Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagkadungganon sa Patigayon

  Maingon nga kita nagtagad sa atong isigkatawo sa ginagmay nga panlimbong, o kon sa labi pang mapangahason nga panikas, sa mao usab ang atong pagtagad sa Dios. Mga tawo nga mopadayon gayud sa usa ka paagi sa pagkadili maminatud-on magadala sa ilang mga prinsipio hangtud ilang limbongan ang ilang kaugalingong mga kalag, ug mawad-an sa langit ug sa kinabuhing walay katapusan. Sila mosakripisyo sa dungog ug tinuhoan alang sa usa ka gamay nga kalibutanong bintaha. Anaa ang maong mga tawo sa atong taliwala, ug sila moagi sa kasinatian kon unsa ang pagpakatawo pagusab, o dili sila makakita sa ginharian sa Dios. Ang pagkaminatudon mao gayud ang magtimaan sa tanang kalihokan sa atong kinabuhi. Mga langitnong mga manulonda mosusi sa buhat nga gibutang sa atong mga kamot; ug diin dunay pagtipas gikan sa mga prinsipio sa kamatuoran, “nakulangan” ang mahisulat sa mga talaan.TP 159.2

  Si Jesus miingon, “Ayaw kamo pagtigum ug mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta, diin ang tangkob ug ang taya magakutkot, ug diin ang mga kawatan managpanaka ug nagapangawat.” Mga bahandi mao ang mga butang nga nagapuno sa hunahuna, ug nagatuhop sa pagtagad, sa paghiklin sa Dios ug sa kamatuoran.TP 159.3

  Ang gugma sa salapi, nga naga aghat sa pagkuha sa yutanong bahandi, mao ang nagamando nga pagbati sa Judiyong katuigan. Taas ug walay katapusan nga mga tinguha gipa-ilalum sa mga tinguha sa pagkuha sa yutanong bahandi ug kabuyoan. Ang pagkakalibutanon maoy mi-ilog sa dapit sa Dios ug sa tinuhoan diha sa kalag. Dili matagbaw nga kahakug alang sa bahandi nakahimo sa madanihon, makapalamat nga kabuyoan ibabaw sa kinabuhi, nga kini misangput sa pagtuis sa pagkadungganon, ug pagdaut sa pagkatawhanon sa mga tawo, hangtud sila nalumos diha sa kalaglagan. Ang atong Manunubos naghatag sa usa ka mahukmanon nga pasidaan batok sa paghipus sa mga bahandi sa yuta.TP 160.1

  Ang tanang sanga sa patigayon, ang tanang paagi sa panginabuhi, ilalum sa pagtan-aw sa Dios; ug ang matag Kristohanon gihatagan ug katakus sa paghimo usa ka butang alang sa bulohaton sa Agalon. Bisan kon misalmot sa patigayon sa kaumhan, sa kamalig, kon sa ihapanan nga lawak, mga tawo maoy manubag ngadto sa Dios alang sa maalamon ug maminatud-on nga paggamit sa ilang mga talanton. Sila mohatag sa husay ngadto sa Dios alang sa ilang buhat, maingon usab ang ministro nga nagahago sa pulong ug sa doktrina sa iya. Kon ang mga tawo makabaton kabtangan sa usa ka paagi nga wala ma-uyoni sa pulong sa Dios, ila kanang nabatnan nga gisakripisyo ang mga prinsipio sa pagkamaminatud-on. Ang dili kapugngan nga handum alang sa ganansia magahatud bisan sa mga nanagangkon nga mga sumosunod ni Kristo sa pag-awat sa mga batasan sa kalibutan. Sila mabuyo sa pagbuong sa dungog sa ilang tinuhoan, pinaagi sa panlimbong sa patigayon, panlupig sa mga balo ug ilo, ug pagsalikway sa langyaw sa iyang katungod. R. & H ., Sept. 18, 1888.TP 160.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents