Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  54—Mopadayon Sa Unahan Uban Sa Pagtuo

  Sa dili pagpadayon tungod sa pagkinahanglan sa paggugol sa salapi aron ikatapus niining gihunahuna nga bulohaton, dili gayud sa kanunay isipon nga labing maalamon nga laraw. Sa pagtukod sa Iyang bulohaton, ang Ginoo dili kanunay maghimo nga ang tanan tataw sa atubangan sa Iyang mga ulipon. Siya mausahay magasulay sa pagsalig sa Iyang katawhan pinaagi sa pagpadayon sa unahan uban sa pagtuo. Masubsub Siya magadala kanila sa mga lisud ug masulayong mga dapit, magsugo kanila pagpadayon sa unahan hangtud ang ilang mga tiil daw nakatunob na sa katubigan sa Dagat nga Mapula. Mao nianang mga panahona, nga ang mga pag-ampo sa Iyang mga ulipon mosaka ngadto Kaniya sa mainitong pagtuo, nga Siya mobukas sa agianan alang kanila, ug magadala kanila ngadto sa usa ka daku nga dapit.TP 317.1

  Buot sa Ginoo nga Iyang katawhan niining katapusang mga adlaw motuo nga Siya mohimo sa sama nga mga dagkung mga butang alang kanila maingon sa Iyang gihimo alang sa mga anak sa Israel sa ilang panaw gikan sa Ehipto ngadto sa Canaan. Kinahanglan kita makabaton sa enantigo nga pagtuo nga dili mo-ukonukon sa pagsunod sa Iyang mga pahamatngon diha sa labing malisud nga mga kaagi. “Magpadayon sa unahan sila,” maoy sugo sa Dios sa Iyang katawhan.TP 317.2

  Ang pagtuo ug malipayon nga pagsugot gikinahanglan aron matuman ang mga laraw sa Ginoo. Sa diha nga Siya magatudlo sa kakinahanglanon sa pagtukod sa buhat sa mga dapit diin makabaton sa kabuyoan, ang katawhan molakaw ug mobuhat pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa ilang diosnon nga pagginawi, sa ilang pagkamapainubsanon, sa ilang mga pag-ainpo ug mainitong mga panlimbasug, sila maninguha sa pagdala sa katawhan sa pagila sa maayong buhat nga gitukod sa Ginoo sa taliwala nila. Maoy tuyo sa Ginoo nga ang Loma Linda Sanitaryom mahimong kabtangan sa atong katawhan, ug Iya kining gipahigayon sa usa ka panahon diin ang mga suba sa kalisud mitaub ug miawas sa ilang mga baybayon.TP 317.3

  Ang pagbuhat sa kinaugalingon nga mga kasibut alang sa pagkuha sa personal nga mga katuyoan maoy usa ka butang. Niini, ang mga tawo mosunod sa ilang kaugalingong mga hukom. Apan ang pagdumala sa bulohaton sa Dios sa yuta maoy usa ka lahi nga butang. Kon Siya magatudlo nga ang usa ka kabtangan kinahanglan kuhaon alang sa kauswagan sa Iyang bulohaton ug ang pagtukod sa Iyang buhat bisan kini sanitaryom kon bulohaton sa tunghaan, o kon sa bisan unsang sanga, Siya mohimo nga ang pagbuhat nianang bulohaton mahimo, kon kadtong dunay kasinatian magpakita sa ilang pagtuo ug pagsalig sa Iyang mga katuyoan, ug mopadayon sa unahan dihadiha aron sa pagkuha sa mga bintaha nga Iyang gitudlo. Samtang dili kita maninguha sa pagkuha sa kabtangan kang bisan kinsa nga tawo, apan sa diha nga ang mga bintaha itanyag, kita kinahanglan magmata pag-ayo sa pagkakita sa maong bintaha, aron kita makahimo sa mga laraw alang sa pagtukod sa bulohaton. Ug sa diha nga nahimo na nato kini, kinahanglan kita mogamit sa matag kusog sa pagkuha sa kinabubut-on nga mga halad sa katawhan sa Dios alang sa pagsuportar niining bagong mga tinukod. 9T 271, 272.TP 318.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents