Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin VIII—Ang mga Matuod nga Motibo sa Dawaton nga Paghatag

  39—Ang Matuod Nga Motibo Sa Tanang Pagalagad

  Sa kaadlawan ni Kristo ang mga Fariseo sa kanunay naninguha pagkab-ut sa kaluoy sa langit, aron sa pagseguro sa kalibutanong dungog ug kauswagan nga ilang gitamud ingon nga ganti sa hiyas. Sa samang panahon ilang gipasegarbo ang ilang mga buhat sa kaluoy sa atubangan sa mga tawo aron sa pagdani sa ilang pagtagad, ug sa pagkuha sa usa ka dungog alang sa pagkabalaan.TP 221.1

  Si Jesus mibadlong sa ilang pagpasundayag, nagpahayag nga ang Dios dili moila sa maong pag-alagad, ug nga ang pag-ulogulog ug pagdayeg sa mga tawo, nga ila gayud sa kaikag gitinguha, mao lamay balus nga ilang madawat.TP 221.2

  “Kon ikaw mohatag limos,” Siya miingon, “ayaw pahibalo-a ang imong walang kamot kon unsa ang gihimo sa tuo; nga ang imong paglimos mahimong tinago; ug ang imong Amahan, nga nagatan-aw kanimo sa tago, magatumbas kanimo sa dayag.”TP 221.3

  Niining mga pulong si Jesus wala magatudlo nga ang mga buhat sa kaluoy pagahimuon kanunay sa tago. Si Pablo ang apostol, nagasulat pinaagi sa Espiritu Santo, wala magatago sa mahinatagong pagsakripisyo sa kaugalingon sa mga Kristohanon nga taga-Macedonia, apan misulti mahitungod sa grasia ni Kristo nga nagbuhat sa sulod nila, ug sa ingon niana ang uban nahatagan sa samang espiritu. Siya usab nagsulat sa iglesia sa Corinto ug miingon, “Ang inyong pagkamainiton nakapukutaw sa daghan kaayo.”TP 221.4

  Ang mga pulong kaugalingon ni Kristo naghimo sa Iyang kahulogan nga tin-aw, —nga sa mga buhat sa kaluoy ang tuyo dili sa pagkuha sa pagdayeg ug dungog gikan sa tawo. Ang matuod nga pagkadiosnon dili magatukmod sa pagpasundayag. Kadtong nagahandum sa mga pulong sa pagdayeg ug pag-ulogulog, ug nagakinabuhi kanila ingon nga usa ka matam-is nga tinapay, mga Kristohanon lang sa ngalan.TP 221.5

  Pinaagi sa ilang mga maayong buhat, ang mga sumosunod ni Kristo magadala sa himaya, dili sa ilang kaugalingon, apan ngadto Kaniya pinaagi sa kang kinsa nga grasia ug gahum sila nakahimo. Pinaagi sa Espiritu Santo nga ang matag maayong buhat mahimo, ug ang Espiritu gihatag sa paghimaya, dili sa magdadawat, apan sa Maghahatag. Kon ang kahayag ni Kristo magasidlak sa kalag, ang mga ngabil mapuno sa pagdayeg ug pagpasalamat ngadto sa Dios. Ang inyong mga pag-ampo, ang inyong pagtuman sa katungdanan, ang inyong pagkamahinatagon, ang inyong pagsikway sa kaugalingon, dili maoy unod sa inyong panghunahuna kon kulokabildo. Si Jesus ang padak on, ang kaugalingon tago-an, ug si Kristo magpakita nga labaw sa tanan.TP 222.1

  Kita mohatag diha sa pagkasalingtuod, dili sa paghimog pasundayag sa atong mga maayong buhat, apan gikan sa kaluoy ug gugma ngadto sa nanag-antus. Ang pagkasalingtuod sa katuyoan, matuod nga pagkamaloloy-on sa kasingkasing, maoy motibo nga gibilhan sa Langit. Ang kalag nga salingtuod sa iyang gugma, kinasingkasing sa iyang debosyon, ang Dios magaisip nga labi pang bililhon kay sa bulawanong inumol sa Ophir. . . . Dili kita magahunahuna sa ganti, apan sa pagalagad. MB 120, 121.TP 222.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents