Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  4—Ang Nagkasumpaki Nga Mga Prinsipio Ni Kristo Ug Satanas

  Ang mga tawo sakup sa usa ka dakung panimalay, — ang panimalay sa Dios. Ang Maglalalang nagtuyo nga sila magtahud ug maghigugma sa usa ug usa, sa kanunay magapakita sa usa ka putli, dili hinakug nga pag-atiman sa kaayohan sa matag usa. Apan ang tuyo ni Satanas mao kanunay ang pagtaral sa tawo sa kaugalingon una; ug magatugyan sa ilang kaugalingon ilalum sa iyang pagmando, sila nakapatubo sa usa ka hinakug nga nakapuno sa kalibutan sa kaalaut ug kasamok, nagpahimutang sa mga tawo sa panagbingkil sa usa ug usa.TP 25.1

  Ang pagkahakug mao ang kinatibok-an sa pagkadautan ug tungod kay ang mga tawo mitugyan sa iyang gahum, pagkadili maunungon sa Dios mao hinuon ang makita sa kalibutan karong adlawa. Mga nasud, mga panimalay, ug mga tawo napun-an sa usa ka handum sa paghimo sa kaugalingon una sa tanan. Ang tawo naghandum sa pagmando ibabaw sa iyang isigkatawo. Nagabulag sa iyang kaugalingon gikan sa Diyos ug sa iyang isigkatawo, siya nagpahinunot sa dili kapugngan nga mga hilig. Siya magalihok nga daw ang kaayohan sa uban nagasalig sa ilang pagpasako sa iyang pagkahawod.TP 25.2

  Ang pagkahakug nagdalag kaguliyang sulod sa iglesia, nagapuno niini sa dili balaan nga tingusbawan. . . . Ang pagkahakug nagadaut sa pagkasama kang Kristo, nagapuno sa tawo sa gugma-sa-kaugalingon. Kini magadala sa makanunayon nga pagbiya gikan sa pagkamatarung. Si Kristo miingon, “Busa magpakahingpit kamo, maingon nga ang inyong Amahan nga naa sa mga langit hingpit.” Apan ang gugma-sa-kaugalingon makapabuta sa kahingpitan nga gikinahanglan sa Dios. . . . TP 25.3

  Si Kristo mianhi niining kalibutan aron pagpadayag sa gugma sa Dios. Ang Iyang mga sumosunod maoy mopadayon sa bulohaton nga Iyang gisugdan. Maninguha kita sa pagtabang ug paglig-on sa usa ug usa. Ang pagpaninguha sa kaayohan sa uban maoy paagi diin ang matuod nga kalipay makaplagan. Ang tawo wala makabuhat batok sa iyang kaugalingong pag-atiman pinaagi sa paghigugma sa Dios ug sa iyang isigkatawo. Sa magalabi ang pagkadili hakug sa iyang espiritu, magalabi pagkamalipayon siya, tungod kay siya nagatuman sa katuyoan sa Dios alang kaniya. Ang gininhawa sa Dios gininhawa pinaagi kaniya, magahupong kaniya uban sa kalipay. Alang kaniya ang kinabuhi usa ka balaan nga tinugyan, bililhon sa iyang igtatan-aw tungod kay gihatag sa Dios aron pagagamiton sa pagalagad sa uban. R. & H., June 25, 1908.TP 26.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents