Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kadaugan ni Kristo

  Sa kamingawan, si Kristo mihibalag sa labing dagku nga mga tentasyon nga mohasmag sa tawo. Didto, naginusara, Iyang giatubang ang malalangon, malimbongon nga kaaway, ug midaug batok kaniya. Ang unang dakung pagsulay mao ang bahin sa gana sa pagkaon; ang ikaduha, pagpangahas; ang ikatulo, gugma sa kalibutan. Ang mga trono ug mga ginharian sa kalibutan, ug ang himaya nila, gitanyag ngadto kang Kristo. Si Satanas mianha uban ang kalibutanong dungog, bahandi, ug mga kahilayan sa kinabuhi, ug mipasundayag kanila sa labing makapadani nga kahayag aron sa pagdani ug paglimbong. “Kining tanang mga butanga,” miingon siya kang Kristo, “akong ihatag Kanimo, kon Ikaw moluhod ug mosimba kanako.” Apan bisan pa si Kristo miabog sa malalangon nga kaaway, ug migula nga mananaug.TP 239.3

  Ang tawo dili pagasulayan pinaagi sa mga tentasyon nga sama ka gamhanan sa mihasmag kang Kristo; apan si Satanas adunay maayong kalampusan sa pagduol kaniya. “Kining tanang salapi, kining ginansia, kining yuta, kining gahum, kining mga dungog ug mga bahandi, akong ihatag kanimo” — alang sa unsa? Ang kondisyon talagsa ra ipahayag sa tin-aw maingon sa kang Kristo, — “Kon ikaw moluhod ug mosimba kanako.” Siya tagbaw na sa pagkinahanglan nga ang ka ambong ikatugyan, ang tanlag mahabol. Pinaagi sa debosyon sa kalibutanong mga pagatiman siya makadawat sa pagsimba nga iyang gipangayo. Ang pultahan nabuksan alang kaniya sa pagsulod sumala sa iyang gikahimut-an, uban sa dautan nga nagsunodsunod nga dili mapailubon, gugma sa kaugalingon, garbo, walay katagbaw, ug pagkadili maminatud-on. Ang tawo nalamat, ug sa mabudhi-on nadani ngadto sa pagkalaglag.TP 240.1

  Ang howaranan ni Kristo ania sa atong atubangan. Siya nakadaug batok kang Satanas, nagpakita kanato kon unsaon nga kita usab makadaug. Si Kristo misukol batok kang Satanas uban sa Kasulatan. Siya unta makahimo paggamit sa Iyang kaugalingon diosnong gahum, ug mogamit sa Iyang kaugalingong mga pulong; apan Siya miingon, “Nahasulat na, ang tawo dili lamang mabuhi sa lonlon tinapay, apan sa tagsa ka pulong nga nagagula sa baba sa Dios.” Kon ang Balaang Kasulatan giton-an pa unta ug gisunod, ang Kristohanon mapalig-on sa paghibalag sa malalangon nga kaaway; apan ang pulong sa Dios gipasagdan, ug kalag lagan ug kapildihan ang misunod.TP 240.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents