Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  38—Ang Bulohaton Sa Harbes Inggadering

  Sa pagsunod sa bisan unsang laraw nga mabuhat alang sa pagdala ngadto sa uban sa usa ka kahibalo sa kamatuoran, ug sa katingalahang mga pagtagana nga kadugtong sa nagpadayon nga bulohaton, ato una itugyan ang atong mga kaugalingon sa hingpit ngadto Kaniya kansang ngalan buot natong ituboy. Maga-ampo usab kita sa mainiton alang niadtong atong buot duawon, pinaagi sa buhi nga pagtuo magadala kanila, tagsatagsa, ngadto sa atubangan sa Dios.TP 215.1

  Ang Ginoo nasayud sa mga hunahuna ug mga katuyoan sa tawo, ug kon daw unsa ka sayon Niya kita tunawon! Ang Iyang Espiritu, sama sa kalayo, makadaug sa gahi nga kasingkasing! Daw unsa nga mapuno Niya ang kalag sa gugma ug pagkalumo! Daw unsa nga Siya makahatag kanato sa grasia sa Iyang Balaang Espiritu, ug pagpatakus kanato sa paggula ug pagsulod, sa paghago alang sa mga kalag! Ang gahum sa madaugon nga grasia kinahanglan bation sa tibuok iglesia karong adlawa; ug kini mahimong mabati kon kita motuman sa mga tambag ni Kristo sa I-yang mga sumosunod. Samtang kita makakat-on sa pagdayandayan sa pagtulon-an ni Kristo nga atong Manunubos kita sa walay duha-duha makakita sa kaluwasan sa Dios.TP 215.2

  Alang sa tanan nga hapit na mokuha sa pinasahi nga buhat misyonero uban sa mga pinatik nga gi-andam sa kampanya sa Harbes Inggadering, ako moingon: Pagkugi sa inyong mga panlimbasug; pagkinabuhi ilalum sa paggiya sa Espiritu Santo. Pagdugang kada adlaw sa imong Kristohanong kasinatian. Pasagdi nga kadtong mga dunay pinasahi nga mga hilig, sa pagbuhat alang sa mga dili matinuhuon sa tag-as nga mga katungdanan maingon man usab sa mga ubos nga mga dapit sa kinabuhi. Pangitaa sa makugihon ang mga nagakawala nga mga kalag. O, hunahunaa ang pangandoy ni Kristo sa pagdala pagbalik ngadto sa Iyang toril niadtong nanghisalaag!TP 215.3

  Pagbantay alang sa mga kalag ingon nga sila magahatag sa husay. Sa imong iglesia ug sa imong silinganan nga buhat misyonero, pasigaa ang imong suga sa tin-aw, makanunayong mga bidlisiw nga walay tawo nga makatindog sa adlaw sa paghukom, ug moingon, “Nganong wala man ikaw magasulti kanako mahitungod niini nga kamatuoran? Nganong wala ka magtagad sa akong kalag?”TP 216.1

  Nan, magmakugihon kita sa pagsabwag sa mga pinatik nga sa maminatngonon gi-andam aron gamiton taliwala sa dili nato sama ug pagtuo. Atong himuon ang labing maarangan sa matag kahigayonan aron sa pagkuha sa pagtagad sa mga dili tumotuo. Atong ibutang ang pinatik sa matag kamot nga modawat niana. Atong itugyan ang atong mga kaugalingon sa pagpahayag sa mensahi, “Andama ninyo ang dalan sa Ginoo, homo-ang tul-id sa kamingawan ang usa ka dalan sa atong Dios!” Ang diosnon ug tawhanong mga galamiton maghiusa alang sa paghuman sa usa ka dakung katuyoan. Karon maoy adlaw sa atong kapangakuhan. “Ang Espiritu ug ang pangasaw-onon nagaingon, Umari ka. Ug siya nga nagapatalinghug, paingna, Umari ka. Ug ang giuhaw paaria. Ang may tinguha, paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi.” MS 2, 1914.TP 216.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents