Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Stvaranje, Patrijarsi I Proroci

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  39. Poglavlje—Osvajanje Vasana

  (Ovo poglavlje zasnovano je na 5.Mojsijevoj 2 i 3,1-11)

  Pošto su obišli Edom s južne strane, Izrailjci su pošli prema sjeveru, ponovo se okrenuvši prema Obećanoj zemlji. Put ih je sada vodio preko prostrane visoravni, kojom su duvali prohladni, osvježavajući vjetrovi s planina. Bila je to dobrodošla promjena poslije spržene doline kojom su do tada putovali, pa su požurili naprijed, raspoloženi i puni nade. Prešavši preko potoka Zareda, krenuli su putem istočno od Moava, jer im je bila izrečena naredba: Nemoj pakostiti Moavcima niti zametati boja s njima, jer ti neću dati zemlje njihove u nasljedstvo, jer dadoh sinovima Lotovim u nasljedstvo Ar. Isto uputstvo bilo je izrečeno i za sinove Amonove, jer su i oni bili među Lotovim potomcima.SPP 374.1

  Idući prema sjeveru, izrailjske čete uskoro su stigle do zemlje Amorejaca. Ovaj snažni i ratoborni narod prvobitno je zauzimao sjeverni dio Hanana; ali, kada im se broj uvećao, prešli su Jordan, zaratili s Moavcima i osvojili dio njihove teritorije. Tu su se nastanili, vladajući cijelom zemljom od potoka Arnona, sve do potoka Javoka na severu. Put prema Jordanu, kojim su Izrailjci željeli da prođu, prolazio je sredinom ove teritorije, pa je Mojsije poslao prijateljsku poruku Sionu, amorejskom vladaru, koji se nalazio u svojoj prijestonici: Da pređem preko tvoje zemlje, upravo ću putem ići, neću svrtati ni nadesno ni naljevo. Hranu da mi daješ za novac da jedem, i vodu za novac da mi daješ da pijem, samo da prođem pješice. On je to odlučno odbio i sve vojne snage Amoreja bile su pozvane da se suprotstave napredovanju napadača. Ova opasna armija zaplašila je Izrailjce koji nisu bili pripremljeni za sukob s dobro naoružanim i disciplinovanim protivnikom. Što se tiče ratne vještine, njihovi neprijatelji su svakako bili u prednosti. S ljudske tačke gledišta, Izrailjcima je prijetilo brzo uništenje.SPP 374.2

  Mojsije je, međutim, gledao prema stubu od oblaka i narod ohrabrio riječima da je ovaj dokaz Božjeg prisustva još uvijek među njima. Istovremeno im je naredio da se pripreme za bitku. Njihovi neprijatelji željno su očekivali sukob, sigurni da će nepripremljene Izrailjce istrijebiti sa zemlje. Međutim, Vlasnik cijele Zemlje dao je nalog vođi Izrailjaca: Ustanite, idite i pređite preko potoka Arnona; gle, dao sam ti u ruke Siona Amorejina, cara Esevonskoga, i zemlju njegovu; počni uzimati nasljedstvo i zavojšti na njega. Danas počinjem zadavati strah i trepet od tebe narodima pod cijelim nebom; koji god čuje za tebe drhtaće i prepadaće se od tebe!SPP 374.3

  Narodi na granicama Hanana bili bi pošteđeni da nisu ustali, protiveći se Božjoj riječi, da spriječe napredovanje Izrailjaca. Gospod je pokazao da dugo trpi, da obiluje milosrđem i da je veoma blag, čak i prema tim neznabožačkim narodima. Kada je Avramu u viziji pokazivao da će njegovi potomci, sinovi Izrailjevi, boraviti kao došljaci u tuđoj zemlji četiri stotine godina, Gospod je izrekao i obećanje: I oni će se u četvrtom koljenu vratiti ovamo; jer grijesima Amorejskim još nije kraj. (1. Mojsijeva 15,16) Iako su Amoreji bili idolopoklonici, koji su zbog svoje velike nemoralnosti zasluživali da budu pravedno kažnjeni, Bog im je dao četiri stotine godina da bi im pružio neoborivi dokaz da je jedini pravi Bog, Stvoritelj Neba i Zemlje. Oni su znali za sva čuda koja je učinio izvodeći izrailjski narod iz Egipta. Bilo im je dato dovoljno dokaza, mogli su da znaju istinu, da su samo bili spremni da se odreknu idolopoklonstva i nemoralnosti. Međutim, odbacili su svjetlost i priljubili se uz svoje idole.SPP 375.1

  Kada je Bog drugi put doveo svoj narod na granice Hanana, ovim neznabožačkim narodima bio je pružen novi dokaz Njegove moći. Vidjeli su da je Bog bio s Izrailjcima kada su pobijedili Hananeja Aradskog i njegove Hanance, da je učinio čudo kada ih je spasio od ujeda zmija. Iako je Izrailjcima bio uskraćen prolaz kroz Edom, iako su zato bili prinuđeni da krenu dužim i težim putem duž obale Crvenog mora, na svim svojim putovanjima i logorovanjima, prolazeći Edom, Moav i Amon, oni nisu pokazali nikakvo neprijateljstvo, nisu nanijeli nikakvu štetu ni stanovnicima ni njihovim imanjima. Kada su stigli na amorejske granice, Izrailjci su zatražili jedino dozvolu da prođu pravo kroz tu zemlju, obećavajući da će se držati istih pravila, koja su poštovali u svom odnosu prema drugim narodima. Kada je amorejski vladar odbio njihovu ljubaznu molbu i prkosno okupio svoje snage za boj, čaša bezakonja se prepunila i Bog je odlučio da se posluži svojom silom i da ih ukloni.SPP 375.2

  Izrailjci su prešli preko potoka Arnona i krenuli prema neprijatelju. Došlo je do sukoba i izrailjske čete odnijele su pobedu; iskoristivši priliku koja im se pružila. Uskoro su zauzeli cijelu amorejsku zemlju. Upravo je Vojvoda vojske Gospodnje savladao neprijatelje svoga naroda; On bi to isto učinio i prije trideset i osam godina da se Izrailj oslonio na Njega.SPP 376.1

  Izrailjske čete, pune nade i hrabrosti, željno su krenule dalje, pa su uskoro, putujući prema sjeveru, stigle do zemlje koja je mogla poslužiti da se ispita njihova hrabrost i vjera u Boga. Pred njima se pružala snažna i gusto naseljena kraljevina Vasan, puna velikih kamenih tvrđava koje sve do danas izazivaju divljenje svijeta, šezdeset gradova... svi ti gradovi bjehu utvrđeni zidom visokim, vratima i prevornicama, osim drugih mjesta bez zidova vrlo mnogo. (5. Mojsijeva 3,1-11) Kuće su bile sagrađene od velikog crnog kamenja, takve veličine da su zgrade bile neosvojive za svaku vojnu snagu koja bi u to vrijeme ustala protiv njih. Bila je to zemlja puna divljih pećina, visokih litica, dubokih ponora i stjenovitih utvrđenja. Stanovnici te zemlje, potomci roda divova, i sami su bili zadivljujućeg rasta i snage. Odlikovali su se takvim nasilništvom i surovošću da su predstavljali strah i trepet za sve okolne narode. Og, vladar ove zemlje, bio je izuzetan po rastu i junaštvu, čak i u ovom narodu divova.SPP 376.2

  Ali, stub od oblaka krenuo je naprijed, a za njim su pošle i jevrejske čete, napredujući prema Edrajinu, gdje ih je očekivao divovski vladar sa svojim vojnim snagama. Og je vrlo vješto izabrao bojno polje. Grad Edrajin bio je smješten na ivici visoravni, koja se strmo uzdizala iz ravnice i bila prekrivena nazubljenim, vulkanskim stenama. Moglo joj se pristupiti samo uskim puteljcima, strmim i teškim za penjanje. U slučaju poraza, njegove snage mogle su da potraže utočište u divljim stjenovitim slojevima među kojima ih stranci nikada ne bi mogli pronaći.SPP 376.3

  Siguran u uspjeh, vladar se sa ogromnom vojskom spustio u otvorenu ravnicu, dok su prkosni uzvici odjekivali odozgo sa visoravni, na kojoj su hiljade vojnika, naoružanih kopljima, željno očekivali da se umiješaju u borbu. Kada su Jevreji posmatrali veličanstvenu pojavu tog diva nad divovima kako se uzdiže visoko iznad vojnika svoje armije, kada su gledali čete koje su ga okružavale, kada su vidjeli naizgled neosvojivu tvrđavu iza koje su ih čekale hiljade nevidljivih vojnika, srca mnogih Izrailjaca su zastala od straha. Mojsije je, međutim, bio spokojan i čvrst; Gospod mu je govorio o vladaru Vasana; Ne boj ga se, jer ga dadoh u tvoje ruke sa svim narodom njegovim i sa zemljom njegovom, da učiniš s njime onako kako si učinio sa Sionom, carem Amorejskim, koji sjedaše u Esevonu.SPP 376.4

  Smirena vjera njihovog vođe nadahnula je i narod povjerenjem u Boga. Prepustili su sve Njegovim moćnim rukama i On ih nije iznevjerio. Ni snažni divovi, ni gradovi ograđeni zidinama, ni naoružani neprijatelji i planinske tvrđave, nisu se mogli održati pred Vojvodom vojske Gospodnje. Gospod je poveo vojsku, Gospod je slomio snagu neprijatelja, Gospod je pobijedio za Izrailj. Divovski vladar i njegova vojska bili su uništeni i Izrailjci su uskoro zauzeli cijelu zemlju. Tako je sa zemlje nestao neobičan narod koji se potpuno predao bezakonju i strašnom idolopoklonstvu.SPP 377.1

  Prilikom osvajanja Galada i Vasana mnogi su se sjetili događaja koji su, gotovo četrdeset godina prije toga, u Kadisu, osudili Izrailjce na dugo lutanje kroz pustinju. Vidjeli su da su mnoge pojedinosti u izvještajima uhoda o Obećanoj zemlji bili istiniti. Gradovi su zaista bili vrlo veliki i opasani zidinama, bili su naseljeni divovima, prema kojima su Jevreji izgledali kao patuljci. Međutim, sada su shvatili da su njihovi očevi načinili odlučujuću grešku ne vjerujući u Božju snagu. Samo to ih je spriječilo da odmah uđu u tu dobru zemlju.SPP 377.2

  Kad su se Izrailjci prvi put pripremali na uđu u Hanan, poduhvat je pratilo znatno manje teškoća nego sada. Bog im je obećao, ukoliko budu slušali Njegov glas, da će ići pred njima i boriti se za njih; da će čak poslati stršljene da protjeraju stanovnike zemlje. Među narodima uglavnom još nije bio zavladao strah, tako da su bili gotovo nespremni da zaustave njihovo napredovanje. Međutim, kada je Bog sada naredio Izrailjcima da krenu naprijed, morali su se sukobiti s budnim i snažnim neprijateljem, s velikim i dobro obučenim armijama, koje su se spremile za otpor.SPP 377.3

  Prilikom sukoba sa Ogom i Sionom narod je položio ispit na kome su njihovi očevi sramno pali. Ispit je sada bio mnogo teži nego prvi put, onda kada im je Gospod zapovijedio da krenu naprijed. Teškoće na njihovom putu su se umnožile, bilo ih je mnogo više nego onda kada im je bilo rečeno da pođu u ime Gospodnje. Bog uvijek na isti način postupa prema pripadnicima svoga naroda. Ako padnu na ispitu, ponovo ih dovodi na isto mjesto, ali je drugi put ispit mnogo teži od prethodnog. Ovaj proces se nastavlja sve dok ne polože ispit ili, ako i dalje ostanu buntovni, dok Bog ne povuče svoju svjetlost od njih i ne ostavi ih u tami.SPP 377.4

  Jevreji su se sada sjetili kako su prethodnog puta, kada su njihove snage krenule u bitku, bili pobijeđeni i kako su hiljade njihovih vojnika izgubili život. Međutim, tada su krenuli protiv izričite Božje zapovijesti. Izašli su u boj bez Mojsija, starješine koga im je Bog postavio, bez stuba od oblaka, simbola Božjeg prisustva, i bez kovčega zavjeta. Ali sada je Mojsije bio s njima, hrabreći ih riječima nade i vjere; Božji Sin, zaogrnut stubom od oblaka, vodio ih je u bitku, a sveti kovčeg je pratio njihove čete. Ovo iskustvo nudi pouku i za nas. Snažni Bog Izrailjev je i naš Bog. Na Njega se možemo osloniti. Ako budemo ispunjavali Njegove zahtjeve, On će se boriti za nas isto toliko snažno kao što se borio za svoj nekadašnji narod. Svi koji se trude da idu putem dužnosti biće ponekad izloženi napadima sumnje i nevjerovanja. Put će im ponekad biti tako zakrčen preprekama, naizgled tako nesavladivim, da bi se mogli obeshrabriti oni koji su skloni obeshrabrenjima, ali Bog takvima govori: Idite naprijed! Ispunite svoju dužnost po svaku cijenu! Teškoće koje vam izgledaju tako strašne, koje ispunjavaju strahom vašu dušu, nestaće kada budete krenuli naprijed putem poslušnosti, ponizno se uzdajući u Boga!SPP 378.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents