Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Stvaranje, Patrijarsi I Proroci

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  47. Poglavlje—Sklapanje Saveza Sa Gavaonjanima

  (Ovo poglavlje zasnovano je na Knjizi Isusa Navina 9. i 10)

  Izrailjci su se iz Sihema vratili u svoj logor kod Galgala. Tu ih je uskoro posjetilo neobično poslanstvo, koje je željelo da sklopi savez s njima. Poslanici su objavili da dolaze iz daleke zemlje, što su potvrdili i svojim izgledom. Odjeća im je bila stara i iznošena, obuća iskrpljena, zalihe hrane pljesnive, a kožne mješine u kojima su držali vino poderane i uvezane, kao da su ih usput na brzinu popravljali.SPP 436.1

  U svojim dalekim domovima prema njihovim riječima, svakako izvan granica Palestine njihovi zemljaci su slušali o čudima koja je Bog činio za svoj narod, pa su ih poslali da sklope savez s Izrailjem. Jevreji su bili posebno upozoreni da ne sklapaju nikakve saveze s hananskim idolopoklonicima, pa su starješine posumnjale u riječi poslanika. Može biti da sjedite usred nas, pa kako ćemo uhvatiti vjeru s vama, odgovorili su im. Na to su poslanici dali jednostavan odgovor: Mi smo sluge vaše! Međutim, kada je Isus Navin neposredno zapitao: Ko ste i otkuda idete, oni su ponovili prethodni odgovor i dodali da bi dokazali svoju iskrenost: Ovo je hljeb naš, vruć smo ponijeli na put od kuća svojih kada smo pošli pred vas, a sada, eto, osušio se i uplesnivio! A ovo su mjehovi vinski, nalismo nove, a eto su se već poderali, i haljine naše i obuća naša ovješta od daljnoga puta.SPP 436.2

  Ovi dokazi su djelovali. Jevreji ne upitaše Gospoda šta će reći. I Isus učini s njima mir i zadade im vjeru da će ih ostaviti u životu, i zakleše im se knezovi od zbora. I tako je sklopljen savez. Tri dana poslije toga istina je bila otkrivena. Ali, poslije tri dana kada uhvatiše vjeru s njima, čuše da su im susjedi i da žive usred njih. Znajući da se ne mogu oduprijeti Jevrejima, Gavaonjani su pribjegli lukavstvu da bi sačuvali život.SPP 436.3

  Izrailjci su negodovali kada su saznali kako su prevareni. Neraspoloženje je naraslo kad su poslije trodnevnog putovanja stigli do gavaonjanskih gradova, koji su se nalazili gotovo usred zemlje. Sav zbor vikaše na knezove. Međutim, knezovi su odbili da raskinu ugovor, iako je bio sklopljen na prevaru, jer su se zakleli Gospodom, Bogom Izrailjevim. I ne pobiše ih sinovi Izrailjevi. Gavaonjani su se obavezali da će odbaciti idolopoklonstvo i prihvatiti obožavanje Gospoda, pa to što su ostali živi nije bilo kršenje Božje zapovijesti da se uklone idolopoklonički Hananeji. Prema tome, Jevreji se svojom zakletvom nisu obavezali na grijeh. Iako je zakletva bila iznuđena prevarom, niko nije smio da je prekrši. Obaveza koju smo datom riječju prihvatili ukoliko se nismo obavezali da učinimo neko zlo mora se smatrati svetom. Nikakvo razmišljanje o dobitku, ili osveti, ili o sopstvenom interesu ni na koji način ne smije uticati na nepovrijedivost neke zakletve ili zavjeta. Mrske su Gospodu lažljive usne. (Priče 12,22) Onaj ko će izaći na svetu goru Gospodnju i stati na svetom mjestu njegovu to je onaj ko se kune bližnjemu, pa ne poriče. (Psalam 24,3; 15,4)SPP 436.4

  Gavaonjanima je bilo dozvoljeno da ostanu živi, ali su kao robovi bili dodijeljeni Svetilištu, obavezni da obavljaju sve teške poslove. Da ste dovijeka robovi i da siječete drva i da nosite vodu za dom Gospoda Boga mojega! Oni su radosno prihvatili ove uslove, svjesni da su pogriješili, spremni da otkupe svoj život po bilo kojoj cijeni. Zato su kazali Isusu Navinu: A sada, eto smo ti u rukama, čini što misliš da je dobro i pravo da s nama učiniš! Stoljećima su njihovi potomci služili u Svetilištu.SPP 437.1

  Teritorija koja je pripadala Gavaonjanima obuhvatala je četiri grada. Narod nije bio pod vlašću vladara, već su njime upravljale starješine ili senatori. Gavaon, najvažniji među njihovim gradovima, bješe veliki grad kao kakav carski grad, i svi ljudi u njemu bjehu hrabri. Izraziti dokaz užasnog straha stanovnika Hanana od Izrailjaca bila je činjenica da su stanovnici takvog grada pristali na tako ponižavajuće uslove da bi spasili svoje živote.SPP 437.2

  Gavaonjani bi, međutim, mnogo bolje prošli da su se iskreno i pošteno ponašali prema Izrailjcima. Iako im je pokoravanje Gospodu sačuvalo živote, prevara im je donijela samo sramotu i robovanje. Bog je dao nalog da svi koji odbace neznaboštvo i ujedine se s Izrailjem, treba da učestvuju u zavetnim blagoslovima. Oni su bili uključeni u opšti pojam došljaka koji živi usred tebe. Uz male izu zetke, trebalo je da i ovi ljudi uživaju ista prava i prednosti kao i Izrailjci. Gospodnje uputstvo je glasilo:SPP 437.3

  Ako je u tebe došljak u zemlji vašoj, ne čini mu krivo. Ko je došljak među vama neka vam bude kao onaj koji se rodio među vama. Ljubi ga kao sebe samoga! (3. Mojsijeva 19,33.34) Vama i došljaku koji je među vama jedan da je zakon, zakon vječni od koljena na koljeno, došljak će biti kao i vi pred Gospodom. (4. Mojsijeva 15,15)SPP 438.1

  To su bili uslovi pod kojima su Gavaonjani mogli da budu primljeni umjesto prevare kojoj su pribjegli. Nije bilo malo poniženje za te građane carskoga grada u kome su svi ljudi bili hrabri da svi njegovi naraštaji sijeku drva i nose vodu. Međutim, oni su se obukli kao siromasi da bi uspješnije prevarili svoje bližnje i ona je prionula uz njih kao oznaka trajnog robovanja. I tako će u toku svih naraštaja njihov ropski položaj svjedočiti o tome koliko je Bogu mrska prevara, koliko On mrzi laž.SPP 438.2

  Vijest da su Gavaonjani priznali izrailjsku vlast duboko je pogodila vladare u Hananu. Odmah su preduzeli korake da kazne one koji su sklopili mir s napadačima. Na predlog Adonisedeka, vladara Jerusalima, pet hananejskih vladara sklopili su savez protiv Gavaonjana. Smjesta su krenuli u napad. Gavaonjani su bili nespremni za odbranu, pa su poslali glasnike Isusu Navinu u Galgal: Nemoj dignuti ruku svojih sa sluga svojih; hodi brzo k nama, izbavi nas i pomozi nam, jer se skupiše na nas svi carevi Amorejski koji žive po gorama! Opasnost nije prijetila samo stanovnicima Gavaona, već i Izrailjcima. Ovaj grad je vladao prelazima prema centralnoj i južnoj Palestini i morali su ga zadržati ukoliko su željeli da osvoje zemlju.SPP 438.3

  Isus Navin se pripremio da odmah krene u pomoć Gavaonjanima. Stanovnici opkoljenog grada plašili su se da će on odbaciti njihov poziv zbog prevare koju su učinili; ali, otkako su se pokorili izrailjskoj vlasti i prihvatili vjernost Gospodu, on je osjećao obavezu da ih štiti. Ovoga puta nije krenuo bez Božjeg savjeta. Gospod ga je ohrabrio. Njegova poruka je glasila: Ne boj ih se, jer ih dadoh tebi u ruke, nijedan ih se neće održati pred tobom! I iziđe Isus iz Galgala, on i s njime sav narod što bješe za boj, svi junaci.SPP 438.4

  Hodajući cijele noći, Isus se sa svojim snagama ujutro našao pred Gavaonom. Tek što su ujedinjeni vladari rasporedili svoju vojsku oko grada, Isus je jurišao na njih. Oni koji su željeli da zaposjednu grad bili su poraženi. Ogromna vojska počela je da bježi pred Isusom prema planinskom prevoju u Vetoron; kada je stigla na vrh, požurila je niz strmu padinu na drugoj strani. Ovde ih je zadesilo strašno nevrijeme. I kada bježahu ispred Izrailja...niz vrlet Vetoronsku, baci Gospod na njih kamenje veliko s neba...i više ih izgibe od kamenja gradnoga nego što ih pobiše sinovi Izrailjevi mačem.SPP 438.5

  Dok su Amoreji nastavljali svoje bezglavo povlačenje, nadajući se da će naći utočište u svojim planinskim utvrđenjima, Isus Navin je, prateći ih pogledom s planinskog prevoja, shvatio da će mu dan biti suviše kratak da bi završio započeto djelo. Ako ga ne bude potpuno dotukao, neprijatelj će se ponovo dići i nastaviti borbu. Tada progovori Isus Gospodu... i reče pred sinovima Izrailjevim: stani Sunce nad Gavaonom i Mjeseče nad dolinom Elonskom! I stade Sunce i ustavi se Mjesec, dokle se ne osveti narod neprijateljima svojim... i stade Sunce nasred neba i ne naže k zapadu skoro za cijeli dan.SPP 439.1

  Prije nego što se spustilo veče, Bog je ispunio obećanje Isusu Navinu. Cjelokupna neprijateljska vojska pala je u njegove ruke. Dugo su se događaji toga dana prepričavali u Izrailju. I ne bi takvoga dana ni prije ni poslije da Gospod posluša glas čovječji, jer Gospod vojeva za Izrailja. Sunce i Mjesec stadoše u stanu svome, idoše prema svjetlosti tvoje strijele, prema sjevanju sjajnoga koplja tvojega. Srdito si išao po zemlji, gnjevno si gazio narode. Izašao si na spasenje narodu svojemu. (Avakum 3,11-13)SPP 439.2

  Božji Duh nadahnuo je Isusa Navina da se tako pomoli Bogu da se na taj način ponovo dokaže moć Boga Izrailjeva. Zato ovaj veliki vođa svojim zahtjevom nije drsko prekoračio granice dozvoljenoga. On je dobio obećanje da će Gospod oboriti ove Izrailjeve neprijatelje. Uložio je tako velike napore kao da uspjeh zavisi jedino od izrailjske vojske. Učinio je sve što je ljudska snaga bila u stanju da učini, a onda je u vjeri zatražio Božju pomoć. Tajna uspjeha je u sjedinjavanju božanske sile s ljudskim naporima. Oni koji postižu najveće uspjehe jesu upravo oni koji se bezuslovno oslanjaju na ruku Svemogućega. Čovjek koji je zapovijedio: Stani Sunce nad Gavaonom i Mjeseče nad dolinom Elonskom je isti čovjek koji je satima ležao ničice na zemlji moleći se Bogu u logoru u Galgalu. Ljudi molitve su i ljudi snage!SPP 439.3

  Ovo veliko čudo je pokazalo da se djela stvaranja nalaze pod vlašću Stvoritelja. Sotona pokušava da sakrije od čovjeka uticaj božanske sile u fizičkom svijetu da skrene njegov pogled s neumornog djelovanja velikog Prauzroka svega. Ovo čudo doprinosi da se postide svi oni koji prirodu uzdižu iznad Boga prirode.SPP 440.1

  Po svojoj volji Bog se služi prirodnim silama da obori moć svojih neprijatelja On priziva oganj i grad, snijeg i maglu, vjetar silni, koji izvršuje riječ njegovu. (Psalam 148,8) Kada su neznabožački Amoreji odlučili da ustanu protiv Njegovih namjera, On se umiješao i bacio veliko kamenje s neba na neprijatelje Izrailja. Nama je pokazano da će se pri kraju istorije ove zemlje voditi još žešća bitka, kada će Gospod otvoriti riznicu svoju i izvaditi oružje gnjeva svojega. (Jeremija 50,25) On nas pita: Je si li ulazio u riznice snježne? Riznice gradne jesi li video, koje čuvam za vrijeme nevolje, za dan boja i rata? (O Jovu 38,22.23)SPP 440.2

  Jovan u Otkrivenju opisuje razaranje koje će se dogoditi kada glas veliki iz crkve nebeske bude objavio: Svrši se! On kaže: I grad veliki kao glava pade s neba na ljude. (Otkrivenje 16,17.21)SPP 440.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents