Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagtalikod Gikan sa Pagsakripisyo sa Kaugalingon sa mga Magtitikad

  Dihay usa ka panahon, nga pipila pa lang ang namati sa kamatuoran ug midawat niini, ug wala kaayo silay daghang kabtangan niining kalibutan. Unya, kinahanglan alang sa uban sa pagbaligya sa ilang mga balay ug kayutaan, ug pagbaton sa labing barato, samtang ang ilang salapi gipahulam nga walay pagkuto ngadto sa Ginoo aron sa pagmantala sa kamatuoran, ug sa laing paagi pagtabang sa pagpauswag sa bulohaton sa Dios. Kining mga nagsakripisyosa-kaugalingon nga mga tawo miantus sa kawalad-on; apan kon sila moantus hangtud sa katapusan, daku ang ilang balus.TP 246.2

  Ang Dios nagatandog sa daghang mga kasingkasing. Ang kamatuoran diin pipila lang ang nagsakripisyo daku ang nadaug, ug mga panon sa katawhan ang mihupot niini. Ilalum sa pagtagana sa Dios, kadtong dunay mga salapi nadala sa kamatuoran, nga, sa miuswag ang buhat, ang kinahanglan sa Iyang bulohaton nasangkapan. Ang Dios wala magatawag karon alang sa mga balay sa Iyang katawhan nga ilang puy-an; apan kon kadtong dunay kadagaya dili magapamati sa Iyang tingog, ug mobulag sa kalibutan, ug magsakripisyo alang sa Dios, sila saylo-an Niya, ug motawag niadtong andam sa pagbuhat bisan unsang butang alang kangjesus, bisan pa sa pagbaligya sa ilangmga puloyanan aron sa pagsangkap sa mga kinahanglan sa bulohaton. Ang Dios buot mobaton sa kinabubut-on nga mga halad. Kadtong mohatag kinahanglan moisip niini nga usa ka pribilihiyo ang paghimo. R. & H., Sept. 16, 1884.TP 246.3

  Ang katawhan sa Dios anaa sa pagsulay atubangan sa langitnong uniberso; apan ang pagkadiutay sa ilang mga gasa ug mga halad, ug ang kaluya sa ilang mga panlimbasug sa pagalagad sa Dios, magatimaan kanila ingon nga dili matinumanon. Kon ang diutay karon nga nahimo maoy ilang labing maayo nga mahimo, dili sila mailalum sa pagkatinunglo; apan uban sa ilang paninguha-an sila makahimo sa dugang pa. Sila nasayud, ug angkalibutan nahibalo, nga sila sa dakung bahin nawad-an sa espiritu sa pagsalikway-sakaugalingon ug sa pagpas-an sa krus. 6T 445, 446.TP 247.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents