Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی دوم—تعقیبات در صد ساله ای اول

  وقتی که عیسای مسیح به شاگردانش قیمتی ایرسلییم و واقعه های علاهیده ای به باری دوم امدنی خود مرتبط را اشکار کرد او اینچنین ان سنجش های را پیشگویی نمود که قومی خداوند باید بعد به اسمان صعود کردنی او تا باز گشتی پور شرف به زمین از سر گذراند از بلندی کوهی زیتون نجات دهنده ای طوفان های را می دید که اماده بودند ، با تمامی قوه به مقابلی کلیسای شاگردانی او با شدت سر زنند نگاهی او را که به قدری عصر ها وارد گشت تند باد ها و دهشت اوری عیان گشتند ، که باید بر سری شاگردانی او در صد ساله های اینده جهالت و تعقیبات فرو می ریختند .MBDa 17.2

  تاریخی اولین کلیسای حواریان شهادت می دهد سخنانی نجات دهنده ای اجرا شدند ، تا در سیمای پیروانی مسیح به مقابلی او مبارزه کنند ، بت پرستان فهمیدند که اگر انجیل غالب اید انگاه معبد ها و قربان گاه های بت ها ویران می شوند .MBDa 17.3

  بنا بر این انها صفحه ای خود را مستحکم نموده، به مسیحیان جنگ اعلان کردند اتشی تعقیبات در گرفت مسیحیان را از مال و ملکشان محروم کردند، و از خانه های شان را ضبط کردند، انها برای گرانی عذاب ها را برداشتند ، حقارت ها و شلاق ها همچنین زنجیر ها و زندان را از سر گذراندند . ایبریان ۱۰:۳۲MBDa 17.4

  شماره ای زیادی انها با خونی خود از ایمان شهادت دادند اشراف زاده گان و غلامان ثروتمندان و فقیران عالمان و بیسوادان را بی رحمانه به قتل می رساندند.MBDa 17.5

  این تعقیبات ها که هنوز در دوره ای نیران، تخمینا از زمانی مرگی پور مشقتی پولوس اغاز یافته بودند با شدتی کم و بیش صد سالهای دور و دراز دوام کردند.MBDa 17.6

  مسیحیان را در همه جنایت های سخت تهمت می کردند انها را گناه کارانی چنین بد بختی ها چون گرسنگی، بیماری ها و زلزله ها می شماریدند ، وقتی که انها مایه نفرت و شبه ای عموم گشتند خبرچیان اماده بودند .MBDa 17.7

  که بر عوضی پول این بی گناهان را بفروشد، انها را چون عصیان کرانی ضدی دولت، چون دشمنانی دین و زخمی جمعیت گناه کار می کردند ، بسیاری ها را چون خوراک به نزدی حیوان های وحشی می انداختند ، قسمی زیادی را در اتش سوزاندند بعضی ها را به صلیب کشیدند ، دیگران را در پستی حیوان ها دوخته برای پاره پاره کردن حیوان های درنده می انداختند .MBDa 17.8

  قتلی مسیحیان اکثر وقت در عید ها خوشگذرانی اساسی به شمار می رفت .MBDa 17.9

  علاقه مندان زیادی جمع می شدند، تا که از تماشای این صحنه ها لذت برند و عذاب های پیش از مرگ و جان کندنی مسیحیان را با خنده و قرصک ها پیشواز مگرفتند.MBDa 17.10

  پیروانی مسیح در هر کجای که پنهان می شد در همه جا انها را چون حیوان های وحشی هنگامی شکار تعقیب می کردند، انها مجبور بودند ، برای خود در بیابان ها و جا های دور دست پناه گاه جویند به احتیاجات صبر نمایند.MBDa 17.11

  تنهایی که جهان لایقشان نبود ، در بیابان ها و کوه ها در مغاره ها و دره های زمین اواره شده می گشتند برای هزار ها ایماندار داران گذر گاه خدمت کردند در اطرافیان روم در زیری تپه ها گذر گاهی زیر زمینی دراز وجود داشت، .MBDa 17.12

  پیچ در پیگیر مرکب شان از دیوار های شهرMBDa 18.1

  که چندین کیلومتر طول می کشید.MBDa 18.2

  در این گذرگاهی زیر زمینی پیروانی مسیح نزدیکانی خود را به خاک میسپارند، و وقتی که انها را در عملی احتمالی می دانیستند و از حمایه ای قانون بیرون اعلان می کردند انها برای خود در همین جا پناه گاهی می یافتند ، وقتی که تقدیم کننده ای حیات انهای را احیا می کند که تلاشی قهرمانی ایمانی نیک را کردند، ان گاه از این غار های تاریخ بسیار عذاب کشیده گان برای نامی مسیح جان داده بیرون می ایند .MBDa 18.3

  هنگامی روخ دادنی همه گونه تعقیبات های وحشیانه این شاهدانی مسیح ایمانی خود را بی داغ نگاه داشتند ،از همه گونه سرایت ها و خدا نور های افتابی محروم گردیده برای خود در گذرگاهی تاریک اما زمینی خیر خواه خانه پیدا نموده، انها کدام صدای شکایت نبر اوردند با سخنانی امید بخش ایمانداری و صبر و طاقت به یکدیگر برای مردانه وار از سر گذراندنی محرومیت های زمینی انها را به از دست دادنی ایمان به مسیح مجبور ساخته نتوانستند ، سنجش ها و تعقیبات ها برای انها تنها راهی بودند که با انها به اسایشی دل ها و مکافات نزدیک می شدند.MBDa 18.4

  با مانندی پیامبرانی خدا در ایامی قدیم، بسیاری ها از شکنجه نابود شدن و ازادی را قبول نکردند، تا که به احیای بهتری نایل گردد. ابریان ۱۱:۳۵MBDa 18.5

  تنها سخنانی خداوند را دایما در خاطر نگاه می داشتند خوشا شما، وقتی که شما را به خاطری من دشنام دهند و تعقیب نمایند و بر ناحق هر قسم تحمت کند شاد و خوشحال باشید، چونکی مکافاتی شما در اسمان بزرگ است زیرا که پیامبرانی پیش از شما ، شما را نیز تعقیب می کردند . متا ۵:۱۱, ۱۲MBDa 18.6

  انها از ان خوشحال بودند که برای حقیقت سزاواری عذاب و مشقت گردیدند و از میانی گل خانه‌ای که انها را می سوزاندند سرود های ستایش و شادی صدا می دادند با ایمان به اسمان نظر انداخته مسیح و فرشته های اورا می دیدند ، که با هم دردی و تحسینی بزرگترین متانتی قوی انها را نظارت می کردند انها صدای خداوند را که از تختی او به گوش می رسید ، می شنیدند، تا دمی مرگ وفا دار باش، و تاجی حیات را به تو خواهم داد . وحی ۲:۱۰MBDa 18.7

  همه ای کوشش های شیطان برای با راهی خور اوری نیست کردنی کلیسای خداوند بیهوده بودند، مبارزه ای بزرگی که شاگردانی عیسای مسیح در ان جانی خود را از دست داد ان زمانی هم قطع نگردید، که این بیرق بردارانی وفادار در موقعی خود به حلاکت رسیدند مغلوبیت انها در اصل غلبه بود.MBDa 18.8

  فرستادگانی خود را به قتل رساندند ولی کاری او استوارانه پیش می رفت انجیل پهن شدن گرفت و شماری زیادی ادمان خبری خوش را قبول کردند ان به جای های وارد گشت که حتا برای عقابی رومی دست نارس بود.MBDa 18.9

  یک مسیحی به حاکمانی بت پرست که تعقیبات های نوبتی را به مسیحیان اغاز کرده بودند ، جواب داده چنین گفت شما می توانید ، مارا به قتل رسانید ، عذاب دهید لعنت بفرستید .MBDa 18.10

  بی عدالتی شما اثباتی بی گناهی ماست حتا بی رحمی سخت ترین تان به شما کمک رسانده نمی تواند ، تعقیباتی مسیحیان بر خلافی انتظار ها در قلبی ادمان خواهشی قبول کردنی مسیح را مستحکم گردان هر چی بیشتر شما مارا نابود کنید، ما باز هم زیادتر می شویم ، خونی مسیحیان تخمی است .MBDa 18.11

  هزار ها مسیحیانی را در زندان محکم و از حیات محروم کردند، اما به جای انها دیگران بر می خاستند و انهای مه برای ایمان از مرگی پور مشقت جان دادند به نجات دهنده ای خود نزدیک شدند و او انها را غالب شمارید ،انها تلاشی قرمانی نیک را کردند تاجی عدالت منتظر است مشقت های از سر گذرانده ای مسیحیان انها را باز هم متحد گرداند و فدیه گذار به انها باز هم نزدیک تر می شد حیات و سخنانی پیش از مرگی انها به پهن شویی حقیقت مساعدت می کردند ، و حتا در قرار های شیطان از ان جای که از همه کمتر موفقیت را انتظار شدن ممکن بود پیروانی حاکمی ظلمات علاقه را به سلطنتی بدی او قطع نموده در زیری برقی مسیح و کلیسای او صف می اراستند .MBDa 18.12

  و ان گاه شیطان کوششی حکمرانی خداوند مقابلیت نشان داد را نموده قرار داد ، که برقی خود را در کلیسای مسیحی بر ابراز اگر به او موثر گردد که پیروانی مسیح را فریب دهد و انها را به اجرای کار های نا خوشایند در نزدیکی خدا مجبور نماید انگاه انها از قوه و حمایه ای او محروم گردید ، تعمه ای او می گردد.MBDa 19.1

  همین طور فریب گری با تجربه کوشش نمود که در ان جای که با زوری قوه به چیزی موفق نگشته است ، با مکاری و حیله گری به موفقیت نایل گردد تعقیبات ها قطع گردیده اند و به جای انها وسوسه های خطر ناک و دل فریبی نیک و احوالی زمینی و عزت و احترامی دنیوی پیدا شدند بت پرستان یک قطار عقیده های مسیحی را قبول کردند.MBDa 19.2

  و در برابری این بسیار حقیقت های مهم را رد نمودند عیسی را مسیح شماریدند ، و به مرگ و احیا شویی او ایمان داشتن را اظهار نمودن در برابری این گناهی خود را احساس نمی کردند و هیجان گونه حاجت را به توبه کنی و دیگر گون شویی کلی باطنی حس نمی کردند در بعضی چیز ها نیز گذشت کردن را پیشنهاد نمودند، تا کن در اساسی ایمانی مسیحی با انها همراه شوند .MBDa 19.3

  اکنون کلیسا در وضعیتی خطرناک قرار داشت زندان جزا اتش از شمشیر این همه در مقایسه با این سنجش برمت به حساب می رفتند بعضی مسیحیان در عقیده های خود استوار مانده اظهار داشتند، که به هیج گونه سازش کاری نمی شوند .MBDa 19.4

  دیگران اماده بودند گذشت کنند و یا این که بعضی احکام های دین را تغییر دهن و با همین واسطه با کسانی همراه شون که مسیحیت را فقط قسما قبول کردند تخمین کرده می شد که چنین گذشت کنی ها می تواند سببی کامل ایمان ایرانی بت پرستان کردند .MBDa 19.5

  این زمان و غم و اندوهی بی پایان بود برای پیروانی صادق مسیح در زیری نقابی مسیحیت دروغی شیطان به کلیسا وارد گشت تا که ایمان را پلید و عقل های مسیحیان را از کلامی حق دور سازد.MBDa 19.6

  در اخر قسمی زیادی مسیحیان با شرط های پیشنهاد شده راضی شدند ، و بیرق خود را پایین فراورده با با پرستان اتفاق کردند کردند که بت پرستان خود را مسیحی حقیقی اعلان کرده باشند هم ولی مثلی قبلا عرف و عادت های خود را نگاه می داشتند .MBDa 19.7

  تنها با ان فرقیتی که اشیا های سجده میکردگی را با رسم های عیسی مادری او و دیگر مقدسات عوض نمودند .MBDa 19.8

  خمیر ترشی دیلی جا کننده ای بت پرستان به کلیسا وارد شده کار های حلاکت اوری خود را انجام می دادند تعلیمات های دروغی عرف و عاداتی خرافاتی و مراسم و ایین ها بی اساس یک قسمی دینی مسیحی گشتند وقتی که پیروانی مسیحی بت پرستان را در کلیسا قبول کردند ، دین مسیحی پلید گشت و قوه و پا می خود را از دست داد لیکن چنین مسیحیان نیز بودند که اجازت ندادند تا که تنها را به گمراهی ببرند انها مثلی پیشینه به مولفی حقیقت صادق بودند ، و فقط به خدای یگانه سجده می کردند .MBDa 19.9

  پیروانی دینی مسیح دایم به دو گروه تقسیم می شدند یک گروهی ایمان داران از تختی دل زندگی نجات دهنده ، را اموخته و نمونه ای بزرگ موافقت جسته صمیمانه کوششی اصلاح نمودنی نقصان های خود را می کردند ، گروهی دیگر کوشش نمی کردند حقیقت های روشن و حیاتا مهمی را ببیند ، که گمراهی انها را اشکار می ساختند حتا در دوره های بهترینی خود کلیسا فقط از ادمانی صمیمی پاک و خدا ترس عبارت نبود نجات دهنده ای ما تعلیم می داد که ادمانی که می بیند و گناه می کند را لازم نیست که به کلیسا قبول کنید ، در برابری این این او ادمانی نامکمل را به خود نزدیک می کرد با تعلیمات و نمونه ای شخصی خود به انها امکان می داد، که اشتباهاتی خود را بیبیند، و اصلا ح نماید، در میانی دوازده شاگرد یکتایی خایین بود یهودا را صرفی نظر از نفسانی هایش به دایره ای شاگردان قبول کردند ..MBDa 19.10

  در جمعیتی شاگردان با مسیح و تعلیماتی او نزدیک شناس شده یهودا می توانست بداند ، که خصلتی مسیحی باید چی گونه باشد و با همین طریق خطا گاهی خود را بیبیند توبه کند و با یاری فیضی الهی جانی خود را با اطاعت به حقیقت پاک گرداند ، ولی یهودا در نور زندگی نمی کرد ، که با این قدر مهربانی به او داده می شد.MBDa 19.11

  از گناه های خود چشم پوشیده او اختیارن خود را به حکمی وسوسه ای شیطان سپارید خصلت های بدی او برتری پیدا کردند او اجازت داد تا که قوه های ظلمات بر قلبش حکمرانی کنند وقتی که اشتباهات شان را اشکار می کردند او به غضب می امد و اهسته اهسته برای اجرای جنایتی پور دهشت خیانت به مسیح پایین رفتن می گرفت با همه ای کسانی که گناه را در زیری نقابی پرهیز گاری نوازش می کند اشخاصی که اشکار کننده گانی خود را که ارامیMBDa 19.12

  وقتی که فلاکت ها خانه ها را ویران می کند، وقتی که ارزوی موفقیت ها بر باد می رود وقتی که عزیزان بیمار می شوند و مرگ ادمانی به قلب نزدیکی ما را به کامی خود می کشند تنها امید می تواند برای به پیش قدم نهادن به ما قوه بخشد امید به ان که فردا نظر به امروز بهتر می شود، امید به ان که همه چیز در زندگی درست و از امروزه دیده بهتر می گردد.MBDa 20.1

  کتابی مبارزه ای بزرگ تاریخی امید است صرفی نظر از ان که این کتاب در اصلوب و کانتکستی تاریخی اخری عصری نوزده ابتدای عصری بیست نوشته شده است، موضوعی ان به وضعیتی کار ها در اولی عصری بیست و یک موافقت می کند این تاریخی خدایی است که اصلی او محبت است، خدای که نقشه ای نجات را هنوز پیش از افرینیشی انسانیت پیش بینی نموده انسانیت را حمایه کردن و نجات دادن می خواهد، وقتی که عزاب و مرگ پیدا شدند خدا ویران شویی زمین را نظارت نموده بی فعالیتی نشان نمی داد او به عملی نمودنی نقشه ای نجات، نقشه ای شروع کرد، که به هر یک ادم دخل دارد و تا کنون عمل می کند.MBDa 20.2

  در تاریخی بشریت ادمانی زیادی بودند که دعوای مقدس را می کردند ، امید و اسایشتگی بار ها از جانبی نفراتی پایمال گردیده اند که از نامی خدا و به خاطری اسمی خدا عمل نمودنی خود را اثبات می کردند، جهان امروز نیز پور از درکی نا درستی خصلتی خدا و شبهه ها به دلیلی موجودیتی اوست.MBDa 20.3

  ولی در هر صورت محبتی خدا نسبتی انسان حفظ نگشت نا وابسته از ان که در موردی او چی می گویند ، و چی گونه تعلیمات ها را پهن در کلامی او ثبت یافته است و ان به هر نفری آشکار می گردد که انرا از صمیمی قلب جویا می شود.MBDa 20.4

  اما چنان که میانی حاکمی نور و ظلمات هیج چیز عمومی نیست، انگاه عمومیت میانی پیروانی انها نیز بوده نمی تواند وقتی که مسیحیان برای با بت پرستانی پوره ایمان ناورده متحد گردیدند راضی شدند، انها با راهی قدم گذاشتند ، که از حقیقیت بیشتر دور می برد.MBDa 20.5

  شیطان تنانه می کرد وقتی می دید که به گمراهی انداختن چنین شماری زیادی پیروانی مسیح به او نیاسر گشته است اهسته اهسته او از بالای انها حکمی بیشتر به دست اورده ، و انها را وادار نمود، تا که اشخاصی را تعقیب کنند که به مثلی قبل به خداوند صادق ماندند به مقابلی ایمانی حقیقی مسیحی چگونه مبارزه کردن را از همه بهتر انهایی می دانستند که یک زمان حامی ان بودند، و این مسیحیانی که ترکی ایمان کرده بودن با بت پرستانی پوره ایمان ناورده متحد گردید به مقابلی مضمون و معنی از همه اساسی تعلیماتی عیسای مسیح مبارزه می بردند.MBDa 20.6

  این مقابلیتی سخت را از جانبی اشخاصی به میان اورد که کوشش می کردند ، به خداوند صادق بماند و به فریب و پلیدی ها به کلیسا در لباسی مقدس وارد گشتند داده نشوند کتابی مقدس اهمیتی خود را چون معیاری ایمانداری گم کرده تعلیمات را در موردی ازادی دین دعوت نمودند جانبدارانه انرا چشمی دیدن نداشتند ، و از همه جای پیش می کردند .MBDa 20.7

  بعدی مبارزه ای سخت و دراز شماره ای نه چندان زیادی مسیحیانی صادق قرار دادند، نا همه گونه علاقه را با کلیسای مرتد قطع کنند چون که این کلیسا خواهشی از بت پرستی از بت پرستی و گمراهی را نداشتند، انها درک نی کردند که اگر یه کلامی خدا صادق و اطاعت کار بودن را خواهان باشند ، پس باید جدا شوند، انها دیگر نمی توانستند با ان چیز راضی شوند که این بدعت های حلاکت اور قلب های انها را زیری خطر می گذارند، و تهدیدی نیست کردنی ایمانی حقیقی فرزندانی انها و نسل های اینده را می کنند، برای نگاه داشتنی ارامی و یگانگی انها به همه گونه گشت های که به پرنده های اساسی انها در خدمتی خدا مخالفت نمی کردند اماده بودند، زیرا درک می کردند که ارامی با قیمتی بلندی به دست می اید اگر از بحری ان پرنده های حقیقت را قربان کردن لازم بیاید اگر یگانگی را تنها با قیمتی از حقیقت و عدالت دست کشیدن نگاه داشتن ممکن باشد پس بهترش بگذار جدای و حتا مبارزه به میان بیاید ، چنین بود موقعی مسیحیانی به خداوند صادقMBDa 20.8

  تا کدام اندازه هم برای کلیسا و هم برای جهان بهتر می برد ، اگر امروز در قلب های فرزندانی خداوند ان پرسپولیس های از نو احیا می شوند که این ادمانی جسور ره نامی خود کرده بودند در حقیقت مناسبتی سرد نسبت به تعلیمات های که ستون های ایمانی مسیحیت اند به انتظار می اورد اندیشه ای مشهور می گردد که در نهایتی کار این پرنده ها اهمیتی حیاتا مهم ندارد چنین اهمیتی نادرست به پیروانی شیطان نیرو و استواری باز هم مستحکم تر می بخشد که در نتیجه ای ان تعلیماتی دروغی و گمراهی مرگ اور که به مقابلش در عصر های گذشته فرزندانی صادقی خدا مبارزه کرده بعضا جانی خود را قربان کردند ،امروز ها خیر خانه از جانبی اشخاصی قبول کرده می شود که خود را پیروانی مسیح می شمارند .MBDa 20.9

  اولین مسیحیان در حقیقت قومی عادی نبودند، رفتاری بی عیب ایمانی مستحکم انها برای گناه کاران سرزنش دایمی بودند و ارامی انها را ویران می کردند انها که کم شماری و فقیر بودند یگان عنوانی افتخاری نداشتند .MBDa 21.1

  با وجودی این با همتی عالی حیات خود و بزرگی تعلیمات شان گناه کاران را به واهمه می انداختند برای همین گناه کاران از انها نفرت داشتن به مانندی انی که قابل از هابل نفرت داشت، کوششی از تاثیری نگاه دارنده ای روحی خداوند ازاد شدن را کرده قومی خداوند را به همان سببی که قابل و هابل را کشته بود به مرگ می دانند ، یهودیان با همان سبب نجات دهنده را اینکار و در صلیب میخکوب کردند پاکی و مقدسی او سر زنشی دایمی بودند به خود پرستی و رسوایی انها از زمانی مسیح تا به روز گاری ما شاگردانی صادقی عیسی نفرت و مقابلیتی نفراتی را بر می انگیزه که گناه را دوست می دارند و انرا پرستش می کنند.MBDa 21.2

  برای چی در چنین موردی انجیل را مژده ای صلح و اسایشتگی می ماند؟MBDa 21.3

  وقتی که ایشعیا در موردی تولدی مسیح پیشگویی کرده بود او به عنوانی میری اسایشتگی را داد وقتی که فرشتگان به چوپان ها خبری تولدی مسیح را رساندن .MBDa 21.4

  انها در واحید های بیت الحم زمزمه می کردند خدا را جلال در ارشی اعلا و اسایشتگی بر زمین و سخنی توجه در میانی مردن بود . لوقا۲:۱۴MBDa 21.5

  در نگاهی اول به نظر چنین می اید که میانی این پیشگویی ها ی پیامبرانه و سخنانی مسیح نه امدم که اسایش بیارم بلکه شمشیر متا ۱۰:۳۴MBDa 21.6

  مخالفت وجود دارد لیکن اگر خوبتر بی اندیشیم هر دو بیانات ها هم میانی همدیگر خیلی خوب موافقت می کنند انجیل مژده ای اسایشتگی است، اگر عقیده های مسیحی قبول و در حیات تطبیق کرده شوند، انها به تمامی زمین صلح یگانگی و خوشبختی می اورد دینی مسیح قبول کننده گانی تعلیماتی اورا با رشته های برادری متحد می گرداند وظیفه ای مسیح از ان عبارت بود که ادمان را با خدا و با یکدیگر اشتی می دهد .MBDa 21.7

  اما دنیا به طوری پوره در زیری حکمی شیطان دشمنانی بدترینی مسیح قرار دارد ، در انجیل ادمان چنین پرنسیپ ها را اشکار می سازند که با خداهش و عادت های انها سخت مخالفت می کنند و انها از این تعلیمات به غضب می ایند انها پاکی کلامی خدا را که گناه های شان را اشکار می سازند و محکوم می کند ، بد می بیند اشخاصی را که به طلبات های مقدس و عادلانه ای ان نشان می دهند تعقیب می کنند، و به قتل می رسانند ، محض از برای ان که حقیقت های عالی کلامی خدا نفرت و دشمنی را به میان می اورند انجیل را با شمشیر برابر می کند .MBDa 21.8

  عمل های خداوندی پیشبینی پور اسرار که به ان راه می دهد ، تا پارسایان از دستی گناه کاران اذیت بکشند در اکثریت موردی ها نفراتی در ایمان استوار نبوده با اضطراب و حیرانی می اورند و حتا بعضی ها اماده اند از ایمان به خدا دست بکشند وقتی می بیند، که او به ان چیز راه می دهد ، که ادمانی بد خصلت خوب زندگی می کند در حالی که پارسایان و همت داران از ظلمی ظالمان عذاب می کشند .MBDa 21.9

  چی طور ممکن است سوال می کند انها که خداوند مهربان و صاحبی قدرت بی عدالتی و ظلم و ستم روا می دارد؟MBDa 21.10

  این سوال نباید دقتی ما را جلب کند .MBDa 21.11

  خداوند به قدری کافی به ما دلیل های محبتی خود را داده است و لازم نیست که ما به نیکی او فقط از برای ان شبهه کنیم که قابلیتی درک نمودنی عمل های پیش بینی را نداریم مگر نجات دهنده ، شبه های شاگردانی خود را که در روز های تاریک تعقیبات بر انها غالب می ایند پیشبینی کرده نگفته بود که کلامی را که به شما گفتم در خاطر نگاه دارید غلام بزرگتر از پادشاهی خود نیست .MBDa 21.12

  اگر مرا تعقیب کردند، شما را نیز تعقیب خواهند کرد .MBDa 21.13

  عیسای مسیح نظر به همه ای پیروانش که از بی رحمی ادمانی خدا بی خبر عذابی می کشند.MBDa 21.14

  عذابی بیشتر را از برای ما سر گذراند نفراتی که برای از سر گذراندنی عذاب و مشقت و حتا مرگی پور عذاب دعوت شدند تنها به مسیحی عزیزی خود پیروی می کند . خداوند در اجرای وعده تاخیری نمی نماید .دو پتروس ۳:۹MBDa 22.1

  او هیج گاه فرزندانی خود را فراموش نمی کند و تنها نمی گذارد ، اما او به گناه کاران امکان می دهد ، که چهره ای اصلی خود را نشان می دهد تا که هیج کسی از ادمانی خواهشی اجرای اداره ای خدا را داشته نسبتی مقصد های انها در فریب نماند .MBDa 22.2

  اکثر وقت پارسایان به عذاب و سنجش ها گرفتار می شوند تا که پاک گردند تا که دیگران به حقیقی بودنی ایمان و پرهیزگاری انها برای ان که با حیاتی پارسایان و با منطقی خود بی ایمان ها را محکوم کند .MBDa 22.3

  خداوند راه می دهن که تا گناه کاران کامیاب گردند، و به او مناسبتی دشمنی نشان دهند لیکن وقتی که انها کاسه ای بد کرداری خودرا لبریز می کنند همه می توانند عدالت پروری و مهربانی اورا در پوره نیست کردنی انها بیبیند .MBDa 22.4

  روزی قضایی او نزدیک می شود، وقتی که همه ای انهایی که شریعتی اورا ویران کردند، و بر قومی او ظلم نمودند .MBDa 22.5

  جزای عادلان را برای عمل های خود می گیرند وقتی که هر یک بی رحمی و بی عدالتی به فرزندانی خداوند انچنان جزا داده می شود، که گویا ان به خودی مسیح رسانده شده باشد .MBDa 22.6

  مساله ای باز هم مهم وجود دارد که کلیسای زمانی مت باید به ان دقت دهد ، حواری پولوس می گوید همه ای انهای که می خواهد پرهیزگارانه در عیسای مسیح زندگی کنند به تعقیبات دچار خواهد شد .MBDa 22.7

  برای چی این تعقیبات ها قطع شده بود؟MBDa 22.8

  سببش این است کلیسا به معیار های این جهان انچنان مطابق شده است ، که دیگر به هیج گونه مقابلیت ها دچار نمی شوند دین داری زمانی ما پاکی و مقدسی زل که ایمانی مسیحی را در زمانی مسیح و شاگردانی او فرقیتی می بخشد از دست داده است .MBDa 22.9

  در زمانی ما ایمانی مسیحی در جهان تنها به ان سبب این قدر شهرت دارد که حقیقت های بزرگی کلامی خداوند را قدر نمی کنند برای ان که در کلیسا پرهیز گاری عملی حیاتی کم وا می خورد برای ان که ان جا روحی سازش کاری با گناه حکمران است اگر در کلیسا ی مسیحی ایمان و نیروی مسیحیانی اولین احیا می شد انگاه روحی تعقیبات نیز زنده می شد اتشی تعقیبات ان زمان با قوه ای جدید اینکه می زد.MBDa 22.10

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents