Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Todistusa Arteita 1 OSA

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luku 110—Yksinkertainen vaatetus

  Vuorisaarnassaan Kristus varoittaa seuraajiaan kiintymästä maallisiin. Hänen sanansa siitä ovat selvät: »Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?» »Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. » Matt. 6:24, 25, 28, 29.TA 569.1

  Nämä sanat ovat merkityksellisiä. Ne olivat paikallaan Kristuksen päivinä, ja ne ovat varteenotettavia myös meidän päivinämme. Tässä Jeesus esittää kedon kukkien luonnollisen kauneuden vastakohtana vaatetuksen teennäiseen kaunistukseen. Hän sanoo, ettei edes Salomon loisto ollut verrattavissa ainoaankaan luonnollisessa suloudessaan olevaan kukkaseen. Siinä on opetus kaikille, jotka haluavat tietää Jumalan tahdon ja tehdä sen. Jeesus on pannut merkille, miten paljon ihmiset ovat kiin-nittäneet huomiota vaatteisiin, minkä vuoksi Hän on käskemällä varoittanut meitä ajattelemasta niitä liikaa. On tärkeätä, että me tarkoin otamme vaarin Hänen sanoistaan. Salomo oli antautunut niin kokonaan ulkonaisen loiston valtaan, ettei hän kyennyt ylentämään sitä jatkuvaan yhteyteen viisauden Jumalan kanssa. Hän syrjäytti täydellisyyden ja luonteen kauneuden yrittäessään hankkia ulkonaista kaunistusta. Hän myi maineensa ja luonteensa eheyden koettaessaan kirkastaa itseään maailmalle, ja lopulta hänestä tuli yksinvaltias, joka ylläpiti ylellisyyttään verottamalla kansaa raskaasti. Ensin hänen sydämensä turmeltui, sitten hän luopui Jumalasta, ja lopulta hänestä tuli epäjumalain palvelija.TA 569.2

  Kun näemme sisartemme luopuvan vaatetuksen yksinkertaisuudesta ja kiintyvän maailman muoteihin, niin tunnemme tuskaa. Kulkemalla siihen suuntaan he irroittavat itsensä Jumalasta ja laiminlyövät sisäisen kaunistuksen. Heidän ei tule katsoa oikeaksi käyttää Jumalalta saamaansa aikaa vaatetuksensa tarpeettomaan koristelemiseen. Miten paljon paremmin se voidaankaan käyttää tutkistelemalla Raamattua ja hankkimalla siten perusteellinen tuntemus profetioista ja Kristuksen käytän-nöllisistä opetuksista...TA 570.1

  Jumala olisi mielistynyt sisariimme, jos he pukeutuisivat miellyttävään, yksinkertaiseen asuun ja antautuisivat vakavasti Herran työhön. Heiltä ei puutu kykyjä, vaan jos he käyttäisivät oikealla tavalla omistamansa talentit, se lisäisi heidän hyödyllisyyttään huomattavasti. Jos he hyödyttömään työhön kuluttamansa ajan käyttäisivät Jumalan sanan tutkisteluun ja sen selittämiseen toisille, heidän oma mielensä rikastuisi totuuden aarteista, ja he vahvistuisivat ja jalostuisivat niistä ponnistuksista, joita he tekevät käsittääkseen uskomme perusteet. Jos sisaremme olisivat tunnontarkkoja Raamatun kristittyjä koettaen käyttää hyväkseen jokaista tilaisuutta toisten valaisemiseksi, saisimme nähdä satojen sielujen vastaanottavan totuu-den yksinomaan heidän uhrautuvien ponnistustensa avulla. Sisaret, tuletteko sinä päivänä, kun kaikkien tilit päätetään, iloiten muistelemaan mennyttä elämäänne, vai tuletteko kokemaan, että olitte keskittyneet ulkonaisen kaunistuksen etsimiseen samalla kun olitte melkein kokonaan laiminlyöneet sielunne sisäisen kauneuden.TA 570.2

  Eikö sisarillamme ole kylliksi palavuutta ja moraalista rohkeutta asettua Raamatun tasolle ilman puolusteluja? Apostoli on tästä asiasta antanut mitä selvimmät ohjeet: »Minä tahdon siis... että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itsensä kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkäävik- si.» 1 Tim. 2:8—10. Tässä Herra apostolinsa välityksellä nimenomaan puhuu kullalla kaunistelemista vastaan. Tarkatkoot kokeneet, etteivät he esikuvallaan johda toisia harhaan tässä kohden. Sormessasi oleva sormus saattaa olla hyvin yksinkertainen, mutta se on hyödytön, ja sen pitäminen vaikuttaa toisiin kielteisesti.TA 570.3

  Varsinkin saarnaajiemme vaimojen tulee tarkoin seurata Raamatun yksinkertaisia opetuksia vaatetuksessaan. Monista nämä määräykset ovat liian vanhanaikaisia varteen otettaviksi, mutta Hän, joka antoi ne opetuslapsilleen, käsitti mitä vaaroja tänä aikana piilee rakkaudessa vaatteisiin, ja sen vuoksi Hän on lähettänyt meille varoituksen siitä. Aiommeko ottaa varteen tätä varoitusta ollaksemme viisaita? Vaatetuksen ylellisyys lisääntyy jatkuvasti. Loppu ei ole vielä tullut. Muodit muuttuvat jatkuvasti, ja sisaremme seuraavat niiden vanavedessä välittämättä ajan tuhlauksesta ja kustannuksista. Hyvin paljon käytetään vaatteisiin sellaista rahaa, joka olisi palautettava Jumalalle, sen antajalle ...TA 571.1

  Maailman vaikutuspiiriin antautuneet sapatinpitäjät joutuvat koetukselle. Viimeisten päivien vaarat uhkaavat meitä, ja Jumalan lapsiksi tunnustautuvien edessä on sellainen koetus, jota ei monikaan osaa aavistaa. Heidän uskonsa aitoutta tullaan koettelemaan. Monet ovat yhdistyneet maailman lapsiin ylpeydessä, turhuudessa ja nautintojen etsimisessä, ja he kuvittelevat voivansa menetellä niin ja silti pysyä kristittyinä. Mutta juuri sellaiset itsehemmottelut erottavat heidät Jumalasta ja tekevät heistä maailman lapsia. Kristus ei ole antanut meille esikuvaa sellaiseen. Ainoastaan ne, jotka kieltävät itsensä sekä elävät rauhallista ja hillittyä elämää nöyryydessä ja pyhyydessä, ovat todellisia Jeesuksen seuraajia, eivätkä he voi iloita maailmaa rakastavien seurasta.TA 571.2

  Monet pukeutuvat samalla tavalla kuin maailma, jotta heillä olisi vaikutusvaltaa maailman lapsiin, mutta siinä he pahasti erehtyvät. Jos he haluavat omistaa totisen ja pelastavan vaikutuksen, eläkööt he tunnustuksensa mukaisesti, osoittakoot us-koaan vanhurskailla teoillaan, ja vetäkööt selvän rajaviivan kristittyjen ja maailman lasten välille. Sanojen, vaatetuksen ja tekojen tulee edustaa Jumalaa. Silloin pyhä vaikutus leviää heistä kaikkiin heidän ympärillään oleviin, ja uskottomatkin tulevat tietämään, että he ovat olleet Jeesuksen seurassa. Jos jotkut haluavat vaikutuksellaan puoltaa totuutta, eläkööt he tunnustuksensa mukaan ja seuratkoot siten nöyrää Esikuvaansa.TA 571.3

  Ylpeys, tietämättömyys ja hullutus ovat uskollisia liittolaisia. Herra on pahoillaan siitä ylpeydestä, jota Hänen kansakseen tunnustautuvat osoittavat. He häpäisevät Häntä mukautumalla tämän turmeltuneen aikakauden epäterveellisiin, säädyttömiin ja rahaa kuluttaviin muoteihin.TA 572.1

  Muodit hallitsevat maailmaa, ja ne ovat tyrannimainen valtiatar, joka pakottaa palvojiaan alistumaan mitä suurimpiin epämiellyttävyyksiin ja rasituksiin. Muodit verottavat järjettömästi ja perivät saatavansa armottomasti. Niillä on lumoava vaikutus, ja ne ovat valmiina arvostelemaan ja pilkkaamaan köyhiä, jos nämä eivät seuraa niiden vanavedessä hinnasta mistä tahansa, vaikkapa oman henkensä kustannuksella. Saatana riemuitsee siitä, että hänen juonensa menestyvät niin hyvin, ja Kuolema nauraa muodin palvojien terveyttä turmeleville hullu-tuksille ja sokealle palavuudelle.TA 572.2

  Sisaremme tuottavat häpeää itselleen unohtaessaan siinä määrin pyhän luonteensa ja velvollisuutensa Jumalaa kohtaan, että he seuraavat maailman muoteja. Meillä ei ole muuta puolustusta sille kuin oman sydämemme itsepäisyys ja turmelus. Sellainen menettely ei laajenna vaikutuspiiriämme, sillä se on niin epäjohdonmukainen tunnustamallemme uskolle, että se saattaa meidät naurunalaisiksi maailman lasten edessä.TA 572.3

  Sisartemme osoittama ylpeys sekä rakkaus maailmaan on johtanut monen totuudesta vakuuttuneen sielun tekemään ratkaisunsa sitä vastaan. Saarnattu oppi tuntui selvältä ja sopu-suhtaiselta, ja kuulijoista tuntui, että heidän täytyy ottaa raskas risti vastaanottaessaan totuuden. Kun nämä henkilöt sitten ovat nähneet sisartemme komeilevan vaatteillaan, he ovat sanoneet: »Tämä kansa pukeutuu aivan samalla tavalla kuin mekin. He eivät varmastikaan voi uskoa, mitä he tunnustavat, vaan heidän täytyy sittenkin olla väärässä. Jos he todellakin uskoisivat, että Kristus tulee pian takaisin ja että jokaisen sie- lun kohtalo on ratkaistavana joko iankaikkiseksi elämäksi tai kuolemaksi, eivät he mitenkään voisi uhrata aikaansa ja rahaan-sa pukeutuakseen vallitsevien muotien mukaisesti.» Miten vähän tiesivätkään nuo uskonsisariksi tunnustautuvat, minkä saarnan heidän vaatteensa esittivät!TA 572.4

  Sanamme, tekomme ja vaatteemme ovat jokapäiväisiä, eläviä saarnaajia, jotka joko kokoavat Kristuksen kanssa tai erottavat Hänestä. Se ei ole joutava asia, jonka voisi leikkiä laskien syrjäyttää. Vaatetuskysymys vaatii meiltä syvällistä ajattelua ja paljon rukousta. Monista maailman lapsista on tuntu-nut, etteivät he menettele oikein antautuessaan muodin orjiksi, mutta kun he huomaavat ylevän uskonnollisen tunnustuksen omaavan henkilön pukeutuvan samalla tavalla kuin maailman lapset ja nauttivan kevytmielisestä seurasta, he tekevät sen johtopäätöksen, ettei siinä olekaan mitään pahaa.TA 573.1

  Innoitettu apostoli sanoi: »Meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten.» 1 Kor. 4:9. Koko taivas tarkkaa joka päivä, minkä vaikutuksen Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat tekevät maailmaan. Sisareni, vaatteenne puhuvat joko Kristuksen ja pyhän totuuden puolesta tai maailman puolesta. Kumpaa te puollatte? Muistakaa, että meidän kaikkien täytyy vastata Jumalalle vaikutuksestamme.TA 573.2

  Emme mitenkään tahdo innostaa ketään pukeutumaan huolimattomasti. Olkoon asunne sopiva ja miellyttävä. Vaikka pukunne olisi vain halpaa, karkeaa puuvillakangasta, tulee teidän pitää se siistinä ja puhtaana. Jos teette hameenne ilman pliseerauksia, ette säästä kuluja ainoastaan sillä, kun ompelette sen itse, vaan te voitte myös säästää melkoisen summan pesemällä ja silittämällä sen itse. Kodit ottavat raskaita taakkoja kannettavikseen pukemalla lapsensa muodin mukaisesti. Mitä ajanhukkaa! Lapset ovat hyvin viehättävän näköisiä, jos heidän pukunsa on ilman rypytyksiä ja pliseerauksia, kunhan se vain on miellyttävä ja puhdas. On niin helppo pestä ja silittää sellaista pukua, ettei se lainkaan tunnu taakalta.TA 573.3

  Miksi sisaremme ryöstävät Jumalalta Hänelle kuuluvaa palvelusta ja miksi he ryöstävät Hänen rahastostaan siihen kuuluvia varoja ja käyttävät niitä tämän ajan muodin palvomiseen, vaikka ne tulisi antaa Hänen työhönsä? Ensimmäiset ja parhaat ajatukset uhrataan vaatetukselle, niin että aikaa ja rahaa tuhlataan. Sielun ja sydämen vaaliminen laiminlyödään. Luonnetta pidetään vähempiarvoisena kuin vaatetusta. Sävyisä ja rauhaisa mieli on äärettömän kallisarvoinen kaunistus. Sen vuoksi on mitä häpeällisintä mielettömyyttä tuhlata kevytmielisiin rientoihin niitä tilaisuuksia, joita olemme saaneet tämän kallisarvoisen sielun kaunistuksen hankkimiseksi.TA 573.4

  Sisaret, me voimme tehdä jaloa palvelusta Jumalalle, jos tahdomme. Naiset eivät tunne kykyjään. Jumala ei ole tarkoittanut, että kaikki heidän lahjansa keskittyisivät kysymyksiin: Mitä söisin, mitä joisin ja millä vaatettaisin itseni? Naisten tavoitettavana on ylevämpi päämäärä. Heidän tulee kehittää ja vaalia lahjojaan, sillä Jumala voi käyttää niitä suuressa työssään sielujen pelastamiseksi iankaikkiselta tuholta...TA 574.1

  Mutta lapsiin ja nuoriin muodin palvonta vaikuttaa kaikkein pahimmin. Melkein heti, kun he syntyvät tähän maailmaan, heidät alistetaan muodin vaatimuksiin. Pienet lapset joutuvat enemmän kuulemaan vaatteista kuin pelastuksestaan. He näkevät äitinsä innokkaammin tutkivan muotilehtiä kuin Raamattua. Useammin käydään kangaskaupassa ja muotiliikkeessä kuin kirkossa. Ulkonainen komeileminen vaatteilla on heistä tärkeämpää kuin luonteen kaunistaminen. Ankaria nuhteita annetaan hienojen vaatteiden likaamisesta, ja mieli tulee alituisten nuhteiden tähden ärtyisäksi ja oikulliseksi.TA 574.2

  Epämuodostunut luonne ei häiritse äitiä läheskään niin paljon kuin likaantunut puku. Lapsi saa enemmän kuulla vaatteista kuin hyveistä, sillä äiti on paremmin perehtynyt muoteihin kuin Vapahtajaansa. Hyvin usein hänen esikuvansa ympäröi nuoret myrkyllisellä ilmapiirillä. Muotiin verhottuina paheet tunkeutuvat lasten keskuuteen.TA 574.3

  Yksinkertainen vaatetus pukee älykkään naisen erikoisen edukseen. Me arvostelemme henkilön luonnetta hänen pukeutumistyylinsä mukaan. Loistava ulkoasu paljastaa turhuutta ja heikkoutta. Vaatimaton, jumalaapelkääväinen nainen pukeutuu vaatimattomasti. Jalostunut aistikkuus ja kehittynyt mieli tulevat ilmi yksinkertaisen ja sopivan vaatetuksen valinnasta.TA 574.4

  On olemassa eräs kaunistus, joka ei milloinkaan häviä ja joka edistää kaikkien ympärillämme olevien onnellisuutta tässä elämässä ja joka himmentymättömällä kirkkaudella tulee loistamaan kautta ikuisuuden. Se on hiljainen ja rauhaisa henki katoamattomuudessa. Jumala on käskenyt meitä pukemaan sielumme kalleimpiin vaatteisiin. Jokaisen peilailemisen tulisi muistuttaa muodin palvojia siitä, että he laiminlyövät sielunsa hoidon. Jokaisen hetken, minkä he tuhlaavat peilipöydän ääressä, tulisi nuhdella heitä siitä, että he ovat jättäneet sielunsa autioitumaan. Silloin se voisi saada aikaan uudistuksen, joka ylentäisi ja jalostaisi kaikkia heidän elämänsä tarkoituksia ja päämääriä. Sen sijaan että he sen jälkeen etsisivät kultakoristeita ulkoasuunsa, he tekisivät vakavia ponnistuksia hankkiakseen sitä viisautta, joka on parasta kultaa, jopa rubiineja kalliimpaa.TA 575.1

  Muodin alttarilla palvovilla on vain vähän luonteen lujuutta ja kehollista tarmoa. Heidän elämällään ei ole yleviä päämääriä, eivätkä he elämässään saa mitään arvokasta aikaan. Kaikkialla tapaamme sellaisia naisia, joiden mieli ja sydän kokonaan on keskittynyt pukeutumishemmotteluun ja näyttelemiseen. Siten naisten sielua väheksytään ja estetään kehittymästä, ja heidän ajatuksensa ovat keskittyneet heidän kurjaan, halveksittavaan minäänsä. Erään muodin mukaisesti pukeutuneen naisen kulkiessa kadulla useitten miesten ohitse eräs näistä tiedusteli hänestä jotakin. Hänelle vastattiin: »Hän on kaunis ko-ristus isänsä kodissa, mutta mitään muuta hyötyä hänestä ei ole.» On surkuteltavaa, että Kristuksen opetuslapsiksi tunnustautuvat katsovat hienoudeksi jäljitellä tällaisten hyödyttömien koristuksien vaatetusta ja tapoja.TA 575.2

  Pietari antaa arvokkaita ohjeita kristittyjen naisten pukeutumisesta: »Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä.» 1 Piet. 3:3—5. Emme teroita muuta kuin kuuliaisuutta Jumalan sanan määräyksille. Olemmeko Raamatun lukijoita ja Raamatun opetusten seuraajia? Tahdommeko olla kuuliaisia Jumalalle, vai mukautua maailman tapoihin? Tahdommeko palvella Jumalaa vai mammonaa? Voimmeko odottaa mielen rauhaa ja Jumalan mielisuosiota vaeltaessamme aivan vastoin Hänen sanansa opetuksia?TA 575.3

  Apostoli Paavali varoittaa korinttolaisia mukautumasta maailman mukaan, ja kehoittaa heitä muuttumaan ja uudistumaan mieleltään, »tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä». Room. 12:2. Mutta monet Jumalan lapsiksi tunnustautuvat eivät lainkaan tunne oman-tunnon vaivoja mukautuessaan maailman tapoihin pitämällä kultakoristeita ja helmiä sekä kalliita vaatteita. Niitä, jotka ovat liian tunnontarkkoja pitääkseen sellaisia, sanotaan ahdasmielisiksi, taikauskoisiksi ja jopa fanaattisiksi. Mutta nämä ohjeet Jumala on itse alentunut antamaan meille; ne ovat Ra-jattoman Viisauden ilmoituksia, ja niiden hylkääjät menettelevät niin omaksi vahingokseen ja tappiokseen. Ne, jotka kiin-tyvät Jumalan sanan kieltämiin koristuksiin, hellivät ylpeyttä ja turhuutta sydämessään. He haluavat vetää toisten huomion puoleensa. Heidän vaatteensa sanovat: katselkaa minua, ihailkaa minua. Siten ihmissydämen synnynnäinen turhamaisuus jatkuvasti lisääntyy, kun sitä hellitään. Silloin kun sielu on keskittynyt miellyttämään yksinomaan Jumalaa, häviävät ihmisen kaikki tarpeettomat koristeet.TA 576.1

  Apostoli asettaa ulkonaisen kaunistuksen suoranaiseksi vastakohdaksi hiljaiselle ja rauhaiselle hengelle ja todistaa sitten jälkimmäisen verrattomasta arvosta: »Tämä on Jumalan silmissä kallis.» Kiintymys ulkonaiseen kaunistukseen on ilmeinen vastakohta hiljaiselle ja rauhaiselle hengelle. Ainoastaan silloin, kun pyrimme kaikessa mukautumaan Jumalan tahtoon, hallitsevat rauha ja ilo sieluamme.TA 576.2

  Rakkaus vaatteisiin saattaa moraalin vaaraan ja tekee naisesta vastakohdan vaatimattomuuden ja raittiuden luonnehti-malle kristitylle naiselle ...TA 576.3

  Kristus saa hävetä seuraajikseen tunnustautuvia. Missä kohden olemme vähääkään Hänen kaltaisiaan? Missä kohden vaatteemme täyttävät Raamatun vaatimuksia? Koska en halua kansan syntejä päälleni, tahdon antaa pasuunaani selvän äänen. Vuosikausia olen esittänyt selvän ja suoran todistuksen tästä asiasta niin kirjoituksissani kuin puheissanikin. En ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan neuvoa. Minun täytyy olla vapaa kaikkien ihmisten verestä. Se tosiasia, että maailmanmielisyys ja ylpeys ovat päässeet valtaan melkein yli koko maailman, ei kelpaa puolustukseksi ainoallekaan kristitylle, niin että se sallisi hänen toimia samalla tavalla kuin muut. Jumala on sanonut: »Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa.»TA 576.4

  Rakkaat sisaret, älkää enää leikitelkö oman sielunne älkääkä myöskään Jumalan kanssa. Minulle on näytetty, että pääasiallisin syy luopumukseenne on rakkaus vaatteisiin. Se saattaa teidät laiminlyömään tärkeitä tehtäviä, ja te huomaatte, että sydämessänne on tuskin hiventäkään Jumalan rakkautta. Irroittautukaa viipymättä siitä, mikä on vienyt teidät luopu-mukseen, koska se on syntiä omaa sieluanne ja Jumalaa vastaan. Älkää synnin pettäminä paatuko. Muodit surkastavat älykkyyttä ja jäytävät kansamme hengellisyyttä. Muotien seuraaminen hapattaa seitsemännen päivän adventistiseurakuntiamme, ja se on omiaan erottamaan kansaamme Jumalasta enemmän kuin mikään muu tekijä. Minulle on näytetty, että seurakuntamme säännöt ovat hyvin puutteelliset. Kaiken Jumalan sanassa kielletyn vaatteilla komeilemisen tulisi olla riittävä peruste seurakuntakurin tarpeellisuudelle. Jos jatkuvista varoituksista, vetoomuksista ja hartaista pyynnöistä huolimatta itsepintaisesti seurataan omaa nurjaa tahtoa, sitä voidaan pitää todisteena siitä, ettei sydän ole sulautunut Kristukseen. Minä, yksinomaan oma minä, on palveluksen kohteena, ja jo yksikin sellainen tunnustuskristitty johtaa monia pois Jumalasta.TA 577.1

  Hirvittävä synti lepää kansamme yllä siinä, kun olemme antaneet seurakuntamme jäsenten pukeutua tavalla, joka on ristiriidassa heidän uskonsa kanssa. Meidän täytyy heti nousta sulkemaan ovi muodin viettelyksiltä. Ellemme tee niin, seurakuntamme rappeutuvat.TA 577.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents