت نموده از شریعتی خدا احکامی دوم را که سجده کنی را به دیگر خدا ها منع می کند گرفت و احکامی دهم را به دو قسم جدا نمود تا که شماره ای اول را نگاه دارد .MBDa 24.16

  روحی با بت پرستی سازش کاری برای در اینده نسبت حاکمیتی ایمانی نشان دادنی بی اعتنایی راه گشاد شیطان به واسطه ای پیش پایانی بی ایمانی کلیسا احکامی چهارم را نیز ویران نموده، کوشش کرد، شنبه قدیمه روزی مقدس و برکت داده شده ای خداوند را بر طرف نموده ..MBDa 25.1

  انرا با روزی معتبری افتاب که بت پرستان احترام و رعایت می کردند، عوض نمیاد در اول این کوشش ها با دقت نقاب پوش شده بودند در صد ساله های اول شنبه حقیقی از جانبی همه ای مسیحیانی رعایه کرده می شد. .MBDa 25.2

  با احتیاط و حیله گری پیروانی خود در زمین به مقصدش رسید یکشنبه جلی مرده شود این روز را به مناسبتی احیا مسیح روزی عید اعلان کردند و گر چند در این روز عبادت گذرانده می شد، و انرا روزی استراحت می شما ریدند به هر حال روزی شنبه چون روزی مقدس رعایه می گردید ..MBDa 25.3

  برای اماده نمودنی راه برای اجرای عمل های خود شیطان پیش از امدنی مسیح یهودیان را وارد نمود شنبه با همه طلبات های سخت احاطه کنند تا که انرا به باری گرانی برای خلق تبدیل دهد ، اکنون باشد از فهمیدم نادرستی شنبه که خود به انها اموخته بود، با نیتی بد استفاده نموده ادمان را مجبور کرد که انرا با نفرت عیدی یهودی بشمارید در ان زمانی که مسیحیان روزی یکشنبه را چون عیدی شادی و خرسندی جشن می گرفتند او انها را با مقصدی نمایش دادنی نفرت خود نسبتی یهودیان وادار ساخت که روزی شنبه به روزی روزه داری و غم و اندوه تبدیل دهند .MBDa 25.4

  در ابتدایی عصری IVMBDa 25.5

  امپراتور کانستنتین با قراری خود رعایه ای عامه وی روزی یکشنبه را در تمامی امپر یه ای روم قانونی گرداند روزی افتاب که انرا بت پرستان احترام می کردند در زمان از طرفی مسیحیان نیز عید کرده می شد سیاستی پادشاه به ان روانه شده بود که منفعت های با هم مقابلی مسیحیت و بت پرستی را متحد گرداند به این کار اورل پیشوایانی روحانی وادار کردند که به سوی شهرت و حاکمیت جدی و جهد نمود .MBDa 25.6

  درک می نمودند که یک روز را مقدس شما ریدنی هم بت پرستان و هم مسیحیان به بت پرستان برای رویکی قبول کردنی مسیحیت کمک می رساند، که در نوبتی خود به پور زور شویی قدرتی کلیسا مساعدت می کند اما گر چند وقت یکشنبه را به اندازه ای معلوم روز مقدسی شنبه حقیقی را روزی مقدسی خداوند رعایه می کردند و انرا از روی احکامی چهارم قدر می نمودندMBDa 25.7

  لیکن فریب گری با تجربه با این ارام نگرفت او قرار داد که در زیری بیرقی شیطانی خود همه دنیای مسیحی را جمع اورده حاکمیتش را به واسطه ای شریکی وفا داری خود پاپایی خود پسند که خود را نایبی مسیح اعلان کرده است جاری سازد و با کمکی بت پرستانی پوره ایمان نا اورده پریلت ها و اوسقوف های خود پسند که جهان را بیشتر دوست می داشتند او به مقصدی خود رسید هر سری چند زمان مجلسی عمومی جهانی جمع می امد که در ان سروهانیان از تمامی مملکت های مسیحی اشتراک می کردند ، قریب در هر یک مجلس معنی شنبه که خداوند انرا مقدس اعلان کرده بود پست زده می شد .MBDa 25.8

  در حالی که روزی یکشنبه هر چی بالا برداری کرده می شد و اخرلعمر به عیدی بت پرستان چون به فرایند الهی مناسبت کردن گرفتند شنبه مقدس باشد باقی مانده ای دینی یهودی اعلان کرده شد و تنهایی که انرا مقدس می شناریدند به محکوم شویی و لعنت گرفتار می شدند .MBDa 25.9

  به مسلک فرویی بزرگ میسر گردید که بر همه ای ان چیزی که خدا و معبد نام دارد بالا براید .MBDa 25.10

  شیطان جرعت نمود یگانه احکام را از شریعتی الهی که به ادمان خداوندی زنده و حق را بی خطا نشان می دهند تغییر دهند در احکامی چهارم خداوند چون افرید گاری اسمان و زمین اشکار می گردد او با همین از دیگر خدا های دروغین فرق می کند شنبه یادگاری زحمت های ایجاد کاریست و از ان شهادت می دهند .MBDa 25.11

  که روزی هفتم چون روزی ارام گیری انسان مقدس گردانده شده بود او برای ان مقرر شده است که دایما با ادمان از خداوندی حی سرچشمه ای هستی و ابکت های احترام و سجده یاد اوری کن شیطان کوشش می کند که ادمان صداقت را به خداوند ویران نموده شریعتی او را رعایه نکنند بنابر محض به این احکام که در موردی خداوند چون افریدگار سخن می گوید روانه می کند.MBDa 25.12

  در زمانی حاضره پروتستنت ها تصدیق می کنند، که احیا شویی مسیح در روزی یکشنبه این روز را به شنبه مسیحی تبدیل داد.MBDa 25.13

  ولی کتابی مقدس برای این یگان اساس نمی دهد نه مسیح نه حواریان با یگان چیز روزی یکشنبه را مقدس نگر دانند از جانبی مسیحیان عید گردیدند روزی یکشنبه از سیری گناه سر چشمه می گردد .MBDa 26.1

  که ابتدایش هنوز از زمان های حواری پولوس اشکار می گردد چی وقت و در کجا خداوند این زاده ای حاکمیتی پاپا را پسر خواند کرد؟MBDa 26.2

  با کدام دلیل های عاقلانه تغییرات های را که کلامی خداوند مقدس نگردانده است حق شماریدن ممکن است؟MBDa 26.3

  در صد ساله های IVMBDa 26.4

  حاکمیتی پاپا در جهان سخت استوار گشت مرکزی ان شهری امپراتور انتخاب شد، اوسقوفی روم باشد سروری کلیسای عمومی جهانی تعیین گردید بت پرستی جای خود را به حاکمیتی پاپا داد اژدها ها به حیوانی وحشی قوتی خود و تختی خود و قدرتی بزرگی داد . وحی ۱۳:۲MBDa 26.5

  دوره ای هزار و دو صد و شصت سالی تعقیباتی حاکمیتی پاپا که در پیشگویی های پیامبرانه ای دانیال و کتابی وحی پیشگویی شده بود اغاز یافت .MBDa 26.6

  مسیحیان باید انتخاب می کردند یا این که از عقیده های خود دست کشیده قانون ها و رسم و تمایلی پاپا ها را قبول می کردند یا این که جانی خود را در زندان در اتش یا دار می زدند و به همین طریق جان خود را از دست می دادندMBDa 26.7

  سخنانی مسیح اجرا شدند و شما را پدر و مادران و برادران و خیشاوندان و دوستان تسلیم خواهند کرد ،MBDa 26.8

  و بعضی شما را به قتل خواهند رساند، و همه از برای اسمی من به شما نفرت خواهند داشت .MBDa 26.9

  ایمان داران به تعقیبات های بی مثال گرفتار شدند، و جهان به میدانی عمومی زد و خورد تبدیل یافت در دوامی صد ساله ای دور دراز کلیسای حقیقی در بیابان ها و جای های دور دست پناه گاه می یافت پیامبر چنین می گوید زن به بیابان گریخت که در ان جا برای او از جانبی خدا مکانی محیا گردیده است تا که به او هزار و دوصد و شصت روز غذا داده شود ، وحی ۱۲:۶MBDa 26.10

  با به سری حاکمیت امدنی کلیسای روم به عصر های میانه ای تیره و تار ابتدا گذاشته شد به اندازه ای مستحکم شویی این حاکمیت تیرگی نیز تیره تر می شد .MBDa 26.11

  ادمان نه به مسیح چون اساسی حقیقی بلکه به پاپا باور می کردند به جای امید بستن به مسیح که گناه ها را می بخشید و نجفی ابدی می دهد ، ادمان به پاپا و به روحانیان و پریلیت های نگاه می کردند که او منسب داده است .MBDa 26.12

  به ادمان تعلیم می دادند که پاپا میانی خدا و ادمان میان رو است ، و هیج کس نمی تواند به خدا نزدیک شود فقط به واسطه ای او و پاپا برای انها به جای خداست بنابر این همه باید به او بی گفتگو اطاعت کنند ..MBDa 26.13

  از طلبات های او سرکشی کردن سببی اساس ناکی شده می توانست ، برای ان که گناه کاران را و جزا های سختی گرفتار کنند .MBDa 26.14

  با همین راه دقتی خلق از خداوند دور کرده شده، به ادمانی گناه کا سنگ دل و از این هم زیادتر به خودی حاکمی ظلمات که او به واسطه ای انها حمایتی خود را جاری می کرد روانه شد ه بود ، گناه با لباس های مقدس ارا داده شده بود، وقتی که کتابی مقدس به کنار گذاشته می شود ،و انسان خود را معیاری حقیقت می شمارد انگاه تنها فریبگری و فسق و فساد ممکن است منتظر باشد .MBDa 26.15

  با بالا برداری قانون ها و عرف و عادت های انسانی رسوایی و فسق و فساد اشکا گردیده اند، که همه وقت نتیجه ای فراموش شویی شریعتی خدا می باشند .MBDa 26.16

  ان روز ها برای کلیسای مسیح روز های پور اظطراب بودند، چی قدر کم ماندند بیرق بردارانی صادقی حقیقت!!MBDa 26.17

  گرسنگی در همه دور و زمان ها شاهدانی صادقی حقیقت وجود داشتند اما بعضی وقت ها چنین به نظر می رسید .MBDa 26.18

  که گمراهی و خرافات ها غلبه کردند ، و دینی حقیقی بر هم زده شده است ، در ان زمانی که انجیل از دستی ادمان گرفته شده بود ، عرف و عادت ها و رسم و ایین های دینی زیاد شدند و مردم در زیری باری گرانی طلبات ها و محدودیت ها عذاب می کشید.MBDa 27.1

  به ادمان تعلیم می دادند، که به پاپا نه تنها چون به میانه روی خود نگاه کنند، بلکه ارزشی گناه های خود را با اجرای این یا ان کار به دست بیارند زیارت کنی هاس خسته کننده و دور دراز سجده به تریت ها ساختمانی کلیسا ها محراب ها خیر کنی ختی کلان برای کلیسا این همه و بسیار چیز های دیگر از ادمان طلب کرده می شد ، تا که غصبی خداوند را پست گرداندن و حسنی توجهی اورا به دست بیارند گویا که خداوند به ادمان مانند باشد .MBDa 27.2

  که از برای چیز های پست و بیهوده به غضب امده دلی اورا با هدیه ها که به گردنی گناه کارانی توبه کننده گذاشته، می شدند نرم کردن ممکن باشد .MBDa 27.3

  صرفی نظر از بد کرداری های که حتا در میانی سرو رانی کلیسای روم رواج می یافتند، نفوذی ان زیاد و بلند می شد در اخری صد ساله ای VIIIMBDa 27.4

  پیروانی پاپا اظهار می کردند که در صد سال های اول اوسقوف های روم صاحب بودند، که اکنون انها به خود سزاوار دانسته اند برای ان که به این اظهارات نمودی اعتماد بخشی دهند فورا چاره های معین را قبول کردن لازم بود ، و پدری همه گونه دروغMBDa 27.5

  با امادگی زیاد به انها چی کار کردن را گفت روحانی دست نویس های قدیمی را تغییر می دادند قرار های تا به حال نا معلوم جمع امده های روحانیان پیدا شدند، که گویا حاکمیتی یگانه ای پاپا را از دوره های اول تصدیق میکرده باشد ، و کلیسای حقیقی را رد کردند این فریب را نیز قبول کردند .MBDa 27.6

  . بنیاد کارانی صادق و کم شمار که در اساسی حقیقت بنیاد می کردندMBDa 27.7

  به تشویش و حیرت افتادند وقتی که سری راهی انها با تعلیمات های دروغی بند شدند به مانندی بنیاد کننده ، گان دیواری ایرسلییم در زمانی نهیمیا پیامبر بعضی ها اماده بودندMBDa 27.8

  بگویند قوتی زمبر برداران سست شده است و خاک هنوز بسیار است و ما نمی توانیم دوامدار بینا کنیم .MBDa 27.9

  از مبارزه های دایمی تعقیبات ها تهمت ها بد کرداری ها و هر گونه مشکلات ها که شیطان به سری ان ها اورده کوشش می کند با هر راه به موفقیتی انها مانع ود عذاب می کشید ، بعضی از این بنیاد کارانی صادق روح افتاده شده اند برای نگاه داشتنی ارامی حیات و مال و ملک خود انها اساسی حقیقی را ترک کردند، دیگران بز عکس از دشمنانی خود اپیتیمیه _MBDa 27.10

  اجرای کار های معینی که اجرای انها از جانبی روحانیان از شخصی توبه کننده طلب کرده می شدند.MBDa 27.11

  نهراسیده بی با کانه اظهار می کردند، از انها نترسید خداوندی عظیم را به یاد اورید .MBDa 27.12

  و شمشیری حقیقت را به میان بسته کاری خود را دوام می دادند .MBDa 27.13

  در همه صد ساله ها دشمنانی خداوندی به نفرت و قوه ای تغییر نا پذیر به حقیقت حمله می کردند، و از پیروانی مسیح دایما هوشیاری و صداقت طلب کرده می شد ، سخنانی یک زمان به شاگردانی اپل خود گفته ای مسیح زمان زندگی می کند تعلق دارند اما ان چی به شما می گوشم به همه می گویم بیدار باشید. مرقوس ۱۳:۳۷MBDa 27.14

  تاریکی باز هم تکرار می شد، سجده کنی بت ها در همه جا پهن گشت در نزدی تصویر ها شمع ها را روشن می کردند به انها دعا می گفتند .MBDa 27.15

  در همه جا عرف و عادتهای بی معنی و خرافاتی پهن شدند ادمان انچنان در زیری تاثیری خرافات افتاده بودند ، که به نظر چنین می نمود که گویا عقلی سالم تماما از دست داده است، آیا چیزی دیگری را از ادمان انتظار شدن ممکن بود غیر از دعای و فسق و فساد در صورتی که خودی اهلی دین و روحانیان که مردم برای مصلحت به انها مراجعت می کردند رسوا و فسق بودند .MBDa 27.16

  کلیسا در راهی بالا شویی مغرورانه ای خود باز یک قدم به پیش نهاد وقتی که در صد ساله ای IXMBDa 28.1

  پاپا گریگاری VIIMBDa 28.2

  بی خطای کلیسای روم را اعلان نمود یکی از عقیده های پیشنهاد شده ای انها چنین صدا مس داد که موفقی کتابی مقدس کلیسا هیج گاه گمراه نشده بود، و گمراه نمی شود، اما کتابی مقدس هیج گاه چنین عقیده را جانب داری نکرده بود .MBDa 28.3

  اوسقوفی خود پرست این چنین حقوقی سرنگون کردنی پادشاهان را به خود سزاوار دانسته تصدیق می کرد، ، که هیج کس حقوقی رد کردنی قرار های قبول کردنی اورا ندارد ، و تنها خودی او باید از حقوقی بیکار کردنی قرار های دیگران استفاده برد.MBDa 28.4

  خصلتی ظالمانه ای این حامی درست کاری به طوری پوره در جنجالی او با امپراتوری گرمانیا اشکار شد، برای بی احترامی گستاخانه به ابرو و نفوذی پاپا ایین شاه از کلیسا خارج و از تخت محروم کرده شد ..MBDa 28.5

  از تنها ماندنو از تهدید های حاکمانی که وکالت نامه ای پاپا را گرفته بودند ، به هراس افتاد گینریخ درک نمود، که اورا با روم اشتی کردن لازم است، با همراهی خود او در زمستان از کوه های الپیام گذشت ، تا که با این راه اطاعت کاری خود را در نزدی پاپا اثبات کند به نزدی قصری که در ان پاپا استقامت مس کرد رسید، گینریخ بی همراهانی خود به حویلی بیرون گسیل کرده شد .MBDa 28.6

  که در خنکی قهرتونی زمستان با سری اوج و پایی برهنه با لباس های فقیرانه ملاقات با پاپا انتظار بود ، و بعد از گذشتن سه روز روزه داری و توبه کنی پاپا در اخر اورا بخشیده و اظهار کرد، که از این روز اعتبارن امپراتوری تنها با اجازه پاپا عمل می کند، مطیع گردانی پادشاهانی هوا بلند را گریگاری غالبیت را تنتنه می کرد .MBDa 28.7

  چی گونه مخالفتی حیرت انگیز میانی خود پرستی از حد زیاد این روحانی هوا بلند و فروتنی مهربانانه ای مسیح که در نزدی دری قلبی انسان راست ایستاده تصویر یافته زاری و تولا می کند ، اورا قبول کنند نا که بتواند واری شود و به شخصی گناه کار بخشایش و اسایش عطا کند مسیح به شاگردان چنین تعلیم می داد هر کی خواهد، در بینی شما نخستین باشد غلامی شما شود .متا ۲۰:۲۷MBDa 28.8

  صد ساله های بعدی شاهدانی با هم بیشتر غلط معنی داد شدنی حقیقت با تعلیمات های از روم بر می امده گردیدند هنوز پیش از بر قرار شویی حاکمیتی پاپا عقیده های فلیوسفانی بت پرست دقت را به خود جلب می نمودند ، و یه کلیسا تاثیر می رساندند .MBDa 28.9

  بسیاری ها خود را ایمان اورده می حسابی دندون به مثلی عقیده های قبلی فلیوسوفی بت پرست را پیروی می کردند، و نه تنها خود انها را می اموخت بلکه یه دیگران چون واسطه ای پهن شویی نفسی خود بر بن پرستان پشنهاد می کردند.MBDa 28.10

  با همین طریق به دینی مسیحی گمراهی های زیادی وارد شدند اساسی ترین در میانی انها این باوری به منا ناپذیری طبیعی انسان و به حیاتی با شعور انه بعد تز مرگ می باشند، در اساسی این تعلیمات روم دعای حمایت خواهان را به مقدسان و خدا شما ریدنی مریم را تصدیق کرد از این حال اینچنین بدعت در موردی عذاب های جاودانه ای گناه کارانی توبه نا کرده پیدا شد، که زود یک قسمی رمزی ایمانی کلیسای کتالیکی گردید. .MBDa 28.11

  همین طور برای قبولی دروغی دیگری بت پرستانه عقیده ای اعراف که با یاری ان روم مردمی زود باور خرافات پرست را به واهمه می انداخت زمینه اماده شده بود ، در زیری عباره ای اشرافی مکانی عذابی در نظر داشته شده ، بود که به ان جا اشخاصی به مرگی ابدی گرفتار نشده می افتیده اند و بعدی جزای مناسبی برای گناه ها پاک گردیده به اسمان راه داده می شدند .MBDa 28.12

  و روم باز به یک دروغی دیگری احتیاج داشت تا که ترس و عیب و نقصانی های پیروانی خود را استفاده برد، این تعلیمات در موردی ایندولگینتسیه بود بخشایش پوره ای گناه های گذشته حال و اینده صادر شونده و این چنین ازادی از همه گونه عذاب و جزای ها به نفراتی وعده داده می شد .MBDa 28.13

  که در جنگ های اشتراک می کند که پاپا برای وسیع گردانی قلمروی خود و یا نیست کتی اشخاصی می برد، که جراتی انکار نمودنی حاکمیتی روحانی اورا کردند به ادمان تعلیم می دادند که به کلیسا پول بسپارد انها از گناه ها ازاد می شوند و یک جایه با این می توانند جای های دوستانی مرده ای خود را که در اتشی عذاب اوری دوزخ عذاب می کشند نجات دهن بد اخلاقی و فسق و فساد نماینده کی دو رویی مسیح که جای سر گذاشتن نداشت ،غرق گردیده ثروتمند می شد .MBDa 28.14

  فرایند کتابی مقدس عایدی شامی خداوند یه میسه ای بت پرستان عوض کرده می شد .MBDa 29.1

  روحانیانی پاپا دعوای انرا می کردند، که با یاری مراسمی بی معنی و پوچ انها قادر اند نان و شرابی عادی را به جسم و خونی حقیقی مسیح تبدیل دهند ، انها با خود باوری تحقیر امیز قوه ای افرینده ای خدا افرید گاری تمام جهانیان از خود می کردند .MBDa 29.2

  از مسیحیان با تهدیدی مرگ اشکارا اعتراف نمودنی ایمانی خود را به این بدعتی دهشت اوری برای اسمان تحقیر امیز از این عمل می کردند بسیار از اشخاص از این عمل دست کشیده به اتش داده شدندMBDa 29.3

  در عصری xIIIMBDa 29.4

  یکی از دهشت ناک ترین اصلحه ای حاکمیتی پاپا ایکیویزیسیه تاسیس داده شد ، حاکمی ظلمات در این مساله با نماینده گانی حاکمیتی پاپا همکاری می کرد ، در جمع امد های مخفی انها شیطان و فرشتگان نه عیان ضرور داشته ای او اندیشه های این ادمانی گناه کار اداره می کردند .MBDa 29.5

  در ان زمانی که فرشته ای نه عیان خدا قانون های دهشت اور و تاریخی همه ای بد کرداری های مدهوشی انها را که قابلیتی ترساندن ی دلخواه شخصی میرنده را داشتند ثبت می کرد ..MBDa 29.6

  بابلی بزرگ از خونی مقدسان مست شدند ، جسم های بد نام شده ای ملیون ها عذاب دیده گان را برای قصاص سیستانی از این حاکمیتی مسلک فروشی به درگاهی خدا دعا می کردند .MBDa 29.7

  حاکمیتی پاپا حاکمی مستبیدی عمومی جهانی گردید امپراتور ها و پادشاهان به فرمان های پاپایی روم اطاعت می کردند به نظر چنین می نمود که قسمتی زمینی و ابدی هر یک نفر در دستی اوست در دوامی صد سال های زیاد همه بی خورد ترین اعتراض به تعلیمات های روم اطاعت می کردند و رسم و مراسم ها و جشن های ان با کدام احترام به جا اورده می شدند ، اهلی دینی روم از احترامی عمومی استفاده می برد .MBDa 29.8

  خیر کنی های سخاوت مندانه چون سیلاب به خزینه ای ان وارد می شدند از ان زمان کلیسای روم دیگر هیج گاه به چنین واسطه ای بزرگ و قدرت نرسیده است .MBDa 29.9

  ولی درخششی نصف روزه ای حاکمیتی پاپا برای جهان تاریکی نیمه شب بود کتابی مقدس نه فقط به خلق بلکی به روحانیان نیز تقریبا نا شناس بود .MBDa 29.10

  به مانندی فریسیان زمانی قدیم پیشوایان کلیسای کتالیکی از نوری نفرت داشتند .MBDa 29.11

  که گناه های شان را اشکار می کردند شریعتی خدا را چون معیاری پارسایی یک طرف گذاشته انها حاکمیتی بیکران را به دست اوردند، و در فسق و فساد خود بازداشته شونده بودند .MBDa 29.12

  در همه جا فریب پول پرستی و بد اخلاقی رونق می یافتند ، ادمان از هیج گونه جنایت نمی ترسیدند اگر ان ثروت و موقعی بلند را در جمعیت وعده می دادند.MBDa 29.13

  قصر های پاپا ها و پرلیت ها به مکانی فسق و فساد تبدیل داده شده بودند .MBDa 29.14

  بعضی از اوسقوفانی اساسی در چنین جنایت های گوش نا شنیده وادار بودند که حاکمیتی دنیوی کوشش می نمودند، این عمل داران را از منسبه های شان چون ظالمانی بد کرداری برطرف نماید که انها را دیگر تحمل کردن ممکن نبود در دوامی صد ساله ها اروپا در ساحه ای علم مدنیت و صنعت به هیج پیشرفت موفق نشد ، مسیحیت از فلجی اخلاقی و عقلانی علت داشت .MBDa 29.15

  حالتی جهانی که در زیری حاکمیتی روم قرار داشت ، با خود نتیجه ای دهشت اور و حیرت انگیز سخنانی پیامبر هوشیار نشان می داد .MBDa 29.16

  قومی من از کمی دانش نابود شدند از بس کی تو از دانش نفرت کردی من نیز از تو نفرت کردم و از بس کی تو شریعتی خدای خود را فراموش خواهم کرد ، نه راستی هست و نه مرحمت و این شناختی خدا بر این زمین قسم خوردن و قسم را شکست و قتل و دزدی کردن بسیار پهن شده است، و جریانی خون با جریانی خون می پیوندد .MBDa 29.17

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents