Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  64—Pagduso Sa Kapangakuhan Ngadto Sa Uban

  Kadtong nanagbantay sa Adlawng Igpapahulay nga mga kaigsuonan nga nagduso sa kapangakuhan sa ilang pagkatinugyanan ngadto sa mga kamot sa ilang mga asawa, samtang sila sa ilang kaugalingon takus sa pagdumala sa maong butang, dili mga maalam, ug sa ilang pagbalhin niini wala makapahimuot sa Dios. Ang pagkatinugyanan sa bana dili ikabalhin ngadto sa asawa. Apan bisan pa kini mausahay gisulayan, sa daku nga kadaut sa duruha.TP 382.1

  Ang usa ka matinuhuon nga bana usahay mobalhin sa iyang pagkabutang ngadto sa iyang dili matinuhuon nga kauban, nagalaum nga kini makatagbaw kaniya, makakuha sa iyang pagsupak, ug sa katapusan makaaghat kaniya sa pagtuo sa kamatuoran. Apan kini kapin kung kulang usa ka pagsulay sa pagpalit sa kalinaw o sa pagsuhol sa asawa aron motuo sa kamatuoran. Ang salapi nga gipahulam sa Dios aron sa pagpauswag sa Iyang bulohaton gibalhin sa bana sa usa nga walay pagbati alang sa kamatuoran; unsa nga husay ang ikahatag sa mao nga tinugyanan sa diha nga ang daku nga Agalon mokinahanglan na sa Iya uban ang tubo?TP 382.2

  Mga matinuhuon nga mga ginikanan sa masubsub nakabalhin sa ilang kabtangan ngadto sa ilang dili matinuhuon nga mga anak, sa ingon niana nakapagawas sa ilang gahum ang paghatag ngadto sa Dios sa mga butang nga Iya. Pinaagi sa paghimo niana, sila naghiklin sa kapangakuhan nga gibutang sa Dios kanila, ug gibutang sa taliwala sa kaaway mga salapi nga gikatugyan sa Dios kanila aron i-uli Kaniya pinaagi sa pagpamuhunan alang sa Iyang bulohaton kon Siya magkinahanglan niini.TP 382.3

  Dili maoy mando sa Dios nga ang mga ginikanan nga takus makadumala sa ilang patigayon, motugyan sa pagdumala sa ilang pagkabutang, bisan pa sa mga anak nga mga samag pagtuo. Kini sila talagsa nga makabaton sa samang debosyon ngadto sa bulohaton sumala sa ilang angay buhaton, ug wala sila makatungha sa kalisud ug kasakitan, aron sa pagbutang sa taas nga banabana sa walay katapusang bahandi, ug minos sa yutanon. Ang mga pagkabutang nga gipahimutang sa maong mga kamot maoy labing dakung dautan. Usa kini ka tentasyon kanila sa pagbutang sa ilang gugma sa yutanon, ug magsalig sa kabtangan, ug magbati nga sila nagkinahanglan lamang ug diutay. Sa diha nga ang pagkabutang nga wala nila makuha sa ilang kaugalingong panlimbasug, modangat sa ilang pagpanagiya, sila panagsa ra nga mogamit niana sa maalamon.TP 382.4

  Ang bana nga magabalhin sa iyang pagkabutang ngadto sa iyang asawa, nagabukas alang kaniya sa usa ka halapad nga ganghaan sa pagsulay, bisan siya usa ka tumotuo o dili. Kon siya usa ka tumotuo, ug sa kinaiya tihik, hilig sa pagkahakug ug maakop-akopon sa mga butang, ang pakigbugno labing malisud alang kaniya uban sa pagkatinugyanan sa iyang bana ug sa iyang kaugalingong pagdumala. Aron maluwas, siya kinahanglan modaug niadtong tanan nga labi, dautan nga mga batasan, ug sundon ang kinaiya sa iyang diosnon nga Ginoo, maninguha sa kahigayonan sa pagbuhat ug maayo ngadto sa uban, higugmaon ang uban maingon nga si Kristo nahigugma kanato. Siya kinahanglan magpalambo sa bililhori nga gasa sa gugma nga gipanagiya sa daku natong Manunubos. Ang Iyang kinabuhi maila sa dungganon ug walay kasibut sa kaugalingon nga pagkamahinatagon. Ang Iyang tibuok kinabuhi wala mamansahi sa usa ka hinakug nga buhat.TP 383.1

  Bisan unsay mga motibo sa bana, siya nakabutangsa usa ka makalilisang nga kapangdolan sa dalan sa iyang asawa, nga makabalda kaniya sa buhat sa pagdaug. Ug kon ang pagbalhin himuon ngadto sa mga anak, ang samang dautang sangputanan mosunod. Ang Dios nakabasa sa iyang mga motibo. Kon siya hakug, ug naghimo sa pagbalhin aron pagtago sa iyang pagkamaibugon, ug mangolipas sa iyang kaugalingon gikan sa pagbuhat sa bisan unsang butang sa pagpauswag sa bulohaton, ang tunglo sa Langit sa seguro mosunod gayud.TP 383.2

  Ang Dios nakabasa sa mga tumong ug mga katuyoan sa kasingkasing, ug nagsulay sa mga motibo sa mga anak sa tawo. Ang Iyang tima-an, makita nga walay pagkahimuot dili tingali ikapakita sama sa hitabo ni Ananias ug Sapira, apan bisan pa sa katapusan ang silot dili mahinabo nga gaan kay sa gikahatag kanila. Sa paninguha sa paglimbong sa tawo, sila namakak ngadto sa Dios. “Ang kalag nga makasala, kini mamatay.” . . .TP 384.1

  Kadtong nagulogulog sa ilang kaugalingon nga sila makaduso sa ilang kapangakuhan ngadto sa asawa kon sa mga anak, nalimbongan sa kaaway. Ang usa ka pagbalhin sa pagkabutang dili makapagamay sa kapangakuhan. Sila manubag alang sa salapi nga gikatugyan kanila sa Langit sa ilang pagatiman, ug sa walay laing paagi nga sila makabalibad sa ilang kaugalingon gikan niini nga kapangakuhan, hangtud nga sila nabuhian pinaagi sa paghatag balik sa Dios nianang Iyang gikatugyan kanila. 1T 528-530.TP 384.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents