Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  21—Ang Kagamitan Sa Ikapulo

  Ang Dios naghatag sa pinasahi nga mando mahitungod sa kagamitan sa ikapulo. Wala Siya magatuyo nga ang Iyang bulohaton mapiangan tungod sa kawalad-on sa salapi. Aron nga walay hapaohapao nga buhat ug walay sayup, Siya naghimo sa atong mga katungdanan mining mga punto nga tataw kaayo. Ang bahin nga gigahin sa Dios alang sa Iyang kaugalingon dili gayud itipas sa bisan unsang katuyoan kay sa Iya nang gikatudlo. Walay usa nga magbati sa kagawasan sa pagpugong sa ilang ikapulo, aron gamiton sumala sa ilang kaugalingong panghukom. Sila dili makagamit niini alang sa ilang kaugalingon sa usa ka hinanali nga hitabo, ni sa paggamit niini sa ilang makita nga angayan, bisan pa sa unsa nga ilang giisip nga bulohaton sa Ginoo.TP 112.1

  Ang ministro kinahanglan, pinaagi sa sugo ug howaranan, magatudlo sa katawhan sa pagisip sa ikapulo ingon nga balaan. Siya dili magabati nga iya kining kapugngan ug gamiton kini sumala sa iyang kaugalingong hukom, tungod kay siya ministro. Dili kini iya. Siya walay kagawasan sa paggamit niini alang sa iyang kaugalingon ug sa bisan unsa nga iyang mahunahunaan nga alang kaniya. Dili Siya magahatag sa iyang kabuyo-an sa bisan unsang mga laraw alang sa pagpatipas gikan sa sibo nga paggamit sa mga ikapulo ug mga halad nga gikatugyan na ngadto sa Dios. Sila pagaibutang sa Iyang tipiganan ug isipon nga balaan alang sa Iyang bulohaton sumala sa Iyang gikatudlo.TP 112.2

  Ang Dios naghandum sa tanan Niyang mga tinugyanan nga mosunod sa sibo sa tanang .diosnong kahikayan. Sila dili mopa-usab sa mga laraw sa Ginoo pinaagi sa paghimo sa buhat sa kaluoy, o sa paghatag mga gasa o uban nga pag’ halad, o kon kanus-a o unsaon nila, sa tawhanong ahente, pagtan-aw nga mohaum. Maoy usa ka kabus nga polisa kon tulumanon alang sa mga tawo sa pagpaninguha sa pagpauswag sa laraw sa Dios, nga momugna sa usa ka lumalabay nga kahimoan, ug magahimog lutsanan sa ilang mga maayong igbalati niini ug niadto nga kahigayonan, ug nagapahaluna kanila batok sa mga kinahanglan sa Dips. Ang Dios nagatawag sa tanan sa paghatag sa ilang kabuyo-an ngadto sa Iyang kaugalingong kahikayan. Siya nakahimo sa Iyang laraw nga nahibaloan; ug ang tanan nga mobulig kauban Niya kinahanglan modumala niini nga laraw, inay mangahas sa paghimog kauswagan niini.TP 112.3

  Ang Ginoo nagpahamatngon kang Moises, alang sa Israel, “Ikaw magasugo sa mga anak sa Israel nga managdala sila kanimo ug lana nga lunsay sa oliva nga linubok alang sa suga, aron pasigaon sa kanunay ang lamparahan.” Eksodo 27:20. Kini usa ka makanunayong halad aron ang balay sa Dios matagan-an sa husto uban nianang gikinahanglan alang sa bulohaton. Ang Iyang katawhan karong adlawa kinahanglan mahinumdum nga ang balay sa pagsimba kabtangan sa Ginoo, ug nga kini sa maminatngonon pagaatimanon. Apan ang mga fundo alang niini nga bulohaton dili maga-gikan sa ikapulo.TP 113.1

  Ang labi ka tin-aw, sibo nga mensahi gikahatag kanako alang sa atong katawhan. Ako gisugo sa pagsulti kanila nga sila nakahimo sa usa ka sayup sa paggamit sa ikapulo sa nagkalainlaing mga katuyo-an nga, bisan tuod maayo sa ilang kaugalingon, dili maoy tuyo nga giingon sa Ginoo nga ang ikapulo idapat. Kadtong naghimo niini nga paggamit sa ikapulo nahatipas gikan sa kahikayan sa Ginoo. Ang Dios magahukom alang niining mga butanga.TP 113.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents