Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Usa ka Makahahadlok nga Pangahas

  Maoy hilabihan ka binuang ang pag-oktaba sa paghimo sa usa ka pangandam sa umalabut nga kinabuhi hangtud sa katapusang takna sa kinabuhi. Usa usab ka dakung sayup ang pag-oktaba sa pagtubag sa mga pagkinahanglan sa Dios alang sa pagkamahinatagon sa Iyang bulohaton hangtud ang panahon moabut diin imo nang ibalhin ang imong pagkatinugyanan ngadto sa ubang mga tawo. Kadtong kinsa gisalig nimo ang imong mga talanton sa salapi dili tingali makahimo sa maayo niini maingon sa imong mahimo. Ngano nga mangahas ang mga datong tawo sa paghimo sa dagkung mga hagit? Kadtong mga magpaabut hangtud sa kamatayon usa sila maghimog usa ka paghatag sa ilang kabtangan, nagtugyan niini diha sa kamatayon kay sa ngadto sa Dios. Sa maong paghimo, daghang nagahimo sa dayag nga pagkabatok sa laraw sa Dios nga sa katataw gipahayag sa Iyang pulong. Kon sila maghimog maayo, kinahanglan sila magpahimulos sa mga bulawanong gutling karon, ug maghago uban sa tanan nilang kusog, nga daw mahadlok nga sila mawad-an unya sa maayong kahigayonan.TP 371.2

  Kadtong nanagpasagad sa nasayran nga katungdanan pinaagi sa dili pagtubag sa mga pagkinahanglan sa Dios kanila niini nga kinabuhi, ug nga mo-ulogulog sa ilang mga tanlag pinaagi sa pagbanabana sa paghimo sa ilang mga pagtugyan diha sa kamatayon, dili makadawat sa mga pulong sa pagdayeg gikan sa Agalon, ni makadawat sa ganti. Sila wala magkinabuhi sa pagsikway sa kaugalingon, apan sa hinakug nagpugong sa ilang mga salapi sa kadugayon sa ilang gusto, nagtugyan Iang niini sa diha nga ang kamatayon misakmit na kanila.TP 372.1

  Kadtong daghan nga nagalaraw sa pag-oktaba hangtud sila hapit na mamatay, kon sila mga Kristohanon gayud sila mohimo samtang aduna pa silay lig-on nga paghawid sa kinabuhi. Sila magatugyan sa ilang mga kaugalingon ug ilang mga kabtangan ngadto sa Dios, ug, samtang nagbuhat ingon nga Iyang mga tinugyanan, sila makabaton sa katagbawan sa paghimo sa ilang katungdanan. Pinaagi sa pagkahimong ilang kaugalingong mga magtutuman, sila makatu bag sa mga pagkinahanglan sa Dios kanila, inay ilang ibalhin ngadto sa uban ang kapangakuhan.TP 372.2

  Kinahanglan atong isipon ang atong mga kaugalingon ingon nga mga tinugyanan sa kabtangan sa Ginoo, ug ang Dios ingon nga mao ang labawng tagiya, kang kinsa kita mohatag sa Iya kon Siya magkinahanglan niini. Sa diha nga Siya moanhi aron sa pagdawat sa Iya uban sa tubo, ang mga maibugon makakita nga inay mapilopilo ang mga talanton nga gikasalig kanila, sila nagdala sa ilang mga kaugalingon sa kalaglagan nga isilot sa mga walay pulos nga mga ulipon.TP 372.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents