Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabus nga mga Datong Tawo ug Dato nga mga Kabus nga Tawo

  Dinhi ang gahum sa bahandi makita. Ang kabuyoan sa gugma sa salapi ibabaw sa tawhanong hunahuna hapit makabinhod. Ang mga bahandi makalamat, ug makapahimo sa daghan nga nanagpanagiya kanila sa pagbuhat nga daw walay kabuot. Sa nagalabi ang iiang nabatnan sa kalibutan, nagalabaw ang ilang handum. Ang ilang mga kahadlok sa kawalad-on nagadugang sa pagdugang sa ilang bahandi. Sila adunay panghunahuna sa pagtipig alang sa kaugmaon. Sila kuripot ug hakug, nahadlok nga ang Dios dili motagana alang kanila. Kini nga sari sa mga tawo kabus gayud ngadto sa Dios. Samtang ang ilang mga bahandi nagdugang, sila nagbutang sa ilang pagsalig kanila, ug nawad-an sa pagtuo sa Dios ug sa Iyang mga saad.TP 169.2

  Ang matinumanon, masaligong kabus nga tawo mahimong dato ngadto sa Dios pinaagi sa maalamon nga paggamit sa diutay nga katigayonan iyang nabatnan sa pagpanalangin sa uban. Siya nagabati nga ang iyang isigkatawo adunay mga pag-angkon diha kaniya nga siya dili makabalibad ug gani nagatuman pa siya sa sugo sa Dios, “Higugmaon mo ang imong isigkatawo maingon sa imong kaugalingon.” Siya magaisip sa kaluwasan sa iyang isigkatawo nga labi ka hinungdanon kay sa tanang bulawan ug salapi nga anaa sa kalibutan.TP 169.3

  Si Kristo nagtudlo sa paagi diin kadtong adunay bahandi, bisan pa dili dato ngadto sa Ginoo, makakaplag sa matuod nga mga bahandi. Siya nagaingon: “Ibaligya ang anaa kanimo ug hatag hinabang;” ug pagtigum ug bahandi sa langit. Ang kasulbaran nga Iyang gitanyag maoy pagbalhin sa ilang gugma ngadto sa walay katapusang panulondon. Pinaagi sa paggasto sa ilang mga salapi sa bulohaton sa Dios aron sa pagtabang sa kaluwasan sa mga kalag, ug paghupay sa nagkinahanglan, sila mangahimong bahandianon sa mga maayong buhat, ug “nagatigum alang sa ilang kaugalingon sa maayong patukuranan batok sa panahon nga umalabut, ug aron sila makahupot sa kinabuhing walay katapusan.” Kini magamatuod sa husto nga paggasto.TP 170.1

  Apan daghan nagapakita sa ilang mga buhat nga wala sila mangahas sa pagsalig sa tipiganan sa langit. Sila nagapili sa pagsalig sa ilang bahandi sa yuta, kay sa pagpadala una kanila didto sa langit. Kini sila adunay dakung bulohaton nga hilimuon aron sa pagdaug sa pagkamaibugon ug gugma sa kalibutan. Dato apan kabus nga mga tawo, nagaangkon sa pagalagad sa Dios, maoy mga butang nga angay kaloy-an. Samtang sila naga-angkon nga nakaila sa Dios, sa ilang mga buhat ilang ginalimod Siya. Daw unsa ka daku ang kangitngit sa maong mga tawo! Sila nag-angkon sa pagtuo diha sa kamatuoran, apan ang ilang mga buhat wala mahitukma sa ilang mga pag-angkon. Ang gugma sa mga bahandi nagahimo sa mga tawo nga hakug, mahigpit kaayo, ug maharihari-on. R. & H ., Jan. 15, 1880.TP 170.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents