Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin III—Mga Reserba sa Dios—Ang Ikapulo

  12—Usa Ka Pagsulay Sa Pagkamaunongon

  “Pasidunggi ang Ginoo sa imong kabtangan ug sa inunahang bunga sa tanan mong abut: sa ingon niana ang imong mga kamalig mapuno sa kadagaya, ug ang imong pug-anan mag-awas sa bag-ong vino.”TP 71.1

  Kini nga kasulatan nagtudlo nga ang Dios, ingon nga mao ang maghahatag sa tanan natong mga kaayohan, maka-angkon kanilang tanan; nga ang Iyang pag-angkon maoy una nato nga atimanon; ug nga usa ka pinasahi nga panalangin madawat sa tanan nga mopasidongog niining pag-angkon.TP 71.2

  Dinhi gipahamutang usa ka sukaranan nga makita sa tanang pagdumala sa Dios kauban sa mga tawo. Ang Ginoo nagpahiluna sa atong nahaunang ginikanan sa tanaman sa Eden. Iyang gipalibutan kini uban sa tanang butang nga makaalagad sa ilang kalipay, ug Iyang gibasanan sila sa pag-ila Kaniya ingon maoy tag-iya sa tanang mga butang. Sulod sa tanaman Iyang gihimo nga motubo ang matag kahoy nga makapahimuot kaayong tan-awon o maayo alang sa pagkaon; apan sa taliwala nila Siya naghimo ug usa nga ginahin. Niining tanan, si Adan ug Eva may kagawasan sa pagkaon; apan alang niining usa ka kahoy ang Dios nagingon, “Ikaw dili magkaon niini.” Ania dinhi ang pagsulay sa ilang pagkamapasalamaton ug pagkamaunongon ngadto sa Dios.TP 71.3

  Busa ang Dios naghatag kanato gikan sa langit sa labing bahandianong kadato pinaagi sa paghatag kanato ni Jesus. Uban Kaniya Iyang nahatag kanato ang tanang butang bahandianon nga atong kapahimuslan. Ang mga abut sa yuta, ang madagayaong mga ani, ang mga bahandi nga bulawan ug salapi, mao ang Iyang mga gasa. Mga balay ug kayuta-an, pagkaon ug panapot, Iyang gibutang nga koptan sa mga tawo. Siya naghangyo kanato sa pag-ila Kaniya ingon nga Maghahatag sa tanang mga butang; ug busa tungod niining mga katarungan Siya ming-ingon, Sa tanan mong mga kabtangan Ako naggahin sa ikapulo alang sa Akong kaugalingon, walay labut sa mga gasa ug mga halad, nga kini sila pagadad-on ngadto sa Akong balay tipiganan. Mao kini ang pangandam gihimo sa Dios aron pagduso sa buhat sa maayong balita.TP 71.4

  Si Ginoong Jesu-Kristo gayud sa Iyang kaugalingon kinsa mihatag sa Iyang kinabuhi alang sa kinabuhi sa kalibutan, aron nga kining plano alang sa inantigong paghatag pagahimuon. Siya nga mingtalikod sa harianong sawang nga minghikling sa Iyang kadungganan ingon nga Pangulo sa langitnong panon, nga nagsapot sa Iyang pagkadiosnon uban ang pagkatawhanon aron sa pag-isa sa nahulog nga katawhan; Siya nga tungod kanato nahimong kabus aron kita pinaagi sa Iyang kakabus mangahimong adunahan, nakasulti sa mga tawo, ug sa Iyang kaalam nagsugilon kanila sa Iyang kaugalingong laraw sa pagsuportar niadtong nanagdala sa Iyang mensahi ngadto sa kalibutan. R. & H., Feb. 4, 1902.TP 72.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents