Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Stvaranje, Patrijarsi I Proroci

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  49. Poglavlje—Posljednje Reči Isusa Navina

  (Ovo poglavlje zasnovano je na Knjizi Isusa Navina, 23 i 24)

  Ratovi su prestali, a osvajanja se završila, pa se Isus Navin povukao u mir i spokojstvo svoje kuće u Tamnat-Sarahu. I poslije mnogo vremena, pošto Gospod umiri Izrailja od svih neprijatelja njegovih unaokolo i Isus bi star i vremenit, dozva Isus sve sinove Izrailjeve, starješine njihove i poglavare njihove i sudije i upravitelje njihove.SPP 452.1

  Prošlo je dosta godina otkako se narod smjestio na svojim nasljedstvima i već se moglo zapaziti da se množe ista zla kojima je nekada Izrailj navlačio na sebe Božje kazne. Pošto je osjećao da počinju da ga stižu slabosti koje donosi starost, i da će se zato njegovo djelo uskoro završiti, Isus Navin se duboko zamislio nad budućnošću svoga naroda. Obratio im se s više nego očinskim staranjem, kada su se još jednom okupili oko svog ostarjelog vođe. Rekao im je: Vi ste vidjeli sve što je učinio Gospod Bog vaš svim ovim narodima vas radi; jer je Gospod Bog vaš sam vojevao za vas. Iako su Hananeji bili pokoreni, još su u svojim rukama držali velike djelove zemlje koja je bila obećana Izrailju, pa je Isus Navin pozvao svoj narod da se ne opusti i da ne zaboravi Gospodnju zapovijest da potpuno istrijebi te idolopokloničke narode.SPP 452.2

  Narod je uglavnom vrlo sporo dovršavao djelo protjerivanja idolopoklonika. Plemena su se raspršila, svako je otišlo na svoje nasljedstvo, vojska je bila raspuštena, pa im je obnavljanje rata izgledalo kao težak i neizvjestan zadatak. Međutim, Isus Navin je objavio: I Gospod Bog vaš razagnaće ih ispred vas i istrijebiće ih ispred vas, i naslijedićete zemlju njihovu, kao što vam je rekao Gospod Bog vaš. Zato ukrijepite se dobro da držite i tvorite sve što je napisano u knjizi zakona Mojsijeva, da ne odstupate od njega ni nadesno ni nalijevo.SPP 452.3

  Isus Navin je pozvao narod da sam posvjedoči da je Bog uvijek vjerno ispunjavao obećanja koja im je dao, sve dok su ispunjavali Njegove uslove: Poznajte sada svim srcem svojim i svom dušom svojom da nije izostalo ništa od svega dobra što vam je obrekao Gospod Bog vaš, sve vam se navršilo, nije izostalo ništa! Objavio im je da će Gospod, isto onako kao što je ispunio svoja obećanja, ispuniti i svoje prijetnje: A kako vam se navršilo svako dobro što vam je obrekao Gospod Bog vaš, tako će Gospod pustiti na vas sva zla, dokle vas ne istrijebi iz ove dobre zemlje, koju vam je dao Gospod Bog vaš! Ako prestupite zavjet Gospoda Boga svojega... raspaliće se gnjev Gospodnji na vas, i nestaće vas brzo iz te dobre zemlje, koju vam je dao.SPP 452.4

  Sotona mnoge vara svojom ubjedljivom teorijom da je Božja ljubav prema pripadnicima Njegovog naroda tako velika da će On naći neki izgovor za svaki njihov grijeh. Sotona tvrdi da božanske prijetnje, izrečene u Njegovoj riječi, treba da odigraju određenu ulogu u uzdizanju načela Njegove moralne vladavine, ali da se nikada neće doslovno ispuniti. Međutim, u svim postupcima prema svojim stvorenjima Bog se držao načela pravednosti i otkrivao pravu prirodu grijeha pokazujući da su bijeda i smrt njegove neizbežne posljedice. Bezuslovnog opraštanja grijeha nikada nije bilo i nikada ga neće ni biti. Takvo opraštanje značilo bi odbacivanje načela pravednosti, na kojima se temelji Božja vladavina. To bi izazvalo zgražanje bezgrješnih svjetova u svemiru. Bog je otvoreno iznio posljedice grijeha i ako te opomene nisu bile istinite, kako možemo biti sigurni da su i Njegova obećanja istinita, da će se zaista ispuniti? Takozvana dobrota koja bi potisnula pravednost, ne bi ni bila dobrota, već slabost.SPP 453.1

  Bog je Davalac života. Od samog početka, svi Njegovi zakoni donosili su život. Međutim, grijeh je provalio u poredak, koji je Bog uspostavio, i unio nered. Sve dok grijeh bude postojao, patnje i smrt biće neizbježne pojave. Samo zato što je Otkupitelj umjesto nas preuzeo prokletstvo grijeha, čovjek može da se nada da će kao jedinka, izbjeći njegove užasne posljedice.SPP 453.2

  Prije smrti Isusa Navina, glavari i predstavnici plemena su se, slušajući njegove pozive, ponovo okupili u Sihemu. Nijedno mjesto u zemlji nije budilo toliko svetih uspomena, nije tako snažno podsjećalo na Božji zavjet s Avramom i Jakovom, ali i na svečane obaveze koje je narod preuzeo prilikom ulaska u Hanan. Tu su bile planine Eval i Garizim, nijemi svjedoci preuzimanja obaveza koje su, u prisustvu svog vođe koji je umirao, sada željeli da obnove. Na sve strane su se vidjela svjedočanstva o onome što je Bog učinio za njih; kako im je dao zemlju oko koje se nisu trudili, gradove koje nisu gradili, vinograde i maslinike koje nisu sadili. Isus Navin je još jednom ponovio istoriju Izrailja, nabrajajući prekrasna Božja djela, tako da su svi mogli da shvate veličinu Božje ljubavi i milosti i da Mu služe vjerno i istinito.SPP 453.3

  Po nalogu Isusa Navina kovčeg je bio donesen iz Siloma. Prilika je bila izuzetno svečana i ovaj simbol Božjeg prisustva svakako će produbiti utisak koji je želio da ostavi na narod. Pošto je govorio o Božjoj dobroti prema Izrailju, pozvao ih je, u Gospodnje ime, da izaberu kome će služiti. Obožavanje idola se u izvjesnoj mjeri potajno obavljalo i Isus Navin je sada pokušao da narod navede na odluku da se grijeh ukloni iz Izrailja. Rekao im je: Ako li vam nije drago služiti Gospodu, izaberite sebi danas kome ćete služiti! Isus Navin je želio da ih navede da služe Gospodu, ali ne silom, već svojevoljno. Ljubav prema Bogu je istinski temelj religije. Uključiti se u službu Bogu samo zbog nade u nagradu ili iz straha od kazne, ne donosi ništa. Ni otvoreno otpadništvo nije toliko uvredljivo za Boga kao licemerje i formalno služenje Bogu.SPP 454.1

  Ostareli vođa pozvao je narod da ima na umu, zajedno s posljedicama, sve ono što im je iznio i odluče da li stvarno žele da žive onako kao što žive nemoralni idolopoklonički narodi oko njih. Ako im se čini da je zlo služiti Gospodu, izvoru snage i blagoslova, neka danas izaberu kome će služiti: Bogovima kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke, i koje je Avram bio pozvan da napusti, ili bogovima Amoreja u kojih zemlji živite. Ove posljednje riječi bile su oštar prijekor Izrailju. Bogovi Amoreja nisu bili u stanju da zaštite svoje obožavaoce. Zbog svojih strašnih i ponižavajućih grehova, taj iskvareni narod bio je uništen i dobra zemlja koju je nekada imao, bila je predata Božjem narodu. Kakve li nerazumnosti ako Izrailjci odluče da izaberu božanstva zbog čijeg su obožavanja Amoreji bili uništeni! A ja i dom moj služićemo Gospodu, zaključio je na kraju Isus Navin. Ista sveta revnost koja je ispunjavala vođu, prenijela se i na narod. Bez oklijevanja narod je jednodušno odgovorio na njegov poziv: Ne daj Bože da ostavimo Gospoda i da služimo drugim bogovima!SPP 454.2

  A Isus reče narodu: ne možete služiti Gospodu, jer je svet Bog, Bog revnitelj, neće podnositi vaših nevjera i vaših grijeha! Izrailjci su morali da uvide da su potpuno nesposobni da budu poslušni Bogu, prije nego što bi se mogli nadati da će sprovesti bilo kakvu trajnu reformu. Prestupili su Božji zakon, on ih je proglasio prekršiocima i nije im nudio nikakav drugi izlaz osim kazne. Sve dok se budu uzdali u svoju snagu i pravednost, neće moći da steknu oproštenje svojih grehova. Nisu mogli da zadovolje zahtjeve Božjeg savršenog Zakona i zato su se uzalud nudili da služe Bogu. Jedino vjerom u Hrista mogli su da dobiju oproštaj grijeha i steći snagu da ispune Božji zakon. Ukoliko bi željeli da ih Bog prihvati, morali bi da prestanu da misle da će svojim naporima steći spasenje, morali su da se potpuno oslone na zasluge obećanog Spasitelja.SPP 454.3

  Isus Navin je pokušao da navede svoje slušaoce da pažljivo odmjere riječi, da se uzdrže od davanja zavjeta koji neće biti u stanju da održe. Sa dubokom ozbiljnošću, ponovili su izjavu: Ne, nego ćemo Gospodu služiti! Svečano prihvatajući da su sami sebi svjedoci da su izabrali da služe Gospodu, još jednom su ponovili svoj zavjet vjernosti: Gospodu Bogu svojemu služićemo i glas njegov slušaćemo!SPP 455.1

  Tako učini Isus zavjet s narodom onaj dan i postavi im uredbe i zakone u Sihemu. Pošto je napisao izvještaj o ovom svečanom događaju, stavio ga je, zajedno sa knjigom zakona, pored kovčega zavjeta. Podigao je i stub kao spomenik, i rekao: Evo, ovaj kamen neka vam bude svjedočanstvo, jer je čuo sve riječi Gospodnje, koje nam je govorio, i neka vam bude svjedočanstvo da ne biste slagali Bogu svojemu! Potom raspusti Isus narod, svakoga na njegovo nasljedstvo.SPP 455.2

  Djelo Isusa Navina za Izrailj bilo je dovršeno. On se sasvim držao Gospoda i u knjizi Božjoj zapisan je kao sluga Gospodnji. Najplemenitije svjedočanstvo o njegovom karakteru i uticaju kao vođe pruža izvještaj o naraštaju koji je uživao plodove njegovog rada: I služi Izrailj Gospodu svega vijeka Isusova i svega vijeka starješina koje dugo življahu poslije Isusa.SPP 455.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents