Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Madanihon nga Gahum ni Satanas

  Maoy tuyo ni Satanas sa paghimo sa kalibutan nga labing madanihon. Siya adunay makabibihag nga gahum nga iyang gamiton sa paglamat sa mga igbalati bisan pa sa mga nanag-angkon nga mga sumosunod ni Kristo. Daghan sa nanag-angkon nga sumosunod ni Kristo nga mga tawo mohimo sa bisan unsang sakripisyo aron sa pagbaton sa mga bahandi, ug sa nagalabi sila ka malampuson sa pagbaton sa katuyoan sa ilang mga handum, magakaminos ang ilang pagtagad alang sa bililhong kamatuoran ug sa iyang paguswag diha sa kalibutan. Sila mawad-an sa ilang gugma sa Dios, ug magalihok sama sa mga tawo nga mga buang. Sa nagalabi ang ilang pag-uswag sa mahuptan nga bahandi magakaminos pa hinoon ang ilang igogul sa bulohaton sa Dios.TP 244.2

  Ang mga buhat niadtong dunay hinongog nga gugma alang sa mga bahandi, magahimong matuod nga dili gayud mahimo ang pagalagad sa duha ka mga agalon, ang Dios ug sa mammon, ang dios sa salapi. Ilang ipakita sa kalibutan nga ang salapi maoy ilang dios. Sila nagtugyan sa ilang pagsimba sa iyang gahum, ug sa tanang mga katuyoan ug mga tumong sila moalagad sa kalibutan. Ang gugma sa salapi nahimong nagmando nga gahum, ug tungod kaniya sila molapas sa balaod sa Dios. Sila tingali mo-angkon sa tinuhoan ni Kristo, apan wala sila mahigugma sa iyang mga prinsipio, ni mamati sa iyang mga tambag. Ilang gihatag ang labaw nilang kusog sa pagalagad sa kalibutan, ug sila moyukbo ngadto kang mammon.TP 245.1

  Makapabalaka nga daghan ang nalimbongan ni Satanas. Siya nagapaigmat sa panghunahuna uban sa masaaron nga mga paalabuton nga kalibutanong ginansia, ug ang mga tawo mahimong malamat, ug maghunahuna nga sa ilang atubangan naay usa ka palaabuton nga hingpit nga kalipay. Sila nadani pinaagi sa paglaum sa pagbaton sa dungog ug bahandi ug katungdanan. Si Satanas moingon sa kalag, “Kining tanan akong ihatag kanimo, kining tanang gahum ug bahandi nga pinaagi niini makahimo kamog kaayohan sa inyong isigkatawo;” apan kon ang ilang katuyoan nga ilang gipangita mabatnan na, ilang makaplagan ang ilang mga kaugalingon nga walay kadugtongan sa masikwayon sa kaugalingon nga Manunubos; sila dili umalambit sa diosnong kinaiya. Sila mohawid sa yutanong mga bahandi, ug biaybiayon ang mga gikinahanglan sa pagsalikway sa kaugalingon, sakripisyo sa kaugalingon, ug pagpaubos alang sa kamatuoran. Wala silay handum sa pagbulag sa mahal nga yutanong bahandi diin ang ilang kasingkasing napahiluna. Sila nagbaylo ug mga agalon, ug midawat sa pagalagad kang mammon inay sa pagalagad kang Kristo. Si Satanas nakaseguro alang sa iyang kaugalingon ang pagsimba niini nga mga nalimbongan nga mga kalag pinaagi sa gugma sa kalibutanong bahandi.TP 245.2

  Masubsub hipalgan nga ang pagkabalhin gikan sa pagkadiosnon ngadto sa pagkakalibutanon nahimo nga halus dili mamatngonan tungod sa malalangon nga pagsug yot sa dautan, nga ang nalimbongan sa kalag wala makamangno nga siya nahibulag na sa pundok ni Kristo, ug Iya lang nga ulipon sa ngalan. R. & H., Sept. 23, 1890.TP 246.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents