Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Todistusa Arteita 1 OSA

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Levottomien sielujen pieniä ryhmiä

  Jatkuvasti syntyy pieniä ryhmiä, jotka uskovat, että Jumala on yksinomaan harvojen, hajallaan olevien kanssa, ja heidän tar-koituksensa on repiä alas ja hajoittaa se, minkä Jumalan palvelijat rakentavat. Lakkaamatta nousee siellä täällä levottomia sieluja, jotka alituisesti haluavat nähdä ja uskoa jotakin uutta, ja kaikki he tekevät erikoista työtä vihollisen hyväksi väittäen kuitenkin omistavansa totuuden. He eristäytyvät kansasta, jota Jumala johtaa ja siunaa ja jonka välityksellä Hän on suorittava suuren työnsä. He ilmaisevat alituisesti pelkonsa sen johdosta, että sapatinpitäjien yhdyskunta on tulossa maailmanmukaiseksi, mutta heidän joukossaan on tuskin kahta, joiden mie lipiteet olisivat yhdenmukaiset. He elävät hajallaan ja heidän mielipiteensä ovat sekavat ja kuitenkin he pettävät itseään ajattelemalla, että Jumala on erikoisesti heidän kanssaan. Muutamat näistä väittävät heidän keskuudessaan ilmenevän armolahjoja, mutta joutuvat näiden lahjojen opettamina ja vaikutuksesta epäilemään niitä, joille Jumala on antanut erikoisen taakan työstään, ja vetämään joitakin pois seurakunnasta. Niitä, jotka Jumalan Sanan mukaan tekevät kaikkensa ollakseen yhtä, jotka ovat perustautuneet kolmannen enkelin sanomaan, katsotaan epäluuloisesti siitä syystä, että he laajentavat työtään ja vetävät ihmisiä totuuteen. Heitä pidetään maailmallisina, kos-ka he vaikuttavat maailmassa, ja heidän tekonsa todistavat, että he odottavat Jumalan vielä tekevän erikoisen ja suuren työn maan päällä vetääkseen ihmisiä pois synnistä ja valmistaakseen heidät Kristuksen tulolle.TA 152.2

  Nämä ihmiset eivät tiedä, mitä he tosiasiassa uskovat eli eivät tiedä uskonsa perusteita. He ovat aina oppimassa eivätkä koskaan kykene pääsemään totuuden tuntoon. Saattaa nousta mies, jolla on omituisia, erheellisiä näkemyksiä väittäen, että Jumala on lähettänyt hänet tuomaan uutta ja ihmeellistä valoa ja että kaikkien täytyy uskoa mitä hän esittää. Muutamat, joilla ei ole vahvaa uskoa, jotka eivät pitäydy seurakuntayhteyteen, vaan ajelehtivat vailla kiinnipitävää ankkuria, ottavat vastaan tuon opintuulen. Hänen valonsa loistaa siten, että se saa maailman kääntymään pois hänestä inhoten ja vihaamaan häntä. Sitten hän asettuu herjaavasti Kristuksen rinnalle väittäen maailman vihaavan häntä samasta syystä kuin se vihasi Kristusta.TA 153.1

  Sitten nousee toinen väittäen olevansa Jumalan johdossa ja puolustaa sitä harhaoppia, etteivät jumalattomat nouse kuolleista, mikä on eräs Saatanan valheellisuuden suuri mestarinäyte. Eräällä on erheellisiä näkemyksiä, mitkä koskevat tulevaa aikaa, ja eräs vaatii innokkaasti amerikkalaisen vaatetuksen käyttöä. He kaikki vaativat uskonnollista vapautta ja he toimivat itsekukin toisistaan riippumatta ja kuitenkin he väittävät Jumalan erikoisesti toimivan heidän keskuudessaan.TA 153.2

  Muutamat iloitsevat ja riemuitsevat siitä, että heillä on sellaisia lahjoja, joita ei muilla ole. Jumala vapauttakoon kansansa sellaisista lahjoista. Mitä nämä lahjat saavat aikaan hei-dän hyväkseen? Ovatko he näiden lahjojen avulla päässeet uskon yhteyteen ja pystyvätkö he vakuuttamaan uskottomille, että Jumala on heidän kanssaan totuudessa? Kun nämä erimieliset henkilöt, jotka pitäytyvät erilaisiin näkemyksiinsä, kokoontuvat yhteen, jolloin ilmenee huomattavaa kiihtymystä ja kuullaan tuntematonta kieltä, niin he antavat valonsa loistaa sillä tavalla, että maailman lapset sanoisivat: »Nämä ihmiset eivät ole järjissään, vaan he ovat väärän kiihtymyksen vallassa, ja me tiedämme, ettei totuus ole heissä.» Sellaiset tukkivat tien synnintekijöiltä, ja vaikutuksellaan he pystyvät estämään muita vastaanottamasta sapattitotuutta. Sellaiset tulevat saamaan tekojensa mukaisen palkan. Jumalan tähden toivon, että he uudistuisivat tai luopuisivat sapatista! Silloin he eivät sulkisi tietä epäuskoisilta.TA 154.1

  Jumala on ottanut johtoonsa miehiä, jotka ovat uurastaneet vuosikausia, olleet valmiit tekemään mitä uhrauksia tahansa, ovat kärsineet puutetta, kestäneet koettelemuksia voidakseen julistaa totuutta maailmalle ja johdonmukaisuudellaan poistaa sen häpeän, minkä kiihkoilijat ovat aiheuttaneet Jumalan työlle. He ovat saaneet kohdata kaikenlaista vastustusta. He ovat ahertaneet yötä päivää päästäkseen selville uskomme perusteista voi-dakseen yhtenäisesti esittää totuuden, niin että se kestäisi kaiken vastustuksen. Alituinen työ ja sielulliset koettelemukset tässä suuressa työssä ovat kuluttaneet loppuun useamman kuin yhden ihmisen ja ennenaikaisesti saattaneet heidät harmaantumaan. He eivät ole kuluneet loppuun turhaan. Jumala on tar-kannut heidän palavia ja tuskantäyteisiä rukouksiaan, joita he kyynelin ovat esittäneet saadakseen valoa ja totuutta ja että totuus loistaisi kirkkaana muille. Hän on tarkannut heidän uhrautuvia ponnistuksiaan ja Hän on maksava heille palkan heidän tekojensa mukaan.TA 154.2

  Toisaalta ne, jotka eivät ole nähneet vaivaa tuodakseen päivänvaloon näitä kalliita totuuksia, ovat liittyneet joukkoon ja vastaanottaneet muutamia kohtia sanomasta kuten sapattitotuuden, jonka he ovat saaneet valmiina aivan kuin hyllyltä, ja kiitollisuutensa siitä, mikä ei ole maksanut heille mitään, mutta toisille niin paljon, he ovat osoittaneet nousemalla Koorahin, Daatanin ja Abiramin tavoin moittimaan niitä, joiden harteille Jumala on laskenut taakan työstään. He tahtovat sanoa: »Jo riittää! Koko seurakunta, he kaikki ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellensä.» 4 Moos. 16:3. Kiitollisuus on heille vieras käsite. He omistavat voimakkaan hengen, joka ei suostu ajattelemaan järjenmukaisesti ja joka on vievä heidät perikatoa kohti.TA 154.3

  Jumala on siunannut kansaansa, joka on edennyt Hänen kaitselmuksensa mukaisesti. Hän on koonnut kansan kaikista ihmisluokista totuuden suurelle korokkeelle. Uskottomat ovat vakuuttuneet siitä, että Jumala on kansansa kanssa, ja he ovat nöyryyttäneet sydämensä olemaan kuuliaisia totuudelle. Jumalan työ etenee varmoin askelin. Kaikista niistä todistuksista huolimatta, jotka Jumala on antanut siitä, että Hän on johdattanut koko yhdyskuntaa, on ja tulee jatkuvasti olemaan sellaisia sapattia tunnustavia henkilöitä, jotka toimivat yhdyskunnasta riippumattomina uskoen ja toimien oman mielensä mukaan. Heidän uskomuksensa ovat sekavia. Heidän hajaannustilansa on näkyvänä todistuksena siitä, ettei Jumala ole heidän kanssaan. Maailma asettaa sapatin ja heidän erehdyksensä samalle tasolle ja heittää ne yhdessä yli laidan.TA 155.1

  Jumala on vihastunut niihin jotka, ovat omaksuneet sellaisen käytöksen, mikä on saanut maailman vihaamaan heitä. Jos kristittyä vihataan hänen hyvien tekojensa tähden ja sen johdosta että hän seuraa Kristusta, niin hän on saava palkan. Mutta jos häntä vihataan sen johdosta, ettei hän käyttäydy sillä tavalla, että häntä voidaan rakastaa, vaan hän joutuu vihan kohteeksi sivistymättömän käytöksensä vuoksi ja siksi että hän naapureittensa kanssa rupeaa riitelemään totuudesta ja tekee sapatin heille niin kiusalliseksi kuin mahdollista, niin hän on kompastuskivenä syntisille, häpeäpilkkuna pyhälle totuudelle. Ja ellei hän tee parannusta, niin olisi parempi, että myllynkivi ripus- tettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.TA 155.2

  Ei tule antaa mitään aihetta uskottomille moittia meidän uskoamme. Meitä pidetään outoina ja omituisina, eikä meidän tule käyttäytyä sillä tavalla, että se saa maailman lapset pitämään meitä omituisempina kuin uskomme vaatiikaan.TA 156.1

  * * * * *

  Ihmisillä on taipumusta mennä äärimmäisyyksiin ja toisesta äärimmäisyydestä aivan päinvastaiseen. Monet ovat kiihkoilijoita. Heitä kalvaa palava into, jota erehdytään pitämään uskontona, mutta luonne on opetuslapsen todellinen koetin. Onko heillä Kristuksen nöyryyttä? Onko heillä Hänen nöyryyttään ja suloista hyväntahtoisuuttaan? Onko sielun temppeli tyhjennetty ylpeydestä, ylimielisyydestä, itsekkyydestä ja moittimishalusta? Ellei, niin he eivät tiedä, minkä hengen omat he ovat. He eivät käsitä, että totinen kristillisyys on sitä, että kannetaan paljon hedelmää Jumalan kunniaksi.TA 156.2

  Toiset menevät äärimmäisyyteen mukautumisessaan maailman mukaan. Ei ole mitään selvää, erottavaa linjaa heidän ja maailman lasten välillä. Jos toisaalta ihmisiä ajetaan pois totuudesta karkealla, moittivalla ja tuomitsevalla hengellä, niin tästä he joutuvat päättelemään, ettei kristityllä ole mitään periaatteita ja ettei hän tiedä mitään sydämen eikä luonteen muuttumisesta. »Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa» (Matt. 5:16), sanoo Kristus. — 1885 — Tod. V:305, 306.TA 156.3

  * * * * *

  Herra vaatii kansaansa käyttämään järkeään, ettei se vaihtaisi sitä hetkellisiin vaikutelmiin ja tunteisiin. Hänen työnsä on ymmärrettävissä kaikille Hänen lapsilleen. Hänen opetuksensa puhuu itse puolestaan ymmärtäväisten ihmisten sydämille. Se on omiaan ylentämään mieltä. Jumalan voima ei ilmene jokaisessa tilaisuudessa. Ihmisen välttämätön tarve on Jumalan tilaisuus. 1861 — Tod. I: 230.TA 156.4

  * * * * *

  Kun ne, jotka ovat todistaneet ja kokeneet vääriä uskonnollisia virtauksia, varmistuvat erehdyksestään, niin Saatana käyttää hyväkseen heidän erehdystään ja pitää sitä alituisesti heidän edessään pelottaakseen heitä kaikista hengellisistä riennoista. Näin hän koettaa hävittää heidän uskonsa totiseen jumalisuuteen. Koska heidät on kerran petetty, he eivät enää uskalla ryhtyä mihinkään hartaaseen ja palavaan rukoukseen Jumalan edessä saadakseen erikoista apua ja voittoa. Sellaiset eivät saa antaa Saatanan saavuttaa tarkoitusperäänsä ja johtaa itseään kylmään muodollisuuteen ja epäuskoon. Heidän tulee muistaa, että Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Olkoon Jumala totinen ja jokainen ihminen valehtelija. Heidän ainoa turvansa on asettaa jalkansa lujalle korokkeelle, huomata ja käsittää kolmannen enkelin sanoma, pitää arvossa, rakastaa ja olla kuuliainen totuudelle. — 1862, Tod. I: 323, 324.TA 157.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents