Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagpahamatngon sa mga Bag-ong Kinabig

  Ang magbubuhat dili gayud mobiya sa ubang bahin sa bulohaton nga wala mahuman tungod kay kini dili makapahimuot nga buhaton, naghunahuna nga ang ministro nga mosunod kaniya mobuhat niini alang kaniya. Kon mao kini ang kahimtang, kon ang usa ka ikaduhang ministro mosunod sa nahauna, ug mopadayag sa mga gikinahanglan sa Dios sa Iyang katawhan, ang uban mo-atras, moingon, “Ang ministro nga nagdala kanamo sa kamatuoran wala maghisgut mining mga butanga.” Ug sila mahimong mapangdol tungod sa pulong. Ang uban modumili sa pagdawat sa paagi sa pag-ikapulo; sila motalikod, ug dili na mokinabuhi kauban niadtong nanagtuo ug naghigugma sa kamatuoran. Kon ang ubang mga bahin sa pagtulon-an dad-on sa ilang atubangan, sila motubag, “Wala kini itudlo kanamo,” ug sila magduhaduha sa pagpadayon sa unahan. Daw unsa ka labing maayo kon ang unang mensahiro sa kamatuoran nagmatinumanon ug sa kahingpit nag-edukar mining mga kinabig mahitungod sa tanang hinungdanong mga butang, bisan kon diutay ra ang madugang sa iglesia ilalum sa iyang mga paghago. Ang Dios labi pang mahimuot sa pagbaton sa unom nga maayong pagkakabig sa kamatuoran kay sa pagbaton sa kanuman nga nagahimo sa usa ka pag-angkon unya wala makabig sa matuod.TP 117.1

  Bahin sa buhat sa ministro ang pagtudlo niadtong mga modawat sa kamatuoran pinaagi sa iyang mga panlimbasug, sa pagdala sa ikapulo sa tipiganang balay, ingon nga pagila sa ilang pagsalig sa Dios. Ang bagong mga kinabig kinahanglan pasabton sa hingpit bahin sa ilang katungdanan sa paguli ngadto sa Ginoo sa Iya. Ang sugo sa paguli sa ikapulo hilabihan ka tin-aw nga wala gayud ing dagway sa pagpamalibad sa dili pagtagad niini. Siya nga magpasagad sa paghatag pahamatngon niini nga punto, gibiya an nga wala mahimo ang usa ka labing hinungdanon nga bahin sa iyang bulohaton.TP 117.2

  Ang mga ministro kinahanglan magpasantop sa katawhan sa kahinungdanon sa pagpas-an sa ubang mga lulan nga may kalabtanan sa bulohaton sa Dios. Walay usa nga mahigawas sa buhat sa kaluoy. Ang katawhan kinahanglan matudloan nga ang matag departamento sa buhat sa Dios kinahanglan molakip sa ila ug mokuha sa ilang kasibut. Ang dakung kaumhan misyonero naukban sa atong atubangan, ug kini nga suheto kinahanglan pagapukawon sa kasibut, pukawon pagsublisubli. Ang katawhan pasabton nga dili ang magpapatalinghug apan ang magtutuman sa pulong, ang makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug sila pagatudloan usab nga kadtong mangahimong umalambit sa grasia sa Dios dili lamang mohatag sa ilang manggad alang sa pagpauswag sa kamatuoran, apan sila mohatag sa ilang mga kaugalingon ngadto sa Dios nga walay pupanagana. GW 369-371.TP 118.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents