Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Dato Batan-ong Pangulo

  Ang usa ka batan-ong tawo miduol kang Kristo, ug miingon, “Agalon nga maayo, unsa ang maayong butang akong pagahimuon, aron akong maangkon ang kinabuhing walay katapusan?” Si Jesus misugo kaniya sa pagbantay sa mga sugo. Siya mitubag, “Kining tanang mga butanga akong gibantayan sukad sa akong pagkabata; unsa pay akong kulang?” Si Jesus mitutok uban sa gugma sa batanong lalaki, ug sa matinumanon gitudlo kaniya ang iyang kakulangon sa pagbantay sa sugo. Wala niya higugmaa ang iyang isigkatawo maingon sa iyang kaugalingon. Ang iyang hinakug nga gugma sa mga bahandi usa ka kakulangon, nga, kondili matabang, mobabag kaniya gikan sa langit. “Kon buot ikaw mamahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin ihatag sa mga kabus, ug makabaton kag bahandi sa langit: ug unya umanhi ka ug sumunod Kanako.”TP 241.1

  Si Kristo buot nga ang batan-on nga tawo makasabut nga Siya wala magakinahanglan kaniya labaw pa kay sa pagsunod sa howaranan Niya, ang Ginoo sa langit, nga gipahiluna. Siya mibiya sa Iyang kadato ug himaya, ug nahimong kabus, aron ang tawo, pinaagi sa Iyang kakabus, mahimong dato; ug alang niini .iga mga bahandi, Siya nagkinahanglan sa tawo sa pagtugyan sa yutanong bahandi, dungog, ug kalingawan. Siya nasayud nga samtang ang gugma anaa sa kalibutan, sila pagakuhaon gikan sa Dios; busa Siya miingon sa batan ong tawo, “Lumakaw ka ug ibaligya ang imong kabtangan, ug ang halin ihatag sa mga kabus, ug makabaton kag bahandi sa langit: ug unya umanhi ka ug sumunod Kanako.” Giunsa niya pagdawat ang mga pulong ni Kristo? Nalipay ba siya nga makabaton sa langitnong bahandi? O, dili! “Siya mipahawa nga masulob-on: kay daghan man ugod siyag katigayonan.” Alang kaniya ang bahandi maoy dungog ug gahum; ug ang kadaku sa kantidad sa iyang bahandi nakapamakuli sa pagbaligya niini nga daw halus dili gayud mahimo.TP 241.2

  Kining mahigugmaon sa kalibutan nga tawo naghandum sa langit; apan buot niya batnan ginapon ang iyang bahandi, ug iyang gidumilian ang kinabuhing walay katapusan alang lang sa gugma sa salapi ug gahum. O, daw unsa ka makaloloy-on nga pakigbaylo! Apan bisan pa daghan ang nanag-angkon nga nagabantay sa kasugoan sa Dios nagahimo sa samang butang.TP 242.1

  Ania dinhi ang katalagman sa mga bahandi alang sa dili matagbaw nga tawo; sa nagalabi ang iyang makuha magakagahi siya sa pagkamahinatagon. Ang pagpakunhod sa iyang bahandi sama sa pagbiya sa iyang kinabuhi; ug siya motalikod sa mga pagdani sa walay katapusan nga balus, aron lang sa pagpabilin ug pagdugang sa iyang yutanong mga kabtangan. Kon nabantayan pa unta niya ang mga kasugoan, ang iyang kalibutanong mga kabtangan dili unta sa hilabihan modaku. Unsaon niya samtang nagalaraw ug nagapanlimbasug alang sa kaugalingon, paghigugma sa Dios sa bug-os niyang kasingkasing, ug sa bug-os niyang kusog, ug sa iyang isigkatawo maingon sa iyang kaugalingon? Kon gipang-apodapod pa unta sa mga kinahanglan sa mga kabus sumala sa pagpanginahanglan, siya unta labi pang malipayon, ug makabaton unta sa labi pa ka daku nga langitnong bahandi, ug minos sa yuta diin iyang ikabutang ang iyang mga pagbati. . . .TP 242.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents