Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Sala sa Walay Pagtagad

  Kon kadtong may mga talanton nga gitayaan gumikan sa walay paggamit maninguha sa pagpangita sa tabang sa Espiritu sa Dios, ug molakaw sa pagbuhat, makakita kita sa daku nga mahimo. Mga dinalian nga mga pangalyupo alang sa panabang mokotaw sa mga kasingkasing; ug ang tubag mahimo, “Himuon namo kutob sa among maarangan sa among kaluyahon ug pagka walay alamag, nga magatutok sa Dakung Magtutudlo alang sa kaalam.” Mahimo ba nga taliwala sa nabuksan nga mga pultahan sa pagkamapuslanon, kining makaluluoy nga mga hangyo alang sa panabang, ug unya ang mga lalaki ug mga babaye molingkod lang uban sa kiniyugpos nga mga kamot, o mogamit lang niadtong mga kamot sa hinakug nga paghago alang sa yutan-ong mga katuyoan?TP 140.1

  “Kamo mao ang kahayag sa kalibutan,” miingon si Jesus sa mga tinon-an. Apan pipila ra ka buok ang nakaila sa ilang kaugalingong gahum ug kabuyoan; pipila lang ang nakaila kon unsay ilang mahimo aron mahimong usa ka tabang ug usa ka panalangin alang sa uban. Ilang giputos ang ilang talanton sa usa ka pustanan, ug gilubong kini sa yuta, ug nagulogulog sa ilang mga kaugalingon nga sila nakabaton sa usa ka dalayegon nga pagkamapainubsanon. Apan ang mga basahon sa langit nagasaksi batok niining mga walay buhat, ingon nga mga tapulan, dautan nga mga ulipon nga sa hilabihan nagapakasala batok sa Dios pinaagi sa pagpasagad sa bulohaton nga Iyang gihatag kanila nga pagabuhaton. Sila dili makahimo sa pakiluoy sa pagkadili takus kon ang langitnong mga talaan pagabuksan, nga magapadayag sa ilang masilaw nga walay pagtagad.TP 140.2

  Bisan unsa nga talanton ang gikatugyan kanato, kita gikinahanglan sa paggamit niini sa pagalagad sa Dios, ug dili sa pagalagad sa diosdios sa salapi. . . .TP 141.1

  Kadtong nanagtago sa ilang mga talanton sa yuta nagsa libay sa ilang mga kahigayonan sa pagbaton sa usa ka purongpurong nga gidayandayanan sa mga bituon. Hangtud ang mga pagpadayag sa katapusang hukom mahimo, dili gayud mahibaloan kon pila ka mga lalaki ug mga babaye naghimo niini, ni pipila ka mga kinabuhi ang nanggula ngadto sa kangitngit tungod kay ang hinatag sa Dios nga mga talanton gilubong sa patigayon inay gamiton sa pagalagad sa Maghahatag. . . .TP 141.2

  Mga tawo . . . masibut sa mga mina nga magahatag sa dagkung ginansia sa salapi ug bulawan. Sila magagahin sa tibuok kinabuhi sa pagkab-ut sa yutan-ong mga bahandi; apan sila mangamatay ug biyaan kining tanan. Dili sila makadala usa ka peso aron sa pagpadato kanila sa kinabuhi human sa kamatayon. Kini nga mga tawo maalamon ba? Dili ba sila mga buang, sa pagtugot sa bililhong mga takna sa kaluwasan nga molabay nga wala magahimo sa pangandam alang sa umalabut nga kinabuhi? Kadtong mga maalam magatigum sa “usa ka bahandi sa mga langit nga dili mapakyas,” — “usa ka maayong patukuranan batok sa panahon nga umalabut, aron sila makahupot sa kinabuhing walay katapusan.” Kon buot kita makabaton sa malungtarong mga bahandi, magasugod kita karon sa pagbalhin sa atong bahandi ngadto sa pikas, ug ang atong mga kasingkasing atua usab didto diin ang atong bahandi. R. & H., Oct. 7, 1884.TP 141.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents